• Nem Talált Eredményt

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul"

Copied!
49
0
0

Teljes szövegt

(1)

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul

Környezetgazdálkodás

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC

(2)

A sztratoszférikus ózonnal kapcsolatos probléma és a

lokális légszennyezés 5. előadás

17-20. lecke

(3)

A sztratoszférikus ózon

17. lecke

(4)

Ózon

• O3

• 1840. Schönbein, az ózon felfedezése

• 1881. Hartley, sztratoszférikus ózon jelentőségének felismerése

• Fotokémiai reakciók során képződik

• 22-35 km magasságban:

ozonoszféra

• Védernyő: <290 nm

Forrás: http://www.atmosphere.mpg.de/enid/2___zonlyuk/_-__zonk_pz_d_s_2tk.html

(5)

• Lehetővé tette a szárazföldi élet térhódítását

• Ritka, a felszínen 0,24-0,36 cm vastag lenne az ozonoszféra

• Ózonlyuk: olyan terület az

ozonoszférában, ahol lecsökkent az ózonkoncentráció (Antarktisz felett)

(6)

Az ózonréteg vastagságnak mérőszáma:

Dobson egység (DU)

Az ózont gyakran Dobson

egységekben (DU) mérik. 300 DU az átlagos érték. Ez mit jelent? Ha

feltesszük, hogy az összes ózon molekula nem lenne szétszóródva a teljes sztratoszférában és a 10 %-a a troposzférában, hanem egy vékony réteget képezne a földfelszínen, a réteg vastagsága körülbelül 3 mm (=

300 DU) lenne. 1 DU = 0,01 mm tiszta ózonréteg a Föld felszínén.

A Dobson egység megjelenítése (ha egy adott terület felett levő valamennyi ózont 0°C-on 1 atm nyomásra sűrítenénk össze)

Légoszlopban található ózon 1 atm nyomáson és 0°C-on egy 3 mm vastag

gázrétegnek felel meg átlagosan ami 300 DU-nak megfelelő

Légoszlop által lefedett terület O3

(7)

Az ózont bontó vegyületek és forrásaik

• Kísérletileg is kimutatták, hogy különféle halogénezett szénhidrogének bomlásából származó anyagok katalizálják az ózon bomlását (freon, halon).

• Atomos klór.

• Források: oldószerek, habképzők, dezodorok hajtógáza, klímaberendezések, hűtőgépek,

sugárhajtású repülők útvonala mentén elbomlik

(8)

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov

(9)

28,4 millió km2

http://www.sciencedaily.com/images/2009/02/090204131625.jpg

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov

(10)

Legnagyobb kiterjedés 2006. 09. 24.

29,6 millió km2

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/

daily.php?date=2006-09-24

(11)

http://spacesite.biz/Ozonhole_2009.jpg

Évi legnagyobb kiterjedés:

2009. 09. 17. 24,1 millió km2 http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/

daily.php?date=2009-09-17

(12)

Évi legalacsonyabb konc.: 94 DU 2009. 09. 26.

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/meteorology/figures/ozone/toms_mins_2009.pdf

(13)

Az ózonréteg elvékonyodásának hatásai

• Az ózonréteg pusztulása súlyos következményekkel járna a földi életre.

• Az egyik, máris észlelhető hatás a bőrrákos megbetegedések gyakoriságának növekedése.

• A másik ma még bizonytalan hatás az óceánok fitoplankton termelésének csökkenése, ami jelentősen befolyásolja a földi biomassza nagyságát és így a Föld eltartóképességét.

• Egyes kutatások szerint az ózonréteg természetes úton pótlódik azáltal, hogy a nagyobb sugárdózis fokozza az ózon fotokémiai képződését, és így az egyensúly helyreállhat.

(14)

Egyezmény az ózonréteg védelméről

18. lecke

(15)

• Hatálybalépés: 1988. szeptember

• Magyar csatlakozás: 1988. május

• Hatálybalépés: 1988. szeptember

• Közzététel: 1990. február

(16)

Célkitűzés

• A megfigyelések és a tudományos elemzések alapján kimutatták, hogy a magaslégköri ózon mennyiségének csökkenését elsősorban hosszú légköri tartózkodási idejű szennyezőanyagok okozzák, a halogénezett szénhidrogének.

• Együttműködés a rendszeres megfigyelések, kutatás, információcsere területén.

(17)

Kötelezettségek

• Az egyezmény összehangolt mérési és

kutatási programokban való részvételt, az ózonréteget károsító anyagok gyártásának és/vagy felhasználásának az önkéntes

csökkentését és a tudományos és műszaki területen való nemzetközi

együttműködés elősegítését célozza.

(18)

• Az egyezmény előirányozza konkrétabb kötelezettségek kidolgozását és

elfogadását az egyezményt kiegészítő jegyzőkönyvek és más jogi eszközök formájában.

• A későbbiek során elfogadták a konkrét kötelezettségeket előíró, ill. szigorító

Montreáli Jegyzőkönyvet és annak módosításait, ill. kiegészítéseit.

(19)

Montreáli Jegyzőkönyv az

ózonréteget lebontó anyagokról

1987. szeptember, Montreal

(20)

• Hatálybalépés: 1989. január

• Magyar csatlakozás: 1989. április

• Hatálybalépés: 1989. július

• Közzététel: 1990. február

(21)

Célkitűzés

• Az ózonkárosító anyagokat teljes egészében ki kell küszöbölni.

(22)

Kötelezettségek

• A felek biztosítják, hogy a mellékletben felsorolt 5 freon vegyület termelésében és

felhasználásában nem lépik túl az 1986. évi szintet.

• A felek biztosítják, hogy a hatálybalépést követő 37. hónap első napjától a mellékletben felsorolt 3 halon vegyület termelésében és

felhasználásában nem lépik túl az 1986. évi szintet.

(23)

• A felek biztosítják a freonok termelésének és

felhasználásának 20%-os csökkentését 1994. június 30.-ig, 50%-os csökkentését 1999. június 30.-ig.

• A hatálybalépést követő 1 éven belül megtiltják a

szabályozott anyagok importját minden olyan államtól, amely nem részese a Jegyzőkönyvnek.

(24)

Forrás: http://www.gfdl.noaa.gov/products/vis/gallery/

(25)

Rövid távú, helyi szennyezők

19. lecke

(26)

• A kén-dioxid emisszió elsősorban a kéntartalmú szenek (barnaszenek)

elégetéséből, de a kénsavgyártásból, papírgyártásból és egyes kőolajipari

technológiákból, kisebb mennyiségben olajtüzelésből, Diesel-motorok kipufogó gázaiból származik. Jelentős a nem

antropogén kén-dioxid kibocsátás is (pl.

vulkáni tevékenység).

(27)

A SO

2

emisszió változása

Magyarországon 2000-2004 között

Forrás: A nemzetgazdasági ágak környezetszennyezése – légszennyezés 2000-2004 KSH kiadvány (2006)

(28)

Kén-dioxid kibocsátás

Magyarországon (1000 t/év)

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0

1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0

M e ző ga zd a sá g Ip a r

H ő te rm e lé s K ö zle ke d é s S zo lgá lta tá s L a ko ssá g

Bozó L.: Regionális levegőkörnyezeti terhelés:

hatások és várható tendenciák Magyarországon

(29)

• A szén-monoxid tipikus helyi szennyező.

Kis koncentrációban is rendkívül mérgező.

A vérben a hemoglobinhoz kapcsolódva megakadályozza az oxigén felvételét. A tökéletlen égés terméke. Erőművek,

kohók, gépjárművek nagy mennyiségben juttatják a légkörbe.

(30)

A CO mérgezés tünetei különböző mértékű

hemoglobin-CO képződéskor

(31)

• A nitrózus gázok különféle nitrogén-

oxidok, mindegyikük erélyes oxidálószer, vízben különbözőképpen oldódó, légköri reakciókra hajlamos vegyületek. Erősen mérgező, roncsoló hatásúak. Magas

hőmérsékleten végbemenő égési

folyamatokban, vagy elektromos kisülések hatására képződnek. (A nitrogén

közönséges körülmények között nem oxidálódik.)

(32)

A NO

x

emisszió változása

Magyarországon 2000-2004 között

Forrás: A nemzetgazdasági ágak környezetszennyezése – légszennyezés 2000-2004 KSH kiadvány (2006)

(33)

Nitrogén-oxidok kibocsátása Magyarországon (1000 t/év)

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0

1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0

L a ko ssá g S zo lgá lta tá s

K ö zle ke d é s H ő te rm e lé s

Ip a r M e ző ga zd a sá g

Bozó L.: Regionális levegőkörnyezeti terhelés:

hatások és várható tendenciák Magyarországon

(34)

• A fluor, ill. fluor-hidrogén igen

reakcióképes, agresszív anyagok, még az üveget is megtámadják. Erősen mérgező hatásúak, a növények kis koncentrációkra is nagyon érzékenyek. Az

alumíniumkohászat, a zománcgyártás, a foszforműtrágyagyártás, a tégla- és

cserépipar fluor, ill. fluorid emissziója jelentős.

(35)

• A szilárd szennyezők különféle szemcseméretű és összetételű porok formájában kerülnek a légtérbe.

• Különösen a nehezen ülepedő, kis szemcseméretű porok károsak.

• A por-szennyeződések egy része kémiailag közömbös, de ismeretesek toxikus porok is (pl. növényvédő szerek, kipufogógázok ólomtartalma stb.).

• A porszennyezők sokszor felerősítik más

szennyezőanyagok hatását azáltal, hogy felületükön adszorpcióval megkötik azokat.

• A szilárd szennyezők a tüzelésből (korom, pernye), a kohászatból, a mezőgazdasági tevékenységből, a közlekedésből erednek.

(36)

Komplex légszennyezési

problémák, a levegőszennyezés csökkentésének,

kiküszöbölésének lehetőségei

20. lecke

(37)

Szmog

• A különféle szennyezőanyagok a

légkörben együttesen fejtik ki hatásukat.

• A szennyezőanyagok kedvezőtlen

meteorológiai viszonyok között nagyon feldúsulhatnak egyes területeken és

komplex légszennyeződésként szmog alakulhat ki.

(38)

Londoni típusú szmog

• A londoni vagy redukáló típusú szmog általában hűvösebb időben,

kora reggel alakul ki, és a kén-dioxid, szén- monoxid, szilárd

szennyezők stb.

magas koncentrációja jellemzi.

(39)

Los-angelesi típusú szmog

• A los-angelesi vagy oxidáló típusú szmog melegben, intenzív sugárzáskor jön létre, és oxidáló hatású

anyagok, valamint ezek átalakulási

termékei a fontosabb alkotói.

(40)

• A szmog kialakulásában igen jelentős a szerepe a légköri inverziónak.

• A londoni szmognál az inverzió az alacsonyabb, míg a los-angelesi szmognál a magasabb rétegekben alakul ki.

• A szmog erőteljesen igénybe veszi az emberi egészséget.

• A sűrűn lakott nagyvárosokra gyakran szmogriadó terveket dolgoznak ki, amelyek előírják azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyekkel a szmog kialakulása, illetve következményei enyhíthetők.

(41)

A légkör, mint szennyezőanyag befogadó

• Az, hogy a légkörbe juttatott szennyező anyag milyen mértékű károsodást okoz, alapvetően a légkör szennyezőanyag

befogadó kapacitásán múlik.

• A légkör szennyezőanyag befogadó kapacitása a következőktől függ:

(42)

1. az adott szennyezőanyag típusból a vizsgált körzetben milyenek a megengedett

szennyezőanyag-koncentrációk (immissziós normák). Ezek az értékek országonként, sőt

sokszor azon belül körzetenként is változnak, attól függően, hogy az adott terület milyen

mértékű védelmet igényel (pl. védett területeknél szigorúbbak a határértékek). Az immissziós

normák megállapítása igen nagy körültekintést igényel, mindkét irányú túlzás súlyos károkat - egyik ökológiai, a másik gazdasági értelemben – okozhat.

(43)

2. a szennyezőanyagok légtérből való távozási sebességétől. Ezt döntően meteorológiai

tényezők határozzák meg (vízszintes szélmozgások, a levegő hőmérsékleti rétegeződése, csapadékviszonyok stb.)

3. a szennyezőanyag-kibocsátásnak attól a mennyiségétől, ami az adott légtérben egységnyivel emeli a szennyezőanyag koncentrációját. Ezt az adott területen

szennyeződést okozók száma és emissziója határozza meg.

(44)

Aktív védelem 1.

• Megakadályozzuk a szennyezőanyag keletkezését, megelőző jellegű környezetvédelem.

• Technológiai korszerűsítés

• Költségkímélő (hosszú távon)

• A nagymértékben környezetszennyező technológiák helyettesíthetők kedvezőbbekkel.

• Pl. a benzin kompresszió-tűrését ólomtetraetil

helyett reformálással is lehet javítani, és ezáltal az ólomszennyezés csökkenthető.

(45)

Aktív védelem 2.

• A keletkezett szennyezőanyag lekötése

• Csővégi (end of pipe) technológia

• A meglévő technológia mellé telepített

• Költségnövelő

• Nem megszűntetik a szennyezési problémát, hanem csak transzformálják a szennyezést.

• Pl. a porszennyezők ciklonokkal, elektrosztatikus, ultrahangos stb. porleválasztókkal, szűrőkkel

visszatarthatók.

(46)

Passzív védelem

• A passzív védelem nem csökkenti a környezetbe kikerülő szennyezőanyag mennyiségét, de

jelentősen csökkentheti a szennyezőanyag által kiváltott káros hatásokat.

• Ha a szennyezőanyagot magasabb kéményen bocsátjuk a légkörbe, az jelentősen felhígulva éri el a felszínt, tehát változatlan emisszió kisebb

immissziót és ezáltal kisebb egészségügyi és egyéb következményeket okoz.

• Az emissziót a zöldsávok telepítése sem csökkenti, de javítva az öntisztulást, így

közvetett hatásaiban akár aktív eszköznek is tekinthetjük.

(47)

A levegőminőség szabályozása

1995. évi LIII. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól

(48)

A levegővédelemről szóló rész kimondja:

• A levegő védelme kiterjed a levegő egészére, annak folyamataira és összetételére, valamint a klímára.

• A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt - vagy közvetítésével más környezeti elemet - sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli.

• A tevékenységek, létesítmények tervezésénél,

megvalósításánál, folytatásánál, valamint a termékek

előállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb legyen.

(49)

Köszönöm a megtisztelő

figyelmet!

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Légkör fogalma: a Földet körülvevő gázburok, atmoszféra, különböző gázok elegye, diszperz rendszer, mely a gáz összetevők mellett mindig tartalmaz

• A levegő felmelegedésének folyamata és a konvekció közti kapcsolatot az áramlási cella tartalmazza, mely egy zárt körfolyamat; vízszintes (advekciós) és függőleges

Abban az esetben, ha a kiválasztott mintaterület feletti levegő hőmérsékleti gradiense kisebb, mint az azt befogadó nagyobb légtömegé, a mintaterület felett a

A diffúz emisszió, a biológiai emisszió és a vonalforrás emisszió meghatározására is szolgálnak a korábbi megfigyeléseknél mért értékek általánosított alakjai, a

Becslések szerint 1890-ben a Föld kibocsátása100 Tg/év volt, ami napjainkban már legalább 5000 Tg/év... 20 Tg évente, mellyel a

• Más közelítésben a transzport folyamatok hatását a transzmissziós tényezővel írhatjuk le, mely nem más, mint az emisszió hatása az immisszióra két megadott

csak az ózon hatását a természetben tetten érni, mivel ismeretes, hogy a fotokémiai szmogban az ózonon kívül számos egyéb károsító anyag is.. együttesen

Súlyos esetekben, mint amilyen az 1952-es esemény volt, légzési és szívelégtelenség miatt halálhoz is vezethet. Normál körülmények között nyílt térben ezek a tünetek nem

Előfordulhat, hogy a kibocsátott szennyező anyag látszólag „eltűnik” a légkörben, ugyanakkor csak kémiailag-fizikailag átalakult; az is lehet, hogy toxikus..

Ha elvégezzük a fenti számítást, akkor a nagyobb, tíz mikront meghaladó méretű aeroszoloknál eredményül azt kapjuk, hogy azok elég gyorsan akár 1 cm/s.. sebességgel

ábra A hazai ólom ülepedés forrásai (Bozó)... A kadmium és

• A vízgőz sajátossága, hogy egyedül nem képes melegítő hatás kiváltására, csak a többi üvegházi gáz jelenlétében válik aktív, hőmérsékletet fokozó gázzá.. Az

globális környezeti probléma: az ózon bomlása a

• Az ipari porok – minden ipari tevékenység porral jár.. A sokféleség itt is tetten érhető;

• A konferencia legfőbb eredménye az volt, hogy kísérletet tett a fejlett és fejlődő országok között a környezet védelme és a gazdaság fejlesztése kérdéseiben

Első Környezetvédelmi Világkonferencia, Stockholm (EU - környezetvédelmi

• Ha az emelkedő légbuborék gyorsabban hűl, mint a környezetére jellemző grádiens értéke, akkor visszasüllyed a felszínre.. (hidegebb

• A hőmérsékleti szélsőségek tekintetében a fagyos napok számának érdemi csökkenése, míg a nyári, hőség- és forró napok számának érdemi növekedése várható.. •

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul... A

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul... A csapadék maximum függvény