• Nem Talált Eredményt

agrárgazdasági statisztikai zsebkönyv 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Ossza meg "agrárgazdasági statisztikai zsebkönyv 2019"

Copied!
130
0
0

Teljes szövegt

(1)
(2)
(3)

NAIK AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI

ZSEBKÖNYV

2019

(4)

Kiadó:

NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet H-1093 Budapest, Zsil utca 3–5.

Postacím: 1093 Budapest Zsil utca 3–5.

Telefon: (+36 1) 217-1011 Fax: (+36 1) 217-4469 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu

DOI: https://doi.org/10.7896/zsk.2001 ISSN 1418-2270

ISSN 1418-2130 (Agrárgazdasági Információk) Nyomda, kötészet: Prime Rate Kft.

© NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet

Minden jog fenntartva. A kiadvány bármely részének sokszorosítása, adatainak bármilyen formában (nyomtatva vagy elektronikusan) történő tárolása vagy továbbítása, továbbá bármilyen elven működő adatbázis-kezelő segít- ségével történő felhasználása csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet.

Felelős kiadó: Dr. Goda Pál igazgató

NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet Készült: Agrárstatisztikai Osztály

osztályvezető: Demeter Edit

(5)

TARTALOMJEGYZÉK

1. AZ AGRÁRGAZDASÁGI ÁGAZATOK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI ...9

1.1. A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ...11

1.2. AZ AGRÁRGAZDASÁGI ÁGAZATOK KIBOCSÁTÁSA ÉS HOZZÁADOTT ÉRTÉKE ...12

1.3. A BERUHÁZÁSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKE ÁGAZATOK SZERINT ...13

1.4. A TELJES MUNKAIDŐBEN ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK HAVI BRUTTÓ ÉS NETTÓ ÁTLAGKERESETE AZ AGRÁRGAZDASÁGI ÁGAZATOKBAN ...15

2. MEZŐGAZDASÁG ...17

2.1. A FÖLDTERÜLET MŰVELÉSI ÁGAK SZERINT ...19

2.2. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TERMŐ- ÉS SZÁNTÓTERÜLETÉNEK MÉRET SZERINTI MEGOSZLÁSA ...20

2.3. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSÖSTERÜLETÉNEK MÉRET SZERINTI MEGOSZLÁSA ...21

2.4. A FÖLDTERÜLET HASZNÁLATA GAZDÁLKODÁSI FORMÁK SZERINT ...22

2.5. A FONTOSABB ENERGIAHORDOZÓK FELHASZNÁLÁSA AZ ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGBAN ...22

2.6. MŰTRÁGYA-ÉRTÉKESÍTÉS ...23

2.7. GAZDASÁGOK MŰTRÁGYA-FELHASZNÁLÁSA ...24

2.8. GAZDASÁGOK SZERVESTRÁGYA-FELHASZNÁLÁSA ...25

2.9. TAKARMÁNYGYÁRTÁS ...26

2.10. NÖVÉNYVÉDŐSZER-ÉRTÉKESÍTÉS SZERCSOPORTONKÉNTI ALAKULÁSA ...27

2.11. A FONTOSABB NÖVÉNYEK TERMESZTÉSE ...28

2.12. SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSTERMELÉS ...29

2.13. ÁLLATÁLLOMÁNY ...30

2.14. VÁGÓÁLLAT- ÉS ÁLLATITERMÉK-TERMELÉS ...31

2.15. VÁGÓHIDAK ÉLŐÁLLAT-VÁGÁSA ...31

2.16. AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS FONTOSABB MUTATÓI ...32

2.17. AGRÁROLLÓ ...33

2.18. A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK TERMELŐI ÁRINDEXE ...34

2.19. A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK VOLUMENINDEXE ...35

2.20. A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE ...36

2.21. A FŐBB TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI ÁTLAGÁRA ...37

2.22. PIACI-TERMELŐI ÁTLAGÁRAK ...38

(6)

4

3.3. AZ ÉLELMISZERIPARBAN ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK HAVI BRUTTÓ

ÁTLAGKERESETE SZAKÁGAZATONKÉNT ...49

3.4. AZ ÉLELMISZERIPARBAN ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK HAVI NETTÓ ÁTLAGKERESETE SZAKÁGAZATONKÉNT ...50

3.5. A TERMELÉS VOLUMENINDEXE ...51

3.6. A BERUHÁZÁSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKE ...52

3.7. EGY FŐRE JUTÓ FOGYASZTÁS ...53

4. ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT ...55

4.1. ERDŐTERÜLET, ERDŐSÜLTSÉG ...57

4.2. ERDŐSÍTÉS ...58

4.3. FAKITERMELÉS ...58

4.4. FAÁLLOMÁNNYAL BORÍTOTT ERDŐTERÜLET ÉS FAKITERMELÉS FAFAJCSOPORTONKÉNT ...59

4.5. ERDŐKÁROK ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁSA 2019 ...60

4.6. VADÁLLOMÁNY 2020 (becsült állomány) ...62

4.7. VADGAZDÁLKODÁS 2018 ...63

4.8. VADGAZDÁLKODÁS 2019 ...64

4.9. TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS 2018 ...65

4.10. TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS 2019 ...65

5. KÜLKERESKEDELEM ...67

5.1. A KÜLKERESKEDELMI FORGALOM ÁRUSZERKEZETE ...69

5.2. A KÜLKERESKEDELMI FORGALOM ÁRUSZERKEZETE ÁRUCSOPORTONKÉNT ...70

5.3. A KIVITEL TERMÉKSZERKEZETÉNEK ALAKULÁSA ...71

5.4. A BEHOZATAL TERMÉKSZERKEZETÉNEK ALAKULÁSA ...72

5.5. A FONTOSABB MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK KIVITELE ...73

5.6. A FONTOSABB MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK BEHOZATALA ...74

5.7. KIVITELI FORGALOM EGYES ORSZÁGOKKAL ÉS ORSZÁGCSOPORTOKKAL ...75

5.8. BEHOZATALI FORGALOM EGYES ORSZÁGOKKAL ÉS ORSZÁGCSOPORTOKKAL ...76

6. MEGYEI ADATOK ...77

6.1. A FÖLDTERÜLET TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2018. június 1. ...79

6.2. A FÖLDTERÜLET TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2019. június 1. ...81

6.3. BÚZATERMESZTÉS TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2018 ...83

6.4. ÁRPATERMESZTÉS TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2018 ...84

6.5. KUKORICATERMESZTÉS TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2018 ...85

6.6. CUKORRÉPA-TERMESZTÉS TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2018 ...86

6.7. NAPRAFORGÓ-TERMESZTÉS TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2018 ...87

6.8. BURGONYATERMESZTÉS TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2018 ...88

6.9. BÚZATERMESZTÉS TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2019 ...89

6.10. ÁRPATERMESZTÉS TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2019 ...90

6.11. KUKORICATERMESZTÉS TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2019 ...91

6.12. CUKORRÉPA-TERMESZTÉS TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2019 ...92

6.13. NAPRAFORGÓ-TERMESZTÉS TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2019 ...93

6.14. BURGONYATERMESZTÉS TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2019 ...94

6.15. A GYÜMÖLCS ÉS A SZŐLŐ TERMÉSMENNYISÉGE TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT ...95

(7)

6.16. A SZARVASMARHA- ÉS A SERTÉSÁLLOMÁNY TERÜLETI

EGYSÉGENKÉNT 2018. december 1...96

6.17. A SZARVASMARHA- ÉS A SERTÉSÁLLOMÁNY TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2019. december 1...97

6.18. A JUH- ÉS A TYÚKÁLLOMÁNY TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2018. december 1. ...98

6.19. A JUH- ÉS A TYÚKÁLLOMÁNY TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 2019. december 1. ...99

6.20. AZ ÁLLATSŰRŰSÉG december 1. ...100

7. NEMZETKÖZI ADATOK ...101

7.1. AZ ÖSSZES GABONA TERMÉSMENNYISÉGE...103

7.2. A BÚZA TERMÉSMENNYISÉGE ...104

7.3. AZ ÁRPA TERMÉSMENNYISÉGE ...105

7.4. A ROZS TERMÉSMENNYISÉGE ...106

7.5. A ZAB TERMÉSMENNYISÉGE...107

7.6. A KUKORICA TERMÉSMENNYISÉGE ...108

7.7. A RIZS TERMÉSMENNYISÉGE ...109

7.8. A CUKORRÉPA TERMÉSMENNYISÉGE ...110

7.9. A NAPRAFORGÓ TERMÉSMENNYISÉGE ...111

7.10. A REPCE TERMÉSMENNYISÉGE ...112

7.11. A BURGONYA TERMÉSMENNYISÉGE ...113

7.12. AZ ÖSSZES ZÖLDSÉGTERMÉS ...114

7.13. AZ ALMA TERMÉSMENNYISÉGE...115

7.14. A SZŐLŐ TERMÉSMENNYISÉGE ...116

7.15. A SZARVASMARHA-ÁLLOMÁNY ...117

7.16. A SERTÉSÁLLOMÁNY ...118

7.17. A JUHÁLLOMÁNY ...119

7.18. SERTÉSHÚSTERMELÉS ...120

7.19. MARHAHÚSTERMELÉS ...121

7.20. TEJTERMELÉS ...122

7.21. FOGLALKOZTATÁS ...123

7.22. TERMELŐI ÁRAK VÁLTOZÁSA NOMINÁLÁRON ...124

7.23. MEZŐGAZDASÁGI RÁFORDÍTÁSOK NOMINÁL BESZERZÉSI ÁRON ...125

7.24. MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRINDEXE NOMINÁLÁRON ...126

7.25. MEZŐGAZDASÁGI JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSI ÁRINDEXE NOMINÁLÁRON ...127

(8)
(9)

Kiadványunkban a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar 2019. évi ered- ményeiről adunk tájékoztatást. Az elmúlt években megjelent zsebkönyvek adatköréhez is kap- csolódva biztosítottuk az idősorok összehasonlíthatóságát.

A nemzetgazdasági és az országos ágazati mutatók mellett a főbb mezőgazdasági adatokat megyei részletezésben is feldolgoztuk.

A nemzetközi statisztikai adatok a főbb tendenciák érzékeltetésére alkalmasak.

Zsebkönyvünk információi a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), az Országos Vadgazdál- kodási Adattár (OVA), a Nemzeti Földügyi Központ (NFK), az Eurostat és az ENSZ Élelmezés- ügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) közleményeinek, valamint a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet adatfeldolgozásainak felhasználásával készültek.

(10)

8

JELMAGYARÁZAT

.. = az adat nem ismert

... = adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat = nincs adat

0 = a mennyiség nem éri el a jelzett mértékegységet

+) = előzetes adat

Megjegyzés: A 2019. évre közölt adatok részben előzetesek, ezért ezek a későbbiek folya- mán változhatnak.

(11)

1. AZ AGRÁRGAZDASÁGI ÁGAZATOK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI

(12)
(13)

1.1. A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMAa)

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019

ezer fő

Ágazatok összesen 4 210,5 4 351,6 4 421,4 4 469,5 4 512,1

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,

halászat 203,2 217,0 220,0 214,9 210,7

Ebből: Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás

és kapcsolódó szolgáltatások 176,8 191,5 194,8 189,1 189,4

Erdőgazdálkodás 24,6 23,6 23,2 23,4 20,0

Halászat 1,8 1,9 2,0 2,3 1,3

Élelmiszer, ital, dohánytermék

gyártása 140,3 143,8 145,9 144,0 145,1

Együtt 343,6 360,8 365,9 358,9 355,8

Részesedési arány, százalék

Ágazatok összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,

halászat 4,8 5,0 5,0 4,8 4,7

Ebből: Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás

és kapcsolódó szolgáltatások 4,2 4,4 4,4 4,2 4,2

Erdőgazdálkodás 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4

Halászat 0,043 0,043 0,045 0,052 0,028

Élelmiszer, ital, dohánytermék

gyártása 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2

Együtt 8,2 8,3 8,3 8,0 8,0

a) Az alacsony mintaelemszám miatt a 2,4 ezer fölötti és 5,0 ezer alatti értékek fenntartással kezelendők, a 2,5 ezer alattiak pedig figyelmen kívül hagyandók.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Munkaerő-felmérés

(14)

12

Megnevezés 2014 2015 2016 2017 2018+)

folyó alapáron Kibocsátás, milliárd HUF

Nemzetgazdaság összesena) 65 477,2 68 998,9 71 237,4 76 462,1 82 429,1 Mezőgazdaság, halászat 2 828,4 2 861,2 2 966,6 3 026,6 3 139,4

Erdőgazdálkodás 141,2 153,0 156,4 163,5 180,7

Élelmiszeripar, dohánytermékek gyártása 3 041,6 3 129,6 3 257,2 3 374,5 3 487,7

Együtt 6 011,1 6 143,8 6 380,3 6 564,6 6 807,7

Részesedési arány, százalék

Nemzetgazdaság összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mezőgazdaság, halászat 4,3 4,1 4,2 4,0 3,8

Erdőgazdálkodás 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Élelmiszeripar, dohánytermékek gyártása 4,6 4,5 4,6 4,4 4,2

Együtt

Bruttó hozzáadott érték, milliárd HUF Nemzetgazdaság összesena) 27 586,9 29 258,5 30 382,7 32 864,4 36 007,1

Mezőgazdaság, halászat 1 227,9 1 255,7 1 335,0 1 398,0 1 427,9

Erdőgazdálkodás 63,3 69,4 73,3 77,0 88,2

Élelmiszeripar, dohánytermékek gyártása 627,0 651,6 678,3 706,6 773,3 Együtt

Részesedési arány, százalék

Nemzetgazdaság összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mezőgazdaság, halászat 4,5 4,3 4,4 4,3 4,0

Erdőgazdálkodás 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Élelmiszeripar, dohánytermékek gyártása 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1

Együtt 7,0 6,8 6,9 6,6 6,4

a) (Alapáron) – azaz ágazatok összesen.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

1.2. AZ AGRÁRGAZDASÁGI ÁGAZATOK KIBOCSÁTÁSA ÉS HOZZÁADOTT ÉRTÉKE

(15)

Ágazat 2015 2016 2017 2018 2019+) folyó áron, millió HUF

Összes beruházás

Nemzetgazdaság összesen 5 104 114 4 302 682 5 534 448 7 208 428 8 129 499

Mezőgazdaság 181 620 151 284 183 772 231 173 256 863

Nem évelő növény

termesztése 59 958 51 543 68 193 82 167 85 783

Évelő növény termesztése 6 726 2 690 3 239 3 867 5 685

Növényi szaporítóanyag

termesztése 2 108 1 447 2 661 3 517 2 706

Állattenyésztés 100 956 86 183 97 082 126 280 143 315

Vegyes gazdálkodás 2 579 1 051 1 317 1 250 1 798

Mezőgazdasági, betakarítást

követő szolgáltatás 9 187 8 310 11 213 14 018 17 473

Vadgazdálkodás, vadgazdál-

kodási szolgáltatás 106 61 67 75 103

Erdőgazdálkodás 11 804 11 342 11 245 9 761 12 662

Erdészeti, egyéb erdőgazdál-

kodási tevékenység 2 026 2 174 818 986 1 989

Fakitermelés 8 857 7 536 9 532 7 601 8 483

Erdészeti szolgáltatás 906 1 630 893 1 172 2 190

Halászat 2 160 469 1 084 1 141 1 314

Halászat 942 105 371 434 269

Halgazdálkodás 1 218 365 713 708 1 045

Élelmiszeripar 130 607 185 660 200 996 238 422 243 515

Együtt 326 191 348 756 397 096 480 497 514 354

Építési beruházás

Nemzetgazdaság összesen 2 489 450 1 720 677 2 459 780 3 587 488 3 976 333

Mezőgazdaság 48 795 33 662 38 769 68 094 95 867

Nem évelő növény

termesztése 15 127 11 736 14 259 26 512 33 436

Évelő növény termesztése 586 727 333 1 040 2 189

Növényi szaporítóanyag

termesztése 446 704 798 1 050 1 196

Állattenyésztés 30 380 18 972 21 657 36 068 53 057

1.3. A BERUHÁZÁSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKE ÁGAZATOK SZERINTa) (1/2)

(16)

14

Ágazat 2015 2016 2017 2018 2019+)

folyó áron, millió HUF Építési beruházás

Erdőgazdálkodás 7 114 5 342 5 910 5 048 5 451

Erdészeti, egyéb erdőgazdál-

kodási tevékenység 1 469 731 249 146 317

Fakitermelés 5 617 4 468 5 593 4 876 5 101

Erdészeti szolgáltatás 28 142 68 26 34

Halászat 840 125 606 463 337

Halászat 515 64 263 163 31

Halgazdálkodás 325 61 343 300 306

Élelmiszeripar 38 637 72 342 65 022 70 262 66 959

Együtt 95 386 111 471 110 306 143 868 168 615

Gépberuházás

Nemzetgazdaság összesen 2 563 613 2 528 672 3 019 635 3 560 223 4 094 342

Mezőgazdaság 85 750 68 501 93 325 106 896 104 401

Nem évelő növény

termesztése 38 326 32 898 45 590 48 239 42 932

Évelő növény termesztése 5 503 1 134 1 898 1 979 2 723

Növényi szaporítóanyag

termesztése 1 561 630 1 709 2 375 1 293

Állattenyésztés 32 228 26 791 34 418 43 334 45 768

Vegyes gazdálkodás 1 335 623 895 767 982

Mezőgazdasági, betakarítást

követő szolgáltatás 6 729 6 383 8 769 10 149 10 648

Vadgazdálkodás,

vadgazdálkodási szolgáltatás 69 42 47 53 54

Erdőgazdálkodás 4 542 5 931 5 263 4 640 7 124

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási

tevékenység 459 1 406 555 831 1 664

Fakitermelés 3 191 3 037 3 895 2 663 3 314

Erdészeti szolgáltatás 878 1 486 812 1 146 2 146

Halászat 1 316 344 469 670 977

Halászat 427 40 106 263 238

Halgazdálkodás 889 304 363 407 739

Élelmiszeripar 90 506 111 153 134 766 165 334 175 104

Együtt 182 114 185 930 233 824 277 540 287 605

a) A 4 fő feletti vállalkozások, valamint valamennyi költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó és a megfigyelésbe bevont nonprofit szervezet adatai. Negyedéves adatgyűjtés alapján.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

1.3. A BERUHÁZÁSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKE ÁGAZATOK SZERINTa) (2/2)

(17)

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+) Bruttó átlagkereset, HUF

Nemzetgazdaság összesen 247 924 263 171 297 017 329 943 367 833 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás,

erdőgazdálkodás és halászat 189 136 204 385 230 638 255 664 293 207 Ebből: Növénytermelés, állat-

tenyésztés, vadgazdálkodás és

kapcsolódó szolgáltatások 198 514 212 996 236 845 257 221 294 343

Erdőgazdálkodás 151 581 169 084 201 827 249 809 291 455

Halászat 156 358 164 033 183 518 210 758 233 087

Élelmiszerek, italok és

dohánytermékek gyártása 218 440 231 360 259 094 286 250 324 591 Nettó átlagkereset, HUF

Nemzetgazdaság összesen 162 391 175 009 197 516 219 412 244 609 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás,

erdőgazdálkodás és halászat 123 885 135 917 153 374 170 016 194 983 Ebből: Növénytermelés, állat-

tenyésztés, vadgazdálkodás és

kapcsolódó szolgáltatások 130 028 141 643 157 502 171 052 195 738

Erdőgazdálkodás 99 287 112 442 134 213 166 122 193 818

Halászat 102 420 109 089 122 040 140 156 155 003

Élelmiszerek, italok és

dohánytermékek gyártása 143 079 153 855 172 298 190 357 215 853

a) A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, költségvetési intézmények teljeskörűen, valamint a foglalkozta- tás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai.

Forrás: a Központi Statisztikai Hivatal évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszere

1.4. A TELJES MUNKAIDŐBEN ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK HAVI BRUTTÓ ÉS NETTÓ ÁTLAGKERESETE AZ AGRÁRGAZDASÁGI ÁGAZATOKBANa)

(18)
(19)

2. MEZŐGAZDASÁG

(20)
(21)

2.1. A FÖLDTERÜLET MŰVELÉSI ÁGAK SZERINT (június 1-jén)

Művelési ág

2010–2014

átlaga 2015 2016 2017 2018 2019+)

ezer hektár

Szántó 4 325 4 332 4 332 4 334 4 334 4 318

Konyhakert 81 80 65 47 45 39

Gyümölcsös 93 92 93 93 94 94

Szőlő 82 81 76 73 71 68

Gyep 760 761 783 804 799 790

Mezőgazdasági terület 5 341 5 346 5 349 5 352 5 344 5 310

Erdő 1 927 1 940 1 941 1 939 1 940 1 940

Nádas 65 65 49 42 35 35

Halastó 36 36 37 37 37 35

Termőterület 7 369 7 388 7 376 7 370 7 356 7 319

Művelés alól kivett terület 1 934 1 916 1 927 1 933 1 948 1 984 Földterület összesen 9 303 9 303 9 303 9 303 9 303 9 303 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

(22)

20

Csoportközök, hektár A szervezetek száma A terület nagysága, hektár

2013 2016 2013 2016

Termőterület

10 és alatta 1 552 2 143 6 665 8 703

10,1–50,0 1 886 1 993 48 597 50 897

50,1–100,0 911 952 66 207 69 213

100,1–200,0 935 973 134 741 139 833

200,1–300,0 548 583 136 114 145 074

300,1–500,0 540 570 208 931 225 295

500,1–1000,0 610 683 437 806 490 107

1000,1–2500,0 490 478 759 575 652 168

2500,1–3000,0 46 24 126 609 64 369

3000,1–3500,0 14 16 46 231 51 194

3500,1–4000,0 17 6 63 222 21 854

4000,1–4500,0 9 8 38 613 34 011

4500,1–5000,0 12 5 56 395 22 668

5000,1– 56 47 1 322 262 1 234 125

Összesen 7 626 8 481 3 451 967 3 209 511

Szántóterület

10 és alatta 1 281 1 894 5 122 7 165

10,1–50,0 1 319 1 379 33 313 34 550

50,1–100,0 593 679 43 165 49 920

100,1–200,0 664 733 95 907 105 997

200,1–300,0 425 468 106 632 116 895

300,1–500,0 416 471 160 733 185 315

500,1–1000,0 537 623 382 371 453 678

1000,1–2500,0 439 390 677 869 535 370

2500,1–3000,0 28 13 76 152 36 295

3000,1–3500,0 12 7 38 659 22 193

3500,1–4000,0 8 1 29 414 3 684

4000,1–4500,0 8 10 33 915 42 770

4500,1–5000,0 6 3 28 689 14 035

5000,1– 14 8 100 422 66 022

Összesen 5 750 6 679 1 812 362 1 673 886

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

2.2. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TERMŐ- ÉS SZÁNTÓTERÜLETÉNEK MÉRET SZERINTI MEGOSZLÁSA

(23)

Csoportközök, hektár A szervezetek száma A terület nagysága, hektár

2013 2016 2013 2016

Szőlő

10 és alatta 415 427 1 550 1 500

10,1–50,0 212 225 4 883 5 219

50,1–100,0 41 45 2 733 3 110

100,1–200,0 17 18 2 265 2 446

200,1–300,0 6 6 1 425 1 520

300,1– 2 2 779 789

Összesen 693 723 13 635 14 584

Gyümölcsös

10 és alatta 437 699 1 639 2 027

10,1–50,0 283 285 6 664 6 347

50,1–100,0 74 64 5 103 4 365

100,1–200,0 30 27 4 225 3 834

200,1–300,0 9 10 2 250 2 365

300,1– 3 2 1 072 863

Összesen 836 1 087 20 953 19 801

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

2.3. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSÖSTERÜLETÉNEK MÉRET SZERINTI MEGOSZLÁSA

(24)

22

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019

százalék

Gazdasági szervezetek 38,2 36,7 36,1 36,2 36,0

Egyéni gazdálkodók 35,1 35,5 36,7 37,3 37,2

Gazdaságra nem azonosítható területa) 26,7 27,9 27,2 26,5 26,8 Ebből: nem mezőgazdasági hasznosítású területb) 11,1 17,9 17,8 17,9 18,6

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

a) Tartalmazza a nem mezőgazdasági hasznosítású területet is.

b) A nem mezőgazdasági hasznosítású, egyéb szervezeti, intézményi és közcélú területeket is tartalmazza.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

2.5. A FONTOSABB ENERGIAHORDOZÓK FELHASZNÁLÁSA AZ ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGBAN

Megnevezés 2015 2016 2017 2018

Szén (lignittel), (ezer tonna) 1,0 1,0 1,0 2,0

Földgáz (millió m3) 135,0 179,0 147,0 130,0

Benzin (ezer tonna) 3,0 4,0 4,0 5,0

Gázolaj, tüzelőolaj (ezer tonna) 322,0 334,0 328,0 368,0

Fűtőolaj (ezer tonna) 1,0 0,1 0,1 0,0

Villamos energia (millió kWh) 866,0 900,0 904,0 982,0

Tűzifa, fatermékek, fahulladék és

egyéb növényi anyag (ezer tonna) 33,0 51,0 44,0 49,0

PB-gáz (ezer tonna) 23,0 29,0 21,0 16,0

Távhő (terajoule) 19,0 15,0 17,0 15,0

Biogáz (terajoule) 37,0 50,0 42,0 33,0

Geotermikus energia (terajoule) 1 367,0 1 372,0 1 546,0 1 661,0 Forrás: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

2.4. A FÖLDTERÜLET HASZNÁLATA GAZDÁLKODÁSI FORMÁK SZERINT (június 1-jén)

(25)

Év Nitrogén- Foszfor- Kálium- Összes műtrágya, hatóanyagban

Értékesítés, ezer tonna

2015 378 82 78 539

2016 404 95 99 597

2017 424 118 116 659

2018 424 117 111 652

2019 416 114 100 630

Egy hektár mezőgazdasági területre, kg

2015 71 15 15 101

2016 76 18 18 112

2017 79 22 22 123

2018 79 22 21 122

2019 78 22 19 119

a) A mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelmi szervezetek közvetlen értékesítése a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás részére.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet 2.6. MŰTRÁGYA-ÉRTÉKESÍTÉSa)

(26)

24

Év Összesen Ebből:

szántó gyümölcsös szőlő gyep

Műtrágyázott alapterület, ezer hektár

2015 3 223,5 3 164,0 33,5 12,8 13,2

2016 2 839,6 2 793,9 23,6 9,1 13,0

2017 2 961,6 2 908,2 30,2 10,0 13,2

2018 2 984,7 2 933,6 26,9 9,4 14,7

2019 3 056,3 3 011,3 24,4 6,4 14,1

A felhasznált összes műtrágyamennyiség hatóanyagban, ezer tonna

2015 1 180,5 1 163,6 10,1 4,4 2,4

2016 1 130,1 1 116,3 7,5 3,5 2,8

2017 1 210,8 1 194,8 9,6 3,8 2,7

2018 1 217,7 1 202,2 9,3 3,4 2,9

2019 1 160,8 1 147,9 7,9 2,3 2,8

Az egy hektár műtrágyázott területre jutó mennyiség, kg

2015 366,2 367,8 301,7 343,6 182,6

2016 398,0 399,5 319,5 386,2 215,7

2017 408,8 410,8 317,0 378,1 204,6

2018 408,0 409,8 345,1 358,7 197,7

2019 379,8 381,2 322,3 351,7 200,5

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

2.7. GAZDASÁGOK MŰTRÁGYA-FELHASZNÁLÁSA

(27)

2.8. GAZDASÁGOK SZERVESTRÁGYA-FELHASZNÁLÁSA

Év Megnevezés Összesen Szántó Gyümölcs Szőlő

Szervestrágyázott terület, hektár 2016

Szilárd istállótrágya összesen

332 082 314 462 5 050 4 751

2017 209 427 189 593 5 969 3 088

2018 200 751 183 150 4 949 3 437

2019 190 824 174 714 3 755 2 076

2016

Hígtrágya összesen

51 227 50 176 330 111

2017 46 115 44 548 115 24

2018 43 292 42 590 257 42

2019 45 025 44 261 194 65

Felhasznált szervestrágya-mennyiség, tonna 2016

Szilárd istállótrágya összesen

4 736 914 3 531 231 783 000 289 958

2017 3 858 729 3 560 464 117 855 66 579

2018 3 867 516 3 681 348 46 416 70 005

2019 3 657 096 3 475 321 44 994 47 117

Felhasznált szervestrágya-mennyiség, m3 2016

Hígtrágya összesen

2 662 530 2 630 506 12 032 564

2017 2 294 199 2 233 294 4 722 60

2018 2 427 469 2 374 703 5 347 2 706

2019 2 467 332 2 397 756 9 137 3 535

Egy hektár szervestrágyázott területre jutó mennyiség, tonna/ha 2016

Szilárd istállótrágya összesen

14,3 11,2 155,1 61,0

2017 18,4 18,8 19,7 21,6

2018 19,3 20,1 9,4 20,4

2019 19,2 19,9 12,0 22,7

Egy hektár hígtrágyázott területre jutó mennyiség, m3/ha 2016

Hígtrágya összesen

52,0 52,4 36,4 5,1

2017 49,7 50,1 41,1 2,5

2018 56,1 55,8 20,8 64,6

(28)

26

Megnevezés 2016 2017 2018 2019

tonna

Gabonamagvak összesen 2 242 470 2 172 543 2 326 414 2 314 923

Olajmagvak és származékaik (védett is)

összesen 321 685 276 407 292 289 303 503

Fehérjenövények és származékaik (védett is)

összesen 531 476 538 531 568 501 568 031

Feldolgozóipari melléktermékek összesen 303 727 288 736 319 645 337 650

Zsírok, olajok összesen 58 089 54 496 52 108 49 245

Koncentrált fehérjehordozók összesen 10 780 9 535 10 602 8 498

Takarmánykiegészítők és ásványi eredetű

anyagok összesen 197 901 185 848 212 349 197 022

Takarmánykeverék-gyártás összesen 3 666 128 3 526 096 3 781 908 3 778 871 Forrás: NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet

2.9. TAKARMÁNYGYÁRTÁS

(29)

2.10. NÖVÉNYVÉDŐSZER-ÉRTÉKESÍTÉS SZERCSOPORTONKÉNTI ALAKULÁSAa)

Év Összesen Rovarölő

szerrel Gombaölő

szerrel Gyomirtó

szerrel Egyéb szerrel Értékesítés közvetlen mezőgazdasági felhasználóknak

Értékesítés, ezer tonna

2015 27 528 5 491 5 699 9 121 7 215

2016 27 541 4 834 5 418 9 607 7 726

2017 29 558 5 024 5 446 9 325 9 762

2018 26 067 4 008 5 076 8 647 8 334

2019 26 783 4 953 5 061 8 840 7 928

Értékesítés, millió HUF

2015 104 912 17 753 27 416 49 531 10 211

2016 106 858 18 190 30 992 45 893 10 628

2017 108 791 18 332 29 846 50 270 10 342

2018 99 860 15 699 27 712 45 551 10 897

2019 104 532 18 310 28 921 47 708 9 590

a) A mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelmi szervezetek közvetlen értékesítése végfelhasználók részére.

Forrás: NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet

(30)

28

Megnevezés 2010–2014

átlaga 2015 2016 2017 2018 2019

Betakarított terület, ezer hektár

Búza 1 052 1 029 1 044 966 1 026 1 017

Rozs 35 38 27 26 26 24

Árpa 273 296 313 268 244 248

Zab 52 45 36 37 23 22

Kukorica 1 187 1 146 1 012 989 939 1 027

Cukorrépa 16 16 16 19 16 14

Napraforgó 578 612 630 695 617 567

Repce 214 221 257 303 331 302

Lucerna 129 134 190 194 193 212

Burgonya 22 19 16 15 14 13

Összes termés, ezer tonna

Búza 4 437 5 331 5 603 5 246 5 258 5 370

Rozs 87 104 84 87 88 80

Árpa 1 053 1 409 1 594 1 416 1 146 1 371

Zab 130 129 104 95 59 69

Kukorica 7 162 6 633 8 730 6 739 7 977 8 271

Cukorrépa 923 911 1 121 1 172 958 821

Napraforgó 1 349 1 557 1 875 2 022 1 831 1 702

Repce 541 590 925 932 1 003 896

Lucerna 555 596 973 971 1 013 962

Burgonya 538 452 429 341 328 329

Termésátlag, kg/hektár

Búza 4 206 5 180 5 370 5 430 5 120 5 280

Rozs 2 516 2 760 3 090 3 290 3 370 3 370

Árpa 3 846 4 760 5 090 5 280 4 690 5 540

Zab 2 512 2 830 2 850 2 540 2 620 3 180

Kukorica 6 046 5 790 8 630 6 820 8 490 8 050

Cukorrépa 56 910 58 720 70 090 62 830 60 770 58 420

Napraforgó 2 324 2 550 2 980 2 910 2 970 3 000

Repce 2 554 2 680 3 600 3 080 3 030 2 970

Lucerna 4 294 4 430 5 110 5 020 5 240 4 540

Burgonya 22 818 22 530 24 970 21 490 22 300 23 030

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

2.11. A FONTOSABB NÖVÉNYEK TERMESZTÉSE

(31)

Megnevezés 2010–2014

átlaga 2015 2016 2017 2018

Szőlőtermelés

Összes terület (ezer hektár) 81 81 76 73 71

Termőterület (ezer hektár) 72 72 68 67 66

Termésátlag (termőterületre) (kg/ha) 5 426 6 540 7 000 7 900 8 070

Termésmennyiség (ezer tonna) 392 472 476 530 533

Ebből: étkezési célra felhasznált szőlő

(ezer tonna) 14 13 14 12 11

Egyszer fejtett bortermés (millió liter) 247 301 302 358 355

Gyümölcstermelés

Összes terület (ezer hektár) 92 92 93 94 94

Termőterület (ezer hektár) 82 82 83 83 83

Termésmennyiség (ezer tonna) 798 778 755 723 925

Ebből: alma 563 511 497 474 679

körte 21 37 23 23 26

meggy 66 77 74 70 84

szilva és ringlószilva 49 46 48 43 47

kajszi 21 20 24 24 14

őszibarack 39 37 40 37 23

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

2.12. SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSTERMELÉS

(32)

30

Megnevezés 2010–2014

átlaga

2015 2016 2017 2018 2019

december 1-jén, ezer darab Összes gazdaság

Szarvasmarha összesen 845 821 852 870 885 909

ebből: tehén 336 368 383 395 403 412

Sertés összesen 3 068 3 124 2 907 2 870 2 872 2 634

ebből: anyakoca 204 197 177 172 178 155

Juh összesen 1 177 1 190 1 141 1 146 1 109 1 061

Tyúk 30 956 32 432 32 027 31 844 30 658 30 874

Gazdasági szervezetek

Szarvasmarha összesen 472 515 512 521 516 530

ebből: tehén 214 232 228 234 232 231

Sertés összesen 2 234 2 304 2 202 2 202 2 297 2 149

ebből: anyakoca 150 147 136 133 144 129

Juh összesen 151 150 156 148 152 124

Tyúk 19 309 20 584 21 797 21 200 20 900 21 313

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

2.13. ÁLLATÁLLOMÁNY

(33)

Megnevezés 2010–2014

átlaga 2015 2016 2017 2018 2019+) Vágóállat összesen (ezer tonna) 1 353 1 507 1 568 1 496 1 602 1 624

ebből: vágómarha 79 87 92 91 99 101

vágósertés 541 587 596 571 583 583

vágójuh 19 19 19 19 20 20

vágóbaromfi 686 783 830 783 869 889

Áruhal (ezer tonna) 19 20 20 21 23 21

Tehéntej (millió liter) 1 725 1 890 1 868 1 916 1 898 1 917

Tyúktojás (millió darab) 2 498 2 554 2 527 2 441 2 539 2 514

Gyapjú (tonna) 3 891 3 840 3 739 3 744 3 712 3 587

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

2.15. VÁGÓHIDAK ÉLŐÁLLAT-VÁGÁSA

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019

ezer darab

Szarvasmarha 102,5 108,3 105,6 112,1 82,3

Sertés 4 458,5 4 675,6 4 755,7 4 704,6 3 426,5

Juh 26,0 33,6 35,0 46,4 35,4

Baromfi összesen 198 701,2 210 252,1 200 716,4 217 024,0 164 195,8 ebből: vágócsirke 156 040,0 166 380,2 167 807,6 168 903,2 129 095,9

vágóliba 4 682,2 5 583,7 4 636,7 5 790,5 5 011,2

vágókacsa 28 644,8 28 544,9 18 808,1 33 845,2 24 482,6

vágópulyka 7 091,2 7 344,3 6 895,5 6 842,8 5 238,6

Forrás: NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet

2.14. VÁGÓÁLLAT- ÉS ÁLLATITERMÉK-TERMELÉS

(34)

32

2.16. AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS FONTOSABB MUTATÓI

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+)

kg Vágómarha-termelés

Egy tehénre 238 245 233 251 246

Egy lakosra 8,8 9,4 9,3 10,1 10,3

Vágósertés-termelés

Egy kocára 2 920 3 222 3 263 3 275 3 470

Egy lakosra 59,6 60,6 58,3 59,6 59,7

Vágójuhtermelés

Egy lakosra 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0

Vágóbaromfi-termelés

Egy lakosra 79,4 84,4 79,9 88,9 91,0

Tejtermelés, liter

Egy tehénre 7 501 7 562 7 820 7 809 7 855

Egy lakosra 191,8 190,0 195,6 194,1 196,2

Tojástermelés, darab

Egy tojóra 218 225 227 233 234

Egy lakosra 259 257 249 260 257

Gyapjútermelés

Egy juhra 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6

Egy lakosra 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

(35)

előző év = 100,0

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+)

Mezőgazdasági termelői árindex 100,4 96,2 105,6 102,7 105,4

Ráfordítási árindex 99,5 98,0 100,0 105,1 103,9

Folyó termelőfelhasználás 99,0 97,4 99,4 105,1 103,6

Vetőmag 109,5 97,5 95,7 108,4 105,9

Energia 89,4 93,9 105,7 107,4 100,8

Műtrágya 102,6 88,8 93,5 103,8 107,9

Növényvédő szer 102,4 101,4 100,4 101,3 102,9

Takarmány 97,3 98,7 96,8 105,7 103,0

Gépek fenntartása és javítása 101,4 102,0 102,6 103,6 104,2

Épületek fenntartása és javítása 103,3 103,8 105,5 109,8 110,1

Állatgyógyászati készítmények 103,3 101,6 101,9 101,4 105,9

Egyéb költségek 101,6 100,9 101,5 103,1 103,5

Mezőgazdasági beruházások 102,8 101,7 103,1 105,7 105,0

Gépek 103,1 100,7 100,7 103,8 102,2

Épületek 102,6 103,2 105,9 109,4 109,6

Agrárollóa) 100,9 98,2 105,6 97,7 101,4

a) Az Eurostat előírásai alapján az agrárolló számításakor a termelői árindexet osztjuk a ráfordítási árindexszel.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

2.17. AGRÁROLLÓ

(36)

34

Termék 2017 2018 2019+)

2015 = 100,0

Növénytermelési termékek 97,3 102,9 107,2

Gabonafélék 95,6 105,0 105,1

Zöldségfélék 98,0 113,0 127,3

Gyümölcsöka) 113,4 97,8 105,7

Élő állatok, állati termékek 107,5 105,2 113,3

Mezőgazdasági termékek összesen 101,0 103,7 109,4

Előző év = 100,0

Növénytermelési termékek 103,3 105,8 104,1

Gabonafélék 104,9 109,8 100,1

Zöldségfélék 99,7 115,9 113,4

Gyümölcsöka) 119,5 86,3 108,0

Élő állatok, állati termékek 109,3 97,8 107,7

Mezőgazdasági termékek összesen 105,6 102,7 105,4

a) Szőlővel együtt.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

2.18. A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK TERMELŐI ÁRINDEXE

(37)

Termék 2015 2016 2017 2018 2019+) 2005 = 100,0

Növénytermelési termékek 99,7 117,1 105,8 112,8 89,3

Gabonafélék 101,4 125,2 111,7 116,0 93,5

Zöldségfélék 73,8 75,0 83,1 73,8 135,8

Gyümölcsök 97,6 107,8 94,9 108,0 60,5

Élő állatok, állati termékek 108,0 113,1 108,7 109,0 91,9

Mezőgazdasági termékek összesen 107,3 118,9 110,5 114,7 87,7 Előző év = 100,0

Növénytermelési termékek 102,9 117,4 90,4 106,6 100,7

Gabonafélék 101,9 123,5 89,2 103,8 108,4

Zöldségfélék 101,2 101,7 110,7 88,9 100,3

Gyümölcsök 90,2 110,4 88,1 113,8 65,4

Élő állatok, állati termékek 105,7 104,7 96,1 100,3 100,2

Mezőgazdasági termékek összesen 104,3 110,8 92,9 103,8 100,5

a) Felvásárlási adatok.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

2.19. A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK VOLUMENINDEXEa)

(38)

36

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+)

ezer tonna

Búza 2 002 2 895 2 592 2 625 2 601

Árpa 528 557 515 350 428

Kukorica 3 216 3 622 3 166 3 562 4 054

Napraforgómag 828 770 704 839 842

Burgonya 21 18 18 14 14

Vöröshagyma 7 7 6 5 6

Zöldborsó (szemes) 61 53 56 39 38

Paradicsom 74 69 160 173 113

Zöldpaprika 34 34 39 31 33

Alma 215 254 194 339 167

Vágómarhab) 19 23 23 23 23

Vágósertésc) 473 494 475 451 435

Vágójuh 5 6 6 7 7

Vágóbaromfi 502 538 502 531 564

Tyúktojás (millió db) 252 273 240 236 278

Tej, tejtermék összesen 1 536 1 547 1 545 1 535 1 576

a) Felvásárlási adatok.

b) Vágóborjúval együtt.

c) Süldővel és malaccal együtt.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

2.20. A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSEa)

(39)

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+)

Búza (HUF/tonna) 48 652 39 958 43 650 48 971 50 733

Árpa (HUF/tonna) 41 891 36 731 36 142 43 199 44 142

Kukorica (HUF/tonna) 42 494 41 677 43 662 46 111 43 823

Napraforgómag (HUF/tonna) 112 654 105 832 100 006 97 213 100 736

Repcemag (HUF/tonna) 113 049 109 921 111 856 107 934 116 168

Burgonya (HUF/tonna) 66 948 80 372 69 731 80 348 114 611

Fejes káposzta (HUF/kg) 77 66 66 87 109

Vöröshagyma (HUF/kg) 71 64 63 91 130

Zöldbab (HUF/kg) 76 74 73 76 88

Zöldborsó (szem. súlyban) (HUF/kg) 86 87 86 87 94

Paradicsom (HUF/kg) 87 92 64 62 107

Zöldpaprika (HUF/kg) 203 221 207 254 301

Alma (HUF/kg) 40 27 61 26 47

Körte (HUF/kg) 79 105 116 113 149

Kajszi (sárgabarack) (HUF/kg) 186 162 121 215 122

Őszibarack (HUF/kg) 75 81 67 77 66

Egyéb szőlő frissen (HUF/kg) 98 90 90 86 75

Vágósertésa) (HUF/kg) 346 364 403 363 445

Vágómarhab) (HUF/kg) 414 399 408 412 407

Vágóbaromfi (HUF/kg) 305 297 292 295 298

Tehéntej (nyers) (HUF/liter) 82 76 96 97 102

Étkezési tyúktojás (HUF/db) 18 17 20 19 19

a) Süldő és malac nélkül.

b) Vágóborjú nélkül.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

2.21. A FŐBB TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI ÁTLAGÁRA

(40)

38

2.22. PIACI-TERMELŐI ÁTLAGÁRAKa) (1/2)

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+)

HUF/kg

Növénytermesztési termék Növénytermesztési termék

Bab (száraz) 1 095 1 150 1 185 1 232 1 258

Borsó (száraz) 500 644 662 702 727

Lencse (étkezési) 659 770 795 818 872

Mák (étkezési) 1 413 1 437 1 464 1 639 2 096

Burgonya (étkezési) 160 163 161 194 245

Zöldségfélék

Fejes káposzta 200 180 181 244 285

Karalábé 518 518 517 567 589

Sárgarépa 263 268 252 347 373

Petrezselyemgyökér 666 654 623 852 1 078

Retek 647 634 651 692 771

Vöröshagyma 194 196 178 231 309

Fokhagyma 1 097 1 579 1 771 1 657 1 712

Fejes saláta 438 475 488 535 483

Spenót (paraj) 631 816 871 1 024 1 115

Uborka 335 281 318 360 390

Spárgatök 274 181 190 240 267

Sárgadinnye 290 280 257 335 314

Görögdinnye 146 125 133 169 184

Zöldbab 623 530 639 749 846

Zöldborsó (hüvelyes) 491 570 527 848 678

Paradicsom 444 426 437 529 593

Csemegekukorica 412 389 410 481 617

Gomba (termesztett) 583 657 658 693 802

Zöldpaprika 499 420 422 499 555

a) Kínálati átlagárak.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

(41)

2.22. PIACI-TERMELŐI ÁTLAGÁRAKa) (2/2)

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+)

HUF/kg

Gyümölcs Gyümölcs

Alma 245 237 254 274 264

Körte 436 439 424 464 536

Cseresznye 719 702 723 717 896

Meggy 435 473 488 477 668

Szilva és ringlószilva 314 270 342 326 324

Kajszi (sárgabarack) 551 492 474 724 485

Őszibarack 397 356 346 532 409

Dió (héjas) 774 676 848 933 1 036

Gesztenye 889 1 202 1 118 1 231 1 418

Köszméte (egres) 732 764 1 039 914 923

Ribiszke 1 146 860 960 1 085 1 265

Málna 1 608 1 647 1 921 2 076 2 698

Szamóca (földieper) 1 096 1 104 1 276 1 247 1 332

Csemegeszőlő 473 451 496 505 513

Élő állat Élő állat

Hízósertés (50 kg felett) 443 447 530 - -

Süldő 512 487 696 - -

Malac (HUF/db) 10 316 10 873 16 020 - -

Élő tyúk 737 721 735 - -

Élő csirke 787 667 805 - -

Élő liba 1 035 763 847 - -

Élő kacsa 772 695 603 - -

Élő pulyka 640 876 697 - -

Állati termékek

Tehéntej (piacon eladott nyers tej) (HUF/liter) 197 217 207 211 205

Étkezési tyúktojás (HUF/db) 38 40 43 44 41

Méz 1 944 1 866 1 922 1 925 1 947

a) Kínálati átlagárak.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

(42)

40

2.23. EGYES TERMÉKEK ÉVES FOGYASZTÓI ÁTLAGÁRA

Termék 2015 2016 2017 2018 2019

HUF

Sertéscomb, csont és csülök nélkül (kg) 1 300 1 110 1 220 1 210 1 340 Marhahús, rostélyos, csontos (kg) 1 810 1 840 1 910 1 960 2 050

Bontott csirke (kg) 791 779 659 678 684

Szárazkolbász (kg) 3 150 3 140 3 270 3 380 3 570

Párizsi felvágott (kg) 1 290 1 300 1 360 1 440 1 570

Tojás (10 db) 384 374 389 428 401

Pasztőrözött ESL-tej, 2,8% (liter)a) 230 217 216 250 243

Trappista tömbsajt (kg) 1 580 1 500 1 680 1 700 1 760

Tejföl, 20% zsírtartalom, 140–175 grammos

műanyag pohárban (darab) 130 128 141 154 163

Sertészsír (500 gramm) 353 331 358 389 383

Csemege szalonna, füstölt (kg) 1 470 1 460 1 480 1 530 1 620

Napraforgó étolaj, 1 literes műanyag

flakonban 453 484 489 488 486

Finomliszt (kg) 135 138 137 145 158

Hántolt rizs, fényezetlen (kg) 303 317 318 323 345

Kenyér, fehér (kg) 270 269 279 294 309

Félbarna kenyér (kg) 227 227 237 250 280

Normál kristálycukor (kg) 197 248 266 207 209

Őrölt kávé, 200–250 grammos (csomag)b) 640 669 729 718 696

Fehér asztali bor (1,5–2 liter)c) 586 576 565 574 571

Világos sör, 0,4–0,5 literes palack (db)d) 191 189 194 203 214

Gyümölcsaromával ízesített szeszes ital,

0,2 l (palack)e) 779 771 826 865 963

Sopianae cigaretta, multifilteres, rövid,

20 db (csomag)f) 968 992 1 080 1 150 1 260

a) 2017-ig Pasztőrözött friss tej.

b) 2015-ig 250 gramm.

c) 2015-ig 2 liter.

d) 2015-ig 0,5 liter.

e) 2018-tól min. 30% alkoholtartalom.

f) 2017-ig 19 db.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

(43)

2.24. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÁLLOMÁNY, 2013

Megnevezés Egyéni

gazdaságok Gazdálkodó

szervezetek Összes gazdaság Traktor

8 kW-nál kisebb 2 763 142 2 905

8–19 kW 10 690 586 11 276

20–39 kW 21 440 1 649 23 089

40–59 kW 30 336 6 427 36 763

60–99 kW 26 387 7 176 33 563

100 kW-nál nagyobb 7 610 5 946 13 556

Traktor összesen 99 226 21 926 121 152

Kombájn 7 440 3 365 10 805

Egyéb betakarítógép

önjáró 838 885 1 723

vontatott 10 739 1 960 12 699

Egyéb önjáró mezőgazdasági gép 3 102 2 645 5 747

Tehergépkocsi

1 tonnás és kisebb 1 421 956 2 377

1,1–3,5 tonnás 6 659 2 098 8 757

3,5 tonnásnál nagyobb 2 571 2 265 4 836

Tehergépkocsi összesen 10 651 5 319 15 970

Öntözőberendezés

mobil 8 709 2 063 10 772

stabil 5 519 1 952 7 471

Rotációs kapa, motoros kultivátor,

kaszálógép 136 417 1 589 138 006

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, GSZÖ 2013

(44)

42

2.25. FŐBB MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019

Értékesítés, daraba)

Kerekes traktorok 2 777 2 279 2 958 3 160 3 094

Gabonakombájnok 371 314 307 262 254

Talajművelő gépek 4 519 4 199 5 432 5 571 5 466

ekék 681 697 766 692 617

tárcsás talajművelők 662 663 844 906 899

magágykészítők 625 544 684 594 513

Vető- és ültetőgépek 1 030 876 1 073 1 025 915

Tápanyag-visszapótlási gépek 1 103 974 1 395 1 245 1 093

Szilárdműtrágya-szóró gépek 976 898 1 239 1 000 957

Szervestrágya-szórók 90 49 96 191 87

Növényvédő és -ápoló gépek 1 720 1 173 1 283 1 675 1 174

szántóföldi permetezőgépek 639 582 750 804 749

Betakarítógép-adapterek 395 380 463 415 324

kukoricacső-törő adapterek 198 154 199 165 170

napraforgó-betakarító adapterek 159 179 215 199 109

Szálastakarmány-betakarítók 1 283 2 008 1 763 1 783 1 693

Bálázók 287 411 479 753 520

Értékesítés, millió HUF

Kerekes traktorok 47 112 46 055 53 416 58 691 61 041

Gabonakombájnok 24 269 22 248 21 822 20 210 20 757

Talajművelő gépek 15 962 14 191 18 571 19 769 21 077

Vető- és ültetőgépek 9 461 7 353 9 423 9 887 10 079

Tápanyag-visszapótlási gépek 2 796 1 995 2 916 3 976 3 361

Növényvédő és -ápoló gépek 11 995 6 263 8 011 10 120 10 507

Betakarítógép-adapterek 3 173 3 208 3 934 3 759 3 358

Szálastakarmány-betakarítók 1 686 2 587 3 203 4 074 3 859

Bálázók 2 717 4 078 4 702 5 790 5 453

a) Használtgép-értékesítés, viszonteladás és export nélkül.

Forrás: NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet

(45)

2.26. MEZŐGAZDASÁGI SZÁMLARENDSZER

Megnevezés

Folyó alapáron

2015 2016 2017 2018 2019+)

millió HUF

Gabonafélék (vetőmaggal) 640 968 692 499 617 927 713 753 735 411 Ipari növények (hüvelyesekkel) 308 509 379 601 388 759 346 372 335 328

Takarmánynövények 61 880 69 207 64 478 71 634 69 197

Szőlő, gyümölcs 164 717 152 727 167 936 176 990 142 165

Bor 33 479 32 966 39 919 35 076 29 043

Kertészeti termékek (zöldség, ültetvény,

virág) 233 407 222 206 221 504 228 810 245 644

Burgonya (vetőgumóval együtt) 25 902 30 611 20 807 26 113 38 068

Egyéb növényi termékek 16 084 14 868 14 560 13 488 13 815

Növénytermesztési és kertészeti

termékek együtt 1 451 467 1 561 720 1 504 643 1 558 991 1 581 925

Állatok 601 722 603 686 617 896 656 448 721 426

Állati termékek 253 912 235 113 290 953 289 620 290 945

Élő állatok és állati termékek együtt 855 635 838 799 908 849 946 068 1 012 370 Mezőgazdasági termékek összesen 2 307 102 2 400 519 2 413 492 2 505 059 2 594 295 Mezőgazdasági szolgáltatások 126 464 131 478 134 015 142 413 149 591 Nem mezőgazdasági másodlagos

tevékenység 53 239 55 756 47 206 45 119 45 119

Mezőgazdasági kibocsátás összesen 2 486 804 2 587 753 2 594 712 2 692 591 2 789 005 Folyó termelőfelhasználás 1 482 847 1 516 917 1 492 895 1 587 657 1 650 872 Bruttó hozzáadott érték alapáron 1 003 957 1 070 836 1 101 817 1 104 934 1 138 133 Termelési tényezők jövedelme 1 116 393 1 186 405 1 214 753 1 231 678 1 267 021 Működési eredmény/vegyes jövedelem 768 424 808 717 828 896 832 954 850 934 Nettó vállalkozói jövedelem 668 527 698 174 715 518 712 812 728 851 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet

(46)

44

2.28. MEZŐGAZDASÁGI JÖVEDELEMINDEXEK

előző év = 100,0

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+)

„A” mutató 95,4 107,2 101,6 104,0 100,8

„C” mutató 84,3 103,5 98,7 94,6 97,7

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet

2.29. MEZŐGAZDASÁGI KIBOCSÁTÁS ÉS BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK VOLUMENINDEXE

előző év = 100,0

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+)

Gabonafélék (vetőmaggal) 85,4 118,4 85,1 106,7 104,0

Ipari növények (hüvelyesekkel) 94,2 130,9 107,2 93,0 92,0

Takarmánynövények 91,3 133,2 91,0 107,7 99,8

Szőlő, gyümölcs 102,5 96,4 100,8 111,6 88,6

Kertészeti termékek (zöldség, ültetvény, virág) 107,9 101,9 100,1 90,3 96,2

Burgonya (vetőgumóval együtt) 79,3 94,9 78,7 97,3 105,7

Egyéb növényi termékek 107,2 108,9 93,2 96,5 100,0

Növénytermesztési és kertészeti termékek együtt 92,0 116,3 94,7 100,9 98,3

Állatok 106,4 101,0 96,0 109,4 102,5

Állati termékek 104,4 96,4 104,4 99,8 100,0

Élő állatok és állati termékek együtt 105,7 99,6 98,3 106,3 101,7

Mezőgazdasági termékek összesen 97,0 110,1 96,0 102,9 99,6

Mezőgazdasági szolgáltatások 103,8 98,0 100,1 102,4 101,0

Nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységek 110,9 102,0 80,9 93,0 100,0 Mezőgazdasági kibocsátás összesen 97,6 109,3 95,9 102,7 99,7

Folyó termelőfelhasználás 102,3 104,3 98,4 101,4 100,6

Bruttó hozzáadott érték alapáron 90,8 116,7 93,3 104,5 98,4 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet

(47)

3. ÉLELMISZERIPAR

(48)
(49)

3.1. A REGISZTRÁLT ÉLELMISZERIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA SZAKÁGAZATONKÉNTa)

Megnevezés Vállalkozások száma

2015 2016 2017 2018 2019

Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 2 663 2 663 2 659 2 619 2 704

Élelmiszergyártás 2 283 2 286 2 285 2 248 2 294

Italgyártás 374 370 368 366 406

Húsfeldolgozás, -tartósítás 218 211 218 209 205

Baromfihús feldolgozása, tartósítása 83 87 87 86 85

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 60 59 58 64 63

Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 194 189 195 206 226

Tejtermék gyártása 50 45 44 46 43

Malomipari termék gyártása 72 65 64 62 64

Takarmány gyártása 92 94 91 87 88

Kenyér; friss pékáru gyártása 1 100 1 098 1 082 1 041 1 043

Édesség gyártása 88 99 101 99 103

Desztillált szeszes ital gyártása 64 54 47 52 60

Szőlőbor termelése 186 193 198 190 214

Sörgyártás 11 18 21 24 23

Üdítőital, ásványvíz gyártása 96 91 89 84 87

Dohánytermék gyártása 6 7 6 5 5

a) A 4 fő feletti vállalkozások adatai. 2019-től legalább 5 fő feletti.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

(50)

48

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+)

Élelmiszergyártás 86 432 83 346 83 987 85 952 85 740

Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény

gyártása 23 811 24 336 23 589 24 550 24 581

Ezen belül:

Húsfeldolgozás, -tartósítás 8 135 7 647 7 371 8 196 7 640 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 9 063 9 621 9 695 9 831 10 843 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 6 614 7 068 6 523 6 523 6 098

Halfeldolgozás, -tartósítás ... ... ... ... ...

Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 7 617 7 577 7 850 8 180 8 029

Növényi, állati olaj gyártása 995 1 024 1 032 998 1 001

Tejfeldolgozás 6 499 6 652 6 711 6 920 7 026

Malomipari termék, keményítő gyártása 2 283 2 127 2 163 2 683 2 767

Pékáru, tésztafélék gyártása 27 111 26 140 27 044 26 173 25 385

Ezen belül:

Kenyér; friss pékáru gyártása 20 973 20 253 21 025 20 077 18 914

Tartósított lisztes áru gyártása 4 250 4 398 4 416 4 377 4 897

Tésztafélék gyártása 1 888 1 489 1 603 1 719 1 574

Egyéb élelmiszer gyártása 13 229 8 843 9 153 9 863 10 310

Ebből:

Cukorgyártás ... ... ... ... ...

Édesség gyártása 2 743 2 917 2 656 3 368 3 333

Takarmány gyártása 4 830 6 617 6 439 6 539 6 590

Italgyártás 10 467 9 975 9 921 10 080 10 326

Ebből:

Szőlőbor termelése 3 386 3 398 3 539 3 496 3 540

Sörgyártás 1 815 1 782 1 744 1 773 1 818

Üdítőital, ásványvíz gyártása 3 872 3 380 3 343 3 523 3 736

Dohánytermék gyártása 1 326 1 306 1 430 1 585 1 311

Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 98 225 94 627 95 338 97 618 97 377

a) A 4 fő feletti vállalkozások adatai, 2019-től legalább 5 fő feletti. 2018-ig alkalmazásban állók létszáma (nem teljes munkaidő esetén legalább 60 munkaóra teljesítés), 2019-től alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

3.2. AZ ÉLELMISZERIPARBAN ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK SZÁMA SZAKÁGAZATONKÉNTa)

(51)

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019 HUF

Élelmiszergyártás 204 793 218 883 247 399 274 654 312 823 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény

gyártása 182 639 198 046 223 790 255 757 283 827

Ezen belül:

Húsfeldolgozás, -tartósítás 166 506 179 126 211 978 242 743 262 887 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 179 267 195 948 218 425 255 324 287 195 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 210 778 224 625 248 531 275 514 307 854

Halfeldolgozás, -tartósítás ... ... ... ... ...

Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 201 896 223 841 250 755 277 137 317 782 Növényi, állati olaj gyártása 446 073 430 848 465 553 502 801 564 482

Tejfeldolgozás 241 350 244 939 276 573 302 539 337 677

Malomipari termék, keményítő gyártása 266 543 278 592 312 889 350 069 406 164 Pékáru, tésztafélék gyártása 163 783 177 042 203 004 221 011 257 988 Ezen belül:

Kenyér; friss pékáru gyártása 147 806 157 936 181 261 196 670 228 428 Tartósított lisztes áru gyártása 214 896 235 681 261 293 283 876 328 848

Tésztafélék gyártása 194 171 219 155 267 062 289 875 333 650

Egyéb élelmiszer gyártása 256 845 254 824 270 131 299 532 336 591

Ebből:

Cukorgyártás ... ... ... ... ...

Édesség gyártása 209 875 220 890 236 055 269 089 305 423

Takarmány gyártása 262 021 303 428 358 065 383 864 445 511

Italgyártás 306 179 320 709 343 701 373 287 407 270

Ebből:

Szőlőbor termelése 205 694 233 240 238 069 267 817 290 763

Sörgyártás 377 418 407 706 437 705 484 208 519 049

Üdítőital, ásványvíz gyártása 368 595 373 607 408 575 424 099 461 310 3.3. AZ ÉLELMISZERIPARBAN ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK HAVI BRUTTÓ

ÁTLAGKERESETE SZAKÁGAZATONKÉNTa)

(52)

50

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019

HUF

Élelmiszergyártás 134 140 145 558 164 521 182 645 208 028 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény

gyártása 119 629 131 700 148 821 170 079 188 745

Ezen belül:

Húsfeldolgozás, -tartósítás 109 063 119 118 140 966 161 424 174 820 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 117 420 130 305 145 253 169 791 190 985 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 138 060 149 376 165 273 183 217 204 723

Halfeldolgozás, -tartósítás ... ... ... ...

Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 132 178 148 854 166 753 184 296 211 325 Növényi, állati olaj gyártása 292 178 286 513 309 592 334 362 375 380

Tejfeldolgozás 158 084 162 884 183 921 201 188 224 555

Malomipari termék, keményítő gyártása 174 587 185 262 208 072 232 796 270 099 Pékáru, tésztafélék gyártása 107 280 117 735 134 997 146 973 171 562 Ezen belül:

Kenyér; friss pékáru gyártása 96 815 105 031 120 538 130 787 151 904 Tartósított lisztes áru gyártása 140 757 156 728 173 760 188 778 218 684

Tésztafélék gyártása 127 184 145 736 177 598 192 767 221 878

Egyéb élelmiszer gyártása 168 235 169 457 179 637 199 189 223 833

Ebből:

Cukorgyártás ... ... ... ... ...

Édesség gyártása 137 471 146 889 156 978 178 944 203 106

Takarmány gyártása 171 624 201 879 238 114 255 269 296 265

Italgyártás 200 547 213 272 228 564 248 236 270 835

Ebből:

Szőlőbor termelése 134 729 155 106 158 318 178 099 193 358

Sörgyártás 247 208 271 125 291 074 321 998 345 168

Üdítőital, ásványvíz gyártása 241 429 248 450 271 704 282 025 306 771 Dohánytermék gyártása 219 211 198 342 205 038 221 037 272 439 Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 143 079 153 855 172 298 190 357 215 853

a) A 4 fő feletti vállalkozások adatai, 2019-től legalább 5 fő feletti. 2019-től teljes munkaidőben alkalmazásban állók (kedvezmények nélkül számított) nettó átlagkeresete.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

3.4. AZ ÉLELMISZERIPARBAN ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK HAVI NETTÓ ÁTLAGKERESETE SZAKÁGAZATONKÉNTa)

(53)

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+) előző év = 100,0

Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 104,3 101,0 101,1 104,3 105,2 Ebből:

Húsfeldolgozás, -tartósítás 102,9 100,8 108,7 100,4 104,0 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 109,2 106,0 89,0 114,0 105,4 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 105,3 106,8 92,5 105,8 104,4 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 91,7 113,7 104,1 98,4 103,3

Tejtermék gyártása 100,4 108,3 104,2 98,5 103,1

Malomipari termék gyártása 110,7 88,7 108,8 102,0 99,4

Takarmány gyártása 107,3 128,5 98,0 102,9 106,4

Kenyér; friss pékáru gyártása 101,0 98,7 97,4 93,8 91,8

Édesség gyártása 109,2 115,0 88,2 132,4 91,8

Desztillált szeszes ital gyártása 101,2 90,6 91,0 131,9 86,3

Szőlőbor termelése 109,5 91,0 103,6 98,6 135,2

Sörgyártás 100,4 108,1 103,6 112,2 102,2

Üdítőital, ásványvíz gyártása 108,9 95,2 106,6 113,1 105,5

Dohánytermék gyártása 91,3 96,6 101,3 117,1 91,6

a) 4 fő feletti vállalkozások adatai.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

3.5. A TERMELÉS VOLUMENINDEXEa)

(54)

52

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+)

folyó áron, millió HUF Élelmiszer, ital, dohánytermék

gyártása összesen: 130 607 185 660 200 996 238 422 243 515 Ebből:

Hús- és halfeldolgozás, -tartósítás 10 821 18 317 9 243 7 156 10 159 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 6 652 16 156 23 481 31 928 22 533 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás,

-tartósítás 11 534 11 039 14 799 17 395 18 139

Tejtermék gyártása 8 069 6 430 10 398 27 049 19 580

Malomipari termék gyártása 4 018 3 886 2 775 4 223 4 704

Takarmány gyártása 8 115 15 879 24 483 14 789 14 869

Édesség gyártása 2 846 4 746 4 722 5 639 8 001

Desztillált szeszes ital gyártása 1 945 1 896 1 304 2 978 4 919

Szőlőbor termelése 9 971 8 328 4 931 13 457 14 406

Sörgyártás 5 156 4 724 4 825 7 519 8 972

Üdítőital, ásványvíz gyártása 13 625 12 539 17 270 18 763 20 838

Dohánytermékek gyártása 1 872 2 702 5 450 8 379 15 123

a) Negyedéves adatgyűjtés alapján. A 4 fő feletti vállalkozások, valamint valamennyi költségvetési, költségveté- si rend szerint gazdálkodó és a megfigyelésbe bevont nonprofit szervezetek adatai.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

3.6. A BERUHÁZÁSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKEa)

(55)

Megnevezés

2010–2014

átlaga 2015 2016 2017 2018

kg Élelmiszer-fogyasztás

Húsfélék összesen 58,6 63,9 66,4 71,2 75,8

ebből: sertéshús 25,3 27,5 29,3 30,4 32,9

marha- és borjúhús 2,5 2,8 3,0 3,1 3,3

belsőség 2,1 2,3 2,0 2,1 1,9

baromfihús 26,3 28,8 30,0 33,5 35,3

Halb) 5,7 6,0 6,0 6,4 6,7

Tej és tejtermékek 156,7 165,6 169,0 165,5 166,2

Tojás, kg 12,8 13,3 13,6 13,8 13,9

Zsiradék összesen 34,6 36,3 37,3 37,3 38,4

Ebből: sertészsiradék 10,8 11,7 11,9 12,2 12,2

Liszt 80,1 79,3 82,8 85,0 85,7

Rizs 4,1 4,5 5,6 5,4 5,9

Cukor 28,9 30,2 30,8 32,1 31,8

Burgonya 63,0 60,6 59,4 57,1 59,8

Zöldség-, főzelékfélékc) 107,6 116,4 115,2 117,4 114,5

Gyümölcs összesenc) 91,6 86,2 89,2 83,4 90,6

Égetett szeszes italokd), liter 7,0 6,1 6,4 6,1 6,9

Bor, liter 21,8 25,3 26,9 24,8 24,6

Sör, liter 66,7 67,1 67,4 67,8 70,4

Dohány 1,3 1,4 1,3 1,2 1,3

Kávé 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7

Tea, dkg 20,1 20,5 21,6 21,5 18,8

Napi energia- és tápanyagbevitel

Kilojoule 12 580 13 099 13 517 13 695 14 038

Fehérje, gramm 94,9 100,1 103,2 106,5 109,9

Ebből: állati fehérje, gramm 53,2 58,4 60,1 62,7 65,4

3.7. EGY FŐRE JUTÓ FOGYASZTÁSa)

(56)
(57)

4. ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT

(58)
(59)

4.1. ERDŐTERÜLET, ERDŐSÜLTSÉG

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+)

ezer hektár

1. Földterület összesen 9 303 9 303 9 303 9 303 9 303

2.Országos Erdőállomány Adattárban

nyilvántartott terület 2 061 2 059 2 057 2 069 2 069

2.1. Erdőtervezett terület 2 061 2 059 2 057 2 055 2 055

2.1.1. Erdőrészletek területe 1 941 1 939 1 940 1 939 1 939 2.1.2. Erdőgazdálkodás célját

közvetlenül szolgáló területek 120 120 117 116 116

2.2. Szabad rendelkezésű erdők területe - - - 14 14

2.1.-ből:

Állami tulajdonú erdők 1 157 1 156 1 155 1 155 1 154

Közösségi tulajdonú erdők 22 21 21 21 21

Magántulajdonú erdők 882 881 881 880 880

Erdősültség, százalék 20,9 20,8 20,9 21,0 21,0

Forrás: Nemzeti Földügyi Központ, Erdészeti Főosztály

(60)

58

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+)

hektár Erdőfelújítás megkezdése

Állami erdőgazdálkodók 10 177 11 120 9 868 9 562 9 196

Egyéb erdőgazdálkodók 10 348 10 389 9 962 8 866 9 240

Összesen 20 525 21 508 19 830 18 428 18 436

Erdőtelepítés, első kivitel

Állami erdőgazdálkodók 135 78 0 8 38

Egyéb erdőgazdálkodók 183 80 626 1 293 1 398

Összesen 318 158 626 1 301 1 437

Forrás: Nemzeti Földügyi Központ, Erdészeti Főosztály

4.3. FAKITERMELÉS

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+)

ezer m3

Föld feletti bruttó fatömeg 7 354 7 338 7 576 7 767 7 145

Föld feletti nettó fatömeg 6 345 6 176 6 317 6 481 6 088

Ebből: Ipari fa 3 065 2 950 2 862 3 038 2 829

Tűzifa 3 280 3 226 3 454 3 443 3 258

Forrás: Nemzeti Földügyi Központ, Erdészeti Főosztály 4.2. ERDŐSÍTÉS

(61)

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019+) Erdőterület, ezer hektár

Tölgy 388 388 388 389 389

Cser 211 212 212 212 212

Bükk 111 112 112 113 113

Gyertyán 97 97 97 97 97

Akác 455 455 455 454 454

Egyéb kemény lombos 115 116 118 119 119

Nyár 197 198 197 197 197

Egyéb lágy lombos 99 99 98 97 97

Fenyő 198 195 191 188 188

Összesen 1 869 1 869 1 869 1 867 1 866

Fakitermelés, ezer m3

Tölgy 941 938 988 1 004 920

Cser 815 794 863 840 741

Bükk 666 739 728 726 656

Gyertyán 261 259 281 259 243

Akác 1 488 1 429 1 488 1 586 1 474

Egyéb kemény lombos 276 262 316 324 326

Nyár 1 328 1 329 1 368 1 527 1 362

Egyéb lágy lombos 339 314 337 334 306

Fenyő 1 240 1 276 1 207 1 166 1 117

Összesen 7 354 7 338 7 576 7 767 7 145

Forrás: Nemzeti Földügyi Központ, Erdészeti Főosztály

4.4. FAÁLLOMÁNNYAL BORÍTOTT ERDŐTERÜLET ÉS FAKITERMELÉS FAFAJCSOPORTONKÉNT

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az értekezleten a Központi Sta- tisztikai Hivatalt Lukács Ottó, a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője és Nyitrai Ferencné, a Központi Statisztikai

ség tagjai Pozsonyi Béla, az Országos Tervhivatal osztályvezetője, Galla László, az Országos Tervhivatal osztályvezető- helyettese, Feles György, a Központi Statisztikai

A megyei, megyei jogú városi és a fővárosi tanácsok a Központi Statisztikai Hivatal országosan egységes beszámolási rendszerében, illetve az egyes miniszté—.. riumok

tikai Hivatal. 4000 háztartás jöve- delme és kiadása Lass—ban. Készült a KSH Közgazdasági főosztályán. statisztikai Időszaki Közlemények. Központi Statisztikai

zőgazdasági Statisztikai főosztálya. Központi Statisz- tikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat _lcl )Magyar Országos

államtitkár, a Központi Statisztikai Hivatalel- nöke, az ENSZ Statisztikai Bizottságának so- ros elnöke vezette.. A küldöttség tagja volt Dvorák Ferenc, a KSH Nemzetközi

(Beruházási. építőipari, lakásépítési zsebkönyv, 1982. Usszeállitotta a KSH Beruházási és Építőipari Statisztikai főosztálya. Központi Statisztikia Hivatal.. Budapest.

A konferencia _ melyet a Központi Statisztikai Hivatal, a KSH Számitástechnikai és ügyvitelszer- vező Vállalat megyei szervezete (Pécs), a Magyar Közgazdász Tanácsadó