A Debreceni Egyetemen a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024. azonosítószámú pályázati projektben megvalósult tevékenységek beszámolói

398  Download (0)

Full text

(1)

A DEBRECENI EGYETEMEN A

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024.

AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZATI

PROJEKTBEN MEGVALÓSULT

TEVÉKENYSÉGEK BESZÁMOLÓI

(2)

         

Indikátorok teljesülése

(3)

Sorszám Publikáció címe Egység neve 1. Bagdi Katalin: A munkajog és a társasági jog határán- Milyen szabályok alkalmazandók a

munkaviszonyban álló vezető tisztségviselőkre? Állam- és Jogtudományi Kar TDK

2. Balogh Éva: Alkotmányozási eljárások, Magyarországi alkotmányozások összehasonlító

elemzése (1989-2011) Állam- és Jogtudományi Kar TDK

3.

Becánics Adrienn: Az emberi jogok érvényesülése a személyi szabadság elvonása során, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar vonatkozású döntéseire és az

ügyészi ellenőrzések tapasztalataira Állam- és Jogtudományi Kar TDK

4. Belinszky Adrienn: A fogantatás, és ami mögötte van- egyes speciális kérdések a büntetőjog

szemszögéből Állam- és Jogtudományi Kar TDK

5. Bordás Péter: Az önkormányzati finanszírozási rendszer átalakaítása- a Mötv. Pénzügyi

rendelkezéseinek tükrében Állam- és Jogtudományi Kar TDK

6. Deák Viktória: A miniszteri felelősség az interpellációs gyakorlat tükrében 1861-1918 közöttÁllam- és Jogtudományi Kar TDK 7. Falusi Bernadett: Az 1956-os magyar revolúció és szabadságharc a lengyel-magyar

kontaktus tükrében (1956 ötvenhat év távlatából) Állam- és Jogtudományi Kar TDK 8. Farkas Henrietta Regina: "Venni vagy nem venni?" A "használt" szoftverek értékesítésének

jogi megítélése az Európai Unióban Állam- és Jogtudományi Kar TDK

9. Farkas Henrietta Regina: Javítóintézeti nevelés ma és tegnap- Nálunk és másoknál Állam- és Jogtudományi Kar TDK 10. Fekete Szabina: A közlekedési bűncselekmények elméleti és gyakorlati kérdései Állam- és Jogtudományi Kar TDK 11. Gál Tamás: A közszolgálati jogviszony megszűnésének és megszüntetésének esetei, különös

tekintettel a Kttv. szabályaira Állam- és Jogtudományi Kar TDK

12. Gócza Ágnes: A jövedéki adóztatás a jövedéki törvény és a büntetőjog aspektusából Állam- és Jogtudományi Kar TDK 13. Herman Zsuzsanna: A családon belüli erőszak egyes kriminológiai kérdései Állam- és Jogtudományi Kar TDK 14. Liga Éva: Vallási jelképek viselésével kapcsolatos döntések a strasbourgi gyakorlatban Állam- és Jogtudományi Kar TDK 15. Liptai Noémi: A horgászat környezetjogi kérdései- különös tekintettel a pontyok védelmére a

magyarországi tavakban Állam- és Jogtudományi Kar TDK

16. Papp Olga Katalin: A helyi önkormányzáshoz való kollektív alapjog a közigazgatásban Állam- és Jogtudományi Kar TDK 17. Papp Olga Katalin: Biztos kezekben a magánszféránk- de jó kezekben is? Állam- és Jogtudományi Kar TDK 18. Papp Olga:A helyi önkormányzathoz való kollektív alapjog Állam- és Jogtudományi Kar TDK 19. Percze Nikolett: A modern fiduciárius ügyletek egyes jellegzetességei, különös tekintettel az

előzményüket adó fiducia cum creditore elveire Állam- és Jogtudományi Kar TDK

20. Ponyokai Judit: Hatékonyság és gyorsaság. Hatékonyság és gyorsaság? A kiemelt

jelentőségű ügyek Állam- és Jogtudományi Kar TDK

21. Szabó Fruzsina: Az Európai Külügyi Szolgálat szerepe- út a szorosabb európai integráció

felé? Állam- és Jogtudományi Kar TDK

22. Szabó Klaudia Noémi: A csoportos létszámcsökkentés és a munkaerő-kölcsönzés mint a

válságkezelés lehetséges munkajogi eszköze Állam- és Jogtudományi Kar TDK

23.

Szabó Zsanett: Enyhítő és súlyosbító körülmények megítélése a vagyon elleni bűncselekmények kapcsán 1920-1925 között, különös tekintettel a Debreceni Ítélőtábla

ítélkezési gyakorlatára Állam- és Jogtudományi Kar TDK

24. Szalóki István: A helyi önkormányatok felügyeleti rendszere Állam- és Jogtudományi Kar TDK 25. Tarkó Izabel Ágnes: Helytállás és felelősség a fizetésképtelen gazdasági társaságok

tartozásaiért a magyar társasági jogban Állam- és Jogtudományi Kar TDK

26. Tomasovszky Edit: A követő jog alapproblémái, szabályozási kérdései Állam- és Jogtudományi Kar TDK 27. Tóth Gábor: Erőegyensúlyi politika és diplomácia a 15. századi Itáliában Állam- és Jogtudományi Kar TDK 28. Vida Gabriella: Az érvénytelenség jogintézményének változásai az új munka

törvénykönyvében- összehasonlítva a Ptk. szabályaival Állam- és Jogtudományi Kar TDK 29. Zsugyó Virág: Alkotmányellens alkotmámynódosítás?! Az alkotmánymódosítások bírói

kontrollja a török és a magyar alkotmánybíróság gyakorlatán keresztül Állam- és Jogtudományi Kar TDK 30. A dolmányos varjú (Corvus cornix L.) fészkelőhely választása városi környezetben. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 31. A dolmányos varjú (Corvus cornix L.) színes gyűrűs jelölésének módszertana és az előzetes

eredmények. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

32. A hazai mézelő méh (Apis mellifera L.) populációk fajtajelleg vizsgálata Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 33. A hazai mézelő méh (Apis mellifera L.) populációk genetikai távolságbecslésének vizsgálata

– Előzetes közlemény. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

34. A kárpáti borzderes testalakulásának és méreteinek összehasonlító elemzése Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 35. A kobalt-korid hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva termelési paramétereire és

egyöntetűségére Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

36. A legelő szarvasmarha viselkedés-kutatásának módszertani kérdései. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 37. A szibériai kecsege (Acipenser ruthenus marsiglii) intenzív rendszerben történő

előnevelésének előzetes eredményei Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

38. A termelési tulajdonságok és a leptin T3469C polimorfizmusának összefüggés-vizsgálata

sertésben Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

39. Az állatjólét és a sántaság vizsgálata tejelő tehén állományokban Magyarországon Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 40. Broilerek értékes húsrészeinek műszeres és érzékszervi vizsgálata. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 41. Colour ring program of Hooded Crow (Corvus cornix L.) Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 42. Cönológiai vizsgálatok különböző telepített és felújított gyepekben Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 43. Csirkemáj proteomjának változása szelén indukció hatására – 2D PAGE optimalizálás. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 44. Daily behaviour of Hungarian Grey Cattle under range grazing conditions Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 45. Egy intraspecifikus kecsegehibrid (szibériai kecsege x kecsege) intenzív rendszerben történő

nevelésének előzetes eredményei. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

46. Egy vadaskert részleges botanikai hatásvizsgálata. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 47. Evaluation of Hungarian show jumping results using different

models. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

48. Evaluation of Hungarian showjumping results using different measurement variables Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 49. Fehér dorper kosok spermatológiai jellemzői Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 50. Holstein-fríz tehenek hosszú hasznos élettartamának vizsgálata proteomikai módszerekkel. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

(4)

Sorszám Publikáció címe Egység neve 51. Kedvező biológiai hatású mikroelemekkel dúsított Artemia alkalmazása a barramundi (Lates

calcarifer) lárvanevelésében. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

52. Kossperma eltarthatósága zselatinos hígítóban. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 53. Különböző zsírtartalmú tápok etetésének hatása a hibrid csíkos sügér termelési paramétereire

és húsminőségére Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

54. Nagy kárókatona állományadatok a Hortobágyi Halgazdaság területéről Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 55. PCR egyszálú DNS konformáció polimorfizmus alkalmazása állati eredetű élelmiszerek

azonosítására. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

56. Performance and Adaptability of the Dorper Sheep Breed under Hungarian and Romanian

Rearing Conditions Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

57. Proteome analysis of musculus longissimus dorsi of

Hungarian Merino and Tsigai sheep breeds. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

58. Saját- és ivadékteljesítmény vizsgálat a military sportban. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 59. Seasonal variaton in some reproductive parameters of Dorper rams in Hungary Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 60. Study of animal welfare status in dairy cow herds in Hungary – looking for causes of

lameness. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

61. Szarvasmarha és bivaly tej és tejtermékének elkülönítése DNS-alapú technika

alkalmazásával. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

62. Szilárd: Őzek orr-garatbagócs (Cephenemyia stimulator, clark, 1815) fertőzöttségének

jellemzői a Dél-Alföldön. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

63. Tejelő szarvasmarha-telepek hatékonyságának elemzése és anyagáramlási folyamatainak

elmezése Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

64. The impact of intensive big game keeping on forest

vegetation. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

65. Új vetőmagkeverékek vizsgálata a vadföldgazdálkodásban Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 66. A vakondpatkányok menisége és a hiány hangja- Barna Péter beszélgetése Németh ZoltánnalBölcsészettudományi Kar TDK

67. Adorjáni Panna: Jár a szád, mint valami piaci kofanák; Fogadjunk, egy láda sörben, hogy

nem bírod ki két hétnél többet egy románnal Bölcsészettudományi Kar TDK

68. Árva Márton: A kiválasztottak magányosságai- Andrés Wood: Violeta- Köszönet az életnek

Bölcsészettudományi Kar TDK

69. Balogh Péter: Redőny és Csend Bölcsészettudományi Kar TDK

70. Baranyi Gyula Barnabás: A konstruált igazságok "valósága" Christopher Nolan Memento

című filmjében Bölcsészettudományi Kar TDK

71. Bihary Gábor: Darált nyelv- Németh Zoltán: Boldogságtelep, vetélőgépben Bölcsészettudományi Kar TDK 72. Bognár Zsófia: Megáll és visszanéz- A MODEM Alkony című tárlatáról Bölcsészettudományi Kar TDK 73. Ernei Júlia: Az életöröm és a halál színpadi képei- Textualitás, vizualitás és rituálé Silviu

Purcarete színházában Bölcsészettudományi Kar TDK

74. Falvai Mátyás: Rendetlenkedtél Bölcsészettudományi Kar TDK

75. Fehér Renátó: A háziubuli másnapja Bölcsészettudományi Kar TDK

76. Izsó Zita: Szkafander; Építési terület Bölcsészettudományi Kar TDK

77. Kiss Ernő Csongor: Test és félhangjai- Molnár Illés: Hüllők és Izzók Bölcsészettudományi Kar TDK 78. Lénárt-Muszka Attila: M. Nagy Miklós nyomára bukkant a 30 évvel ezelőtt eltűnt Mr. Ben

Gavinnek- Az Úton új magyar fordításának margójára Bölcsészettudományi Kar TDK

79. Nagy Márta Júlia: Az eukarióták elégiája Bölcsészettudományi Kar TDK

80. Németh Zoltán: Kunstkamera Bölcsészettudományi Kar TDK

81. Papp Sára Írisz: Az esztétika teológiához való viszonya- Békési Sándor: Ergon. A keresztény

esztétika teológiája Bölcsészettudományi Kar TDK

82. Petneházi Anna: Út-off- Egy útkereső Kerouac-feldolgozásról Bölcsészettudományi Kar TDK 83. Sipos Tünde: Az antik szépségideáltól a szocreál monstrumig- Bodoni Zsolt festményei elé Bölcsészettudományi Kar TDK 84. Sirokai Mátyás: A káprázatbeliekhez írott levelek (3) Bölcsészettudományi Kar TDK 85. Somoskői Beáta: A szómágia és a deketív- Un Go, 2011 Bölcsészettudományi Kar TDK

86. Székelyhidi Zsolt: Generációs online Bölcsészettudományi Kar TDK

87. Szép Szilva: Vigyázz, hol a tárcád! A kontextusváltás jelentésképző szepere Tóth Krisztina

tárcanovelláinak szövegváltozataiban Bölcsészettudományi Kar TDK

88. Vigh Levente: Slam Poetry: a kölktészet szabadsága, a szabadság költészete Bölcsészettudományi Kar TDK 89. 1-es típusú diabeteses gyermekek és serdülők fizikai fittsége és egészséggel összefüggő

életminősége Egészségtudományok Doktori Iskola

90. A cisztás fibrózis és myasthenia gravis ellátás koncentrációjának változása Magyarországon

2004 és 2010 között (Földvári Anett, Vincze Ferenc) Egészségtudományok Doktori Iskola 91. A dohányzás genetikai hátterének vizsgálata az általános magyar és a telepszerű

körülmények között élő lakosság körében (Kornyicki Ágota) Egészségtudományok Doktori Iskola 92. A health psychological óstudy of parents with a child conceived by in-vitro fertilization (IVF

(Nagy Erika) Egészségtudományok Doktori Iskola

93. A humán paraoxonáz-1 aktivitását meghatározó tényezők veseelégtelenségben és

vesetranszplantációt követően Egészségtudományok Doktori Iskola

94. A koherencia-érzés különbségei telepi körlmények között élők és a többségi populáció

viszonylatában Magyarországon (Kornyicki Ágota) Egészségtudományok Doktori Iskola 95. A krónikus májbetegség, májzsugor etiológiai hátterének vizsgálata a magyar férfiak körében

Egészségtudományok Doktori Iskola 96. A magyar referencia DNS biobank jellemzése. Az ACE I/D polimorfizmus szerepe a

metabolikus szindrómára való fogékonyság kialakításában a magyar lakosság körében Egészségtudományok Doktori Iskola 97. A PON1 enzim paraoxonáz és laktonáz aktivitásának változása hemodializált és

transzplantált krónikus veseelégtelen betegekben Egészségtudományok Doktori Iskola 98. A ropinirol és a rosiglitazon proarrhythmiás hatásának vizsgálata kutya kamrai

szívizomsejtekben Egészségtudományok Doktori Iskola

99. A serdülőkori fehérköpeny hypertonia és a celebralis célszervkárosodások kapcsolata Egészségtudományok Doktori Iskola 100. A serdülőkori hipertónia néhány befolyásoló tényezőjének vizsgálata Egészségtudományok Doktori Iskola

(5)

Sorszám Publikáció címe Egység neve 101. Az autoimmun folyamat aktivitásának megítélése endokrin orbitopathiában Egészségtudományok Doktori Iskola 102. Az elhízás hatása a cardiovascularis megbetegedésekre és az obesitasparadoxon jelensége,

Paragh György Egészségtudományok Doktori Iskola

103. Az obezitás patomechanizmusa során megváltozott koleszterin- és kalciumháztartás

vizsgálata monocitákban Egészségtudományok Doktori Iskola

104. Borderline personality disorder and childhood traumatization (Merza Katalin) Egészségtudományok Doktori Iskola 105. Characterization of a novel high-density lipoprotein antioxidant capacity assay and its

application to high-density lipoprotein fractions, Krisztina Gaál Egészségtudományok Doktori Iskola 106. Dr. Nagy Attila: A 2-es típusú diabetes szövődményének népegészségügyi súlye és

prevenciójuk lehetősége Egészségtudományok Doktori Iskola

107. Ecsedi Szilvia: A daganat genom alterációi: epigenetikai és struktúrális változások Egészségtudományok Doktori Iskola 108. Ecsedi Szilvia: Hipo- és hipermetilációs mintázatok humán malignus melanomába Egészségtudományok Doktori Iskola 109. Effect of aliphatic contaminants of illegal spirits on phagocytosis by human granulocytes (Pál

László) Egészségtudományok Doktori Iskola

110. Effect of Nutritional Status on Human Paraoxonase-1 Activity in Patients with Chronic Kiney

Disease, Ferenc Sztanek Egészségtudományok Doktori Iskola

111. Effectiveness of Policies to Improve the Health and Social Situation of Roma Populations in

the European Region Egészségtudományok Doktori Iskola

112. Egészségveszteségek forrása a hipertónia gondozása során Magyarországon (Szabó Edit,

Vincze Ferenc) Egészségtudományok Doktori Iskola

113. Erdélyi Zsuzsa: Egy debreceni középiskola tanulói egészségmagatartásának

összehasonlítása az országos korosztályos jellemzőkkel Egészségtudományok Doktori Iskola 114. Evalution of an integrated school health promotion programme in a high school in Debrecen

(Erdélyi Zsuzsa) Egészségtudományok Doktori Iskola

115. Factors in development of codependency (Knapek Éva) Egészségtudományok Doktori Iskola 116. Fiatal Szilvia: Népegészségügyi genomika-kutatás, gyakorlat és törvényi háttér hazánkban Egészségtudományok Doktori Iskola 117. Földvári A, Szabó E, Sándor J: Az elhízás és a táplálkozási szokások vizsgálata keringési

betegségekben szenvedők körében Egészségtudományok Doktori Iskola

118. Földvári Anett: Táplálkozási szokások vizsgálata keringési betegségben szenvedők körében

Egészségtudományok Doktori Iskola 119. Genetikai eltérések karakterizálása BRAF és NRAS mutációt hordozó humán primer

melanomákban Egészségtudományok Doktori Iskola

120. Genetikai eltérések szerepe humán melanomák progressziójában (Korokynai Viktória, Kiss

Tímea) Egészségtudományok Doktori Iskola

121. Hand hygiene related measurement of training efficiency among medical students (Borbély

Ágnes) Egészségtudományok Doktori Iskola

122. Increased hair selenium concentration in hyperlipidemic patients, Péter Fülöp Egészségtudományok Doktori Iskola 123. Investigation of molecular alterations associated with melanoma invasion (Koroknai

Viktória, Kiss Tímea) Egészségtudományok Doktori Iskola

124. Janka Eszter Anna: Természetgyógyászok szolgáltatásainak igénybevételét bfolyásoló

tényezők vizsgálata cukorbeteg, hipertóniás és hiperkoleszterinémiás felnőttek közt Egészségtudományok Doktori Iskola 125. Kecskés Judit: Cervixdaganat miatt műtöttek szűrési anamnézisének területi különbségei

Magyarországon Egészségtudományok Doktori Iskola

126. Kecskés Judit: Kevesen járnak méhnyakrákszűrésre Egészségtudományok Doktori Iskola 127. Kecskés Judit: Nőgyógyászati vizsgálatoktól való távolmaradással kapcsolatos attitűd

elemzése reprezentatív mintán Egészségtudományok Doktori Iskola

128. Kiss Tímea: Osteopontin expression in malignant melanoma Egészségtudományok Doktori Iskola 129. Kornyicki Ágota: A várandós nők és újszülöttek egészségi állapota 1997-2008 között Egészségtudományok Doktori Iskola 130. Kovács Nóra: A myasthenia gravis ellátási jellegzetességeinek vizsgálata teljesítmény-

elszámolási jelentések alapján képzett indiktárok segítségével Egészségtudományok Doktori Iskola 131. Kovács Nóra: A myasthenia gravis epidemiológiai viszonyainak és ellátási sajátosságainak

elemzése a kórházi és járóbeteg-szakellátási teljesítmény-elszámolási jelentések alapján

Egészségtudományok Doktori Iskola 132. Leptin triggers Ca2+ imbalance in monocytes of overweight subjects, János Tamás Padra Egészségtudományok Doktori Iskola 133. Onkológiai betegek poszttraumás személyiségfejlődésének és más lélektani jellemzőinek

kapcsolata (Tanyi Zsuzsanna) Egészségtudományok Doktori Iskola

134. Pál László: Effect of aliphatic alcohol contaminants of illegal spirits on phagocytosis by

human granulocytes Egészségtudományok Doktori Iskola

135. Pálinkás Anita: Agydaganatok incidenciája, mortalitása, valamint ezek viszonyának alakulása

hazánkban Egészségtudományok Doktori Iskola

136. Pálinkás Anita: Mammográfiás vizsgálatokon való részvételi gyakoriságok alakulása

MAgyarországon Egészségtudományok Doktori Iskola

137. Paragh György, Juhász Imre, Fülöp Péter: Az elhízás hatása a cardiovascularis

megbetegedésekre és az obesitasparadoxon jelensége Egészségtudományok Doktori Iskola 138. Prenatálos Down szindróma szűrés hatékonysága Magyarországon (Földvári Anett) Egészségtudományok Doktori Iskola 139. Sipos Valéria: A teljesítmény-elszámolási jelentések használati értéke a cisztás fibrózis

epidemiológiai viszonyainak vizsgálatában Egészségtudományok Doktori Iskola

140. Sipos Valéria: Epidemiológiai jellegzetességek és ellátásbeli sajátosságok vizsgálata cisztás fibrózisban szenvedőknél kórházi és ambuláns betegforgalmi adatok felhasználásával

Egészségtudományok Doktori Iskola 141. Szabó Edit, Földvári Anett, Kovács Eszter, Sándor János: Lipid státusz vizsgálata keringési

betegségben szenvedők körében Egészségtudományok Doktori Iskola

142. Szabó Edit: Dohányzási szokások és lipid státusz vizsgálata keringési betegségben

szenvedőkben Egészségtudományok Doktori Iskola

143. Szász István: Genetic and gene expression changes are associated with drug resistance in

melanoma cell lines Egészségtudományok Doktori Iskola

(6)

Sorszám Publikáció címe Egység neve 144. Szívbeteg gyermekek egészségfüggő életminőségének felmérése A Pediatric Quality of Life

Invetory TM Kardiológiai Moduljának magyar adaptációja Egészségtudományok Doktori Iskola 145. The role of osteopontin in melanoma progression (Kiss Tímea, Koroknai Viktória) Egészségtudományok Doktori Iskola 146. Toxicokinetic monitoring of human cell cultures exposed to ethylene oxide (Nagy Károly) Egészségtudományok Doktori Iskola 147. Vámosi Marietta: Down szindrómás gyermekek életminőségének tanulmányozsáa narratív

interjúk segítségével Egészségtudományok Doktori Iskola

148. Varga Éva: Méhnyakrák és emlőrák szűrésén való részvételt befolyásoló tényezők

összehasonlítása Egészségtudományok Doktori Iskola

149. Vincze Ferenc: Folsavbevitellel kapcsolatos attitűd vizsgálata várandósok körében Egészségtudományok Doktori Iskola

150. Vízkeleti Laura: A melanoma genom eltérései Egészségtudományok Doktori Iskola

151. Berencsiné Madácsi Eszter, Bokor Anna, Jávorné Erdei Renáta: Milyen a nyíregyházi nők

vélt egészsége és szűrési hajlandósága 2012-ben? Egészségügyi Kar TDK

152. Bokor Anna, Berencsiné Madácsi Eszter, Jávorné Erdei Renáta: A nyíregyházi lakosok

dohányzási szokásai Egészségügyi Kar TDK

153. Botházi Renáta, Balázs Előd, Dégi László Csaba: Pszichológiai életminőség-vizsgálat két

város tükrében Egészségügyi Kar TDK

154. Fehér Anna: Hova mész, hova tartasz? Kolozsvári magyar egyetemi hallgatók

pályaválasztása Egészségügyi Kar TDK

155. Jávorné Erdei Renáta, Dr. Fábián Gergely, Dr. Füzesi Zsuzsanna: A nyíregyházi lakosok

életminősége az egészségügyi állapot tükrében Egészségügyi Kar TDK

156. Kiss János: Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat tanulságai Egészségügyi Kar TDK 157. Magyar Anna, Dégi László Csaba: Gyergyószentmiklós és Nyíregyháza lakosságának

testtömeg index jellemzői Egészségügyi Kar TDK

158. Müller-Fábián Andrea: Munkaékrték preferenciák a Babes-Bolyai Tudományegyetem

hallgatói körében Egészségügyi Kar TDK

159. Nagy Edit: A "Hogyan tovább" kérdése román nemzetiségű egyetemi hallgatók körében Egészségügyi Kar TDK 160. Orosz Hajnalka, Szabó Hajnalka, Kiss János: Ungvári ls nyíregyházi egyetemi hallgatók

pályaválasztási attitűdjei és pályaképének főbb értékrendi alapjai Egészségügyi Kar TDK 161. Pividaychyk Oxana, Popovich Anna, Báthori-Tárczy Zita, Afanasyev Dmitro: A hallgatók

pályaválasztását befolyásoló szempontok elemzése Egészségügyi Kar TDK

162. Szabó Hajnalka, Orosz Hajnalka, Kiss János: Munkaérték preferenciák és az azokat befolyásoló szociális tényezők összehasonlító vizsgálata a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Főiskola és a kolozsvári Babes-Bolyai tudományegyetem hallgatói körében Egészségügyi Kar TDK 163. A. Makovec et al.: Crzogenic temperature measurement using Epoxy and PMMA coated

fiber Bragg grating sensors, Acta Physica Debrecina XLVI, (2012) 97. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 164. Á. Nagy et al.: Fisher information, Rényi entropy power and quantum phase transition in the

Dicke model, Physica A 391 (2012) 3650. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

165. Á. Nagy et al.: Local coordinate, wave vectors, Fisher and Shannon information in

momentum representation, Physics Letters A 377, (2013) 286-290. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 166. Á. Nagy: Relationship between the effective potentials determining the density and the pair

density, Computational and Theoretical Chemistry 1003, (2013) 97-100. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 167. Á. Nagy: Shannon entropy density as a descriptor of Coulomb systems, Chemical Physics

Letters 556, (2013) 355-358. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

168. Á. Nagy: Theory of excited states of finite systems in Coulomb external potential, Journal of

Physics: Conference Series 410, (2013) 012155. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 169. A. Papp and J. Csikai: Flux albedo of neutrons with thermal and 1.45 eV energies, Acta

Physica Debrecina XLVI, (2012) 123. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

170.

B. Godó and Á. Nagy: Characterization of Rössler and Duffing maps with Rényi entropy and generalized complexity measures, Journal of Physics: Conference Series 410, (2013)

012090. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

171. B. Godó et al.: Generalized complexity measures and chaotic maps, Chaos 22, (2012)

023118. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

172. D. L. Beke et a.: Determination of elastic and dissipative energy contribution to martensic phase transformation in shape memory alloys, fejezet in Shape memory alloy c. könyvben

Fizikai Tudományok Doktori Iskola 173. D. Sohler at al.: High-spin structure of 104Pd, Physical Review C 85, (2012) 044303. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 174. E. Romera et al.: Rényi entropy of the U(3) vibron model, közlésre elfogadva a J. Math.

Chem. c. folyóiratban. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

175.

F. Nagy et al.: An improved time synchronization algorythm on 1000BASE-T ethernet, közlésre elfogadva az IEEE-Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference,

2012 konferenciakötetben. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

176. F. Nagy et al.: Time syncrinization feasibility test on 1000Nase-t Ethernet, Acta Physica

Debrecina XLVI, (2012) 107. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

177. F.R. Soha et al.: Dinamic and static centre of pressure measurement on the forceplate, Acta

Physica Debrecina XLVI, (2012) 143. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

178. G. Pál et al.: Impact fragmantation of plate-like objects, Acta Physica Debrecina XLVI,

(2012) 113. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

179. I Major et al.: Mehotd development for the 14C measurement of atmospheric aerosols, Acta

Physica Debrecina XLVI, (2012) 83. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

180. I. Kuti et al.: Medium- and high-spin band structure of the chiral candidate 132La, Physical

Review C 87 (2013) 044323. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

181. I. Kuti et al.: Observation of -band structure in 104Pd, Acta Physica Debrecina XLVI,

(2012) 75. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

182. L. Csedreki: Experimental conditions for cross section measurements for analytical purposes,

Acta Physica Debrecina XLVI, (2012) 25. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

183. L. Stuhl et al.: The properties of the low energy neutron array and LaBr3 detectors in the

S408 experiment at GSI, Acta Physica Debrecina XLVI, (2012) 155. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

(7)

Sorszám Publikáció címe Egység neve 184. M. Calixto et al.: Signatures of quantum fluctuations in the Dicke model by means of Rényi

uncertainty, Physical Review A 85, (2012) 058313. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 185. M.V. Garzelli et al.: ttW + ttZ hadronproduction at NLO accuracy in QCD with Parton

Shower and Hadronization effects, JHEP 11, (2012) 056. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 186. M.V. Garzelli et al.: Z0-boson production in association with a ttnegate pair at next-to-

leading order accuracy with patron shower effects, Physical Review D 85, (2012) 074022.

Fizikai Tudományok Doktori Iskola 187.

N. Yoshioka, F. Kun and N. Ito: Creep rupture due to thermally induced cracking, közlésre elfogadva a Proceedings of the Multiscale Materials Modeling 2012 Conference

konferenciakötetben. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

188. N.H. March et al.:Pauli potential functional for spherical inhomogeneous electron liquids

generated by a bare Coulomb field, Physics and Chemistry of Liquids 50, (2012) 412. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 189. P. Herczku et al.: Guilding of 3 keV Ar7+ ions by polycarbonate nanocapillaries and glass

microcapillaries, Acta Physica Debrecina XLVI, (2012) 57. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 190. Pauli W. Ayers et al.: Time-independent density-functional theory for excited states of

Coulomb systems, Physical Review A 85, (2012) 042518. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 191. R. Rácz et al.: Gold and Calcium ion beams for materials research by the ATOMKI ERC ion

source, Acta Physica Debrecina XLVI, (2012) 133. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 192. R. Trencsényi: Localization length tuned by external magnetic fields in polyphenylene type

of polymers, Acta Physica Debrecina XLVI, (2012) 165. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 193. S. Calinescu et al.: Study of the neutron rich sulfure isotope 43S through intermediate energy

Coulomb excitation, Journal of Physics: Conference Series 413 (2013) 2030. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 194. S.T.S. Kovács et al.: A new setup for molecure fragmentation studies and the first results

from the N++H2O collisons, Acta Physica Debrecina XLVI, (2012) 65. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 195.

T. Hohl et al.: Elecrtomechanical deposition of Bismuth micro- and nanowires using electroplate and lift lithography, közlésre elfogadva az International Material Research

Congress (IMRC) XXI (2012) konferenciakötetben. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 196. T. Szücs et al.: Shallow-undeground accelerator sites for nuclear astrophysics: Is the

background low enough?, European Physical Journal A48 (2012) 8. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 197. T.Y. El Rasasi et al.: Calculation of elastic contributions in single crystalline Cu-11.5W%Al-

5.0WT%Ni shape memory alloy, Material Science Forum 729, (2013) 37-42. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

198.

T.Y. El Rasasi et al.: Effect of thermal and mechanical cycling on the elastic and disspative energy in CuAl(11.5W%)Ni(5.0%) shape memory alloy, közlésre elfogadva a Journal of

Compound and Alloy c. folyóiratban. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

199. Z. Halász et al.: Competition of strength and stress disorder in creep rupture, Physical

Review E85, (2012) 016116. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

200. Zs. Danku and F. Kun: Time series analysis of creep rupture, Acta Physica Debrecina XLVI,

(2012) 37. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

201. Zs. Vajta et al.: High energy gamma rays in 25F, Acta Physica Debrecina XLVI, (2012) 175.Fizikai Tudományok Doktori Iskola 202. Zs. Vajta et al.: Study of neutron rich nucleus 25F via single-step fragmentation, Acta

Physica Polonica B 44 (2013) 553. Fizikai Tudományok Doktori Iskola

203. A hidrológiai elemek térbeli sajátosságainak vizsgálata Lónyay-főcsatorna vízgyűjtő

területén Földtudományok Doktori Iskola

204. A romák kisebbségi önkormányzata az Észak-alföldi régióban Földtudományok Doktori Iskola 205. Az asszonyfalvahavasi (Muntele Sacelului) sztaurolit-gránát csillámpala petrológiája Földtudományok Doktori Iskola 206. Bessenyei Éva - Dr. Szabó György: Egy rekultivált szennyvízleürítő utóélete Földtudományok Doktori Iskola 207. Bodor Norbert - Pénzes János: Eger komplex vonzáskörzetének dinamikai vizsgálata Földtudományok Doktori Iskola 208. Cathodoluminescence microcharacterization of the planar deformation features in quartz

from the ries impact crater Földtudományok Doktori Iskola

209. Changes in solar energy availability for south-estern Europe with respect to global warming

Földtudományok Doktori Iskola 210. Developments Related to Tourism and Their Effects in Debrecen Following the Turn of the

Millenium Földtudományok Doktori Iskola

211. Dr. Fazekas István - Nagy Richárd - Túri Zoltán: Mezőgazdasági eredetű biogáz

alapanyagok potenciálja Hajdú-Bihar megyében Földtudományok Doktori Iskola

212. Dr. Kozma Gábor: A sport változó szerepe a városfejlesztésben: debreceni esettanulmány Földtudományok Doktori Iskola 213. Dr. Pénzes János: A foglalkoztatottság, az ingázás és a jövedelmi szint összefüggései

Északkelet- és Északnyugat-Magyarországon Földtudományok Doktori Iskola

214. Fazekas Csaba: A talajerózió és a suvadás közötti kapcsolatok vizsgálata térképezési

módszerekkel a Nyárádmagyarósi-medence mintaterületén Földtudományok Doktori Iskola 215. Forgács Zoltán: Tectonically controlled Quaternary intracontinental fluvial sequence

development in the Nyírség-Pannonian Basin, Hungary Földtudományok Doktori Iskola 216. Gy. Szabó - K. Czellér: Similarities in the allocation of metallic elements in dietary plants Földtudományok Doktori Iskola 217. Kozma Gábor - Michalkó Gábor - Radics Zsolt: Tourism and local governments in Hungary:

the position of tourism in local council committees of local governments Földtudományok Doktori Iskola 218. Lázár István - Dr. Makkai Gergely: Szélirányok energetikai célú vizsgálata Székelyföldön Földtudományok Doktori Iskola 219. Mester Tamás - Dr. Szabó György: Talajvíz kutak nitrát szennyezettségének vizsgálata

Bárándon Földtudományok Doktori Iskola

220. Mónika Paládi - Anna Megyeri-Runyó: Assessing CO2 emission of family houses with wood

heating considering climate protection Földtudományok Doktori Iskola

221. Nagy Richárd: Pinceminősítés és pinceklíma Földtudományok Doktori Iskola

222. Nitrate conatmination in the groundwater wells of an Eastern Hungarian settlement Földtudományok Doktori Iskola

(8)

Sorszám Publikáció címe Egység neve 223. Pálóczi Gábor - Pénzes János: Térinformatikai módszerek Debrecen autóbusszal való

elérhetőségének vizsgálatában Földtudományok Doktori Iskola

224. Pásztor István Zoltán - Pénzes János: Foglalkoztatási krízis és jövedelmi periferizálódás

Északkelet-Magyarországon a roma népesség arányainak tükrében Földtudományok Doktori Iskola 225.

Pásztor István Zoltán - Pénzes János: Investigation of Peripherisation in Northeastern Hungary by Spatial Demographic and Income Tendencies with Special Attention to the

Roma Population Földtudományok Doktori Iskola

226. Regional development and establishment of renewable energy clustern in nort-west region of

Romania Földtudományok Doktori Iskola

227. Studying groundwater pollution in the surroundings of a recultivated sewage disposal site in

eastern Hungary Földtudományok Doktori Iskola

228. Szabó József - Vass Róbert - Tóth Csaba: Examination of fluvial development on study areas

of Upper-Tisza region Földtudományok Doktori Iskola

229. The new role of sports: the use of sport in place branding activity of the local government of

Debrecen (Hungary) Földtudományok Doktori Iskola

230. Tőkés Tibor: A DATAR és a francia területfejlesztés Földtudományok Doktori Iskola 231. Tőkés Tibor: La comparaison de la régionalisation de France et de Hongrie Földtudományok Doktori Iskola 232. Törökország lehetséges felemelkedése a BRICS országok közé Földtudományok Doktori Iskola

233. Turkey, as an economic growing country Földtudományok Doktori Iskola

234. Türk Gábor: A hidrológiai elemek térbeli sajátosságainak vizsgálata Lónyay-főcsatorna

vízgyűjtő területén Földtudományok Doktori Iskola

235. Z. Forgács - T. Buday: Tectonically controlled Quaternary intracontinental fluvial sequence

development in the Nyírség-Pannonian Basin, Hungary Földtudományok Doktori Iskola

236. "Reál" saját márka fogyasztói elégedettség mérése Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 237. A 2012-es év tevékenységének gazdasági elemzése adott gazdaság esetében Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 238. A faapríték- termelés és az önkormányzati energia-gazdálkodás rendszerszemléletű

gazdasági elemzése esettanulmány alapján Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK

239. A folyamatmenedzsment alkalmazása a rendezvényszervezés területén Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 240. A HBZ KFT. Komplex gazdasági elemzése a versenytársak tükrében Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 241. A kézműves cukrászipar jelenlegi helyzete Magyarországon Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 242. A környezetvédelem megítélése hazai és külföldi egyetemisták körében Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 243. A középkori magyar vaskultúra idegenforgalmi hasznosíthatósága Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 244. A Leader-program vizsgálata - esettanulmány a Dél-Zempléni leader helyi közösségnél Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 245. A nádudvari töltött káposzta piaci bevezetésének statisztikai vizsgálata Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 246. A nedvességtakarékos talajművelés szerepe a kukorica termesztésében réti-csernozjom

talajon Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK

247. A pénzügyi instrumentumok valós értéken történő értékelésének szerepe a tőzsdén jegyzett

vállalatok körében Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK

248. A turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek helyzetének értékelése a

hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit kft. példáján Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 249. A versenyképesség és a pénzügyi pozíció változás elemzése a tejiparban Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 250. Ami a pénznél is többet ér - IT cégek speciális finanszírozásának hazai esetei Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 251. Az egészségturizmus lehatárolása és rendszerének bemutatása egyes Hajdú-Bihar megyei

gyógy-és wellness-szállodák vezetőinek véleménye alapján Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 252. Az emberi erőforrás kiválasztás sajátosságai az egyházi fenntartású oktatási intézményekbenGazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 253. Az intenzív spárgatermesztés stratégiai tervezése hazai viszonyok között Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 254. Az önköltségszámítás gyakorlati alkalmazásának összehasonlító elemzése Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK

255. Családi házak fűtésének gazdaságossága Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK

256. Deviza és forint alapú jelzáloghitelek az árfolyamgát és a végtörlesztés tükrében Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 257. Egyetemisták véleménye a társadalmi felelősségvállalásról Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 258. Hortobágyi termelők helyzete az átrendeződő ellátási láncokban Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 259. Induló sürőipari vállalkozás gazdaságossági elmezése Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 260. Intenzív spárgatermesztéses beruházásánek üzleti elemzése Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 261. Kereskedelmi márkás termékek vásárlói elégedettségének vizsgálata a vásárlók és a

kereskedő szemszögéből Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK

262. Környezeti információk az éves beszámolóban Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 263. Mérsékelt kockázatú befektetési alapok vagyonának és árfolyamának stabilitása és hosszú

emlékezete Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK

264. Nagyecsed és Fábiánháza gazdálkodásának összehasonlítása 2004-2011 között Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 265. Napjaink gazdasági válságának bemutatása és hatásának vizsgálata a mikro-, kis-, és

középvállalati szektorban három mezőgazdasági vállalkozás példáján keresztül Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 266. Portfólió menedzsment és optimalizálás a Budapesti Értéktőzsde adatainak felhasználásával

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK 267. Rövid vágásfordulójú nemesnyár energiaültetvények gazdasági értékelése Hajdú-Bihar

megyében Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK

268. Szabadtartásos csirke hizlalás ökonómiai elemzése adott vállalkozás példáján keresztül Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar TDK

269. Bocsi Veronika: Az idő a campusokon Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar

270. Bocsi Veronika: Munkaértékek a felsőoktatásban Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar 271. Bocsi Veronika: Values and attitudes in the world of higher education Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar 272. Bocsi Veronika-Szabó Diána: Examination of students' labour market attitudes reflected in a

regional study Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar

273. Bocsi Veronika-Tornyi Zsuzsa Zsófia: A vallás értékszociológiai vizsgálata egy regionális

elemzés tükrében Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar

274. Bujdosóné Dr. Papp Andrea: Példázat és mese. Szövegosztályok értelmezése Honti olvasása

kapcsán Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar

275. Dr. Bocsi Veronika: A hallgatói időfelhasználás különbségei az értékek és a vallásosság

tükrében Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar

(9)

Sorszám Publikáció címe Egység neve 276. Dr. Bocsi Veronika: A hallgatók szabadidő struktúrájának jellegzetességei a térség regionális

kutatásainak tükreiben Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar

277. Dr. Bocsi Veronika: A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világábanGyermeknevelés és Felnőttképzési Kar 278. Dr. Bocsi Veronika: Differences between the time usage of students in the light of scale of

values and religiousness Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar

279. Dr. Bocsi Veronika-Szabó Diána: Examination of students' labour market attitudes reflected

in a regional study Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar

280. Dr. Gortka-Rákó Erzsébet: A gyermekvédelmi szakellátás helyzete Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar 281. Dr. Gortka-Rákó Erzsébet: Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok

oktatása a kutatók tükrében Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar

282. Dr. Molnár Balázs: E-learning rendszerek kiberklímájának motivációelméleti aspektusai Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar 283. Dr. Pálfi Sándor: A hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének innovációja az óvodai IPR

segítségével Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar

284. Dr. Pálfi Sándor: Az óvodai projektpedagógia bevezetésének néhány jellemzője

Magyarországon Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar

285. Dr. Pálfi Sándor: Rendhagyó pályaválasztás, rendhagyó pályakezdés Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar 286. Dr. Szerepi Sándor: Az inter- és multikulturális pedagógia kihívásai Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar 287. Dr. Szerepi Sándor: Interkulturalitás/multikulturalitás és pedagógusképzés Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar 288. Gyöngyi Bujdosó-Ágnes Engler-Hajnalka Fényes-Zsuzsa Zsófia Tornyi: Gender differences

in Higher Education in the "Partium" Region Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar 289. Szerepi Sándor: Representation of intercultural society in Central-Europe Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar 290. Szerepi Sándor: Szocializáció a kisebbség többségében Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar 291. Vargáné Nagy Anikó-Vincze Tamás: Adalékok a két világháború közötti hazai tanárképhez Gyermeknevelés és Felnőttképzési Kar 292. Adverse impact of diet-induced hypercholesteremia on cardiovascular time homeostasis in a

rabbit model: Time-dependent changes in cardiac parameters Gyógyszerészeti Tudományok DI 293. Cardioprotective effects of sour cherry seed extract (SCSE) on hypercholesterolaemic rabbit

heart Gyógyszerészeti Tudományok DI

294. Eszter Csoma: Novel human polyomaviruses in pregnancy: Higher prevalence of BKPyV,

but no WUPyV, KIPyV and HPyV9 Gyógyszerészeti Tudományok DI

295. Ethanol Increases Phosphate-Mediated Mineralization and Osteoblastic Transformation of

Vasvular Smooth Muscle Cells Gyógyszerészeti Tudományok DI

296. Expressions of Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LHRH) and Receptors for LHRH

in TCC type of Human Bladder Cancer Gyógyszerészeti Tudományok DI

297. Frequency of genetic and epigenetic alterations of p14ARF and p16INK4A in head and neck

cancer in Hungarian population Gyógyszerészeti Tudományok DI

298. In vivo preclinical evaluation of a promising antiarrhythmic agent, EGIS-7229 Gyógyszerészeti Tudományok DI 299. Increased oxidative stress tolerance results in general stress tolerance in Candida albicans

independently of stress-elicited morphological transitions Gyógyszerészeti Tudományok DI 300. Investigation of chromosome 4 in human uveal melanoma by FISH Gyógyszerészeti Tudományok DI 301. Killing rates exerted by caspofungin in 50 percent serum and its correlations with in vivo

efficacy in a neutropenic murine model against C. krusei and C. inconspicua Gyógyszerészeti Tudományok DI 302. Luteinizing hormone releasing hormone receptor type I as potential molecular target in

human renal cell carcinoma Gyógyszerészeti Tudományok DI

303. Molecular interactions of ErbB1 (EGFR) and integrin-ß1 in astrocytoma frozen sections

predict clinical clinical outcome and correlate wit Akt-mediated in vitro radioresistance Gyógyszerészeti Tudományok DI 304. Optimization of triacetylfsarinine C and ferricrocin productions in Aspergillus fumigatus Gyógyszerészeti Tudományok DI 305. Role of haeme oxygenase-I in resolution of oxidative stress-related pathologies: focus on

cardiovascular, lung, neurological and kidney disorders Gyógyszerészeti Tudományok DI 306. Sequence Variation of Human Papillomavirus Type 31 Long Control Region: Phylogenetic

and Functional Implications Gyógyszerészeti Tudományok DI

307. The Cellular Autophagy Markers Beclin-1 and LC3B-II are Increased During Reperfusion in

Fibrillated Mouse Hearts Gyógyszerészeti Tudományok DI

308. The guinea pig atrial A1 adenosine receptor reserve for the direct negative inotropic effect of

adenosine Gyógyszerészeti Tudományok DI

309. Ungvári Éva: Inzulin rezisztencia hatása citosztatikumok csontvelő toxicitására Gyógyszerészeti Tudományok DI 310. Effects of the different grape rootstocks on the aluminium, copper, iron, manganese and zinc

concentrations of the grape musts Hankóczy Jenő Doktori Iskola

311. Uptake of selenite and selenate during germination of wheat and pea as well as the effect of

treatments in their microbiological state Hankóczy Jenő Doktori Iskola

312. Bene Viktória: Pozitív diszkrimináció az esélyegyenlőségi politikában Hatvani István Szakkollégium 313. Bihari Zsolt: A potenciálisan rákellenes hatású félszendvics típusú (Ru(n6-p-

cimol)(H2o)x)2+ kölcsönhatása hisztidintartalmú oligopeptidekkel és modelljeikkel Hatvani István Szakkollégium 314. Bogdándi Virág: A tuberkulózis és kemoterápiája napjainkban Hatvani István Szakkollégium

315. Buzsik Ildikó: Menekültkérdés Magyarországon Hatvani István Szakkollégium

316. Csorba Anett: A Másik hangja: a női írás és a test kapcsolata. A kurtizán irodalomtól a 20.

századi feminista elméletekig Hatvani István Szakkollégium

317. Emődi Tamás: Hegyközszentimre Hatvani István Szakkollégium

318. Fekete József György: Törökország lehetséges felemelkedése a BRICS országok közé Hatvani István Szakkollégium 319. Fodor Klára: Az AN-152 (AEZS-108) célzott daganatterápiás készítmény

hatásmechanizmusának vizsgálata Hatvani István Szakkollégium

320. Forró László: Hegyközkovácsi Hatvani István Szakkollégium

321. Gál Máté: Brezanóczy Pál egri érsek köéleti és békepapi tevékenysége Hatvani István Szakkollégium

322. Kis Csaba: Eger város viszonyai (1687-1704.) Hatvani István Szakkollégium

323. Kiss Andrea: Főváros-vidék ellentét kultúrpolitikai szempontból Hatvani István Szakkollégium 324. Kiss Magdaléna: A Kösmő/Küsmöd víznév etimológiai vizsgálata Hatvani István Szakkollégium 325. Kulcsár Balázs–Csomós György: Lokális megújuló energiatermelés és energiatranszfer a

bihari határrégióban Hatvani István Szakkollégium

(10)

Sorszám Publikáció címe Egység neve 326. Ládi Zsuzsa: A szótag és a fonéma a beszédpercepcióban Hatvani István Szakkollégium 327. Molnár Éva: Debreceni egyetemisták a családalapításról Hatvani István Szakkollégium 328. Nagy Dániel: A rekatolizáció erdélyi nemesség karrierépítési lehetősége a Báthoryak

korában (1571-1613) Hatvani István Szakkollégium

329. Nagy Jenő: Rövid segítség egyetemi hallgatóknak evolúcióbiológiai témájú kutatásaik elkezdéséhez, 2. Statisztikai elemzések, elterjedési terület rekonstrukció és egyéb problémák

Hatvani István Szakkollégium 330. Pálóczi Gábor: Hajdó-Biahr megye közösségi közlekedésének komplex dinamikai vizsgálataHatvani István Szakkollégium 331. Sebestyén Krisztina: Kapcsolatok az idegen nyelvekkel Hatvani István Szakkollégium 332. Sipos Zoltán: Rézkatalízis a szerves kémiában- brómkumarinok Ullmann-reakciói.

Betekintés a szerves preparatív munkába Hatvani István Szakkollégium

333. Szendrei Ákos: A Bihari Hegyköz történetének vázlata Hatvani István Szakkollégium 334. Szilágyi Ferenc: A Bihari Hegyköz községeinek társadalomföldrajzi arculata Hatvani István Szakkollégium 335. Szilágyi Gusztáv: Englishness in George Orwell's Coming Up for Air Hatvani István Szakkollégium 336. Túri Marianna: A Sebes-Körös ártéri feltöltődésének vizsgálata Hatvani István Szakkollégium

337. Veres Péter: Szilika aerogélek Hatvani István Szakkollégium

338. Veres Péter–Ditrói Tamás–Bogdándi Virág–Búzás Eszter Bíborka–Bihari Zsolt:

Hegyközkovácsi felszín alatti vizeinek hidrokémiai vizsgálata Hatvani István Szakkollégium 339. A hatalom aspektusainak változása a média tanárképében Humántudományok Doktori Iskola 340. A képzés és a munkaerőpiac : Találkozások és töréspontok Humántudományok Doktori Iskola 341. A láthatatlan kéztől a baráti kezekig : hallgatói értelmező közösségek a felsőoktatásban Humántudományok Doktori Iskola

342. A művészet vége (Hegel-Gethmann-Danto) Humántudományok Doktori Iskola

343. A rejtélyes Klamm. Kortárs angolszász művészetfilozófiák. Humántudományok Doktori Iskola 344. A tanulás térszerkezeti sajátosságai Magyarországon Humántudományok Doktori Iskola

345. A Tigris, a Sárkány…., és a zsoltár Humántudományok Doktori Iskola

346. Andrejka Zoltán: Apollón és Diké nyomában- Hegeliánus-hermeneutikai tragédiakísérlet

(teljes változata CD-n) Humántudományok Doktori Iskola

347. Angyalosi Gergely: Vezér nélkül, szépen (Foucault és a „szép élet” etikája) Humántudományok Doktori Iskola

348.

BALÁZS Katalin – BARKÓ Mária – VANCZA Gábor: TÁRSADALMI CÉLÚ REKLÁMOK

KREATIVITÁSSABLONJAI ÉS

HATÁSMECHANIZMUSUK Humántudományok Doktori Iskola

349.

Balázs Katalin, Csízik Tímea, Högye- Nagy Ágnes, Münnich Ákos: A PÁROS ÖSSZEHASONLÍTÁS THURSTONE-FÉLE MÓDSZERÉNEK

ALKALMAZÁSA A PSZICHOLÓGIÁBAN II. Humántudományok Doktori Iskola

350. Bánfalvi Attila: A lelki propriocepció elvetése Humántudományok Doktori Iskola 351. Bényei Péter: A megszabadított Tantalosz (Antropológiai alakzatok Eötvös József A

karthauzijában) Humántudományok Doktori Iskola

352.

BERNÁTH Ágnes – BALÁZS Katalin – JÓNÁS Péter: A MENTALIZÁCIÓS KÉPESSÉG HATÁSA

A KREATÍV REKLÁMOK ÉRTÉKELÉSÉRE Humántudományok Doktori Iskola

353. Biczó Gábor: Az „én” és a „másik”: reflexiók a kortárs antropológiaelmélet néhány filozófiai

alapkérdésére Humántudományok Doktori Iskola

354. Bodnár János Kristóf: Faces of Dignity Humántudományok Doktori Iskola

355. Bodnár János Kristóf: Megjegyzések az identitás, az önazonosság és az emberség

kritériumainak kérdéseihez (Néhány wittgensteini meglátás fényében) Humántudományok Doktori Iskola 356. Bodnár János Kristóf: Megjegyzések az identitás, az önazonosság és az emberség

kritériumainak kérdéseihez néhány wittgensteini meglátás fényében Humántudományok Doktori Iskola 357. Bodnár János Kristóf: Wittgensteini közelítések a „veleszületett szocialitás” kérdéséhez és

ennek a „tabula rasa – idea innata” vitával való kapcsolatához. Humántudományok Doktori Iskola 358. Bodnár János, Bodnár Kristóf:Some remarks on the question of innate sociality from a late-

Wittgensteinian perspective Humántudományok Doktori Iskola

359. Career path and private life in the context of lifelong learning Humántudományok Doktori Iskola 360. Czeglédi Edit- Urbán Róbert: Az elhízással kapcsolatos életminőség mérése: Az elhízáshoz

való alkalmazkodás kérdőív rövidített változatának hazai adaptációja Humántudományok Doktori Iskola 361. DANIS Ildikó: AZ ADATHELYETTESÍTÉS MODERN TECHNIKÁJA

– „MULTIPLE IMPUTATION (MI)” Humántudományok Doktori Iskola

362. Darabos Borbála: Identitás versus állampolgárság – az elismerés dilemmája Humántudományok Doktori Iskola 363. Docsa Viktória Pálma -Dr. Szemán-Nagy Anita: SZEREPBEN LENNI

SZÍNPADI SZÍNÉSZEK DISSZOCIATÍV ÉLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Humántudományok Doktori Iskola 364. Dóra Medvés, Judit Kovács: The role of individual Differences in promoting pro-

environmental behavior Humántudományok Doktori Iskola

365. Dr. Szemán-Nagy Anita, Almássy Zsuzsanna: Disszociatív élmények, abszorpció és

számítógépes játék-preferencia vizsgálata Humántudományok Doktori Iskola

366. Dr. Szemán-Nagy Anita: A várandósság alatti depresszió felismerésének jelentősége a

postpartum depresszió megelőzésében Humántudományok Doktori Iskola

367. DR. SZEMÁN-NAGY ANITA: MULTIPLEX SZEMÉLYISÉG

PSZICHODIAGNOSZTIKA ÉS PSZICHOTERÁPIA Humántudományok Doktori Iskola

368. Edouard Pontremoli: A fotogenikusság Humántudományok Doktori Iskola

369. Edouard Pontremoli: Fenomenológia és fotográfia Humántudományok Doktori Iskola 370. Egyetemi élethelyzetek : ifjúságszociológiai tanulmányok / I. Humántudományok Doktori Iskola 371. Egyetemi élethelyzetek : ifjúságszociológiai tanulmányok / II. Humántudományok Doktori Iskola 372. Egyházi iskolák eredményessége a PISA 2009-ben három közép-európai országban Humántudományok Doktori Iskola 373. Examination of students’ labour market attitudes reflected

in a regional study Humántudományok Doktori Iskola

374. Gergely Angyalosi, Ákos Münnich, Gabriella Pusztai: Interdisciplinary Research in

Humanities Humántudományok Doktori Iskola

375. Gyarmathy Éva: Kreativitás és beilleszkedési zavarok Humántudományok Doktori Iskola

(11)

Sorszám Publikáció címe Egység neve 376. Hátrányos helyzetű iskolák tanárai Magyarországon és Szlovákiában / Humántudományok Doktori Iskola 377. Heller Ágnes: A személyes identitás dinamikája Humántudományok Doktori Iskola

378. Hévizi Ottó: Etikák tört dimenzióban Humántudományok Doktori Iskola

379. Hornyák Péter István: Az identitás kétségbeesése – avagy a kétségbeesés identitása Humántudományok Doktori Iskola 380. Horváth Kata: Kikérdezési módszerek hatása az emlékezetre gyermekkorban Humántudományok Doktori Iskola 381. Horváth Lajos: A tudat metamorfózisa- Az interdiszciplenáris tudatkutatás

tudományfilozófiai-hermenuatikai elemzése (teljes változata CD-n) Humántudományok Doktori Iskola 382.

Inántsy-Pap Judit – Juhász Eszter Vera: A kreativitás és a gyermekrajz fejlődése:

kísérlet a kreativitás összehasonlító vizsgálatára

hat- és tizenegy évesek körében Humántudományok Doktori Iskola

383. Inántsy-Pap Judit: Kortárskapcsolatok iskoláskorban Humántudományok Doktori Iskola

384. Interdisciplinary Research in Humanities Humántudományok Doktori Iskola

385. Investigation of pupils’ science problem solving process using

knowledge space theory at primary level Humántudományok Doktori Iskola

386. István Bujalos: Goods and identities On Michael Walzer’s philosophy Humántudományok Doktori Iskola 387. István M. Bogár: The making of personhood: Crossroads around 400CE Humántudományok Doktori Iskola 388. Járó Katalin, Antal Sándor: A TRANZAKCIÓANALÍZIS (TA) 20 ÉVE

MAGYARORSZÁGON Humántudományok Doktori Iskola

389.

Judit Kovács, József Pántya, Dóra Medvés: „ROOM” FOR RATIONALIZATION IN ENVIRONMENTALLY SIGNIFICANT BEHAVIOR CHOICES: AN AMERICAN-

HUNGARIAN CROSS-CULTURAL COMPARISON Humántudományok Doktori Iskola

390. Karap Zoltán: „A Kékszemű hercegnő vára” (Kritikai jegyzetek Susan McClary és a

feminista zenekritika margójára) Humántudományok Doktori Iskola

391. Karl Mannheim – from the sociology of knowledge

to the science of education Humántudományok Doktori Iskola

392. Kassai Beáta: Haladás vagy hanyatlás a nemzetállamok sorsa Európában? Humántudományok Doktori Iskola 393. Kassai Beáta: Ki vagy te, európai? Gondolatok az európai kulturális identitásról Humántudományok Doktori Iskola 394. Kassai Beáta: Rhetoric in politics, identities in cultures Humántudományok Doktori Iskola 395. Kelemen István: Misztikum és értelem- Közelítések a fiatal Wittgenstein filozófiájához Humántudományok Doktori Iskola 396. Kelemen István: Wittgenstein, the Cartesian I and its doubt Humántudományok Doktori Iskola 397. Kondé Zoltán – Máth János: Matematikai kreativitás és matematikai teljesítmény

Elmélet és gyakorlat Humántudományok Doktori Iskola

398. Kondé Zoltán- Takács Dávid: Az explicit és implicit preparáció jelentősége a gátlási

kontrollban Humántudományok Doktori Iskola

399. KONDÉ ZOLTÁN, PÉK GYÕZÕ, DALLOS KATALIN, IRHA EDINA: PARADOX

GÁTLÁSI HATÁSOK IDÕSKORBAN Humántudományok Doktori Iskola

400.

KOVÁCS JUDIT – PÁNTYA JÓZSEF – BERNÁTH ÁGNES –MÁTH JÁNOS – HIDEGKUTI ISTVÁN: „ELÉG-E MÁR A ROSSZBÓL?” – AZ ESZKALÁLÓDÓ KONFLIKTUSBÓL VALÓ KILÉPÉS KÍSÉRLETES

VIZSGÁLATA A VISZONZATLAN BÉKÜLÉSI GESZTUS

ÉS A MENTALIZÁCIÓS KÉPESSÉG FÜGGVÉNYÉBEN Humántudományok Doktori Iskola

401. Kovács Judit – Pántya József: Kreatív konfliktusmegoldás Humántudományok Doktori Iskola

402. Kőműves Sándor: A definiálhatatlan művészet Humántudományok Doktori Iskola

403. Kőműves Sándor: A művészet intézményi elmélete (teljes változata CD-n) Humántudományok Doktori Iskola 404. Kőműves Sándor: A művészet vége (Hegel-Gethmann – Danto) Humántudományok Doktori Iskola 405. Kőmüves Sándor: A rejtélyes Klamm. Kortárs angolszász művészetfilozófiák. Humántudományok Doktori Iskola 406. Körmendi Attila- Szklenárik Péter: Az iskolai zaklatás Humántudományok Doktori Iskola

407. KÖRMENDI Attila: A PSZICHOPATA SZEMÉLYISÉG Humántudományok Doktori Iskola

408. Krizbai Tímea- Szabó Pál- Pászthy Bea: Önéletrajzi emlékezet deficit anorexiás betegeknél Humántudományok Doktori Iskola 409. Losoncz Alpár: Mennyire magányos az önbecsülő alany? Humántudományok Doktori Iskola 410. Main aspects of autonomous adultearning in Hungary Humántudományok Doktori Iskola

411.

MEDVÉS Dóra, BALÁZS Katalin ,KONDÉ Zoltán, MÁTYÁS Márta: AZ ATTITűDÖK, A TÁRSAS ÉRTÉKORIENTÁCIÓ ÉS A JÖVőBELI KÖVETKEZMÉNYEK

FIGYELEMBEVÉTELÉNEK SZEREPE A KÖRNYEZETTUDATOS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN Humántudományok Doktori Iskola

412. Mező Ferenc: A kreatív (produktív) tanulás vizsgálata Jupiterbolha-próbával Humántudományok Doktori Iskola 413. Mező Ferenc: A kreativitás fejlesztésének módszerei Humántudományok Doktori Iskola 414. Mező Ferenc: Az „IPOO-minimum” kreatív tanulásfejlesztő

program hatásvizsgálata Humántudományok Doktori Iskola

415. Mező Ferenc-MEző Katalin: Képességfejlesztés (elmélet és példatár) Humántudományok Doktori Iskola 416. Michael Quante: Személyes identitás és mély agyi stimuláció Humántudományok Doktori Iskola

417. Milton Fisk: Elismerés, társadalom és harc Humántudományok Doktori Iskola

418. MITYÓK Csaba: AZ IGAZSÁGÜGYI (KRIMINÁL)PSZICHOLÓGIA KÉZIKÖNYVE Humántudományok Doktori Iskola 419.

Mohácsi Bernadett - Dr. Szemán-Nagy Anita: A NŐISÉG ÉRZÉS VÁLSÁGA

A POLICISZTÁS OVARIUM SZINDRÓMA KAPCSOLATA A DEPRESSZIÓVAL ÉS

A SZORONGÁSSAL Humántudományok Doktori Iskola

420. Morris Weitz, a recepciótörténeti középpont Humántudományok Doktori Iskola

421. Morris Weitz: Az elmélet szerepe az esztétikában Humántudományok Doktori Iskola 422.

MÜNNICH Ákos – HIDEGKUTI István: STRUKTURÁLIS EGYENLETEK MODELLJEI:

OKSÁGI VISZONYOK ÉS KOMPLEX ELMÉLETEK VIZSGÁLATA PSZICHOLÓGIAI

KUTATÁSOKBAN Humántudományok Doktori Iskola

423. Münnich Ákos: A kreativitás

többszempontú vizsgálata Humántudományok Doktori Iskola

424. Organizations in adult education Humántudományok Doktori Iskola

425.

Pántya József, Dallos Andrea, Papp Gábor, Kovács Judit: A NEMI ALAPÚ ELUTASÍTÁS IRÁNTI ÉRZÉKENYSÉG ÉS A FÉRFIAKKAL SZEMBENI ELLENSÉGES HIEDELMEK HATÁSA AZ ELUTASÍTÁST KÖVET" HELYZET - ÉRTELMEZÉSRE ÉS

MEGBOCSÁTÁSI SZÁNDÉKRA Humántudományok Doktori Iskola

(12)

Sorszám Publikáció címe Egység neve

426. Pápay Orsolya: A játékfüggőség jelentőségéről Humántudományok Doktori Iskola

427.

PAPP GÁBOR – KOVÁCS JUDIT – PÁNTYA JÓZSEF- KISS NÓRA: MIKOR VEZET MEGBOCSÁTÁSHOZ

A JÓVÁTÉTEL? Humántudományok Doktori Iskola

428. Péter Szabina: Kiűzetés a művészetből Humántudományok Doktori Iskola

429. Pocsai-Faglin Mária: Kreatív identitás: az alkotó interakciója életre kelt alkotásával

(Sámánisztikus elemek Angela Carter Esték a cirkuszban című regényében) Humántudományok Doktori Iskola

430. Pólik József: Nehéz ébredés Humántudományok Doktori Iskola

431. Revákné Markóczy Ibolya: A kreativitás fejlesztése a biológia tanításában Humántudományok Doktori Iskola 432. Rózsa Erzsébet: Személyes és szociokulturális identitás a modern individuum hegeli

koncepciójában Humántudományok Doktori Iskola

433. S. Varga Pál: Romantikus identitásképletek a magyar irodalomban Humántudományok Doktori Iskola 434. Sántha Szilvia: Identitásválságok és -konstrukciók Oscar Wilde Dorian Gray arcképe című

művében Humántudományok Doktori Iskola

435. Social groups in the information society Humántudományok Doktori Iskola

436. Soltész Péter:Weltanschauung – The rise of a concept and the metaphor behind it Humántudományok Doktori Iskola 437.

Sós Csaba: Aporia, irony or palinode?

Friedrich Schlegel and his conception

of incomprehensibility Humántudományok Doktori Iskola

438. Sós Csaba: Friedrich Schlegel vegetáció elve Humántudományok Doktori Iskola

439. Sportoló közösségekhez tartozás mint társadalmi védőfaktor Humántudományok Doktori Iskola

440. Ştefan Gaie: A művészet és a globalizáció Humántudományok Doktori Iskola

441.

Szabó Judit: A BűNELKÖVETőK REHABILITÁCIÓJÁNAK MEGHATÁROZÓ IRÁNYZATAI A NEMZETKÖZI

SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN Humántudományok Doktori Iskola

442. Szemán-Nagy Anita: A disszociatív identitászavar pszichoterápiájáról Humántudományok Doktori Iskola

443. Tanár(nő)kép a rendszerváltás előtt és után. Humántudományok Doktori Iskola

444. Tánczos Péter: Az irónia mint klíma és mint a világ arkhimédészi pontja (Kierkegaard

Lucinda-kritikája) Humántudományok Doktori Iskola

445. The Warnock reports and its Hungarian context Humántudományok Doktori Iskola

446. Thomas Merton zen-buddhizmus képe Humántudományok Doktori Iskola

447. Tóth László: A kreativitás mérésének módszerei Humántudományok Doktori Iskola 448. Tóth László: A Tóth-féle kreativitás mbecslő skála (TKBS) Humántudományok Doktori Iskola 449. Ullmann Tamás: A narratív, a traumatikus és az affektív szubjektivitás Humántudományok Doktori Iskola 450. Vajda Mihály: Elpuskázott történelmi lehetőségek? Humántudományok Doktori Iskola

451. Vajda Mihály: Identitások Humántudományok Doktori Iskola

452.

Valastyán Tamás: Configurations of the Self and of Hope Scolia in the development of the philosophical

concept of person in the modern era Humántudományok Doktori Iskola

453. Valastyán Tamás: Ki vagyok te – ki vagy én? (Az én formálódása Radnóti Miklós Kis

nyelvtan című versében) Humántudományok Doktori Iskola

454. Varga Rita: A sérült test metaforája a Nem és jellemben Humántudományok Doktori Iskola 455. Zoltán Kondé, Gergely Szabó, Zoltán Dósa: Investigating implicit attitudes toward historical

memories Humántudományok Doktori Iskola

456. [¹²5I]SD7015 reveales fine modalities of CB1 cannabinoid receptor density in the prefrontal

cortex during progression of Alzheimer's disease Idegtudományok Doktori Iskola 457. Anxiety, depression and autonomic nervous system dysfunction in hypertension Idegtudományok Doktori Iskola 458. Autistic traits in neurotypical adults: correlates of graph theoretical functional network

topology and white matter anisotropy patterns Idegtudományok Doktori Iskola

459. Blepharopimosis mental retardation syndrome say-Barber/bioesecker/Young-simpson type?

New findings with neuroimaging Idegtudományok Doktori Iskola

460. Brevican, neurocan, tenascin-C and versican are mainly responsible for the invasiveness of

low-grade astrocytoma Idegtudományok Doktori Iskola

461. Can a physician predict the clinical response to first-line immunomodulatory treatment in

relapsing-remitting multiple sclerosis? Idegtudományok Doktori Iskola

462. Cerebral vasoreactivity to acetazolamide is not impaired in patients with severe sepsis Idegtudományok Doktori Iskola 463. Cerebrovascular hemodynamic changes in multiple sclerosis patients during head-up tilt table

test: effect of high-dose intravenous steroid treatment Idegtudományok Doktori Iskola 464. Computed Tomography and Transcranial Doppler Findings in Acute and Subacute Phases of

Intracerebral Hemorrhagic Stroke Idegtudományok Doktori Iskola

465. Connectivity-based parcellation reveals interhemispheric differences in the insula Idegtudományok Doktori Iskola 466. Differential distribution of sdiacylglycerol lipase-alpha and N-acylphosphatidylethanolamine-

specific phospholipase D immunoreactivity in the superficial spinal dorsal horn of rats Idegtudományok Doktori Iskola 467. Effects of different tidal volumes for one-lung ventilation on oxygenation with open chest

condition and surgical manipulation: a randomised cross-over trial Idegtudományok Doktori Iskola 468. Generation of individulaized thalamus target maps by using statistical shape models and

thalamocortical tractography Idegtudományok Doktori Iskola

469. Glioma grade assessment by using histogram analysis of diffusion tensor imaging-derived

maps Idegtudományok Doktori Iskola

470. Lamotrigine effecitvely blocks synaptic transmission between nociceptive primary afferents

and secondary sensory neurons in the rat superficial spinal dorsal horn. Idegtudományok Doktori Iskola 471. Mapping changes of in vivo connectivity patterns in the human mediodorsal thalamus:

correlations with higher cognitive and executive functions Idegtudományok Doktori Iskola 472. One-lung ventilation does not result in cerebral desaturation during application of lung

protective strategy if normocapnia is maintained Idegtudományok Doktori Iskola 473. Reversal of neuromuscular blockade with sugammadex at the reappearance of four twitches

of train-of-four stimulation Idegtudományok Doktori Iskola

Figure

621. Fige Éva DVD75I Hatvani István Szakkollégium
621. Fige Éva DVD75I Hatvani István Szakkollégium p.146

References

Related subjects :