Teljes szövegt

(1)

(S£A*

•j a

JI+ Z

xs

*'

W ^ -l/* . /lA-'V %

W X Í-IV> M - * - ^ Y U + W C - J fjí tfj- o U L /, ?yn- R O t-<l./w,„ Y 1 - i -

^TU<-W/ VTT^-tr, 4 C&3 íxV «.íi«Tl''( fv> V j t ^ y a A l i n ' V 1 fcpUi^vT

v i * (j^ * ” lhritvr>-**s t i 'WV-aM-vX^A í»-^ $\tr-visr+-*-+-+**A**^\hfi-\*-l f^-vT,

^ ^ ^ í* V f ( w <W^ M ^ - r , ^ v , U n ^ J '

y * * W ^ $ D 'ő i t > t ó in * . i w w - f c ; £ f W ^ r -

* * $ 5 * r ^ ^ v - u ^ .

A \ c i c 4 a i > M ^ Aajv^ ÍT W \? < A ^ Y ^ ;* A A ) J L fa ? ( r \f

úfa* hx2$aAl

a

^ | j | ( « i i W

^f^\Vw»

\x^.vxaA I ^ tr

oX^rA^

4 **-*&*-

V<*

* J

^^»^vvív<AAJ V^aÍ ^ f(A^öL^|v^«cí r\*L>f J0U> f <$ (YvL^*> dJ <V-af

(J^O *W <U<£a*aw tfiAyv-<-{{jLA>~*J( ^ v ^ rx fit^

lJ lA % ! 'U u v -(n n « ^ 4^u.^

X h / r t lo w J U ) l A /H v ríf /kaov; ÍA w w L i’ W m X ^ /

V rA<M^ 7 ^ * ^ ff^ H ^ v t ^ V * i + * r di

* >

f y j t e j j f e l r

t e o < i i U ^ , 1 ^ M h u J L ^ t ; 4 ,

l ^ l u i ^ y i ; U ^ A ^ v v A ^ t^ , A\í^AA^ízX ^ K L e ^ i r { ^ 'WAU*' ^ ÍvcnA>- ^ x^ÁTA^y^f J ÍU ^ A S 1 K ^ U y z J ^ fjJ jf au*- j W v M ^ O L ^ 'j

! r <í- U * W ^ u J jÜ V Í Í ^

tf y I

apk

^ ^ \ Á r i ^ -W ^vA . jf y M ^

vol

,

W v i' Lt> H \^ 0 \ Js &<\^>2. * ^ A/JSrí J w V

w W lM t IAM

a

^

ia

vn^/p2- VyV^.i><4<M^

Wv4" ía íí^ O , ^ -rv«L^A^Ia^va-^- \v w w 5 ^ !w v <&Ls t J h j vJU*> ^ ^ V j.a a ^ a ; í l ^ T ’a \ \ A - ^ ' í ^ r U A W l, (u<y^ ^ t i p í » l ^ i Y j j t * jfit^ ~ a y

X i í y \ ; ^ ...r '

\*&l/-^y\i^jLA^fi.

\AM~cf~ 'Vh^ s ^ ;

jM ^ ^ y 1 • tÁ f& M t-s 'J L v c ^ ík u a ^

AVU-vTV ^

' ^ f i

, VUaWT (\/AJL^j^ juJU

cX^iix^/ ^.yjjO Í^>ÍaUl

íX>

^4rVw t i v f t - \ U ^ ;

w / + ^ j ^ t u í Í 3 Í A

(2)

tyb t i 9-' O ^y x ^ U ^ O V ^ ^ w f * | cP t \ ^ I ^ ju ^ lfJb%AA f--VJSL.J

-—U*' onr6vv/^ l k ^ c l^ l^

y£-y)'\<4^h' 1^5 [5iv'^v/' j ^ /Vvv/l ^ **■T -V -) oJ YlJj\/Líl f^ i^U i- i W í ^ y ^ ^ V ^ w S u ^ , tuyu

- « , ,

crAj

E f e u S ^ u t e f “ t

°

A /) ^VbcCu^tí V - ^íIl

y

a ) \AM\j)JJ* t> {JXxa^íílaa. <x$ ckA A -oJ Lj

JrvVjLcvL

M *

N(^o/ ^^X^UrW 1 <*- y^aaJ X<jCy^V\>X--tí^ dy

2. 1 (

<\) dxó^w\

a

A-

u

tU*vi\ 2.

tA&- I"íc ^

l í A v r ^ j

Z^

t u

\ ^ Á u i ^ l u ^ A y

J

^ ' 4 ' 'V W V ^ ^ L ^ ^ - a X / » V rr v V V *- U^-JL'V\). JUa*. í i

[

j

J

a

.^

u m W atfM^XiílA5tA^SL> \>e\^«íU/

Íí)v ^ ax|

b X ) r l^ > liU y J A ',

V n ^ ^

•**. W ^ ’U J v » - ' * * l u f * J ~iaAa~ }* v K * y o

■ V Ú * t)t+ % i { u j c d y L ^ jX i lI t ^ V o X ih rO u o ^ A . i

. ^ - hV Z *a áJ tJ ~ .u J I > ! ^ n j L w ' c O l U y u * ^ ^ U A - j j U r & f v U ^ i L

V w t W , ^ I k ^ n c U ^ ^ - K W * Í a | ( w 4 ) v n J a *

^ V ’ í ? j ^ U u ^

fv ^ í <2^ J t (aX M ^j Hjél^ ü/Mw ^ t^ ^

|

WA^ A w j^ w ^ N c ^ íL

,

^^wsaaíöfl^^

IV*Xuaa^ a j \ ^ { J ( j (ÍC évb

Q^tMww*

jlvsj

^T 4X£/f^ v \^

h ^ ^V w A ^h % V \í» T a ijO ^ W H tH U ,

^ V tT \v J > ^ ^ ^ ^ iA Ia u c u3^tv^ Ím ^ 4vaa^ <*^> (í a^ Lí ) ^ ^ /

f ^ \ O A A A ^ U + < ^ W ^ U y V > ^ v ^ W p u e f W W t , íjaá

J

oaa

)

^ I V

.v n n .

U

*

J ^ L rtd J ^ , öma^A^

f V t A v v ^ ^

4w v.xJ L j j U ^

CS*k)

.. | , l n t i ^ | ^ ,

Í a a C Í - w XjvJ 4 ^ 0 < U * i* J l/! T ^ ( * > « ^ . » • - *fc- a^ j - < ^ - < V w í m S > ! J

^ p 'VrwL% L ^i mJ I ^ oJí •• 4 » v \ ^ v < v ^ íV » v t n » i^ * X ^

■wrW- [{^ °2 Ua*m^> Ra>-yj ^ “Uí-w^s ^ , ' * r i Y«U^2"k<>ih>%* iU lA ^ 'i'T V ^

<Ot.

(/tijo á s ;

vA

(3)

flajv í t v d w H f v ^ ifl, t ó liw v i^ ie iw J f i r f C ^ MíSuaaa xl{iMtX&t)v \&A& jfávtr^V -A s) ^ ű^v yvUaJ

MA/é u/ v ^ y p o W A t T Y í f t ^ i i u f o t r v v W V M / ' ü l^ ^ 4 ‘VVva^rtAAr

’^ ^ h ő ü i y h i^AKxXaion (Y\^aAA7ÍJL^2 f/7 ÍC/i ir<*

^ • ' • < Y >a/V ^<? A /V aÍi^

k & V h P * f e j t é i O i r r b ^ í w

-v - > i V Cl\ ^ f\ r ^ <^ A A >^o & / i í ^ 5 * X A j | u ^ £ ^ u m g a Í ^ n $ o^

■* A r ^ V r r I f c / j ^ ' a / ;

W v u ^ v f ! @>u U ( ív v X u > U ^ k ^ , Ofc* Ovvtn/vfl^ í > i f j | ^ U v v K i / d U w a 3 t^ S'V^kctVZyV 4.ll^Vv

^ ftM *. v»v Í * W cmtW w i j -

4 H , i|vIj«AAA/, w r ^ | u ^ 7 , 0 ^ W ^ | 4 é W í ^ f i t i v ^

- i M M { U (h ffJ > W A Y r 7 V ^ X ---* y;y; ^ r y w . j ^ y j ^ , , . .

• r ^ 0- I^ U - u ^ — • 'b ^ m r p j k y l*fS M hsuY/^tJU \ lY W -vX ^i& c ) í - ■•-'-*• » * --- lr\l*r~.Vh-i ---'

' M \ ^ W \ N * ) lW y v J ^ ^ \f Wr^Y A / K v u W l j j

. I k / V . & . A « 4 * « l í M

" f t W c i a f l r t ^ ts CAk ) & A /W W -OJWWXy^ CL- /-íUíArt-v* J t9 ,

^vw»-vtWí j W J + r f s

IA ty-v

l *

, < t V OL. 0 MaA t» - V » 4 ^ ,, ^ ,

, L r r n r ^ ^ V y i t f U i ^ J , { L ,

w f r * 1 *

UW/<MdV*X/ IM'VMhM vJUA/t/, ifi /T\MAV

OA/VW^V Wwwt' 1 í\f

qIanÍ - ÍaP** * vJX ^ ' v* ^ zaaJ ^ a^v w v\a^

J 1 < v w ő j á ^ 4 í ^ , w ía '^ IV W - W K 4 ^ u V ^ i ^ V u v a k :

J k * ^ I L , r A A M ^ A * * , W

* v * ^ ^ í r í' r ^ r ^ f ® ? * -

\ . * r * 3 G í 4 u « w M & ' *s)h

x 4 > - Ka\ * * A ojK I t / a x X oűk^

/ Vo a v/ \ l ^ í 2 - J ( f l ' V W < M ' ö j _

M j < v M m 4 ^ » * , ^ ^ i v . m X ^ I t J e é t ú -

I^ O jV w v c ü t /, oJ V Í - W I M ^ , ( ^ M x J h a M L _ ^ . O l t W ^ <5$4 •

a l U ^ a ^ / u J W ' i v \ y

'( Wa^nX * , ^ >v>— t^ v r ^ ,

3 ,

. - - /ví>

( f i n /[p U A C h lr \ ) ^

11 U Ü (U A ^ J ^ / ( a^XAJf^rvAA/, í w

(4)

\[).j J \ k X ^ J r Í M t ^ v v ^ u i (?\a> V 3 ^ ^y ^ ~ } & ^ íU ^ V -

t\ X \ p ^ O ^ ^ y AJJUrLx^^f ía ^ v ViTww- ^ r|U > ib 2yJ ^

% & ^ A r { j2 ^ \M ^ V l r V f ^ r y v A ^ M , ^ - ^ * I i ^ \ T j t b - '

IO^cvAXm/ 'W lA *^, b\JX**-Q ~\^w, « ^ W \\j^ A ^ y c\Wj0(J

w * \ j \ / R í ^ ^ O lfA ^e^AA jt-V Af

^ 'V W íu J^ 6 > a > ^ [K jL v r /waaa

^vLnt7^ fo /fj)u ^ h v U a ^ ^ -^ ^

S '— iú ^hjmp \ } ^ \ \ p t J

* v 4 \ i ^ W 0 > o y t ^ ŰL |f f ~ c L ^ f .^

|jlx ^ i^Aa,c (A /^xa>j (v H t á sfíj^TCL&^Jt *V

a ( * t r ^ + * ', A n u i ' u J f , ~ ~ Z 7

^ i/v W ^ ^ U ^ r ^

^ V M ^ w ,

X^du^c/

( > * i « t U ^ 5 - 0 - 24J- tfu-v^A. j J ^ / j l (^m I ^ kaJ

j j ^ L k j - * - , - " * -1 --- 1 f -

* « *v j j U í u Z ) v J ^<\Ji/\y*Ji*' i^lc-

^ - - V E . W X - S S L ^

, A>/Xa/ Í ' IlM * ^tT ^-iv' V í ^ ? . t*-v íw 2 _ ^ *

/ ^ M - <H v'7 tf U m ( \ y J L v ^ ' o>K ifJUs-uÁJU ^ a /> - | i ~ , f e fe - ^ V J ^ t O L ^ J c cl^ Ju j^ J l ^ v u a a jl^ j . a * J O T

vl ” i/W ^ iiíi \a a v ^ í l l e A t j d X t - , * ? ,u v < M ^ W \ A ^ ^ < ^ >MAj >f ^ {^

e^A9^ (vn^w ^ ífJU ~ X*- a < x » % * h g y .’^ /l r v

i t : . " " u - : v - ^ A v í ^ r

I D 'VVUrá * / ( Y C ^ x i ^ f

^ . * M V ^ ‘ l n u V w f o V i . t í i

u T í l l Tl u ^ j ; T " T 7 ^ s ^ ^ „ 4 ^ e V y U c C ^

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :