• Nem Talált Eredményt

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN"

Copied!
30
0
0

Teljes szövegt

(1)

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN

(2)

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

és a Balassi Kiadó

közreműködésével.

(3)
(4)

JOG ÉS

KÖZGAZDASÁGTAN

Készítette: Szalai Ákos

Szakmai felelős: Horváth Áron 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

(5)

JOG ÉS

KÖZGAZDASÁGTAN

11. hét

Társasági jog Korlátolt felelősség

Szalai Ákos

(6)

Társasági jog alapkérdései

Hansmann–Kraakman:

1. jogi személyiség;

2. korlátolt felelősség;

3. forgalmazható tulajdonosi részesedések;

4. ellenőrzési és irányítási jogok delegálása, megosztása;

5. befektetői tulajdon

• Teljes: a (nyílt) részvénytársaságoknál

(7)

Az óra szerkezete

I. Mi a vállalat – közgazdaságtani modellek II. Korlátolt felelősség alaplogikája

III. Korlátolt felelősség (felelősség-áttörés) ösztönző hatásai

I. Kockázatvállalás II. Diverzifikálás III. Ellenőrzés

IV. Korlátolt felelősség és a vállalat közgazdaságtani modelljei

V. Adminisztrációs problémák

VI. Korlátolt felelősség és igazságosság

VII.Tudatos lépések – visszaélések

(8)

I. Mi a vállalat?

Tulajdonosi vs. szerződési modell

Tulajdonosi modell: a vállalat a befektetők (tulajdonosok – shareholder) érdekében jár el

– Valóban? A menedzsment önérdekei – ügynökprobléma?

– Vö. ki a vállalat közgazdasági értelemben vett tulajdonosa?

– A közös tulajdon probléma – sok tulajdonos esetén: hogyan vennék rá a menedzsert érdekeik követésére? Kollektív fellépés kell.

– A közös tulajdon problémája – sok tulajdonos esetén: maga az ellenőrzés, információszerzés is közjószág!

Legtöbb (európai) jogrendszer ebből indul ki.

Szerződési modell: a társaság „szerződések” halmaza (nexus of contracts)

– A különböző érdekeltek (stakeholder – beszállítók, munkavállalók, vevők, lokalitás, stb.) kapcsolatba kerülnek a „vállalattal”.

– Viszonyukat különböző „szerződések” rendezik.

– Nem mind explicit szerződés – vannak piaci elvárások is: pl. shareholder hozamvárakozása.

– A „vállalat” a szerződéseket kötő menedzsment.

– Fontos: a shareholder is csak egy érdekelt.

(9)

II. A korlátolt felelősség

Alapkérdések

• Közgazdasági vita: kell-e?

– Alapdilemma:

– Adott megtérülésig (ami a hitelezőket fedezi) a hozam a hitelezőké – nagyobb a megtérülésük.

• Tulajdonosok nem érdekeltek a növelésében.

– E fölött haszon a tulajdonosoké.

– Ha haszon az övék, akkor kárt miért nem térítik?

• Jogi megoldás: felelősségáttörés – ugyan van korlátolt felelősség, de időnként a shareholder vagyonához is hozzá lehet férni.

Különböző jogrendszerekben

1. Ha a vállalat vagyona és a tulajdonos vagyona nem válik el.

2. Ha döntései a vállalat számára károsak – és erről tud.

(10)

II. A korlátolt felelősség

Alapkérdések

Majdnem konszenzus: szerződéses hitelezőknek nem elérhető.

Szerződéses hitelezők: akik szerződéses viszonyban állnak vállalattal.

Kölcsönt nyújtók.

Piaci hitelezők – akiknek a vállalat szerződések alapján tartozik (halasztott fizetés, ki nem fizetett számlák).

• Szerződéses kapcsolat: lehetett volna ex ante kompenzáció – ösztönözzünk előzetes kockázatértékelésre („ha nem kér az ő baja”)

Pl. Előírhatja szerződésben a tulajdonos mögöttes garanciáját

DE:

korlátozott racionalitás – de kérdés: akarjuk védeni, vagy tanulja meg?

információs aszimmetria – de kérdés: miért felelősségáttörés, miért nem információszolgáltatás? (pl. eleve a szerződés érvénytelenítése)

DE: az elégtelen vagyon kis valószínűsége miatt magas az előzetes kockázatértékelés tranzakciós költsége.

Vö. Szerződési hiátus költsége = a kár (szerződésszegés) esélye * annak esélye, hogy kár nagyobb, mint vagyon

Hitelfinanszírozás (banki, kötvény) különösen nem

jobb kockázatértékelés (alacsonyabb TrC, mint piaci hitelező, befektető/kisbefektető);

intézményi: kevésbé kockázatkerülő (mint piaci hitelező, kisbefektető);

jobb eszközök a kezében (hitelszerződés: hitelfelvétel korlátozása, biztosítékok, szerződésben szereplő magatartási kikötések ún. kovenánsok).

(11)

II. A korlátolt felelősség

Alapmodell

A korlátolt felelősség értékelése attól függ, hogy mi a kártérítési rendszer, amelyben megjelenik korlátolt felelősség.

Továbbiakban feltesszük:

1. Vétkességi felelősség (vs. szigorú);

2. Bíróság kártérítésnél előreláthatósági tesztet alkalmaz;

3. A bíróság figyel a kockázatviselő képességre;

4. A tulajdonosok egyetemleges felelőssége lenne, utólagos kompezálás ugyan lehetséges, de kockázat: első fizetőn (tulajdonoson) rajta maradhat, ha valaki más judgment-proof;

5. A bíróság elfogult a vállalattal szemben;

6. Judgment-proof sima kártérítésben is lenne.

Kérdések – ösztönző hatások:

1. Externális hatások nagysága.

2. A befektetések diverzifikálása .

3. A tulajdonosok (shareholder) ellenőrzési erőfeszítései.

(12)

III. Ösztönzés

Externália, kockázatvállalás

A kockázatkerülő befektető modellje:

Kockázatkerülő-e befektető?

Sem A, sem B projekt nem megy korlátlan felelősség mellett (övé a teljes társadalmi költség és haszon).

A projekt társadalmilag hasznos (pozitív várható haszon) – korlátolt felelősség mellett megy.

DE: KFT-ként B projekt is megy – pedig társadalmilag nem hasznos.

Kockázatkerülő a befektető?

Általános válasz: nem – nincs szükség ilyen ösztönzőre.

Miért nem? A vagyonon belüli kis részarány, diverzifikált befektetés (önbiztosítás).

De: kisvállalat, vállalkozás, családi vállalat már az – a modell szerint a korlátolt felelősség kockázatvállalást ösztönzi

A túlzottat is

A projekt Társadalmi

hasznok

B projekt Társadalmi

hasznok

Korlátolt felelősség (egyéni kifizetések)

A és B projektnél is

A (Pr=0.25) 11 11 11

B (Pr=0.25) 1 1 1

C (Pr=0.25) –1 – 1 – 1

D (Pr=0.25) – 10 – 12 – 7

(13)

III. Ösztönzés

Diverzifikálás

• Korlátlan felelősségnél ellenőrzési jog kell.

– Vö. egyetemleges felelősség miatti kockázatviselés.

– Korlátlan felelősség: lehet, hogy nekem kell a teljes kárt megtéríteni (mert másik judgment-proof).

• Következmény

– Koncentrált befektetés

• Ha sok vállalatban, sok befektetés után kérhetik a magánvagyont – sokat kell ellenőrizni.

– Vállalaton belül koncentrált tulajdoni struktúra.

• Ha kis rész, akkor is felel az egészért – de kisebb a beleszólás.

– Befektetésnél fontos infó lesz a többi tulajdonos fizetőképessége.

• Információs probléma

• Elterel a részesedés (részvény) vásárlás felől

(14)

III. Ösztönzés

Ellenőrzés

• Diverzifikálásnál – várakozás: erősebb ellenőrzés lesz

• DE

– Ügynök probléma csökkenthető (milyen költséggel)?

– Ha nem…

– …közjószág-jelleg – potyázás:

• Korlátlan felelősség (könnyű felelősségáttörés) csak ront: koncentrált befektetés (tőkehiány kicsiknél), de az ellenőrzés nem javul

– Implicit feltevés: a menedzser túl sok kockázatot vállal – ezért kellene a tulajdonosnak ellenőrizni

• Igaz?

• Jelek arra, hogy alapesetben a menedzser (a tulajdonosok érdekeihez képest) túlzottan kockázatkerülő.

• Miért? Tőkéje: vállalat-specifikus tőke + reputáció – Mindkettő sokat veszít egy csőddel.

• Más kérdés: csődközelben lehet túlzottan kockázatvállaló is – kockáztatás a feltámadásért (a bukás valószínű, ha bejön a kockázatos döntés: a nyereség nagy).

(15)

IV. Korlátolt felelősség

és a vállalat elméleti modelljei

Vállalat tulajdonosi vs. szerződési modellje – más válaszok ugyanarra a kérdésre

• Tulajdonosi: megbízó-ügynök modell

– A nyereség a tulajdonosé – a veszteség miért nem?

– Másért viselt felelősség elve: ellenőrizze.

– DE: Másért viselt felelősség? – Nem minden felettes!

• Ha nincs ellenőrzés, ront: menedzser másra tolhat kárt.

– Vétkességi felelősség? – A kisebb kártérítés (felelősségkorlátozás) hatása kisebb

• (vö. alacsonyabb kártérítés vétkességi felelősség mellett)

• Szerződési modell: nexus of contracts

– Tőketulajdonos is egy szerződő: miért ez az input-tulajdonos viselje – a többi miért nem?

– Felelősségáttörés – korlátlan felelősség: hitelfinanszírozás (nincs kockázat), tőkeáttétel nő.

– Tulajdonosok szelekciója: kis vagyonnal (judgment proof), kockázattűrő.

(16)

V. Adminisztrációs problémák

Kit kereshet meg a hitelező?

• Mikori tulajdonos (szerződéskötéskor vs. aktivitáskor; kár felmerülésekor vs.

áttörési folyamat / bírósági eljárás kezdetekor vs. bírósági eljárás vége)?

• Hogyan hatna ez a tulajdonrész forgalmára? Mennyire tőkésülne az árban a várható döntés?

• Adminisztráció: honnan tudjuk – pl. egy részvénytársaságnál –, hogy ki a

tulajdonos? Részvényesi könyvbe nem veteti fel magát mindeki…

(17)

VI. Igazságos?

Incidencia

Igazságosság: viselje a tulajdonos, ne a károsult…

Két alapeset:

1. Van felelősségbiztosítás

• Nő az ár – a vevő fizeti.

• Ha a szerződő fél a károsult (fogyasztó, munkavállaló) – ex ante miért nem védekezett – volt-e aszimmetrikus információ?

• Nem szerződő fél a károsult – a priori miért jobb, ha a vevő és nem a károsult?

• Kockázatviselő teszt kellene!

(18)

VI. Igazságos?

Incidencia

2. Nincs felelősségbiztosítás Tőketulajdonos viseli?

Modell:

A tőke megoszlik X és Y szektor között.

Mindkettőben csökkenő határhozam.

X szektorban eddig korlátolt felelősség – innentől nem Y minden más befektetés.

Kezdeti egyensúly 1 pont.

Tegyük fel: fix tőkenagyság: új egyensúly, új metszéspont – kisebb hozam MINDKÉT szektorban.

NEMCSAK A TULAJDONOS VISELIi– minden tőketulajdonos.

Kérdés: károsult, vagy MINDEN tőketulajdonos – más szektoré is?

Egyik sem láthatta / háríthatta /biztosíthatta volna…

Egyszerűsítések:

Akire esett – nincs bírósági költség? => viselje a károsult.

Viselje a szegényebb… => biztos, hogy a tőketulajdonos?

(19)

VII. Tudatos lépés –

üres vállalat (empty shell)

Példa: hajótulajdonos vs. hajózási vállalat

• Egy hajózási vállalat olajszállítással foglalkozik.

A társaságnak tankerei nincsenek – a társaság az elvállalt fuvarokat bérelt hajókkal bonyolítja le.

• A hajókat ugyannak a tulajdonosnak egy másik cége

tulajdonolja. A szállító cég minden alkalommal tőle bérli a tankereket.

• Az egyik hajó zátonyra fut, és jelentős mennyiségű olaj ömlik a tengerbe, amiért a hajózási vállalatot olyan

összegű kártérítésre ítélik, amelyet a cég vagyona nem

fedez.

(20)

VII. Tudatos lépés –

üres vállalat (empty shell)

Probléma: tudatosan alacsony vagyonnal vállalat => cél: potenciális kártérítés alól kibújni…

Megoldási lehetőségek

Állami kikényszerítés: szabályozás

• Magasabb alaptőke

Később kivonható?

Mekkora? Ne felejtsük: egyben belépési korlát, a versenytárs indulását nehezít – nem lobby?

• Biztosíték – visszakap, ha elhagyja piacot.

Hasonló hatások (elvileg alaptőkét is „visszakap” – ha korábban nem vont ki…)

• Kötelező felelősségbiztosítás…

Magánkikényszerítés – polgári jog: jóhiszeműség, méltányos eljárás követelménye – eseti vizsgálat:

ha tudatosan azért alacsony a vagyon, akkor felelősségáttörés

• Mikor tudatosan alacsony vagyon? Vö. előreláthatósági teszt eleve van.

Gyakorlatilag vétkességi teszt: a vállalat tőkéje fedezze várható kárt?

De vállalat nem a tulajdonos (hanem a menedzsment…)

• Van-e különbség a tulajdonos személye szerint: többet várunk-e el a vállalati tulajdonostól, mint a magánszemélytől

Tulajdonosi struktúra manipulálása – kis részarány munkavállalóknak?

ÉS: leányvállalat nemcsak tudatos felelősségelkerülés miatt.

Pl. más piacon mozog, elkülönült vagyon – hitelbírálat egyszerűbb.

(21)

Összefoglalás, gyakorlás

(22)

Társasági jog alapkérdései

• Hansmann–Kraakman:

1. jogi személyiség;

2. korlátolt felelősség;

3. forgalmazható tulajdonosi részesedések;

4. ellenőrzési és irányítási jogok delegálása, megosztása;

5. befektetői tulajdon

• Teljes: a (nyílt) részvénytársaságoknál

• Mi a vállalat? Tulajdonosi vs. szerződési modell

(23)

Feladat

Sok országban vita tárgya, hogy egy fizetésképtelenné vált vállalat

felszámolása során a vállalat vagyonából milyen sorrendben elégítsék ki a vállalattal szembeni követeléseket.

Talán a legtöbb kritika azt a szabályt éri, hogy a fizetésképtelen vállalat vagyonából elsőként azokat a hitelezőket elégítik ki, akik szerződéses alapon nyújtottak hitelt a vállalatnak – és ezt a hitelüket különböző garanciákkal (pl. jelzálog, stb.) biztosították.

A kritikusok azt követelik, hogy a kielégítési sorrend „forduljon meg”:

elsőként azokat fizessék ki, akiknek a vállalat szerződésen kívül okozott kárt (például valamilyen baleseti kárigényük van).

Hogyan vélekedik erről a követelésről?

(24)

Megoldás

• Szerződéses hitelezők és nem szerződéses hitelezők (pl. károsultak) közötti

különbségtétel

– Jobb ellenőrző-e a szerződéses?

– Tranzakciós költségek erősen befolyásolják ezt… – van-e ex ante védelem

– Hogyan hatna a finanszírozásra, tőkepiacra, ha

kisebb lenne pl. a hitelezésben a megtérülés?

(25)

Feladat

Feltevések:

• Vétkesség (vs. szigorú) – fontosabb-e az elvárt gondosság, mint kártérítés (vagyoncsökkenés) nagysága?

• Előreláthatóság – bíróság egyébként sem ismerné el kártérítésnek, ha nagyon kicsi az esélye.

• A kockázatviselő képesség tesztje – kire hárul, ki az olcsóbb kockázatviselő?

• Egyetemleges felelősség + megosztás (kockázat: rajta maradhat) – diverzifikálást, ellenőrzési ösztönzőt

befolyásol.

• A bíróság a elfogult vállalattal szemben.

• Judgment-proof sima kártérítésben is.

(26)

Ismétlő kérdések

• Eltűnő alperes vs. kevés vagyon esete?

(27)

Korlátolt felelősség

Ösztönző hatások?

1. Externália, kockázatviselés 2. Diverzifikálás

3. Ellenőrzés

Adminisztrációs hatás?

Igazságosság?

(28)

Feladat

Egy taxitársaság „szövetkezetként” működik, vagyis az egyes kocsik mind a sofőr tulajdonában vannak.

Minden sofőr külön-külön cég.

Az egyik kocsi balesetet okoz, és a kár megfizetésére a cég vagyona (gyakorlatilag az autó) nem elegendő.

Jó, hatékony megoldás lenne-e, ha a károsult a társaság

többi tagjától kérhetné a közvetlen balesetet okozó

által meg nem fizetett kára megtérítését?

(29)

Megoldás

• Alapprobléma: empty shell.

• Honnan tudjuk, hogy az? Milyen a vagyon várható kártérítés viszony?

• Megoldási lehetőségek?

– Állami kikényszerítés: szabályozás – problémái?

– Magánút – polgári jogi megoldások?

(30)

Ismétlő kérdés

Nyereségelvonás hatásai, értelme?

• Nemcsak a hatékony szerződésszegéstől riaszt el

• Mikor:

– Bizalmi szerződések

• Nehezen megfogalmazható szerződéses kötelezettség.

– Tudatos (opportunista) szerződésszegés

• Magából a másik félnek tett ígéret megszegéséből

származik haszon (pl. eleve azért tettük az ígéretet, hogy

átverjük…).

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Shavell, Steven, Foundations of Economic Analysis of Law, Belknap Press, 2004 (az egyes részek az interneten elérhetőek – az egyes óráknál ezek helye szerepel)..

– Policy kérdés: melyik intézményi forma (kormányzat, piac, vállalat, stb.) esetén a legalacsonyabb a tranzakciós költség.. – Wallis and North: tranzakciós

• Nem biztos, hogy csak azt sajátít ki, ahol a vevő értékelése magasabb (alkunál csak azt lehetne). • Tranzakciós

A kereskedő kéri, hogy az erdőbirtokos szállítsa le (vágja ki) neki a szerződésben meghatározott mennyiségű fát. óra). • Miért ne szabhassák meg

Terjedés gyorsasága Van szellemi tulajdon Optimális Túl lassú Nincs szellemi tulajdon Túl kevés Optimális..

Standardok – generálklauzulák: inkább csak célt (például a jóerkölcsbe ütköző szerződésekkel szembeni fellépést); azt, hogy sérül-e a konkrét esetben, azt a

– Kárnagyság alapján – a károsultat ugyanolyan helyzetbe hozza, mintha nem kötött volna szerződést (hatékony szerződéskötésre ösztönöz). elmaradt haszon teljes

• Károkozó csak akkor fizet, ha nem úgy járt el, ahogyan „az adott helyzetben általában elvárható”. • Hand-szabály?. • Mi az általában

Azt sem tagadja, hogy az átutaláson szereplő számlaszámnál tulajdonosként nem a pénzintézet, hanem az ügynök neve szerepelt. Ennek ellenére kéri, hogy a pénzintézet,

– Károsult: megkap teljes kárt (nem ront helyzetén a biztosítás) ÉS – Károkozó: kevesebb kockázat. • Kérdés: hogyan hat ez a perlési kedvre: sem biztosító, sem károsult

– Korlátlan felelősség: lehet, hogy nekem kell a teljes kárt megtéríteni (mert másik judgment-proof). – Vállalaton belül koncentrált tulajdoni struktúra.. Korlátolt felel

A tőkepiac nem tökéletes: ha rövid távú és nem hosszú távú profitra reagál => menedzsment ösztönzője is rövid távú. Formái – társasági jog, társasági

– Generálklauzulák (magánjog) vagy tételes szabályok (szabályozás) közötti választás?. – Ex post (magánjog) – ex ante beavatkozás (szabályozás)

– Policy kérdés: melyik intézményi forma (kormányzat, piac, vállalat, stb.) esetén a legalacsonyabb a tranzakciós költség.. – Wallis and North:

Állam ösztönzője Beruházó ösztönzője Van kompenzáció Hatékony kisajátítás Túl sok beruházás Nincs kompenzáció Túl sok kisajátítás Hatékony

• Az egyéni siker valószínűsége csökkenti annak az esélyét, hogy más talál.. • Az egyéni siker esélye nagyobb, mint a társadalmi valószínűség

– Példa: Ha a vevő már fizetett, akkor mi akadályozná meg az építészt, hogy a kész épület átadása előtt ne kérjen jelentős felárat.

– Lehet-e ennek köze ahhoz, hogy Dániában arról kell nyilatkozni, ha valaki hozzájárul, hogy halála után a szerveit transzplantációra használják, míg Magyarországon

A vita akkor robban ki, amikor kiderül, hogy a terv nem alkalmas arra, hogy pályázzanak vele, mivel a pályázat előfeltétele, hogy a tervezési szerződést írásban kössék meg.

– Kárnagyság alapján – a károsultat ugyanolyan helyzetbe hozza, mintha nem kötött volna szerződést (hatékony szerződéskötésre ösztönöz). elmaradt haszon teljes

ahogyan „az adott helyzetben általában elvárható”.. Melyik felelősségi szabálynál mikor, ki fizet?.. Elemezzük, melyik esetben , melyik felelősségi szabály vezet

Közösen okozott kár, másért viselt felelősség?. • Közösen okozott kár:

– Károsult: megkap teljes kárt (nem ront helyzetén a biztosítás) ÉS – Károkozó: kevesebb kockázat. • Kérdés: hogyan hat ez a perlési kedvre: sem biztosító, sem károsult