tudományos főmunkatársa

Teljes szövegt

(1)

1

SZAKMAI ÉLETRAJZ Szekér Nóra

Születési hely, ideje:

Budapest, 1976

Középiskola

1990-1994. Szentendrei Ferences Gimnázium

Egyetem

1994-2000. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem, német, esztétika

Doktori képzés

2002-2009. PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskola

Tudományos fokozat

Doktori (PhD), PPKE BTK, 2009.

Az értekezés címe: A Magyar Testvéri Közösség története

Munkahely

2003-2005. Kodolányi János Főiskola, tudományos segédmunkatárs

2005-2014. Óbudai Egyetem, Trefort Ágost Mérnökpedagógiai Központ, adjunktus

2014-2017. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, tudományos munkatárs, a Történeti Kutatócsoport vezetője

2017. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Tudományos Főosztály, Tudományos és Közművelődési Kapcsolatok Osztálya, tudományos kutató

Nyelvtudás Német – felsőfok Latin – középfok

Kutatási terület

(2)

2

20. századi magyar társadalom- és eszmetörténet

A nácizmussal való szembenállás története Magyarországon A háború utáni koncepciós eljárások

Kitüntetések, szakmai díjak

2017. október 23. Simon István díj

Tudományos közéleti tevékenység

1998 – 2000: Prohászka Ottokár szakkollégiumi tagság

2004 – 2006: Vocational Teacher Trainees in Practice SOCRATES project 2004-06 (Koordinátor intézmény: Innsbruck BPA Ausztria)

2002 – 2006: Virtual Electronic Learning in Vocational Teacher Training Leonardo project (Koordinátor intézmény: Budapesti Műszaki Főiskola, Bánki Kar,

Mérnökpedagógiai Intézet)

2010 – 2014: PPKE BTK történelmi műhely Magyar sorskérdések nevű szekciójának vezetése

Oktatói tevékenység

PPKE BTK 2009- történelem tanszéken óraadói tevékenység, (Magyar és egyetemes történelem újkortól napjainkig) Heller Farkas Főiskola 2003-2004. (Európa kultúrtörténete) Zsigmond Király Főiskola 2004-2010 előadások és szemináriumvezetés

(Egyetemes művelődéstörténet, Magyarország története a XX. században, Az európai egységgondolat fejlődéstörténete, Európa története)

Kodolányi János Főiskola 2004-2005. előadás. (Esztétika)

Óbudai Egyetem előadások, szemináriumvezetés, pedagógiai gyakorlatok (jogelőd: BMF) vezetése 2005-2014. (Kultúrtörténet, Művészettörténet,

Történelem vitás kérdései, Kommunikáció)

Az öt legfontosabb publikáció

- Egy spanyol – magyar diplomáciai játszma a hidegháborús játéktérben. In A Rajk per éve: közelítések 1949-hez. Szerk. Takács Tibor. Kronosz, Bp.-Pécs. 185–213.

(3)

3

- Jedna revolúcia, jedna strana. jedna zmena rezimu – Vnímane a interpretácia

revolúcie z roku 1956 pod Kádárovou diktatúrou a pocas zmeny politivkého systému v Madarsku In Pamät’ národa 2020/4. 44-59.

- Those who are not against us, are they with us? – Cultural Policy of the Kádár Consolidation and the Oppoatiton of the Political System in Hungary In Securitas Imperii 2020/1. 170–192.

- Titkos társaság – A Magyar Testvéri Közösség története. Jaffa Kiadó, Budapest 2017, 295. p.

- A Nagy Imre-kód – Nagy Imre újratemetésének politikai dimenziói. Antológia Kiadó, Lakitelek 2014, 270p. (társszerző Riba András)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :