(1)M W l/ fyfr, 2JJ

Teljes szövegt

(1)

M W l/ fyfr,

2JJ. < 5^ ,

/A-

^ y t x J L A < \ s^

4

"V

X iC .v O -~ /

\

f A^v-Z-\)-v 1) £Jtx/\)

T

VJ ; _ , ; <7

jpUn

- i ^ c r i ^ a -

j-t^i^L

^ J < L < - l h r j i * - X ~ 4 J ) ( J f { í j ^ r o^ k j n ~ ~ e u ^ j

ff-n^ Á^eJ^ű-*- o/z'^.ö C-V •5*-^ Í a -^JI j (-

0 9 r,

c u ^ - n r * * i

l/lÁ C^W^I

Lx^i

<C^y<s $-vX)xrj *-d^> í^ íf c r e -, ^ '-'

^eJU- 4 ^)^, Jz2~<zMl l^hJUU &uU*Lo^+4*- ■ &Y^<Jze!Áe~,, ^»-

' - i ^ y - b r i ^ l z - V ^ 7 - v - - C - ^ - X^ ^ - e ^ ^ - < - J í í Á c ^ ^ : é T ^ - í - ^ t e Á ^ - i L H - ^

& - f ( - / x - i .

C K -

V

^ V v - é - 1

d yt~ , jd ű i t , U k T t a t m m *n.

r r -

-i^ir*'i e-o

7 ! h h

$L-

c/vl u

/ »/

r

^ ' t ' V' < £ _ ^ % r v ' V - ' - '

í V ^ - . e V t

eshí^ b-

,

v ^ £ V * -

L ■€sr'i~

,^ 7

C>L<rl<-

7 e*-*-

i 4St-+ < 1 U %1 £s4

, J . " “ T 5

?r

L ^ W .

> y v w v t ^ J

^~£A-+

io-^iQ

0^/kL^

Lest-*-

L * j L

--- ; /

, X 4 ^ t o ~ L + 0 ~ 'k - / A t .

y j

’ V

1^7 íJ ^ ,

" t ^ v A

x / J j ^ f l

í > <?

^ td L S f'

,_ / v ^*ev^' ^ ^ 7

' T i

s v- e t T , * - & -

t a j , ü

jL^l^} ^ W r/ y * ^ y

K V W t ^ V < v * e V 2 ^ v

LLuxlA

u ,

, - r - e ^

< U í Á m

- £ a Vv £ s\ '* ~ £ '

<lcj

l ^ u £y~. U l p ' j j ^ -L y ***>

(2)

* A *

r-VvT. o Jj.c* -* 0 -^0^t~ *Aj£^ t^&Jb^tS^-'i-h-tfX' /z&\ Mm- cX^Jca ,

('l/L ^<j

t^ j^ J y < r\ o J J o

.

0

^ W ^ i V v 4 ls t Z C K ~ ^ < U t <í^ 2 _ t

U O jL

~<LJl* (Lá^b L ^l<tl . (Pe^rcSce/' & * PoSChík

/víjck&, vJ*~-r4-<^ <y{o^ < a J ^ cieÁ m ^^c.y i-*£a^e^C ^/Jtaé^ L ca S l ^'***. Ja!~

< ^ r x v x ; ^ -1/

* >

Jz i-í^>v<X|L t^-cL^r íJ- 'L ^ y J-tA- t^y (a A- ^ {? ^v-^c ^ ^ «K w jf~^ ^ ^ <^f^J *^e^'/C,

Jjcf bfXcA,o-4*- e > Jlo-d c^.<*i^.<>d. f t f o eJLSL'ío^- <^-eJLU<jy jf/l^, ^cv ^SlcÁe^

< t _o U L t> 7 v - ^ < h ^ i c ^ ^ ^ i ^ c ű i Á . < - e j c k A - c L ^ h J U ^ ^ ' i A - & 4 - t - j * ^ J - c j o - v - v ^ ^ e . ^ 2 ^ e < ?

v\- <^ 2- y * A ^ - J aJL rv*-~ -+ ~ <~. I . M ' é - ^ c . í

'l* ts j' e ^

4 - e ^ i - i ^ ^ / i H w v J i ^ , > v w v m) c > > < L v v } é í j c , l J / £ * r \ V

fi L / /v t ^w y

^

^

JL~ ? >

C * ~ ~ rC L ;

. »> !!2 a

’ i^í * - í!\.e~r£>LjLj & U

‘ f i

J \<XA.

{ ) £ - < > ^-T < ^ v a ' ^ , \ J ^ / c *~£- ' ^ '

~

J J b

c- ^ J t

0 ^ J z ( K ^r ( b ^ íh jL A ^ ^ <2 ^ C c 4 -

Í ^ ' í y 0 * - w í U m . ,4 ~ £ 'J* - J C £ < y ^ ) £ ^ Z H £ ? f-L v ^ ^ / V ' U y ' ^ L . ^ 6 ^ n . / y/ Z f(^ O ^ if < ^ J lj

txA^V^-£.V

^

, í V K V - í S . ( / c r \ - * l < ^ - ‘ y - ^ - e . ^ . 1Í (a | A u v i , ■e .' L - ^ ' ^ y - C ✓ 2 _ < í l * / ~ í 3 - ' 4 - v t . - £ - í ^ f ^ c

%

<í, Z í cV í k/

r , í ~; ' 7

C \ M Lk- I ^ .

*J

^ ^ t / í T - V W i ^ W ^

J ^ é s t Jz l^x-m x^ 'l-

o ^ v v a . f jL r l^ j% 0 t y «

^ ^ ^ 0 4 -

ÍU v - s UU j

P i a ^ ^ ^ K , 4 s J ~C - \

^

♦/ í ^ i - ^ e - ^ / y - iA s o - < * ~ A > - e <

i - u j U j L-U.) /c^eJi j^ ^ U j c^ÁÁll^ JJI twb

c W ^ y - a n r - € * \ ^ ^ O r

t+-y

C L ^ , U c c * - í t i f v

n

7 l

i * y

7 /

^L " X r V t v < A _

(3)

' - c x Á j ; o - < ^ ' £ . < X ^ í í - i . ^ f^ X - i * é * - w o 4 0 L , ^ t d c ' x s i ! ^ , <2 - / * - A '* - '

/« X U+V^,

• y . ' ' / / • >

J t i J ~Á+ ^ /,' /— ~ %/

* / ^ * W ? ^ c T ^ y p - á Á 4 ^

, ^ 7 ^ , <é.w^ ^ ^ -

, , , , ... • • „ • 'é^ -

U „JiÁ .', ^ * - ---,< * -— , ^ / ~

.

, , / / /' J ‘ 4 t ó ^ -A >6 ^ ^ 4^ r l .

y / ^ ) ' / 4 ? ^-^d^UeÁ ^ /

g _ ^ „S p~~ ^ ^ ^

U U , ^ * ~ * ; 7 Z 7

. . , r ■ * , -'r r*~^> y ^ / ^ / ^ T -J J . /

f ~ ' ' J f , / / x £^*LJ a . e^ e-l^ <vtrC~A- m Á.$

^ i i U tó { M -e^ h * -^ ■***- 77 ^* " ^

M j ZA* < ~ ~ j~ ~

^ 0 * ^

m £L>

L ju ^P

(4)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :