• Nem Talált Eredményt

Iskolai közösségi szolgálat az iskolai koordinátor szemével

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Iskolai közösségi szolgálat az iskolai koordinátor szemével"

Copied!
11
0
0

Teljes szövegt

(1)

A

Z ISKOLAI KÖZÖSSÉGI

SZOLGÁLAT A KOORDINÁTOR SZEMÉVEL

Budapest, I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium

Ferencz Zsófia, 2014

(2)

A

Z ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT FOGALMA

,

CÉLJA

„Egy egészséges társadalomban nem hagyják magukra a bajba jutottakat, azonban a segítségnyújtást, csakúgy, mint az együttélés más szabályait, tanulni kell. Az iskolai oktatás célja nem csak az ismeretek átadása, hanem a nevelés is. Minél fiatalabb korban tudatosítani kell a gyermekekben, fiatalokban, hogy nem önálló szigetekként élünk a világban, hanem egy közösség tagjai vagyunk, ezáltal felelősséggel tartozunk egymásért, a közösségért.”

(3)

A

Z ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT FOGALMA

,

CÉLJA

A „közösségi szolgálat: szociális,

környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai

feldolgozása”. (Nkt. 4. § 13.)

„Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének

igazolása.” (Nkt. 6. § 4.)

(4)

A

Z ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJÁNAK ELEMEI

1.

közösségi szolgálati jelentkezési lap és szülői beleegyező nyilatkozat

2.

együttműködési megállapodás a fogadóintézménnyel

3.

teljesítési igazolás

4.

osztálynapló, törzslap

5.

közösségi szolgálati napló

(5)

A

Z INTÉZMÉNYKÖZI KAPCSOLATOK KIALAKULÁSÁNAK MÓDJAI

országos akciók (pl. 72 óra)

nagy intézmények (pl. Vöröskereszt)

az iskola egyébként is meglévő kapcsolatai

egyéni kezdeményezések, ismeretségek:

-

tanárok

-

szülők

-

diákok

(6)

PÉLDA: A SZILÁGYI GIMNÁZIUMBAN JELENLEG

ÉRVÉNYBEN LÉVŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK SZERINT

Szociális, jótékonysági:

Magyar Vöröskereszt, Mozgásjavító Intézmény

Oktatási:

ELTE-TTK Földrajz-és Földtudományi Intézet

Kulturális és közösségi:

Magyar Nemzeti Filharmonikusok, Karinthy Színház, MTA Könyvtár, Magyar Természettudományi Múzeum,

Családjainkért Alapítvány, Bp. VII. Ker. Baross Gábor Általános Iskola Tabán Társaság, Magyar Kerékpárosklub

Környezet- és természetvédelmi:

Curie Alapítvány, Földgömb Alapítvány

Katasztrófavédelmi:

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Közös sport- és szabadidős tevékenység:

Pető Intézet, Terézvárosi Önk. Szív Óvoda, Budapesti Szabadidősport Szövetség, FÉBSSZ

(7)

A

KOMMUNIKÁCIÓ CSATORNÁI

osztályfőnökök, osztályfőnöki órák

kapcsolattartó tanárok

szülők

diákok

iskolai hirdetőtábla

az Office 365 online felülete

Google Drive

diákok által létrehozott facebook-

csoportok

(8)

A

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT HASZNA

AHOGY ÉN LÁTOM

személyiségfejlesztő: szociális készségek, társadalmi érzékenység, felelősségvállalás, együttérzés, együttműködés képességének kialakítása, önállóságra nevelés

közösségfejlesztő: osztályközösségen belüli és osztályközi személyes és online kommunikáció élénkítése

pályaorientációs aspektusok

hosszú távú személyes kapcsolatok

kialakításának lehetősége személyes és intézményi szinten

(9)

A

MIRE FIGYELNI KELL

:

FEJLESZTENIVALÓK

,

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK

egyes diákok „megúszásra” játszanak  fontos a valódi érdeklődés, személyes motiváció

felkeltése (pl. személyes látogatással)

mások nagyon buzgók a kapcsolatépítésben  fontos, hogy az együttműködési szerződés

időben és valóban elkészüljön, és a diákok tájékoztassák a koordinátort terveikről

a fogadószervezetek rátermettsége és

leterheltsége eltérő  fontos előre tisztázni a pontos feltételeket

adminisztrációs nehézségek  a kettős-

hármas könyvelés nagy figyelmet igényel, be lehet vonni az osztályfőnököket

(10)

Ú

J UTAK

,

ÚJ LEHETŐSÉGEK

A

20/2012. (VIII. 31.) EMMI

RENDELET

MÓDOSÍTÁSA ÉRTELMÉBEN

133. § (1) „a tanuló választása alapján […]

állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit

szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben”

133. § (2) „az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység”

(11)

Köszönöm a figyelmet!

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Talán az volt a legmeghatározóbb gondolatom, hogy utálom az olyan embereket, akik igazságtalanul és alaptalanul bántanak másokat, mert ez okoz nekik örömöt, az

Arról is szó van, hogy a köznyelv és a nyelvjárás viszonyának tudományos alapú megismertetésével, illetve a nyelvjá- rások hasznosságának, szerepkörének,

Bemutatja a Közösségi pedagógiai gyakorlat, a Szakmódszertani iskolai gyakorlat és az Összefüggő iskolai gyakorlat lehetőségeit és nehézségeit a hallgatók

Az a korosztály, amelyik az iskolában éneket oktatott eddig, úgy gondolja – nyil- ván joggal –, hogy ők nagyon jól csinálták, mert az iskola emelt szintű ének-zene iskola

Ha e két érték jellegű tényezőt nézzük, talán érthető az is, hogy a fentiekben tárgyalt feltételek szorosan összefüggenek egymással, amennyiben sikeres stratégiát

A Németországból és Svájcból érkező hatásokkal is magyarázható tehát – legalábbis részben –, hogy a vezető magyar protestáns felekezetek nem annyira az anyanyelvű

A tanulók szemléletformálása szempontjából az is lényeges, hogy a tanár rávilágítson arra, hogy a természetben vannak olyan jellemző mennyiségek, amelyek

Az ilyen rendszerekben az iskolai autonómia megjelenése nemcsak az oktatás szer- vezésében vagy a résztvevők attitűdjeiben kíván drámai és gyakran fájdalmas, a meg-