• Nem Talált Eredményt

O-r'-C jy fcrf / L v-/ 7 v/ e^ .i+ f' c&gt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "O-r'-C jy fcrf / L v-/ 7 v/ e^ .i+ f' c&gt"

Copied!
4
4
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Á

(2)

n^*^OVT» rUM^jU? A .*** O-r'-C jy fcrf / L v-/ 7 v/ e^ .i+ f' c> ^ c h u ^

/ v d e J s * 7 ^ 4 p j * ' * y ^ < r ^ í ^ L ^ /C C ^ V A > V W ' y ^ / c D * 4 , -

^ < L ^ r t ^ o J / U L « ^

e,* L/w- >uj,>^S. ^ *2^

- m X w L J l i n . ^ c/j/LjrC)^ £^£>3 fyM 4v**^í<y

M . s ^ u - ^ A A , ^ y . ' ^ 4 ; . ^ / / - . /

' , " í'7 ' ^ . ' j / -a

“ ‘ ^ * , ~ £ J S A i - j f ‘jt

~ .^ .L C ^ - / í w i / y r *--/ ^

' / ' < . ^ L / aP -. • f y ^ i / r í n ^ Z *

^ ~ j U . A U > S / ^ A ^ ^

A . A

. " ’ ■•'■'„* 2 ? " ■ ' V - / v c , a f ~ < ^

~ ? ~ ~ ~ ~ ■? * « í

- 4 - ” : ... W p > - , r f '

, l c ^ r C . C 6_y a . , ' .-. ^ ' ~ ~ '* - ^

j^ ! A *' ^ 7 ^ '

vv<

^ • * ^ « t * . ^ 2 , 5 / ’ .

“■ - p / ’u / ^ íu is . ,/ /. í 7 ' • • * » * . ' ~ * ~

» —' C<L ^ £ / y P f - r/7 { S ^ ~ 1 a>«,' / ,^//, í 7 ,é’v“ » ■£>+■■&* l •> ncy l / ’ j , , <

- " / ; " ...

^ " " “ ' - 3 - / - / • « ' ^ ^

• w - - £ £ j L : * ' “ ~ " y * " * " “ • -

^ 4 ^ / . ^ , J L - L í g j ,

^ c7 J ^ '# s . , Z v _ i l 7

(3)
(4)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az F elemein a talppontjaik r-t˝ ol val´ o t´ avols´ ag´ anak cs¨ okken˝ o (pontosabban nemn¨ ovekv˝ o) sorrendj´ eben v´ egighaladva moh´ on v´ alasztott diszjunkt r´ eszf´

Unter diesen Schwerefeldern zeigt sich auch, daB D c , nach unseren, Verfahren ermittelt, in einem groBeren Konzentrationsbereich nicht mehr linear von c abhangt. Deshalb

Due to the large surface area required for waste heat rejection and the limited amount of area available on the reactor, surface, the conduction cooled system described above

FOR MAIN POWER ELEMENTS COOLANT

The spectral phase noise of PE-CPA pulses showed a minor increase of 4 mrad compared to the conventional scheme, while at unsaturated amplification of a net gain of 13, it revealed

The young Balázs Orbán did not want to wait for the endless lawsuit in Con- stantinople and asked his parents for permission to travel to the Holy Land and to the coast of the Nile

The Chamber of Pinhas, the Keeper of the Vestments (lishkat Pinhas ha-malbish) was in the North, to the right of the Gate of Niqanor (Midot, 1 : 4, Maimonides, VIII, I, 5:16)..

székre, és oly ékessxóló beszédet mondott, hogy a kiváló prédikátor szavaira eleredtek a hallgatók könnyei. Hogy mekkora tekintélynek örvendett az ország előkelői,

A kiállítást Lengyel András ren- dezte, Fűzi László, a Forrás főszerkesztője nyitotta meg. Napjaink határontúli magyar irodalma volt a témája annak a kon- ferenciának, melyet

[r]

• &gt;C=O polarizációja miatt nukleofil támadási pont a szénatomon.. • &gt;C=O* triplett &gt;·C-O·

I bcliovc tho gort of rsintorprotatlon you gavo ln thig book le prooicely what tho worlil ncod today for ite futuro intcllcctual and cultural rogcnora- t l o

[r]

Quas ut prudenter gereres Comes Inclyte Banff i , Diva Tibi dederam vigilem Vigilantia mentem, Argutosque oculos animi, quibus intima rerum Scrutari nofies fecreta, & fcire profunda,

Ich betrachte es dabei als eine besondere Ehre, daß der Partner dieser Zusammenarbeit Professor Ota Wein- berger, der vormalige Präsident der österreichischen Sektion

Gondoljuk csak meg, hogy alig három évtizede még éppen az európai közösségiség élenjáró kezdeményezôje, F r a n c i a o r s z á g , belügyminiszteri megkeresésre azzal

Csak kissé kellett volna m ég várnia, hogy ezt az öröm ­ hírt lapjában registrálhassa.. D e sok más kedvencz eszm éjének m egvalósulását sem érhette

számtalan ujjabb ujjabb szókat veszen fel? A' régi Magyar leá- nyok hölgyeknek, szüzeknek, léanyzoknak neveztettek, de már ma ezek a* falusi oltso nevezetek kimentek a

Hydrogen can be produced in biological systems: solar energy captured by the photosynthetic apparatus is converted into chemical energy through water splitting, the reaction

The stomata of the mesomorphic Besztercei 142-59 plum clone are at the same level as the epidermal cells, the ribs of the cuticle are not too frequent, but regular (Figs.. At

Sigismundus dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Cro- acie etc, marchioque Brandenburgensis etc, sacri Romani imperii vicarius generalis et regni Bohemie gubernator, fide- libus

These findings indicate that early in their disease course, patients with relatively thin but regressing melanomas are at an almost 10 times higher relative risk of developing

This was also confirmed by thermomagnetic measurements on both sample A and B (17). MS spectra of sample A and B above the Curie temperature are shown in Figure 4 d,e. The