• Nem Talált Eredményt

1YR-DÉL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Ossza meg "1YR-DÉL"

Copied!
20
0
0

Teljes szövegt

(1)

Akik június 8-án este virágcsokorral és némi bon- bonnal a hónuk alatt beál- lítotok Medárd nevű ismerősük- höz, hogy ott elvégezzék a szokásos, de szeretetteljes névnapi köszöntést, azoknak már az előszobában le kellett rúgniuk a bocskort - lévén esett. Es gondolom, nem hagyták ki a látogatók, hogy Medárd nevű ismerősüktől megkérdezzék: „Mondd, ked- ves Dárdi, neked mi a vé- leményed, most tényleg negy- ven napig tart a zuhé?" A kérdés jogos, mert akit Me-

Hová vezet az esővíz?

dárdnak hívnak, minden bizonnyal végigkísérte már egy pár éven keresztül, hogy bejön-e a népi hagyományban megjósolt „özönvíz". Medárd ekkor nagy valószínűséggel széttárta karját: „Majd meg- látjuk, lesz akinek biztosan jól jön!"

Az első tíz napot nem úsz- tuk meg eső nélkül. Hogy kinek jó ez? Az eső sok- mindent fellendíthet. Például:

Nem olvastam statisztikát e

tárgyban, de biztos vagyok benne, hogy az utóbbi napok- ban többször annyi esernyőt vásároltak, mint egyébként szokás. A halaknak se jött rosszul a friss, édes víz, bár hasznot nem húzhattak belőle, mint az esernyőárusok. Jól jártak a vizsgaidőszakot ki-

bekkelő diákok is, mert így tiszta erőből koncentrálhattak a tananyagra, és nem pedig a strandok hűs vizeire és söreire. Bizony jól járnak a

jósnők is, lévén a negyven napos eső a jósolásban való hitet is erősíti. De ne felejtsük el a kőműveseket és a tető- fedőket se, mert bőven lehetett

munkájuk a fölnedvesedett és beázott házaknál. Folytat- hatnánk tovább,, ám mielőtt I még azt hiszi a „mezőgaz- ! daság ", hogy kimarad a fel- ' sorolásból, bezárjuk az esőzés ' pozitív hullámait.

Ugyanakkor nagyon remél- J jük, hogy egyetlen Medárd

nevű olvasónk sem fázott meg az esőben.

Podmaniczky Szilárd

F O T Ó : E N Y E D I Z O L T Á N

Szegeden még nincs kegyhelye a második világháború halottainak... Képünkön a csanádpalotai emlékmű látható.

Mary olaszul tanul

írásunk a 3. oldalon.

A legjobb négy között:

Svédország, Dánia, Hollandia, Németország

írásunk a 4. oldalon.

A világháború halottaiért

PÉNTEK, 1992. JÚN. 19., 82. ÉVE 144. SZÁM H A V I E L Ő F I Z E T É S I D Í J : 2 2 2 F T * 9 ' 6 Q F T

Megindult a török roham

Megindultak hazafelé Né- metországból a török vendég- munkások - mondta csütörtök délután az MTI-nek Krisán Attila, a határőrség helyettes- szóvivője. Hozzátette: a né- meteknél áldozócsütörtök munkaszüneti nap, így sokan már a hétvége ellStt útnak indultak.

Hegyeshalomnál és Sopron- nál befelé egyformán másfél- másfél órát kellett várni a belépésre. Már osztrák oldalon megkezdték az autók terelését Kópháza irányába.

A magyar határőrség az Ausztriából hazatérő magya- roknak elsősorban a kópházi, a fertődi, a búcsúi és a kőszegi átkelő igénybevételét javasolja.

Az áthaladó utasok Rösz- kénél kifelé 3 órát, míg Nagy- laknál 5 órát vártak. Mindkét határállomáson a kiutazók fele volt török állampolgár.

Krisán Attila szerint az igazi csúcsforgalom szombatra vár- ható, amikor akár 8 - 1 0 órás várakozások is kialakulhatnak a déli határállomásokon.

Happy day a megyeházán

Szombaton érdekes szóra- koztató műsort szerve a Jóhír Happy Day Reklámiroda és Kiadói Társaság. A megyeházán egész napos program keretében bemutatkozik több zenekar, a Rock-veteránok, a majorettek, de lesz virágterápia-bemutató, kóstolók, kedvezményes vá- sárlás és más látványosság is.

A rendezvény f ő v é d n ö k e Zwack Péter, akivel a me- gyeháza földszinti tárgyalójá- ban Dlusztus Imre, a Délma- gyarország f ő s z e r k e s z t ő j e beszélget azon az összejöve- telen, amelynek Vállalkozás- szerviz az elnevezése. A happy day két gyermekalapítványt támogat: Lépjünk együtt, a mozgássérült gyermekek is- kolai nevelését és a Légző- szervi megbetegedésben szen- vedő gyermekek óvodai sport- nevelését. A rendezvény dél- előtt 10 órától este 10-ig tart.

4'

Egy zuglói villában, hevenyészett bútorok között tartott csütörtökön sajtótájékoztatót a Németh Béla főtitkár vezette, múlt héten megalakult kisgazda ügyvivői testület. Itt Cseh Sándor alelnök határozottan kijelentette: múlt csütörtökön nem történt fegyveres ostrom a Belgrád rakparti pártház ellen, a felfüggesztési határozatot átadó öt ember békés, tisztességes és a l k o t m á n y o s módon járt el. Az alelnök rámutatott: Torgyán Józsefnek nincs joga összehívni sem a párt országos nagygyűlését, sem pedig az országos nagyválasztmányt, hiszen ő pártelnökként már fel van mentve. A sajtó képviselőivel azt is közölte: zárolták a kisgazdapárt OTP-számláját, és a Fővárosi Bírósághoz elküldték az új jogosult személyek listáját. A bírósági határozat előtt senki nem juthat hozzá a párt pénzéhez. Emiatt érdeklődéssel várják, hogy Torgyán József kiktől és honnan kap pénzt további tevé- kenységéhez. Cseh Sándor szerint „mindenki tudja, hogy Torgyán József a Tutsek-féle

tanácsban hűséges bérencként fogalmazta meg a halálos ítéleteket". Mint az alelnök mondta:

„Egyenesen vezetett az útja a III/III-as ügyosztályhoz, ahol Szatmári Lajos néven azokat is a 301-es parcellába juttatta, akiket Tutseknél nem sikerült meggyilkoltatni". A nyilatkozók szerint valakik azért küldték Torgyán Józsefet, hogy szétverje a kisgaz- dapártot és a kormánykoalíciót.

A Pofosz képviseletében Wittner Mária is személyes emlékeit felidézve támasztotta alá a Torgyán József 1956 utáni tevékenységéről elmondottakat.

Arra a kérdésre, hogy egyesül-e a 35-ös és a 10-es frakció, Németh Béla kifejtette: „Mi arra törekszünk, hogy a pártnak egy f r a k c i ó j a legyen". Ma a párt ellenzéki pártként működik, de jelenleg a Parlamentben nincs meghatározó szerepe - mutatott rá Németh Béla. Azt is elmondta: ő és társai személy szerint eddig igyekeztek a párton belül mérsékelt politikát folytatni, tehát ebben nem lesz változás.

MAI MELLÉKLETÜNK

1YR-DÉL

Torgyán, a III/III-as?

F O T Ó : E N Y E D I Z O L T Á N

„Koros, fáradt emberek vagyunk. Sokat idegeske- dünk... A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségét Csongrád megyében 320 meggyötört ember alkotja. Az életben maradtakat kicsi erőnkhöz mérten támogatjuk. Legalább 800 kárpótlási igény bejelen- tésében k ö z r e m ű k ö d t ü n k . Karácsonykor ajándékcsoma- got osztottunk. A nyár köze- pén hajókirándulást szerve- zünk.

A mi dolgunk az, hogy a második világháború katona- halottairól az utókor se feledkezzen meg. A temesvári

táborban tífuszjárványban 14

ezer hadifogoly pusztult el...

Rájuk emlékeztet egy kopjafa és két feszület - a fogadalmi templom altemplomában. Ezek - r e m é l j ü k , hamarosan - a szegedi önkormányzat közre- működésével Temesvárra ke- rülnek...

A megye egykori lakosságá- ból - számításaink szerint - 800-1000 szerencsétlen sorsú katona esett el a második világháborús frontokon vagy a hadifogolytáborokban. Nekik akarunk emléket állítani. Saját erőből kegyhelyre nem fut- ja. Ezért fordultunk a városi

(Folytatás a 3. oldalon.)

>,

V-J

V

vtf

y 0

s

A «

z g

< I

0 as

L e k ö t é s i i d e j e

A C ; R O H A N K R T .

t/3

0

Ü á

O - 3 0 n a p 3 1 - 9 0 n a p 9 1 - 1 8 0 n a p 1 8 1 - 2 7 0 n a p 2 7 1 - 3 6 5 n a p 366--450 n a p 4 5 1 - 5 4 0 n a p

Bruttó k a m a t 2 4 , 0 % 28,0%

3 1 , 0 % 3 4 , 0 % 3 6 , 0 % 3 8 , 0 % 4 1 , 0 %

Í 6 M V

» v

3

t/3

"C3 N

— 0 Ct3

E a át

£ x

Bruttó L e k ö t é s i ideje k a m a t 15 - 3 0 n a p 2 2 , 0 % 31 - 6 0 n a p 2 5 , 0 % 61 - 9 0 n a p 2 7 , 0 % 91 - 1 8 0 n a p 2 8 , 0 % 181 - 3 6 5 n a p 2 9 , 0 % 366-tól 3 1 , 0 %

Bankszámlavezetés gazdálkodó szervek, vállalkozók részére.

Tisza L. krt. 56.

Pénztári órák:

8—13 óráig.

(2)

2 KÜLPOLITIKA DÉLMAGYARORSZÁG PÉNTEK, 1992. JÚN. 19.

Te is, fiam...

Leváltották Fidel Castro Diaz-Balartot a kubai atomenergia bizottság éléről. A Gramma című pártlap jelentése szerint *a döntést a kubai minisztertanács

végrehajtó bizottsága hozta egy meg nem jelölt korábbi időpontban. Az atomenergia bizottság új vezetóje Andres Garcia de la Cruz, az országos nukleáris biztonsági központ igazgatója lett.

Eddig a hír. A dallamos spanyol - hosszú - nevek szinte semmitmondóak.Bár a Fidel Castro név már valamit sejtet...

így igaz: ő a kubai diktátor fia. A csemete, bár zsenge kora ellenére már igen felelős posztra emelte a papa, nem élt a karrieresinálás lehetőségével. Rossz fát tett a tűzre és lemondatták. Persze, arról nem szól a fáma, hogy miért és mikor kellett az ifjú Castrónak leköszönnie. Ez is tipikus. A kubai szocializmus, bár a végsőkig nyitott, humánus, azért mégsem mondhat el mindent az istenadta népnek...

A hír közzététele azonban valamit elárul. Nevezetesen azt, hogy a kubai rezsim már nem a régi. Meglazultak az eresztékek, recseg, ropog a mesterségesen összetákolt építmény, nemsokára változások várhatók a különben festői szépségű szigetországban. Növekszik ugyanis a belsó elégedetlenség, az USA-ban pedig „naprakész" állapotban várják a kubai partraszállást a Floridán lévő emigránsok!

Néhány hónappal ezelőtt George Bush amerikai elnök kijelentette, hogy ő lesz az első amerikai elnök, aki látogatást tesz az új, szabad és demokratikus Kubában. A fent említett hír - úgy tűnik - őt igazolja.

Csak az időpont ismeretlen még. Egyelőre.

K. F.

A magyarok jogai - átlagon felüliek

Zoltán Valentovic, a nemzetközi jog szlovák szakértője a pozsonyi Smena kérdéseire válaszolva fejti ki véleményét arról, hogy a szlovákiai magyar mozgalmak részéről a héten többszőr elhangzott: Szlovákia önállósulása esetén az. ott élő magyar nemzeti kisebbség politikai erői területi autonómiát

fognak követelni.

Szerinte: - A n e m z e t k ö z i jogrendben ma megvannak a nemzetiségek jogállását ren- dező normák, mi több, a kér- déskörben az államok külön- böző nemzetközi szervezetek- ben is állást foglaltak. Külön k i e m e l n é m az E u r ó p a i B i z - t o n s á g i é s E g y ü t t m ű k ö d é s i É r t e k e z l e t z á r ó d o k u m e n t u - mának erre vonatkozó részét.

Bizonyítható, hogy többször m e g á l l a p í t á s t nyert: a c s e h - szlovák szövetségi köztársaság területén a nemzetiségek - így a m a g y a r o k - j o g a i m e g - haladják a nemzetközi átlagot.

Arról van szó, hogy a köztár- saság területén létre kell hogy jöjjenek a társadalomban élő rétegek, csoportok toleráns és k o n s t r u k t í v e g y ü t t m ű k ö d é - sének feltételei. Nem volna

szabad elfeledkezni arról, hogy a nemzetiségek soraiba tartozó á l l a m p o l g á r o k e l s ő s o r b a n a Szlovák Köztársaság, illetve a csehszlovák szövetségi k ö z - társaság állampolgárai, alap- vető szabadságjogaikat ezért a mi j o g r e n d ü n k b i z t o s í t j a , mégpedig ugyanolyan mérték- ben, mint a köztársaság többi állampolgáráét is. Ismereteim szerint a nemzetközi jogrend - már amennyiben a nemzetiségi j o g o k védelmére kötelezi az á l l a m o k a t - a területi a u t o - nómia igényeiről nem rendel- kezik. Természetes tehát, hogy a k é r d é s r ő l a S z l o v á k K ö z - társaság, illetve a csehszlovák szövetségi köztársaság alkot- m á n y o s s z e r v e i i l l e t é k e s e k dönteni.

Bulgária NATO-beavatkozást szorgalmaz

A bolgár kormány szerint a N A T O k a t o n a i b e a v a t k o z á - sával kellene megakadályozni Belgrád m i n d e n további e l - keseredett és meggondolatlan l é p é s é t . E z t Filip Dimitrov bolgár miniszterelnök mondta a The Guardian című brit lap- nak adott nyilatkozatában.

Az ú j s á g c s ü t ö r t ö k i s z á -

mában kifejtette, hogy a balká- ni országok nem oldhatják meg regionális problémáikat telje- sen egyedül. Előzőleg, szerdán a t ö r ö k m i n i s z t e r e l n ö k is nemzetközi békeerőket köve- telt a szerbek nyílt boszniai agressziójának és terjeszkedé- sének a visszaszorítására - írta a The Guardian.

T a u r u s G é p g y á r t ó Kft.

6 7 7 2 Des/.k, A l k o t m á n y u. 13.

j ó kcrcsti lehetőséggel m a r ó s s z a k m u n k á s t és h e g e s / . t ő s z . a k m u n k á s t C O - h e g e s z t é s h e z k e r e s f e l v é t e l r e . S z e m é l y e s jelentkezést kérünk

7—15 óráig a fenti c í m e n . A S z e g e d - M a k ó ú t v o n a l o n

k ö z l e k e d ő buszjáratok a kft. előtt állnak m e g .

Penta Corp Papír-írószer Nagykereskedés

Fénymásolópapírok 10% engedménnyel.

Széles áruválaszték, ingyenes kiszállítás.

Szeged, Kossuth L. sgt. 49-51.

Tel/fax.: 62/14-610

A

DÉLMAGYARORSZÁG I T ^

0

^ - .

K Ö Z P O N T I I R O D A :

• Sajtóház, Tanácsköztársaság út ja 10.

Telefon: 6244-633. Fax: 6241-034 Nyitva tartás: 7-19 óráig.

T O V Á B B I I R O D Á K :

• MAHIK, Nagyáruház-passzázssor, Jókai u. 1. Telefon: 12-182.

Nyitva tartás: 8 - 1 8 óráig.

• Express Utazási Iroda, Kígyó u. 3.

Telefon: 22-522. Nyitva: 8-16.15 óráig.

• Casio szaküzlet (Family üzletház), Mars tér 17. Nyitva: 7 - 1 9 óráig, vasárnap: 7-13 óráig.

• Fmmantiell Tours, Oroszlán u. 1.

Nyitva: hétköznap 8.30-17 óráig, szombaton: 9 - 1 3 óráig.

• „Siker" Szolgáltató Lerakat, Hont F. u. 24H.

Nyitvi tartás: hétfőtől péntekig 10-12-ig, 14-18-ig. Szombaton:

10-14 ig.

Véget ért az amerikai-orosz csúcstalálkozó

A hét szerződés aláírásával s z e r d á n v é g e t é r t a z e l s ő amerikai-orosz csúcstalálkozó.

Bush amerikai és Jelcin orosz államfő egyaránt hangsúlyozta, hogy a k é t n a p o s t á r g y a l á s - sorozat a két ország közötti b é k é s p a r t n e r i k a p c s o l a t ú j k o r s z a k á t n y i t o t t a m e g . A közös sajtóértekezleten Bush elnök h a n g s ú l y o z t a : a z e l s ő amerikai-orosz csúcstalálkozó e r e d m é n y e k é n t v a l ó b a n ú j kapcsolatokat alakítottunk ki.

A k é t e l n ö k a l á í r t a azt a megállapodást, amely formába

önti a h a d á s z a t i n u k l e á r i s fegyverek példa nélküli csök- k e n t é s é r ő l k e d d e n l é t r e j ö t t előszerződést. Ennek értelmé- ben k ö z e l t í z é v e n b e l ü l mintegy egyharmadára csök- kentik a két ország hadászati nukleáris arzenálját. Bush és Jelcin emellett átfogó barátsági s z e r z ő d é s t írt a l á , v a l a m i n t kézjegyével látta el az űrbeli együttműködésről és a kettős a d ó z á s e l k e r ü l é s é r ő l s z ó l ó egyezményeket is.

ENSZ-békefenntartók Szarajevóban

Megékezett Szarajevóba az a 60 fős ENSZ-békefenntartó csoport, amelytől azt várják, hogy előmozdítja a városi

repülőtér megnyitását. Az ENSZ-katonák a hét elején indultak el Belgrádból, ám az utóbbi két napban a kiújult

szarajevói harcok miatt a város határán várakoztak.

A kocsisor a világszervezet felségjelét viselő négy harc- k o c s i k í s é r e t é b e n é r k e z e t t S z a r a j e v ó b a . N e w Y o r k b a n egy E N S Z - s z ó v i v ő k ö z ö l t e , hogy a világszervezet az újabb tűzszünet létrejöttéig kénytelen elhalasztani a szerb erők kezén l é v ő s z a r a j e v ó i r e p ü l ő t é r m e g n y i t á s á t . A l é g i k i k ö t ő n k e r e s z t ü l é r k e z n é n e k a h u - m a n i t á r i u s s e g é l y s z á l l í t - mányok az ostromlott boszniai fővárosba.

Csütörtök éjjel S z a r a j e v ó

lakosai a háború kitörése óta az egyik l e g s ú l y o s a b b éjszakát élték át. T ö b b száz gránát és ágyúlövedék hullott a bosnyák főváros lakónegyedeire, több é p ü l e t vált a lángok m a r t a - l é k á v á . K é t s z e m é l y é l e t é t vesztette, a sebesültek számát még nem állapították meg. A s z e r b e r ő k n e h é z t ü z é r s é g e t vetettek be, Dobrinját és U j - Szarajevót lövik. A város vé- d ő i n e k s i k e r ü l t n é g y p á n - célkocsit harcképtelenné ten- niük.

Iráni miniszter Antalinál

Antall József miniszterelnök csütörtökön Budapesten fogadta Issza Kalantari iráni mező- gazdasági minisztert, aki a ma- gyar-iráni vegyes bizottság nyol- cadik ülésszaka alkalmából, mint a bizottság társelnöke tartózkodik hivatalos látogatáson hazánkban.

Issza Kalantari iráni láto- gatásra szóló meghívást adott át Antall Józsefnek.

A megbeszélésen áttekintették a két ország kapcsolatait, a kelet- közép-európai és a közép-keleti térség helyzetét. Kifejezésre jutott az a közös közlemény, hogy a gazdasági kapcsolatok erősödnek, s a két kormány a maga részéről előmozdítja a forgalom további növekedését.

1 1 •

flp •- | |

V 1

Y Ér

I • JK

; V \ > 1

. /

Gorbacsov, volt szovjet elnök ötnapos izraeli látogatása során tegnap felkereste a Szent sír templomot, és találkozott Diodarosz görögkeleti pátriárkával

FÓKUSZ

^ N T I Z F . N K É T E M B E R

^ • ^ é l e t é t vesztette Észak- O s z é t i á b a n s z e r d á n e g y h e l i k o p t e r l e z u h a n á s a k ö - vetkeztében. A katonai he- likopter gyógyszert szállított v o l n a a z o s t r o m l o t t d é l - oszétiai Chinvaliba, amikor e d d i g i s m e r e t l e n okból le- zuhant egy hágó körzetében.

^ N A H A T Á R O N T Ú L

^ ' É L Ő m a g y a r s á g hely- z e t é r ő l t a r t o t t e l ő a d á s t szerdán este a washingtoni magyar nagykövetségén Entz Géza államtitkár, a határon túli magyarok hivatalának v e z e t ő j e . Az a m e r i k a i f ő - v á r o s k ö r z e t é b e n é l ő m a - gyarság szép számban meg- jelent képviselőit Entz Géza

tájékoztatta a június elsejével kialakított hivatal tevékeny- ségéről, valamint a Kárpát-

•nedencében élő kisebbségi magyarság helyzetéről.

u j

TERMEKEINK!

/

-Famentes gépíró 70 g-os

- FINN import |7S fénymásoló

papír 236,- Ft <4"

NT

^ N T I Z E N Ö T E M B E R T ,

^ ^ t ö b b s é g ü k b e n g y e r e - k e k e t é s a s s z o n y o k a t m é - szárolt le mintegy 200, ké- s e k k e l é s l ő f e g y v e r e k k e l f e l s z e r e l k e z e t t férfi a d é l - a f r i k a i J o h a n n e s b u r g k ö - z e l é b e n , e g y f e k e t é k lakta t e l e p e n . A r e n d ő r s é g c s ü - törtöki közleménye szerint a t á m a d á s s z e r d a é j s z a k a t ö r t é n t a B o i p a t o n g n e v ű településen, és feltételezhető, hogy a zulu törzs é r d e k e i t képviselő Inkatha Szabadság Párt hívei hajtották végre.

^ N N É M E T O R S Z Á G NA-

^ / P O K O N belül t ö b b m i l l i ó m á r k á t f i z e t s í i t a m u z u l m á n c s o p o r t o k n a k a Libanonban fogva tartott két német állampolgár szabadon bocsátásáért. Erről az izraeli Haarec című lap számolt be c s ü t ö r t ö k i s z á m á b a n . A n é m e t t ú s z o k a t 37 h ó n a p i f o g s á g u t á n , k e d d e n e n - gedték szabadon iszlám fun- damentalista elrablóik.

Maxwell - vádemelés

Csütörtök délután a londoni pénzközpont, a city vizsgáló- b í r ó s á g á n hivatalosan vádat emeltek Kevin és Ian Maxwell, a tavaly n o v e m b e r b e n titok- z a t o s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t tengerbe fúlt brit sajtócézár.

Róbert Maxwell két fia ellen, s i k k a s z t á s b a n v a l ó e g y ü t t - működésért és lopásért.

Kiszivárgott hírek szerint egyelőre 140 millió font érték elsikkasztásával vádolják őket.

M a k ó , f ő u t c á j á n , a volt ü v e g é s p o r c e l á n - boltban a z o n n a l i nyitás- lehetőséggel üzJetrészek

b é r b e a d ó k . Érd.: a 6 2 2 6 - 6 9 5 - ö s

t e l e f o n s z á m o n .

>7 TORPIKEK"

gyermekcipőbolt

10%-os á r e n g e d m é n y minden szandálra és félcipőre a Szilléri sgt. 2 4 . sz. alatt, a Tabán ABC-vel szemben.

Autóalkatrész-eladókat

felveszünk azonnali belépéssel

VW, Audi és Mercedes

gépkocsik alkatrészeinek forgalmazására.

Jelentkezni személycsen lehet

június 22-én 17 órakor az Arex Kft. üzletében, Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 8. szám alatt.

Telefon: 61-022.

K I V Á L Ó Á R A K !

t .

6724 SZECF.D.

K l a p k a tér 2.

Tel-jfax:

6222-150

UJJ

Holdfény disco

minden péntek 22 órától

Pusztamérgesen a Hangulat Presszó

kerthelyiségében.

Eladó zöldség-gyümölcs (export) csomagolásra

karton.

Naturkarton 600x400x95.

naturkarton 400x300x250, FM-karton 600x400x190.

Karton élvédő 1850x350.

Érdeklődni teleforvfax 11-303.

Kistelek Város Önkormányzata pályázatot hirdet a II. Rákóczi F. Ált. Iskola igazgatói állásának betöltésére.

Képesítési és egyéb feltételek:

- felsőfokú tanári végzettség, - 5 év szakmai gyakorlat.

Az állás betöltésének határideje:

1992. augusztus 1.

A pályázatot a városi polgármesternek 1992. június 25-ig lehel beadni.

Gazdaságok!

KCD-201-1 szállítócsigák 3,5-12,5 m hosszúságig rendkívüli árengedménnyel.

Ezenkívül:

Sirokkó szárítógép- alkatrészek, surrantócsövek,

két-, háromfelé váltók.

Éni PRODUKER Kft.

Szolnok. Kossuth L. u. 7.

Tel.: 5637-804. Tekfax: 5641-908.

Ügyintéző: Hegedűs István.

a r

Üzlethelyiségek

1 kiadók július l-jétől!

10 és 25 nm alapterülettel

a Radnóti Gimnáziummal

szemben lévő új épületekben.

Ajánlatokat

„Reprezentatív 18466"

jeligére a Sajtóházba,

A r v i i U L i r l < >

40-fajta fagylaltkelyhéből kóstolja meg a málna- kelyhct málnafagylalttal

málnagyümölccsel, málnaöntettel,

valamint a Mikádó expressz

fagylaltspagettit.

Cím: Kossuth L. sgt. 101.

Legolcsóbb beton a Hídbetontól.

Betoneladás, sódereladás, szállítás mixerrel, billenccsel.

Betonszivattyú bérbeadása (2200 Ft) 20 m3 felett árengedmény.

Nyitva: 6.30-15.30-ig HÍDBETON BT.

Napos út 10.

Tel.: 25-335. j

(3)

PÉNTEK, 1992. JÚN. 20.

Mary olaszul tanul

BELPOLITIKA 3

F O T Ó : S C H M I D T A N D R E A

Luciano Barachini, az új olasz tulajdonos képviselője a szegedi gyárral ismerkedik.

A Faro egy olasz k o n - zorcium, amely Pisa tartomány l e g j e l e n t ő s e b b c i p ő g y á r a i t t ö m ö r í t i . Ok á l l í t j á k elő az e g é s z v i l á g o n ismert Fior- d i l u n a é s C l a r u s s m á r k á j ú l á b b e l i k e t , n a p o n t a 5 e z e r párat. A konzorciumot 1989- ben hozták létre, de már az

1 9 9 l - e s üzleti tervek a Ke- let-Európába történő terjesz- kedésről szólnak. A magyar c i p ő i p a r r a l két é v e v a n n a k k a p c s o l a t b a n , t ö b b g y á r r a l készíttetnek cipőfelsőrészeket b é r m u n k á b a n . Most elérke- z e t t n e k látták az időt a vásárlásra; 130 millió forintért m e g v e t t é k a Mary R t . részvényeinek 93 százalékát. A s z e g e d i gyár már két éve k o m o l y g o n d o k k a l k ü z d ; a s z o v j e t piac e l v e s z t é s e , a n y u g a t i á r v e r s e n y , a t á - vol-keleti importcipők döm- pingje jelentette problémákon

az elavult g é p p a r k , a kor- s z e r ű t l e n t e c h n o l ó g i a , a felduzzasztott létszám miatt nem tudtak úrrá lenni. A kü lföldi vevőtől tőkét, a termelés teljes m e g ú j í t á s á t és piacot vártak. A F a r o k é p v i s e l ő j e tegnap sajtótájékoztatón szá- molt be t e r v e i k r ő l , délután pedig munkásgyűlést tartottak.

Mint Luciano Barachini elmondta, a szegedi gyárban az olasz minőségnek megfe- lelő, középkategóriájú cipőket szeretnének gyártani m i n d - azokra a piacokra, amelyeken - szerte a világon - a Faro termékeinek már hiztos helye van. A „ m a d e i n I t a l y "

m i n ő s é g e l é r é s é h e z t e r m é - szetesen komoly változtatá- sokra van szükség; az olasz technikusok már szerelik az új gépsorokat, melyeken hétfőn indul a t e r m e l é s . A b e r e n - dezéssel know-how is érkezik,

és a Faro a gyártás folyamatos bővítését tervezi. Az átalakítás p e r s z e nem lesz f á j d a l o m - m e n t e s . A z ú j t u l a j d o n o s ugyanis abnormálisnak nevezte a jelenlegi helyzetet, melyben kétszáz termelő majd' ugyan- ennyi adminisztratív dolgozót tart el. L u c i a n o B a r a c h i n i b e j e l e n t e t t e , a z a p p a r á t u s létszámát csökkenteni, a gyár- tásban d o l g o z ó k é t n ö v e l n i kívánják.

A munkásgyűlés résztvevőit elsősorban az anyagiak érde- kelték, az alacsony bérszintre h i v a t k o z v a 5 0 s z á z a l é k o s fizetésemelést kértek. Válaszul ígéretet kaptak arra, hogy a b é r e k e t i g y e k e z n e k m a j d mielőbb, mindenki megelé- gedésére, ám a lehetőségekkel összhangban rendezni.

K E C Z E R

A világháború halottaiért

(Folytatás az 1. oldalról.) önkormányzathoz: a Szegedi Kulturális Alapítványtól közel 2 millió forintot kértünk. A válasz érzéketlenül elutasító: a pályázatok nagy számára, az összeg k o r l á t o z o t t v o l t á r a h i v a t k o z v a m e g t a g a d t á k a támogatást... Jóformán minden kis faluban áll már második világháborús emlékmű. Sze- geden nincs. Mi azt szeret- nénk, ha a város központjában állna ^ m e g y e háborús halot- tainak kegyhelye. A két egy- kori szovjet obeliszk márvány- lapjainak egy részéből megva- lósulhatna az emlékhely. A városi önkormányzat elképze- lése az, hogy a Hősök kapu- jának rendbehozatalával a II.

világháborús katonák nevét is ott véssék márványtáblába. Ezt a megoldást mi nem tartjuk elfogadhatónak és méltónak...

A II. v i l á g h á b o r ú hősei az életüket adták azért, ami ma van..." - fejezte be monológját könnyes szemmel Soós Sán- dor, a hadifoglyok szövetsé- gének megyei elnöke.

A városi önkormányzat vé- leményét - kérésünkre - Roboz István, a k ö z m ű v e l ő d é s i é s közpktatási iroda vezetőhe- lyettese összegezte. „Ha me- gyei e m l é k h e l y r ő l van szó, akkor az egykori hadifoglyok e l k é p z e l é s é n e k m e g v a l ó s í - tásába tanácsos lenne a megyei önkormányzatot is bevonni. A kérvényt nem ellenérzés miatt utasította el a Szegedi Kul- turális Alap. Minden szerve- zetnek joga van emlékezni a múltra, közterületen (közer- kölcsöt nem sértő) kegyhelyet állítani. Megjegyzem: sajnála- tos, hogy minden születő szervezet a város pénzéből akarja a maga emlékhelyét megvalósítani...

A II. világháborús városi emlékmű állításáról az önkor- mányzat kulturális bizottsága h é t f ő i ülésén v i t a t j a meg a szakértői véleményt..."

Milyen emlékművet érde- melnek Szegeden a háború- ban e l e s e t t e k ? A d ö n t é s r ő l beszámolunk.

ÚJSZÁSZI

K f f R f f S i [ D I S Z K O r I X

f I Z É D E S S É G B O L T H E L Y É N ! Most vásároljon!

Inpulse sampon 132,- Ft

Alpi sampon, lOOOgr-os 231,- Ft

Alpi sampon, 400 gr.-os 168,- Ft

Glória sampon 104,- Ft

Mild testápoló, 500 gr 231,- Ft

Ultra Weiss fogkrém 99,- Ft

Vállalkozói délután Vásárhelyen

A vendég: Palotás János

Active-akció!

30—50% árengedmény a D i v a t Centrumban.

Gyermek-szabadidőruhák \ 1990 Ft/ 995 Ft felnőtt-szabadidőruhák N229o/t 1190 Ft

pamutpólók V / R 130 Ft

férfisortok 590 Ft 413 Ft

teniszszoknyák /l9(rFt 490 Ft

Gördeszkák reklámáron / 2 6 9 0 FK 1200 Ft Áruházunk sportosztályán és a Divat Centrumban,

amíg a készlet tart.

Active a jövő bajnoka!

A hódmezővásárhelyi Privát Profit Üzleti Központ vállal- kozói délutánt szervez ma, p é n t e k e n a M i k r o t e c h n i k a Étteremben. Délután 3 órától ékszer, illatszer, ruha, irodatech- nikai és vagyonvédelmi be- mutató, illetve vásár lesz. A helyszínen Mercedes-bemu- tatót r e n d e z n e k , sőt ki i s próbálhatják az érdeklődők az autócsodát. Ezután a Szentesi Fúvósszenekar ad szabadtéri koncertet. Fél 4-től társastánc bemutatót rendeznek, majd 4

órától kezdődik a vállalkozói f ó r u m , a m e l y n e k v e n d é g e Palotás János, a VOSZ elnöke, o r s z á g g y ű l é s i képviselő. A Fórumot Forró Tamás a Privát Profit főszerkesztője vezeti.

Este 6 órától viszont már a széplányoké, no meg a csinos ruháké lesz a főszerep, hiszen d i v a t b e m u t a t ó r a v á r j á k az érdeklődőket, ahol a vásárhelyi gyártók és kereskedők leg- szebb darabjai lesznek láthatók a kifutón.

Öböl

H A N G . Körülbelül húsz esztendeje a Titokzatos kecskebak című gyermekhorror-kötetben (értsd: a mű gyerekkönyv-sorozatban jelenik meg ugyan, de a pendülő kiskamasz kezéből cidriztében kiesik az opusz) találkoztam egy feledhetetlen bűnesettel. Valakik valakit egy fogorvos segedelmével el akartak tenni láb alól, hogy az végrendelkezvén reájuk hagyja az értékes festményeket.

Mindehhez egy fogtömésben elhelyezett mini hangszórót alkalmaztak, melyen keresztül „égi" utasításokat sugalltak a szerencsétlen áldozatnak, például azt, hogy végrendelkezzen, meg hogy ugorjon le több emelet magasról.

Ez az ember előbb kételkedve, aztán reszketve, olykor-olykor megbomló elmével, végül azonban teljes belenyugvással és önazonossággal tette azt, amit a hang mondott.

Valaki akart, őpedig végrehajtott.

Figyelem a kisgazdavezért, méregetem a kulturális bizottsági üléseken szerepet vállalókat, bámulom imamalmaik pörgését, csodálom a pörgetők monotóniatűrő képességét.

Úgy működnek, mintha egy belülről szóló hang diktálná nékik, hogy itt és itt mit kell mondani, milyen korábbi mániára kell visszautalni, mikor fontos a szó szerinti idézet, és mikor a szószánkáztató csúsztatás.

Dolgoznak, ahogy diktálják.

Lehet, hogy ugyanahhoz a fogorvoshoz járnak?

Akik krízishelyzetben vannak...

A határainkon túli magyarokért

Ma tartja országos gyűlését az E g é s z s é g ü g y i K a r i t a t í v Egyesület, amelyet 1989-ben az erdélyi események hívták életre. A határainkon kívüli, f e s z ü l t s é g e k k e l sújtott m a - g y a r l a k t a t e r ü l e t e k krízis- helyzetbe került embereinek segítését vállalják. Először E r d é l y b e n , m a j d déli h a t á - rainkon innen és túl dolgoztak.

Vállalják a hazai, szociális szempontból súlyozottan hát- r á n y o s h e l y z e t ű s z e g é n y e k egészségügyi intézményekbe történő elhelyezését, ellátását az ápolás idejére. A rászorulók gondozását, ápolását részben diákok, önkéntes ápolónők,

illetve tiszteletdíj ellenében munkanélküliek végzik.

M u n k a t á r s a i k m o s t a n á i g önkéntes alapon vállalták a s z e r v e z e t k ö l t s é g e i t , saját vagyon hiányában. Időközben sikerült megnyerniük a Sze- rencsejáték Rt. anyagi támo- gatását, és kérik vállalatok, v á l l a l k o z ó k t o v á b b i t á m o - gatását. A f ő v á r o s b a n t ö b b helyen ügyeletet tartanak. így:

a Kun utcai Szent Rita ká- polnában, a Budapesti Mű- szaki Egyetemen, Újpalotán, a XI. kerületi, Szabados Sándor utcai irodájuk pedig a 162-3112-es telefonszámon hívható.

Pályázat vágósertésexportra

Pályázatot hirdet az Agrár- piaci Rendtartást Koordináló Bizottság, 100 ezer vágósertés július 1. és augusztus 31. kö- zötti, támogatás nélküli ex- portjára.

M i n d a z o k p á l y á z h a t n a k , akik a 152/1991. számú kormányrendelettel módosí- tott, 112/1990. számú kormány- rendeletben leírtaknak megfe- lelnek.

Egy pályázó az összmeny- nyiség minimum 5, maximum 30 százalékát igényelheti. A pályázatokat zárt borítékban, június 22-én 16.00 óráig kell az F M A g r á r r e n d t a r t á s i Főosztályára elküldeni. „Ag- rárpiaci Rendtartást Koordi- náló B i z o t t s á g , V á g ó s e r - téspályázat" megjelöléssel. A Bizottság június 26-ig elbírálja

a p á l y á z a t o k a t é s e r e d m é - nyeiről június 30-ig az érde- kelteket írásban értesíti.

A p á l y á z ó k n a k , vagy a m e g b í z o t t k ü l k e r e s k e d e l m i bonyolító cégnek, az expor- tálni k í v á n t , h a t á r p a r i t á s o s érték 5 százalékát kell befi- zetni letéti díjként. A befize- tésről a hiteles bizonylatot, vagy annak másolatát csatolni kell a pályázathoz.

Az áru k i v i t e l é t i g a z o l ó VÁM 91 bizonylatot, augusz- tus 31-ig kell benyújtani az FM A g r á r r e n d t a r t á s i F ő o s z t á l y részére, aki ez alapján iga- zolást ad a letéti d í j vissza- f i z e t é s é r e . A m e g h i r d e t e t t mennyiségen felüli pályázati igény esetén arányos vissza- osztás történik.

Centrum Áruház

Két rendeletet hozott a testü- let: a költségvetés m ó d o s í - tásáról, valamint a lakáscélú támogatásokról. Igen fontos és a k ö z s é g lakói körében is figyelemmel kisért probléma a szociálpolitika', a különböző szociális segélyek odaítélése.

Erről a tevékenységről tájé- koztató hangzott el az ülésen, megállapítva: az erre hivatott önkormányzati bizottság lét- rehozása, hatásköri átruházása óta m e g a l a p o z o t t a b b és ke- vésbé költekező a szociális gondoskodás Rúzsán. Hozzá kell tenni, s ez a képviselők részéről is elhangzott: nem az a cél, hogy minél kevesebbet fordítson szociális célokra az önkormányzat. A takarékosság arra vonatkozhat csupán, hogy csak a valóban indokolt ese-

R u z s a

Nincs új iskolaigazgató

Önmagában az írásos előterjesztések mértékében is várható volt, hogy monstre önkormányzati ülés vár Rúzsa

község képviselő-testületére. A szerda estébe húzódott tanácskozáson tíz írásos előterjesztés szerepelt.

tekben biztosítsák a segély valamilyen formáját.

Az önkormányzat gazdasági p r o g r a m j á n a k á t t e k i n t é s e a legtöbb hozzászólást váltotta ki a képviselőkből, valamint a n y i l v á n o s ülésen részt vett polgárokból, mivel a település fejlesztésének, a kommunális, egészségügyi, oktatási terü- l e t e k n e k k ö v e t k e z ő é v e k r e

vonatkozó helyi jelentőségű alternatívái kerültek terítékre.

A rúzsai ülésen talán a leg- nagyobb várakozás az iskola- igazgatói pályázat lezárása utáni testületi döntést előzte meg. A kiírásra egyetlen pá- lyázat érkezett, egy szegedi pedagógus részéről. Az előírt meghallgatások, szülői és ne- velőtestületi véleményezések

után kellett volna a képvise- lő-testületnek döntést hozni:

k i n e v e z i - e a p á l y á z ó t a z általános iskola igazgatójának.

Nos, erre nem került sor, mivel a pályázó a nevelőtestület sza- vazása nyomán é r z é k e l h e t ő ellenérzések miatt a pályázatát v i s s z a v o n t a , s e levelét f r i s s i b e n a testületi ülésen i s m e r t e t t e a p o l g á r m e s t e r . Ezután a jogszabály előírása szerint a z i s k o l a i g a z g a t ó helyettesét kell megbízni egy iskolaév t a r t a m á f a . Jelen esetben a megbízott igazgató az igazgatóhelyettes, tehát a szabályok szerint megbízott- kent marad az iskola élén.

B ~ F

(4)

4 SPORT DÉLMAGYARORSZÁG P É N T E K , 1 9 9 2 . J Ú N . 1 9 .

Labdarúgó EB, Svédország

Vikingek és nyugatiak jutottak tovább

Kialakult az KB négyes dön- tője. A legjobb négy között két skandináv és nyugati csa- pat mérkőzik majd.

Hollandia-Németország

3- 1

(2-0)

A holland-német találkozón óriási csatát vívott a két együttes, s a hollandusok Rijkaard révén már a negyedik percben vezetéshez jutottak. Ez lélek- tani előnyhöz segítette őket és a 15. percben újabb (meg kell hagyni: csodálatos) gólt értek el Witschge által. A pihenő után Klinsmann az 54. percben szépített, de Bergkamp a 72.

percben beállította a végered- ményt. Csodálatos 90 perc volt a két együttes taktikai csatája!

Skócia-FÁK 3 - 0 (2-0) A másik mérkőzésen nem a papírforma érvényesült. A skótok egyszerűen „lelépték"

az eddig kiválóan szereplő

FÁK csapatát. Ezen a talál- kozón is gyors gólok születtek:

McStay a 7., McClair pedig a 15. percben talált az ellenfél hálójába.

A második félidőben hiába próbálkozott a FÁK csapata, eredménytelenül rohamozta a skótok kapuját. Mi több, újabb találatot értek el a sziget- országi labdarúgók McAllister révén.

A labdarúgó EB legjobb négy együttese tehát: a házi- gazda Svédország, Dánia, Hol- landia és Németország. A pá- rosítás szerint június 21-én, Stockholmban Svédország Németországgal, 22-én pedig Göteborgban Hollandia Dániá- val mérkőzik a döntőbe jutásért.

A második csoport végső táblázata:

1. Hollandia 3 2 I II 4 - 1 5 2. Németország 3 1 1 1 4 - 4 3 3. Skócia 3 1 0 2 3 - 3 2 4. F Á K 3 0 2 1 1-4 2

Szombaton és vasárnap

Nemzetközi evezősverseny a Maty-éren

A hét végén az e v e z é s szerelmeseinek érdemes lesz kilátogatni a gróf Széchenyi István evezőspályára (népsze- rűbb nevén a Maty-érre), hiszen szombaton és vasárnap jó néhány izgalmas futamra lehet számítani a Szegedi Vízü- gyi SE hagyományos nemzet- közi vcrcsenyén. Tegnap dél- előtt a rendező klub vezetőed- zőjével, Sebesvári Mihállyal beszélgettünk.

- Kik indulnak és kik nem a hét végi regattán ?

- Ami biztos: a magyarokon kívül lett, litván, horvát é s osztrák evezősök is rajthoz állnak ezen a rangosnak ígér- kező versenyen. Azok a hazai menők ( S a r l ó s , Schneider, Magyar, Honpót...), akik nagy valószínűség szerint kijuthat- nak az olimpiára, nem lesznek itt, mivel a felkészülés hajráját edzőtáborban töltik. Azért

bízom benne, hogy nélkülük is szép eredményeket ér majd el a magyar csapat.

- A szegedi evezősök közül ki(k)ért szoríthatunk?

- Úgy gondolom, elsősor- ban az ifjúsági vb-re készülő Károlyi Tamás, Dézsi Péter kormányos nélküli kettes sze- replése érdekelheti a sportág helyi barátait. Ha a két fiú ezen a válogatón is legyőzi riváli- sait, könnyen beférhet a Ka- nadába induló különítménybe.

Rajtuk kívül még húsz szegedi versenyzőtől várok minél jobb eredményt. Szombaton t í z órától egyébként időfutamok döntenek az érmek és a he- lyezések sorsáról, míg vasár- nap, ugyanebben időpontban, elófutamos rendszerben „kí- nozzák" egymást az evezősök.

Szóval, mindkét napon j ó versenyekre van kilátás...

Szalai Istvánnak újfent „megköszönték"...

Van egy szólásmondás, miszerint a jó hír gyorsan terjed, a rossz pedig szárnyra kél... Szerdán, az esti órákban kaptunk egy „fülest": új szak- vezetője lesz a Szeged SC NB II.-es labdarúgócsapatának.

Informátorunk azt is tudni vélte, a kiválasztott nem más, mint dr. Mezey György mester- edző!

A tudomásunkra jutottakon csodálkoztunk is, meg nem is.

Meglepődtünk, mert fél éve, amikor Orosházi Lászlót me- nesztették, a Szátai Istvánt visszahívó klubvezetés nagy- nagy bizakodással tekintett újbóli ténykedése elé. Ha vi- szont felidézzük a labdarúgó- csapat körül egy éve tartó hercehurcát, a klub elnökének, Bodó Antalnak legutóbbi nyilatkozatát - akár ötszáz edzőt is cserélünk, ha az kell a sikerhez!" - , nincs miért álmélkodnunk a történteken.

Biztos, ami biztos - infor- mációnkat megalapozandó, esetleg elvetendő - Bodó An- talt arra kértük, erősítse vagy cáfolja meg a hallottakat.

- A hírek igazak, egészen

pontosan sok igazság van bennük - így az elnök. - Nem hivatalosan ugyan, de szóban már közöltem Szalai István vezetőedzővel, hogy szerző- dését felbontjuk! Valóban szerepel terveink között, hogy neves szakemberekkel tár- gyaljunk, de elképzeléseink kezdeti stádiumban vannak.

Ami Mezey György személyét illeti, szívesen látnánk Sze- geden, ahhoz azonban, hogy ő nálunk dolgozhasson, a mos- taninál sokkal erősebb anyagi kondícióval kellene rendel- keznünk...

Szerdán este telefonon be- széltünk Mezey Györggyel, aki megerősítette, a Szeged SC-től nem keresték meg, nem tár- gyalt senkivel. Elmondta azt is, bármilyen lépésre szánja ma- gát, nagyon meggondolja, a jövőben hogyan, milyen for- mában és egyáltalán foglal- kozzon-e a magyar labdarú- gással. A focival, ami neki mindig szent volt, és örökké az is marad...

F O T Ó : G Y E N E S K Á L M Á N

Rendben! Ha attól jobb lesz a szegedi foci, hogy felállók a kispadról - megint félreállok!

(A klub elnöke - aki egyébként rendkívül értékes embernek tartja a vezetőedzőt - egy éven belül másodszor „köszöni" meg Szalai

István ténykedését...)

Sakkolimpia Manilában június 7-25. (9.)

Két királynő egy napon

Blázsik Zoltán rovata

Nehéz dolga volt szegény Mádi Ildikónak. Éjsza- kába nyúlóan elemezték a hátrányos f ü g g ő j á t s z m á t , majd szerdán délelőtt a folytatáskor mégsem sikerült megmenekülnie Csiburdanidze ellen.

S ez még nem elég, a számítógép éppen Kínát sor- solja n e k ü n k . Ildikó vállalja a kínai v i l á g b a j n o k n ő elleni k ü z d e l m e t f á r a d t a n is. S a j n o s n e m sikerült a bravúr, veszít. Csonkics és Verőci eléri a döntetlent.

Az utóbbi négy fordulóban túljutottunk az éremesé- l y e s e k e n , U k r a j n á n , G r ú z i á n és K í n á n . Kár, h o g y háromszor veszítettünk. De egy svájci rendszerű ver- senyen a jó hajrá a legfontosabb. Erre és akár még a negyedik helyre is megvan a lehetőségünk.

A f é r f i a k Ü z b e g i s z t á n ellen r e m e k ü l j á t s z o t t a k . Sajnos Sok Gyulának lázas betegsége miatt pihennie kellett. Portisch pótolta. A hajdúszoboszlói Gázláng S E é l t á b l á s a i Loginov é s Zagrebelnij s z e r e t i k a magyarokat. A hajdúszoboszlóiakkal nem sikerült az O B - I . - b e j u t á s - a m a k ó i a k e l l e n é b e n - , az ü z b é g társakkal pedig nem ment a magyar válogatott legyő- zése. Loginov gratulált Portisch Lajosnak, a magyar

r a p i d b a j n o k s á g o n e l s ó Z a g r e b e l n i j p e d i g r o s s z a b b állást f ü g g ó z ö t t Horváth Józsi e l l e n . Ö r v e n d e t e s a második tartalékunk kimagaslóan j ó formája.

Ribli Serperrel, m í g Pintér Nenashevveí nem bírt, döntetlenben egyeztek meg.

E r e d m é n y e k , f é r f i a k : O r o s z o . - G r ú z i a 2 , 5 - 1 , 5 , K a s z p a r o v n e m j á t s z o t t s z e k u n d á n s á v a l A z m a j p a - rasvilivel, Örményo.-Hollandia 2,5-1,5, U S A - N o r v é - gia 3 - 1 , jól jött az amerikaiaknak, hogy Norvégia, a svájci rendszer „ h u l l á m v a s ú t j á n " az élcsoportba ke- rült, L i t v á n i a - G ö r ö g o . 3 - 1 , U k r a j n a - É s z t o . 3 - 1 , Letto.-Németo. 2,5-1,5, Izland-Anglia 3 - 1 (!).

Az á l l á s : O r o s z o . 28, Ö r m é n y o . 2 3 , 5 , U S A é s Litvánia 23, Magyarország 22,5 (1)

Az O r o s z o . - Ö r m é n y o . párosítás biztos, mi pedig vagy a litvánokkal, vagy az amerikaiakkal mérkőzünk.

N ő k : U k r a j n a - R o m á n i a 1,5-0,5 ( I ) , G r ú z i a - L e n - gyelo. 2,5-0,5, Bulgária-Görögo. 2 - 1 , Németo.-Észto.

1,5-1,5, U S A - L e t t o . 2 - 1 , Oroszo.-Horváto. 2 - 0 ( 1 ) . Az á l l á s : U k r a j n a 20 (1), G r ú z i a 19,5, K í n a 19, Bulgária, Észto. és Mongólia 16,5,... Magyaro. 15,5.

Hírek a CSLSZ-ből

A június 17-én hozott fegyelmi határozatok szerint Czáp Csaba és Szentesi Sándor (mindkettő Szegedi Postás), valamint Lengyel Zsolt (Már- tély) a következő négy mérkőzésen nem szerepelhet csapatában.

*

Az elmúlt hét végén a nagy esőzés miatt elmaradt Csen- gelc-Pusztamérges megyei III.

osztályú találkozót a CSLSZ határozata szerint a mai napon

18 órakor kell lejátszani, míg a bizottság a félbeszakadt me- gyei I. osztályú S z e n t e s - SZVSE összecsapáson a pá- lyán elért eredményt ( l - l ) hagyta jóvá.

Piatini és a „hirtelen halál"

Mieht'1 Piatini f r a n c i a szövetségi k a p i t á n y elképzelése szerint m e g kell s z ü n t e t n i a d u r v a h e l e m e n é s e k e t és a d ö n t e t l e n e k e t a f u t b a l l b a n . A s z a k v e z e t ő v é l e m é n y e : a f u t b a l l t u d o r a i k é p t e l e n e k

b á r m i l y e n m e g o l d á s i kitalálni a gólkrízis m e g s z ü n t e t é s é r e , ezért d r a s z t i k u s k ü l s ő b e a v a t k o z á s r a van s z ü k s é g .

Piatini nemcsak magánszor- galomból javasolja ezeket a változtatásokat, ugyanis tagja a FIFA egy speciális szakmai bizottságának, amely az 1990- es olaszországi világbajnokság óta foglalkozik azzal, hogy a labdarúgást látványosabbá és attraktívabbá tegye.

Piatini úgy gondolja, ha egy mérkőzés nagyobb nemzetközi tornákon (mint a világ- vagy Európa-bajnokság) döntetlenül végződne, akkor a j é g k o - ronghoz hasonlóan döntsön a

„hirtelen halál".

- Meglehetősen fura sport a futball - mondja viccelődve Piatini - , hiszen például a teniszben még soha nem hallottam döntetlenről.

A francia szövetségi kapi- tány szerint hiába tudna csa- pata szépen játszani, akkor esetleg kikapnának hat-nyolc góllal.

- Engem pedig azért alkal- maznak, hogy ne kapjunk ki.

Persze, néha már komolyan sajnálom a nézőket, mert kevés a gól - nyilatkozza Piatini.

Példaként megemlíti: az Afrikai Egység Kupán Elefánt- csopontpart úgy nyert, hogy az elődöntőben és a döntőben

nem rúgott gólt. Ez a tendencia a jövőben is megmarad, mert a csapatok nem fognak kockáz- tatni.

Piatini korábban már java- solta a „taktikai faultok"

száműzetését is a nagy nem- zetközi tornákról. A francia szakvezető változtatásait - bár ő kitűnőnek találja azokat - a bizottság elvetette.

Piatini másik ötlete, a „hir- telen halál" bevezetése elkép- zelései alapján azonnal meg- változtatná a labdarúgás képét.

Mivel a játékos is ember, in- kább rúgna gólt 90 perc alatt, minthogy „túlórázzon". Az edzők is támadásra bátorítanák a játékosokat, nyílt, egyenes lerohanásokra, mint a vívás- ban, és az ilyen sprintekben kevésbé is lehet elfáradni.

Piatini megerősítette, hogy a mai labdarúgók technikai képzettsége már nem olyan, mint régen.

- Valami történhetett az iskolában, ahol a futballt oktatják - véli Piatini. - Ma már ötéves korban elkezdik a gyerekek erőnléti képzését. Ha én megkapok egy 25 éves

„kész" játékost, neki technikát már nem tudok tanítani.

Tabellaparádé

A megyei 1. oszt. felnőtt bajnokság 199192. évi végeredménye 1. SZVFSF 30 23 5 2 81-18 51 2. Móraváros 30 21 3 6 72-28 45 3. Múrahalom 30 18 5 7 57-34 41 4. Tápé 30 12 2 9 67-33 411 5. Sándorfalva 30 15 9 6 51-31 39 6. Szentesi FC 30 13 7 10 48-42 33 7. Tisza ÚJ 30 12 7 11 43-30 31 8. Fábiánseb. 30 11 8 11 34-41

»

9. Mindszent 30 11 7 12 43-41 29 10. Szőreg 30 11 4 U 50-59 26 11. Kistelek 30 9 5 l ó 37-47 23 12. Bordány 30 7 6 17 37-56 18x 13. Zákányszék 30 7 7 l ó 30-65 I9\

14. Üllés 30 7 ó 17 34-69 211 15. Apátfalva 30 ő 4 19 30-77 16 lő. Tanárképző 30 7 1 12 31-74 15

Serdülő B . (1. csoport) 1. Dorozsma 18 15 1 2 5 7 - 17 31 2. Makó 18 14 4 7 5 - 18 28 3. Tisza Új 18 10 2 6 6 5 - 43 22 4. Móraváros 18 10 2 6 51- 29 22 5. Szeged 18 9 2 7 75- 29 20 6. UTC 18 9 1 8 4 3 - 36 19 7. SZVSE 18 7 3 8 5 6 - 39 17 8. Tápé 18 6 3 9 3 9 - 47 15 9. Szatvmaz 18 2 1 15 21-133 5 10. Szőreg 18 - 1 17 13-104 1

Serdülő II.

x Két büntetőpont levonva

Megyei II. osztályú felnőtt bajnokság:

1. Szeged 14 11 3 109-21 25 2. Bordány 14 10 2 2 51-16 22 3. Sándorfalva 14 10 1 3 67-27 21 4. Kistelek 14 6 2 6 44-33 14 5. Algyő 14 5 1 8 30-36 11 6. Postás 14 4 - 10 22-59 8 7. Mórahalom 14 3 1 10 24-68 7 8. Forráskút 14 1 13 6 - 9 3 2

Előkészítő 1. Mártelv 30 25 2 3 91-35 52 1. Dorozsma

2. Sándorfalva 16 16

15 12

- 1 1 3

114-1 0 30 8 7 - 21 25 2. Rúzsa 38 21 4 5 79-37 46 3. Tisza Új 16 9 1 6 4 0 - 33 19 3. Csanytelek 40 20 3 7 68-28 43 4. Tápé 16 9 - 7 4 3 - 41 18 4. Földeák 30 14 8 8 63-42 36 5. Szeged 1. 16 8 - 8 38- 46 16 5. UTC ül 15 5 10 52-29 35 6. Dózsa 16 7 1 8 3 7 - 43 15 6. Nagylak 30 16 2 12 60-44 34 7. Szeged II. 16 5 1 10 49- 64 11 7. Szentes 40 12 9 9 61-45 33 8. Mórahalom 16 4 1 II 3 3 - 67 9 8. Szatymaz 30 13 6 11 61-50 32 9. UTC 16 1 15 11-127 1 9. Szegvár ül 13 5 12 61-68 31

10. Postás 30 13 3 14 58-62 29 Szentesi előkészítő bajnokság 11. Nagymágocs 30 8 7 15 68-82 23 * egereamenye

12. Kiszombor 40 10 1 19 49-76 21 1. Szentesi FC 12 9 1 2 41-13 19 13. JATF. 30 7 5 18 40-68 19 2. Szt. Kinizsi 12 8 1 3 20-17 17 14. Tömörkény 30 4 8 18 26-64 16 3. F-sebestyén 12 6 1 5 34-23 13 15. Forráskút 30 5 6 19 37-80 16 4. Tömörkény 12 4 3 5 24-33 11 16. Ásotthalom 30 4 6 28 28-92 14 5. Csongrád 12 5 - 7 26-39 10 6. Szegvár 12 4 1 7 32-26 9

1. Dózsa 1. 18 17 - 8 1 - 11 35 2. Sándorfalva 18 14 1 3 8 2 - 18 29 3. Postás 18 13 2 3 84- 19 28 4. Kistelek 18 9 3 6 61- 38 21 5. Dózsa II. 18 9 1 8 50- 38 19 6. Szeged 18 6 3 9 5 8 - 51 15 7. Zákányszék 18 6 1 11 4 2 - 47 13 8. Úllés 17 5 1 12 36- 80 11 9. Rúzsa 18 3 1 14 12-117 7 10. Ásotthalom 18 2 16 8 - 95 2

7. Nagymágocs 12 2 I 9 23-49 S

Makói serdülőbajnokság végeredménye

1. HmvhelyiLS IS 14 2. Makó FC 15 10 3. Csanád palota 15 9 4. Apátfalva 15 3 5. Földeák 15 3 6. Kiszombor 15 2

115-5

57-29 28-77 28-44 17-79

Sportműsor

SZOMBAT Cselgáncs

Napfény Kupa. Országos serdülőverseiíy, Etelka sori munkacsarnok, 10.30.

Evezés

Nemzetközi verseny, Maty- ér, 10.

Tömegsport

Ködisz Kupa. Kispályás labdarúgótorna, Kertész utca, 8.

VASÁRNAP Evezés

Nemzetközi verseny, Maty- ér, 10.

Kajak-kenu

Hanzok Örs-emlékverseny.

Szőke Tisza úszóház, 9.

Tömegsport

Ködisz Kupa. Kispályás labdarúgótorna, Kertész utca, 9.

Labdarúgás

Megyei III. osztály: Fe- rencszállás-Baktó, Ferencszál- lás, 17, Kubatovics. Kübek- háza-Csanádpalota, Kübekhá- za, 17, Pördi. Pitvaros-Ár- pádhalom, Pitvaros, 17, Bá- nóczki. M a r o s l e l e - A m b - rózfalva, Maroslele, 17, Sipos.

Derekegyháza-ÁT Főiskola, Derekegyháza, 17, Horváth.

Magyarcsanád-Eperjes, Ma- gyarcsanád, 17, Szilágyi.

Vasárnap, 9 órakor

Hanzok Ors-emlékverseny

Az 1991.. évi országos ifjúsági kajak-kenu bajnokságról

hazafelé jövet halálos autóbalesetet szenvedett Hanzok Örs

emlékére június 21-én, vasárnap, utánpótláskorú sportolók

részére, kajakversenyt rendeznek. Az esemény rajtjára a Szőke

Tisza úszóház elől, délelőtt 9 órakor kerül sor. A fiú szülei a

íegjobb időt elérő versenyzőnek egy darab legújabb típusú

K-l-es hajót ajánlottak fel.

(5)

PÉNTEK, 1 9 9 2 . JÚN. 19. KULTÚRA 5

Uj könyv

Valéry Giscard d'Estaing:

Hatalom és élet

Ha egy ötvenhatmilliós európai nemzet egykori államfője elnöki memoár írására adja a fejét, álljon tőle távol a politika, az o l v a s ó k é z b e veszi. P o l i t i k u s alkatú í n y e n c e k n e k pedig egyenesen csemege az Európa Könyvkiadó újdonsága: a Valéry Giscard d'Estaing 1974-ben lett hét évre F r a n c i a o r s z á g köztársasági elnöke, erről az izgalmas időszakról írta 1988-ban a Campagnie 12-nél megjelent könyvét, Hatalom és élet (Le pouvoir et la vie) címmel.

Giscard politikusi arcéle jól ismert a magyarországi olvasó számára is: a franciák nyitott szellemű, intellektuális elnököt tiszteltek az ősi nemesi családból származó politikusban.

E m l é k e z é s e i a z o n b a n n e m c s a k politikai j e l l e g ű e k , bár távolságtartása nem viszi el a pletykálkodás irányába - kivéve, ha saját benyomásait közli egy-egy sikerről vagy kudarcról. Igazi francia - mondják rá szerte Európában: Giscard d'Estaing-nek sajátja a könnyed stílus. Igazán akkor van elemében, amikor pályatársait, Leonyid Brezsnyevet vagy Helmut Schmidtet jellemzi, no és Jimmy Cartert, akinek állandó levélözönétől az elnök iróniája is meglódul.

Giscard emlékirata, bár a hasonló műveket az önigazolás gyanújával veszi kézbe az ember, inkább a személyes benyomá- soknál marad, mint a hivatásos untatásnál. Remek ábrázolója a feszült külpolitikai helyzeteknek, s sosem feledkezik meg róla, hogy az olvasó elsősorban nem az események pontos menetére kíváncsi, hanem az elnök belső reagálásaira.

Meglehet, a nyilvánosság előtti kitárulkozásnak egyéb ve- szélyei is vannak. Például az, hogy az olvasó nemcsak egy exel- nök, hanem egy jövendő államfő könyvét is csemegézi, hiszen a soron k ö v e t k e z ő francia elnökválasztáson Valéry Giscard d'Estaing az UDF elnökeként ugyanúgy befuthat, mint 1974-ben.

P A N E K J Ó Z S E F

,Féte de la musique

Zeneünnep Szegeden is

Tíz éve indult útjára a fran- ciák kezdeményezte F6te de la musique: ma már a világ hat- vanöt országában zeneünnep ez a nap. Az Alliance Fran-

$aise és a J A T E K u l t u r á l i s Titkársága szervezésében idén S z e g e d e n is m e g h o n o s o d n i készül, mégpedig június 21-én,*

vasárnap, amikor két program várja a zenebarátokat. Délelőtt 10.30-tól, a Dugonics téren, a

Szegedi K o n z e r v a t ó r i u m Rézfúvós Együttese reneszánsz és barokk táncokat, valamint ragtime-okat ad elő. Este 7.30- tól a J A T E A u l á j á b a n (Du- gonics tér 13.) a Trio de l'Aca- démie Franz Liszt ad hang- v e r s e n y t . K ö z r e m ű k ö d n e k : Valérie Haluck (zongora), Shie Ebara (hegedű) és Jean Gaudy (cselló). Műsoron: Schumann, Faúré, Dvorak művek.

A bizottság döntése:

Két tannyelvű a Tömörkény is

Az Oktatási és Ifjúsági Bi- zottság tegnap délutáni ülésén egyhangúlag elfogadta, hogy az 1993-94-es tanévtől a Tö- m ö r k é n y István G i m n á z i - umban két tannyelvű oktatás legyen. így a két tannyelvű osztályba felvételt nyert tanuló német nyelven t a n u l h a t j a a szaktárgyak közül a történel- met, földrajzot, biológiát és a fizikát. A gimnáziumnak már nagy hagyományai vannak a német nyelv o k t a t á s á b a n : jelenleg körülbelül 500 diák t a n u l j a e l s ő vagy m á s o d i k idegen nyelvként a németet. A személyi feltételek is adottak:

a gimnázium 5 jól felkészült, főállású, német nyelvszakos tanárral rendelkezik. A tárgyi feltételek is megfelelőek, lévén darmstadti testvériskolájuk, a J u s t u s Liebig G i m n á z i u m f o l y a m a t o s a n küld német nyelvű könyveket.

A k ö v e t k e z ő tanévtől kezdődően a Tarján 3-as Szá- mú Altalános Iskolában is be- indítják a magyar-német két tannyelvű oktatást, s többek között a T ö m ö r k é n y g i m - názium biztosíthatná ezeknek a g y e r e k e k n e k a m e g f e l e l ő szintű középiskolai tovább- tanulását - bár a felvételire minden felkészült diák jelent- kezhet.

R S z

Hatan a Radnótiból

Sikerek vetélkedőn, OKTV-n

F O T Ó : S O M O G Y I K Á R O L Y N É

Ök azok, akik egyelőre a sikerrel jegyezték el magukat. De vajon véletlen-e, hogy mind a hat fiatalember a gyógyítás kényes és nehéz szakmáját választotta? Orvosok, állatorvosok akarnak lenni. Mármost semmi okunk nincsen, hogy ne kívánjuk: Legyen velük - mint Indiana Jonessal az erő - a siker!

Június 5-én, a környezetvédelmi világnapon k ö z v e t í t e t t e a t e l e v í z i ó az E c h o c í m ű környezetvédelmi vetélkedőt, melynek országos döntőjébe mintegy 44 csapatból egy szegedi társaság is bejutott. És nemcsak bejutott, de ha már elmentek a gyönyörű martonvásári kastély- ba, úgy gondolták, a második helynél alább nem adják. A hat szegedi fiatalnak, akik a Radnóti Miklós Gimnázium ugyanazon, biofizika tago- zatos osztályába jártak, így egyhetes szentendrei üdülés lett a jutalma. S persze nem csak az, hiszen a felkészülés tanulságait más egyéb, or- szágos tanulmányi versenyeken is bőséggel ka- matoztathatták. Mert hiszen indultak ők egyé- nileg OKTV-versenyeken, a Bugát Pál Országos Természettudományi Versenyen, a három-négy déli megye fiataljai számára kiírt Budó Ágoston fizikaversenyen is. De mit mondanak maguk az érdekeltek?

Zrupkó Ferenc, O K T V k é m i a - b i o l ó - giaverseny középfordulós helyezettje: „Saját erőm és iskoláim segítsége által szeretném pályámon a maximumot nyújtani."

Krajcsovicz Zoltán, az OKTV kémiaverse- nyen tavaly 6., idén biológiából 10. helyezett:

„Nem bántam meg, hogy ebbe az iskolába je- lentkeztem."

Kelemen Zoltán Gergely, idén O K T V - biológiaversenyen 17. helyezett: „Középiskolai sikereim után szeretnék hasonlóan sikeres egyetemi éveket!"

Bús Gábor, OKTV-biológiaversenyen idén 9.

helyezett: „A középiskolában a negyedik évre hoztam magam, és azon a pályán, amelyen elindulok, szeretném a maximumot elérni."

Juhász László, OKTV-biológiaversenyen idén 3. helyezett: „Eddig sikeresnek érzem magam, szeretném így folytatni."

Kis János, Irinyi János kémiaversenyen 5.

helyezett: „Örülök, hogy annak idején ide, a Radnótiba jelentkeztem, mert sokat segített a vélhetően sikeres felvételimhez."

A fiúk négy felkészítő tanáruk nevét emlí- tették a sikeres környezetvédelmi vetélkedővel kapcsolatban. Az élen Gál Béla biológia szakos tanár áll, valamint sokat segítettek még dr. Me- zéi Tamás fizika, Meleg István kémia és dr.

Németh Gábor biofizika szakos tanárok is.

DAL

Szegedi iskolakörkép

3. Szakiskolák, szakmunkásképzők

F O T Ó : G Y E N E S K Á L M Á N

A szegedi iskolakörkép harmadik, ezúttal az önkor- mányzati szakmunkáskép- zőkkel é s s z a k i s k o l á k k a l foglalkozó részében az eddi- gieknél jóval kevesebb okta- tatási intézmény szerepel, ám a diákok összesített létszáma meghaladja a gimnáziumok és kis híján eléri a szakkö- z é p i s k o l á k l é t s z á m á t . E z kiváltképp a Móra Ferenc Szakközép- és Szakmunkás- képző Iskola és a 624. számú Ipari Szakmunkásképző Is- kola magas létszámának kö- szönhető; e két iskola az összlétszámot tekintve a két legnépesebb szegedi oktatási intézménynek számít. Ami az átlagos osztálytelítettséget illeti, ez a szakmunkásképzés esetében 27,88 diák, a "szak- iskolák esetében 29,46 diák osztályonként. (Itt kell szóvá t e n n ü n k , hogy a sorozat

előző középiskolai f e l m é - résébe sajnos hiba csúszott: a táblázat nem tartalmazza a 2 gimnáziumi osztállyal - 64 diák - és 17 szakközépis- kolai osztállyal - 468 diák - m ű k ö d ő Textilipari Szak- középiskolát.)

A s z a k m u n k á s k é p z é s helyzetéhez hozzátartozik a tanműhelyek és gyakorlati oktatási helyek számának alakulása is. E tekintetben a legtöbb gond a 624. számú iskolában mutatkozik, ahol a kisipari szakmák számára nincs iskolai tanműhely. És persze itt csökkent leginkább a vállalati gyakorló helyek száma, s bár fokozatosan nö- vekszik a magánvállalkozók által felajánlott helyeké, még n i n c s olyan i n t é z k e d é s , amely az új vállalkozókat érdekeltté tenné e szakkép- zésben. Van azonban ellen-

példa is: a D é l é p - B a u s t u - dium k f t . p é l d á j a , a m e l y egymaga megoldotta a Móra Ferenc iskola építő-szakmai tanműhelygondját, s ezzel országos mintául szolgál.

Nincs viszont megnyugató megoldás a vízügyi és a hús- ipari szakmák gyakorlatára, s a világbanki támogatással l á t v á n y o s f e j l ő d é s t í g é r ő k ö z l e k e d é s i s z a k m a c s o - portok (Bebrits L., Csonka J.

isk.) t a n m ű h e l y - e l h e l y e - z é s é r e pedig várat m é g magára az ö n k o r m á n y z a t i t á m o g a t á s (a C s o n k a J . szakközépiskolát az egyházi ingatlanok v i s s z a a d á s a is érinti). Ezzel s z e m b e n a Vedres I. építőipari szakkö- z é p i s k o l a a m i n ő s é g e l - lenőrző intézet kiköltözé- sével újabb tarktussal bővült.

S.P.S.

Szakmunkásképzéssel foglalkozó iskola Tanulószám

1. Móra Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola 2080 2. 624. számú Ipari Szakmunkásképző Iskola 1599 3. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 8 3 7 4. Fodor József Gimnázium és Élelmiszeripari Szakközépiskola 361

5. Bakay Nándor Textilipari Szakmunkásképző 2 8 2

Ö S S Z E S E N : 5 1 5 9

Szakiskolai oktatással foglalkozó iskola Tanulószám Szakiskola

1. Kossuth Zsuzsanna Gimnázium

és Egészségügyi Szakközépiskola 201 2. Kőrösy József Közgazdasági

és Külkereskedelmi Szakközépiskola 111 Speciális szakiskola

1. Szegedi Alternatív Kísérleti Speciális Szakiskola 6 1 2. 624. Számú Ipari Szakmunkásképző Iskola 2 7 3. Gazdaasszonyképző Speciális Szakiskola 4 2

Ö S S Z E S E N : 4 4 2

Osztályok száma

6 9 58 2 9 16 13 185

Osztályok száma

3

1 1

15 M e g j e g y z é s :

1. A szakmunkásképzéssel foglalkozók közül a Móra Ferenc és a 624. számú iskolákban érettségizettek nappali oktatása is folyik.

2. A Fodor József Gimnázium és Élelmiszeripari Szakközépiskola további 84 szakmunkástanuló diákja Orosházán tanul.

Szüleik, figyelem..

Szakmunkásképzés - német módra

T ö r t é n i k m i n d e z nem utolsósorban annak az állam- közi megállapodásnak a kö- vetkeztében, amelynek ered- m é n y e k é n t a német H a n d - wehrkskammer (a hazai IPOSZ megfelelője) jelentős össze- gekkel támogatja a magyar- o r s z á g i s z a k m u n k á s k é p z é s fejlesztését. 1992-ben például 160 millió forinttal.

A szegedi iskola ezen e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t é b e n ősztől egy szakmacsoportban már beindítja az új típusú szakmai képzést, központi- fűtés- és gázhálózatszerelő

szakmában. A németországi t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n é s a magyar vállalkozókkal egyez- tetve a l a k í t o t t á k ki a 3 , 5 tanévre szóló tématervet, amire most k é s z í t i k a t a n t e r v e t . Eszerint az első évben m a - gyart, t ö r t é n e l m e t , m a t e -

Hosszú évek óta válságban van Magyarországon a szakmunkásképzés. Sokfelé

keresték már a kiutat, azonban a válság inkább elmélyülni látszik, semmint

oldódni. Most viszont a szegedi Móra Ferenc Szakközép- és Szakmun- kásképző iskolából olyan kezdeményezésről értesültünk,

ami hosszú távon is életképesnek tűnik.

m a t i k á t , f i z i k á t t a n í t a n á - nak, s a második évtől kez- dődne a szakmai tárgyak el- méleti és gyakorlati oktatása kiemelt óraszámban. Három és fél éven át központi föladatnak tartják az idegen nyelv ok- tatását is. Nem titkoltan azzal a céllal, hogy végzett tanuló- iknak m i n d e n s z e m p o n t b ó l

e u r ó p a i é s E u r ó p a - s z e r t e h a s z n o s í t h a t ó k é p z e t t s é g e t adjanak. A következő tanévtől pedig ú j a b b s z a k m a c s o p o r - tokban kívánják bevezetni ezt a képzési formát.

Akit érdekel ez a lehetőség, a Móra Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola nyil- vántartó irodájában érdeklőd- het Szegeden, a Kálvária su- gárút 84. szám alatt szemé- lyesen vagy a 10-71 l-es tele- fonon. Várják azoknak az álta- l á n o s iskolát v é g z e t t vagy é r e t t s é g i z e t t f i a t a l o k n a k a j e l e n t k e z é s é t , akik kedvet éreznek az említett szakma e l s a j á t í t á s á h o z no, m e g a z e s e t l e g e s k ü l f ö l d i m u n k a - vállaláshoz. A felvetteknek k o l l é g i u m i e l h e l y e z é s t is biztosítanak.

SzA.

(6)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A pilóta nélküli forgószárnyas eszközök megbízhatóságá- nak és teljesítményének fejlődése nyomán, már több mint 10 évvel ezelőtt megjelentek a piacon azok a

hálózat) mellett megjelentek a viszonteladók (például bankok), s számos független ügynök és bróker, akik ma már az amerikai piaci tranzakciók zömét kezelik.. Más

Kassán is a  csehszlovák államhatalom berendezkedésével egyidejűleg, 1919 nyarától megjelentek az első – a helyi magyar bankárok által nem autochton- nak és

nak a pedagógusoknak a száma, akik rendszeresen használnak az oktatás során oktatási anyagokat és olyan anyagokat, információkat, amelyek az Internetrõl származnak.. Azok- nak

Az utolsó összecsókolódzás és még egy kézfogás az ablakból azokkal, akik jobban ismernek, mint bárki más azelőtt, és most más vonatra szállnak más város, más

Nem hagyhatom e helyütt a Társaság multévi munkásságá- nak ismertetésénél említés nélkül a néhai mesterünk, Fináezy Ernő és szeretett elnökünk, Kornis

Mindazok, akik a munkáltató nevelés kérdésével foglalkoznak, és kívánatos, hogy ilye- nek minél nagyobb számban legyenek, örömmel üdvözlik ezt az alapvető s a

Egyszóval fáradt voltam és a perron tele volt pa- rasztokkal, akik a vásárra igyekeztek valamelyik szomszéd községbe. Subák, bekecsek, tarisznyák, még tán a hon-