• Nem Talált Eredményt

Publ.2011 - Doktip

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Ossza meg "Publ.2011 - Doktip"

Copied!
22
0
0

Teljes szövegt

(1)

MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. évi publikációs jegyzéke

dokumentumtípus - azon belül első szerző – szerint rendezve Összeállította: Bálint Éva

Könyv, szerkesztett könyv

Angeloni, I. - Bénassy-Quéré, A. - Carton, B. - Darvas Zs. [et al.]: Global currencies for tomorrow : A European perspective. Brussels ; Paris : Bruegel; CEPII, 2011. xii, 108 p.

(Bruegel Blueprint Series Vol. 13.) http://www.bruegel.org/publications/publication- detail/publication/592-global-currencies-for-tomorrow-a-european-perspective/

Békés G. - Halpern L. - Koren M. - Muraközy B.: Still standing : how European firms weathered the crisis : The third EFIGE policy report. Brussels : Bruegel, 2011. x, 55 p.

(Bruegel Blueprint Series Vol. 15.) http://www.bruegel.org/publications/publication-

detail/publication/661-still-standing-how-european-firms-weathered-the-crisis-the-third-efige- policy-report/

Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép:

Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. 359 p.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Fazekas K. - Molnár Gy. (eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis.

Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. 320 p.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Fertő I. - Forgács Cs. - Jámbor A. (szerk.): Változó prioritások az európai mezőgazdaságban : Tanulmányok Csáki Csaba professzor tiszteletére. Budapest : Agroinform Kiadó, 2011. 267 p.

Gillman, M.: Advanced modern macroeconomics : Analysis and application. Harlow ; New York : Pearson/Financial Times ; Prentice Hall, 2011. xiii, 604 p.

Halpern, L. - Wyplosz, C.(eds.): Hungary: Towards a market economy. Cambridge:

Cambridge University Press, 2011. 412 p. (First published in 1998)

Laki M.: A termék- és szolgáltatáspiacok átalakulása 1989 után. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 76 p. (KTI Könyvek; 15.)

http://econ.core.hu/kiadvany/ktikonyvek.html

Soós K. A.: Politics and policies in post-communist transition : Primary and secondary privatisation in Central Europe and the former Soviet Union. Budapest ; New York : CEU Press, 2011. xxiv, 178 p.

(2)

Szabó G. G.: Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban : Gondolatok az ún. előmozdító típusú szövetkezés gazdasági lényegéről és integrációs jelentőségéről. Budapest : Agroinform Kiadó, 2011. 255 p.

Valentiny P. - Kiss F. L. - Nagy Cs. I. (szerk.): Verseny és szabályozás, 2010. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 402 p.

http://www.econ.core.hu/kiadvany/vesz.html Könyvfejezet, könyv része

Ábrahám Á.- Kertesi G.: Regional unemployment rate differentials in Hungary, 1991-1995:

the changing role of race and human capital. In: Halpern L. - Wyplosz C. (eds.): Hungary:

Towards a market economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 351-376.

(First published in 1998)

Antalóczy K. - Sass M. - Szanyi M.: Policies for attracting foreign direct investment and enhancing its spillovers to indigenous firms : The case of Hungary. In: Rugraff, E. - Hansen, M. W. (eds.): Multinational corporations and local firms in emerging economies. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2011. p. 181-209.

Bálint M. - Cseres-Gergely Zs. - Scharle Á.: The Hungarian labour market in 2009-2010. In:

Fazekas K. - Molnár Gy. (eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis.

Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 15-36.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Bálint M. - Szabó Zs. - Horn D.: Hungary. In: Bahle, T. - Hubl, V. - Pfeifer, M.: The last safety net : A handbook of minimum income protection in Europe. Bristol : Policy Press, 2011.

p. 94-99.

Bálint M. (ed.) ; Cseres-Gergely Zs. - Busch I. - Fazekas K. - Köllő J. - Lakatos J. (compiled):

Statistical data [2011]. In: Fazekas K. - Molnár Gy. (eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 241-320. http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Bálint M. (szerk.) ; Busch I. - Cseres-Gergely Zs. - Fazekas K. - Köllő J. - Lakatos J.

(összeáll.): Statisztikai adatok [2011] In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 253-341.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Békés G.: Nemzeti innovációs rendszer. In: Pörzse G. (szerk.): Kutatásszervezés és

innovációmenedzsment az egészség- és élettudományok területén. Budapest: Semmelweis, 2011.

Busch I. - Cseres-Gergely Zs.: A munkapiac intézményi környezetének alakulása 2010 szeptembere és 2011 szeptembere között. In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 205-251.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

(3)

Csaba I. - Semjén A.: Welfare institutions and the transition: in search of efficiency and equity. In: Halpern L. - Wyplosz C. (eds.): Hungary: Towards a market economy. Cambridge:

Cambridge University Press, 2011. p. 294-343. (First published in 1998)

Csanádi M.: Institutional reactions to the impact of global crisis at source and destination cities of migration in China. In: Fu, X (ed.): China's role in global economic recovery.

Abingdon: Routledge, 2011. (Routledge Studies on the Chinese Economy)

Cseres-Gergely Zs. - Scharle Á.: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálatának tanulságai Magyarországon. In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA

Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 186-197.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Cseres-Gergely Zs. - Szőke B.: A magyarországi munkapiac 2010-2011-ben. In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 17-41. http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Cseres-Gergely Zs.: Kenőanyag a munkapiac fogaskerekei közé? : Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációjának (HEFOP 1.2) hatásbecslése. In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.):

Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata.

Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 91-112. http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Fertő I. - Bakucs L. Z. - Elek S. - Forgács Cs.: Contracts in Hungarian food chains. In:

Ferencz Á. (szerk.): Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia : 2. kötet : 2011. augusztus 25-26. Kecskemét. Kecskeméti Főiskola, 2011. p. 13-17.

Fertő I.: Bevezető. In: Fertő I. - Forgács Cs. - Jámbor A. (szerk.): Változó prioritások az európai mezőgazdaságban : Tanulmányok Csáki Csaba professzor tiszteletére. Budapest : Agroinform Kiadó, 2011. p. 9-11.

Fertő I.: Hitelpiaci tökéletlenségek, puha költségvetési korlát és beruházások : A magyar mezőgazdaság példája. In: Lázár E. (szerk.): Gazdasági és üzleti kihívások a Kárpát- medencében. Csíkszereda : Státus Kiadó, 2011. p. 59-68.

Fertő I.: Integration of CEE agri-food sector into the EU : What does trade theory and

empirical evidence tell us? In: Csaba L. - Fogarasi J. - Hunya G. (eds.): European integration : International conference on emerging economies, October 22-24, 2009. Oradea : Partium Press, 2011. p. 59-80.

Fertő I.: Van-e konszenzus a magyar agrárközgazdászok között? In: Fertő I. - Forgács Cs. - Jámbor A. (szerk.): Változó prioritások az európai mezőgazdaságban : Tanulmányok Csáki Csaba professzor tiszteletére. Budapest : Agroinform Kiadó, 2011. p. 117-135.

Halpern L. - Kőrösi G.: Corporate performance in the transition: Econometric analysis of Hungarian exporting firms, 1985-1994. In: Halpern L. - Wyplosz C. (eds.): Hungary:

Towards a market economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 192-212.

(First published in 1998)

(4)

Halpern L. - Wyplosz C.: The hidden Hungarian miracle. In: Halpern L. - Wyplosz C. (eds.):

Hungary: Towards a market economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 1- 19. (First published in 1998)

Halpern L.: The great trade collapse and its impact on firms in Europe. In: Nowotny, E. - Mooslechner, P. - Ritzberger-Grünwald, D. (eds.): Post-crisis growth and integration in Europe : Catching-up strategies in CESEE economies. Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2011. p. 268-283.

Hamecz, I. - Vincze, J. – Zsoldos, I.: The nature of Hungarian inflation. In: Halpern L. - Wyplosz C. (eds.): Hungary: Towards a market economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 87-122. (First published in 1998)

Havas A.: Governing policy processes and foresight : Potential contributions and inherent tensions. In: Banse, G. - Grunwald, A. - Hronszky, I. - Nelson, G. (eds.): On prospective technology studies. Karlsruhe : KIT Scientific Publishing, 2011. p. 1-18.

http://dx.doi.org/10.5445/KSP/1000024155

Havas A.: Universities and the emerging new players : Building futures for higher education.

In: Mendonca S. - Sapio B. (eds.): Foresight for dynamic organisations in unstable environments: A search for new frameworks. New York: Routledge, 2011. p. 139-158.

Hermann Z. - Varga J.: A közoktatás finanszírozása. In: Balázs É. - Kocsis M. - Vágó I.

(szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról, 2010. Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 2011. p. 109-132.

Hudomiet P. - Kézdi G.: Az aktív foglalkoztatáspolitikai programok nemzetközi tapasztalatai.

In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép:

Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 72-90.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Kapitány Zs.: Household consumption behaviour in the housing and mortgage markets. In:

Fazekas K. - Molnár Gy. (eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis.

Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 187- 190. http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Karsai J.: A kockázati- és magántőke-ipar 2010. évi eredményei Magyarországon. In: 20 éves jubileumi évkönyv, 2011 = Jubilee 20 years yearbook, 2011. Budapest : Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület / Hungarian Venture Capital and Private Equity Association, 2011. p.

47-53. http://www.hvca.hu/wp-content/uploads/2011/12/HVCA-20EvesEvkonyvDigitalis- HUN.pdf

Karsai J.: A kockázati- és magántőke-ipar két évtizedes fejlődése Magyarországon. In: 20 éves jubileumi évkönyv, 2011 = Jubilee 20 years yearbook, 2011. Budapest : Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület / Hungarian Venture Capital and Private Equity Association, 2011. p. 21-44. http://www.hvca.hu/wp-content/uploads/2011/12/HVCA- 20EvesEvkonyvDigitalis-HUN.pdf

Karsai J.: A kockázatitőke-befektetések szerepe a gazdaság élénkítésében és a

munkahelyteremtésben. In: Kerekes Gy. (szerk.): Magyar pénzügyi almanach, 2011-2012 : 21. évfolyam. Budapest : Tas-11 Kft., 2011. p. 126-128.

(5)

Karsai J.: Development of the Hungarian venture capital and private equity industry over the past two decades. In: 20 éves jubileumi évkönyv, 2011 = Jubilee 20 years yearbook, 2011.

Budapest : Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület / Hungarian Venture Capital and Private Equity Association, 2011. p. 21-44. http://www.hvca.hu/wp-

content/uploads/2011/12/HVCA-20EvesEvkonyvDigitalis-ENG.pdf

Karsai J.: Role of venture capital and private equity investments in economic stimulation and job creation. In: Kerekes Gy. (szerk.): Magyar pénzügyi almanach, 2011-2012 : 21. évfolyam.

Budapest : Tas-11 Kft., 2011. p. 117-119.

Karsai J.: The 2010 results of the venture capital and private equity industry in Hungary. In:

20 éves jubileumi évkönyv, 2011 = Jubilee 20 years yearbook, 2011. Budapest : Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület / Hungarian Venture Capital and Private Equity Association, 2011. p. 47-53. http://www.hvca.hu/wp-content/uploads/2011/12/HVCA- 20EvesEvkonyvDigitalis-ENG.pdf

Kézdi G. (szerk.): Közelkép : Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 43-203. http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html Kézdi G.: A programok hatásvizsgálatának módszertana. In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.):

Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata.

Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 54-71. http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Kézdi G.: Bevezető In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA

Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 45-53.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Koltay J.: Employment relations and the opening up to MNCs in Hungary. In: Contrepois, S.

et al. (eds.): Globalizing employment relations : Multinational firms and Central and Eastern Europe transitions. New York : Palgrave MacMillan, 2011. p. 119-133.

Koltay J.: The minimum wage in Hungary: subsistence minimum and/or bargaining tool? In:

Halpern L. - Wyplosz C. (eds.): Hungary: Towards a market economy. Cambridge:

Cambridge University Press, 2011. p. 267-289. (First published in 1998)

Köllő J. - Nacsa B.: Wage effects of the financial and economic crisis : The case of Hungary In: Schmidt V. - Vaughan-Whitehead, D. (eds.): The impact of the crisis on wages in South- East Europe. Budapest: International Labour Organization, 2011. p. 187-219.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro- budapest/documents/publication/wcms_172434.pdf

Köllő J. - Scharle Á.: A közcélú foglalkoztatás kibővülésének hatása a tartós

munkanélküliségre In: Fazekas K. - Kézdi G. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2011 : Közelkép:

Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011. p. 145-160.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

(6)

Köllő J.: Employment, unemployment and wages in the first year of the crisis. In: Fazekas K.

- Molnár Gy. (eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 43-68.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Köllő J.: Hungary : crisis coupled with a fiscal squeeze - effects on inequality In: Vaughan- Whitehead, D, (ed.): Work inequalities in the crisis : Evidence from Europe. Cheltenham:

Edward Elgar Publishing - International Labour Office, 2011. p. 278-313.

Lackó M.: A magyarországi rossz egészségi állapot lehetséges magyarázó tényezői :

Összehasonlító makroelemzés magyar és osztrák adatok alapján, 1960-2004. In: Mészáros J. - Harcsa I. (szerk.): Helyzetkép a népesség egészségi állapotáról: Andorka Konferencia.

Budapest: Barankovics István Alapítvány - Gondolat Kiadó, 2011. p. 35-74.

Lackó M.: The hidden economies of Visegrád countries in international comparisons: a household electricity approach. In: Halpern L. - Wyplosz C. (eds.): Hungary: Towards a market economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 128-152. (First published in 1998)

Molnár Gy. (ed.): In focus : Labour market effects of the crisis. In: Fazekas K. - Molnár Gy.

(eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 37-209.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Molnár Gy.: The overall picture. Major conclusions of "In focus" In: Fazekas K. - Molnár Gy.

(eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 191-203.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Palócz É. - Oblath G.: The share and volume of services in memberstates of the EU : An expenditure-side analysis In: Ganz W. - Kicherer F. - Schletz A. (eds.): RESER 2011 - Productivity of services next gen - beyond output/input: Conference proceedings. Hamburg:

Fraunhofer IRB Verlag, 2011. p. 1-19.

www.reser.net/file/114290/

Sági M. - Varga J.: Pedagógusok. In: Balázs É. - Kocsis M. - Vágó I. (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról, 2010. Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 2011. p.

295-324.

Sass M. - Kalotay K.: Hungary : Outward FDI and its policy context, 2010. In: Sauvant, K. P.

[et al.] (eds.): Inward and outward FDI country profiles. New York : Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCC), 2011. p. 115-129.

http://www.vcc.columbia.edu/files/vale/content/Profile_eBook_PDF_2_11.pdf

Sass M. - Kovács O.: Hungary's global players : A strong presence in their neighbourhood in 2009. In: Sauvant, K. P. - Govitrikar, V. - Davies, K. (eds.): MNEs from emerging markets : New players in the world FDI market. New York : Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCC), 2011. p. 119-142.

http://www.vcc.columbia.edu/files/vale/content/EMGP_-_eBook_PDF_2_11.pdf Sass M.: Adalékok a multik gazdaságszervező szerepéhez In: Chikán A. (szerk.): A

multinacionális vállalatok hatása a hazai versenyre és a versenyképességre. Budapest: BKÁE

(7)

Vállalatgazdasági Tanszék, Versenyképességi Kutató Központ, 2011. p. 21-69.

http://www.versenykepesseg.uni-

corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kutatokozpontok/versenykepesseg/tanulmanyok_pdf- ben/Chikan_multikoenyv_elektronikus_valtozat.pdf

Sass M.: The impact of foreign direct investment in business services on the local economy : The case of Hungary. In: Rugraff, E. - Hansen, M. W. (eds.): Multinational corporations and local firms in emerging economies. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2011. p. 51- 73.

Semjén A. - Tóth I. J.: Corporate reactions to the crisis In: Fazekas K. - Molnár Gy. (eds.):

The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 71-75.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Semjén A. - Tóth I. J.: Possible effects of the crisis on undeclared employment. In: Fazekas K.

- Molnár Gy. (eds.): The Hungarian labour market, 2011 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS; National Employment Foundation, 2011. p. 140-159.

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Szabó G. G.: Leading producer-owned marketing organisations in a transition country : Two case studies from Hungarian agribusiness. In: Baourakis, G. [et al.] (eds.): A resilient

European food industry in a challenging world. New York : Nova Science Publishers, 2011.

p. 337-358.

Telegdy Á.: Corporate governance and the structure of ownership of Hungarian corporations.

In: Mallin, C. A. (ed.): Handbook on international corporate governance : Country analyses.

Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 2011. p. 192-220.

Világi, B. - Vincze, J.: The interest rate transmission mechanism in Hungary, 1991-1994. In:

Halpern L. - Wyplosz C. (eds.): Hungary: Towards a market economy. Cambridge:

Cambridge University Press, 2011. p. 54-83. (First published in 1998)

Vince P.: Versenyélénkítés erőfölény-korlátozással : Szabályozás és vállalatiszerkezet- átalakítás az Európai Unió energiapiacán. In: Valentiny P. - Kiss F. L. - Nagy Cs. I. (szerk.):

Verseny és szabályozás, 2010. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. p. 329- 353. http://www.econ.core.hu/kiadvany/vesz.html

Folyóiratcikk

Antalóczy K. - Sass M.: Kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése - elmélet és empíria. Külgazdaság 55. évf. 9-10. sz. 2011. p. 22-33.

Antalóczy K. - Sass M.: Válságkezelés előremeneküléssel : A válság hatása a versenyre a magyarországi autóipari beszállítói piacokon. Külgazdaság 55. évf. 5-6. sz. 2011. p. 31-63.

Antal-Pomázi K.: A finanszírozási források szerepe a kis- és középvállalkozások növekedésében. Közgazdasági Szemle 58. évf. 3. sz. 2011. p. 275-295.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1229

(8)

Bakucs L. Z. - Fertő I.: Innovation and output in OECD countries : Implications upon emerging economies. International Journal of Innovation and Learning Vol. 9. No. 4.

2011. p. 388-400. http://dx.doi.org/10.1504/IJIL.2011.040537

Bakucs L. Z. - Márkus R.: Supply response on the Hungarian pork sector. Acta Agronomica Óváriensis Vol. 53. No. 1. 2011. p. 45-55.

http://www.mtk.nyme.hu/fileadmin/user_upload/acta/Acta-Agronomica-53-1-nyomtatott.pdf Bakucs L. Z.: Parametric farm performance and efficiency methodology : Stochastic frontier analysis. Studies in Agricultural Economics Vol. 113. No. 1. 2011. p. 97-104.

https://www.aki.gov.hu/publaki/dokumentum/f:276/Studies+in+Agricultural+Economics+No.

+113

Baranyai Zs. - Béres D. - Szabó G. G. - Vásáry M. - Takács I.: Factors of trust in machinery sharing arrangements. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists Vol. 13. No. 6. 2011. p. 18-22.

http://www.seria.home.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=81 Békés G. - Halpern L. - Muraközy B.: A teremtő rombolás szerepe a vállalati termelékenység alakulásában Magyarországon. Közgazdasági Szemle 58. évf. 2. sz. 2011. p. 111-132.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1221

Békés G. - Muraközy B. - Harasztosi P.: Firms and products in international trade : Evidence from Hungary. Economic Systems Vol. 35. No. 1. 2011. p. 4-24.

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2010.11.005

Biró P. - Irving, R. W. - Schlotter I.: Stable matching with couples : An empirical study. ACM Journal of Experimental Algorithmics Vol. 16. 2011. p. 90-117.

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1970372

Biró P.: A társadalmi döntések számítástudománya – egy új határterület : European Future Technologies Conference and Exhibition (FET'11) COMSOC (Computational Social Choice) szekció MTA Közgazdaságtudományi Intézete, Budapest, 2011. május 4. Közgazdasági Szemle 58. évf. 7-8. sz. 2011. p. 709-715. http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1262 Bojnec, S. - Fertő I.: Impacts of research and development on manufacturing trade. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : Casopis za ekonomsku teoriju i praksu Vol. 29. Sv.

1. 2011. p. 65-88. http://www.efri.uniri.hr/english/dokumenti/02-bojnec-2011-1.pdf Bojnec, S. - Fertő I.: Information and communication infrastructure development and agro- food trade. Agricultural Economics (AGRICECON) Vol. 57. No. 2. 2011. p. 64-70.

http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/35541.pdf

Bojnec, S. - Fertő I.: Trade in raw and semi-finished wood products of Hungary and Slovenia with Austria = Ungarischer und Slowenischer handels von rohprodukten und halbfertigwaren aus holz mit Österreich. Austrian Journal of Forest Science 128. Jg. H. 3. 2011. p. 157-175.

http://www.boku.ac.at/cbl/inhalt.htm

Bródy A.: Growth or development? Acta Oeconomica Vol. 61. No. 2. 2011. p. 131-142.

http://dx.doi.org/10.1556/AOecon.61.2011.2.2

(9)

Burgerné Gimes A.: A kelet-közép-európai országok válsága a globális krízis tükrében - válaszok a válságra. Statisztikai Szemle 89. évf. 6. sz. 2011. p. 644-666.

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2011/2011_06/2011_06_644.pdf Csató K.: Bródy Andrásra emlékezve. Kritika 40. évf. 4. sz. 2011. p. 12-15.

http://www.nol.hu/kritika/20110503-brody_andrasra_emlekezve

Cseres-Gergely Zs. - Simonovits A.: A személyi jövedelemadó reformjának hatása a

társadalombiztosítási nyugdíjakra. Közgazdasági Szemle 58. évf. 12. sz. 2011. p. 1029-1044.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1280

Cseres-Gergely Zs.: Munkapiaci áramlások, konzisztencia és gereblyézés. Statisztikai Szemle 89. évf. 5. sz. 2011. p. 481-500.

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2011/2011_05/2011_05_481.pdf

Csóka P. - Herings, P. J-J. - Kóczy Á. L.: Balancedness conditions for exact games.

Mathematical Methods of Operations Research Vol. 74. No. 1. 2011. p. 41-52.

http://dx.doi.org/10.1007/s00186-011-0348-3

Darvas Zs. - Kostyleva, V.: Fiscal and monetary institutions in Central, Eastern and South- Eastern European countries. OECD Journal on Budgeting Vol. 11. No. 1. 2011. p. 147-185.

http://dx.doi.org/10.1787/budget-11-5kg9qxz12gzq

Darvas Zs. - Weizsäcker, J. von: Financial transaction tax : Small is beautiful. Society and Economy Vol. 33. No. 3. 2011. p. 449-473. http://dx.doi.org/10.1556/SocEc.33.2011.3.2 Darvas Zs.: Beyond the crisis : Prospects for emerging Europe. Comparative Economic Studies Vol. 53. No. 2. 2011. p. 261-290. http://dx.doi.org/10.1057/ces.2011.10

Darvas Zs.: Exchange rate policy and economic growth after the financial crisis in Central and Eastern Europe. Eurasian Geography and Economics Vol. 52. No. 3. 2011. p. 390-408.

http://dx.doi.org/10.2747/1539-7216.52.3.390

Eső P. - Simonovits A. - Tóth J.: Designing benefit rules for flexible retirement : Welfare vs.

redistribution. Acta Oeconomica Vol. 61. No. 1. 2011. p. 3-32.

http://dx.doi.org/10.1556/AOecon.61.2011.1.2

Fazekas K.: Közgazdasági kutatások szerepe az oktatási rendszerek fejlesztésében. Magyar Tudomány 172. évf. 9. sz. 2011. p. 1090-1101. http://www.matud.iif.hu/2011/09/08.htm Fekó A. - Sass M. - Nagy G.: The role of broadband developments financed from EU Structural Funds in the enhancement of regional cohesion in the NMS-10. Studies in Agricultural Economics Vol. 113. No. 2. 2011. p. 152-160.

Fertő I.: Hogyan tudnak a termelők bekapcsolódni a modern élelmiszerláncokba?

Külgazdaság 55. évf. 1-2. sz. 2011. p. 65-82.

Fertő I.: Is there a consensus among Hungarian agricultural economists? Post-Communist Economies Vol. 23. No. 3. 2011. p. 399-413.

http://dx.doi.org/10.1080/14631377.2011.595137

(10)

Fertő I.: Van-e jövője az agrárgazdaságtannak mint önálló tudománynak? Gazdálkodás 55.

évf. 1. sz. 2011. p. 97-102.

Gillman, M. - Kejak, M.: Inflation, investment and growth : A money and banking approach.

Economica Vol. 78. No. 310. 2011. p. 260-282. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468- 0335.2009.00814.x

Habis H. - Herings, P. J-J.: Core concepts for incomplete market economies. Journal of Mathematical Economics Vol. 47. No. 4-5. 2011. p. 595-609.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jmateco.2011.07.005

Habis H. - Herings, P. J-J.: Transferable utility games with uncertainty. Journal of Economic Theory Vol. 146. No. 5. 2011. p. 2126-2139. http://dx.doi.org/10.1016/j.jet.2011.06.005 Halpern L. - Muraközy B.: Firm size and extensive margin : Hungarian exports. Economic and Business Review Vol. 13. No. 1-2. 2011. p. 27-50.

http://www.ebrjournal.net/ojs/index.php/ebr/article/view/84

Halpern L.: Bródy András (1924-2010). Közgazdasági Szemle 58. évf. 1. sz. 2011. p. 1.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1213

Hámori Sz. - Köllő J.: Kinek használ az évvesztés? : Iskolakezdési kor és tanulói teljesítmények Magyarországon. Közgazdasági Szemle 58. évf. 2. sz. 2011. p. 133-157.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1222

Hardy, J. - Sass M. - Fifekova, M. P.: Impacts of horizontal and vertical foreign investment in business services : The experience of Hungary, Slovakia and the Czech Republic. European Urban and Regional Studies Vol. 18. No. 4. 2011. p. 427-443.

http://dx.doi.org/10.1177/0969776411422618

Hermann Z. - Horn D.: How are inequality of opportunity and mean student performance related? : A quantile regression approach using PISA data. Regional and Sectoral Economic Studies Vol. 11. No. 3. 2011. p. 21-40. http://www.usc.es/~economet/rses.htm#VOL%2011-3 Hermann Z. - Kopasz M.: The effects of social capital on wage income : A multi-country analysis. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy Vol. 2. No. 2. 2011. p. 3-26.

http://cjssp.uni-corvinus.hu/index.php/cjssp/article/view/46/28

Horn D. - Szőke B.: Az aggregált foglalkoztatás becslésének modelljei és a magyar előrejelzés. Külgazdaság 55. évf. 11-12. sz. 2011. p. 26-51.

Hudomiet P. - Kézdi G. - Willis, R. J.: Stock market crash and expectations of American households. Journal of Applied Econometrics Vol. 26. No. 3. 2011. p. 393-415.

http://dx.doi.org/10.1002/jae.1226

Karsai J.: A kockázati tőke két évtizedes fejlődése Magyarországon. Közgazdasági Szemle 58. évf. 10. sz. 2011. p. 832-857. http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1271

Katona-Kovács J. - High, C. - Nemes G.: Importance of animation actions in the operation of Hungarian local action groups. European Countryside Vol. 3. No. 4. 2011. p. 227-240.

http://dx.doi.org/10.2478/v10091-012-0006-7

(11)

Kertesi G. - Kézdi G.: Roma employment in Hungary after the post-communist transition.

Economics of Transition Vol. 19. No. 3. 2011. p. 563-610. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468- 0351.2011.00410.x

Kertesi G. - Kézdi G.: The Roma/non-Roma test score gap in Hungary. American Economic Review Vol. 101. No. 3. 2011. p. 519-525. http://dx.doi.org/10.1257/aer.101.3.519

Kóczy Á. L. - Pintér M.: Az ellenzék ereje - általánosított súlyozott szavazási játékok.

Közgazdasági Szemle 58. évf. 6. sz. 2011. p. 543-551.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1248

Kóczy Á. L.: Lisszaboni kilátások. Közgazdasági Szemle 58. évf. 12. sz. 2011. p. 1045-1058.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1281

Kovács I: A jövedelemeloszlás és jövedelemegyenlőtlenség a személyijövedelemadó- bevallási adatok tükrében. Statisztikai Szemle 89. évf. 3. sz. 2011. p. 294-312.

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2011/2011_03/2011_03_294.pdf

Kőrösi G.: Lehetett volna kíméletesebben? Munkaügyi Szemle 55. évf. 3. sz. 2011. p. 4-5.

Lackó M.: The poor health status of the Hungarians : Comparative macro-analysis of the likely explanatory factors on Hungarian and Austrian data, 1960-2004. DANUBE : Law and Economics Review No. 3. 2011. p. 1-21. http://www.eaco.eu/documents/issue/lacko.pdf Laki M.: Körkérdés a kis- és közepes vállalatok gazdaságélénkítésben betöltött szerepéről.

Külgazdaság 55. évf. 1-2. sz. 2011. p. 23-25.

Madarász A.: Buborékok és legendák : Válságok és válságmagyarázatok - II/1. rész : A Déltengeri Társaság. Közgazdasági Szemle 58. évf. 11. sz. 2011. p. 909-948.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1275

Madarász A.: Buborékok és legendák : Válságok és válságmagyarázatok - II/2. rész : A Déltengeri Társaság. Közgazdasági Szemle 58. évf. 12. sz. 2011. p. 1001-1028.

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1279

Major I.: András Bródy : 1924-2010. Acta Oeconomica Vol. 61. No. 1. 2011. p. 1-2.

http://dx.doi.org/10.1556/AOecon.61.2011.1.1

Oblath G.: Az euróövezethez való csatlakozás hazai feltételeinek újragondolása. Köz- Gazdaság 6. évf. 2. sz. 2011. p. 79-89.

Radlo, M-J. - Sass M.: A visegrádi országok közvetlen külföldi tőkebefektetései - különös tekintettel az egymás közötti beruházásokra. Külgazdaság 55. évf. 11-12. sz. 2011. p. 3-25.

Réti T.: A külföldi tőke változó szerepe a két világháború között Magyarországon.

Külgazdaság 55. évf. 3-4. sz. 2011. p. 38-54.

Sass M. - Fekó A.: The emergence of telemedicine and e-health in Hungary. Telemedicine and e-Health Vol. 17. No. 5. 2011. p. 388-395. http://dx.doi.org/10.1089/tmj.2010.0168

(12)

Sass M. - Fifekova, M. P.: Offshoring and outsourcing business services to Central and Eastern Europe : Some empirical and conceptual considerations. European Planning Studies Vol. 19. No. 9. 2011. p. 1593-1609. http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2011.586196

Sass M.: Körkérdés a kis- és közepes vállalatok gazdaságélénkítésben betöltött szerepéről.

Külgazdaság 55. évf. 1-2. sz. 2011. p. 34-37.

Sass M.: Magyar orvosiműszer-gyártó kis- és középvállalatok nemzetköziesedésének jellemzői és néhány tényezője. Külgazdaság 55. évf. 9-10. sz. 2011. p. 57-77.

Seres A. - Budai B.: A részmunkaidős foglalkoztatás hazai helyzete egy felmérés alapján. In:

Munkaügyi Szemle Online, Stúdium rovat, 2011. május. 16 p.

http://www.munkaugyiszemle.hu/reszmunkaidos-foglalkoztatas-hazai-helyzete-egy-felmeres- alapjan

Seres A. - Felföldi J. - Szabó M.: Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket

integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. Gazdálkodás 55. évf.

3. sz. 2011. p. 266-284.

Seres A.: A részmunkaidős foglalkoztatás tendenciái. Közgazdasági Szemle 58. évf. 4. sz.

2011. p. 351-367. http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1234

Seres A.: Alacsony foglalkoztatottság - más oldalról. Munkaügyi Szemle 55. évf. 3. sz. 2011.

p. 20-24.

Simonovits A.: Impact of the economic and financial crisis on pension systems in Central and Eastern Europe : Hungary. Zeitschrift Für Sozialreform Vol. 57. No. 3. 2011. p. 287-298.

http://www.z-sozialreform.de/ccm/content/2011/heft-3/impact-of-the-economic-and- financial-crisis-on-pension-systems-in-central-and-eastern-europe-hungary.de

Simonovits A.: Rászorultsági vagy alapnyugdíj? Nyugdíjjóváírás? Közgazdasági Szemle 58.

évf. 4. sz. 2011. p. 301-313. http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1231

Simonovits A.: The mandatory private pension pillar in Hungary : An obituary. International Social Security Review Vol. 64. No. 3. 2011. p. 81-98. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468- 246X.2011.01404.x

Simonovits A.: When are voluntary pensions indifferent? Economics Letters Vol. 111. No. 2.

2011. p. 155-157. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2011.01.031

Somogyi R. - Vincze J.: Price rigidity and strategic uncertainty an agent-based approach.

International Journal of Agent Technologies and Systems Vol. 3. No. 4. 2011. p. 57-69.

http://www.igi-global.com/article/price-rigidity-strategic-uncertainty/60654

Soós K. A.: Az államadósság-szabály és a magántulajdon védelme az új alaptörvényben.

Külgazdaság 55. évf. 7-8. sz. 2011. p. 3-16.

Soós K. A.: Serge Latouche: A nemnövekedés diszkrét bája : Ford. Balogh-Sárközy Zsuzsanna. Savaria University Press, Szombathely, 2011. 138 old., 2500 Ft. BUKSZ : Budapesti Könyvszemle 23. évf. 4. sz. 2011. p. 373-375.

(13)

Soós K. A.: Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség : Akadémiai Kiadó, Bp., 2011. 306 old., 4500 Ft. BUKSZ : Budapesti Könyvszemle 23. évf. 3. sz. 2011. p.

273-275.

Szántó Z. - Tóth I. J. - Varga Sz.: A korrupció társadalmi és intézményi szerkezete.

Szociológiai Szemle 21. évf. 3. sz. 2011. p. 61-82.

Sziklai B.: On the symmetry of finite pseudorandom binary sequences. Uniform Distribution Theory Vol. 6. No. 2. 2011. p. 143-156.

http://www.boku.ac.at/MATH/udt/vol06/no2/11Sziklai11-2.pdf

Tóth A. - Forgács Cs. - Fertő I.: Motivations to participate in collective agricultural marketing in Hungary. Ekonomika Poljoprivrede Vol. 58. No. 1. 2011. p. 19-31.

http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0352-34621101019T&lang=en

Valentiny P.: Árukapcsolás és csomagban történő értékesítés : jogesetek és közgazdasági elmélet. Külgazdaság 55. évf. 7-8. sz. 2011. p. 79-107.

Vincze J.: Állati lelkek : George A. Akerlof - Robert J. Shiller: Animal spirits, avagy a lelki tényezők szerepe a gazdaságban és a globális kapitalizmusban. Fordította Felcsuti Péter.

Corvina Kiadó, Budapest, 2011. 266 oldal, 2690 Ft. BUKSZ : Budapesti Könyvszemle 23.

évf. 4. sz. 2011. p. 326-334.

Műhelytanulmány

Altomonte, C. - Békés G.: Internationalisation of corporate activity and competitiveness of the European economy : some policy implications. Budapest : MICRO-DYN, 2011. 27 p.

(MICRO-DYN Working Paper 06/11) http://www.micro- dyn.eu/index.php?action=filedownload&id=804

Altomonte, C. - Békés G.: Trade complexity and productivity. Budapest : MICRO-DYN, 2011. 35 p. (MICRO-DYN Working Paper 08/11) http://www.micro-

dyn.eu/index.php?action=filedownload&id=807

Antal-Pomázi K.: A kis- és középvállalkozások növekedését meghatározó tényezők : A különböző finanszírozási formák hatása a vállalati növekedésre. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 36 p. (MT-DP 2011/9)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1109.pdf

Békés G. - Halpern L. - Muraközy B.: A magyar külkereskedő vállalatok. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 30 p. (MT-DP 2011/43)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1143.pdf

Békés G. - Harasztosi P.: Cities never forget : A spatially robust estimation of the local agglomeration premium. Budapest : MICRO-DYN, 2011. 32 p. (MICRO-DYN Working Paper 01/11) http://www.micro-dyn.eu/index.php?action=filedownload&id=798

Békés G. - Koren M. - Zsohár P.: Benzinárak földrajzi meghatározása. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 30 p. (MT-DP 2011/30)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1130.pdf

(14)

Békés G. - Muraközy B.: Magyar gazellák : gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet;

Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erőforrások Tanszék, 2011. 80 p. (BWP 2011/9) http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1109.pdf

Biró P. - Kern, W. - Paulusma, D.: Computing solutions for matching. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 16 p. (MT-DP 2011/42)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1142.pdf

Biró P. - Klijn, F.: Matching with couples : A multidisciplinary survey. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 21 p. (MT-DP 2011/39)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1139.pdf

Biró P. - Norman, G.: Analysis of stochastic matching markets. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 16 p. (MT-DP 2011/32)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1132.pdf

Csanádi M.: Adaptation pressures during global decline on system transformation and its spatial consequences in China. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 45 p. (MT-DP 2011/31)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1131.pdf

Csanádi M.: Varieties of system transformations and their structural background based on the IPS model. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 44 p.

(MT-DP 2011/5) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1105.pdf

Csercsik D. - Kóczy Á. L.: Externalities in the games over electrical power transmission networks. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 23 p.

(MT-DP 2011/25) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1125.pdf

Csercsik D. - Kóczy Á. L.: Externalities in the games over electrical power transmission networks. Budapest : Keleti Károly Faculty of Business and Management, Óbuda University, 2011. 23 p. (Working Paper ; 1103) http://uni-

obuda.hu/users/vecseya/RePEc/pkk/wpaper/1103.pdf

Cseres-Gergely Zs. - Simonovits A.: A személyi jövedelemadó-reform hatása a tb-

nyugdíjakra. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erőforrások Tanszék, 2011. 17 p. (BWP 2011/7)

http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1107.pdf

Csorba G. - Koltay G. - Farkas D.: Separating the ex post effects of mergers : An analysis of structural changes on the Hungarian retail gasoline market. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 35 p. (MT-DP 2011/18)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1118.pdf

Dang, J. - Gillman, M. - Kejak, M.: Real business cycles with a human capital investment sector and endogenous growth : Persistence, volatility and labor puzzles. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 41 p. (MT-DP 2011/28)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1128.pdf

Darvas Zs. - Kostyleva, V.: Fiscal and monetary institutions in Central, Eastern and South- Eastern European countries. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of

(15)

Sciences, 2011. 48 p. (MT-DP 2011/27)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1127.pdf

Darvas Zs. - Kostyleva, V.: Fiscal and monetary institutions in Central, Eastern and South- Eastern European countries. Budapest : Corvinus University of Budapest, Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, 2011. 41 p. (Working Paper/Tanszéki Tanulmányok ; 2011/2) http://web.uni-

corvinus.hu/matkg/working_papers/wp_2011_2_darvas_kostyleva.pdf

Darvas Zs. - Kostyleva, V.: The fiscal and monetary institutions in CESEE countries. Brussels : Bruegel, 2011. 41 p. (Bruegel Working Paper ; 2011/02)

http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/494-the-fiscal-and- monetary-institutions-of-cesee-countries/

Darvas Zs. - Pisani-Ferry, J. - Sapir, A.: A comprehensive approach to the euro-area debt crisis. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 51 p. (MT- DP 2011/10) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1110.pdf

Darvas Zs. - Pisani-Ferry, J. - Sapir, A.: A comprehensive approach to the euro-area debt crisis. Brussels : Bruegel, 2011. 8 p. (Bruegel Policy Brief ; 2011/02)

http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/491-a-comprehensive- approach-to-the-euro-area-debt-crisis/

Darvas Zs. - Pisani-Ferry, J. - Sapir, A.: A comprehensive approach to the euro-area debt crisis. Budapest : Corvinus University of Budapest, Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, 2011. 38 p. (Working Paper/Tanszéki Tanulmányok ; 2011/1) http://web.uni-corvinus.hu/matkg/working_papers/wp_2011_1_darvas_pisaniferry_sapir.pdf Darvas Zs. - Pisani-Ferry, J.: Europe's growth emergency. Brussels : Bruegel, 2011. 16 p.

(Bruegel Policy Contributions ; 2011/13) http://www.bruegel.org/publications/publication- detail/publication/623-europes-growth-emergency/

Darvas Zs. - Pisani-Ferry, J.: Europe's growth emergency. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 32 p. (MT-DP 2011/44)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1144.pdf

Darvas Zs. - Pisani-Ferry, J.: Europe's growth emergency. Budapest : Corvinus University of Budapest, Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, 2011. 23 p.

(Working Paper/Tanszéki Tanulmányok ; 2011/5) http://web.uni- corvinus.hu/matkg/working_papers/wp_2011_5_darvas_pisaniferry.pdf

Darvas Zs. - Pisani-Ferry, J.: The threat of 'currency wars' : A European perspective. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 29 p. (MT-DP 2011/2) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1102.pdf

Darvas Zs.: Beyond the crisis : Prospects for emerging Europe. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 35 p. (MT-DP 2011/3)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1103.pdf

Darvas Zs.: Debt restructuring in the euro area : A necessary but manageable evil? Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 42 p. (MT-DP 2011/33)

(16)

Darvas Zs.: Debt restructuring in the euro area : A necessary but manageable evil? Brussels : Bruegel, 2011. 23 p. (Bruegel Policy Contributions ; 2011/07)

http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/567-debt-restructuring-in- the-euro-area-a-necessary-but-manageable-evil/

Darvas Zs.: Debt restructuring in the euro area : A necessary but manageable evil? Budapest : Corvinus University of Budapest, Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, 2011. 39 p. (Working Paper/Tanszéki Tanulmányok ; 2011/4) http://web.uni- corvinus.hu/matkg/working_papers/wp_2011_4_darvas.pdf

Earle, J. S. - Telegdy Á.: Long-term industrial labor demand forecast for Hungary. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2011. 56 p. (BWP 2011/10)

http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1110.pdf

Earle, J. S. - Telegdy Á.: Medium-term industrial labor demand forecast for Hungary.

Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2011. 55 p. (BWP 2011/11)

http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1111.pdf

Earle, J. S. - Telegdy Á.: Who creates jobs in Hungary? : The role of entering, exiting and continuing firms before and during the crisis. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2011. 93 p. (BWP 2011/8) http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1108.pdf

Fazekas K.: Közgazdasági kutatások szerepe az oktatási rendszerek fejlesztésében. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 18 p. (MT-DP 2011/7)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1107.pdf

Fekó A. - Sass M.: Services trade of selected Visegrád countries - data problems : The

internationalisation of ICT R&D in Hungary. Budapest : ICEG European Center, 2011. News of the Month, on EU-10 and CIS 2011. p. 8-12.

http://www.icegec.hu/download/publications/nom_december_january_2010_2011.pdf Fleiner T. - Sziklai B.: Notes on the bankruptcy problem : An application of hydraulic rationing. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 12 p.

(MT-DP 2011/23) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1123.pdf

Garay B. M. - Simonovits A. - Tóth J.: Local interaction in tax evasion. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. [8] p. (MT-DP 2011/4)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1104.pdf

Habis H. - Herings, P. J-J.: Core concepts for incomplete market economies. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 38 p. (MT-DP 2011/19) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1119.pdf

Habis H. - Herings, P. J-J.: Transferable utility games with uncertainty. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 20 p. (MT-DP 2011/20)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1120.pdf

Hámori Sz. - Köllő J.: Whose children gain from starting school later? : Evidence from Hungary. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of

(17)

Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2011. 35 p. (BWP 2011/2) http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1102.pdf

Hámori Sz. - Köllő J.: Whose children gain from starting school later? : Evidence from Hungary. Bonn : Institute for the Study of Labor (IZA), 2011. 29 p. (IZA Discussion Paper ; 5539) http://www.iza.org/en/webcontent/publications/papers/viewAbstract?dp_id=5539 Hámori Sz. - Lovász A.: Can a fifty percent increase in public sector wages improve the position of public sector employees in the long run? An assessment of the public-private income gap in Hungary. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences;

Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2011. 53 p. (BWP 2011/6) http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1106.pdf

Havas A.: Mini country report : Hungary. Brussels : European Commission, 2011. (INNO- Policy TrendChart). 21 p. http://www.proinno-

europe.eu/sites/default/files/page/11/12/Hungary_TC_final.pdf

Hermann Z. - Horn D.: How inequality of opportunity and mean student performance are related? : A quantile regression approach using PISA data. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 32 p. (MT-DP 2011/24)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1124.pdf

Hermann Z.: A tanári jellemzők hatása a tanulói teljesítményre : Európai eredmények a TIMSS adatok alapján. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 40 p. (MT-DP 2011/40) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1140.pdf

Herrendorf, B. - Rogerson, R. - Valentinyi Á.: Two perspectives on preferences and structural transformation. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 48 p. (MT-DP 2011/34) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1134.pdf

Horn D.: A munkakereslet nemzetközi tendenciái. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erőforrások Tanszék, 2011. 58 p. (BWP 2011/1) http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1101.pdf

Horn D.: Az oktatási elszámoltathatósági rendszerek elmélete. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 28 p. (MT-DP 2011/13)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1113.pdf

Horn D.: Income inequality and voter turnout : Evidence from European national elections.

Amsterdam : Growing Inequalities' Impacts (GINI), 2011. 45 p. (GINI Discussion Paper ; 16) http://www.gini-research.org/system/uploads/265/original/DP_16_-_Horn.pdf?1322477961 Hornok C. - Koren M.: Administrative barriers and the lumpiness of trade. Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), 2011. 28 p. (CeFiG Working Papers ; 14)

http://cefig.eu/view/cfigwp/48/

Hornok C. - Koren M.: Administrative barriers and the lumpiness of trade. [S.l.] : European Firms in a Global Economy (EFIGE), 2011. 28 p. (EFIGE Working paper ; 36)

http://www.efige.org/wp-content/uploads/2011/10/efige_wp36_2410111.pdf

(18)

Karsai J.: A kockázati tőkeipar két évtizedes fejlődése Magyarországon. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 43 p. (MT-DP 2011/36)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1136.pdf

Katona-Kovács J. - High, C. - Nemes G.: Importance of animation actions in the operation of Hungarian local action groups. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 23 p. (MT-DP 2011/38)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1138.pdf

Kézdi G. - Csorba G.: Estimating the lock-in effects of switching costs from firm-level data.

Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 39 p. (MT-DP 2011/8) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1108.pdf

Kóczy Á. L. - Pintér M.: The men who weren't even there : Legislative voting with absentees.

Budapest : Keleti Károly Faculty of Business and Management, Óbuda University, 2011. 21 p. (Working Paper ; 1104) http://uni-obuda.hu/users/vecseya/RePEc/pkk/wpaper/1104.pdf Kóczy Á. L. - Pintér M.: The men who weren't even there : Legislative voting with absentees.

Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 21 p. (MT-DP 2011/29) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1129.pdf

Koren M. - Csillag M.: Machines and machinists : Capital-skill complementarity from an international trade perspective. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 29 p. (MT-DP 2011/14)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1114.pdf

Koren M. - Csillag M.: Machines and machinists : Capital-skill complementarity from an international trade perspective. Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), 2011. 34 p. (CeFiG Working Papers ; 13) http://cefig.eu/view/cfigwp/47/

Koren M. - Muraközy B.: The demand and supply of quality: a case study of televisions.[S.l.]

: European Firms in a Global Economy (EFIGE), 2011. 21 p. (EFIGE Working paper ; 30) http://www.efige.org/wp-content/uploads/2011/03/efige_wp30_1703117.pdf

Lackó M.: The poor health status of the Hungarians : Comparative macro-analysis of the likely explanatory factors on Hungarian and Austrian data, 1960-2004. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 39 p. (MT-DP 2011/6)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1106.pdf

Lovász A. - Pertold-Gebicka B.: College degree supply, productivity spillovers and occupational allocation of graduates in Central European countries. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2011. 24 p. (BWP 2011/3)

http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1103.pdf

Noelke, C. - Horn D.: Social transformation and the transition from vocational education to work. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2011. 33 p. (BWP 2011/5)

http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1105.pdf

(19)

Semjén A.: A tandíj közgazdaságtana : Szakirodalmi áttekintés. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 46 p. (MT-DP 2011/41)

http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1141.pdf

Seres A. - Felföldi J. - Kozak A. - Szabó M.: Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben.

Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 44, [36] p. (MT-DP 2011/22) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1122.pdf

Simonovits A.: Higher tax morale implies a higher optimal income tax rate. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 14 p. (MT-DP 2011/37) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1137.pdf

Simonovits A.: International economic crisis and the Hungarian pension reform. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 17 p. (MT-DP 2011/11) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1111.pdf

Simonovits A.: The mandatory private pension pillar in Hungary : An obituary. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 22 p. (MT-DP 2011/12) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1112.pdf

Somogyi R. - Vincze J.: Price rigidity and strategic uncertainty an agent-based approach.

Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2011. 16 p. (MT-DP 2011/35) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1135.pdf

Valentiny P.: Árukapcsolás és csomagban történő értékesítés : jogesetek és közgazdasági elmélet. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2011. 32 p. (MT-DP 2011/21) http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1121.pdf

Publicisztika

Békés G.: A görög válság lehetséges kimenetelei : Kifekszünk, vándor! Magyar Narancs 23.

évf. 27. sz. 2011.07.07. p. 26-27.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=24075

Békés G.: Mi lesz a lemaradókkal? : Nem nagyon várt csomagok. Magyar Narancs 23. évf. 1.

sz. 2011.01.06. p. 14-15.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=22860

Borbély E. - Muraközy B.: "A tökéletesítés kulcsa a folytonos kommunikáció" : Hakan Hakansson közgazdász a vállalati hálózatokról. Magyar Narancs 23. évf. 25. sz. 2011.06.23.

p. 20-22. http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=23979 Darvas Zs.: Az euró végső menedéke. Világgazdaság 43. évf. 166. sz. 2011.08.26. p. 16.

http://www.vilaggazdasag.hu/velemeny/publicisztika/olaszorszagon-mulik-minden-rossz-es- meg-rosszabb-forgatokonyvek-356509

Darvas Zs.: Egy csúcs a sok közül? Világgazdaság 43. évf. 211. sz. 2011.10.28. p. 16.

http://www.vg.hu/velemeny/publicisztika/egy-csucs-a-sok-kozul-361227

(20)

Darvas Zs.: Elsüllyeszthetetlen, akárcsak a Titanic. Világgazdaság 43. évf. 67. sz. 2011.04.07.

p. 16. http://www.vilaggazdasag.hu/velemeny/elemzes/elsullyeszthetetlen-akarcsak-a-titanic- 345445

Darvas Zs.: EU-csúcs és versenyképesség. Világgazdaság 43. évf. 49. sz. 2011.03.10. p. 16.

http://www.vilaggazdasag.hu/velemeny/publicisztika/eu-csucs-es-versenykepesseg-343117 Darvas Zs.: Végtörlesztés helyett. Világgazdaság 43. évf. 182. sz. 2011.09.19. p. 16.

http://www.vilaggazdasag.hu/velemeny/elemzes/ime-egy-a-vegtorlesztesnel-sokkal-jobb- megoldas-a-frankhiteleseknek-358047

Fazekas K.: A harcművészetek és a költségvetési hiány. HVG 33. évf. 44. sz. 2011.11.05. p.

104-105.

Felcsuti P. - Molnár Gy.: Tézisek egy korszerű szociáldemokrata programhoz. Népszabadság 69. évf. 272/2. sz. 2011.11.21. p. 12. http://nol.hu/velemeny/20111121-

tezisek_egy_korszeru_szocialdemokrata_programhoz

Gács J.: Parancsgazdaság EU-támogatással? Élet és Irodalom 55. évf. 29. sz. 2011.07.22. p. 2.

http://www.es.hu/gacs_janos;parancsgazdasag_eu-tamogatassal;2011-07-20.html

Horn D.: Rekonkviszta : Az alapfokú oktatás központosításáról. Magyar Narancs 23. évf. 34.

sz. 2011.08.25. p. 18.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=24387

Horn D.: Söpörd fel az udvart, fiam! : Miért szállítja le 15 évre a tankötelezettség korhatárát a kormány? Magyar Narancs 23. évf. 10. sz. 2011.03.10. p. 20-21.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=23293

Koren M.: A nagy is lehet szép. Figyelő TOP200, 2011. p. 88-92.

Köllő J.: Kudarcismétlő szakoktatás : Az úgynevezett szakmunkáshiánytól az úgynevezett duális képzésig. Élet és Irodalom 55. évf. 20. sz. 2011.05.20. p. 5.

http://www.es.hu/kollo_janos;kudarcismetlo_szakoktatas;2011-05-18.html

Madarász A.: Csak a rabszolgák nem tartoznak : Régi szövegek az államadósságról. Magyar Narancs 23. évf. 28. sz. 2011.07.14. p. 26-28.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=24122

Madarász A.: Karácsonyi ének az uzsoráról. Magyar Narancs 23. évf. 50-51. sz. 2011.12.15.

p. 47-49. http://magyarnarancs.hu/belpol/karacsonyi-enek-az-uzsorarol-77909 Muraközy B.: A folyondár. Magyar Narancs 23. évf. 45. sz. 2011.11.10. p. 46-47.

http://magyarnarancs.hu/egotripp/a-folyondar-77411

Muraközy B.: A racionalitáson túl : George A. Akerlof-Robert J. Shiller: Animal Spirits - avagy a lelki tényezők szerepe a gazdaságban és a globális kapitalizmusban. Magyar Narancs 23. évf. 15. sz. 2011.04.14. p. 35.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=23528

Muraközy B.: A rossz hírt hozó lista. Magyar Narancs 23. évf. 4. sz. 2011.01.27. p. 56-57.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=23039

(21)

Muraközy B.: Frankárfolyam és fogolydilemma. Magyar Narancs 23. évf. 32. sz. 2011.08.11.

p. 40-41. http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=24331 Muraközy B.: Importkiváltás. Magyar Narancs 23. évf. 50-51. sz. 2011.12.15. p. 114-115.

http://magyarnarancs.hu/egotripp/importkivaltas-77889

Muraközy B.: Luxusáfa. Magyar Narancs 23. évf. 38. sz. 2011.09.22. p. 48-49.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=24600

Muraközy B.: Ropiadó és felelősség. Magyar Narancs 23. évf. 25. sz. 2011.06.23. p. 48-49.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=24008

Muraközy B.: Tiger Woods. Magyar Narancs 23. évf. 13. sz. 2011.03.31. p. 48-49.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=23452

Seres A.: Mitől sikeresek? Kertészet és Szőlészet 60. évf. 1. sz. 2011. p. 12-13.

Simonovits A.: A lengyel nyugdíjreformokról. Élet és Irodalom 55. évf. 51-52. sz.

2011.12.22. p. 16. http://www.es.hu/simonovits_andras;a_lengyel_nyugdijreformokrol;2011- 12-27.html

Simonovits A.: A progresszív személyi jövedelemadó védelmében. Élet és Irodalom 55. évf.

28. sz. 2011.07.15. p. 3.

http://www.es.hu/simonovits_andras;a_progressziv_szemelyi_jovedelemado_vedelmeben;201 1-07-16.html

Simonovits A.: Alapnyugdíj, arányos nyugdíj, nyugdíjreform. Élet és Irodalom 55. évf. 37. sz.

2011.09.16. p. 4.

http://www.es.hu/simonovits_andras;alapnyugdij_aranyos_nyugdij_nyugdijreform;2011-09- 14.html

Simonovits A.: Az adóreform vesztesei. Népszabadság 69. évf. 49/2. sz. 2011.02.28. p. 14.

http://nol.hu/velemeny/20110228-az_adoreform_vesztesei

Simonovits A.: Hogyan fedezték fel a logaritmust? Természet Világa 142. évf. 8. sz. 2011. p.

376-377.

Simonovits A.: Kell-e örökölhető tb-nyugdíj? HVG 33. évf. 17. sz. 2011.04.30. p. 80-81.

Simonovits A.: Minden változik. Népszabadság 69. évf. 299/2. sz. 2011.12.22. p. 12.

http://nol.hu/lap/forum/20111222-minden_valtozik

Simonovits A.: Nyugdíjábécé - kezdőknek : Az új rendszerben adózni is kell majd az időskori járandóság után. Népszabadság 69. évf. 17/2. sz. 2011.01.21. Öngondoskodás mellékl. p. 4.

http://nol.hu/lap/gazdasag/20110121-nyugdijabece___kezdoknek

Simonovits A.: Nyugdíjmegszorítás. Élet és Irodalom 55. évf. 21. sz. 2011.05.27. p. 3.

http://www.es.hu/simonovits_andras;nyugdijmegszoritas;2011-05-25.html

Simonovits A.: Nyugdíjstratégia? Élet és Irodalom 55. évf. 5. sz. 2011.02.04. p. 6.

http://www.es.hu/simonovits_andras;nyugdijstrategia;2011-02-02.html

(22)

Soós K. A.: A kormány tőzsdézik az IMF-hitellel. Világgazdaság 2011.05.25.

http://www.vg.hu/velemeny/soos-karoly-attila-a-kormany-tozsdezik-az-imf-hitellel-349681

Soós K. A.: Az adósságkorlát eltolása. HVG 33. évf. 50. sz. 2011.12.17. p. 88-89.

Soós K. A.: Legyen rosszabb, ha van jobb? Népszabadság 69. évf. 69/2. sz. 2011.03.24. p. 15.

http://nol.hu/velemeny/20110324-legyen_rosszabb__ha_van_jobb_

Soós K. A.: Sem a Nemzetközi Valutaalap, sem piaci hitelezők? Világgazdaság 43. évf. 193.

sz. 2011.10.04. p. 16. http://www.vg.hu/velemeny/elemzes/nincs-imf-vedohalonk-veszelybe- kerulhet-a-fizetokepessegunk-359259

Soós K. A.: Termelési remény. HVG 33. évf. 25. sz. 2011.06.25. p. 72-73.

Soós K. A.: Változott-e az államadósság? Népszabadság 69. évf. 152/2. sz. 2011.07.01. p. 12.

http://nol.hu/velemeny/20110701-valtozott-e_az_allamadossag_

Szabó G. G.: Szövetkezetek : tegnapelőtt, tegnap, ma és holnap - a szövetkezés gazdasági és társadalmi előnyei. Agrofórum 22. évf. 11. sz. 2011. p. 22-25.

Varga J.: Holnapután, kiskedden : Mit ígér a pedagóguséletpálya-modell? Magyar Narancs 23. évf. 8. sz. 2011.02.24. p. 18-19.

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=23198

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University Budapest (ELTE) Department of Economics, Eötvös Loránd University Budapest.. Institute of Economics, Hungarian Academy

Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University Budapest (ELTE) Department of Economics, Eötvös Loránd University Budapest.. Institute of Economics, Hungarian Academy

Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University Budapest (ELTE) Department of Economics, Eötvös Loránd University Budapest.. Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences

Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University Budapest (ELTE) Department of Economics, Eötvös Loránd University Budapest.. Institute of Economics, Hungarian Academy

Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University Budapest (ELTE) Department of Economics, Eötvös Loránd University Budapest.. Institute of Economics, Hungarian Academy

Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University Budapest (ELTE) Department of Economics, Eötvös Loránd University Budapest.. Institute of Economics, Hungarian Academy

Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University Budapest (ELTE) Department of Economics, Eötvös Loránd University Budapest?. Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences

Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University Budapest (ELTE) Department of Economics, Eötvös Loránd University Budapest.. Institute of Economics, Hungarian Academy

Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University Budapest (ELTE) Department of Economics, Eötvös Loránd University Budapest.. Institute of Economics, Hungarian Academy