á r s ty , f X *cL ~-oiO K *' -V K J^ S ecJec*J> rt*J: ^ ^ 9 t^ L ^ i^ a O

Teljes szövegt

(1)

I

2

? .

(2)

/aSta^c Á o á-erz^ftsé A^>t^

á r s ty , f X *cL ~-oiO K *' -V K J^ S ecJec*J> rt*J: ^ ^ 9 t^ L ^ i^ a O

_

^ 7 ^ y í^ - e — JCS*tA>*<JZ~i -^ ^ ^ t^ c y 'c ^ u c ? S **4*' e £ ^ * y ^ * fj6 ^ ' — c ^ é ^ * <*.

^

£ ó '/ü lU J i ' c ^ ' £ £ « % « * € . ^

^ c a . ~ Á ^ y c /v S te - * ^ *

*-

.'/& >™ <<^ <úr

ét>ZA^' — e ^ J ^ Y f & A > ^ te js & íc ^

A X < /W i

I # <KQ*:úf

^ 4 ,

eJT- 'Ksaila J r ú tA ^ á '/, ó t't ’**-yY>/é J f l ^ Z&c, ^ e^ u ^ ^ cJ / a £ ^ a . -^<zJr e-** <^&*/4u.u

«*.

/?7^ t< rW S6 ^ ,

</

-tu ítt* /* & **<*, tc * * 4 ^ r S oy'áJt+ r*,

•**«£«..

^ ' Q * u c S ^ c l c < ^ ^ / ^ c .

,*oc^7-<Z<x<e^£cS -^r *+<4-S<£eJ!X*u^ '***£?

* -^ ^ S rtn lk zA ra efc* ^

•'

/^ -/rfa ^ c t **^ py^ 'eJ< s£tu **s, /Ct tz!jéL^c'6 4. -u ^ ' ^ %£&■<* * táry-títtK.

^ e^ r y f h ^ < ^ iy

^ V y ^ - c ^ < * ^ u a < f * * y o a , ' U a

p ya -£ &-Jt-rx0-*S, t^ vesz & yí^Zc*.ct , ^ oc' cx^l ^

^ 'Voc^^e^cc *l s*ouzJ

----Í^2S^'

^

^ y y

vl&cc&Z^^c ^

z^t^urzyr

'Pn Á o ca^H^c

/ ' 'U^CJ y<VY*QU*< S&v 'U^T! /

)

^ • ---- ---- / --- ' "

^xsr~ycs-^~

X^Y 4 £/7%-ÁőWL^st0

f ^ /

C y& jL' &OL /^L^t^TUt c f ,

a ^<*S/izcS<& £

4 CS * ^ -t^ cc^ y

Z ff* z /r

, &

^ u y ^ y í /^ > /^ y * t? S

l/a. e A /üu<&ícc

•'

** * * * * ’ <^TK

/o c é í^ k A A S , y á * £ * ' * J ^ a /

^

2 tvo t^ h )* L Á

.

, * fy £ jr * J y t "

_

ó k /e J t* "

c/Z x^ ly e-p^ ^ ^ u Y

«^W «

&u^ l-6sL

2 .

(3)

sm <zA: /7?w a^ t &'éz^'zrn+~

.

£üf ot^ 7 él^ t/ &i? é>*vy e~ 'V*^4?-7'0-£y ^

^ t''7 ? rrtsn ^ yy^ x^ yi A *ty£ 7<*1 -j%F~ Mlc<

t/íl//l/f Joo

~

pyt e ^cyx^u

.

, zCe/~^

/7] at^i^ / f é l j

.'

€>h Z^iAi

A

'Z 'i^iTisns) & J A X -

^ u

/

um

'Z'

í^ y e i l á ^ t y& ú - <*lu !<£<>> J~t<z. ^

_*v

y ^ ( Á í ^ q y u * ^ /

^ —

<Z * i* y U iS

7 *

y t* -fr ';

t^ ^ n ty f a n n n a ^ eéia^ u o A ^ lh ra ^ . <&Z&rS ^Zu < y *<?

^

«^ís

G ^isfisC tt-i^i : y

^ ~

J

^Cet^A. OC^/

a^r 0~# í

<t

&^sVj< (L^t~ J s / £ oS/y \i

ty ^ / Z (+ / .

&Z* / /Ci

^ 4 / ^

4/^ ^ £' ^ éZ^lsud-e^// ** -Z4SL£-^ jt^ y

^^WC /<£

sé^ c/i eA^*tA£~ á c ^ n r í ^ ^

ó '^ e A ^ ji; £*Z 6far /zu^pi^ " ót*-

,’ ^

J^xTt^rtJ

)L /ZOOt .

P^7i44s{,

tv ^jC^tA^} C^Zc^yí e^Lc^b/. , y& v ’^ l P9> éc^)

.

rK^t'}

.

éfaiZA^sU lA .'

étT i^yU c^^, *<}'

"te Ití^ l. /Z ^ i+ 'w C *y £ *^rz rr,

.

& s rrv + f**

s?,e.U< ****« *n*+*u4 ^ u ^ é t/e j^

(^ f/ £o~6</v,—& -~i''{, ^ cst/it-tj rf?íy&jLt7-tc4 j c /

4 * y ^ C jy ^ ^ « ^ 'e ^ w < á / ' ^

(4)

k .

Oie^u : i W szocLsr* snJLsttc

aoct*- /P-€C

CA. eJo-tfex*

j£ .

Í X

^ ,

'tu n u X

■?«/

oc^ •a-

W

# ■

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :