• Nem Talált Eredményt

2010. június Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály K észítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály SZOCIÁLPOLITIKA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "2010. június Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály K észítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály SZOCIÁLPOLITIKA"

Copied!
5
0
0

Teljes szövegt

(1)

SZOCIÁLPOLITIKA

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet

és a Balassi Kiadó közreműködésével

Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály

2010. június

(2)

2

SZOCIÁLPOLITIKA ÉS KÖZGAZDASÁGTAN

10. hét

Készítette: Gál Róbert

2010.04.19.

Az előadás főbb pontjai

Néhány szám: jóléti/szociálpolitikai közkiadások Miként gondolkodjunk ezekről az összegekről?

→ a szociálpolitika két és fél kutatási programja:

– szegénység-egyenlőtlenség kutatási program

– az optimális szociálpolitikai intézményrendszer kutatási program (a jóléti állam közgazdaságtana)

– az életpálya-finanszírozás kutatási program

Jóléti közkiadások

Az államháztartás funkcionális osztályozású, konszolidált pénzforgalma, 2006

b Ft % b Ft % b Ft %

A) Állami működési funkciók (0 1+02+03)

1.8 14

B) Jóléti funkciók (0 4+05+06+07 +08+14)

7.8 61

Oktatás 1.5 19

Egészségügy 1.2 15

Társadalombiztosítási, szociális

és jóléti szolgáltatások

4.2 54

Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások 0.5 11

Nyugellátások 2.2 52

Egyéb társadalomb iztosítási ellátások 0.1 3

Munkanélküli ellátások 0.1 3

Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások 0.5 11

Egyéb szociális támogatások 0.5 13

Jóléti szolgáltatáso k 0.3 8

Lakásügyek, települési és

kommunális szolgáltatások

0.4 5

Szabadidős, kulturális és vallási

tevékenységek és szolgáltatáso k

0.3 4

Környezetvédelem 0.2 2

C) Gazdasági funkciók (0 9+10+11+12 +13)

1.8 14

D) Államadósság-kezelés (15) 1.0 8

E) Funkciókba nem sorolható tételek (16)

0.4 3

12.7 100 7.8 100 4.2 100

Forrás: PM ÁPMSO - ÁHIR adatbázis Megjegyzés: előzetes teljesítés GDP = 23.8 b Ft

(3)

3

Szociálpolitikai közkiadások, fontosabb nagyságrendek

 összes közkiadás a GDP (≈ 23.8 b Ft) nagyobbik fele

 jóléti közkiadások: összes közkiadás kb. 60 százaléka

 társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások: az összes jóléti közkiadás nagyobbik fele

 nyugellátások: a társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatásokra fordított közkiadások nagyobbik fele

A szegénység-egyenlőtlenség kutatási program 1.

 A megoldani kívánt probléma: a jólét igazságos elosztása

 A kutatási program gyakorlati eredményei

− széles körű, szisztematikusan összegyűjtött empirikus ismeretanyag a szegénységről és az egyenlőtlenségekről

− a szegénység-egyenlőtlenség mérésének, az ezzel kapcsolatos tudás átadásának intézményesítése

A szegénység-egyenlőtlenség kutatási program 2.

A probléma megoldásának keresése során a kutatási program képviselői megoldottak egy sor módszertani problémát:

− a jólét mérése jövedelemmel és fogyasztással

− objektív jólét vs. szubjektív jólét

(4)

4

− a szegénységi küszöb kijelölése

− statisztikai természetű vs. társadalmi jóléti függvényből levezetett jövedelemegyenlőtlenségi mutatók

Valamint számos morálfilozófiai kérdést (társadalmi jóléti függvények; hasznosság személyek közötti összehasonlíthatósága; egyéni preferenciák aggregálása; társadalmi döntésekre /preferencia-aggregációra vonatkozó feltevés-együttesek konzisztenciája [lehetetlenségi tételek])

A szegénység-egyenlőtlenség kutatási program 3.

A kutatási program korlátai

− elhanyagolja a magyarázó kérdéseket („Miért …? kezdetű kérdésekre

hajlamos kizárólag „Azért, hogy …” kezdetű válaszokat adni és elhanyagolni az „Azért, mert …” kezdetű válaszokat).

− érzéketlen a szegénységenyhítés és az egyenlőtlenségek csökkentésének költségei iránt

− jóléti programok nagy része nem kötődik jövedelemteszthez

Az optimális szociálpolitikai intézményrendszer kutatási program 1.

Az optimális szociálpolitikai intézményrendszer kutatási programot épp e korlátok motiválják

„Miért …” kezdetű kérdések a szociálpolitika gazdaságtanának területéről:

Egy példa

Miért vannak családtámogatási programok?

Néhány lehetséges válasz

− Azért, HOGY a gyermekvállalás okozta szegénységi kockázatot csökkentsék

(5)

5

− Azért, MERT a gyermekes családok olyan választói tömeget jelentenek, amely képes efféle támogatásokat kikényszeríteni

− Azért, MERT ez csökkenti az egyéni gyermeknevelési erőfeszítéseken keletkező externáliákat

Az optimális szociálpolitikai intézményrendszer kutatási program 2

* A szegénységenyhítés-jövedelemkiegyenlítés költségei:

− adóztatás költségei (holtteher veszteség, járadékvadászat)

− negatív ösztönző hatások a megtakarításra, munkavállalásra, gyermekvállalásra

Az életpálya-finanszírozás kutatási program

A kutatási program motivációja

A legtöbb jóléti programnak (pl: családtámogatások, oktatás, egészségügy, nyugdíj határozott korprofilja van: a finanszírozók aktív életszakaszukban vannak, a kedvezményezettek valamelyik inaktív életszakaszban (gyermekkor, időskor) A kutatási program néhány speciális kérdése

− az intergenerációs újraelosztás etikája

− endogén termékenység

− ellentétes irányú transzferáramok összekapcsolása

− generációs transzferáramlás politikai gazdaságtana

s

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Készítette: Kovács János Mátyás, Laki Mihály, Pető Iván.. Szakmai felelős:

Készítette: Kovács János Mátyás, Laki Mihály, Pető Iván Szakmai felelős: Laki

• Ferge Zsuzsa (1991): A gazdaság történelmileg változó jellege és helye a társadalmi újratermelésben, in Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom, Budapest:

engedélyezte… Ilyenek a különböző kiváltságok, mint pl. az, hogy egyesek gazdagabbak, megbecsültebbek, hatalmasabbak mint mások, vagy éppen az,.. minden iskolásra

nyugdíjemeléskor: alacsony nyugdíjas (abszolút biztonság), vagy magasabb nyugdíjat kapó (relatív biztonság) érdeke érvényesüljön?.. szocializmus: korrektív

– adófinanszírozás – állami felelősség – minimális juttatás – means-test. – járulékfinanszírozás – állam

Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas

− Igenlés az 1970-es évekig (jóléti konszenzus; állam szociális intervenciója problémamegoldó).. − Elutasítás az 1970-es évektől (problémageneráló; piacgazdasággal