1 ^ 5 ^ c-í£>' 5 A f*-,*^r, /^ry -ív^-*ti~- ^üz^v^r ^/a / e^- »V -* ;<*?/*« *>*<«✓_ in<■— ^ '1^ v ^TeW^/ c^ *.2a . ^4p Av ^ ^ ^ V/ *V ? líT^ / - . / ■. y, .. ^. - /A k-«<? ■ ^ - w **** _.w^ ^<X <X" _* ww< **.' r^ /<áfce/^ , 4>v* Át<ft^> «^ÁV 1**^ **><íi >

Teljes szövegt

(1)

\L j 3 o y

i n

<■—--í£c% *?~r~v^'flc7Ar+P% / *Jré>

y C ^ 'o ^ ^ S T T ^ L * ^ ^ ' 1 ^

s c J b v ik * « * & + * ,■ > ^ v ^ T e W ^ /

k & * i& £ & \/n ^ *4 jL J ^ t 'fkJ& ty- o A ^ j^ - if t j* * t'U <kJí ^> r*^'^-n u ^> ,

j£ y r . v* & t£ * 't* f* - /fc - * X 'A * r * . -^U ^a f u * * i . * * ■ * f ^ -

/J f * tríy A irtf- c ^ ts ^ fU s v *-* * .

2 a . ^ 4 p A v C jA Íu f/r . < Í*:C 4<lYX^> * j /C é tfí& t,

^ ^ ^ V / *V ? líT^ / - . / ■. y , . . ^ . a - / A

ty v tiJtr f/ /^ 't^ ir< L .j/ <- k - « < ? ■ 'f^ 'C ^ f ^ y Z lfo ^ y u , ’*****-?. sr^ n '« ,

tP á u u U U , ^ - w * * * * _

. w ^ ^ < X

< p tA x iX ^ < X " _ * ^ ' v ^ * -~

w w < * * . ' J k ' * * t * ^ ^ U / ^ j f . * L , ^ r ^ /

< á f c e / ^ s T K J ^ L * ^ jt y * * * * f * A ~ ~ r C / * '* '

A ir f- ^ *-4 + 6 6 , 4 > v * L

( í ^ í ^ it - > ú ~ K Á t < f t ^ > « ^ Á V 1 * * ^

Um m Í ‘, A rC tV f- * * >

< í i > * > . ' . , » Vy - * ; < * ? / * « * > * < « ✓ _

A ^ T T f : , f * - ,

* ^ r , / ^ r y - í

a / v^ - * t i ~ - ^ ü z ^ v ^ r ^ / a

/tu J o ^ i- / /n tA ^ c ^ * /* *7 **-£ / n ^ y < ^ 7 ^ ~ v rTí.^u * / A Z e ^ - t^ '1 y Ok. '^ rV ^ *á -+ ^ y >' 7*^tK sH s>A s, a. /*v *1^ 5^

c - í £ > ' /J i^ jij^ ^ v x Á l -Csf-tyU* K&7tJjP&¥íK$4

SVUL*.

e*~

5

(2)

y& 4 L ^ . (h **r Sh*<S4jl4- ^c^l/S9UA^h CLÁ^ ^

$ /£ <*yi& d & tc # ^

/h /fy rtf ű L ^l/ U j/f > 4 A v ^ 6 > ^ < A t x — ^

< J c / / m n ^ i t / K i L ^ A ^ É t f ^ . 1 -

Q 9 « ? 'j j t 'Ö L^A ^kt-' *y K ^ u y ^ i/r i^ l^ nJ%

■ A ct/yí. < y b ji< a X ^ K t* 4 £ + * * % > **■ a ^

/K J jÍ6 U £ V *s “ (K J U /g jfJ * . % fc,

* * S * K 'tifo to h * s liy * i}

fa su. o lj~> &-4* ?

/n ^ u Z Á tl. ( /^ K i u J v ^ u ^u!U J[-__

6-m - Ó M- « - a * iYíaJt^ c ^ tc ^ ^ X .

, 'V y ^ f $ ***■ / £ - * * * * ' » ' 'Ú U iy A f/^A A X i/ ^ ir á il

n a C Z fáe M ? / V » M ^ * ( U v t y ^ c * 6 ^

^ . x ^ tf ^ z + Iy ^ i/te jJ , t-^ 'K L s tiiZ 't' ■ /*n & >% a 'C t^ n * -^ a 'íu ^ u. '

& p $ z < 4 ~ ^ y A M A - * Z Z %

p ^ '/'& ie (kI ^ €

y ^ u . 'A jit e ^ / & . £ * i *& + -v ry o < -J -*, ^ t^ rp ^ t-

* » X , ^ A í ^ '^ ^ x * * * + J tá £>/ + u * t

lZ fylM A 4 jP ^e & )L iP ^ ^ / ^ j r

y " 7 T ^ C ^ ’v X & J y *' *uaju ' ~ • - - 4 i+ .'^ S /*-*tr4 ^KXj^ / '

Qyf^X. ' ^ ' ^ ’ <^tf~ Ó k

p . /á jX ,-c - * - ' f ‘n*~ X ^As^h 'V <Jr-(i4K -£*eA ? /'h it.-r? ^

^ O ^ J fa , i f f f ^ ^ P

{W v° ^ ^ />M_f sf4 i2 + lta ’ Jh *A v*, 4& ec

\ / Á ^ C -^ ty v w H y iZ ^ \j^ -

üO y 7 T Í V - y

(jL ltU t^ (kA+lyV l\+ * 0 C v i^ í)^ O ^ O^U* d'C iH pfa^ -^ L ^ r_ ^ jiiX tA *--7 / / X í ^ í ^ / X a / 1 9 -^/fil/C fiu c& -~ . Í)M *-'

0X & / /n ^*-4 *iF Ú L'. yÚLOL/^t O ^ C C rty sn h A -^P { t A x * , '* * «**%- a.

< c * £ p jt fy y /° * ^ a~o<>*+ ^ 'h? is ti* A . ^

< ^ t c a fa L ^ tx é * - u , < -/^ íí^ tr^ J ic x A A u ^ ii^

/* V \

(3)

4 ; % ^ , * u U - r y A fC f ^ ^ * * / • * > > .

^ y ^ w í r C eU f ^ í ^ - : . £ }•'< * < ■ “ * ' . < • í * ~

._ > ^ ^ ^ - < í 1, , , í í / t t i ^ ’ t , ' / / í t ^ X * * # ' ' í í 1^ * / V 3 "

* • * * - '

iSV>^6~<*~ . /? S ' / S ?

(}U 4 f t£ ^~c Ú tc /z ^ M -*- — / * * / i > - p M í . f "

^ A / u ^ jU iJ í ? * y r * > * . *

^ / { V ^ A / * Q y f^ J U ,^ A ^a^ O -

7 2 u ^ t * u , - A. 'tysW ^Ú r4s*V ~£' iKa<- 'TtHthJ?

- / , . ^> Ju A- /* & ’ ^ V ^ í J u ^ U ^ . í « « l / V W *t^ L A & *?

^ u - n ^ U ^ o ^ r r

, ^>. ^ r- — *T^tTf1^^wí

/ ■ / ’JU a Á .£ * \a^ iA* '?>> O^rTk? * ,

^ CJLyy~ + *:'- 'v * * + * 'U i, á a+s

~u^ ^* :^z£.z JZl

fo -p ^ 0 Ú Y £ - í H ^ v ^ . ^ V *

J > , / U , - A « - ^ U * * 1/ * > ^ - ^ 5 . / V . O W L . . - ^ -

y ü * - * ^ - *

s d í V ^ t r ^ V * '

(4)

V ^ * A * J*

,4 JfcfMV

. > % V ' n A í » %* %

> x ^ ^ N j r t V ^ r í

, > ' \ v V v v / v. fc

" ? ■ ' ■ • * Í-. " ‘ > ' . ■: ■ > ■ > ' « > , c .

: * v » • * 3 j * . h £ í » , ,

S ' ' ' - ' ^ ": v 'v ^ **< > V &

|T V r t \ ' . r * ^

\ v - v < ■ * » » % > * . * < >

v . x \ v V . . J _

l > £ . * v - Í

^ Va* V X V

T

' ' '

-• < «*«

áfr

^ t ö \ ’ * K \

7 > V

. * » - < v > o r > ^ | >

- .; \ V < * ^

' ♦ •> \ - H- $ > * V * X> V i 5 , ,

> ' * > ► * ' " * s S ^ u > ^ M

' ** ' •*** •» \

«.

' ' • ' * » < ? • « " < ' , \ j r / . , • „ >

^ » » * i > ^ J V <

t S V v t

X ^ K * V 3 \ * y

*

* v

* m V a >

. x: ^ X k > > * / - v A f ' 1 a «.

. " ■ ^ V * ^ ' ' j s ,

•' a ® » k X

• v - ' * * V * * * .** 'Jrj^

v \ n -

H * .• t » »aA

> » v N • 4 \ \ 5 ^ *

> X | I 1

._____?> v >

" ; * w v s ,

" | ' hA ^ J H ■’

V 1 ' -l

w

9 - ^ > - l * * v

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :