• Nem Talált Eredményt

Ütközni vagy időt nyerni? Katolikus alternatívák 1945 után újabb vatikáni dokumentumok fényében

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Ütközni vagy időt nyerni? Katolikus alternatívák 1945 után újabb vatikáni dokumentumok fényében"

Copied!
464
2
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)
(2)

Katolikus alternatívák 1945 után

újabb vatikáni dokumentumok fényében

(3)
(4)

Scontrarsi o negoziare?

Alternative dei Cattolici nel dopoguerra in Ungheria alla luce di alcuni documenti Vaticani

Ütközni vagy időt nyerni?

Katolikus alternatívák 1945 után néhány vatikáni dokumentum fényében

A cura di – Szerkesztették:

Johan ICKX, KERESZTES András és

SOMORJAI Ádám OSB

Budapest, 2020

Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség

(5)

METEM Könyvek 94.

Kiadó:

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG (METEM)

és a

HISTORIA ECCLESIASTICA HUNGARICA ALAPÍTVÁNY

(www.heh.hu) A szövegeket gondozta:

Balogh Margit, Keresztes András, Johan Ickx és Somorjai Ádám OSB

A szövegeket fordította:

Latinból Darvas Mátyás, németből Keresztes András, franciából Keresztes Dóra,

olasz és latin nyelvből Somorjai Ádám OSB Lektorálta:

Balogh Margit Felelős kiadó:

Várszegi Asztrik OSB

© METEM Budapest ISBN 978-615-5826-11-5

ISSN 1217-2669

A könyvet a kiadón kívül forgalmazza még:

Penna Bölcsész Könyvesbolt 1053 Budapest, Magyar utca 40.

(www.pennakonyvesbolt.hu)

TARTALOM – INDICE

Rövidítések - Abbreviazioni . . . .6

Somorjai Ádám OSB: Bevezetés . . . .7

A szerzők szerint csoportosított dokumentumok elemzése . . . .17

I. A „modus vivendi” ellenzője: Mindszenty és a „másik rendszer” . . . .19

II. A „modus vivendi” teoretikusa: Prof. Dr. P. Jánosi József SJ beszámolói . . . .27

III. A „modus vivendi” alkalmazója: P. Nagy Töhötöm SJ iratai . . . .33

Táblázat: Vatikáni tárgyalások . . . .50

IV. A „modus vivendi” védelmezője: P. Borbély István SJ provinciális . . . .55

Dokumentumok magyar fordításban . . . .57

Jánosi József SJ jelentéseiből (tartalom ės szövegközlės) . . . .59

Nagy Töhötöm SJ dokumentumaiból (tartalom ės szövegközlės) . . . .101

Borbély István SJ jelentései (tartalom ės szövegközlės) . . . .199

Fakszimilék: Az Apostoli Szentszék kész tárgyalni . . . .200 és 228 Összegzés – Conclusione . . . .225

Documenti in lingue originali . . . .231

Mindszenty e “l’altro sistema” (tre lettere in latino con analisi) . . . .233

Rapporti di P. Giuseppe Jánosi S.J. (indice e testi) . . . .255

Dai documenti di P. Alessandro Nagy, S.J. (indice e testi) . . . .315

Dai documenti del Provinciale P. Stefano Borbély, S.J.(indice e testi) . . . .401

Facsimile: La Santa Sedeèdisposto a trattare . . . .200 e 228 Táblázat: Dokumentumok időrendben – Tabella: Documenti . . . .433

Életrajzok – Biografie . . . .435

Levéltárak – Archivi . . . .452

Irodalom – Bibliografia . . . .452

Névmutató – Indice dei Nomi . . . .456

English Summary . . . .461

TARTALOM – INDICE

Rövidítések - Abbreviazioni . . . .6

Somorjai Ádám OSB: Bevezetés . . . .7

A szerzők szerint csoportosított dokumentumok elemzése . . . .17

I. A „modus vivendi” ellenzője: Mindszenty és a „másik rendszer” . . . .19

II. A „modus vivendi” teoretikusa: Prof. Dr. P. Jánosi József SJ beszámolói . . . .27

III. A „modus vivendi” alkalmazója: P. Nagy Töhötöm SJ iratai . . . .33

Táblázat: Vatikáni tárgyalások . . . .50

IV. A „modus vivendi” védelmezője: P. Borbély István SJ provinciális . . . .55

Dokumentumok magyar fordításban . . . .57

Jánosi József SJ jelentéseiből (tartalomės szövegközlės) . . . .59

Nagy Töhötöm SJ dokumentumaiból (tartalomės szövegközlės) . . . .101

Borbély István SJ jelentései (tartalomės szövegközlės) . . . .199

Fakszimilék: Az Apostoli Szentszék kész tárgyalni . . . .200 és 228 Összegzés – Conclusione . . . .225

Documenti in lingue originali . . . .231

Mindszenty e “l’altro sistema” (tre lettere in latino con analisi) . . . .233

Rapporti di P. Giuseppe Jánosi S.J. (indice e testi) . . . .255

Dai documenti di P. Alessandro Nagy, S.J. (indice e testi) . . . .315

Dai documenti del Provinciale P. Stefano Borbély, S.J.(indice e testi) . . . .399

Facsimile: La Santa Sede èdisposto a trattare . . . .200 e 228 Táblázat: Dokumentumok időrendben – Tabella: Documenti . . . .433

Életrajzok – Biografie . . . .435

Levéltárak – Archivi . . . .452

Irodalom – Bibliografia . . . .452

Névmutató – Indice dei Nomi . . . .456

English Summary . . . .461

(6)

Rövidítések - Abbreviazioni . . . .6

Somorjai Ádám OSB: Bevezetés . . . .7

A szerzők szerint csoportosított dokumentumok elemzése . . . .17

I. A „modus vivendi” ellenzője: Mindszenty és a „másik rendszer” . . . .19

II. A „modus vivendi” teoretikusa: Prof. Dr. P. Jánosi József SJ beszámolói . . . .27

III. A „modus vivendi” alkalmazója: P. Nagy Töhötöm SJ iratai . . . .33

Táblázat: Vatikáni tárgyalások . . . .50

IV. A „modus vivendi” védelmezője: P. Borbély István SJ provinciális . . . .55

Dokumentumok magyar fordításban . . . .57

Jánosi József SJ jelentéseiből (tartalom ės szövegközlės) . . . .59

Nagy Töhötöm SJ dokumentumaiból (tartalom ės szövegközlės) . . . .101

Borbély István SJ jelentései (tartalom ės szövegközlės) . . . .199

Fakszimilék: Az Apostoli Szentszék kész tárgyalni . . . .200 és 228 Összegzés – Conclusione . . . .225

Documenti in lingue originali . . . .231

Mindszenty e “l’altro sistema” (tre lettere in latino con analisi) . . . .233

Rapporti di P. Giuseppe Jánosi S.J. (indice e testi) . . . .255

Dai documenti di P. Alessandro Nagy, S.J. (indice e testi) . . . .315

Dai documenti del Provinciale P. Stefano Borbély, S.J.(indice e testi) . . . .399

Facsimile: La Santa Sede èdisposto a trattare . . . .200 e 228 Táblázat: Dokumentumok időrendben – Tabella: Documenti . . . .433

Életrajzok – Biografie . . . .435

Levéltárak – Archivi . . . .452

Irodalom – Bibliografia . . . .452

Névmutató – Indice dei Nomi . . . .456

English Summary . . . .461

(7)

Rövidítések - Abbreviazioni

AA.EE.SS. A Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációja – S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari

AAV Különböző szerzők – Autori vari

ARSI Jézus Társasága (jezsuiták) Római Levéltára (Generalícia levéltára) – Archivum Romanum Societatis Iesu

ASRS A Vatikáni Államtitkárság Államközi Kapcsolatokkal foglalkozó Szek- ciójának Levéltára – Archivio della Sezione dei Rapporti con gli Stati EMSZO Egyházközségi Munkásszakosztályok – Giovani Lavoratori delle Par-

rocchie

é. n. év nélkül – senza anno i. h. idézett hely - locus citatus

JTMRL Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Levéltára, II. 1. – Archivio del Provincialato della Compagnia di Gesù a Budapest KALÁSZ Katolikus Leánykörök Szövetsége – Alleanza della Gioventù Cattolica

F e m m i n i l e

KALOT 1940-ig: Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Titkársága, 1940-től: Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete – Segreteria Nazionale delle Associazioni della Gioventù Rurale Cattolica K A P S Z Katolikus Parasztifjúsági Szövetség – Alleanza Cattolica dei Giovani

C o n t a d i n i

K I O E Katolikus Ifjúmunkások Országos Egyesülete – Associazione Ungherese dei Giovani Lavoratori Ungheresi

M A D I S Z Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség – Alleanza Democratica dei Giovani Ungheresi

MEFESZ Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége – Alleanza degli Stu- denti Ungheresi

Mons. Mgr. Msg. M o n s i g n o r e

NÉKOSZ Népi Kollégiumok Országos Szövetsége – Alleanza Nazionale dei Collegi Popolari

O S Z K Országos Széchényi Könyvtár, Budapest – Biblioteca Nazionale, Budapest s. d. év nélkül – senza data

S. E. Őexcellenciája – Sua Eccellenza

S i g . úr – Signor

Bevezetés

XII. Piusz* pápával kapcsolatban elterjedt nézet, hogy ellenzett volna bármely tárgyalást a szovjetekkel vagy a kommunistákkal. Ezzel szemben tartja magát az a vélemény is, miszerint a pápa tárgyalt volna, hiszen rákényszerült, mert a Katolikus Egyház számára új helyzet állott elő: a szovjet hadsereg egységei által megszállt köztes-európai területeken mintegy 40 millió katolikus élt, és biztosítani kellett a „modus vivendi”-t, a békés egymás mellett élés feltételeit. Hansjakob Stehle, aki nagy hatású könyvében a németországi új keleti politika, az „Ostpolitik” szót a Vatikán ke- leti politikájára alkalmazta, asszumpcionista szerzetesek levelezésében talált adatot arra, hogy egy bizonyos Oszokin* népbiztos és Puskin nagykövet előzetes tárgyalásokat folytatott, és írt arról is, hogy két magyar páter lett volna a közvetítő.1

A hazai kutatás nem innen közeledett a témához. Elsődlegesen P. Nagy Töhötöm SJ*2publikációi nyomvonalán haladt, a hatvanas években Argentínában spanyolul és magyarul megjelentett emlékirataira hagyatkozott,3melynek német változata 1969-ben Bécsben,4új magyar kiadása pedig 1990-ben Szegeden jelent meg.5Nagy 1945 nyara és 1946 novembere között öt alkalommal járt Rómában, ő volt, aki java- 1 Hivatkozással Jean de Matha francia asszumpcionista szerzetesnek, a moszkvai Szent Lajos katolikus templom lelkészének saját generálisához 1948. januárjában és 1948. már- cius 4-én intézett két levelére, amelyet a római asszumpcionista generalícia levéltára őriz.

Lásd Hansjakob Stehle:Die Ostpolitik des Vatikans, München–Zürich 1975. 189sk.

2 Nagy Töhötöm második számú egyházi vezetője volt a P. Kerkai Jenő* rendtársa által alapított katolikus agrárifjúsági szervezetnek, a KALOT-nak. 1945/46-ban öt alkalommal járt Rómában, ahol fogadták a jezsuita kúrián és a Vatikánban. A KALOT-ra vonatkozóan lásd Balogh Margit:A KALOT és a katolikus társadalompolitika, 1935–1946. Budapest, MTA Történettudományi Intézete, 1998. 235 lap (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 23.) Nagy Töhötöm több munkáját Keresztes András feldolgozta és elhelyezte a Magyar Elektronikus Könyvtárban: mek.oszk.hu, ahol elérhetők emlékiratai is.

3 Spanyolul: Nagy, Alessandro: Jesuitas y masones, con una carta abierta a Su Santitad Paulo VI. Edicion del autor. Buenos Aires 1963, utánnyomás 1965-ben és 1966-ban. Magyarul:

uő: Jezsuiták és szabadkőművesek, Szerzői kiadás, Buenos Aires 1965.

4 Nagy, Töhötöm:Jesuiten und Freimaurer (Mit einem offenen Brief an Seine Heiligkeit Paul VI.), Wilhelm Frick Verlag, Wien 1969.

5 Nagy Töhötöm:Jezsuiták és szabadkőművesek, Szeged 1990. Tekintettel arra, hogy ez a kiadás interneten is megtalálható, a továbbiakban az 1965. évi kiadás oldalszámait adjuk

(8)

AA.EE.SS. A Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációja – S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari

AAV Különböző szerzők – Autori vari

ARSI Jézus Társasága (jezsuiták) Római Levéltára (Generalícia levéltára) – Archivum Romanum Societatis Iesu

ASRS A Vatikáni Államtitkárság Államközi Kapcsolatokkal foglalkozó Szek- ciójának Levéltára – Archivio della Sezione dei Rapporti con gli Stati EMSZO Egyházközségi Munkásszakosztályok – Giovani Lavoratori delle Par-

rocchie

é. n. év nélkül – senza anno i. h. idézett hely - locus citatus

JTMRL Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Levéltára, II. 1. – Archivio del Provincialato della Compagnia di Gesù a Budapest KALÁSZ Katolikus Leánykörök Szövetsége – Alleanza della Gioventù Cattolica

F e m m i n i l e

KALOT 1940-ig: Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Titkársága, 1940-től: Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete – Segreteria Nazionale delle Associazioni della Gioventù Rurale Cattolica K A P S Z Katolikus Parasztifjúsági Szövetség – Alleanza Cattolica dei Giovani

C o n t a d i n i

K I O E Katolikus Ifjúmunkások Országos Egyesülete – Associazione Ungherese dei Giovani Lavoratori Ungheresi

M A D I S Z Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség – Alleanza Democratica dei Giovani Ungheresi

MEFESZ Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége – Alleanza degli Stu- denti Ungheresi

Mons. Mgr. Msg. M o n s i g n o r e

NÉKOSZ Népi Kollégiumok Országos Szövetsége – Alleanza Nazionale dei Collegi Popolari

O S Z K Országos Széchényi Könyvtár, Budapest – Biblioteca Nazionale, Budapest s. d. év nélkül – senza data

S. E. Őexcellenciája – Sua Eccellenza

S i g . úr – Signor

Bevezetés

XII. Piusz* pápával kapcsolatban elterjedt nézet, hogy ellenzett volna bármely tárgyalást a szovjetekkel vagy a kommunistákkal. Ezzel szemben tartja magát az a vélemény is, miszerint a pápa tárgyalt volna, hiszen rákényszerült, mert a Katolikus Egyház számára új helyzet állott elő: a szovjet hadsereg egységei által megszállt köztes-európai területeken mintegy 40 millió katolikus élt, és biztosítani kellett a „modus vivendi”-t, a békés egymás mellett élés feltételeit. Hansjakob Stehle, aki nagy hatású könyvében a németországi új keleti politika, az „Ostpolitik” szót a Vatikán ke- leti politikájára alkalmazta, asszumpcionista szerzetesek levelezésében talált adatot arra, hogy egy bizonyos Oszokin* népbiztos és Puskin nagykövet előzetes tárgyalásokat folytatott, és írt arról is, hogy két magyar páter lett volna a közvetítő.1

A hazai kutatás nem innen közeledett a témához. Elsődlegesen P. Nagy Töhötöm SJ*2publikációi nyomvonalán haladt, a hatvanas években Argentínában spanyolul és magyarul megjelentett emlékirataira hagyatkozott,3melynek német változata 1969-ben Bécsben,4új magyar kiadása pedig 1990-ben Szegeden jelent meg.5Nagy 1945 nyara és 1946 novembere között öt alkalommal járt Rómában, ő volt, aki java- 1 Hivatkozással Jean de Matha francia asszumpcionista szerzetesnek, a moszkvai Szent Lajos katolikus templom lelkészének saját generálisához 1948. januárjában és 1948. már- cius 4-én intézett két levelére, amelyet a római asszumpcionista generalícia levéltára őriz.

Lásd Hansjakob Stehle:Die Ostpolitik des Vatikans, München–Zürich 1975. 189sk.

2 Nagy Töhötöm második számú egyházi vezetője volt a P. Kerkai Jenő* rendtársa által alapított katolikus agrárifjúsági szervezetnek, a KALOT-nak. 1945/46-ban öt alkalommal járt Rómában, ahol fogadták a jezsuita kúrián és a Vatikánban. A KALOT-ra vonatkozóan lásd Balogh Margit:A KALOT és a katolikus társadalompolitika, 1935–1946. Budapest, MTA Történettudományi Intézete, 1998. 235 lap (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 23.) Nagy Töhötöm több munkáját Keresztes András feldolgozta és elhelyezte a Magyar Elektronikus Könyvtárban: mek.oszk.hu, ahol elérhetők emlékiratai is.

3 Spanyolul: Nagy, Alessandro: Jesuitas y masones, con una carta abierta a Su Santitad Paulo VI. Edicion del autor. Buenos Aires 1963, utánnyomás 1965-ben és 1966-ban. Magyarul:

uő: Jezsuiták és szabadkőművesek, Szerzői kiadás, Buenos Aires 1965.

4 Nagy, Töhötöm:Jesuiten und Freimaurer (Mit einem offenen Brief an Seine Heiligkeit Paul VI.), Wilhelm Frick Verlag, Wien 1969.

5 Nagy Töhötöm:Jezsuiták és szabadkőművesek, Szeged 1990. Tekintettel arra, hogy ez a kiadás interneten is megtalálható, a továbbiakban az 1965. évi kiadás oldalszámait adjuk

(9)

solta XII. Piusz pápának a veszprémi püspök, Mindszenty József* személyében a ki- nevezendő esztergomi érseket, majd hozta haza, ezer veszélyen át, a kinevezéssel kapcsolatos első levelet az érintettnek. Későbbi útjain közvetítő szerephez jutott nem- csak a magyarországi katolikus egyház és a Vatikán, hanem a szovjetek és az Apos- toli Szentszék között is, így maga számára is váratlanul belesodródott abba küzde- lembe, melynek fő célja az volt, hogy biztosítsa a túlélés lehetőségét a katolikus egy- ház számára a szovjet megszállás és kommunista hatalmi berendezkedés alá került országban. Ez a küzdelem tehát eddig elsősorban a KALOT-tal kapcsolatban volt a kutatás tárgya.

A jezsuita páterek és Mindszenty hercegprímás közti ellentét jelentőségére 2009- ben Szakolczai György hívta fel figyelmemet, aki a kereszténydemokrácia, nevezete- sen a Demokrata Néppárt (Barankovics-párt) sorsának alakulásával foglalkozott.

Kutatásainak eredményeit előbb saját maga, majd Szabó Róberttel együtt jegyzi, végül közös kötetben tették közzé.6Ekkor még mind a vatikáni levéltárak, mind a jezsuita generalícia levéltárak zártak voltak e periódusra és a megnyitásra várni kellett.7Újab- ban azonban tanulmányozni lehet a vonatkozó dokumentumokat, a Vatikáni Állam- titkárság, nevezetesen az Államközi Kapcsolatok Szekciójának Történeti Levéltárában pedig rátaláltunk egy, jobban mondva három (mert ugyanaz a levél, de háromszor postázott) Mindszenty-levélre, mely szorosan kapcsolódik e könyv témájához.8

Abban az ütemben, ahogy egyre több forrás került elő, világossá vált, hogy ér- demes önállóan is kutatni ezt a kérdést. Menet közben többen segítettek az anyag-

Somorjai Ádám OSB

meg. – Az 1960-as évek második felében a Kossuth Kiadó néhány száz „kalózpéldányt”

is kinyomtatott, belső, zárt terjesztésre, a szerző engedélye nélkül. A Kossuth Kiadó 1967. évi kiadási tervében szerepelt a kötet a következő tanulmány szerint: Sipos Anna Magdolna:Az államszocialista ancien régime hatalmi attribútuma, avagy kik olvashattak rendszerellenes könyveket? in: Valóság58 (2015) 3. sz. 22., 24. – Megköszönöm Ke- resztes Andrásnak, hogy erre felhívta figyelmemet. – Az Országos Széchényi Könyvtár- ban őrzött példány leírása szerint az évszám (tévesen): „197?”.

6 Szabó Róbert – Szakolczai György:Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Gondolat, Bp 2010. (első kiadás). Mi a 2011-ben megjelent utánnyomást használtuk. – Ezt megelő- zően a kisebb közlések a Magyar Szemlec. folyóirat 2007. és 2008. és a Múltunk2008.

évfolyamában, ill. 2008–2010 között nyolc önálló írás formájában az Egyházfórumc. folyó- iratban jelentek meg.

7 „P. Nagy naplójából, de a körülményekből is az következik hogy Mindszenty írt, sőt talán többször is írt a pápának a KALOT és személy szerint P. Nagy ügyében. E könyv fiatalab- bik szerzője [Szabó Róbert] megkísérelte, hogy megtalálja ezt a levelet a magyarországi levéltárakban, de eddig sikertelenül. Az a valószínű, hogy ez a levél csak a Vatikán le- véltárában lelhető fel, de ott ennek az évnek az iratai még nem kutathatók.” In: Szabó Róbert – Szakolczai György:Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. I. m. 42.

8 Lásd Somorjai Ádám OSB:A „modus vivendi” fogalmának újdonsága 1945–1948-ban.

Idáig nem kutatható vatikáni dokumentumok alapján, sajtó alatt.

gyűjtésben. Így Balogh Margit, aki felhívta figyelmemet a Jézus Társasága Ma- gyarországi Rendtartománya Levéltárában őrzött anyagra, amelyet P. Lukács Lász- ló SJ9 fénymásolt a római központi jezsuita levéltárban és elhozta Budapestre, hogy az 1990 utáni újrakezdéskor valamilyen módon pótolja a teljes mértékben elveszett korábbi magyar rendtartományi levéltár iratait,10 továbbá az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött – sajnos hiányos – Nagy Töhötöm-kéziratokra, amelyeket maga a szerző helyezett el ott.11 Ezt követően Keresztes András meg- küldte az általa kutatott OSZK-anyagról és jezsuita levéltári forrásokról birtokában álló információkat, az egyes dokumentumok átírását és ha kellett, németből ma- gyarra fordítását, utánanézett az egyes fölmerülő részkérdéseknek, valamint ren- delkezésre bocsátotta unokahúga, Keresztes Dóra által franciából fordított források magyar fordítását. Ugyanezen levéltári és könyvtári források alapján készült két fontos monográfia.12Ezeken túl a budapesti jezsuita levéltárban őrzött vonatkozó dokumentumokat, Molnár Antal kutatásait13és Nagy Töhötöm emlékiratainak né- met nyelvű változatát figyelembe véve készült az olasz és szlovák nyelven megjelent összefoglalás, amely idézi a vonatkozó nyugati szerzőket is.14

Bevezetés

9 Lukács László (1910–1998), jezsuita 1931-tól, a római generalícián 1949-től, ahol levéltá- rosi szolgálatot teljesített, számos forráskiadvány szerzője. Lásd: http://jezsuita.hu/nevtar/

lukacs-laszlo-i/ (irodalom); 145. Bikfalvi Géza:Magyar jezsuiták történeti névtára 1853–

2003, METEM, Budapest 2007. Lásd még: Somorjai Ádám OSB:Magyar szerzetes egy- ház- és rendtörténészek 1939 után, in: Sapientiana9 (2016/2) 94–113:106.

10 Köszönöm Molnár Antal közlését, aki a budapesti jezsuita levéltárban Lukács László örökébe lépett.

11 Melyeknek egy része 2014 körül rejtélyes módon eltűnt.

12 Balogh Margit:A KALOT és a katolikus társadalompolitika, 1935–1946, i. m. – Az ame- rikai nemzeti levéltárban őrzött és kutatható CIA-dokumentumokat és az ÁBTL vonatkozó anyagát is bevonta forrásai közé a következő munka: Petrás Éva:Álarcok mögött. Nagy Töhötöm életei. ÁBTL–KRONOSZ, Budapest-Pécs 2019. (ÁBTL Monográfiák) 308 lap.

13Molnár, Antal: Comedebellare il diavolo? Controversie alla XXVIII Congregazione gene- rale della Compagnia di Gesù intorno alla lotta anticomunista (1938). In: La Chiesa cattolica dell’Europa centro-orientale di fronte al comunismo. Atteggiamenti, strategie, tattiche. Szerk.

András Fejérdy.Róma, 2013. 61–80. [Biblioteca Academiae Hungariae – Roma. Studia 2.]

14Ickx, Johan:L’Ostpolitik di Pio XII. Il “modus vivendi” proposto a Mosca 1946-1947. Il caso di padre Alessandro Töhötöm Nagy S.J., in: Chiesa del silenzio e diplomazia pontifi- cia 1945-1965 / Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965, szerk. Emilia Hra - bovec – Giuliano Brugnotto – Peter Jurčaga. Vatikánváros 2018. 155–179. Szlovákul i. h.

365–388. Újabban uő:L’Ostpolitik di Pio XII? Diplomazia pontificia e Unione Sovietica negli anni postbellici del Pontificato di Pio XII. II. Le fonti e i protagonisti, in: L’Ostpolitik Vaticana, l’Unione Sovietica e la Chiesa ortodossa russa (1945-1978), s z e r k .Johan Ickx, Pontificio Comitato di Scienze Storiche (Atti e Documenti 58), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019. 25–3 8 .

(10)

solta XII. Piusz pápának a veszprémi püspök, Mindszenty József* személyében a ki- nevezendő esztergomi érseket, majd hozta haza, ezer veszélyen át, a kinevezéssel kapcsolatos első levelet az érintettnek. Későbbi útjain közvetítő szerephez jutott nem- csak a magyarországi katolikus egyház és a Vatikán, hanem a szovjetek és az Apos- toli Szentszék között is, így maga számára is váratlanul belesodródott abba küzde- lembe, melynek fő célja az volt, hogy biztosítsa a túlélés lehetőségét a katolikus egy- ház számára a szovjet megszállás és kommunista hatalmi berendezkedés alá került országban. Ez a küzdelem tehát eddig elsősorban a KALOT-tal kapcsolatban volt a kutatás tárgya.

A jezsuita páterek és Mindszenty hercegprímás közti ellentét jelentőségére 2009- ben Szakolczai György hívta fel figyelmemet, aki a kereszténydemokrácia, nevezete- sen a Demokrata Néppárt (Barankovics-párt) sorsának alakulásával foglalkozott.

Kutatásainak eredményeit előbb saját maga, majd Szabó Róberttel együtt jegyzi, végül közös kötetben tették közzé.6Ekkor még mind a vatikáni levéltárak, mind a jezsuita generalícia levéltárak zártak voltak e periódusra és a megnyitásra várni kellett.7Újab- ban azonban tanulmányozni lehet a vonatkozó dokumentumokat, a Vatikáni Állam- titkárság, nevezetesen az Államközi Kapcsolatok Szekciójának Történeti Levéltárában pedig rátaláltunk egy, jobban mondva három (mert ugyanaz a levél, de háromszor postázott) Mindszenty-levélre, mely szorosan kapcsolódik e könyv témájához.8

Abban az ütemben, ahogy egyre több forrás került elő, világossá vált, hogy ér- demes önállóan is kutatni ezt a kérdést. Menet közben többen segítettek az anyag- meg. – Az 1960-as évek második felében a Kossuth Kiadó néhány száz „kalózpéldányt”

is kinyomtatott, belső, zárt terjesztésre, a szerző engedélye nélkül. A Kossuth Kiadó 1967. évi kiadási tervében szerepelt a kötet a következő tanulmány szerint: Sipos Anna Magdolna:Az államszocialista ancien régime hatalmi attribútuma, avagy kik olvashattak rendszerellenes könyveket? in: Valóság58 (2015) 3. sz. 22., 24. – Megköszönöm Ke- resztes Andrásnak, hogy erre felhívta figyelmemet. – Az Országos Széchényi Könyvtár- ban őrzött példány leírása szerint az évszám (tévesen): „197?”.

6 Szabó Róbert – Szakolczai György:Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Gondolat, Bp 2010. (első kiadás). Mi a 2011-ben megjelent utánnyomást használtuk. – Ezt megelő- zően a kisebb közlések a Magyar Szemlec. folyóirat 2007. és 2008. és a Múltunk2008.

évfolyamában, ill. 2008–2010 között nyolc önálló írás formájában az Egyházfórumc. folyó- iratban jelentek meg.

7 „P. Nagy naplójából, de a körülményekből is az következik hogy Mindszenty írt, sőt talán többször is írt a pápának a KALOT és személy szerint P. Nagy ügyében. E könyv fiatalab- bik szerzője [Szabó Róbert] megkísérelte, hogy megtalálja ezt a levelet a magyarországi levéltárakban, de eddig sikertelenül. Az a valószínű, hogy ez a levél csak a Vatikán le- véltárában lelhető fel, de ott ennek az évnek az iratai még nem kutathatók.” In: Szabó Róbert – Szakolczai György:Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. I. m. 42.

8 Lásd Somorjai Ádám OSB:A „modus vivendi” fogalmának újdonsága 1945–1948-ban.

Idáig nem kutatható vatikáni dokumentumok alapján, sajtó alatt.

gyűjtésben. Így Balogh Margit, aki felhívta figyelmemet a Jézus Társasága Ma- gyarországi Rendtartománya Levéltárában őrzött anyagra, amelyet P. Lukács Lász- ló SJ9 fénymásolt a római központi jezsuita levéltárban és elhozta Budapestre, hogy az 1990 utáni újrakezdéskor valamilyen módon pótolja a teljes mértékben elveszett korábbi magyar rendtartományi levéltár iratait,10 továbbá az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött – sajnos hiányos – Nagy Töhötöm-kéziratokra, amelyeket maga a szerző helyezett el ott.11 Ezt követően Keresztes András meg- küldte az általa kutatott OSZK-anyagról és jezsuita levéltári forrásokról birtokában álló információkat, az egyes dokumentumok átírását és ha kellett, németből ma- gyarra fordítását, utánanézett az egyes fölmerülő részkérdéseknek, valamint ren- delkezésre bocsátotta unokahúga, Keresztes Dóra által franciából fordított források magyar fordítását. Ugyanezen levéltári és könyvtári források alapján készült két fontos monográfia.12Ezeken túl a budapesti jezsuita levéltárban őrzött vonatkozó dokumentumokat, Molnár Antal kutatásait13és Nagy Töhötöm emlékiratainak né- met nyelvű változatát figyelembe véve készült az olasz és szlovák nyelven megjelent összefoglalás, amely idézi a vonatkozó nyugati szerzőket is.14

9 Lukács László (1910–1998), jezsuita 1931-tól, a római generalícián 1949-től, ahol levéltá- rosi szolgálatot teljesített, számos forráskiadvány szerzője. Lásd: http://jezsuita.hu/nevtar/

lukacs-laszlo-i/ (irodalom); 145. Bikfalvi Géza:Magyar jezsuiták történeti névtára 1853–

2003, METEM, Budapest 2007. Lásd még: Somorjai Ádám OSB:Magyar szerzetes egy- ház- és rendtörténészek 1939 után, in: Sapientiana9 (2016/2) 94–113:106.

10 Köszönöm Molnár Antal közlését, aki a budapesti jezsuita levéltárban Lukács László örökébe lépett.

11 Melyeknek egy része 2014 körül rejtélyes módon eltűnt.

12 Balogh Margit:A KALOT és a katolikus társadalompolitika, 1935–1946, i. m. – Az ame- rikai nemzeti levéltárban őrzött és kutatható CIA-dokumentumokat és az ÁBTL vonatkozó anyagát is bevonta forrásai közé a következő munka: Petrás Éva:Álarcok mögött. Nagy Töhötöm életei. ÁBTL–KRONOSZ, Budapest-Pécs 2019. (ÁBTL Monográfiák) 308 lap.

13Molnár, Antal: Comedebellare il diavolo? Controversie alla XXVIII Congregazione gene- rale della Compagnia di Gesù intorno alla lotta anticomunista (1938). In: La Chiesa cattolica dell’Europa centro-orientale di fronte al comunismo. Atteggiamenti, strategie, tattiche. Szerk.

András Fejérdy.Róma, 2013. 61–80. [Biblioteca Academiae Hungariae – Roma. Studia 2.]

14Ickx, Johan:L’Ostpolitik di Pio XII. Il “modus vivendi” proposto a Mosca 1946-1947. Il caso di padre Alessandro Töhötöm Nagy S.J., in: Chiesa del silenzio e diplomazia pontifi- cia 1945-1965 / Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965, szerk. Emilia Hra - bovec – Giuliano Brugnotto – Peter Jurčaga. Vatikánváros 2018. 155–179. Szlovákul i. h.

365–388. Újabban uő:L’Ostpolitik di Pio XII? Diplomazia pontificia e Unione Sovietica negli anni postbellici del Pontificato di Pio XII. II. Le fonti e i protagonisti, in: L’Ostpolitik Vaticana, l’Unione Sovietica e la Chiesa ortodossa russa (1945-1978), s z e r k .Johan Ickx, Pontificio Comitato di Scienze Storiche (Atti e Documenti 58), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019. 25–3 8 .

(11)

A kérdéssel kapcsolatban számos részlet már napvilágra került, hiszen alaposan dokumentált irodalma van a KALOT-nak15és Nagy Töhötöm munkásságának egy- aránt,16de ezek a monográfiák nem adtak dokumentumtárat, tehát a hivatkozott ira- tokat nem közölték teljes terjedelemben, továbbá nem ismerhették a vatikáni levél- tárakban őrzött anyagot, amelyek között újabb fontos iratok kerültek elő. A vati- káni levéltárak XII. Piusz pápaságára vonatkozó dokumentumainak tanulmányozása nemrég vált lehetővé a kutatók számára.17Eljött tehát az ideje annak, hogy Prof.

Dr. Johan Ickx, a Vatikáni Államtitkárságon az Államközi Kapcsolatok Szekciója történeti levéltára igazgatója,18továbbá e sorok írója, ugyanennek a levéltárnak emeritus munkatársa19és Keresztes András, Nagy Töhötöm hagyatékának kutató-

Somorjai Ádám OSB

15 Első helyen a már idézett munkát említjük: Balogh Margit:A KALOT és a katolikus tár- sadalompolitika, 1935–1946. i. m.

16 Főleg a „Jezsuiták és szabadkőművesek” német nyelvű kiadására támaszkodik: Ickx, Johan:L’Ostpolitik di Pio XII. Il “modus vivendi” proposto a Mosca 1946–1947, i. m.

17 Ferenc pápa 2019 márciusában jelentette be, hogy 2020. március 2-án megnyitja levéltárait a történészek előtt XII. Piusz pápa pontifikátusára. Ez meg is történt. A sajtójelentéseken túl lásd: A Vatikáni Államtitkárság Államközi Kapcsolatok Szekciója Történeti Levél- tárában őrzött dokumentumok olasz nyelvű inventáriumának hungarika anyagai, 1939.

február 10.–1948. december 31. Szerk. Somorjai Ádám OSB.METEM, Budapest 2020.

108 lap. – A pápa által megnyitott periódus 1958. október 9-ig, XII. Piusz haláláig tart.

18 Korábbi magyar vonatkozású publikációi: Ickx, Johan: A pápai Államtitkárság második szekciójának történeti levéltárában őrzött dokumentumok jelentősége a magyar egy- háztörténetírás számára, in: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai, 1920- 2015, szerk. Fejérdy András. METEM, Budapest – Róma, 2015 45–59.; uő:A Szentszék Külügyi Történeti Levéltára különös tekintettel Magyarországra, in: Levéltári Szemle 65 (2015) 2. szám, 5–25.; uő: A Pannonhalmi Szent Márton Apátság Főapátjának privilégiu- mai. Vatikáni levéltári iratok az 1802. évi visszaállításhoz, in: Somorjai Ádám–Zombori István(szerk.): Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára, METEM, Budapest, 2016. 63–82.; uő:Nem, nem, soha! – Io non faccio della politica... La partenza del nunzio apostolico mons. Lorenzo Schioppa da Budapest, in: Andreas Gottsmann - Pierantonio Piatti - Andreas E. Rehberg (szerk.): Incorrupta monumenta Ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, Vatikánváros 2018. 291–310; ugyanez magyarul:

Nem, nem, soha! – Én nem politizálok... Lorenzo Schioppa nuncius távozása Budapestről, in: Dai Rapporti del primo nunzio apostolico in Ungheria S. E. Mons. Lorenzo Schioppa 1920–1925 – Lorenzo Schioppa első magyarországi nuncius politikai jelentéseiből. Szerk.

Somorjai Ádám OSB(Nunciusi jelentések, 1.), METEM, Budapest 2020. 27–46.

19 Vonatkozó munkássága: L’Ostpolitik vaticana e l'archivio Casaroli secondo Lavopa, in:

Revue de l’Histoire Ecclésiastique 110. 2015. 1–2. 273–287. Recenzió a következő könyvről: Marco Lavopa: La diplomazia dei “piccoli passi”. L’Ostpolitik vaticana di Mons. Agostino Casaroli (Collana Extravagantes 24), Ginevra Bentivoglio EditoriA, Róma 2013. 557 lap; Ennek a recenziónak magyar változata in: Magyar Egyháztörténeti

ja20vállalkozzanak annak a véleménynek a megerősítésére, hogy a pápa kész volt a tárgyalásokra. A kutatásba, a vatikáni államtitkársági két levéltári anyagon túl a jö- vőben be kell még vonni a jezsuita generalícia római levéltárát21és P. Robert Leiber*

jezsuitának, XII. Piusz pápa személyi titkárának, a jezsuita fenntartású Pápai Gre- gorián Egyetem történelem professzorának személyes hagyatékát,22 akivel Nagy Töhötöm is rendszeres munkakapcsolatban állt, amikor Rómában tartózkodott.

A Vatikáni Államtitkárság mindkét szekciójának levéltáraiban 1945-ből, 1946- ból és 1948-ból számos dokumentum található az esztergomi érsek hercegprímástól, majd bíborostól, továbbá a magyar jezsuitáktól, első helyen Nagy Töhötömtől, továb- bá Jánosi Józseftől,* és a közvetíteni próbálkozó Borbély István* tartományfőnöktől.

Hazánkban a katolikus táborban kétfajta felfogás létezett az egyház által köve- tendő magatartás kérdésében. Az egyiket Mindszenty József vallotta, aki 1945. ok- tóber 2-án vette át főegyházmegyéje igazgatását,23és aki hercegprímási feladatkörét

Bevezetés

Vázlatok (MEV)26 (2014/1–4) 380–382; uő:Agostino Casaroli (1914–1998) egyházjogi doktori értekezésének magyar vonatkozásai, in: MEV 27 (2015/3–4) 62–73; uő: Agostino Casaroli bíboros levéltári hagyatéka, in: Levéltári Szemle,67. évf. 2017. 1. sz. 5–15.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariSzemle_67_2017/?pg=16&layout=s; uő:

Újabb Mindszenty-források Agostino Casaroli levéltári hagyatékában 1962–1995 – Nuove fonti per la Causa Mindszenty nelle carte Casaroli (METEM Könyvek 88), Budapest 2017. 147 lap; uő:Mindszenty-források Agostino Casaroli levéltári hagya- tékában 1962–1995 (METEM Könyvek 91), Budapest 2018. 136 lap; uő:Magyar vonat- kozások Agostino Casaroli levéltári magángyűjteményében 1962–1995: in: Zinner 70. Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában, szerk. Fodor Veronika – Gecsényi Patrícia – Hollósi Gábor – Kiss Dávid – Ráczné Baán Krisztina – Rácz János,Magyar Napló, Budapest 2018. 345–353. – Ezen kívül húsz önálló publikáció és negyven tanul- mány Mindszenty József bíborosról, elsősorban az amerikai követségen töltött időszakból és az azt követő bécsi emigrációs levelezésről.

20 Erre vonatkozólag lásd: Nagy Töhötöm:Napló, 1945–46. Kapcsolódó dokumentumokkal.

Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött Nagy Töhötöm-hagyaték alapján sajtó alá rendezte, jegyzetekkel és előszóval ellátta Keresztes András.Százhalombatta 2019. 312 lap. Internetes változat: https://mek.oszk.hu/16700/16719/; Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm levelezése (1939–1969). Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött Nagy Töhötöm-hagyaték alapján sajtó alá rendezte, jegyzetekkel és előszóval ellátta Keresztes András.Budapest 2019. 322 lap. Internetes változat: https://mek.oszk.hu/1 6900/16975/.

21 Archivum Romanum Societatis Iesu: ARSI. Mint ismeretes, a vatikáni levéltárakkal egy időben nyitja meg iratainak konzultációját a kutatók előtt.

22 Archivio della Pontificia Università Gregoriana.

23 A kinevezés történetének egész irodalma van. Nagy Töhötöm római útján „intézte el”

Mindszenty kinevezését, ő maga hozta haza kalandos úton, Mindszenty őt kétszer is föl- kereste a kinevezés kihirdetése előtt. Ezzel kapcsolatban lásd Nagy Töhötöm emlékiratait, továbbá: Balogh Margit:Mindszenty József (1892–1975), Budapest 2015. I. kötet 420–

(12)

A kérdéssel kapcsolatban számos részlet már napvilágra került, hiszen alaposan dokumentált irodalma van a KALOT-nak15és Nagy Töhötöm munkásságának egy- aránt,16de ezek a monográfiák nem adtak dokumentumtárat, tehát a hivatkozott ira- tokat nem közölték teljes terjedelemben, továbbá nem ismerhették a vatikáni levél- tárakban őrzött anyagot, amelyek között újabb fontos iratok kerültek elő. A vati- káni levéltárak XII. Piusz pápaságára vonatkozó dokumentumainak tanulmányozása nemrég vált lehetővé a kutatók számára.17Eljött tehát az ideje annak, hogy Prof.

Dr. Johan Ickx, a Vatikáni Államtitkárságon az Államközi Kapcsolatok Szekciója történeti levéltára igazgatója,18továbbá e sorok írója, ugyanennek a levéltárnak emeritus munkatársa19és Keresztes András, Nagy Töhötöm hagyatékának kutató-

15 Első helyen a már idézett munkát említjük: Balogh Margit:A KALOT és a katolikus tár- sadalompolitika, 1935–1946. i. m.

16 Főleg a „Jezsuiták és szabadkőművesek” német nyelvű kiadására támaszkodik: Ickx, Johan:L’Ostpolitik di Pio XII. Il “modus vivendi” proposto a Mosca 1946–1947, i. m.

17 Ferenc pápa 2019 márciusában jelentette be, hogy 2020. március 2-án megnyitja levéltárait a történészek előtt XII. Piusz pápa pontifikátusára. Ez meg is történt. A sajtójelentéseken túl lásd: A Vatikáni Államtitkárság Államközi Kapcsolatok Szekciója Történeti Levél- tárában őrzött dokumentumok olasz nyelvű inventáriumának hungarika anyagai, 1939.

február 10.–1948. december 31. Szerk. Somorjai Ádám OSB.METEM, Budapest 2020.

108 lap. – A pápa által megnyitott periódus 1958. október 9-ig, XII. Piusz haláláig tart.

18 Korábbi magyar vonatkozású publikációi: Ickx, Johan: A pápai Államtitkárság második szekciójának történeti levéltárában őrzött dokumentumok jelentősége a magyar egy- háztörténetírás számára, in: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai, 1920- 2015, szerk. Fejérdy András. METEM, Budapest – Róma, 2015 45–59.; uő:A Szentszék Külügyi Történeti Levéltára különös tekintettel Magyarországra, in: Levéltári Szemle 65 (2015) 2. szám, 5–25.; uő: A Pannonhalmi Szent Márton Apátság Főapátjának privilégiu- mai. Vatikáni levéltári iratok az 1802. évi visszaállításhoz, in: Somorjai Ádám–Zombori István(szerk.): Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára, METEM, Budapest, 2016. 63–82.; uő:Nem, nem, soha! – Io non faccio della politica... La partenza del nunzio apostolico mons. Lorenzo Schioppa da Budapest, in: Andreas Gottsmann - Pierantonio Piatti - Andreas E. Rehberg (szerk.): Incorrupta monumenta Ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, Vatikánváros 2018. 291–310; ugyanez magyarul:

Nem, nem, soha! – Én nem politizálok... Lorenzo Schioppa nuncius távozása Budapestről, in: Dai Rapporti del primo nunzio apostolico in Ungheria S. E. Mons. Lorenzo Schioppa 1920–1925 – Lorenzo Schioppa első magyarországi nuncius politikai jelentéseiből. Szerk.

Somorjai Ádám OSB(Nunciusi jelentések, 1.), METEM, Budapest 2020. 27–46.

19 Vonatkozó munkássága: L’Ostpolitik vaticana e l'archivio Casaroli secondo Lavopa, in:

Revue de l’Histoire Ecclésiastique 110. 2015. 1–2. 273–287. Recenzió a következő könyvről: Marco Lavopa: La diplomazia dei “piccoli passi”. L’Ostpolitik vaticana di Mons. Agostino Casaroli (Collana Extravagantes 24), Ginevra Bentivoglio EditoriA, Róma 2013. 557 lap; Ennek a recenziónak magyar változata in: Magyar Egyháztörténeti

ja20vállalkozzanak annak a véleménynek a megerősítésére, hogy a pápa kész volt a tárgyalásokra. A kutatásba, a vatikáni államtitkársági két levéltári anyagon túl a jö- vőben be kell még vonni a jezsuita generalícia római levéltárát21és P. Robert Leiber*

jezsuitának, XII. Piusz pápa személyi titkárának, a jezsuita fenntartású Pápai Gre- gorián Egyetem történelem professzorának személyes hagyatékát,22 akivel Nagy Töhötöm is rendszeres munkakapcsolatban állt, amikor Rómában tartózkodott.

A Vatikáni Államtitkárság mindkét szekciójának levéltáraiban 1945-ből, 1946- ból és 1948-ból számos dokumentum található az esztergomi érsek hercegprímástól, majd bíborostól, továbbá a magyar jezsuitáktól, első helyen Nagy Töhötömtől, továb- bá Jánosi Józseftől,* és a közvetíteni próbálkozó Borbély István* tartományfőnöktől.

Hazánkban a katolikus táborban kétfajta felfogás létezett az egyház által köve- tendő magatartás kérdésében. Az egyiket Mindszenty József vallotta, aki 1945. ok- tóber 2-án vette át főegyházmegyéje igazgatását,23és aki hercegprímási feladatkörét Vázlatok (MEV)26 (2014/1–4) 380–382; uő:Agostino Casaroli (1914–1998) egyházjogi doktori értekezésének magyar vonatkozásai, in: MEV 27 (2015/3–4) 62–73; uő: Agostino Casaroli bíboros levéltári hagyatéka, in: Levéltári Szemle,67. évf. 2017. 1. sz. 5–15.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariSzemle_67_2017/?pg=16&layout=s; uő:

Újabb Mindszenty-források Agostino Casaroli levéltári hagyatékában 1962–1995 – Nuove fonti per la Causa Mindszenty nelle carte Casaroli (METEM Könyvek 88), Budapest 2017. 147 lap; uő:Mindszenty-források Agostino Casaroli levéltári hagya- tékában 1962–1995 (METEM Könyvek 91), Budapest 2018. 136 lap; uő:Magyar vonat- kozások Agostino Casaroli levéltári magángyűjteményében 1962–1995: in: Zinner 70. Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában, szerk. Fodor Veronika – Gecsényi Patrícia – Hollósi Gábor – Kiss Dávid – Ráczné Baán Krisztina – Rácz János,Magyar Napló, Budapest 2018. 345–353. – Ezen kívül húsz önálló publikáció és negyven tanul- mány Mindszenty József bíborosról, elsősorban az amerikai követségen töltött időszakból és az azt követő bécsi emigrációs levelezésről.

20 Erre vonatkozólag lásd: Nagy Töhötöm:Napló, 1945–46. Kapcsolódó dokumentumokkal.

Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött Nagy Töhötöm-hagyaték alapján sajtó alá rendezte, jegyzetekkel és előszóval ellátta Keresztes András.Százhalombatta 2019. 312 lap. Internetes változat: https://mek.oszk.hu/16700/16719/; Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm levelezése (1939–1969). Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött Nagy Töhötöm-hagyaték alapján sajtó alá rendezte, jegyzetekkel és előszóval ellátta Keresztes András.Budapest 2019. 322 lap. Internetes változat: https://mek.oszk.hu/1 6900/16975/.

21 Archivum Romanum Societatis Iesu: ARSI. Mint ismeretes, a vatikáni levéltárakkal egy időben nyitja meg iratainak konzultációját a kutatók előtt.

22 Archivio della Pontificia Università Gregoriana.

23 A kinevezés történetének egész irodalma van. Nagy Töhötöm római útján „intézte el”

Mindszenty kinevezését, ő maga hozta haza kalandos úton, Mindszenty őt kétszer is föl- kereste a kinevezés kihirdetése előtt. Ezzel kapcsolatban lásd Nagy Töhötöm emlékiratait, továbbá: Balogh Margit:Mindszenty József (1892–1975), Budapest 2015. I. kötet 420–

(13)

úgy értelmezte, hogy király és nádor (kormányzó) nem lévén, ő az első közjogi sze- mélyiség, akinek nemzetvédő feladatai vannak a szovjet és a kommunista hatalom- átvétellel szemben, ezért nem volt híve a tárgyalásos politikának, főleg, hogy vélel- mezte és vallotta is, hogy az amerikaiak rövid időn belül felszabadítják az országot.

Vele szemben álltak a bíboros által alább megnevezett személyek, így Szekfű Gyula*

történész, moszkvai nagykövet, Barankovics István* és pártja,24valamint a magyar jezsuiták, akik Jánosi József SJ professzor személyében kidolgozták, Kerkai és Nagy személyében alkalmazták, Borbély István SJ tartományfőnök személyében pedig vé- delmezték a „modus vivendi”-t.

A modus vivendi nem volt új a Szentszék politikájában, amely a XX. század folyamán, főleg az első világháborút lezáró békét követően, tárgyalásos úton, számos országgal konkordátumot kötött,25de 1945–1946-ban, amint a következőkből ki- világlik, újdonság erejével hatott Magyarországon.

XII. Piusz pápa mind erkölcsileg, mind anyagilag támogatta a katolikus agrár- ifjúság szervezésében érdemeket szerzett magyar jezsuitákat, annak reményében is, hogy ezen a vonalon eljut odáig, hogy Moszkvával el tudjon kezdeni tárgyalni. Erről személyi titkára, a jezsuita fenntartású Pápai Szent Gergely Egyetem történész pro- fesszora, P. Leiber révén 1946. március 18-án két írásos üzenetet is küldött Nagy Töhötöm nevére: Az egyik levél szövege a következő: „Egy vigasztaló jelentés:

A Szentatya arra a kérdésre, hogy Főtisztelendőséged milyen választ adjon küldői- nek, kijelenti: ’Az Apostoli Szentszék mindenkor kész arra, hogy felvegye az érint-

Somorjai Ádám OSB

430. Még a kinevezés hivatalos magyarországi kihirdetése előtt, nemzeti elkötele- zettségének tudatában, Mindszenty új minőségét fölfedve járt a budapesti brit követnél, lásd: Somorjai Ádám OSB:Mindszenty József és a brit diplomácia. 1945. szeptember 13. és 18., in: VERITAS Évkönyv 2015. 209–226. Interneten: http://epa.oszk.hu/02300/02308/

00002/pdf/ (a letöltés dátuma: 2020. január 29.)

24 Az 1944 októberében megalakult Keresztény Demokrata Néppárt elnöke kezdetben gróf Pálffy József, főtitkára pedig Barankovics István volt. 1945 áprilisától Demokrata Néppárt néven, de továbbra is a pápai szociális enciklikák keresztényszociális szellemében és a parlamentáris demokráciák értékeinek jegyében működött. 1945 májusában Pálffyt levál- tották elnöki tisztségéből, ettől fogva Barankovics István főtitkárként vezette a pártot 1949 február 2-ig, amikor a párt a működését beszüntetni kényszerült. 1956-ban és 1989-ben erre a pártra épített utódszervezete, a KDNP.

25 Bár Csehszlovákiával is, Romániával is létrejött egyfajta konkordátum, az előbbi esetében ennek neve „modus vivendi”, az Apostoli Szentszék még a hitleri Németországgal is kö- tött konkordátumot, Magyarország esetében azonban csak egyszerű megegyezésre, „intesa semplice”-re került csak sor, amely nem kétoldalú szerződés, hanem egyoldalú vatikáni szabályozás a püspökök kinevezését illetően, lásd: Ickx, Johan:A pápai Államtitkárság második szekciójának történeti levéltárában őrzött dokumentumok jelentősége a Magyar egyháztörténetírás számára, in: Fejérdy András(szerk.): Magyarország és a Szentszék dip- lomáciai kapcsolatai, 1920–2015, METEM, Budapest – Róma 2015. 45–59.

kezést a moszkvai kormánnyal’ – ezt tudomására hozhatja az orosz feleknek.

A Szentszéknek mindazok után, ami történt és naponta történik, nehéz hinnie a má- sik oldal jóakaratában. Ha azonban a moszkvai kormány közeledést, tárgyalást óhajt az Apostoli Szentszékkel, akkor az a maga részéről mindenképpen kész arra, mint ahogy a háború alatt is mindig kész volt rá. Így XII Piusz. Beszéljen kérem Mons.

Tardinivel!”*26A másik levél szövegéből a lényeges rész: „A Szentszék kész a moszk- vai kormánnyal felvenni az érintkezést, ha az a maga részéről ezt kívánja, mint ahogy már a háborús évek alatt is hajlandó lett volna erre.”27

A téma feldolgozásakor kiemelkedő jelentőséget vélünk tulajdonítani Mindszenty bíboros fentebb említett három levelének, amelyek eredetijeit a Vatikáni Államtitkár- ság Államközi Kapcsolatok Szekciójának28Levéltára őrzi, amelyek idáig ismeretlenek voltak a kutatás számára és amelyben bepanaszolta a KALOT-ot vezető jezsuitákat.

A hercegprímásnak itt dokumentált álláspontja vezetett Nagy Töhötömnek Uruguay- ba, onnan a szomszédos Argentínába való eltávolításához, amit Nagy Töhötöm szerint nem az újonnan választott jezsuita generális, P. Jean-Baptiste Janssens szor- galmazott, hanem az ő nevében, Mindszentytől tartva és a hazai jezsuita rendtarto- mányt félve, Borbély István tartományfőnök.

Azt látjuk tehát, hogy nem a pápán múlott a tárgyalás elmaradása. Ugyanakkor, amikor azt tapasztalta, hogy konfliktus alakul ki az általa kinevezett hajthatatlan bíboros hercegprímás és a jezsuiták között, akkor hűségesnek kellett lennie saját dön- téséhez és el kellett fogadni a prímás vonalvezetését, aki a magyarországi Katolikus Egyház élén állt. A hercegprímás letartóztatása és koncepciós pere, valamint életfogy- 26 „Eine tröstliche Meldung: Der Hl. Vater hat auf die Frage, was E[uer] H[ochwürden]

Ihren Auftraggebern antworten sollen, erklärt: ’Der Hl. Stuhl ist jederzeit bereit, sich mit der Moskauer Regierung ins Benehmen zu setzen’ – das könnten Sie die russischen Stellen wissen lassen. Es werde dem Hl. Stuhl nach allem, was vorgefallen ist, u[nd] täg- lich vorfällt, schwer, an dem guten Willen der anderen Seite zu glauben. Aber wenn die Moskauer Regierung Annäherung, Auseinandersetzung mit dem Hl. Stuhl will, ist er sei- nerseits durchaus bereit, wie er es während des Krieges schon immer war. So Pius XII.

Sprechen Sie bitte mons. Tardini!” Leiber kézírásával. Őrzési helye: OSZK Kézirattár, Nagy Töhötöm kéziratok, jelzet: 216/65. Fakszimiléjét lásd a 200. oldalon.

27 A levél P. Leiber anyanyelvén, németül így hangzik: „Fejléc: Pontificia Università Gre- goriana, Vat[ikan], 18. März 1946. abends 8 Uhr. Hochwürdiger, lieber Pater Nagy!

Soeben hat Seine Heiligkeit mich beauftragt, Ihnen folgendes zu übermitteln: P. Nagy kann seinen Auftraggebern übermitteln, dass der Heilige Stuhl bereit ist, sich mit der Regierung von Moskau ins Benehmen zu setzen, wenn sie von ihrer Seite dies wünscht, wie der schon während der Kriegsjahre dazu bereit gewesen wäre.” Leiber kézírásával.

Őrzési helye: OSZK Kézirattár, Nagy Töhötöm kéziratok, jelzet: 216/65. Megjelent fak- szimilében in: Nagy Töhötöm: Napló, 1945–46, i. m. 107. Lásd még a 228. oldalon.

28 1967-ig: Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációja, a Vatikáni Államtitkárság Első Szekciója.

Bevezetés

(14)

úgy értelmezte, hogy király és nádor (kormányzó) nem lévén, ő az első közjogi sze- mélyiség, akinek nemzetvédő feladatai vannak a szovjet és a kommunista hatalom- átvétellel szemben, ezért nem volt híve a tárgyalásos politikának, főleg, hogy vélel- mezte és vallotta is, hogy az amerikaiak rövid időn belül felszabadítják az országot.

Vele szemben álltak a bíboros által alább megnevezett személyek, így Szekfű Gyula*

történész, moszkvai nagykövet, Barankovics István* és pártja,24valamint a magyar jezsuiták, akik Jánosi József SJ professzor személyében kidolgozták, Kerkai és Nagy személyében alkalmazták, Borbély István SJ tartományfőnök személyében pedig vé- delmezték a „modus vivendi”-t.

A modus vivendi nem volt új a Szentszék politikájában, amely a XX. század folyamán, főleg az első világháborút lezáró békét követően, tárgyalásos úton, számos országgal konkordátumot kötött,25de 1945–1946-ban, amint a következőkből ki- világlik, újdonság erejével hatott Magyarországon.

XII. Piusz pápa mind erkölcsileg, mind anyagilag támogatta a katolikus agrár- ifjúság szervezésében érdemeket szerzett magyar jezsuitákat, annak reményében is, hogy ezen a vonalon eljut odáig, hogy Moszkvával el tudjon kezdeni tárgyalni. Erről személyi titkára, a jezsuita fenntartású Pápai Szent Gergely Egyetem történész pro- fesszora, P. Leiber révén 1946. március 18-án két írásos üzenetet is küldött Nagy Töhötöm nevére: Az egyik levél szövege a következő: „Egy vigasztaló jelentés:

A Szentatya arra a kérdésre, hogy Főtisztelendőséged milyen választ adjon küldői- nek, kijelenti: ’Az Apostoli Szentszék mindenkor kész arra, hogy felvegye az érint- 430. Még a kinevezés hivatalos magyarországi kihirdetése előtt, nemzeti elkötele- zettségének tudatában, Mindszenty új minőségét fölfedve járt a budapesti brit követnél, lásd: Somorjai Ádám OSB:Mindszenty József és a brit diplomácia. 1945. szeptember 13. és 18., in: VERITAS Évkönyv 2015. 209–226. Interneten: http://epa.oszk.hu/02300/02308/

00002/pdf/ (a letöltés dátuma: 2020. január 29.)

24 Az 1944 októberében megalakult Keresztény Demokrata Néppárt elnöke kezdetben gróf Pálffy József, főtitkára pedig Barankovics István volt. 1945 áprilisától Demokrata Néppárt néven, de továbbra is a pápai szociális enciklikák keresztényszociális szellemében és a parlamentáris demokráciák értékeinek jegyében működött. 1945 májusában Pálffyt levál- tották elnöki tisztségéből, ettől fogva Barankovics István főtitkárként vezette a pártot 1949 február 2-ig, amikor a párt a működését beszüntetni kényszerült. 1956-ban és 1989-ben erre a pártra épített utódszervezete, a KDNP.

25 Bár Csehszlovákiával is, Romániával is létrejött egyfajta konkordátum, az előbbi esetében ennek neve „modus vivendi”, az Apostoli Szentszék még a hitleri Németországgal is kö- tött konkordátumot, Magyarország esetében azonban csak egyszerű megegyezésre, „intesa semplice”-re került csak sor, amely nem kétoldalú szerződés, hanem egyoldalú vatikáni szabályozás a püspökök kinevezését illetően, lásd: Ickx, Johan:A pápai Államtitkárság második szekciójának történeti levéltárában őrzött dokumentumok jelentősége a Magyar egyháztörténetírás számára, in: Fejérdy András(szerk.): Magyarország és a Szentszék dip- lomáciai kapcsolatai, 1920–2015, METEM, Budapest – Róma 2015. 45–59.

kezést a moszkvai kormánnyal’ – ezt tudomására hozhatja az orosz feleknek.

A Szentszéknek mindazok után, ami történt és naponta történik, nehéz hinnie a má- sik oldal jóakaratában. Ha azonban a moszkvai kormány közeledést, tárgyalást óhajt az Apostoli Szentszékkel, akkor az a maga részéről mindenképpen kész arra, mint ahogy a háború alatt is mindig kész volt rá. Így XII Piusz. Beszéljen kérem Mons.

Tardinivel!”*26A másik levél szövegéből a lényeges rész: „A Szentszék kész a moszk- vai kormánnyal felvenni az érintkezést, ha az a maga részéről ezt kívánja, mint ahogy már a háborús évek alatt is hajlandó lett volna erre.”27

A téma feldolgozásakor kiemelkedő jelentőséget vélünk tulajdonítani Mindszenty bíboros fentebb említett három levelének, amelyek eredetijeit a Vatikáni Államtitkár- ság Államközi Kapcsolatok Szekciójának28Levéltára őrzi, amelyek idáig ismeretlenek voltak a kutatás számára és amelyben bepanaszolta a KALOT-ot vezető jezsuitákat.

A hercegprímásnak itt dokumentált álláspontja vezetett Nagy Töhötömnek Uruguay- ba, onnan a szomszédos Argentínába való eltávolításához, amit Nagy Töhötöm szerint nem az újonnan választott jezsuita generális, P. Jean-Baptiste Janssens szor- galmazott, hanem az ő nevében, Mindszentytől tartva és a hazai jezsuita rendtarto- mányt félve, Borbély István tartományfőnök.

Azt látjuk tehát, hogy nem a pápán múlott a tárgyalás elmaradása. Ugyanakkor, amikor azt tapasztalta, hogy konfliktus alakul ki az általa kinevezett hajthatatlan bíboros hercegprímás és a jezsuiták között, akkor hűségesnek kellett lennie saját dön- téséhez és el kellett fogadni a prímás vonalvezetését, aki a magyarországi Katolikus Egyház élén állt. A hercegprímás letartóztatása és koncepciós pere, valamint életfogy- 26 „Eine tröstliche Meldung: Der Hl. Vater hat auf die Frage, was E[uer] H[ochwürden]

Ihren Auftraggebern antworten sollen, erklärt: ’Der Hl. Stuhl ist jederzeit bereit, sich mit der Moskauer Regierung ins Benehmen zu setzen’ – das könnten Sie die russischen Stellen wissen lassen. Es werde dem Hl. Stuhl nach allem, was vorgefallen ist, u[nd] täg- lich vorfällt, schwer, an dem guten Willen der anderen Seite zu glauben. Aber wenn die Moskauer Regierung Annäherung, Auseinandersetzung mit dem Hl. Stuhl will, ist er sei- nerseits durchaus bereit, wie er es während des Krieges schon immer war. So Pius XII.

Sprechen Sie bitte mons. Tardini!” Leiber kézírásával. Őrzési helye: OSZK Kézirattár, Nagy Töhötöm kéziratok, jelzet: 216/65. Fakszimiléjét lásd a 200. oldalon.

27 A levél P. Leiber anyanyelvén, németül így hangzik: „Fejléc: Pontificia Università Gre- goriana, Vat[ikan], 18. März 1946. abends 8 Uhr. Hochwürdiger, lieber Pater Nagy!

Soeben hat Seine Heiligkeit mich beauftragt, Ihnen folgendes zu übermitteln: P. Nagy kann seinen Auftraggebern übermitteln, dass der Heilige Stuhl bereit ist, sich mit der Regierung von Moskau ins Benehmen zu setzen, wenn sie von ihrer Seite dies wünscht, wie der schon während der Kriegsjahre dazu bereit gewesen wäre.” Leiber kézírásával.

Őrzési helye: OSZK Kézirattár, Nagy Töhötöm kéziratok, jelzet: 216/65. Megjelent fak- szimilében in: Nagy Töhötöm: Napló, 1945–46, i. m. 107. Lásd még a 228. oldalon.

28 1967-ig: Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációja, a Vatikáni Államtitkárság Első Szekciója.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

(Itt meg kell jegyeznünk, hogy a női bibliai és egyházi szerepek iránt elkötelezett római katolikus teológia több képviselője a római katolikus egyház és

26 „(…) Ezzel kapcsolatban meg kell mondanom, hogy míg egyrészt egyenesen megható hogy milyen sokan, milyen sokat várnak ideérkezésedtől, - másrészt ez szinte

Az Egri Érseki Római Katolikus Tanítóképző Intézet története Az egri érseki római katolikus tanítóképző intézetet Pyrker J.. Mint magyar tanítási nyelvű

Tényeire oly vastag fátyolt kívánok tenni, mely alól a borzadás semmi tüneménye ne látszódjék.” .RUiEEDQtUWOHYHOpEHQĘLVUiPXWDWRWWKRJ\ „szomorú események

Az alkotmányozás után törvényerejű minisztertanácsi rendelet értesítette az egyháza- kat, hogy esküt kell tenniük az új alkotmányra. A katolikus püspöki konferencia Grősz

Ezt követően, a számítógéppel támogatott oktatás hosszú küldetésre indult, melynek célja az informatikán túli közismereti tárgyak meghódítása; útját különböző

Minthogy a minap Mindszenty József Őeminenciája, a Római Szent Egyház bíborosa, esztergomi érsek ellen egyesek erőszakosan és szentségtörő módon kezet emelni és ugyancsak

hadsereg parancsnoka küldte a Szovjetunióból Älgya Papp altábornagy hadtestparancsnokhoz azzal a paranccsal, hogy a hadtest szüntesse be a szovjet csapatok elleni

nek, a római magyar intézetek igazgatójának, a magyar-olasz szellemi kapcsolatok kitűnő kutatójának bevezetése szerint az, hogy egyrészt a római magyar

ság volt elnöke, az Országos Széchényi Könyvtár egykori főigazgatója, majd Magyarország római nagykövete, előbb a Kortárs, ezt követően az Acta Lüteraria főszerkesztője,

(Gvadányi József negyedik gyermekének halála) Gróf Gvadányi József lányának, Er- zsébetnek az eredeti halotti anyakönyvi bejegyzése a szakolcai római katolikus plébánia

Mikor a király hírét vette e dolognak, nagy tisztelettel elrendelte ugyan, hogy őt mint Szent Péter helynökét és római pápát hozzá vezessék, ám útját, melyet

A félig geszta-ének, félig kalandregény Florence de Rome Ottó római csá- szár leányának regénye. Az idős Garsire, Konstantinápoly császára feleségül kéri Florence-ot,

1931-1943 között a csíkszeredai Római Katolikus Gimnázium tanára volt. A csíkszeredai Dal- és

Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya és az Állami Egyházügyi Hivatal közös tájékoztatója a Politikai Bizottság részére a magyar kormány és a vatikáni

ja, hogy a Magyar Népköztársaság, mint a hatvanas évek magyar—vatikáni tárgyalásai során általában, Mindszenty József sorsát illetően is érvényre

A M ária tisztelet újabb szép példája volt a Rózsafüzér Társulat adományából 1927-ben vásárolt új Szűz M ária Szent Szíve szobor, amely az áldoztató

E tanulmány elején Gönyey (Ébner) Sándor tanulmányából idéztem, aki a tánc leírását Nagy József római katolikus plébánostól kapta 1934-ben, de nem ez a legkorábbi

Az oszmán állami kancellária számára a római császárok latin iratokból átvett titulatúrája, az imperátor Romanorum volt a bejáratott, és a Habsburgokkal

A Szegedi Tankerületben 1918 előtt a következő középiskolák voltak: Bajai Római Katolikus Főgimnázium, Nagybecskereki Római Katolikus Községi Főgimnázium, Makói

A dualizmus időszakában Baranyában több alkalommal is készült kimutatás arról, hogy mely községek római katolikus iskoláiban nem éri el a tanítói fizetés a törvény

A római katolikus rutének között viszont nagy (10.750) nőtöbblet volt, éppen úgy, mint a görög- katolikus lengyeleknél (36.602).Az 1910. évi osztrák népszámlálás

Erről tanúskodik a településen ma is álló három - román ortodox, római katolikus és szerb pravoszláv - templom.. A jobbára római katolikus magyarság csak a