• JELENKORITÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGIFOLYAMATOK

Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK • 2015/2. JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK. X. évfolyam 2. szám 2015. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet. •.

(2) JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK. A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetének társadalomtudományi folyóirata. X. évfolyam, 2. szám (2015/2.).

(3) Kiadó: Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar 6724 Szeged, Mars tér 7. telefon: 62 546 000, e-mail: dekan@mk.u-szeged.hu honlap: www.mk.u-szeged.hu Felelős kiadó: Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor D.Sc., egyetemi tanár, rector emeritus az SZTE Mérnöki Kar dékánja Szerkesztőség: Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 6724 Szeged, Mars tér 7. telefon: 62 546 027, e-mail: tmark@mk.u-szeged.hu Főszerkesztők: Dr. habil. Gál József – Prof. Dr. Gulyás László Szerkesztő: Dr. Kis Krisztián Szerkesztőbizottság: Dr. Benkő-Kiss Árpád C.Sc., Dr. Fabulya Zoltán Ph.D., Dr. habil. Gál József Ph.D., Prof. Dr. Gulyás László Ph.D, Ph.D, Dr. Hampel György Ph.D., Dr. Kis Krisztián Ph.D., Dr. Lendvai Edina Ph.D., Nagy Sándor M.Sc., Dr. habil. Oláh Judit Ph.D., Dr. Panyor Ágota Ph.D., Dr. Székely Andrea Ph.D., Dr. Zsótér Brigitta Ph.D.. Technikai szerkesztő: Czibolya Anita Nyomda: Innovariant Nyomdaipari Kft. 6750 Algyő, Ipartelep 4. telefon: 62 493 626, 62 493 638 fax: 62 493 914 e-mail: nyomda@innovariant. hu honlap: www.innovariant.hu ISSN 1788-7593 Szeged, 2015.

(4) SZERZŐINK Dr. Bajmócy Péter Ph.D., egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem, Szeged Bálint Ádám, szakmai szolgáltató Szegedi Tudományegyetem, Szeged Csikós Sándor, tanársegéd Szegedi Tudományegyetem, Szeged Dobó Franciska, műszaki menedzser B.Sc hallgató Szegedi Tudományegyetem, Szeged Dr. habil. Gál József, egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem, Szeged Gergely Attila, műszaki menedzser B.Sc hallgató Szegedi Tudományegyetem, Szeged Dr. Kis Krisztián Ph.D., főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem, Szeged Dr. pharm. Kómár Mária Magdolna, gyógyszerész Szegedi Tudományegyetem, Szeged Molnár Anikó, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök Szegedi Tudományegyetem, Szeged Németh Gabriella, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök Szegedi Tudományegyetem, Szeged Dr. habil. Oláh Judit Ph.D., egyetemi docens Debreceni Egyetem, Debrecen Dr. Panyor Ágota Ph.D., egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem, Szeged Pesti Kitti, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök B.Sc. hallgató Szegedi Tudományegyetem, Szeged Dr. Sárosi József, Ph.D., főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem, Szeged Dr. univ. Simonyi Péter, humánökológus, óraadó Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Szabó Zénó, szakmai szolgáltató Szegedi Tudományegyetem, Szeged Vidéki Renáta, geográfus M.Sc. hallgató Szegedi Tudományegyetem, Szeged Dr. ZsótérBrigitta Ph.D., főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem, Szeged.

(5)

(6) 5. TARTALOMJEGYZÉK HUNGARIKUMOK, TÁPLÁLKOZÁS, FOGYASZTÓI SZOKÁSOK Kis Krisztián – Pesti Kitti: Szegedi élelmiszeripari hungarikumok helyzete, lehetőségei a globalizáció és a lokalizáció kölcsönhatásában: eredet, hagyomány és minőség szögediesen ................................................. 9 Zsótér Brigitta – Molnár Anikó: A pálinka előállításával kapcsolatos jogszabályváltozások (2010) – előállítási feltételek, adózási kötelezettségek – hatásainak vizsgálata a gyakorlatban ............................. 35 Simonyi Péter: A táplálkozás aktuális összefüggéseiről: történet, egészség, fenntarthatóság ............................................................................ 53 Zsótér Brigitta – Németh Gabriella: Vásárlói szokások vizsgálata a M.I.T. Hungária Kft. szentesi üzleteiben..................................................... 65 TÁRSADALMI SZERVEZŐDÉSEK ÉS FOLYAMATOK Panyor Ágota: A szövetkezések szerepe a mezőgazdaság zöldség és gyümölcs szektorában.................................................................................. 75 Bajmócy Péter – Vidéki Renáta: Keszthely és környékének demográfiai elemzése 1990-2011 között statisztikai adatok alapján........... 87 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA, MECHATRONIKA Oláh Judit: A közúti áruszállítás és szállítmányozás kihívásai napjainkban................................................................................................ 103 Kómár Mária Magdolna – Gál József: A gyógyszertári logisztika és a minőségbiztosítás néhány összefüggése, valamint közreműködői ............ 121 Sárosi József – Csikós Sándor – Szabó Zénó – Bálint Ádám – Gergely Attila – Dobó Franciska: Pneumatikus mesterséges izom által működtetett rehabilitációs eszközök tervezése és kivitelezése ................. 131.

(7)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :