2006. január 65

Loading.... (view fulltext now)

Teljes szövegt

(1)

2006. január 65

nes évek eleje, mégis, Illyés és a hivatalos irodalompolitika kapcsolatának szempontjából külön korszakként kell tárgyalni a hetvenes éveket, kettébontva azt is, s az évtized utolsó éveit egybevonva az Illyés haláláig, 1983 tavaszáig tartó időszakkal. Ekkor válik meghatá- rozóvá Illyés és Aczél György ellentmondásos kapcsolata, s ekkor kísérelheti meg Illyés, hogy a hatalomé mellett egy másfajta, a hatalmat helyes irányba befolyásolni megkísérlő irodalompolitikát, sőt magyarságpolitikát képviseljen.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :