• Nem Talált Eredményt

letölthető

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "letölthető"

Copied!
2
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

MEGHÍVÓ

ZALA MEGYE SZOVJETIZÁLÁSA

1945–1950

AZ ÁRNYÉKOS OLDALON Vidéki Magyarország a rövid hatvanas években

KÖNYVBEMUTATÓ

(2)

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tisztelettel

meghívja Önt a Magyar vidék a 20. században könyvsorozat

ZALA MEGYE SZOVJETIZÁLÁSA 1945–1950

és

AZ ÁRNYÉKOS OLDALON Vidéki Magyarország a rövid hatvanas években

című köteteinek bemutatójára.

A Zala megye szovjetizálása 1945–1950 című kötetet Horváth Gergely Krisztián, Az árnyékos oldalon című kötetet

Szekér Nóra mutatja be.

Helyszín

NEB Hivatala, konferenciaterem

Budapest VIII., Vas utca 10.

Időpont

2021. október 11. 15 óra

NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK HIVATALA CÍM 1088 BUDAPEST, VAS UTCA 10.

TELEFON +36 1 800 1450 FAX +36 1 391 1130 WWW.NEB.HU

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A múlt évben a Statisztikai Főhivatal kiadta ,,A társadalmi fejlődés tendenciái" című kötetet, amely a társadalmi kérdéseknek ,.számszerű és elemző" komplex

1936-ban a Kazinczy Szövetkezet megjelentette a Fiatal magyar líra című kötetet Féja Géza szerkesztésében.. 1935-ben ismét cikkeket írt a Szabadságba, újra

És ha végigolvassuk a kötetet, akkor minden egyes oldalon ez a kérlelhetetlen tömörségű gondolkodás, a mélység és a magasság pillanatnyi változásai (hogy minden

Mikszáth‐összeállításunk vendégszerkesztője Hajdu

Sándor Iván Séta holdfényben című – Tiszatáj Könyvekben megjelent – esz- szégyűjteményét mutattuk be január 29-én az Írók Boltjában.. A kötetet Pályi

(1948-ban Kőműves Nagy Lajos Útmutatások a rendező számára című írása zárja a kötetet, 1954-ben pedig Karcsai Kul- csár István rendezői megjegyzései.) Mivel mindkét

1944-1945 című gyűjtése, a másik Bálintné Mikes Katalin és Szabó Sándor által közösen szerkesztett: Így kezdő- dött – Dokumentumok Bács-Kiskun megye

Ezt támasztja alá Az Erdélyi Múzeumi Könyvtár többszörös példányainak jegyzéke című 3 1877-ben Kolozsvárt megjelent lajstrom, melyben több olyan kötetet is sikerült

2012-ben közö- sen hozták létre a Képes magyar hanglemez-történet című, 1121 színes képpel illusztrált kötetet, amely a Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány

1950” című tanulmányában az 1912-ben alapított debreceni egyetem első két pedagó- giaprofesszorának, Mitrovics Gyulának és Karácsony Sándornak a munkásságát mutatja

Ilyen szempontból elemezte (Szabó György) a Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből című gyűjteményes kötetet (Akadémiai, 1962.) és Paolo Chiarini

Nyolc tanulmány olvasható Bori Imre Növi Sadon kiadott Eszmék és látomások című kötetében?. Valamennyi a mai magyar irodalom alkotóival és

Nyolc tanulmány olvasható Bori Imre Növi Sadon kiadott Eszmék és látomások című kötetében?. Valamennyi a mai magyar irodalom alkotóival és

Főként belőle - s kisebb részben Kazinczy más prózai írásaiból állította össze a Sophie című kötetet Szilágyi Ferenc, aki irodalomtörténeti és filológiai

A kötetet két utolsó részében a szerző előbb A háborúskodás vége és a schönbrunni béke című fejezetben ismerteti, hogy milyen előzmények vezettek végül az október

A valódi változás Magyaróváron is egy szakember (Vári András kifeje- zésével: egy „gazdász”, vö. Vári And- rás: Urak és gazdászok. Argumentum, Bp., 2009.)

Az egykori pesterzsébeti iskolás lány nem ismerte a Nagy Ádám - Antal Ágnes - Holc- zer Mónika készítette Ifjúságügyi módszertár című új kötetet, amely 100

Szabadművelési Tanács (országos). sz) hozta létre. Az iskolán kívüli nevelés minden kérdésében a vallás- és közoktatásügyi miniszter tanácsadó sze rve volt. Az

Az Énekek Szent István király tiszteletére (Budapest: Magyar Napló, 2014) című kötetet Kovács Andrea, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tudományos munkatársa,

Ha megvalósult volna, ha kiadták volna A zene szava című kötetet, a versek hasonlósága miatt (is) abban bizonyára hangsúlyosabb helyet kaphatott volna az Örök s mulandó,

E ferences múlt bemutatásának szentelt nemrég egy kis kötetet Péter László, Szeged történetének, kultúrájának avatott kutatója, a Szegedi örökség című mű és számos más -

— Lengyel József életművét elemző tudományos tanácskozás anyaga jelent meg, a Találkozások Lengyel Józseffel című kötetet Marcaliból hozta a posta.. 1982 májusában itt

A Halász Gábor, Fazekas Ágnes, Lukács Teodóra szerkesztette Az innovációs folyamatok dinamikája az oktatási ágazatban című kötetet Győri János egyetemi tanár