• Nem Talált Eredményt

Dr. Bagi Zoltán Mikrobák, sejtek tenyésztése, fermentáció, termékek kinyerése, tisztítása, monitoringja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Dr. Bagi Zoltán Mikrobák, sejtek tenyésztése, fermentáció, termékek kinyerése, tisztítása, monitoringja"

Copied!
10
0
0

Teljes szövegt

(1)

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

1

Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

www.u-szeged.hu www.szechenyi2020.hu

Dr. Bagi Zoltán

Mikrobák, sejtek tenyésztése, fermentáció, termékek kinyerése, tisztítása, monitoringja

Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával.

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

(2)

Államvizsga tétel címe: Mikrobák, sejtek tenyésztése, fermentáció, termékek kinyerése, tisztítása, monitoringja

Biotechnológia

Segédlet a BSc államvizsgára való felkészüléshez

Készítette: Dr. Bagi Zoltán

SZTE 2020

(3)

Mikrobák:

Metanogének:

archeák, ősi életformák, extremofilek (termofil, pszichrofil, alkalofil, acidofil) - szélsőséges fizikai vagy kémiai tulajdonságokkal rendelkező élőhelyeken is életképesek

obligát anaerobok, kemolitotrófok, heterotrófok

speciális koenzimeik vannak: F420, F430, metanofurán: metán anyagcsere elemei 3 különböző típus anyagcseréjük alapján:

acetotróf metanogének (acetátból szén-dioxid és metán)

hidrogenotróf metanogének(hidrogénből és szén-dioxidból metán)

metilotróf metanogének (metil csoportot tartalmazó molekulákból metán) biotechnológiai felhasználásuk: biogáz termelés (metán és szén-dioxid keveréke)

Metanotrófok:

metán oxidálók, aerobok

kulcsenzim: metán-monooxigenáz: metánból szén-dioxid (köztitermékek: metanol, formaldehid, hangyasav)

szolubilis MMO: sok szubsztrát

partikuláris MMO: szubsztrát csak a metán

biotechnológiai felhasználásuk: metanol termelés, bioremediáció (halogénezett veszélyes szennyeződések)

(4)

Clostridiumok:

obligát anaerobok, gram pozitívok, spóraképzők(igen ellenállóak) acetogenezis vs. szolventogenezis

enzimek termeltetése: celluláz (celluloszómával rendelkeznek), amiláz C. botulinum: botulintoxin termelése

C. tetani: tetanospazmin toxin termelése

C. acetobutylicum: szerves oldószerek (aceton, butanol) előállítása C. thermoaceticum: anaerob ecetsav előállítás

Tejsav baktériumok:

anaerobok, gram pozitívok, nem spóraképzők fő fermentációs termékük: tejsav

homo vs. heterofermentatív anyagcsere biotechnológiai felhasználás:

takarmány tartósítás(silózás), élelmiszer tartósítás

élelmiszeripari termékek: joghurt, kefír, sajtok, szójaszósz, savanyú káposzta, kovászos uborka

gyógyászatban: probiotikumok

Élesztő:

eukarióta gomba, fakultatív anaerob gyógyszeriparbanhasznosítható

élelmiszeriparban: sör, bor, whiskey készítése bioetanol előállítása

(5)

Bacillusok:

aerobok, fakultatív anaerobok, gram pozitívok, spóraképzők extremofilek (hő, pH, sók)

B. licheniformis: alkalikus proteázt termel (mosószerekben, keratin bontásban használható)

B. thuringiensis: delta endotoxint termel, fajspecifikus biológiai rovarirtóként használható

B. anthracis: az egyik legellenállóbb spórával rendelkezik, lépfene kórokozója B. substilis: etanol gyárás, bacitracin antibiotikumot termel, szubsztilizin

proteolitikus enzim előállítása

enzimgyártás: proteázok, lipázok, amilázok, cellulázokelőállítása

Pseudomonasok:

aerobok, gram negatívok, heterotrófok

P. aeruginosa: szénhidrogén bontásra használható

alginát poliszacharid termelő, opportunista patogén

P. fluorescens: nagyon változatos anyagcsere, bioremediációra használható P. syringae: „ice protein”, jégkristály képződést segíti, jégesők elleni védekezés

Sugárgombák:

nevükkel ellentétben baktériumok mikorrhizátalakítanak ki növényekkel

másodlagos anyagcsere termékei bioaktív anyagok (streptomicin)

(6)

Sejtek tenyésztése, fermentáció:

általános feltételek: megfelelő hőmérséklet, pH, szén, nitrogénforrás, oxigénforrás sejtek növekedése: Monod kinetika írja le: megmutatja, hogy a növekedést mennyire limitálja a tápanyagok vizes közegben mérhető koncentrációja

prokarióták tenyésztése: ipari komplex tápok használhatóak (melasz, kukorica szirup, manióka, tejsavó)

eukarióták tenyésztése nehezebb, több komponensre van szükség: megfelelő szén, nitrogénforrás; vitaminok, lipidek, szervetlen sók, hormonok, növekedési faktorok fermentálást megelőzően a tápoldatot, bejuttatott gázokat sterilezni szükséges:

szűréssel: pórusméret kisebb legyen, mint a mikrobák mérete

inaktiválással (NaClO, perecetsav, hő, elektromágneses sugárzások) fermentáció típusok: batch, fed-batch, folyamatos

sejtek szaporodásának nyomon követése:

Bürker kamra: mikroszkópos módszer, adott térfogatban lévő sejtek számát határozzuk meg

lemezelés: hígítási sort készítünk, majd agar lemezre szélesztünk, a telepek száma megegyezik az élő sejtek számával

turbiditás: spektrofotométerrel meghatározzuk a sejteket tartalmazó oldat fényszórását

sejttömeg mérése: lehet nedves és száraz tömeget is mérni

metabolikus aktivitásmérése: pl. a metabolikus aktivitás során felszabadult hőt Coulter számláló

Flow citometria

(7)

sejtek elválasztása a tápoldatból:

centrifugálással(szakaszos, folyamatos eljárások)

szűréssel (hagyományos, tangenciális szűrés, membránszűrés) termékek kinyerése tápoldatból:

extrakció: szelektív oldószer (extrahálószer) segítségével folyadék fázisból egy vagy több komponenst oldunk ki

micella, reverz micella segítségével: lipid réteggel határolt micellába zárjuk a tisztítandó molekulát

kristályosítás: túltelített oldatot készítünk (pl. bepárlással, hűtéssel)

desztilláció (frakcionált): alapja az elegy összetevőinek eltérő illékonysága

szuperkritikus extrakció: szuperkritikus oldószerrel kioldjuk a kívánt komponenst amennyiben a termék intracelluláris a sejteket fel kell tárni:

mechanikus módszerek:

French press: hidraulikus dugattyú nagy nyomást generál, nyíláson átpréseli a sejteket

ultrahang: 15-25kHz, kavitációs mechanizmus szerint vágókés: nyíró hatás

golyós homogenizátorok: apró gyöngyökkel, dörzsölő, koptató hatás kémiai módszerek:

szerves oldószer, lúg, sav, detergensek

enzimatikus módszer: lizozim: Gram+ baktériumok sejtfalát roncsolja

Termékek kinyerése:

(8)

Termékek tisztítása, monitoringja:

kromatográfia:

gélszűrés

méret szerinti elválasztás, porózus járatok, nagy molekula rövidebb úthossz elektroforézis (egy, kétdimenziós)

töltött részecske mozog elektromos térben térhálós polimerben 2 dimenzió esetében izoelektromos fókuszálással lehet kombinálni izoelektromos fókuszálás:

össztöltés alapján választ el

töltött részecske mozog elektromos térben, pH gradiensben

a fehérje töltése az izoelektromos pontján semleges, nem vándorol tovább ioncserélő kromatográfia (anion, kation)

felületi töltés alapján választ el

töltött aminosav oldalláncok elektrosztatikus kölcsönhatásba lépnek a hordozóval

anioncserélő oszlop: pozitív töltésű funkciós csoportokkal rendelkeznek kationcserélő oszlop: negatív töltésű funkciós csoportokkal rendelkeznek hidrofób kromatográfia:

hidrofób felületi csoportok a hordozón, melyek a hidrofób fehérje oldalláncokkal lépnek kapcsolatba

affinitás kromatográfia:

elválasztás specifikus biológiai kölcsönhatás alapján, specifikus ligand található a hordozón

(9)

Termékek tisztítása, monitoringja:

termék mérése gáz fázisban: gázkromatográf (GC)

felépítése: vivőgáz, kromatográfiás oszlop, detektor

GC-MS: ionizáló forrást is tartalmaz, az elektronok a vizsgálandó gáz molekuláit ionizálják, molekulákat akár alkotórészeikké bontják (elektromos tér gyorsít,

mágneses tér eltérít, ion tömeg szerint frakciók jönnek létre, csúcsok megfelelnek egy-egy atomfajtának, molekula alkotórésznek)

detektorok típusai:

TCD (thermal conductivity detector): elektromosan fűtött szál ellenállását mérjük, ami a hőmérsékletétől függ, amit az áramló gáz hővezető képessége határoz meg

FID (flame ionization detector): a hidrogén lángban a szerves vegyületek

lebomlanak és ionizálódnak, ezért a két elektród

között a koncentrációval arányos áram fog folyni

GC GC-MS

(10)

termék mérése folyadék fázisban: folyadékkromatográf(HPLC) felépítése: oldószer, kromatográfiás oszlop, detektor

detektorok típusai:

UV- VIS (Ultribolya–látható spektrofotometriás) detektor: adott hullámhosszon fényelnyelés (ha nincs UV fényelnyelés kromofór csoport szükséges)

fluoreszcens detektor: választott hullámhosszúságú fénnyel megvilágítás, gerjesztés hatására fluoreszcencia

vezetőképesség detektor: oldat vezetőképességének detektálása, platina elektródok közötti ellenállás mérése, arányos az oldott anyag koncentrációval RI detektor: átfolyó anyag törésmutatójának mérése, törésmutató változik amennyiben a detektálási cella mintát tartalmaz

Termékek tisztítása, monitoringja:

HPLC

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

kevert savas fermentáció eredménye (2,3-butándiol mellett acetát, etanol is keletkezik) sok rendelkezésre álló ATP esetén biomassza jön létre, a sejtek szaporodnak. kevés

trágyából és fele részben száraz falevélből, vagy ennek hiányában régi lótrágyából telepet készítenek úgy, mint valami melegágyat, kissé lejtősen déli

A cél lehet egy megöregedett bevonat eltávolítása, hogy a tárgy eredeti színvilágát próbáljuk bemutatni (2. kép.), lehet egy valamikori javítás során felvitt,

A sejtek tenyésztése a hagyományos rendszerekben statikus körülmények között folyik. Ez a leggyakrabban alkalmazott módszer, olcsó, egyszerű, nem igényel

• Antibiotikumok: gombák vagy mikrobák olyan anyagcsere-termékei, amelyek más mikrobák..

Annak valsége, hogy a sterilezés sikerült, azaz nem maradt 1 túlélő sem :0,999. Minden ezredik sterilezésnél megengedett egy sikertelen sterilezés Valószínűleg

Rátáplálásos (fed-batch) fermentáció: a tenyésztés indításánál elkészített tápoldaton kívül menet közben is adnak be tápanya- gokat, a létrejött fermentlevet a

Rátáplálásos (fed-batch) fermentáció: a tenyésztés indításánál elkészített tápoldaton kívül menet közben is adnak be tápanya- gokat, a létrejött fermentlevet a

Rátáplálásos (fed-batch) fermentáció: a tenyésztés indításánál elkészített tápoldaton kívül menet közben is adnak be tápanya- gokat, a létrejött fermentlevet a

Rátáplálásos (fed-batch) fermentáció: a tenyésztés indításánál elkészített tápoldaton kívül menet közben is adnak be tápanya- gokat, a létrejött fermentlevet a

Rátáplálásos (fed-batch) fermentáció: a tenyésztés indításánál elkészített tápoldaton kívül menet közben is adnak be tápanya- gokat, a létrejött fermentlevet a

Takarmányélesztő gyártás (SCP) – elölt sejtek, fehérje, aerob fermentáció aerob fermentáció Szeszgyártásnál – EtOH, anaerob fermentáció anaerob

A bioreaktor zárt rendszer abból a szempontból, hogy csak a tudatosan alkalmazott mikroorganizmusok tenyésztése folyik tudatosan alkalmazott mikroorganizmusok tenyésztése folyik

1885 Roux embrionális (madár) sejtek in vitro fenntartása 1967 Van Wezel: a mikrokarrieres sejttenyésztés.. 1970 rekombináns DNS technika alkalmazása állati sejteknél

1885 Roux embrionális (madár) sejtek in vitro fenntartása 1967 Van Wezel: a mikrokarrieres sejttenyésztés.. 1970 rekombináns DNS technika alkalmazása állati sejteknél

1885 Roux embrionális (madár) sejtek in vitro fenntartása 1967 Van Wezel: a mikrokarrieres sejttenyésztés.. 1970 rekombináns DNS technika alkalmazása állati sejteknél

1885 Roux embrionális (madár) sejtek in vitro fenntartása 1967 Van Wezel: a mikrokarrieres sejttenyésztés.. 1970 rekombináns DNS technika alkalmazása állati sejteknél

1885 Roux embrionális (madár) sejtek in vitro fenntartása 1967 Van Wezel: a mikrokarrieres sejttenyésztés.. 1970 rekombináns DNS technika alkalmazása állati sejteknél

Ennek számításához vegyük állandónak a gyakorlatvezetõ által megadott

• Akkor pontos az eredmény, ha az utolsó hígítási tagban már nem voltak élő csírák.. Ez egy valószínűségi érték, közelítő, de a

 Több szintje létezik: molekuláris klónozás, sejt klónozás, szövet klónozása, teljes élőlény klónozása..  Molekuláris

Ebben az esetben a betöltés során a fermentációs termék (alkohol vagy szerves sav) híg oldatban egy töltött oszlopban lévő szelektív adszorbens felületén adszorbeálódik,

Egyváltozós lineáris adaptív eset Hígítási sebesség változása. …ennek hatására a hígítási sebesség (változtatható input) megfelelően reagált a