• Nem Talált Eredményt

Publ.2011 - Doktip

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Ossza meg "Publ.2011 - Doktip"

Copied!
22
0
0

Teljes szövegt

(1)

MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. évi publikációs jegyzéke

dokumentumtípus - azon belül első szerző – szerint rendezve Összeállította: Bálint Éva

Könyv, szerkesztett könyv

Angeloni, I. - Bénassy-Quéré, A. - Carton, B. - Darvas Zs. [et al.]: Global currencies for tomorrow : A European perspective. Brussels ; Paris : Bruegel; CEPII, 2011. xii, 108 p.

(Bruegel Blueprint Series Vol. 13.) http://www.bruegel.org/publications/publication- detail/publication/592-global-currencies-for-tomorrow-a-european-perspective/

Békés G. - Halpern L. - Koren M. - Muraközy B.: Still standing : how European firms weathered the crisis : The third EFIGE policy report. Brussels : Bruegel, 2011. x, 55 p.

(Bruegel Blueprint Series Vol. 15.) http://www.bruegel.org/publications/publication-

detail/publication/661-still-standing-how-european-firms-weathered-the-crisis-the-third-efige- policy-report/

Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép:

Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. 359 p.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Fazekas K. - Molnár Gy. (eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis.

Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. 320 p.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Fertő I. - Forgács Cs. - Jámbor A. (szerk.): Változó prioritások az európai mezőgazdaságban : Tanulmányok Csáki Csaba professzor tiszteletére. Budapest : Agroinform Kiadó, 2011. 267 p.

Gillman, M.: Advanced modern macroeconomics : Analysis and application. Harlow ; New York : Pearson/Financial Times ; Prentice Hall, 2011. xiii, 604 p.

Halpern, L. - Wyplosz, C.(eds.): Hungary: Towards a market economy. Cambridge:

Cambridge University Press, 2011. 412 p. (First published in 1998)

Laki M.: A termék- és szolgáltatáspiacok átalakulása 1989 után. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 76 p. (KTI Könyvek; 15.)

http://econ.core.hu/kiadvany/ktikonyvek.html

Soós K. A.: Politics and policies in post-communist transition : Primary and secondary privatisation in Central Europe and the former Soviet Union. Budapest ; New York : CEU Press, 2011. xxiv, 178 p.

(2)

Szabó G. G.: Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban : Gondolatok az ún. előmozdító típusú szövetkezés gazdasági lényegéről és integrációs jelentőségéről. Budapest : Agroinform Kiadó, 2011. 255 p.

Valentiny P. - Kiss F. L. - Nagy Cs. I. (szerk.): Verseny és szabályozás, 2010. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 402 p.

http://www.econ.core.hu/kiadvany/vesz.html Könyvfejezet, könyv része

Ábrahám Á.- Kertesi G.: Regional unemployment rate differentials in Hungary, 1991-1995:

the changing role of race and human capital. In: Halpern L. - Wyplosz C. (eds.): Hungary:

Towards a market economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 351-376.

(First published in 1998)

Antalóczy K. - Sass M. - Szanyi M.: Policies for attracting foreign direct investment and enhancing its spillovers to indigenous firms : The case of Hungary. In: Rugraff, E. - Hansen, M. W. (eds.): Multinational corporations and local firms in emerging economies. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2011. p. 181-209.

Bálint M. - Cseres-Gergely Zs. - Scharle Á.: The Hungarian labour market in 2009-2010. In:

Fazekas K. - Molnár Gy. (eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis.

Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 15-36.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Bálint M. - Szabó Zs. - Horn D.: Hungary. In: Bahle, T. - Hubl, V. - Pfeifer, M.: The last safety net : A handbook of minimum income protection in Europe. Bristol : Policy Press, 2011.

p. 94-99.

Bálint M. (ed.) ; Cseres-Gergely Zs. - Busch I. - Fazekas K. - Köllő J. - Lakatos J. (compiled):

Statistical data [2011]. In: Fazekas K. - Molnár Gy. (eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 241-320. http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Bálint M. (szerk.) ; Busch I. - Cseres-Gergely Zs. - Fazekas K. - Köllő J. - Lakatos J.

(összeáll.): Statisztikai adatok [2011] In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 253-341.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Békés G.: Nemzeti innovációs rendszer. In: Pörzse G. (szerk.): Kutatásszervezés és

innovációmenedzsment az egészség- és élettudományok területén. Budapest: Semmelweis, 2011.

Busch I. - Cseres-Gergely Zs.: A munkapiac intézményi környezetének alakulása 2010 szeptembere és 2011 szeptembere között. In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 205-251.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

(3)

Csaba I. - Semjén A.: Welfare institutions and the transition: in search of efficiency and equity. In: Halpern L. - Wyplosz C. (eds.): Hungary: Towards a market economy. Cambridge:

Cambridge University Press, 2011. p. 294-343. (First published in 1998)

Csanádi M.: Institutional reactions to the impact of global crisis at source and destination cities of migration in China. In: Fu, X (ed.): China's role in global economic recovery.

Abingdon: Routledge, 2011. (Routledge Studies on the Chinese Economy)

Cseres-Gergely Zs. - Scharle Á.: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálatának tanulságai Magyarországon. In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA

Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 186-197.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Cseres-Gergely Zs. - Szőke B.: A magyarországi munkapiac 2010-2011-ben. In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 17-41. http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Cseres-Gergely Zs.: Kenőanyag a munkapiac fogaskerekei közé? : Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációjának (HEFOP 1.2) hatásbecslése. In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.):

Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata.

Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 91-112. http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Fertő I. - Bakucs L. Z. - Elek S. - Forgács Cs.: Contracts in Hungarian food chains. In:

Ferencz Á. (szerk.): Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia : 2. kötet : 2011. augusztus 25-26. Kecskemét. Kecskeméti Főiskola, 2011. p. 13-17.

Fertő I.: Bevezető. In: Fertő I. - Forgács Cs. - Jámbor A. (szerk.): Változó prioritások az európai mezőgazdaságban : Tanulmányok Csáki Csaba professzor tiszteletére. Budapest : Agroinform Kiadó, 2011. p. 9-11.

Fertő I.: Hitelpiaci tökéletlenségek, puha költségvetési korlát és beruházások : A magyar mezőgazdaság példája. In: Lázár E. (szerk.): Gazdasági és üzleti kihívások a Kárpát- medencében. Csíkszereda : Státus Kiadó, 2011. p. 59-68.

Fertő I.: Integration of CEE agri-food sector into the EU : What does trade theory and

empirical evidence tell us? In: Csaba L. - Fogarasi J. - Hunya G. (eds.): European integration : International conference on emerging economies, October 22-24, 2009. Oradea : Partium Press, 2011. p. 59-80.

Fertő I.: Van-e konszenzus a magyar agrárközgazdászok között? In: Fertő I. - Forgács Cs. - Jámbor A. (szerk.): Változó prioritások az európai mezőgazdaságban : Tanulmányok Csáki Csaba professzor tiszteletére. Budapest : Agroinform Kiadó, 2011. p. 117-135.

Halpern L. - Kőrösi G.: Corporate performance in the transition: Econometric analysis of Hungarian exporting firms, 1985-1994. In: Halpern L. - Wyplosz C. (eds.): Hungary:

Towards a market economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 192-212.

(First published in 1998)

(4)

Halpern L. - Wyplosz C.: The hidden Hungarian miracle. In: Halpern L. - Wyplosz C. (eds.):

Hungary: Towards a market economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 1- 19. (First published in 1998)

Halpern L.: The great trade collapse and its impact on firms in Europe. In: Nowotny, E. - Mooslechner, P. - Ritzberger-Grünwald, D. (eds.): Post-crisis growth and integration in Europe : Catching-up strategies in CESEE economies. Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2011. p. 268-283.

Hamecz, I. - Vincze, J. – Zsoldos, I.: The nature of Hungarian inflation. In: Halpern L. - Wyplosz C. (eds.): Hungary: Towards a market economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 87-122. (First published in 1998)

Havas A.: Governing policy processes and foresight : Potential contributions and inherent tensions. In: Banse, G. - Grunwald, A. - Hronszky, I. - Nelson, G. (eds.): On prospective technology studies. Karlsruhe : KIT Scientific Publishing, 2011. p. 1-18.

http://dx.doi.org/10.5445/KSP/1000024155

Havas A.: Universities and the emerging new players : Building futures for higher education.

In: Mendonca S. - Sapio B. (eds.): Foresight for dynamic organisations in unstable environments: A search for new frameworks. New York: Routledge, 2011. p. 139-158.

Hermann Z. - Varga J.: A közoktatás finanszírozása. In: Balázs É. - Kocsis M. - Vágó I.

(szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról, 2010. Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 2011. p. 109-132.

Hudomiet P. - Kézdi G.: Az aktív foglalkoztatáspolitikai programok nemzetközi tapasztalatai.

In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép:

Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 72-90.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Kapitány Zs.: Household consumption behaviour in the housing and mortgage markets. In:

Fazekas K. - Molnár Gy. (eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis.

Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 187- 190. http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Karsai J.: A kockázati- és magántőke-ipar 2010. évi eredményei Magyarországon. In: 20 éves jubileumi évkönyv, 2011 = Jubilee 20 years yearbook, 2011. Budapest : Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület / Hungarian Venture Capital and Private Equity Association, 2011. p.

47-53. http://www.hvca.hu/wp-content/uploads/2011/12/HVCA-20EvesEvkonyvDigitalis- HUN.pdf

Karsai J.: A kockázati- és magántőke-ipar két évtizedes fejlődése Magyarországon. In: 20 éves jubileumi évkönyv, 2011 = Jubilee 20 years yearbook, 2011. Budapest : Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület / Hungarian Venture Capital and Private Equity Association, 2011. p. 21-44. http://www.hvca.hu/wp-content/uploads/2011/12/HVCA- 20EvesEvkonyvDigitalis-HUN.pdf

Karsai J.: A kockázatitőke-befektetések szerepe a gazdaság élénkítésében és a

munkahelyteremtésben. In: Kerekes Gy. (szerk.): Magyar pénzügyi almanach, 2011-2012 : 21. évfolyam. Budapest : Tas-11 Kft., 2011. p. 126-128.

(5)

Karsai J.: Development of the Hungarian venture capital and private equity industry over the past two decades. In: 20 éves jubileumi évkönyv, 2011 = Jubilee 20 years yearbook, 2011.

Budapest : Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület / Hungarian Venture Capital and Private Equity Association, 2011. p. 21-44. http://www.hvca.hu/wp-

content/uploads/2011/12/HVCA-20EvesEvkonyvDigitalis-ENG.pdf

Karsai J.: Role of venture capital and private equity investments in economic stimulation and job creation. In: Kerekes Gy. (szerk.): Magyar pénzügyi almanach, 2011-2012 : 21. évfolyam.

Budapest : Tas-11 Kft., 2011. p. 117-119.

Karsai J.: The 2010 results of the venture capital and private equity industry in Hungary. In:

20 éves jubileumi évkönyv, 2011 = Jubilee 20 years yearbook, 2011. Budapest : Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület / Hungarian Venture Capital and Private Equity Association, 2011. p. 47-53. http://www.hvca.hu/wp-content/uploads/2011/12/HVCA- 20EvesEvkonyvDigitalis-ENG.pdf

Kézdi G. (szerk.): Közelkép : Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 43-203. http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html Kézdi G.: A programok hatásvizsgálatának módszertana. In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.):

Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata.

Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 54-71. http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Kézdi G.: Bevezető In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA

Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 45-53.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Koltay J.: Employment relations and the opening up to MNCs in Hungary. In: Contrepois, S.

et al. (eds.): Globalizing employment relations : Multinational firms and Central and Eastern Europe transitions. New York : Palgrave MacMillan, 2011. p. 119-133.

Koltay J.: The minimum wage in Hungary: subsistence minimum and/or bargaining tool? In:

Halpern L. - Wyplosz C. (eds.): Hungary: Towards a market economy. Cambridge:

Cambridge University Press, 2011. p. 267-289. (First published in 1998)

Köllő J. - Nacsa B.: Wage effects of the financial and economic crisis : The case of Hungary In: Schmidt V. - Vaughan-Whitehead, D. (eds.): The impact of the crisis on wages in South- East Europe. Budapest: International Labour Organization, 2011. p. 187-219.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro- budapest/documents/publication/wcms_172434.pdf

Köllő J. - Scharle Á.: A közcélú foglalkoztatás kibővülésének hatása a tartós

munkanélküliségre In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép:

Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 145-160.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

(6)

Köllő J.: Employment, unemployment and wages in the first year of the crisis. In: Fazekas K.

- Molnár Gy. (eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 43-68.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Köllő J.: Hungary : crisis coupled with a fiscal squeeze - effects on inequality In: Vaughan- Whitehead, D, (ed.): Work inequalities in the crisis : Evidence from Europe. Cheltenham:

Edward Elgar Publishing - International Labour Office, 2011. p. 278-313.

Lackó M.: A magyarországi rossz egészségi állapot lehetséges magyarázó tényezői :

Összehasonlító makroelemzés magyar és osztrák adatok alapján, 1960-2004. In: Mészáros J. - Harcsa I. (szerk.): Helyzetkép a népesség egészségi állapotáról: Andorka Konferencia.

Budapest: Barankovics István Alapítvány - Gondolat Kiadó, 2011. p. 35-74.

Lackó M.: The hidden economies of Visegrád countries in international comparisons: a household electricity approach. In: Halpern L. - Wyplosz C. (eds.): Hungary: Towards a market economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 128-152. (First published in 1998)

Molnár Gy. (ed.): In focus : Labour market effects of the crisis. In: Fazekas K. - Molnár Gy.

(eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 37-209.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Molnár Gy.: The overall picture. Major conclusions of "In focus" In: Fazekas K. - Molnár Gy.

(eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 191-203.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Palócz É. - Oblath G.: The share and volume of services in memberstates of the EU : An expenditure-side analysis In: Ganz W. - Kicherer F. - Schletz A. (eds.): RESER 2011 - Productivity of services next gen - beyond output/input: Conference proceedings. Hamburg:

Fraunhofer IRB Verlag, 2011. p. 1-19.

www.reser.net/file/114290/

Sági M. - Varga J.: Pedagógusok. In: Balázs É. - Kocsis M. - Vágó I. (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról, 2010. Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 2011. p.

295-324.

Sass M. - Kalotay K.: Hungary : Outward FDI and its policy context, 2010. In: Sauvant, K. P.

[et al.] (eds.): Inward and outward FDI country profiles. New York : Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCC), 2011. p. 115-129.

http://www.vcc.columbia.edu/files/vale/content/Profile_eBook_PDF_2_11.pdf

Sass M. - Kovács O.: Hungary's global players : A strong presence in their neighbourhood in 2009. In: Sauvant, K. P. - Govitrikar, V. - Davies, K. (eds.): MNEs from emerging markets : New players in the world FDI market. New York : Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCC), 2011. p. 119-142.

http://www.vcc.columbia.edu/files/vale/content/EMGP_-_eBook_PDF_2_11.pdf Sass M.: Adalékok a multik gazdaságszervező szerepéhez In: Chikán A. (szerk.): A

multinacionális vállalatok hatása a hazai versenyre és a versenyképességre. Budapest: BKÁE

(7)

Vállalatgazdasági Tanszék, Versenyképességi Kutató Központ, 2011. p. 21-69.

http://www.versenykepesseg.uni-

corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kutatokozpontok/versenykepesseg/tanulmanyok_pdf- ben/Chikan_multikoenyv_elektronikus_valtozat.pdf

Sass M.: The impact of foreign direct investment in business services on the local economy : The case of Hungary. In: Rugraff, E. - Hansen, M. W. (eds.): Multinational corporations and local firms in emerging economies. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2011. p. 51- 73.

Semjén A. - Tóth I. J.: Corporate reactions to the crisis In: Fazekas K. - Molnár Gy. (eds.):

The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 71-75.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Semjén A. - Tóth I. J.: Possible effects of the crisis on undeclared employment. In: Fazekas K.

- Molnár Gy. (eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 140-159.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Szabó G. G.: Leading producer-owned marketing organisations in a transition country : Two case studies from Hungarian agribusiness. In: Baourakis, G. [et al.] (eds.): A resilient

European food industry in a challenging world. New York : Nova Science Publishers, 2011.

p. 337-358.

Telegdy Á.: Corporate governance and the structure of ownership of Hungarian corporations.

In: Mallin, C. A. (ed.): Handbook on international corporate governance : Country analyses.

Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 2011. p. 192-220.

Világi, B. - Vincze, J.: The interest rate transmission mechanism in Hungary, 1991-1994. In:

Halpern L. - Wyplosz C. (eds.): Hungary: Towards a market economy. Cambridge:

Cambridge University Press, 2011. p. 54-83. (First published in 1998)

Vince P.: Versenyélénkítés erőfölény-korlátozással : Szabályozás és vállalatiszerkezet- átalakítás az Európai Unió energiapiacán. In: Valentiny P. - Kiss F. L. - Nagy Cs. I. (szerk.):

Verseny és szabályozás, 2010. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. p. 329- 353. http://www.econ.core.hu/kiadvany/vesz.html

Folyóiratcikk

Antalóczy K. - Sass M.: Kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése - elmélet és empíria. Külgazdaság 55. évf. 9-10. sz. 2011. p. 22-33.

Antalóczy K. - Sass M.: Válságkezelés előremeneküléssel : A válság hatása a versenyre a magyarországi autóipari beszállítói piacokon. Külgazdaság 55. évf. 5-6. sz. 2011. p. 31-63.

Antal-Pomázi K.: A finanszírozási források szerepe a kis- és középvállalkozások növekedésében. Közgazdasági Szemle 58. évf. 3. sz. 2011. p. 275-295.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1229

(8)

Bakucs L. Z. - Fertő I.: Innovation and output in OECD countries : Implications upon emerging economies. International Journal of Innovation and Learning Vol. 9. No. 4.

2011. p. 388-400. http://dx.doi.org/10.1504/IJIL.2011.040537

Bakucs L. Z. - Márkus R.: Supply response on the Hungarian pork sector. Acta Agronomica Óváriensis Vol. 53. No. 1. 2011. p. 45-55.

http://www.mtk.nyme.hu/fileadmin/user_upload/acta/Acta-Agronomica-53-1-nyomtatott.pdf Bakucs L. Z.: Parametric farm performance and efficiency methodology : Stochastic frontier analysis. Studies in Agricultural Economics Vol. 113. No. 1. 2011. p. 97-104.

https://www.aki.gov.hu/publaki/dokumentum/f:276/Studies+in+Agricultural+Economics+No.

+113

Baranyai Zs. - Béres D. - Szabó G. G. - Vásáry M. - Takács I.: Factors of trust in machinery sharing arrangements. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists Vol. 13. No. 6. 2011. p. 18-22.

http://www.seria.home.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=81 Békés G. - Halpern L. - Muraközy B.: A teremtő rombolás szerepe a vállalati termelékenység alakulásában Magyarországon. Közgazdasági Szemle 58. évf. 2. sz. 2011. p. 111-132.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1221

Békés G. - Muraközy B. - Harasztosi P.: Firms and products in international trade : Evidence from Hungary. Economic Systems Vol. 35. No. 1. 2011. p. 4-24.

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2010.11.005

Biró P. - Irving, R. W. - Schlotter I.: Stable matching with couples : An empirical study. ACM Journal of Experimental Algorithmics Vol. 16. 2011. p. 90-117.

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1970372

Biró P.: A társadalmi döntések számítástudománya – egy új határterület : European Future Technologies Conference and Exhibition (FET'11) COMSOC (Computational Social Choice) szekció MTA Közgazdaságtudományi Intézete, Budapest, 2011. május 4. Közgazdasági Szemle 58. évf. 7-8. sz. 2011. p. 709-715. http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1262 Bojnec, S. - Fertő I.: Impacts of research and development on manufacturing trade. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : Casopis za ekonomsku teoriju i praksu Vol. 29. Sv.

1. 2011. p. 65-88. http://www.efri.uniri.hr/english/dokumenti/02-bojnec-2011-1.pdf Bojnec, S. - Fertő I.: Information and communication infrastructure development and agro- food trade. Agricultural Economics (AGRICECON) Vol. 57. No. 2. 2011. p. 64-70.

http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/35541.pdf

Bojnec, S. - Fertő I.: Trade in raw and semi-finished wood products of Hungary and Slovenia with Austria = Ungarischer und Slowenischer handels von rohprodukten und halbfertigwaren aus holz mit Österreich. Austrian Journal of Forest Science 128. Jg. H. 3. 2011. p. 157-175.

http://www.boku.ac.at/cbl/inhalt.htm

Bródy A.: Growth or development? Acta Oeconomica Vol. 61. No. 2. 2011. p. 131-142.

http://dx.doi.org/10.1556/AOecon.61.2011.2.2

(9)

Burgerné Gimes A.: A kelet-közép-európai országok válsága a globális krízis tükrében - válaszok a válságra. Statisztikai Szemle 89. évf. 6. sz. 2011. p. 644-666.

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2011/2011_06/2011_06_644.pdf Csató K.: Bródy Andrásra emlékezve. Kritika 40. évf. 4. sz. 2011. p. 12-15.

http://www.nol.hu/kritika/20110503-brody_andrasra_emlekezve

Cseres-Gergely Zs. - Simonovits A.: A személyi jövedelemadó reformjának hatása a

társadalombiztosítási nyugdíjakra. Közgazdasági Szemle 58. évf. 12. sz. 2011. p. 1029-1044.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1280

Cseres-Gergely Zs.: Munkapiaci áramlások, konzisztencia és gereblyézés. Statisztikai Szemle 89. évf. 5. sz. 2011. p. 481-500.

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2011/2011_05/2011_05_481.pdf

Csóka P. - Herings, P. J-J. - Kóczy Á. L.: Balancedness conditions for exact games.

Mathematical Methods of Operations Research Vol. 74. No. 1. 2011. p. 41-52.

http://dx.doi.org/10.1007/s00186-011-0348-3

Darvas Zs. - Kostyleva, V.: Fiscal and monetary institutions in Central, Eastern and South- Eastern European countries. OECD Journal on Budgeting Vol. 11. No. 1. 2011. p. 147-185.

http://dx.doi.org/10.1787/budget-11-5kg9qxz12gzq

Darvas Zs. - Weizsäcker, J. von: Financial transaction tax : Small is beautiful. Society and Economy Vol. 33. No. 3. 2011. p. 449-473. http://dx.doi.org/10.1556/SocEc.33.2011.3.2 Darvas Zs.: Beyond the crisis : Prospects for emerging Europe. Comparative Economic Studies Vol. 53. No. 2. 2011. p. 261-290. http://dx.doi.org/10.1057/ces.2011.10

Darvas Zs.: Exchange rate policy and economic growth after the financial crisis in Central and Eastern Europe. Eurasian Geography and Economics Vol. 52. No. 3. 2011. p. 390-408.

http://dx.doi.org/10.2747/1539-7216.52.3.390

Eső P. - Simonovits A. - Tóth J.: Designing benefit rules for flexible retirement : Welfare vs.

redistribution. Acta Oeconomica Vol. 61. No. 1. 2011. p. 3-32.

http://dx.doi.org/10.1556/AOecon.61.2011.1.2

Fazekas K.: Közgazdasági kutatások szerepe az oktatási rendszerek fejlesztésében. Magyar Tudomány 172. évf. 9. sz. 2011. p. 1090-1101. http://www.matud.iif.hu/2011/09/08.htm Fekó A. - Sass M. - Nagy G.: The role of broadband developments financed from EU Structural Funds in the enhancement of regional cohesion in the NMS-10. Studies in Agricultural Economics Vol. 113. No. 2. 2011. p. 152-160.

Fertő I.: Hogyan tudnak a termelők bekapcsolódni a modern élelmiszerláncokba?

Külgazdaság 55. évf. 1-2. sz. 2011. p. 65-82.

Fertő I.: Is there a consensus among Hungarian agricultural economists? Post-Communist Economies Vol. 23. No. 3. 2011. p. 399-413.

http://dx.doi.org/10.1080/14631377.2011.595137

(10)

Fertő I.: Van-e jövője az agrárgazdaságtannak mint önálló tudománynak? Gazdálkodás 55.

évf. 1. sz. 2011. p. 97-102.

Gillman, M. - Kejak, M.: Inflation, investment and growth : A money and banking approach.

Economica Vol. 78. No. 310. 2011. p. 260-282. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468- 0335.2009.00814.x

Habis H. - Herings, P. J-J.: Core concepts for incomplete market economies. Journal of Mathematical Economics Vol. 47. No. 4-5. 2011. p. 595-609.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jmateco.2011.07.005

Habis H. - Herings, P. J-J.: Transferable utility games with uncertainty. Journal of Economic Theory Vol. 146. No. 5. 2011. p. 2126-2139. http://dx.doi.org/10.1016/j.jet.2011.06.005 Halpern L. - Muraközy B.: Firm size and extensive margin : Hungarian exports. Economic and Business Review Vol. 13. No. 1-2. 2011. p. 27-50.

http://www.ebrjournal.net/ojs/index.php/ebr/article/view/84

Halpern L.: Bródy András (1924-2010). Közgazdasági Szemle 58. évf. 1. sz. 2011. p. 1.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1213

Hámori Sz. - Köllő J.: Kinek használ az évvesztés? : Iskolakezdési kor és tanulói teljesítmények Magyarországon. Közgazdasági Szemle 58. évf. 2. sz. 2011. p. 133-157.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1222

Hardy, J. - Sass M. - Fifekova, M. P.: Impacts of horizontal and vertical foreign investment in business services : The experience of Hungary, Slovakia and the Czech Republic. European Urban and Regional Studies Vol. 18. No. 4. 2011. p. 427-443.

http://dx.doi.org/10.1177/0969776411422618

Hermann Z. - Horn D.: How are inequality of opportunity and mean student performance related? : A quantile regression approach using PISA data. Regional and Sectoral Economic Studies Vol. 11. No. 3. 2011. p. 21-40. http://www.usc.es/~economet/rses.htm#VOL%2011-3 Hermann Z. - Kopasz M.: The effects of social capital on wage income : A multi-country analysis. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy Vol. 2. No. 2. 2011. p. 3-26.

http://cjssp.uni-corvinus.hu/index.php/cjssp/article/view/46/28

Horn D. - Szőke B.: Az aggregált foglalkoztatás becslésének modelljei és a magyar előrejelzés. Külgazdaság 55. évf. 11-12. sz. 2011. p. 26-51.

Hudomiet P. - Kézdi G. - Willis, R. J.: Stock market crash and expectations of American households. Journal of Applied Econometrics Vol. 26. No. 3. 2011. p. 393-415.

http://dx.doi.org/10.1002/jae.1226

Karsai J.: A kockázati tőke két évtizedes fejlődése Magyarországon. Közgazdasági Szemle 58. évf. 10. sz. 2011. p. 832-857. http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1271

Katona-Kovács J. - High, C. - Nemes G.: Importance of animation actions in the operation of Hungarian local action groups. European Countryside Vol. 3. No. 4. 2011. p. 227-240.

http://dx.doi.org/10.2478/v10091-012-0006-7

(11)

Kertesi G. - Kézdi G.: Roma employment in Hungary after the post-communist transition.

Economics of Transition Vol. 19. No. 3. 2011. p. 563-610. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468- 0351.2011.00410.x

Kertesi G. - Kézdi G.: The Roma/non-Roma test score gap in Hungary. American Economic Review Vol. 101. No. 3. 2011. p. 519-525. http://dx.doi.org/10.1257/aer.101.3.519

Kóczy Á. L. - Pintér M.: Az ellenzék ereje - általánosított súlyozott szavazási játékok.

Közgazdasági Szemle 58. évf. 6. sz. 2011. p. 543-551.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1248

Kóczy Á. L.: Lisszaboni kilátások. Közgazdasági Szemle 58. évf. 12. sz. 2011. p. 1045-1058.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1281

Kovács I: A jövedelemeloszlás és jövedelemegyenlőtlenség a személyijövedelemadó- bevallási adatok tükrében. Statisztikai Szemle 89. évf. 3. sz. 2011. p. 294-312.

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2011/2011_03/2011_03_294.pdf

Kőrösi G.: Lehetett volna kíméletesebben? Munkaügyi Szemle 55. évf. 3. sz. 2011. p. 4-5.

Lackó M.: The poor health status of the Hungarians : Comparative macro-analysis of the likely explanatory factors on Hungarian and Austrian data, 1960-2004. DANUBE : Law and Economics Review No. 3. 2011. p. 1-21. http://www.eaco.eu/documents/issue/lacko.pdf Laki M.: Körkérdés a kis- és közepes vállalatok gazdaságélénkítésben betöltött szerepéről.

Külgazdaság 55. évf. 1-2. sz. 2011. p. 23-25.

Madarász A.: Buborékok és legendák : Válságok és válságmagyarázatok - II/1. rész : A Déltengeri Társaság. Közgazdasági Szemle 58. évf. 11. sz. 2011. p. 909-948.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1275

Madarász A.: Buborékok és legendák : Válságok és válságmagyarázatok - II/2. rész : A Déltengeri Társaság. Közgazdasági Szemle 58. évf. 12. sz. 2011. p. 1001-1028.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1279

Major I.: András Bródy : 1924-2010. Acta Oeconomica Vol. 61. No. 1. 2011. p. 1-2.

http://dx.doi.org/10.1556/AOecon.61.2011.1.1

Oblath G.: Az euróövezethez való csatlakozás hazai feltételeinek újragondolása. Köz- Gazdaság 6. évf. 2. sz. 2011. p. 79-89.

Radlo, M-J. - Sass M.: A visegrádi országok közvetlen külföldi tőkebefektetései - különös tekintettel az egymás közötti beruházásokra. Külgazdaság 55. évf. 11-12. sz. 2011. p. 3-25.

Réti T.: A külföldi tőke változó szerepe a két világháború között Magyarországon.

Külgazdaság 55. évf. 3-4. sz. 2011. p. 38-54.

Sass M. - Fekó A.: The emergence of telemedicine and e-health in Hungary. Telemedicine and e-Health Vol. 17. No. 5. 2011. p. 388-395. http://dx.doi.org/10.1089/tmj.2010.0168

(12)

Sass M. - Fifekova, M. P.: Offshoring and outsourcing business services to Central and Eastern Europe : Some empirical and conceptual considerations. European Planning Studies Vol. 19. No. 9. 2011. p. 1593-1609. http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2011.586196

Sass M.: Körkérdés a kis- és közepes vállalatok gazdaságélénkítésben betöltött szerepéről.

Külgazdaság 55. évf. 1-2. sz. 2011. p. 34-37.

Sass M.: Magyar orvosiműszer-gyártó kis- és középvállalatok nemzetköziesedésének jellemzői és néhány tényezője. Külgazdaság 55. évf. 9-10. sz. 2011. p. 57-77.

Seres A. - Budai B.: A részmunkaidős foglalkoztatás hazai helyzete egy felmérés alapján. In:

Munkaügyi Szemle Online, Stúdium rovat, 2011. május. 16 p.

http://www.munkaugyiszemle.hu/reszmunkaidos-foglalkoztatas-hazai-helyzete-egy-felmeres- alapjan

Seres A. - Felföldi J. - Szabó M.: Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket

integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. Gazdálkodás 55. évf.

3. sz. 2011. p. 266-284.

Seres A.: A részmunkaidős foglalkoztatás tendenciái. Közgazdasági Szemle 58. évf. 4. sz.

2011. p. 351-367. http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1234

Seres A.: Alacsony foglalkoztatottság - más oldalról. Munkaügyi Szemle 55. évf. 3. sz. 2011.

p. 20-24.

Simonovits A.: Impact of the economic and financial crisis on pension systems in Central and Eastern Europe : Hungary. Zeitschrift Für Sozialreform Vol. 57. No. 3. 2011. p. 287-298.

http://www.z-sozialreform.de/ccm/content/2011/heft-3/impact-of-the-economic-and- financial-crisis-on-pension-systems-in-central-and-eastern-europe-hungary.de

Simonovits A.: Rászorultsági vagy alapnyugdíj? Nyugdíjjóváírás? Közgazdasági Szemle 58.

évf. 4. sz. 2011. p. 301-313. http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1231

Simonovits A.: The mandatory private pension pillar in Hungary : An obituary. International Social Security Review Vol. 64. No. 3. 2011. p. 81-98. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468- 246X.2011.01404.x

Simonovits A.: When are voluntary pensions indifferent? Economics Letters Vol. 111. No. 2.

2011. p. 155-157. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2011.01.031

Somogyi R. - Vincze J.: Price rigidity and strategic uncertainty an agent-based approach.

International Journal of Agent Technologies and Systems Vol. 3. No. 4. 2011. p. 57-69.

http://www.igi-global.com/article/price-rigidity-strategic-uncertainty/60654

Soós K. A.: Az államadósság-szabály és a magántulajdon védelme az új alaptörvényben.

Külgazdaság 55. évf. 7-8. sz. 2011. p. 3-16.

Soós K. A.: Serge Latouche: A nemnövekedés diszkrét bája : Ford. Balogh-Sárközy Zsuzsanna. Savaria University Press, Szombathely, 2011. 138 old., 2500 Ft. BUKSZ : Budapesti Könyvszemle 23. évf. 4. sz. 2011. p. 373-375.

(13)

Soós K. A.: Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség : Akadémiai Kiadó, Bp., 2011. 306 old., 4500 Ft. BUKSZ : Budapesti Könyvszemle 23. évf. 3. sz. 2011. p.

273-275.

Szántó Z. - Tóth I. J. - Varga Sz.: A korrupció társadalmi és intézményi szerkezete.

Szociológiai Szemle 21. évf. 3. sz. 2011. p. 61-82.

Sziklai B.: On the symmetry of finite pseudorandom binary sequences. Uniform Distribution Theory Vol. 6. No. 2. 2011. p. 143-156.

http://www.boku.ac.at/MATH/udt/vol06/no2/11Sziklai11-2.pdf

Tóth A. - Forgács Cs. - Fertő I.: Motivations to participate in collective agricultural marketing in Hungary. Ekonomika Poljoprivrede Vol. 58. No. 1. 2011. p. 19-31.

http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0352-34621101019T&lang=en

Valentiny P.: Árukapcsolás és csomagban történő értékesítés : jogesetek és közgazdasági elmélet. Külgazdaság 55. évf. 7-8. sz. 2011. p. 79-107.

Vincze J.: Állati lelkek : George A. Akerlof - Robert J. Shiller: Animal spirits, avagy a lelki tényezők szerepe a gazdaságban és a globális kapitalizmusban. Fordította Felcsuti Péter.

Corvina Kiadó, Budapest, 2011. 266 oldal, 2690 Ft. BUKSZ : Budapesti Könyvszemle 23.

évf. 4. sz. 2011. p. 326-334.

Műhelytanulmány

Altomonte, C. - Békés G.: Internationalisation of corporate activity and competitiveness of the European economy : some policy implications. Budapest : MICRO-DYN, 2011. 27 p.

(MICRO-DYN Working Paper 06/11) http://www.micro- dyn.eu/index.php?action=filedownload&id=804

Altomonte, C. - Békés G.: Trade complexity and productivity. Budapest : MICRO-DYN, 2011. 35 p. (MICRO-DYN Working Paper 08/11) http://www.micro-

dyn.eu/index.php?action=filedownload&id=807

Antal-Pomázi K.: A kis- és középvállalkozások növekedését meghatározó tényezők : A különböző finanszírozási formák hatása a vállalati növekedésre. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 36 p. (MT-DP 2011/9)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1109.pdf

Békés G. - Halpern L. - Muraközy B.: A magyar külkereskedő vállalatok. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 30 p. (MT-DP 2011/43)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1143.pdf

Békés G. - Harasztosi P.: Cities never forget : A spatially robust estimation of the local agglomeration premium. Budapest : MICRO-DYN, 2011. 32 p. (MICRO-DYN Working Paper 01/11) http://www.micro-dyn.eu/index.php?action=filedownload&id=798

Békés G. - Koren M. - Zsohár P.: Benzinárak földrajzi meghatározása. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 30 p. (MT-DP 2011/30)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1130.pdf

(14)

Békés G. - Muraközy B.: Magyar gazellák : gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet;

Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erőforrások Tanszék, 2011. 80 p. (BWP 2011/9) http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1109.pdf

Biró P. - Kern, W. - Paulusma, D.: Computing solutions for matching. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 16 p. (MT-DP 2011/42)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1142.pdf

Biró P. - Klijn, F.: Matching with couples : A multidisciplinary survey. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 21 p. (MT-DP 2011/39)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1139.pdf

Biró P. - Norman, G.: Analysis of stochastic matching markets. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 16 p. (MT-DP 2011/32)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1132.pdf

Csanádi M.: Adaptation pressures during global decline on system transformation and its spatial consequences in China. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 45 p. (MT-DP 2011/31)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1131.pdf

Csanádi M.: Varieties of system transformations and their structural background based on the IPS model. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 44 p.

(MT-DP 2011/5) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1105.pdf

Csercsik D. - Kóczy Á. L.: Externalities in the games over electrical power transmission networks. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 23 p.

(MT-DP 2011/25) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1125.pdf

Csercsik D. - Kóczy Á. L.: Externalities in the games over electrical power transmission networks. Budapest : Keleti Károly Faculty of Business and Management, Óbuda University, 2011. 23 p. (Working Paper ; 1103) http://uni-

obuda.hu/users/vecseya/RePEc/pkk/wpaper/1103.pdf

Cseres-Gergely Zs. - Simonovits A.: A személyi jövedelemadó-reform hatása a tb-

nyugdíjakra. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erőforrások Tanszék, 2011. 17 p. (BWP 2011/7)

http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1107.pdf

Csorba G. - Koltay G. - Farkas D.: Separating the ex post effects of mergers : An analysis of structural changes on the Hungarian retail gasoline market. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 35 p. (MT-DP 2011/18)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1118.pdf

Dang, J. - Gillman, M. - Kejak, M.: Real business cycles with a human capital investment sector and endogenous growth : Persistence, volatility and labor puzzles. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 41 p. (MT-DP 2011/28)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1128.pdf

Darvas Zs. - Kostyleva, V.: Fiscal and monetary institutions in Central, Eastern and South- Eastern European countries. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of

(15)

Sciences, 2011. 48 p. (MT-DP 2011/27)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1127.pdf

Darvas Zs. - Kostyleva, V.: Fiscal and monetary institutions in Central, Eastern and South- Eastern European countries. Budapest : Corvinus University of Budapest, Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, 2011. 41 p. (Working Paper/Tanszéki Tanulmányok ; 2011/2) http://web.uni-

corvinus.hu/matkg/working_papers/wp_2011_2_darvas_kostyleva.pdf

Darvas Zs. - Kostyleva, V.: The fiscal and monetary institutions in CESEE countries. Brussels : Bruegel, 2011. 41 p. (Bruegel Working Paper ; 2011/02)

http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/494-the-fiscal-and- monetary-institutions-of-cesee-countries/

Darvas Zs. - Pisani-Ferry, J. - Sapir, A.: A comprehensive approach to the euro-area debt crisis. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 51 p. (MT- DP 2011/10) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1110.pdf

Darvas Zs. - Pisani-Ferry, J. - Sapir, A.: A comprehensive approach to the euro-area debt crisis. Brussels : Bruegel, 2011. 8 p. (Bruegel Policy Brief ; 2011/02)

http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/491-a-comprehensive- approach-to-the-euro-area-debt-crisis/

Darvas Zs. - Pisani-Ferry, J. - Sapir, A.: A comprehensive approach to the euro-area debt crisis. Budapest : Corvinus University of Budapest, Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, 2011. 38 p. (Working Paper/Tanszéki Tanulmányok ; 2011/1) http://web.uni-corvinus.hu/matkg/working_papers/wp_2011_1_darvas_pisaniferry_sapir.pdf Darvas Zs. - Pisani-Ferry, J.: Europe's growth emergency. Brussels : Bruegel, 2011. 16 p.

(Bruegel Policy Contributions ; 2011/13) http://www.bruegel.org/publications/publication- detail/publication/623-europes-growth-emergency/

Darvas Zs. - Pisani-Ferry, J.: Europe's growth emergency. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 32 p. (MT-DP 2011/44)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1144.pdf

Darvas Zs. - Pisani-Ferry, J.: Europe's growth emergency. Budapest : Corvinus University of Budapest, Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, 2011. 23 p.

(Working Paper/Tanszéki Tanulmányok ; 2011/5) http://web.uni- corvinus.hu/matkg/working_papers/wp_2011_5_darvas_pisaniferry.pdf

Darvas Zs. - Pisani-Ferry, J.: The threat of 'currency wars' : A European perspective. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 29 p. (MT-DP 2011/2) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1102.pdf

Darvas Zs.: Beyond the crisis : Prospects for emerging Europe. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 35 p. (MT-DP 2011/3)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1103.pdf

Darvas Zs.: Debt restructuring in the euro area : A necessary but manageable evil? Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 42 p. (MT-DP 2011/33)

(16)

Darvas Zs.: Debt restructuring in the euro area : A necessary but manageable evil? Brussels : Bruegel, 2011. 23 p. (Bruegel Policy Contributions ; 2011/07)

http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/567-debt-restructuring-in- the-euro-area-a-necessary-but-manageable-evil/

Darvas Zs.: Debt restructuring in the euro area : A necessary but manageable evil? Budapest : Corvinus University of Budapest, Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, 2011. 39 p. (Working Paper/Tanszéki Tanulmányok ; 2011/4) http://web.uni- corvinus.hu/matkg/working_papers/wp_2011_4_darvas.pdf

Earle, J. S. - Telegdy Á.: Long-term industrial labor demand forecast for Hungary. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2011. 56 p. (BWP 2011/10)

http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1110.pdf

Earle, J. S. - Telegdy Á.: Medium-term industrial labor demand forecast for Hungary.

Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2011. 55 p. (BWP 2011/11)

http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1111.pdf

Earle, J. S. - Telegdy Á.: Who creates jobs in Hungary? : The role of entering, exiting and continuing firms before and during the crisis. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2011. 93 p. (BWP 2011/8) http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1108.pdf

Fazekas K.: Közgazdasági kutatások szerepe az oktatási rendszerek fejlesztésében. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 18 p. (MT-DP 2011/7)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1107.pdf

Fekó A. - Sass M.: Services trade of selected Visegrád countries - data problems : The

internationalisation of ICT R&D in Hungary. Budapest : ICEG European Center, 2011. News of the Month, on EU-10 and CIS 2011. p. 8-12.

http://www.icegec.hu/download/publications/nom_december_january_2010_2011.pdf Fleiner T. - Sziklai B.: Notes on the bankruptcy problem : An application of hydraulic rationing. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 12 p.

(MT-DP 2011/23) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1123.pdf

Garay B. M. - Simonovits A. - Tóth J.: Local interaction in tax evasion. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. [8] p. (MT-DP 2011/4)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1104.pdf

Habis H. - Herings, P. J-J.: Core concepts for incomplete market economies. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 38 p. (MT-DP 2011/19) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1119.pdf

Habis H. - Herings, P. J-J.: Transferable utility games with uncertainty. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 20 p. (MT-DP 2011/20)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1120.pdf

Hámori Sz. - Köllő J.: Whose children gain from starting school later? : Evidence from Hungary. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of

(17)

Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2011. 35 p. (BWP 2011/2) http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1102.pdf

Hámori Sz. - Köllő J.: Whose children gain from starting school later? : Evidence from Hungary. Bonn : Institute for the Study of Labor (IZA), 2011. 29 p. (IZA Discussion Paper ; 5539) http://www.iza.org/en/webcontent/publications/papers/viewAbstract?dp_id=5539 Hámori Sz. - Lovász A.: Can a fifty percent increase in public sector wages improve the position of public sector employees in the long run? An assessment of the public-private income gap in Hungary. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences;

Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2011. 53 p. (BWP 2011/6) http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1106.pdf

Havas A.: Mini country report : Hungary. Brussels : European Commission, 2011. (INNO- Policy TrendChart). 21 p. http://www.proinno-

europe.eu/sites/default/files/page/11/12/Hungary_TC_final.pdf

Hermann Z. - Horn D.: How inequality of opportunity and mean student performance are related? : A quantile regression approach using PISA data. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 32 p. (MT-DP 2011/24)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1124.pdf

Hermann Z.: A tanári jellemzők hatása a tanulói teljesítményre : Európai eredmények a TIMSS adatok alapján. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 40 p. (MT-DP 2011/40) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1140.pdf

Herrendorf, B. - Rogerson, R. - Valentinyi Á.: Two perspectives on preferences and structural transformation. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 48 p. (MT-DP 2011/34) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1134.pdf

Horn D.: A munkakereslet nemzetközi tendenciái. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erőforrások Tanszék, 2011. 58 p. (BWP 2011/1) http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1101.pdf

Horn D.: Az oktatási elszámoltathatósági rendszerek elmélete. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 28 p. (MT-DP 2011/13)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1113.pdf

Horn D.: Income inequality and voter turnout : Evidence from European national elections.

Amsterdam : Growing Inequalities' Impacts (GINI), 2011. 45 p. (GINI Discussion Paper ; 16) http://www.gini-research.org/system/uploads/265/original/DP_16_-_Horn.pdf?1322477961 Hornok C. - Koren M.: Administrative barriers and the lumpiness of trade. Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), 2011. 28 p. (CeFiG Working Papers ; 14)

http://cefig.eu/view/cfigwp/48/

Hornok C. - Koren M.: Administrative barriers and the lumpiness of trade. [S.l.] : European Firms in a Global Economy (EFIGE), 2011. 28 p. (EFIGE Working paper ; 36)

http://www.efige.org/wp-content/uploads/2011/10/efige_wp36_2410111.pdf

(18)

Karsai J.: A kockázati tőkeipar két évtizedes fejlődése Magyarországon. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 43 p. (MT-DP 2011/36)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1136.pdf

Katona-Kovács J. - High, C. - Nemes G.: Importance of animation actions in the operation of Hungarian local action groups. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 23 p. (MT-DP 2011/38)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1138.pdf

Kézdi G. - Csorba G.: Estimating the lock-in effects of switching costs from firm-level data.

Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 39 p. (MT-DP 2011/8) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1108.pdf

Kóczy Á. L. - Pintér M.: The men who weren't even there : Legislative voting with absentees.

Budapest : Keleti Károly Faculty of Business and Management, Óbuda University, 2011. 21 p. (Working Paper ; 1104) http://uni-obuda.hu/users/vecseya/RePEc/pkk/wpaper/1104.pdf Kóczy Á. L. - Pintér M.: The men who weren't even there : Legislative voting with absentees.

Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 21 p. (MT-DP 2011/29) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1129.pdf

Koren M. - Csillag M.: Machines and machinists : Capital-skill complementarity from an international trade perspective. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 29 p. (MT-DP 2011/14)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1114.pdf

Koren M. - Csillag M.: Machines and machinists : Capital-skill complementarity from an international trade perspective. Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), 2011. 34 p. (CeFiG Working Papers ; 13) http://cefig.eu/view/cfigwp/47/

Koren M. - Muraközy B.: The demand and supply of quality: a case study of televisions.[S.l.]

: European Firms in a Global Economy (EFIGE), 2011. 21 p. (EFIGE Working paper ; 30) http://www.efige.org/wp-content/uploads/2011/03/efige_wp30_1703117.pdf

Lackó M.: The poor health status of the Hungarians : Comparative macro-analysis of the likely explanatory factors on Hungarian and Austrian data, 1960-2004. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 39 p. (MT-DP 2011/6)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1106.pdf

Lovász A. - Pertold-Gebicka B.: College degree supply, productivity spillovers and occupational allocation of graduates in Central European countries. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2011. 24 p. (BWP 2011/3)

http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1103.pdf

Noelke, C. - Horn D.: Social transformation and the transition from vocational education to work. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2011. 33 p. (BWP 2011/5)

http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1105.pdf

(19)

Semjén A.: A tandíj közgazdaságtana : Szakirodalmi áttekintés. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 46 p. (MT-DP 2011/41)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1141.pdf

Seres A. - Felföldi J. - Kozak A. - Szabó M.: Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben.

Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 44, [36] p. (MT-DP 2011/22) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1122.pdf

Simonovits A.: Higher tax morale implies a higher optimal income tax rate. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 14 p. (MT-DP 2011/37) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1137.pdf

Simonovits A.: International economic crisis and the Hungarian pension reform. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 17 p. (MT-DP 2011/11) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1111.pdf

Simonovits A.: The mandatory private pension pillar in Hungary : An obituary. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 22 p. (MT-DP 2011/12) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1112.pdf

Somogyi R. - Vincze J.: Price rigidity and strategic uncertainty an agent-based approach.

Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 16 p. (MT-DP 2011/35) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1135.pdf

Valentiny P.: Árukapcsolás és csomagban történő értékesítés : jogesetek és közgazdasági elmélet. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 32 p. (MT-DP 2011/21) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1121.pdf

Publicisztika

Békés G.: A görög válság lehetséges kimenetelei : Kifekszünk, vándor! Magyar Narancs 23.

évf. 27. sz. 2011.07.07. p. 26-27.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=24075

Békés G.: Mi lesz a lemaradókkal? : Nem nagyon várt csomagok. Magyar Narancs 23. évf. 1.

sz. 2011.01.06. p. 14-15.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=22860

Borbély E. - Muraközy B.: "A tökéletesítés kulcsa a folytonos kommunikáció" : Hakan Hakansson közgazdász a vállalati hálózatokról. Magyar Narancs 23. évf. 25. sz. 2011.06.23.

p. 20-22. http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=23979 Darvas Zs.: Az euró végső menedéke. Világgazdaság 43. évf. 166. sz. 2011.08.26. p. 16.

http://www.vilaggazdasag.hu/velemeny/publicisztika/olaszorszagon-mulik-minden-rossz-es- meg-rosszabb-forgatokonyvek-356509

Darvas Zs.: Egy csúcs a sok közül? Világgazdaság 43. évf. 211. sz. 2011.10.28. p. 16.

http://www.vg.hu/velemeny/publicisztika/egy-csucs-a-sok-kozul-361227

(20)

Darvas Zs.: Elsüllyeszthetetlen, akárcsak a Titanic. Világgazdaság 43. évf. 67. sz. 2011.04.07.

p. 16. http://www.vilaggazdasag.hu/velemeny/elemzes/elsullyeszthetetlen-akarcsak-a-titanic- 345445

Darvas Zs.: EU-csúcs és versenyképesség. Világgazdaság 43. évf. 49. sz. 2011.03.10. p. 16.

http://www.vilaggazdasag.hu/velemeny/publicisztika/eu-csucs-es-versenykepesseg-343117 Darvas Zs.: Végtörlesztés helyett. Világgazdaság 43. évf. 182. sz. 2011.09.19. p. 16.

http://www.vilaggazdasag.hu/velemeny/elemzes/ime-egy-a-vegtorlesztesnel-sokkal-jobb- megoldas-a-frankhiteleseknek-358047

Fazekas K.: A harcművészetek és a költségvetési hiány. HVG 33. évf. 44. sz. 2011.11.05. p.

104-105.

Felcsuti P. - Molnár Gy.: Tézisek egy korszerű szociáldemokrata programhoz. Népszabadság 69. évf. 272/2. sz. 2011.11.21. p. 12. http://nol.hu/velemeny/20111121-

tezisek_egy_korszeru_szocialdemokrata_programhoz

Gács J.: Parancsgazdaság EU-támogatással? Élet és Irodalom 55. évf. 29. sz. 2011.07.22. p. 2.

http://www.es.hu/gacs_janos;parancsgazdasag_eu-tamogatassal;2011-07-20.html

Horn D.: Rekonkviszta : Az alapfokú oktatás központosításáról. Magyar Narancs 23. évf. 34.

sz. 2011.08.25. p. 18.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=24387

Horn D.: Söpörd fel az udvart, fiam! : Miért szállítja le 15 évre a tankötelezettség korhatárát a kormány? Magyar Narancs 23. évf. 10. sz. 2011.03.10. p. 20-21.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=23293

Koren M.: A nagy is lehet szép. Figyelő TOP200, 2011. p. 88-92.

Köllő J.: Kudarcismétlő szakoktatás : Az úgynevezett szakmunkáshiánytól az úgynevezett duális képzésig. Élet és Irodalom 55. évf. 20. sz. 2011.05.20. p. 5.

http://www.es.hu/kollo_janos;kudarcismetlo_szakoktatas;2011-05-18.html

Madarász A.: Csak a rabszolgák nem tartoznak : Régi szövegek az államadósságról. Magyar Narancs 23. évf. 28. sz. 2011.07.14. p. 26-28.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=24122

Madarász A.: Karácsonyi ének az uzsoráról. Magyar Narancs 23. évf. 50-51. sz. 2011.12.15.

p. 47-49. http://magyarnarancs.hu/belpol/karacsonyi-enek-az-uzsorarol-77909 Muraközy B.: A folyondár. Magyar Narancs 23. évf. 45. sz. 2011.11.10. p. 46-47.

http://magyarnarancs.hu/egotripp/a-folyondar-77411

Muraközy B.: A racionalitáson túl : George A. Akerlof-Robert J. Shiller: Animal Spirits - avagy a lelki tényezők szerepe a gazdaságban és a globális kapitalizmusban. Magyar Narancs 23. évf. 15. sz. 2011.04.14. p. 35.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=23528

Muraközy B.: A rossz hírt hozó lista. Magyar Narancs 23. évf. 4. sz. 2011.01.27. p. 56-57.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=23039

(21)

Muraközy B.: Frankárfolyam és fogolydilemma. Magyar Narancs 23. évf. 32. sz. 2011.08.11.

p. 40-41. http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=24331 Muraközy B.: Importkiváltás. Magyar Narancs 23. évf. 50-51. sz. 2011.12.15. p. 114-115.

http://magyarnarancs.hu/egotripp/importkivaltas-77889

Muraközy B.: Luxusáfa. Magyar Narancs 23. évf. 38. sz. 2011.09.22. p. 48-49.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=24600

Muraközy B.: Ropiadó és felelősség. Magyar Narancs 23. évf. 25. sz. 2011.06.23. p. 48-49.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=24008

Muraközy B.: Tiger Woods. Magyar Narancs 23. évf. 13. sz. 2011.03.31. p. 48-49.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=23452

Seres A.: Mitől sikeresek? Kertészet és Szőlészet 60. évf. 1. sz. 2011. p. 12-13.

Simonovits A.: A lengyel nyugdíjreformokról. Élet és Irodalom 55. évf. 51-52. sz.

2011.12.22. p. 16. http://www.es.hu/simonovits_andras;a_lengyel_nyugdijreformokrol;2011- 12-27.html

Simonovits A.: A progresszív személyi jövedelemadó védelmében. Élet és Irodalom 55. évf.

28. sz. 2011.07.15. p. 3.

http://www.es.hu/simonovits_andras;a_progressziv_szemelyi_jovedelemado_vedelmeben;201 1-07-16.html

Simonovits A.: Alapnyugdíj, arányos nyugdíj, nyugdíjreform. Élet és Irodalom 55. évf. 37. sz.

2011.09.16. p. 4.

http://www.es.hu/simonovits_andras;alapnyugdij_aranyos_nyugdij_nyugdijreform;2011-09- 14.html

Simonovits A.: Az adóreform vesztesei. Népszabadság 69. évf. 49/2. sz. 2011.02.28. p. 14.

http://nol.hu/velemeny/20110228-az_adoreform_vesztesei

Simonovits A.: Hogyan fedezték fel a logaritmust? Természet Világa 142. évf. 8. sz. 2011. p.

376-377.

Simonovits A.: Kell-e örökölhető tb-nyugdíj? HVG 33. évf. 17. sz. 2011.04.30. p. 80-81.

Simonovits A.: Minden változik. Népszabadság 69. évf. 299/2. sz. 2011.12.22. p. 12.

http://nol.hu/lap/forum/20111222-minden_valtozik

Simonovits A.: Nyugdíjábécé - kezdőknek : Az új rendszerben adózni is kell majd az időskori járandóság után. Népszabadság 69. évf. 17/2. sz. 2011.01.21. Öngondoskodás mellékl. p. 4.

http://nol.hu/lap/gazdasag/20110121-nyugdijabece___kezdoknek

Simonovits A.: Nyugdíjmegszorítás. Élet és Irodalom 55. évf. 21. sz. 2011.05.27. p. 3.

http://www.es.hu/simonovits_andras;nyugdijmegszoritas;2011-05-25.html

Simonovits A.: Nyugdíjstratégia? Élet és Irodalom 55. évf. 5. sz. 2011.02.04. p. 6.

http://www.es.hu/simonovits_andras;nyugdijstrategia;2011-02-02.html

(22)

Soós K. A.: A kormány tőzsdézik az IMF-hitellel. Világgazdaság 2011.05.25.

http://www.vg.hu/velemeny/soos-karoly-attila-a-kormany-tozsdezik-az-imf-hitellel-349681

Soós K. A.: Az adósságkorlát eltolása. HVG 33. évf. 50. sz. 2011.12.17. p. 88-89.

Soós K. A.: Legyen rosszabb, ha van jobb? Népszabadság 69. évf. 69/2. sz. 2011.03.24. p. 15.

http://nol.hu/velemeny/20110324-legyen_rosszabb__ha_van_jobb_

Soós K. A.: Sem a Nemzetközi Valutaalap, sem piaci hitelezők? Világgazdaság 43. évf. 193.

sz. 2011.10.04. p. 16. http://www.vg.hu/velemeny/elemzes/nincs-imf-vedohalonk-veszelybe- kerulhet-a-fizetokepessegunk-359259

Soós K. A.: Termelési remény. HVG 33. évf. 25. sz. 2011.06.25. p. 72-73.

Soós K. A.: Változott-e az államadósság? Népszabadság 69. évf. 152/2. sz. 2011.07.01. p. 12.

http://nol.hu/velemeny/20110701-valtozott-e_az_allamadossag_

Szabó G. G.: Szövetkezetek : tegnapelőtt, tegnap, ma és holnap - a szövetkezés gazdasági és társadalmi előnyei. Agrofórum 22. évf. 11. sz. 2011. p. 22-25.

Varga J.: Holnapután, kiskedden : Mit ígér a pedagóguséletpálya-modell? Magyar Narancs 23. évf. 8. sz. 2011.02.24. p. 18-19.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=23198

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University Budapest (ELTE) Department of Economics, Eötvös Loránd University Budapest.. Institute of Economics, Hungarian Academy