• Nem Talált Eredményt

PIERRE LE PESANT DE BOISGUILBERT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Ossza meg "PIERRE LE PESANT DE BOISGUILBERT"

Copied!
70
0
0

Teljes szövegt

Egyike volt azoknak a közgazdasági íróknak, akik – Kautz nagy összefoglalásában – "csak gyorsan átlátták a merkantilizmus félszegségét. kormányzó y hozzájárulás pour le moins autant que la nature.".

NEMZETI SZINTEN ÖSSZEGZETT JÖVEDELEM

34; még a legtermékenyebb országok sem élveznek sokat uralkodóiktól, ha területeiket nem lakják emberek, és földjeik kis népességük miatt megműveletlenek maradnak."20. 20"Ce qui fait que les pays les plus fécondes non habités et par consécción cultivés, á case du petit nombre d'hommes, sont presque helt inutiles à leur prince.".

A FOGYASZTÁS HAJTÓERŐ

34; alapelvként kijelenthetjük, hogy a jövedelem és a fogyasztás egy és ugyanaz; és ami árt a fogyasztásnak, az árt a bevételnek is." 26. Ha tehát tudni akarjuk, hogy milyen okok vezettek Franciaország tönkretételéhez, nem kell mást tennünk, mint a fogyasztás csökkenésének okait keresni." 30.

KITÉRÉS

Ezt a feltételezést igazolja, hogy az állam rendszeres kiadásait mindkét időszakban rendszeres bevételei fedezték, míg a rendkívüli kiadások jelentősen meghaladták a bevételeit.39 Malet adatai szerint a költségvetési túllépés csak a hetvenes évek második felében következett be. a hétéves háború. 38 Az államháztartás kiadásainak és bevételeinek alakulását az 1. sz. 39 A költségvetésben a les éspériences ordinaires et les expéditions extraordinaires a rendes kiadások és a rendkívüli kiadások alakulását a 3. sz. 40 Margaret és Richard Bonney jutott erre a következtetésre, összehasonlító számításokat végezve az említett tanulmányukban végzett különböző korabeli források felhasználásával. Az 1680-as évek költséges hadviselést is tartalmaztak.

AZ ÁRAKRÓL

Ezért mondja Boisguilbert, hogy a bevételnek az a része, amely a költségeket fedezi, „szent”, amit senki sem vehet el tőle büntetés nélkül.48 (A Physiokratesben megjelenő Les reprises a bérlő termelési kiadásainak mintája.) Árak lefelé merevek. . Nemcsak "az elvetendő vetőmag mennyiségének meghatározására szolgált, hanem a tábla nagyságának, a betakarítás eredményének kifejezésére is szolgált, és a termésmegőrzés és a fejadó megállapításának eszköze volt". (Wellmann o.) A párizsi gabonamérték 1,56 hektoliter gabonának felelt meg. 49 "tant que les choses demeurent dans cet équilibre, il n'y a point d'autre ressource pour s'enrichir, en quelque état que l'on soit, que de forcer de travail et d'habilité sur son voisin, non pour le tromper en tachant d'avoir sa denrée á vil prix, mais pour le devancer en adresse."

Ha a "természetet megengedik működni", "qu'on laisse faire la nature", ha szabadságát visszaadják.51 Pontosabban, ha a gabonát el kell adni és piacra kell hozni országokon belül és országok között egyaránt.52 Mert Boisguilbert számára az áru mindenekelőtt a gabona volt, amelynek jó ára az egészséges gazdasági növekedéstől függött. És ha az időjárás is kedvezőtlen abban az évben, amelyik már kevesebb gabonát hoz, akkor jön a szegény év. Ha az egyensúlyi mennyiségnél több gabonát hoztak forgalomba, azt az egyensúlyi árnál alacsonyabb áron értékesítik.

Ekkor a gabona ára magasabb lesz az egyensúlyi árhoz képest, ami arra ösztönzi a termelőket, hogy az egyensúlyi árhoz képest túl sok gabonát termeljenek. A viszonylag magas fogyasztói árak eladhatatlanná teszik a termékeket, a viszonylag alacsony termelői árak pedig csökkentik a termelő-eladók jövedelmét. A viszonylag magas fogyasztói árak megváltoztatják a bérek és árak arányát, a viszonylag alacsony termelői árak pedig az értékesítési árak és a termelési költségek arányát.

A PÉNZRŐL

Ebben az értelemben Boisguilbert azt mondta, hogy a pénz szerepét bármi betöltheti, amiben az emberek megegyeznek közvetítőként. Ha az emberek pénzben tartják a vagyonukat, akkor a felhalmozással a forgalomból kikerülő pénz egyszerűen hiányozhat a gazdaságból.59 (Elméletileg hitellel vissza lehetne adni. A folyamatosan mozgó pénz a gazdaság aktivitását tükrözi, mutatja hogy az emberek dolgoznak, hogy mindenki csinál valamit.

Boisguilbert főként arra összpontosított, hogy megértse, mennyire fontos, hogy az emberek a bevételeiket a fogyasztásuk által megsemmisült javak újratermelésére költsék. Boisguilbert számára a pénz tehát egyszerűen közvetítő az eladások és a vásárlások között, a csere és a forgalom elősegítője.62 Az áruk áruformába hozását, az eladást, másrészt a vásárlást "szolgája", ami áthidalja a vásárlást. térbeli és időbeli elkülönüléséből adódó vásárlási és vásárlási problémák. Ebből egyenesen következik, hogy az országban lévő nemesfémpénz mennyiségét közömbösnek tartotta az ország boldogulása és a lakosság jólétének alakulása szempontjából.

34; Ez az utalás igaz lehet Peruban, amikor a bányái kiszáradnak, mert nincs más terméke az országnak, lakói pedig éhen halnának, ha nem tudnának minden évben nagy mennyiséget előállítani a megélhetéshez szükséges termékekért cserébe. „64. Az számít – hangsúlyozta –, hogy az országban az a pénz, hogy hány árut (szolgáltatást) szerezhetnek be az emberek Ha a jövedelem jobban nő, mint az ár, és az emberek több árut tudnak beszerezni, tehát ha jobban élnek, akkor teljesen mindegy, hogy ők vagy kevesebb vagy több pénze van, mint korábban.

EGYENSÚLY, KÖRFORGÁS

34;..ma az emberek két osztályba tartoznak: az egyikben nem csinálnak semmit és élvezik az életet, a másikban reggeltől estig dolgoznak, és csak a legszükségesebb dolgokhoz férnek hozzá, és még hiányoznak is.'67 - Boisguilbert meghúzta a fejlődés vonalát. Matin jusqu'au soir, se trouve á peine en posse du nécessaire, et en est même souvent private entiée." (Boisguilbert: Értekezés, 34. o.; Azt mondják, és ez az igazság, hogy minden szakma alapja a föld termékei, elsősorban a búza: tehát nem véletlenül jönnek létre, és nem is a természet ajándékai, hanem állandó emberi munka és pénzért vásárolt ráfordítás eredménye.

75 On a dit, comme c'est la vérité, que ce sont les fruits de la terre, et principalamente les blés, qui metten toutes les professions sur pied: or, leur production n'est ni l'effet du hasard, ni un jelen gratuit de la nature; c'est une suite d'un travail continul; et de frais achetes á prix d'argent,.." (Boisguilbert: Értekezés, 34. o.; ekkor a csökkenő gabonaárak (amely ma Európában nem ismeretlen jelenség) nem fedezik a mezőgazdaság egykor leszerződött kiadásait . . soha ne essen hirtelen, mint a búza ára, annak a vesztesége, aki előre költözött, nem térül meg, és a jutalmát sem kapja meg." 78. 34; amikor minden pénz a kicsi kezében van Az emberek, ahol a mindig mozgékony, a pénznek azonnal vissza kell kerülnie a gazdagok kezébe, ami legtöbbjüket mozgásképtelenné teszi, hiszen a köztársaság harmóniája, amelyet egy legfelsőbb hatalom láthatatlanul ural, a jó és a jó keverékén alapul. a rossz háztartások, az ingó és ingatlan dolgok folyamatosan átalakulnak, a gazdagok szegényebbek lesznek, hogy a szegények meggazdagodjanak." 79.

Egy jó család - folytatja gondolatait - "nem fogyasztja el szokásos jövedelmét, akár mezőgazdaságból, akár iparból származik, hanem valódi pénzt képez, áthatolhatatlanul azzal a céllal, hogy ingatlant, földet, házat vagy mást vásároljon. nyugdíjfajta: ez a pénz már nem jár vissza a kisemberekhez, hanem a költekező kezébe kerül, aki visszaváltja mobilpénzzé, az emberek adják a legnagyobb bevételt, egy tallér több utat fedez, így több fogyasztási eszközt egy nap a szegényeknek, mint három hónap a gazdagoknak, akik csak nagy üzleteket kötnek, sokáig várnak a kifizetésre, és a legkényelmesebb pillanatra költik a pénzüket, ami mindig kedvezőtlen az állam számára." 80. 79 Vagy, quand tout l'argent serait entre les mains du menu peuple, où il est toujours meuble, il faut qu'il retourne aussiute entre les mains des puissants, qui le refont immeuble en la plus grande partie, que . de la république, qu'une puissance supérieure régit invisiblement, subsistant du mélange de bons et de mauvais ménagers, toutes choses tant meubles qu'immeubles, sont dans une folyamatos forradalom, et le riche pavrefincheu (:B Detailois invalid, devient.") p.

ÖSSZEFOGLALÁS

Szenvedélyesen hangoztatta, hogy ha az emberek kenyér-, bor-, hús- és egyéb termékek hiányában szenvednek, ha munkájukból nem tudják eltartani magukat és családjukat, akkor semmi sem ösztönzi őket munkára. Azáltal, hogy korának olvasói elé tárta a javak és a pénz természetes mozgását, egyre meggyőzőbb érvekkel bizonyította, hogy az emberek valódi érdekei térben és időben összefüggenek, összefüggenek, és egymásból következnek. Ennek a gondolkodásnak szerves része volt, hogy a népesség alsóbb rétegeinek a jólétből való kizárása hosszú távon az általános jólétet is visszafogja.

JEGYZETEK

M. Bois-Guillebert, Voltaire 1672-ben megjelent kis kétkötetes könyvében, a Le Détail de la France-ban azt írta, hogy az ország hanyatlásának időpontját 1660-tól számította, bár ennek éppen az ellenkezője történt. A mű megjelenésének dátumát Voltaire tévesen adta meg.) Franciaország ezt követően élte legvirágzóbb időszakát az 1689-es háború kitöréséig, ami később problémákat is hozott. Voltaire ezért Boisguilbertet azon „rablók” közé sorolta, akik Angliában bővelkedtek, és akik az állam közelgő megszűnéséről írtak a legvirágzóbb korában. Traité de la nature, culture, commerce et interêt des graines (Traktátum a gabona természetéről, termeléséről, kereskedelméről és érdeklődéséről. 1707?);.

86 "Le manőver, l'ouvrier, doit être réduit au nécessaire pour travailler: telle est la nature de l'homme: il faut que ce grande nombre d'hommes soit pauvre, mais il ne faut pas qu'il soit misérable." . Adókötelezettséget jelentett az állam által a rendkívüli dolgok fedezetére adott váltók, les traites, les affaires extraordinaires, adó- vagy kölcsönelőlegek, les prêts. „Tudnunk kell a problémákról, de titkolnunk kell az emberek elől, nehogy megtudják, milyen szomorú helyzetben van a Királyság.”87 – indokolta kérését.

Margaret és Richard Bonney [1993]: Jean-Roland Malet a francia monarchia első számú pénzügytörténete. 88 "A svájci születésű Necker éppen azért, mert külföldi, nem kap miniszteri rangot, címe direteur général des Finances (pénzügyi főigazgató) lesz." - tudjuk meg Kövér Lajostól. Desmaretz urat felelőssé akarták tenni azért a rossz anyagi helyzetért, amelybe az ország adósságai miatt került, nyolc könyvet adtam neki, amelyeket minisztersége alatt évről évre összeállítottam, és amelyekről soha nem beszéltem neki." Malet.

GRAFIKONOK

BOISGUILBERT MŰVEI 91 1673

Le détail de la France, ou Traité sur la cause de la réduction de ses biens, et les moyens d'y remédier, par M. Lelong (Le détail de la France, ou Traité sur la cause et la réduction de ses biens. Le détail de La France ou la France détruite sous le règne de Louis XIV.

Le détail de la France, ou traité sur la cause de la diminution de ses biens, et la facilité du remède, en fournissant en un mois tout l'argent dont le roi a besoin, et en enrichissant le tout. Causes de la pénurie d'argent et clarification des raisonnements erronés du public à cet égard. Factum de la France, contre les candidats avec retard pour la mise en œuvre du projet couvert dans le "Détail de la France", si le nouvel ambassadeur est arrivé du pays du peuple.

La cause de la diminution de sa richesse, et la facilité de la solution, en fournissant tout l'argent dont le roi a besoin en un mois, et en enrichissant le tout. Une discussion sur la nature, la culture, le commerce et l'intérêt des céréales, tant par rapport au public que par rapport à toutes les conditions du pays. Il y a un détail de la France sous le règne de Louis XIV, avec des mémoires et un traité sur le même sujet.

IRODALOMJEGYZÉK

Nagels, Jacques [1970] : Genèse, contenu et extensions du concept de reproduction du capital selon Karl Marx, Boisguillebert, Quesnay, Leontiev.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

hogy a gazdag ember többet olvas, mint a szerényebb viszonyok között élő, de kétségtelen, hogy egy pár száz kötetes otthoni könyvtár, vagy a gyakori

A szimbólumok segítettek abban, hogy a földi élet tárgyait és jelenségeit egy átfogó rend részeként lehessen felfogni, már csak azért is, mert a középkori ember

Itt <...> minden és nem tudják, vagy nem akarják elismerni, hogy van egy Adynk, aki nagyobb mint tiz Petőfi és száz Gyóny s nem tudják, hogy van Pesten egy ember, aki

Amint ott álldogál az ember, egyszerre csak azt látja, hogy rablók törnek be a korcsmába, rabolnak, gyilkolnak és aki csak bent volt a korcsmában, mind egy szálig

Filozófiai szisztéma lehetséges, de csak az olyan ember számára, aki azt hiszi, hogy csak egy rendszer van, egy igaz, érvényes és abszolút.” (6) Kierkegaard és Nietzsche

Pedig a kereszténység újdonsága nem csak abban áll, hogy az ember keresi Istent, hanem abban is, hogy az Isten az, aki önként kinyilatkoztatta magát az embernek, végül

az elektronikus bérleti licit eljárás befejezését követően felhívja a legmagasabb bérleti díjat felajánló licitálót, hogy a szerződéskötés érdekében

Benne van az az ember, aki Péterfy Jenőhöz hasonló- an szerette a keserű igazságokat, csak abban nem hitt, hogy ezek megfelelő mennyiségben egy- szer mézédessé válhatnak..

A fenti feltételezések mellett bizonyítható, hogy egy adott ingatlant az a válla- lat, avagy háztartás bérel, aki a legnagyobb bérleti díjat tudja ajánlani érte, így