• Nem Talált Eredményt

A meghívó letölthető.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A meghívó letölthető."

Copied!
1
7
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi In- tézete tisztelettel meghívja a

Francia és magyar nemesi migrációk a felvilágosodás korában

Migrations nobiliaires françaises et hongroises à l’époque des Lumières

című rendezvényére

Előadók

Michel Figeac:

Les mobilités nobiliaires : une voie fructueuse de la recherche en histoire de la noblesse au siècle des Lumières

(Nemesi mobilitás : a felvilágosodás korabeli nemesség kutatásának egy eredményekben gazdag területe)

Caroline Le Mao:

La Hongrie dans le Voyageur François de l’abbé Delaporte

(Magyarország Delaporte abbé Voyageur François című munkájában) Marguerite Figeac – Stéphanie Lachaud:

Autour des vins liquoreux : Sauternes – Tokaj

(Édes borok körül: Sauternes – Tokaj, film + projektbemutató)

Időpont:

2021. szeptember 9. 14.00 – le 9 septembre 2021 à 14 heures Helyszín:

Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Történettudományi Intézet (Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B épület, 5. em. Tanácsterem)

Centre de recherches en sciences humaines – Institut d’histoire (Salle de conférences, 5e étage)

Az előadások francia nyelven, magyar rezümével és angol ppt-vel ellátva hangzanak el.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Itt adta ki a Lipót herceg által megrendelt monumentális Lotaringia történetét, az Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine című munkát, amely François Le Bègue

Petőfi Sándor A szerelem országa (1847) és François Haverschmidt Zelfmoordenaar [Az öngyilkos] (1852) című versének összehasonlító elemzése.. Tanulmányomban két olyan

Veszprém megye iparszerkezete az 1960–1970-es évek fordulóján 13.50 Kérdések, hozzászólások 14.05 Kávészünet. 14.20 Bagdi Róbert (DE GTK): Szolnok város

1911-ben ’A romániai petroleumterület és ennek összehasonlítása az erdélyrészi medencével’ című munkájában ráutal arra, hogy az északkeleti Kárpátok alján erdélyi

(Muzeográfia avagy bevezetés a museorum vagy ritkaságtár helyes fogalmába és hasznos elhelyezésébe…) című munkájában egy olyan térformát javasol, „ahol a fény úgy

Ahogyan azt má- sutt már kimutattuk, a kötet előszava (I–XVI. oldalak) François-Joseph Desbillons francia jezsuita költő Fabulae Aesopiae (Mannheim, 1768) című,

(1865.) Vele szemben Deák „Adalékok a magyar közjoghoz“ cimű munkájában bizonyítá, hogy Magyarország még a hadsereg és a külpolitika dolgában is

Törőcsik Mária „A fogyasztói magatartás új tendenciái” című munkájában egy átfogó betekintést ad a posztmodern fogyasztói társadalomba. E világban a dinamikusan

„gyorssegélyt” a hivatkozott CD nélkül nem lehet me g- ítélni. Remélhetõ, hogy azt nem a gyerekekkel akarják megv ásáro ltatni. Összegezve tehát: semmi

slovaquie, ainsi que par l’insuffisance de l’intérêt témoigné pour cette question qui se manifesta pendant longtemps par les défauts de la politique des

Kész általános jellegű beágyazott eszköz példa Letölthető jegyzet a fejezethez. Letölthető jegyzet

A SystemC-ben kidolgozott digitális áramköri modell működésének, funkcionalitásának tesztelése, vizsgálata Letölthető jegyzet a fejezethez3. Letölthető jegyzet

A grafikus információk bevitele, tárolása és megjelenítése Letölthető jegyzet a fejezethez.. Letölthető jegyzet

Az integrált áramkörök gyártástechnológiái Letölthető jegyzet a fejezethez.. Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet

A teljesség kedvéért meg lehetett volna említeni az eszterházi operának és bábszínháznak Vályi András Magyar Országnak Leírása (1796) című munkájában található

megkeresnénk és meg is találnánk az elbeszélő minden indítékát (következés- képpen minden mentségét is), melyekből kifolyólag szüntelenül rejtegeti nemi

Au lieu d’évoquer encore bien d’autres exemples susceptibles d ’illustrer le processus comment Diderot passe des idées critiques á la reflexión sur la poétique

A témáról Az alkotó pedagógia programja (Zsolnai, 1996) című munkájában, Az érték- közvetítő és képességfejlesztő pedagógia (Zsolnai, 1995) című könyvében és a

18 Conformément à la pratique juridique formée autour de la clause du commerce dormant (« dormant commerce clause »), aux États-Unis, des mesures non discriminatoires,

« Mais on peut aussi former un ensemble en prenant non seulement en compte les États qui sont autour de la mer Méditerranée, mais aussi des États et des forces qui,

Lambert felfrissítette a vérállományt, hogy olyan falkája legyen, ami csak neki engedelmeskedik, meg aztán sok kutya öreg volt már, mint ahogy az uraság is, vagy mint

Az uralkodók a kijelölt trónörökös – akár fiuk, akár testvérük vagy unoka- testvérük – számára létrehozták a dukátus (hercegség) intéz- ményét. A hercegek a

Kérésem támogatására bátor vagyok felhozni, hogy szigorúan megszabott program szerint dolgoznak az összes római idegen tudományos intézetek s ugyan- csak ekként szerveztettek