• Nem Talált Eredményt

„Semmi nem inspirál úgy, mint az anyaország támogatása”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "„Semmi nem inspirál úgy, mint az anyaország támogatása”"

Copied!
1
0
0

Teljes szövegt

(1)

23

„Semmi nem inspirál úgy, mint az anyaország támogatása”

A tízéves KaMIKA jublieumi konferenciája Nyíregyházán

2016. március 19-én a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban ünnepelte tízedik születésnapját a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány. A Visszatekintés című jubileumi rendezvényt a megyei könyvtár nyugalmazott igazgatója, Nagy László kuratóriumi elnök nyitotta meg; az ünnepeltet és az egybegyűlteket Tóth István nyugalmazott beregszászi magyar főkonzul köszöntötte. Ezután előadások, referátumok, köszöntő laudációk hangzottak el. Beszélt pél- dául Bartos Éva, a Könyvtári Intézet nyugalmazott igazgatója, aki a külhoni magyar könyvtárosok 2002-ben kezdődött továbbképzési programjainak történetét elevenítette föl. A jubiláns alapítvány egyik alapító tagja, Kövér Tibor a kisebbségi magyarság nyelvvédelmének fontosságára hívta föl a figyelmet, mondván: „Aki a szót védi, az lelket is ment”. Figyelmeztetett: az újkori inkvizítorok mindig a nyelvet támadják; mivel a XXI. században már nem lehet elűzni, kitelepíteni a magyarokat, beléjük kell foj- tani az anyanyelv szavait. A nyelvi önvédelem egyik bástyája pedig éppen a könyvtár, jelesül az iskolai könyvtár, ezért volt túlbecsülhetetlenül jelentős fejlemény a KaMIKA megalapítása, amely Kárpátalja mellett a Partium, Szatmár és Szilágyság magyar könyvtárait is támogatja. Marián Éva, a romániai Szatmárhegy könyvtárosa az utóbbi térség képviseletében mondotta találóan. „Semmi nem inspirál úgy, mint az anyaország támogatása”. Kocsis Attila, a dévai Téglás Gábor Iskolaközpont igazgatója meg- köszönte a KaMIKA önzetlen munkatársainak, hogy 2011-ben a félmilliós Hunyad megye egyetlen magyar középiskolájában az adományként kapott több ezer könyv rendezetlen kupacaiból korszerű könyvtárat hoztak létre. Redl Károly, az Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettese „A könyvtár, ami összeköt” elnevezésű, fiatal Kárpát-medencei magyar könyvtárosok évről évre megrendezett ösztöndíj- programjának ötéves történetét és eredményeit foglalta össze. A tízéves KaMIKA lelke, fő szervezője, fáradhatatlan munkása, Vraukóné Lukács Ilona voltaképp alig szólalt meg a rendezvényen, miközben talán ő tudott volna leghosszabban előadni az alapítvány munkájáról, tíz év megannyi küzdelméről és sikeréről. Ezúttal Répási Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesülete (KMIKIE) elnökének a kárpátaljai-anyaországi együttműködés történetére visszapillantó előadását közöljük. (MLM)

***

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A korábbi fejezetben bemutattuk a kutatott szöveg sajátosságait a tartalomelemzés alapján. Most a fókuszhoz igazodva, releváns mértékben bemutatjuk a tanulási

Garamvölgyi „bizonyítási eljárásának” remekei közül: ugyan- csak Grandpierre-nél szerepel Mátyás királyunk – a kötet szerint – 1489 májusá- ban „Alfonso

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

A kiállított munkák elsősorban volt tanítványai alkotásai: „… a tanítás gyakorlatát pe- dig kiragadott példákkal világítom meg: volt tanítványaim „válaszait”

Már csak azért sem, mert ezen a szinten még nem egyértelmű a tehetség irányú fejlődés lehetősége, és végképp nem azonosítható a tehetség, tehát igen nagy hibák

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A Multimédia-tartalom és eszközök (KA3) kulcsakció célja információs termé- kek és szolgáltatások létrehozása a nyelvi, a kulturális különbözőség, az

Mivel az SGML a megjelenési forma helyett a dokumentum szerkezetére helyezi a hangsúlyt, használóinak meg kell tanulniuk, hogy munká­.. jukat betűkészletek helyett