Szent István Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia előadásainak összefoglalói 2013

485  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

SZENT ISTVÁN EGYETEM

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ELŐADÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓI

ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR

(2)

Felelős szerkesztő:

Dr. Pék Lajos

Szerkesztő:

Csomai-Kürtössy Roland Norbert

Kari anyagok szerkesztői:

Szabóné Balogh Ágota (ABPK - Pedagógiai Campus, Szarvas) Dr. Sebők Balázs (ABPK - Bölcsészeti Campus, Jászberény)

Kováts Adrien (ÁOTK) Nagy Adrienn (GTK)

Urbánné Malomsoki Mónika (GTK)

Bodnár Gábor (GAEK – Gazdasági Campus, Békéscsaba) Czinderi Kristóf (GAEK – Egészségtudományi Campus, Gyula)

Dr. Gombos Béla (GAEK – Tessedik Campus, Szarvas) Csomai-Kürtössy Roland Norbert (GEK)

Bodnár Ákos (MKK) Leczovics Péter (YMÉK)

Felelős kiadó:

Lajos Mihály

Szent István Egyetemi Kiadó 2100. Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A szerkeszt ő höz eljuttatott kari anyagokat változtatás nélkül közöltük.

Az esetleges nyomdai hibákért felel ő sséget nem vállalunk!

Készült:

ROSENTAL NYOMDAIPARI Kft. nyomdájában

ISBN 978-963-269-388-0

© Dr. Pék Lajos, Csomai-Kürtössy Roland Norbert Gödöllő, 2013

(3)

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR ... 27

PROGRAM ... 29

AGRÁRÖKONÓMIAISZEKCIÓ ... 31

A HAZAI LIBAMÁJ VERTIKUM HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMELŐI SZEGMENSRE ... 32

AZ AGRÁRIUM FINANSZÍROZÁSÁNAK BEMUTATÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ OTP BANK GYAKORLATÁRA ... 33

A JAPÁN AGRÁRGAZDASÁG VIZSGÁLATA A HELYI TERMELŐK SZEMSZÖGÉBŐL ... 34

SZÜRKEMARHA TERMÉKEK HAZAI PIACI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE ... 35

HOZAM-ELŐREJELZÉS A GABONATERMESZTÉSBEN ... 36

A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN AZ FADN ADATBÁZISA ALAPJÁN ... 37

KERTÉSZETI ÁGAZATOK JELENTŐSÉGE NAGYKŐRÖS TÉRSÉGÉBEN ... 38

ALKALMAZOTTTÁRSADALOMTUDOMÁNYSZEKCIÓ ... 39

A SIKERES VEZETŐ TÁRSAS KÉSZSÉGEI ... 40

AZ OLVASÓ VÁLASZTÁSA – GUTENBERG-GALAXIS VAGY HART-UNIVERZUM ... 41

ISKOLATÁSKÁBÓL RIDIKÜL, AVAGY OKTATÁS ÉS MUNKA KELETEN ÉS NYUGATON ... 42

A FRISS DIPLOMÁSOK ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ... 43

A MOTIVÁCIÓ ÉS A BEILLESZKEDÉSI KOMPETENCIÁK KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA A LONDONI MAGYAROK MUNKAVÁLLALÁSÁBAN... 44

AZ EGYETEMI OKTATÓK OKTATÁSTECHNIKAI FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A GÖDÖLLŐI SZENT ISTVÁN EGYETEMEN... 45

NEM HAGYOMÁNYOS TECHNIKÁK A VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓBAN ... 46

A VEZETŐI MAGATARTÁS ÉS A MUNKAVÁLLALÓI MOTIVÁCIÓ ÖSSZEFÜGGÉSE ... 47

MARKETINGSZEKCIÓ ... 49

AZ ALOIS DALLMAYR KFT. MARKETING STRATÉGIÁJÁNAK ELEMZÉSE ... 50

12-14 ÉVES ROMA ÉS MAGYAR GYEREKEK VÁSÁRLÁSI, FOGYASZTÁSI SZOKÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÓZDI JÁRÁSBAN ... 51

ETIKUS ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MINTÁK MEGJELENÉSE A HAZAI FIATALOK KÖRÉBEN ... 52 A „CECEI DINNYE”, MINT LOKÁLIS TERMÉK FOGYASZTÓI ISMERTSÉGE ÉS MEGÍTÉLÉSE

(4)

PÉNZÜGYIÉSMÓDSZERTANISZEKCIÓ ... 59

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ASPEKTUSAI ... 60

A 2008-AS PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSA A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT-RE 61 GYÁRTÁSTERVEZÉS ÉS TERMELÉSÍRÁNYÍTÁS FOLYAMATAINAK OPTIMALIZÁLÁSA AZ ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZRT. GÖDI ACÉLSZERKEZET-GYÁRÁBAN ... 62

A PÉNZ SZEREPE, FUNKCIÓ ÉS FORMÁI A XXI. SZÁZADBAN ... 63

A DYNADATA KFT. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE 2008- 2012 KÖZÖTT AZ ÉVES BESZÁMOLÓK ADATAI ALAPJÁN ... 64

A 2008-AS GAZDASÁGI VÁLSÁG PÉNZÜGYI PIACOKRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ELEMZÉSE A REFLEXIVITÁS ELMÉLET ASPEKTUSÁBÓL ... 65

A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK ELEMZÉSE TÖBB ÉV BESZÁMOLÓI ALAPJÁN ... 66

TERÜLETFEJLESZTÉSSZEKCIÓ ... 67

AZ EURÓPAI UNIÓ FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK VIZSGÁLATA... 68

PILIS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI ... 69

TARPA ÉS TÉRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI ... 70

PERIFÉRIA DÉL-FEJÉRBEN? ... 71

KÖZPONTI SZABÁLYOZÁS HATÁSA SZÉCSÉNY TELEPÜLÉS MŰKÖDÉSÉRE ... 72

BERETTYÓÚJFALU TELEPÜLÉSMARKETINGJÉNEK ÉS KISTÉRSÉGI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ... 73

TURISZTIKAIERŐFORRÁSOKSZEKCIÓ ... 75

AZERBAJDZSÁN TURISZTIKAI ERŐFORRÁSAINAK ELEMZÉSE ... 76

MAGYARORSZÁG KONFERENCIATURIZMUSA – A MAGYAR KONGRESSZUSI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSE ... 77

A 2008-AS GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA A HAZAI KULTURÁLIS TURIZMUSRA ... 78

HOSTELEK BUDAPESTEN KERESLET ÉS KÍNÁLAT MEGHATÁROZÁSA EGY KONKRÉT HOSTEL PÉLDÁJÁN KERESZTÜL ... 79

A BACKSTAGE ÉS AMI ELŐTTE VAN KÖNNYŰZENEI KONCERTEK SZERVEZÉSÉNEK MÓDSZERTANA ÉS GAZDASÁGI HÁTTERE ... 80

A DANUBIUS HEALTH SPA RESORT HÉLIA VÁLLALATON BELÜL BETÖLTÖTT SZEREPE ÉS PIACI HELYZETE... 81

TURIZMUSFEJLESZTÉSSZEKCIÓ ... 83

BORTURIZMUS EGERBEN: ADOTTSÁGOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK ... 84

HATÁRON ÁTNYÚLÓ FEJLESZTÉSEK MAGYARORSZÁG ÉS UKRAJNA HATÁRMENTI TÉRSÉGÉBEN KÁRPÁTALJÁN. ... 85

MAGYARORSZÁG HELYZETE TURIZMUSBIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL ... 87

MOGYORÓD TURIZMUSÁNAK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI ... 88

A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉSE ... 89

(5)

TURIZMUSGAZDASÁGTANSZEKCIÓ ... 91

KELET-ÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGTURIZMUSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA92 ÁLLATASSZISZTÁLT TERÁPIÁVAL FOGLALKOZÓ VÁLLALKOZÁS LÉTREHOZÁSA ÉS ANNAK SZOLGÁLTATÁSI PALETTÁJA IRÁNTI IGÉNY FELMÉRÉSE ... 93 A NON-CORPORATE KONFERENCIÁK NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TRENDJEI ... 94 AZ ESZTERGOM- MÁTRAVEREBÉLY- SZENTKÚT GYALOGOS ZARÁNDOKLAT

BEMUTATÁSA, A ZARÁNDOKLAT ALTERNATÍV ÚTVONALAINAK ÉS FEJLESZTÉSI

LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA ... 95 A MAGYARORSZÁGI UTAZÁSI IRODÁK FORGALMÁT BEFOLYÁSOLÓ

GAZDASÁGFÖLDRAJZI TÉNYEZŐK ... 96 BALATONFENYVES ÉS A NAGYBEREK TURIZMUSA, VALAMINT A TELEPÜLÉS TDM TEVÉKENYSÉGE ... 97

VÁLLALATGAZDASÁGII.SZEKCIÓ ... 99

A BONBONETTI KFT. MAKRO– ÉS MIKROKÖRNYEZETÉNEK, BELSŐ ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A VÁLLALAT PIACI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN... 100 VÁLSÁG ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS – A NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉLETKÉPESSÉG- VIZSGÁLATA A VÁLSÁG UTÁN EGY MULTINACIONÁLIS VÁLLALAT PÉLDÁJÁN

KERESZTÜL ... 101 MIKROVÁLLALKOZÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON, A FLORA HUNGARIA KFT. TULAJDONOSI SZERKEZETÉVEL SZEMLÉLTETVE. ... 102 MERRE TARTHAT A XXI. SZÁZAD VÁLLALATA, AVAGY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS SZEREPE A VÁLLALATI STRATÉGIÁBAN, ÉS ENNEK BEMUTATÁSA ÖKOLÓGIAI

PROJEKTEK HATÁSTANULMÁNYÁN KERESZTÜL ... 103 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÉLETÚTJÁNAK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÖKOBAU KFT.

TÜKRÉBEN ... 104 EGY VÁLLALKOZÁS ÜZLETI TERVÉNEK BEMUTATÁSA – KICSICAKE KFT. ... 105 NÖVELHETŐ-E EGY SZOLGÁLTATÁS HATÉKONYSÁGA LEAN SZEMLÉLETTEL? ... 106 EGY HAZAI GYÓGYSZERIPARI VÁLLALAT LOGISZTIKAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE 107 A MIND- DIÁK ISKOLAI SZÖVETKEZET GÖDÖLLŐI DIVÍZIÓJÁNAK ELEMZÉSE,

FOLYAMATSZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSBEN ... 108

VÁLLALATGAZDASÁGIII.SZEKCIÓ ... 109

A CREO-TEAM KFT. ÉLETÚTJÁNAK ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE ... 110 A HIDRA-TECH KFT. MAKRO-ÉS MIKROKÖRNYEZETÉNEK, BELSŐ ADOTTSÁGAINAK

(6)

A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI TEVÉKENYSÉG KOMMUNIKÁCIÓS

STRATÉGIÁJÁNAK VIZSGÁLATA A BÁCSVÍZ ZRT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL ... 115 A 2008-AS GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA A BUDAPESTI INGATLANPIACRA A ZÖLD &

ZÖLD INGATLANKEZELŐ KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL ... 116 A FAMILY FROST KFT. HAZAI PIACI MEGJELENÉSE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE ... 117

VIDÉK-ÉSÉLELMISZERBIZTONSÁG,SZAKTANÁCSADÁSSZEKCIÓ ... 119

HEVES MEGYEI AGRÁKAMARA TANÁCSADÓI ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSAINAK BEMUTATÁSA ... 120 A SZAKTANÁCSADÁS SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓ SZAKMAI

SZÍNVONALÁNAK EMELÉSÉBEN ... 121 A SZIE RSZK ÚMVP KÉPZŐ KÖZPONT ÁLTAL SZERVEZETT TÁMOGATOTT

SZAKKÉPESÍTÉST ADÓ KÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK BEMUTATÁSA... 122 FOGYASZTÓK MEGTÉVESZTÉSE AZ ÉLELMISZERIPARI, ÉS ÉLELMISZERKERESKEDELMI ASZEKTORBAN ... 123 AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS AGRÁRPOLITIKÁJA ZÖLD KOMPONENSÉNEK VIZSGÁLATA . 124 ÁRVIZEK HATÁSA A VIDÉK BIZTONSÁGÁRA ... 125

(7)

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ... 127

PROGRAM ... 128

MŰSZAKI FEJLESZTÉS SZEKCIÓ... 129

THE IMPACT OF CHEMICAL DEGREASING IN THE GALVANIZING SURFACE TREATMENT ... 130

ÉKSZÍJ KOPÁSVIZSGÁLATA 3D LÉZERSZKENNNER SEGÍTSÉGÉVEL ... 131

TÉRDPROTÉZIS MINŐSÍTÉSI MÓDSZERÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE ... 132

RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZER FEJLESZTÉSE ... 133

TENGELYKAPCSOLÓK EGYTENGELYŰSÉGI HIBÁJÁNAK VIZSGÁLATA ... 134

CONTRIBUTIONS TO PROCESSING OF ALUMINUM ALLOYS BY MACHINING ... 135

ILLESZTŐ ÁRAMKÖR TERVEZÉSE ROBOTKAR VEZÉRLÉSHEZ ... 136

DINAMIKUS TRIBOLÓGIAI ANYAGVIZSGÁLÓ BERENDEZÉS FEJLESZTÉSE ... 137

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ AERODINAMIKAI VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI .... 138

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ FEDÉLZETI LENGÉSCSILLAPÍTÓ FELÜGYELETI RENDSZER FEJLESZTÉSE ... 139

ROBOTKAR FUNKIÓ BŐVITÉSE INTELIGENS RENDSZER ALKALMAZÁSÁVAL ... 140

VÉKONYFALÚ CSÖVEK SZILÁRDSÁGTANI VIZSGÁLATA, GÉPÉSZETI ALKALMAZHATÓSÁGA ... 141

ROBOTKAR FUNKCIÓBŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI OPTIKAI ÉRZÉKELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁVAL ... 142

KORUNK KÉRDÉSE AZ EMBER VAGY A GÉP ... 143

A TÉRDÍZÜLET KINEMATIKÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÜLÖNBÖZŐ MOZGÁSFAJTÁK ESETÉN ... 144

AGRÁRMŰSZAKI ÉS ÁLTALÁNOS KUTATÁSI SZEKCIÓ ... 145

AUTOMATIC BEER BREWING FOR HOMES OR SMALL BREWERIES ... 146

NYOMKÖVETŐ ROBOT ... 147

CONSTRUCTIVE DESIGN OF A CENTRIFUGE DECANTER THAT CAN BE USED IN THE TREATMENT OF WASTEWATER ... 148

TÁJÉKOZÓDÁSI STRATÉGIA ÉS IRÁNYÍTÓ ESZKÖZ FEJLESZTÉSE LÁTÁSSÉRÜLTEK SZÁMÁRA ... 149

NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA A MŰSZAKI ÉS HUMÁN BEÁLLÍTOTTSÁGÚ SZEMÉLYEKNÉL ... 150

(8)

DETECTION OF FUEL SAVING OPTIONS IN TRUCK CONSIDERING DRIVING STYLE ... 156 VASTAGRÉTEGŰ SZÁRÍTÓK SZEMCSEMOZGÁS VISZONYAINAK MODELLEZÉSE

DISZKRÉT ELEMEK MÓDSZERÉVEL ... 157 TALAJ-KERÉK KAPCSOLAT VIZSGÁLATA DISZKRÉT ELEMEK MÓDSZERÉVEL ... 158 TRAKTOR ÉS FÜGGESZTETT MUNKAGÉP STABILITÁS VIZSGÁLATA ... 159 UTILIZATION OF RUNGE – KUTTA NUMERICAL METHODS WHEN COMPARING THE PRECISION OF NUMERICAL INTEGRATION ... 160

(9)

MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR ... 163

SZEKCIÓK ... 164

KARI PROGRAM ... 164

ÁLLATÉLETTAN ÉS TAKARMÁNYOZÁSTAN SZEKCIÓ ... 165

A PARADICSOMTÖRKÖLY HATÁSA BROJLERCSIRKE EGYES TERMELÉSI ÉS HÚSMINŐSÉGI PARAMÉTEREIRE ... 166

KAKUKKFŰ ÉS ROZMARING KIEGÉSZÍTÉSEK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA PECSENYELUDAK TERMELÉSÉRE ... 167

KEVERÉKTAKARMÁNYOZÁSRA ALAPOZOTT PIACI PONTYNEVELÉS EREDMÉNYEI HAZAI KÖRTÖLTÉSES HALSTAVI RENDSZERBEN ... 168

A SZÁRÍTOTT ALMATÖRKÖLY ETETÉS HATÁSA A NAPI TAKARMÁNYADAG TÁPLÁLÓANYAGAINAK EMÉSZTHETŐSÉGÉRE LOVAKBAN ... 169

GYÓGYNÖVÉNYEKKEL HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA TENYÉSZLUDAK TERMELÉSÉRE .... 170

A GLUTATION-REDOX RENDSZER ÉS A LIPIDPEROXIDÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA TERMÉSZETES ANTIOXIDÁNSOK ADAGOLÁSÁNAK HATÁSÁRA HÍZÓSERTÉSEK MÁJÁBAN ... 171

ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ÁLLATTAN SZEKCIÓ ... 173

SZÚNYOGRIASZTÁS BIOLÓGIAI LEHETŐSÉGE ... 174

TALAJLAKÓ FITONEMATODA POPULÁCIÓ VIZSGÁLATA EGY ALFÖLDI ARID TERÜLETEN ... 175

A DUNÁBAN ELŐFORDULÓ PUHATESTŰ FAJOK VIZSGÁLATA A BUDAPESTI PART MENTI HORDALÉK MOLLUSZKUMA ALAPJÁN ... 176

A LÁPI PÓC (UMBRA KRAMERI) EX SITU VÉDELME ... 177

EURÓPÁBAN ŐSHONOS PISZTRÁNGFÉLÉK SPERMÁJÁNAK MÉLYHŰTÉSE ... 178

A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA A BARNA RÉTIHÉJA (CIRCUS AERUGINOSUS) REPRODUKCIÓJÁRA ... 179

A MADARAK SZEREPE A HALAK PASSZÍV TERJEDÉSÉBEN ... 180

MON810 KUKORICAFAJTA HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSA FOLSOMIA CANDIDA (COLLEMBOLA) BÉLRENDSZERÉNEK SZÖVETTANI SZERKEZETÉRE ... 181

ÁLLATTENYÉSZTÉS-TUDOMÁNYI SZEKCIÓ ... 183

A GYIMESI ÉS HORTOBÁGYI RACKA HÚSTERMELÉSÉT ÉS GAZDASÁGOSSÁGÁT

(10)

TEJELŐ TEHENEK VISELKEDÉSE ÉS SZÍVMŰKÖDÉSE HAGYOMÁNYOS ÉS ROBOTIZÁLT FEJÉSI RENDSZEREKBEN ... 189 NÉMET HÚSMERINÓ KOSBÁRÁNYOK VÉRMÉRSÉKLETE ÉS EGYES VÉRPARAMÉTEREK KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA SAJÁTTELJESÍTMÉNY-VIZSGÁLAT SORÁN ... 190 A SALMONELLA FERTŐZÖTTSÉG ÉS TERJEDÉS SZEMPONTJÁBÓL KRITIKUS PONTOK VIZSGÁLATA PECSENYECSIRKE TARTÁSBAN ... 191 A SÁNTASÁG HATÁSA TEJELŐ TEHENEK VISELKEDÉSÉRE, SZÍVRITMUSÁRA ÉS

SZÍVRITMUS-VARIANCIÁJÁRA RÖVID TÁVÚ STRESSZ FELLÉPÉSE SORÁN ... 192 A SZOMATIKUS SEJTSZÁM HATÁSA A KECSKETEJ EGYES KÉMIAI, FIZIKAI ÉS HIGIÉNIAI TULAJDONSÁGAIRA ... 193 GÉNMEGŐRZŐ MUNKA JÓSVAFŐI HUCUL MÉNESBEN ... 194 A GALOPPLOVAK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁI A TARTÁSTECHNOLÓGIA ÉS AZ IDOMÍTÁS TÜKRÉBEN ... 195

ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁS SZEKCIÓ ... 197

AZ ÜREGI NYÚL ÉLŐHELYPREFERENCIÁJÁNAK ÉS KÖRNYEZETÉRE GYAKOROLT

HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA EGY TELEPÍTETT ERDŐBEN... 198 CSERJESZINT KÍNÁLATÁNAK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA EGY PATÁSOKTÓL ELZÁRT REZERVÁTUM MAGTERÜLETEN ... 199 A LOVAS KÖZELÍTÉS, MINT TERMÉSZETKÍMÉLŐ ANYAGMOZGATÁSI MÓDSZER

HELYZETE A HAZAI ERDŐTERÜLETEKEN ... 200

GENETIKA,NÖVÉNYNEMESÍTÉS ÉS BIOTECHNOLÓGIA SZEKCIÓ ... 205

A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ GYÚJTOVÁNYFÜVEK GENETIKAI VIZSGÁLATA ... 206 IKER EGEREK LÉTREHOZÁSA TETRAPLOID KOMPLEMENTÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL: A DONOR EMBRIÓK GENOTÍPUSÁNAK HATÁSA ... 207 IKER EGEREK LÉTREHOZÁSA TETRAPLOID KOMPLEMENTÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL: A GAZDA EMBRIÓ GENOTÍPUSÁNAK HATÁSA ... 208 KÉT, A SZIMBIOTIKUS NITROGÉNKÖTÉSBEN HIBÁS MEDICAGO TRUNCATULA MUTÁNS GENETIKAI VIZSGÁLATA ... 209 MAGYAROSZÁGON ÉLŐ VÉDETT HÉRICS FAJOK POPULÁCIÓGENETIKAI VIZSGÁLATA 210 XANTHOMONAS ELLENI REZISZTENCIA ADAPTÁLÁSA ÉS VIZSGÁLATA ARABIDOPSIS THALIANA NÖVÉNYEKEN ... 211 A ’PLAINSMAN V./CAPPELLE DESPREZ’ SZÁRAZSÁGTŰRÉSI TÉRKÉPEZÉSI POPULÁCIÓ FENOTIPIZÁLÁSI EREDMÉNYEI ... 212 FRAGARIA VESCA SAM-DEKARBOXILÁZ ÉS SPERMIDIN-SZINTÁZ ENZIMET KÓDOLÓ GÉNEK PROMÓTEREINEK VIZSGÁLATA ... 213

HALTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ ... 215

A NÁTRIUM-FLUORID SZUBLETÁLIS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A ZEBRADÁNIÓ (DANIO RERIO) EMRBIÓK ÉS LÁRVÁK FEJLŐDÉSÉRE ... 216

(11)

EMBRIÓTOXICITÁS VIZSGÁLATA ÉS KÉT GENOTOXICITÁST VIZSGÁLÓ MÓDSZER

ÖSSZEVETÉSE A 4-ETILBENZALDEHID PÉLDÁJÁN ... 217

KÜLÖNBÖZŐ FLUORIDVEGYÜLETEK HATÁSA A ZEBRADÁNIÓ (DANIO RERIO) SPERMA MINŐSÉGÉRE ... 218

GYÜMÖLCSFELDOLGOZÁS SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK TOXIKOLÓGIAI TESZTELÉSE ZEBRADÁNIÓN (DANIO RERIO) ... 219

A BÜKKI NEMZETI PARK PATAKJAINAK HALKÖZÖSSÉG MONITOROZÁSA ÉS MONITORINGFEJLESZTÉSE ... 220

MÉZGÁS ÉGER (ALNUS GLUTINOSA) TOBOZ PENÉSZEDÉSGÁTLÓ HATÁSÁNAK TESZTELÉSE AZ IKRAKEZELÉSBEN ... 221

A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK VÍZFOLYÁSAINAK HALKÖZÖSSÉG MONITOROZÁSA ÉS MONITORINGFEJLESZTÉSE ... 222

EGY ÚJ HALÁSZATI MÓDSZER ... 223

KÍSÉRLET AZ EURÓPAI ANGOLNA SZAPORÍTÁSÁRA ... 224

KERTÉSZET SZEKCIÓ ... 225

MIKORRHIZÁLT IPARI PARADICSOMFAJTÁK FŐ ANTIOXIDÁNS HATÁSÚ VEGYÜLETEINEK VIZSGÁLATA HPLC TECHNIKÁVAL ... 226

A PHYLLOSTACHYS NEMZETSÉG FENOLÓGIAI VIZSGÁLATA ... 227

AZ ÖNTÖZÉS ÉS AZ ARBUSZKULÁRIS MIKORRHIZA HATÁSA AZ IPARI CSERESZNYEPARADICSOM TERMÉSÉRE ... 228

AZ IPARI PARADICSOM VÍZOLDHATÓ SZÁRAZANYAG-, LIKOPIN-, ÉS POLIFENOL- TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA LÁTHATÓ ÉS KÖZELI INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIÁVAL ... 229

A TERHELÉS HATÁSA A FURMINT SZŐLŐFAJTA VEGETATÍV- ÉS GENERATÍV JELLEMZŐIRE, VALAMINT A TERMÉS MENNYISÉGI- ÉS NÉHÁNY MINŐSÉGI PARAMÉTERÉRE ... 230

A SZAMÓCA SZÁRAZANYAGTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA LÁTHATÓ- ÉS KÖZELI INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIÁVAL ... 231

LEVENDULAFAJTÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA ... 232

MÁLNA FAJTÁK VIRÁGZÁSÁNAK VIZSGÁLATA MOBIL BLOKKFÓLIÁBAN ... 233

MÁLNA FAJTÁK NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA MOBIL BLOKKFÓLIÁBAN ... 234

ÖNTÖZÉS HATÁSA AZ IPARI PARADICSOM TERMÉSÉNEK MENNYISÉGÉRE ÉS MINŐSÉGÉRE ... 235

(12)

KOLONTÁRI VÖRÖSISZAPTÁROZÓ KÖRNYÉKÉNEK KÖRNYEZETANALITIKAI

VIZSGÁLATA ÉS REKULTIVÁCIÓJÁNAK JELLEMZÉSE ... 240 A KÁLIUMTRÁGYÁZÁS JELENTŐSÉGE, ÉS HATÁSA A BURGONYA HOZAMÁRA ... 241 CSIPERKEGOMBA KOMPOSZTOK, MESTERSÉGESEN SZENNYEZETT VIZEKBŐL TÖRTÉNŐ CU2+ MEGKÖTŐ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, RÁZATÁSOS MÓDSZERREL ... 242 MEZŐGAZDASÁGBAN HASZNÁLT TALAJOLTÓANYAGOK ENZIMAKTIVITÁSÁNAK

VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ SZUBSZTRÁTOKON ... 243 TALAJ, NÖVÉNY ÉS VÍZ RENDSZER NEHÉZFÉMTERHELÉSÉNEK VIZSGÁLATA

MÉLYMŰVELÉSŰ BÁNYA MEDDŐHÁNYÓJÁNAK A KÖRNYEZETÉBEN ... 244 KÜLÖNBÖZŐ ÍZESÍTÉSŰ BOJLIK HATÁSA A VÍZ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGAIRA ... 245 CINK MEGKÖTŐDÉS VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ KORÚ TALAJ-BIOSZÉN RENDSZEREKBEN ... 246

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETBIOLÓGIA SZEKCIÓ ... 247

MŰANYAGOK BIOLÓGIAI BONTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ... 248 VEGETÁCIÓTÜZEK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS MEGELŐZÉSI LEHETŐSÉGEI HEVES

MEGYÉBEN ... 249 EGY KÖZÉPHEGYSÉGI TERÜLET KÜLTERÜLETI TERVEZÉSÉNEK KÖRNYEZETVÉDELMI MEGALAPOZÁSA ... 250 BAKTÉRIUM TÖRZSGYŰJTEMÉNY PAH BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA ÉS

FOKOZÁSA UV MUTAGENEZISSEL ... 251 BIOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA KOMPLEX

TOXIKOLÓGIAI PROFIL ALAPJÁN ... 252 KÜLÖNBÖZŐ POLIETILÉN FÓLIÁK TALAJBAN TÖRTÉNŐ DEGRADÁCIÓJÁNAK

VIZSGÁLATA ... 253 ACINETOBACTER FAJOK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI VIZSGÁLATA ... 254 A ZEARALENON BIODETOXIFIKÁCIÓJA RHODOCOCCUS TÖRZSEK EXTRACELLULÁRIS KIVONATAIVAL ... 255 AZ ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁNAK JELLEMZÉSE GAZDASÁGI TÉNYEZŐK SEGÍTSÉGÉVEL ... 256

NÖVÉNYTERMESZTÉS,GYEPGAZDÁLKODÁS ÉS KERTÉSZET SZEKCIÓ ... 257

AZ ŐSZI BÚZA (TRITICUM AESTIVUM) TERMÉS MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI ÉS A TENYÉSZIDEI SPAD ÉRTÉKEK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS ELEMZÉSE, KÜLÖNBÖZŐ NITROGÉN ELLÁTOTTSÁGI SZINTEKEN... 258 HAGYOMÁNYOS ÉS A KÍMÉLŐ TALAJMŰVELÉS SZOMÓD TÉRSÉGÉBEN ... 259 TOXINNAL FERTŐZÖTT KUKORICA FELDOLGOZÁSA KÉT LÉPCSŐS BIOENERGIA

ELŐÁLLÍTÁS ÚTJÁN ... 260 EGYES TECHNOLÓGIAI ELEMEK HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA (TRITICUM AESTIVUM)

VETŐMAG SZÍNVONALÁRA ... 261

(13)

KUKORICA SZÜLŐVONALAK VIRÁGZÁSI IDEJÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ... 262 A HIBRIDBÚZA TECHNOLÓGIAI ÉS TALAJMŰVELÉSI KÉRDÉSEI ... 263 AZ ELTÉRŐ OLTÁSI TECHNIKÁK HATÁSA A SZÓJA FEJLŐDÉSÉRE ÉS

TERMÉSMENNYISÉGÉRE ... 264 SZABÁLYOZTOTT TÁPANYAGLEADÁSÚ MŰTRÁGYÁK HATÁSA PÁZSITON ... 265 RÖVID VÁGÁSFORDULÓJÚ FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAIÜLTETVÉNYEK TALAJVÉDELMI SZEREPE ... 266 A TALAJKÍMÉLŐ MŰVELÉS HATÁSAI A NEDVESSÉGRE, A TERMÉSRE ÉS A KÖLTSÉGEKRE ... 267

NÖVÉNYVÉDELEM SZEKCIÓ ... 269

A TALAJELŐKÉSZÍTÉS HATÁSA A MAG- ÉS TAKARMÁNYLUCERNA

GYOMNÖVÉNYZETÉRE ... 270 AZ EGYEDSPECIFIKUS RÜGYFAKADÁSI IDŐ HATÁSA FIATAL KOCSÁNYOS TÖLGYEKEN MEGTELEPEDŐ HERBIVOR ROVAREGYÜTTESEK FAJÖSSZETÉTELÉRE ÉS DENZITÁSÁRA ... 271 KUKORICAHIBRIDEK HERBICIDÉRZÉKENYSÉGÉNEK SZÁNTÓFÖLDI VIZSGÁLATA ... 272 SZÁNTÓFÖLDEK KÖZÉ ÉKELT VÉDETT, TERMÉSZETKÖZELI ÉS RUDERÁLIS GYEPEK VÍRUS-REZERVOÁR SZEREPÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA ... 273 ENTOMOPATOGÉN GOMBÁK HATÁSA THYSANOPTERA POPULÁCIÓKRA ... 274 MULCSOZOTT ÉS MULCSOZATLAN BURGONYATÁBLÁK FUTÓBOGÁR EGYÜTTESEINEK FELMÉRÉSE ... 275

TALAJTAN ÉS AGROKÉMIA SZEKCIÓ ... 277

ERÓZIÓS ÉS TÁPANYAGVIZSGÁLATOK A GERÉZDPUSZTAI ÉS NOVAJI

MINTATERÜLETEKEN ... 278 TALAJHETEROGENITÁS VIZSGÁLAT EGY BESENYŐTELKI GAZDASÁGBAN ... 279 A BABATI NYITOTT KERT ALAPÍTVÁNY KÖRNYÉKÉNEK TALAJTANI JELLEMZÉSE ... 280 MODERN TALAJFELVÉTELEZÉSI MÓDSZERTAN ALKALMAZÁSA A TALAJ SZERVES SZÉNTARTALMÁNAK MODELLEZÉSÉRE ... 281 A FÖLDIGILISZTA AKTIVITÁS HATÁSA A TALAJOK KÉMIAI ÉS FIZIKAI

TULAJDONSÁGAIRA ... 282 TALAJOSZTÁLYOZÁSI EGYSÉGEK MEGHATÁROZÁSA REFLEKTANCIA SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSÁVAL ... 283 PIROLÍZIS MELLÉKTERMÉKEKKEL ÉS BIOGÁZ ÜZEMI FERMENTLÉVEL KEZELT TALAJOK

(14)

A KALOCSAI ÉRSEKKERT REHABILITÁCIÓJA ... 289 GYŰRŰFŰ ÚJJÁÉLEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A MAGYARORSZÁGI FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJ PÁLYÁZATON KERESZTÜL ... 290 A DIÓLEVÉL (JUGLANS REGIA L.) KOMPOSZT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA RÓMAI SALÁTA TESZTNÖVÉNYEN ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN ... 291 ÉLŐHELY-TÉRKÉPEZÉS TÁVÉRZÉKELÉSES MÓDSZEREKKEL A NYIRKAI-HANY

TERÜLETÉN ... 292 HORT TELEPÜLÉS TERÜLETHASZNÁLATÁNAK ELEMZÉSE AGROÖKOLÓGIAI

ADOTTSÁGAI ALAPJÁN ... 293 A TERMÉSZETVÉDELMI ÉLŐHELYKEZELÉS HATÁSA MÁTRAI GYEPTERÜLETEK

VEGETÁCIÓJÁRA... 294 A CSÖNGEI-LEGELŐ NATURA 2000 TERÜLET TERVEZÉSE SORÁN FELMERÜLT

LEHETŐSÉGEI, PROBLÉMÁI ... 295 LABIRINTUSKERT KIALAKÍTÁSA SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSÁBAN A KORONÁS PARK PROJEKT KAPCSÁN ... 296

(15)

ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR SZARVAS

... 299

(16)

ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR

JÁSZBERÉNY... 301

NAPJAINK KEDVELT TÉMÁJA: VÁMPÍROK ÁBRÁZOLÁSA A KÜLÖNBÖZŐ ALKOTÁSOKBAN... 302

4. OSZTÁLYOS ANYANYELVI TANKÖNYVEK ELEMZÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA ... 303

OLVASÓVÁ NEVELÉSI TECHNIKÁK A NAGYKÁTAI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS A JÁSZBERÉNYI VÁROSI KÖNYVTÁR GYAKORLATÁBAN ... 304

BÁBTÍPUSOK AZ ÓVODÁBAN ... 305

A SZÁZHOLDAS PAGONY TITKA ... 306

KIÉGÉS JELENSÉGE A RENDŐRI SZERVEKNÉL ... 307

AZ IDŐSKORI TANULÁS JELENTŐSÉGE AZ ELÖREGEDŐ TÁRSADALOMBAN ... 308

FELNŐTTKÉPZÉSI MÓDSZEREK NAPJAINKBAN ... 309

(17)

ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR ... 311

A BIOFILMKÉPZÉS HATÁSA A KEMOTERÁPIÁS SZEREKKEL SZEMBENI IN VITRO ÉRZÉKENYSÉGRE PSEUDOMONAS AERUGINOSA TÖRZSEKNÉL... 313

A KUTYÁK GYULLADÁSOS MYOFIBROBLASTOS TUMORÁNAK VIZSGÁLATA IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA ... 314

A MELANÓMA ELŐFORDULÁSI GYAKORISÁGA MAGYARORSZÁGI ARAB LÓFAJTÁKBAN ... 315

RÖVID IDEJŰ TÁPLÁLÉKMEGVONÁS INDUKÁLTA ULTRASTRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK PATKÁNY HIPPOKAMPUSZBAN ... 316

SZÍVFREKVENCIA-VARIABILITÁS VIZSGÁLATA ÜGETŐ LOVAKON ... 317

A LÓ LÉGZACSKÓJÁNAK KLINIKAI ANATÓMIAI VISZONYAI ... 318

ADATOK AZ EHETŐ GOMBÁK NITRÁT TARTALMÁRÓL ... 319

HAEMORRHAGIÁS (GASTRO)ENTERITISES YORKSHIRE TERRIEREK BÉLSARÁNAK VIZSGÁLATA ... 320

FESZÜLTSÉGFRÜGGŐ IONCSATORNÁK (KV) MINTÁZATA OPHIOBOLINNAL KIVÁLTOTT STRESSZHATÁSRA A SZÍVIZOMBAN ... 321

EGZOTIKUS KISÁLLAT RENDELŐ LÉTESÍTÉSÉNEK ÜZLETI TERVE ... 322

KÜLÖNBÖZŐ ZENÉK HATÁSA A KOI-PONTYOK (CYPRINUS CARPIO) NÖVEKEDÉSÉRE .. 323

AZ ÁLLAMPOLGÁROK ÁLLATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYI ISMERETEINEK KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSE ... 324

PARACELLULÁRIS TRANSZPORT FOLYAMATOK MODELLEZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA IPEC- J2 SEJTMODELLEN ... 325

MADÁRKOPONYÁK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA ... 326

KUTYA ZSÍRSZÖVETI EREDETŰ ŐSSEJTEK IZOLÁLÁSA, KARAKTERIZÁLÁSA, IN VITRO TENYÉSZTÉSE ÉS DIFFERENCIÁLTATÁSA – ELŐZETES EREDMÉNYEK ... 327

ETIÓPIÁBAN GYŰJTÖTT KULLANCSOK ÉS CECELEGYEK ÖKOLÓGIAI ÉS MOLEKULÁRIS VIZSGÁLATA ... 328

TAKARMÁNYADALÉKOK RÉVÉN A SALMONELLA-FERTŐZÉST CSÖKKENTŐ ÉS MEGELŐZŐ MÓDSZEREK ÉS TECHNOLÓGIÁK A BAROMFI- ÉS SERTÉSIPARBAN ... 329

BEFOLYÁSOLJA A ZENE AZ EGEREK VISELKEDÉSÉT? ... 330

A SÓÜRÍTÉS HATÁSA KUTYÁK VIZELETÉNEK ENDOTHELIN TARTALMÁRA ... 331 A PATENT DUCTUS ARTERIOSUS (PDA) KLINIKAI ÉS ANATÓMIAI VONATKOZÁSAI

(18)

AMERIKAI HÜLLŐKBEN ELŐFORDULÓ ADENOVÍRUSOK DIVERZITÁSÁNAK FELMÉRÉSE

ÉLŐ ÁLLATOK SZŰRŐVIZSGÁLATÁVAL ... 336

A MACSKA IVARI CIKLUSA ALATT ZAJLÓ HORMONÁLIS VÁLTOZÁSOK ... 337

KORAI VEMHESSÉGVIZSGÁLATOK ÉS AZ EMBRIONÁLIS/MAGZATI VESZTESÉGEK ÉRTÉKELÉSE EGY BORJÚVAL VEMHES ÉS IKERVEMHES SZARVASMARHÁK ESETÉBEN338 MADARAK POTENCIÁLIS REZERVOÁR SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA EGYES KULLANCS KÖZVETÍTETTE ZOONOTIKUS BAKTÉRIUMOK JÁRVÁNYTANÁBAN ... 339

BUDAPESTI KULLANCS ÉLŐHELYEK FELMÉRÉSE ÉS EGYES KULLANCS KÖZVETÍTETTE KÓROKOZÓK ÉLŐHELY-FÜGGŐ ELŐFORDULÁSÁNAK VIZSGÁLATA ... 340

BEFOLYÁSOLJA-E A BUTIRÁT AZ INDUKÁLT CITOKRÓM P450 ENZIMAKTIVITÁST A CSIRKE MÁJÁBAN? ... 341

KÜLLEM-ÉS MUNKAVONALÚ NÉMET JUHÁSZKUTYÁK VISELKEDÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA ... 342

BORDETELLA AVIUM ÉS ORNITHOBACTERIUM RHINOTRACHEALE VIRULENCIÁJÁNAK VIZSGÁLATA KÉT ÁLLATMODELLBEN ... 343

MOZART-SZONÁTA HATÁSA A PATKÁNYOK TANULÁSI KÉPESSÉGÉRE ... 344

A HAZAI ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIE TÖRZSEK SZEROTÍPUSAI ... 345

A NYUGAT-NÍLUSI LÁZ VÍRUSÁNAK REZERVOÁR FAJAI ... 346

A MUHAR SZÉNA OKOZTA SZÁJELVÁLTOZÁSOK LOVAKBAN ... 347

LÓ LYME-KÓRJA: A MAGYARORSZÁGI LOVAK SZEROLÓGIAI VIZSGÁLATA ... 348

VÉRALVADÁSI PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA "POINT OF CARE" ÉS HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREKKEL ... 349

BŐRBETEG KUTYÁK KÜLTAKARÓJÁRÓL IZOLÁLT MRSP TÖRZSEK JELLEMZÉSE ÉS ANTIBIOTIKUM ÉRZÉKENYSÉGE MAGYARORSZÁGON ... 350

HAZAI FLAVIVÍRUSOK SZEROLÓGIAI ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA ... 351

AZ EMLŐMIRIGY DAGANATOK PERITUMORALIS TERÜLETÉNEK PATOLÓGIAI/IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA KUTYÁKBAN ... 352

A NYUGAT-NÍLUSI VÍRUS VIRULENCIA MARKEREINEK VIZSGÁLATA ... 353

PROBIOTIKUMOK ÉS NÁTRIUM-N-BUTIRÁT GYULLADÁSCSÖKKENTŐ HATÁSÁNAK MODELLEZÉSE VÉKONYBÉLHÁM SEJTKULTÚRÁN ... 354

A „DIZÁJNER DROG” METHYLENEDIOXYPYROVALERONE (MDPV) HATÁSA A FEJLŐDŐ IDEGRENDSZERRE A TERHESSÉG HARMADIK TRIMESZTERÉVEL ANALÓG EGÉRMODELLEN ... 355

A MÁLTAI KUTYÁK KULLANCS-FERTŐZÖTTSÉGÉNEK ÉS A KULLANCSOK TERJESZTETTE KÓROKOZÓINAK A VIZSGÁLATA ... 356

KUTYÁK SZÁJÜREGI LAPHÁMRÁKJÁNAK, AMELOBLASTOMÁJÁNAK, AMELANOTICUS MELANOMÁJÁNAK ÉS SARCOMÁJÁNAK CLAUDIN-1, PANCYTOKERATIN, MELAN-A ÉS VIMENTIN ALAPÚ IMMUNHISZTOKÉMIAI DIFFERENCIÁLÁSA ... 357

BAKTERIÁLIS LIPOPOLISZACHARIDOK ÁLTAL KIVÁLTOTT GYULLADÁS VIZSGÁLATA SERTÉS PRIMER MÁJSEJTTENYÉSZETEN ... 358

(19)

TÁRSAS LOVAS PRAXIS LÉTESÍTÉSÉNEK ÜZLETI TERVE ... 359 A TESTMÉRETEK ÉS A RÖPTELJESÍTMÉNY KÖZÖTTI KAPCSOLAT VIZSGÁLATA EGY POSTAGALAMB ÁLLOMÁNYBAN ... 360 AZ EQUID HERPESVIRUS 5 KÓRTANI SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA LOVAK

MULTINODULÁRIS TÜDŐFIBRÓZISÁBAN, VALAMINT KIMUTATÁSA, EGÉSZSÉGES ÉS LÉGZŐSZERVI TÜNETEKET MUTATÓ LOVAKBÓL ... 361 VIRÁG- ÉS MÉZHARMATMÉZEK GOMBASPÓRA ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA ... 362 FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON ... 363 A VÉR LAKTÁT-SZINT MÉRÉSEK ALAKALMAZHATÓSÁGA AZ INTENZÍV

BETEGELLÁTÁSBAN: TERÁPIÁS ÉS PROGNOSZTIKAI SZEMPONTOK ... 364 ROTAVÍRUS FERTŐZÖTTSÉG ELTERJEDTSÉGE ÉS KLINIKAI JELENTŐSÉGE HAZAI CSIKÓ- ÁLLOMÁNYOKBAN ... 365 NSAID VESEKÁROSÍTÁS CSIRKEMODELLEN ... 366 AZ ERDEI ÖKOTÍPUSÚ ŐZ SZAPORASÁGÁNAK VIZSGÁLATA ... 367 A TERMÉSZETES FEDEZÉS ÉS A GNRH ANALÓG HATÁSA A SZÉRUM LH ÉS BÉTA-NGF KONCENTRÁCIÓJÁRA DROMEDÁROKBAN (CAMELUS DROMEDARIUS) ... 368 LPS ÁLTAL ELŐIDÉZETT SEJTSZINTŰ GYULLADÁSOS FOLYAMATOK ÉS VÉDŐ HATÁSÚ ANYAGOK TESZTELÉSE IPEC-J2 BÉLHÁMSEJT MODELLRENDSZEREN ... 369 AZ ESETALAPÚ OKTATÁS KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE ... 370 AZ ERDÉLYI KOPÓ VISELKEDÉSE ÉS VISELKEDÉSPROBLÉMÁI ... 371 A TRANSZABDOMINÁLIS ULTRAHANGVIZSGÁLAT SZEREPE A LÓMAGZAT

VITALITÁSÁNAK ELBÍRÁLÁSÁBAN ... 372 KÓLIKÁS LOVAK PROTHROMBIN IDEJÉNEK VIZSGÁLATA PROGNOSZITKAI

SZEMPONTBÓL ... 373 HOGYAN BEFOLYÁSOLJÁK A KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ ZAJOK A PATKÁNYOK

PORONDTESZT-VISELKEDÉSÉT? ... 374 KÉRŐDZŐKBŐL IZOLÁLT MANNHEIMIA HAEMOLYTICA ÉS BIBERSTEINIA TREHALOSI TÖRZSEK SZEROTÍPUSAI... 375 A KUTYÁK GYULLADÁSOS SEJTJEINEK DETEKTÁLÁSA IMMUNHISZTOKÉMIA

SEGÍTSÉGÉVEL ... 376 EGZOTIKUS ÁLLATOKAT - KISRÁGCSÁLÓKAT, DÍSZMADARAKAT, HÜLLŐKET,

KÉTÉLTŰEKET ÉS DÍSZHALAKAT - TARTÓK VÉLEMÉNYE A HAZAI ÁLLATORVOSI

ELLÁTÁSRÓL ... 377

(20)

ÉLETKÉPESSÉG-VIZSGÁLAT A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLATORVOSI FŐISKOLA

NÖVÉNYGYŰJTEMÉNYÉBŐL SZÁRMAZÓ MAGOKON ... 380 A SZŐRZET HOSSZÁNAK ÖRÖKLETES ALAPJAI NÉMET JUHÁSZKUTYÁBAN ... 381

"BESZÉLD EL NEKEM A MÚLTAT S MEGÉRTEM BELŐLE A JÖVŐT" (KONFUCIUS) - AZAZ FEJLŐDÉS A TŐGYEGÉSZSÉGÜGYBEN ... 382 HORTOBÁGYI RACKA BÁRÁNYOK HÍZÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE ELTÉRŐ

TAKARMÁNYOZÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ... 383 CORYNEBACTERINAE ALRENDBE TARTOZÓ TŐGYGYULLADÁS-KÓROKOZÓ

BAKTÉRIUMOK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAI ... 384 FÓKUSZBAN A MIKROFLÓRA: BŐRKAPARÉK ÉS FÜLTAMPON MINTÁK RETROSPEKTÍV STATISZTIKAI ELEMZÉSE ... 385 A KETTESTÍPUSÚ KUTYA PARVOVÍRUSOK GENETIKAI VIZSGÁLATA ... 386 A KUTYÁK TÉRDÍZÜLETÉNEK ULTRAHANGVIZSGÁLATA ... 387 HOGYAN CSÖKKENTSÜK A DOXORUBICIN MELLÉKHATÁSAIT: A DÓZIS

CSÖKKENTÉSÉVEL VAGY ELŐKEZELÉSSEL? ... 388 LOVAK FELSŐ LÉGÚTI FUNKCIONÁLIS ZAVARAINAK ÉS AZ ALSÓ LÉGÚTI GYULLADÁS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA BRONCHO-ALVEOLARIS LAVAGE-AL ... 389 ARGININNEL ÉS GLUTAMINNAL KIEGÉSZÍTETT TÁPOK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BROJLERCSIRKE MODELLKÍSÉRLETBEN ... 390

(21)

GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

BÉKÉSCSABA ... 391

A KÖRÖS VOLÁN ZRT. SZEREPE A HIVATÁSFORGALOMBAN ... 392 A SZÁLLODAI KIHASZNÁLTSÁG BEMUTATÁSA A GYULAI ELIZABETH HOTELEN

KERESZTÜL ... 393 MAGYARORSZÁG ÉS NÉHÁNY SZOMSZÉDOS ÁLLAM VERSENYKÉPESSÉGÉNEK

ELEMZÉSE ... 394 A HATÁR MENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KERETEI AZ EU-BAN A MAGYAR- SZLOVÁK RELÁCIÓ NÉHÁNY EREDMÉNYE A NÓGRÁD-BESZTERCEBÁNYAI TÉRSÉGBEN ... 395 FENNTARTHATÓ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK A KÖRÖSÖK VÖLGYE NATÚRPARK

EGYESÜLET SZEREPVÁLLALÁSÁNAK ELEMZÉSE ... 396 INDULÓ VÁLLALKOZÁS ÜZLETI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE ... 397 AZ SAP SZEREPE A CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT.

TERMELÉSMENEDZSMENJÉBEN ... 398 A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ... 399 A TELEPHELYVÁLASZTÁS REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS KÉRDÉSEI (KÖTEGYÁN, MÉHKERÉK) ... 400 FÉMHULLADÉK IHLETTE MOTORÉPÍTŐ... 401 KIHASZNÁLATLAN MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN ... 402 A „VASÚT A GYERMEKEKÉRT” ALAPÍTVÁNY MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE IDŐUTAZÁS EGY SZEGEDI KOLLÉGIUMMAL ... 403

(22)

GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR GYULA . 405

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ ... 407

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK A TURIZMUSBAN – BÉKÉS MEGYE PÉLDÁJÁN .... 408 A TÜKÖR KÉT OLDALA ... 409 TÉNYEK ÉS GONDOLATOK A MÉHNYAKRÁK MEGELŐZÉSÉRŐL ... 410

„OLTSUK AZOKAT IS, AKIK SZINTÉN OLTANAK?” HEPATITIS B VÉDŐOLTÁS

JELENTŐSÉGE A HIVATÁSOS TŰZOLTÓK KÖRÉBEN ... 411 AZ INZULINPUMPA KEZELÉS ÁLTAL NYÚJTOTTA ELŐNYÖK A DIABETESES BETEG ELVÁRÁSAINAK TÜKRÉBEN ... 412 A HUMÁNERŐFORRÁS SZEREPE A WELLNESS- ÉS FITNESS-SZOLGÁLTATÁSOKBAN ... 413 AZ IDŐSKORI MAKULA DEGENERÁCIÓ ÉS KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI ... 414 AZ ALAPSZINTŰ ÚJRAÉLESZTÉS GYAKORLATI OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ... 415 A CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL, MINT TURISZTIKAI TERMÉK ... 416 INFEKCIÓKONTROLL GYAKORLATI MEGVALÓSULÁSA A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZBAN ... 417 MENEDZSERBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE A WELLNESSBEN ... 418

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ ... 419

„ A SZOCIÁLIS MUNKÁS RENDŐR, OLYAN MINT…” -TÁRSSZAKMÁKHOZ VALÓ ATTITŰDŐK VIZSGÁLATA SZOCIÁLIS MUNKA SZAKOT VÉGZETT ÉS NEM VÉGZETT RENDŐRŐK KÖRÉBEN- ... 420 A HAGYOMÁNYON ALAPULÓ KÉZMŰVES KÖZÖSSÉG SEGÍTŐ EREJE ... 421 KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A KÖZÉPISKOLÁKBAN, AVAGY FELKÉSZÍTÉS A JÖVŐRE? ... 422 AZ ÁTMENETI SEGÉLYEZÉS VIZSGÁLATA SARKAD VÁROSÁBAN ... 423

„MI VÁR RÁNK?” EGY HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KISTÉRSÉG ALAPFOKÚ OKTATÁSI

INTÉZMÉNYÉBEN TANULÓ GYERMEKEK JÖVŐKÉPE ... 424 A CIGÁNYSÁGGAL KAPCSOLATOS ELŐÍTÉLETEK ALAKULÁSA KÖRÖSLADÁNYBAN .... 425

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ... 426

(23)

GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TESSEDIK CAMPUS ... 427

VÍZ-ÉSKÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSISZEKCIÓ ... 429

BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAINAK ELEMZŐ

VIZSGÁLATA ... 430 A VIASZLAZAC (OSMERUS EPERLANUS) ÉS BODORKA (RUTILUS RUTILUS)

TERMÉKENYSÉGE ELTÉRŐ TROFITÁSI SZINTŰ VÍZI ÖKOSZISZTÉMÁKBAN ... 431 AZ ELSŐDLEGES TERMELÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A SÖTÉT–VILÁGOS PALACK MÓDSZER ÉS AZ OLDOTT OXIGÉNTARTALOM IN SITU MÉRÉS ALKALMAZÁSÁVAL EGY TAVI HALTERMELŐ RENDSZERBEN ... 432 AKVAKULTÚRÁBAN HASZNÁLT ÉLŐTÁPLÁLÉK SZERVEZETEK DÚSÍTÁSI

TECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE ... 433 BELVÍZMENTESÍTÉS ÉS - VÉDEKEZÉS A TISZAZUGI ÉS A SZARVASI TÉRSÉGBEN ... 434 A HUNYADFALVAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁSA ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ... 435 A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETE NAPJAINKBAN A HAJDÚSÁGI

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT-N KERESZTÜL ... 436

MEZŐGAZDASÁGIÉSVIDÉKFEJLESZTÉSISZEKCIÓ ... 437

FÓLIA ALATTI TERÜLET ÉVES HASZNOSÍTÁSÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA EGY ŐSTERMELŐ GAZDASÁGBAN ... 438 A DOMBORZAT MIKROKLIMATIKUS HATÁSA ÉS JELENTŐSÉGE A CEGLÉDBERCEL

KÖRNYÉKI GYÜMÖLCSTERMESZTÉSBEN ... 439 ŐSZI BÚZAFAJTÁK MINŐSÉGVIZSGÁLATA ÉS TÁROLÁSA A MENTÉSZ ZRT-NÉL ... 440

A MAGYAR SPORTLÓ KIALAKKULÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE NAPJAINKIG ... 441 AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA REGIONÁLIS VIZSGÁLATA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN ... 442 CLEARFIELD GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

(BRASSICA NAPUS L.) TERMESZTÉSÉBEN ... 443 VÁROSVERSENY, VÁROSI VERSENYKÉPESSÉG KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉBEN ... 444

TÁMOGATÓK ... 445

(24)

YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR ... 447

„ÉPÍTŐANYAGOKÉSSZERKEZETEK”SZEKCIÓ ... 449

FÉNY ÉS BETON ... 450 A MÁRIA UTCAI KOLLÉGIUM ÉPÜLETSZERKEZETI PROBLÉMÁINAK DIAGNOSZTIKÁJA 451 HORDHATÓ BETON. ÉPÍTŐANYAGOK MEGJELENÉSE A DIVATIPARBAN ... 452 BÁDOGOSOK VILÁGA, AVAGY FÉMLEMEZ FEDÉSEK ALKALMAZÁSA A

MAGASÉPÍTÉSBEN ... 453 ASZFALT VIZSGÁLATAI ... 454

„INFRASTRUKTÚRAÉSGEOTECHNIKA”SZEKCIÓ ... 455

TALAJJAVÍTÁSI, TALAJERŐSÍTÉSI MÓDSZEREK ... 456 SZABÁLYTALAN JÁRMŰMOZGÁSOK FELLÉPÉSÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSE A

PÁLYASZERKEZETET ÉRŐ IGÉNYBEVÉTELEK NÖVEKEDÉSÉVEL ELMÉLETI SZÁMÍTÁSOK ALAPJÁN... 457 BUDAPEST V. KERÜLETÉNEK VÁROSENERGETIKAI VIZSGÁLATA ... 458 KÖRNYEZETBARÁT, „KÖZEL NULLA” ENERGIAIGÉNYŰ ÉPÜLETEK HATÁROLÓ

FALSZERKEZETEI KIALAKÍTÁSÁNAK ÉPÜLETFIZIKAI SZEMPONTJAI ... 459 EURÓPAI MAGISZTRÁL ... 460 NYERS SZENNYVÍZISZAP ÜLEPEDÉSI VIZSGÁLATA A NYÁRI IDŐSZAKBAN ... 461 GEOFIZIKA A MÉRNÖKGEOLÓGIÁBAN ... 462 A HOMOKHÁTSÁG VÍZHÁZTARTÁSA ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI LEHETŐSÉGEINEK

VIZSGÁLATA ... 463 A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS A XXI. SZÁZADBAN. AZ ELŐVÁROSI VASÚT ÉS A VÁROSI VILLAMOSHÁLÓZAT ÖSSZEKAPCSOLÁSA ... 464

„KATASZTRÓFAVÉDELEM”SZEKCIÓ ... 465

KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI VESZÉLYES IPARI ÜZEMEK VÉDELMI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK MINIMÁLIS FELTÉTELRENDSZERE A HATÁSTERÜLETÉN BELÜL ÜZEMELŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK SZEMSZÖGÉBŐL ... 466 A KATASZTRÓFA VÉDELEM FELADATAI A NUKLEÁRIS BALESETELHÁRÍTÁS SORÁN ... 467 AZ ATOMERŐMŰVEK SUGÁRBIZTONSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A LAKOSSÁG VÉDELME ... 468 SZABADTÉRI RENDEZVÉNYEK TŰZ-ÉS KATASZTRÓFAVÉDELME ... 469 SPORTLÉTESÍTMÉNYEK KIÜRÍTÉSI MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ... 470 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS A KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ÜZEMEK

VONATKOZÁSÁBAN ... 471 KÉSZENLÉTI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT A DOKTORSZOLGÁLAT BEVETHETŐSÉGE A KATASZTRÓFAVÉDELEMBEN ... 472 NÉPI ÉPÍTÉSZET A MÁBAN ... 474 A SZÍNES KÖRNYEZET ÉS AZ EMBER KAPCSOLATA ... 475 TERMÉSZETES ALAPANYAGÚ HOMLOKZATI DÍSZÍTŐ- ÉS KÉREGPANELEK ... 476

(25)

MŰEMLÉK ÉPÜLET ENERGIATUDATOS FELÚJÍTÁSA – BUDAPEST VIZSGÁLATA ... 477 LUDOVIKA, A FOLYAMATOSA VÁLTOZÓ ÉPÜLET ... 478

„TŰZVÉDELEM”SZEKCIÓ ... 479

TŰZOLTÓK ÁLTAL HASZNÁLT SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK ... 480 A KÜLÖNBÖZŐ FAJTA SZALMÁK ÉPÍTŐANYAGKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁNAK

TŰZVESZÉLYESSÉGI VIZSGÁLATA ... 481 AZ AGGREGÁTOROK SZEREPE A BEÉPÍTETT TŰZVÉDELEMBEN ... 482 POLGÁRI REPÜLŐTEREK TŰZBIZTONSÁGA: REPÜLŐGÉPTÜZEK OLTÁSA, A

KÉNYSZERLESZÁLLÁS VESZÉLYEI ... 483 VILLAMOS VEZETÉKEK ÉS AZOK KÖTÉSEINEK HATÁSA A TŰZVESZÉLYESSÉGRE ... 484 ILLÉKONY OLDÓSZERT TARTALMAZÓ ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ROBBANÁSI HAJLAM VIZSGÁLATA ... 485

(26)
(27)

G AZDASÁG - ÉS T ÁRSADALOMTUDOMÁNYI K AR

Tudományos Diákköri Konferencia

Pályamunkáinak Összefoglalói

(28)

28

Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Tudományos Diákköri Tanácsa

Elnök: Urbánné Malomsoki Mónika

SZIE GTK Regionális gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet (RGVI) Titkár: Nagy Adrienn

SZIE GTK Regionális gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet (RGVI) Tagok: Prof. Dr. Káposzta József, dékán

Dr. Budavári-Takács Ildikó

SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet (TTI) Dr. Gyenge Balázs

SZIE GTK Üzleti Tudományok Intézete (ÜTI) Kodenko Jekatyerina

SZIE GTK Üzleti Tudományok Intézete (ÜTI) Orlovits Zsolt

SZIE GTK Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet (KMJI) Dr. Pitlik László

SZIE GTK Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet (KMJI) Törőné Dr. Dunay Anna

SZIE GTK Üzleti Tudományok Intézete (ÜTI) Dr. Ugrósdy György

SZIE GTK Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet (KMJI)

(29)

PROGRAM

2013. november 20.

900 Megnyitó (I. előadóterem) 930 Szekcióülések

Agrárökonómiai szekció

(helye: SZIE GTK Kari Tanácsterem Főép. II. em.) Alkalmazott társadalomtudomány szekció (helye: V. előadó terem)

Marketing szekció (helye: IV. előadó terem)

Pénzügyi és módszertani szekció (helye: 103. szemináriumi terem) Területfejlesztés szekció

(helye: GTK RGVI Szénay terem) Turisztikai erőforrások szekció (helye: 212. szemináriumi terem) Turizmusfejlesztés szekció (helye: 213. szemináriumi terem) Turizmus gazdaságtan szekció (helye: 214. szemináriumi terem) Vállalatgazdasági I. szekció (helye: VII. előadó terem) Vállalatgazdasági II. szekció (helye: 102. szemináriumi terem)

Vidék- és élelmiszerbiztonság, szaktanácsadás szekció (helye: I. előadó terem)

(30)
(31)

AGRÁRÖKONÓMIAI SZEKCIÓ

Elnök: Dr. Tóth Tamás egyetemi docens

SZIE GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Tagok: Bakosné Dr. Böröcz Mária adjunktus

SZIE GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Dr. Horváth Mihály ügyvezető igazgató GAK Kft.

Dr. Kapronczai István főigazgató Agrárgazdasági Kutató Intézet

Dr. Tóth Krisztina egyetemi docens

SZIE GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Titkár: Szabó Virág PhD. hallgató

SZIE GTK, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Helyszín: SZIE Gödöllői Campus, SZIE GTK Kari Tanácsterem)

(32)

32

A HAZAI LIBAMÁJ VERTIKUM HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMELŐI

SZEGMENSRE

Position of the domestic goose liver chain, particulary whit the producer segment

Készítette: BODOR DÁVID, SZIE GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak, BSc, III. évfolyam

Témavezetők: Nagyné Dr. Pércsi Kinga egyetemi docens, SZIE GTK RGVI Szabó Virág PhD. hallgató, SZIE GTK RGVI

A hízott libamáj hungarikum. Hazánk fontos exportcikke valamint az ágazat több ezer, jórészt hátrányos helyzetű vidéki térségben elő embernek biztosít megélhetést. A világ libamáj termelésének 80%-át adja Magyarország. Eme királyi étel gasztronómiában betöltött szerepe ugyancsak kimagasló, egyike a legnagyobb vonzerőknek a hazánkba látogató külföldi és persze magyarországi ínyencek számára. Nem meglepő tehát, hogy az idelátogató gourmet turizmus egyik legfőbb mozgató rugója. Mindezek ellenére az elmúlt időszak az állatvédők megalapozatlan és etikátlan támadásaitól volt hangos, mely a piaci kereslet meredek csökkenését és a felvásárlási árak visszaesését eredményezte.

A libatartók és -hizlalók évek óta exportfüggő módon dolgoznak, bevételeikkel épp hogy csak vagy egyáltalán nem képesek finanszírozni önköltségeiket. Ennek következtében mintegy 25%-os csökkenés állt be az ágazatban; ennyivel kevesebb a vállalás, a munkakedv a termelőknél. Sok kisebb libatartó közben kivár vagy átstrukturálja tevékenységét.

A kereskedelmi árak emelkedése remélhetőleg a felvásárlási árak emelkedését is magával hozná, hiszen a jövedelmezőség számít most már mindenekelőtt a libánál is, hiszen mindenki ezért dolgozik Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Hajú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahová a libatartás koncentrálódik.

Célom, hogy dolgozatomban feltérképezzem a hazai libamáj ágazat felépítését, helyzetét, feltárjam a termékpályán jelentkező problémákat, lehetőségeket valamint választ adjak a kutatási kérdésemre, hogy mely tényezők befolyásolják a termék előállításának jövedelmezőségét. Különös tekintettel a termelői szegmensre vonatkozóan, hiszen Ők azok, akik az ágazat gerincét adják. Mindezt a rendelkezésemre álló adatok és a termelőkkel folytatott személyes interjúk segítségével kívánom elérni.

Munkám elkészítése során törekedtem arra, hogy eredményei felhasználhatóak legyenek az ágazat érintettjei számára valamint releváns információval lássam el mindazokat, akik valamilyen szempontból érdekeltek e téren.

(33)

AZ AGRÁRIUM FINANSZÍROZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ OTP BANK GYAKORLATÁRA

Introduction of the agriculture financing - especially in the practice of the OTP Bank

Készítette: GÁL ALEXANDRA, SZIE GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

szak, BSc,

IV. évfolyam

Témavezető: Dr. habil. Vasa László egyetemi docens, SZIE GTK RGVI

Szabó István Igazgató, Agrárágazati Igazgatóság, OTP Bank Nyrt.

Dolgozatom célja bemutatni az élelmiszeripar és mezőgazdaság jelenlegi pénzügyi helyzetét, finanszírozásának struktúráját, valamint a finanszírozási csatornák közül részletesebben foglalkozni a bankszektor forrásbiztosításának jelentőségével. Az agrárium finanszírozása számos problémával küzd. Alacsony jövedelmezősége mellett az ágazat magas szintű idegentőke-finanszírozásra szorul, valamint bevételei szezonálisan képződnek. Termelési sajátosságaiból adódóan a szektorban tevékenykedő vállalkozások gyakran nem képesek megfelelni azoknak a követelményeknek, melyeket a más ágazatokban megszokott piaci logika mentén forrásokat nyújtó pénzintézetek támasztanak.

Gyakorlati helyem, az OTP Bank Nyrt. lehetővé tette, hogy megismerhessem a terület sajátosságait, az ott dolgozók szakmai álláspontját, valamint azt, hogy hazánk legnagyobb kereskedelmi bankja milyen termékeket kínál az agrárium pénzügyi problémáinak

orvoslására. Munkám közelebb vitt ahhoz, hogy megértsem, átlássam a bank működését, a hitelezés folyamatát, s a különböző agráriumra szabott hitelkonstrukciókat.

Dolgozatom kutatási módszertanát a témában jártas, ám más-más területen dolgozók személyes véleményére és tapasztalatára alapoztam, melyeket az eddigi kutatásokkal és statisztikákkal vetek össze.

Dolgozatom elkészítése során feltérképeztem azokat a makro- és mikrokörnyezeti tényezőket, melyek a finanszírozásban szerepet játszhatnak. Arra keresem a választ, hogy melyek azok a tényezők, amelyek nehezítik az agrárium finanszírozhatóságát, mire lenne szükség ahhoz, hogy a banki szféra számára hitelképesebbek legyenek az agrárvállalkozások valamint hogy az OTP Bank Nyrt. milyen lehetőségeket kínál számukra pénzügyi gondjaik megoldására.

Módszereként elsősorban szekunder adatgyűjtést végeztem, de lehetőségem nyílt interjút készíteni a témában kompetens három szakértővel is.

A témához igazodva, mint speciális forrás bemutatom a Közös Agrárpolitika 2014-től aktuális

(34)

34

A JAPÁN AGRÁRGAZDASÁG VIZSGÁLATA A HELYI TERMELŐK SZEMSZÖGÉBŐL

Analysis of Japanese agriculture from the perspective of local producers.

Készítette: GÖRBE GRÉTA, SZIE GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak, BSc, IV.évfolyam

Témavezető: Dr. habil. Vasa László egyetemi docens, SZIE GTK RGVI

A kutatásom célja a japán mezőgazdaságban használt termelési módszerek kialakulásának és működésének feltárása, illetve a termelők által végzett munkafolyamatok hatékonyságának, eredményességének elemzése. A dolgozatban a helyi, elsősorban családi gazdálkodók termelői kompetenciáira és a rendelkezésükre álló erőforrások kihasználtságának színvonalára helyeztem a hangsúlyt. Számos japán gazdálkodóval felvettem a kapcsolatot, a velük készített interjúk segítségével véleményüket összevetettem a minisztériumi döntésekkel, adatokkal és mutatókkal.

A dolgozatom megírása során többféle gazdasági hátteret vizsgáltam: előfordultak tipikus japán mezőgazdasági háztartások, melyek segítségével megismertem egy átlagos család szervezettségét, illetve a családi gazdaságok háztartásokon belül betöltött szerepének fontosságába is betekintést nyertem. A kisebb termelők körében végzett kérdőíves felmérés segítségével információt kaptam az általuk előállított termékek piaci helyzetéről, valamint a nagyobb mezőgazdasági cégek által termelt áruk minőségi, mennyiségi paramétereiről, valamint a termelés során realizálható technológiai előnyökről.

A kutatás eredményei és a különböző szervezetek elemzéseinek segítségével feltártam a japán mezőgazdaság előnyeit és hátrányait, amelyeket összehasonlítottam a magyar agrárium helyzetével. Mindezek segítségével felvázoltam, milyen változtatások lennének szükségesek a magyar, illetve a japán agrárgazdaságban.

(35)

SZÜRKEMARHA TERMÉKEK HAZAI PIACI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

Domestic market position analysis of the grey cattle products Készítette: KECSKÉS PETRA, SZIE GTK, Gazdasági és

vidékfejlesztési agrármérnöki szak, nappali, BSc, IV. évfolyam

Témavezető: Nagyné Dr. Pércsi Kinga egyetemi docens, SZIE GTK RGVI

A magyar szürkemarha állomány az 1960-as évekre drasztikusan lecsökkent, de a megmaradt gulyák tenyésztői példaértékű összefogással megmentették a fajtáját a kipusztulástól. A fajta jelentősége napjainkban növekvőben van. A magyar szürkemarha ellenálló, kiváló borjúnevelő, magas genetikai és esztétikai értéket képvisel, s mindezek mellett minőségi bio húst állít elő.

Az élelmiszerbiztonság egyre inkább előtérbe kerül napjainkban, a termék biztonsága valós eredetének igazolása a szürkemarhából készült termékeknél is elengedhetetlen a napjainkban egyre gyakrabban megjelenő hamisítások miatt. Alapja az eredetvédelem és a terméktanúsító rendszer megléte, mely 2003-tól már kitűnően működik a magyar szürkemarhából készült termékeknél is. Célja, hogy a fogyasztók számára garantálja a kiváló minőségű alapanyagot és a megbízható termékeket, ezzel népszerűsítve azokat a fogyasztók körében. A fogyasztói bizalom növelésében játszik szerepet a termékek csomagolásán feltüntetett védjegy is, mely igazolja, hogy az adott hús, illetve termék kizárólag Magyar Szürkemarha fajtából származik.

Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem választ, hogy vajon a termék eredetét igazoló rendszer és a védjegy elegendő ahhoz, hogy a fogyasztók bizalommal forduljanak a termékek felé? Annak érdekében, hogy a fenti kérdést megválaszolhassam, kérdőíves vizsgálatot végeztem a hazai fogyasztók körében. A kérdőív kérdéseit úgy állítottam össze, hogy képet kapjak a fogyasztók preferenciáiról.

(36)

36

HOZAM-ELŐREJELZÉS A GABONATERMESZTÉSBEN

Yield forecast of agricultural products

Készítették: SZILÁGYI LEVENTE, KORÉNYI ISTVÁN, FLIER TAMÁS,

SZIE GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak, levelező, BSc. II.

évfolyam

Témavezető: Dr. Pitlik László egyetemi docens, SZIE GTK KJMI, MY-X Kutatócsoport

A dolgozat célja: a tesztüzemi adatok alapján történt elemzések eredményes felhasználása a mezőgazdasági stratégiai döntésekben.

Ezen elemzések több síkon futnak egymással párhuzamosan. Elsőként a kiválasztott növények, 10 éves időtartamban rendelkezésre álló terméshozamait használjuk fel a legkésőbbi növény, a kukorica várható termésének éven belüli előrejelzésére. Egy másik szálon éven túli előrejelzések készülnek a tanulási minták megfelelő eltolásával. A tanulási mintákba a komplex ökológiai helyzeteket regionálisan reflektáló terméseredmények mellett, harmadik szálként, üzemszintű, monetáris termeléstechnológiai adatok is bevonásra kerülnek.

Ezen robot-szakértő készítése egy átfogó képet nyújt a rendelkezésre álló számadatok alapján azon lehetséges stratégiai lépésekről, amelyek egy mezőgazdasági vállalkozás eredményességét jelentős mértékben növelhetik a várható hozamok ismeretében, illetve az előre jelezhetőség mértékének tudatában. Az eltérő modellek rámutatnak az adathiány és az előrejelzési intervallum gazdasági hatásaira, egymást erősítő vagy gyengítő (inkonzisztens) jellegükre. A modellek célcsoportjai tehát a gazdálkodók, a tanácsadók, kamarák és egyéb érdekvédelmi szervek, a kormányzat, ill. a kereskedelem, feldolgozó ipar, vagyis az árképzés minden egyéb szereplője. A tisztább jövőképek racionálisabb döntések alapjai, melyek gazdasági előnyként a hatékonyabb erőforrás-felhasználást alapozzák meg.

(37)

A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG

VERSENYKÉPESSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN AZ FADN ADATBÁZISA ALAPJÁN

The competitiveness of Hungarian agriculture in the European Union based on the FADN database.

Készítette: SZILI VIKTOR, SZIE GTK, Gazdálkodási és menedzsment szak, BA. IV. évfolyam

Témavezető: Törőné Dr. Dunay Anna egyetemi docens, SZIE GTK ÜTI

A kutatásom során szerettem volna feltárni a magyar, mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozások helyzetét az Európai Unión belül a számviteli és naturális adataik alapján.

Ahhoz, hogy ezt meg tudjam állapítani, három másik EU-tagállam vállalkozásainak az adatait használtam fel viszonyítási pontként. A három állam közül kettő – Lengyelország és Szlovákia – a visegrádi négyekhez tartozik. Ezek a miénkhez hasonló történelmi és gazdasági hátterű, azonban különböző átlagos birtokméretű államok jó összehasonlítási alapot adtak.

Fontosnak tartottam az összehasonlítást egy más tradíciókkal rendelkező, ugyanakkor a mezőgazdaság szempontjából hasonlóságokat is mutató országgal. Dánia megfelelő választásnak tűnt, hiszen a mezőgazdaságilag hasznosított területnek az ország területéhez viszonyított aránya valamint a gabonatermő területek átlagos birtokmérete alapján felfedezhetőek hasonlóságok hazánkkal.

A vizsgálatokat az FADN (Farm Accountancy Data Network) adatbázisa alapján végeztem, amely az Európai Unió 27 tagállamában körülbelül 80 000 mezőgazdasági üzem adatait tartalmazza, ami csaknem 6,4 milliós alapsokaságot jelent. Az üzemek számviteli és pénzügyi adatai alapján majd 150 mutatóval ad képet a kiválasztott régiókról és gazdálkodási típusokról. A publikus nyilvántartás 2009-ig tartalmaz információkat. Az adatbázisból kiválasztott öt mutatószámmal a csatlakozástól, azaz 2004-től kezdődően trendeket állítottam fel az analitikus trendszámítás módszerével.

A tanulmány során ok-okozati összefüggéseket állítottam fel a magyar mezőgazdaság erősségei és gyengeségei, a versenyképességével foglalkozó vizsgálatok eredményei, illetve az FADN segítségével felállított lineáris trendek között a 2004 és 2009 közötti időszakban.

Reményeim szerint az eredmények közelebb visznek a hazai mezőgazdaság problémáinak feltárásához és megoldásához, valamint a tanulmány igazolja az FADN adatbázisának létjogosultságát, megmutatja jelentőségét.

(38)

38

KERTÉSZETI ÁGAZATOK JELENTŐSÉGE NAGYKŐRÖS TÉRSÉGÉBEN

The horticultural sectors of interest in Nagykőrös areas

Készítette: SZŐKE KLAUDIA VIVIEN, SZIE GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak, Bsc. IV. évfolyam

Témavezető: Nagyné Dr. Pércsi Kinga egyetemi docens, SZIE GTK RGVI

Magyarország földrajzi és természeti adottságait tekintve kiváló tulajdonságokkal rendelkezik a kertészeti növények termesztéséhez. Ez óriási előnyt jelent a számunkra, mivel minden fontos és számunkra jelentős növényt meg tudunk termelni, vásárolni. Adottságai mellett, az ágazat egyre növekvő jelentőségében az Európai Uniónak van kiemelkedő szerepe mivel ezen a területen nincs a termelésnek és a kereskedelemnek kvótái illetve más korlátai.

A kertészeti ágazaton belül ebben a dolgozatban a zöldség- valamint a gyümölcstermesztés jelentőségét vizsgálom, mivel Nagykőrös térségére ezek az ágazatok a legjellemzőbbek. Azért ezt a térséget választottam, mert Nagykőrösön élek már gyerekkorom óta, valamint azért is, mert itt nagy múltra tekint vissza a kertészet és a feldolgozó ipara is. Véleményem szerint, a Nagykőrösi konzervgyár vagy a Bonduelle neve a legtöbb ember számára ismerős.

Manapság is nagy szerepet tölt be a kertészet ebben a térségben, és az országban is, és úgy gondolom, hogy nagyobb szerepet is képes lenne betölteni, hiszen feldolgozó iparrendelkezésre áll, amelyet bővíteni is lehetne, és óriási lehetőséget biztosítana a beruházások megvalósításával. Ez az egyik oka, amiért fontosnak tartom az ágazat jelentőségének elemzését. A másik fő ok ami alátámasztja a növekvő jelentőségét az ágazatnak az, az egészségesebb életmód megközelítése és a minél magasabb életszínvonal elérése is. Ez egy szilárd alapot biztosíthat az ágazat számára.

Munkám során, az ágazat helyzetének a vizsgálatánál nem csak a termelési adatok elemzését végzem el, hanem az ehhez kapcsolódó gazdasági folyamatokat elemzését is, valamint a szövetkezet és a termelő-értékesítő szervezetek, a TÉSZ-ek jelentőségét is figyelembe véve, egy aktuális képet szeretnék kapni az ágazat vertikumáról, mind horizontális és vertikális szinten. Ezenfelül arról, hogy a nagy múlttal rendelkező ágazat és feldolgozóipar milyen tendencia szerint változott az elmúlt években.

(39)

ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNY SZEKCIÓ

Elnök: Csehné Dr. Papp Imola egyetemi docens

SZIE GTK, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

Tagok: Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár

SZIE GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Farkas Péter tanársegéd

SZIE GTK, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

Dr. Fehér János egyetemi docens

SZIE GTK, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet Nagypál Krisztina HR munkatárs

Fusion Befektetési Zrt.

(40)

40

A SIKERES VEZETŐ TÁRSAS KÉSZSÉGEI

Social skills of successful leader

Készítette: BIACSI TAMÁS, SZIE GTK, Vezetés és szervezés szak, MSc, II. évfolyam

Témavezető: Dr. Nemes Ferenc professor emeritus, SZIE-GTK TTI

A fejlődni vágyó vezetők fejében megfogalmazódnak olyan kérdések, hogy „Hogyan legyek jó vezető?”, vagy a „Mi lehet a legfontosabb a beosztottjaim számára?”. Dolgozatom fő célja, hogy segítsek ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában.

Sok szakirodalom található ma már a „jó” vezető társas képességeiről, szokásairól, aminek tartalmát képtelenség egyszerre a fejünkben tartani. Főleg akkor nincs idő információk után kutakodni, amikor azonnali döntés vár ránk. Viszont fontos, hogy egyetlen kiemelt területen se maradjunk alul. De mely területek ezek? Mi a konkrét és egyszerű válasz erre a kérdésre?

A választ úgy kaptam meg, hogy alkalmazottakat és vezetőket kérdeztem főnökükkel kapcsolatban arról, hogy a Daniel Goleman által meghatározott érzelmi intelligencia területén, azon belül is a társas készségek tekintetében hogyan vélekednek róluk. A válaszokat különböző statisztikai eszközökkel elemeztem, amelyek érdekes eredményeket tártak fel.

Többek közt azt, hogy érdemes-e a társas készségek témakörével foglalkoznia egy vezetőnek, vagy a versenyszférában dolgozó vezetők társas készségei magasabb szinten vannak-e a közszférában dolgozókénál, illetve hogy mely társas készségek azok, amelyek a legfontosabbak egy sikeres beosztott-vezető kapcsolatban.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :