S Z E N T E N D R EI A R C K E P C S A R N OK I.

227  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

S Z E N T E N D R E I A R C K E P C S A R N O K I .

(2)

SZENTENDREI ARCKEPCSARNOK I .

Szentendre, 2000.

(3)

SZENTENDREI ARCKEPCSARNOK

I .

KORTARSAINK

Szentendre, 2000.

(4)

Szerkesztette a szerkesztobizottsag:

BenkovUs Gyorgy Biczak Peter dr. Gelmcser Gyula dr. Hann Ferenc

Pelho Zsoltne Nemeth Erika Lektoralta:

Keiiesz Gyula Boritoterv:

Balogh Laszlo

ISBN

Li<6tet963 03 9007 8 Osszes; 963 03 9008 6

Kiadja Szentendre Varos Polgamiesteri Hivatala Felelos kiado; Miakich Gabor polgamiester

Nyonidai munkalatok:

G&B Kft. Szentendre, Patriarka u. 7.

Ugwezeto: Gemhardt Ferenc

Tipogiifia: B. Gyiiniorei Gyong\'i . ' Koteszeti munka:

Pest Megj^i Konyvtar Koteszete

(5)

„Oly iires a vildg, ha az ember csak hegyeket, folyokat es vdrosokat kepzel el benne.

De ha itt is, ott is ismer valakU aki osszhangban van vele, az, csak az teszi rd nezve lakott kerttea foldgolyot. "

Goethe

Tisztelt Olvaso!

Egy olyan kiadvanyt tart most a kezeben, amely elsosorban nekunk, szentendreieknek szol. Bar az elmiilt evekben tobb, a varos regeszeti, tortenelmi, irodalmi multjat ismerteto munka jelent meg, am hianyzott meg egy fontos helytorte'neti konyv, egy eTetrajzi lexikon. Nem ismerjiik ugyanis azon szeme'lyek e'lete't, munkassagat, akik az elmiilt e'vszazadok, e'vtizedek soran valami modon kotodtek Szentendre'hez, sem azokat, akik jelenleg tevekenykednek a varos e'rdekeben. A szerkesztok szi'vos munkajanak eredmenyekepp most a millenniumi emle'kezesek alkalmabol ezt a hianypotlo munkat veheti kezbe. Koszdnet e'rte.

Ogy e'rzem, a kdnyv megerdsit benniinket abban, hogy varosunkra nemcsak a miiltja, hanem a jelene miatt is biiszkek lehetunk. A lapokat forgatva lijra es lijra megbizonyosodhatunk arrol, hogy milyen gazdag varosban e'liink. Segi't megismemi azokat, akik valasztott hivatasuk magas szintil gyakorlasaval sokat tettek varosunke'rt, varosunk hi'meve'nek gyarapitasae'rt. Az e'letutak e's palyak kovetese eldsegi'ti azt is, hogy jobban tiszteljiik, becsiiljiik egymast.

Onnek, kedves olvaso, jo iddtdltest ki'vanok. Reme'lem, sokan fogjak haszonnal forgatni a konyvet.

Egy-egy e'letut megismerese, a sikerek felide'zese mind-mind fontos, megszivlelendd pe'ldake'nt szolgalhat- nak mindnyajunknak. Az olvasottak mindenkit arra fognak osztonozni, hogy Szentendre varos kozdssegenek tagjakent mine! tobbet tegyiink varosunkert.

Kivanom, hogy e kdnyv is erdsi'tse varosszeretetiiket, segi'tse eld a sze'pen fejlddd varosi egyiittmdkodest es legyen tovabbi helytorte'neti munkak el&gitdje!

Miakich Gdbor

3

(6)

Bevezeto

A regi, altalanos lexikonok mellett a miilt szazadban, Angliaban jelent meg az elso, a kortarsakat is bemu- tato Who's who?, (Ki kicsoda?) e'letrajzi lexikon. A polgari tarsadalom ezen e'venke'nt megjeleno jellegzetes kiadvanya a szazadelon gyokeret vert Magyarorszagon is. Termeszetesse valt, hogy az orszagos lexikonok (4 magyar tdrsadalom lexikonja, 1930, A magyar legujabb kor lexikonja, 1932, Ki kicsoda Kortdrs lexikonja, 1936...) utan a2 egyes varmegye'k, illetve varosok is sorra adjak ki sajat Ki kicsoda? lexikon- jukat. A Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara az 1931-1932. evre c. kdnyv rdgzitette eldszdr a szentendrei polgarok e'letrajzi adatait. Majd hosszu e'vtizedekre eltdnt ez a jdl hasznal- hatd helytorte'neti kiadvany

Me'g a rendszervaltas eldtt, 1988-ban Szentes varosa adta ki az elsd kortars helyi lexikonat {Szentesi ki kicsoda es vdrosismerteto). 1990 utan az orszagos nagy kiadok sorra jelentetik meg a kortars magyar es kulfdldi szeme'lyekrdl tuddsito {Magyar es nemzetkozi ki kicsoda?), illetve a kiilonbdzd agazatokhoz kdtddd szemelyek eletrajzi lexikonat (Ki kicsoda a hirkdzlesben, a mezogazdasdgban, a s()ortelet- ben?). Majd lijra egyes telepulesek is sziikseget e'rzik, hogy rogzi'tsek a hozzajuk kdtdddk e'letrajzi adatait.

A kdzelijnkben nemre'g megjelent kortars lexikonok: Vecsesi eletrajzi lexikon es esemenynaptdr (1995),

£rdi szemelynevtdr

(1997),

Nagykdrosi ki kicsoda.''

(1997).

Szentendre'n 1997 vegen vetdddtt fel a gondolat, hogy itt is kesziiljon egy, a kortarsakat bemutato lexikon.

Nem kdnnyd feladatra vallalkoztunk, amikor elhataroztuk, hogy osszxgyujtjuk a varos jeles sziilotteit, illetve a varoshoz valami modon kdtddd szeme'lyek fontosabb e'letrajzi adatait. A munka elsd fazisa 1998- ban a nevjegyzek dsszealli'tasa volt. Ezt, figyelembe veve a re'gi szentendreiek, tarsadalmi, politikai szervezetek, inte'zme'nyek, foglalkozasi agak ke'pviseldinek, egy hat tagu bizottsag ve'gezte. Az elfogadott ne'zet szerint helytorte'neti szeme'ly az, aki a telepiile'sen sziJletett, illetve itt tanult, itt dolgozott vagy itt nyugszik valamelyik temetdben. A valogatas szempontja volt me'g, hogy valamely szeme'ly meghatarozo egyeniseg legyen a varos torte'neteben: akti'van tevekenykedjen a varos kozigazgatasaban, tarsadalmi, poli- tikai eletelien, ege'szsegiigyelDen, reszt vegyen a varos oktatd-neveld munkajaban, muve'szeti e'lete'ben, eldsegitse annak kulturalis gyarapodasat. Bekerultek azok is, akik itt szOlettek vagy e'lnek ugyan, de mashol tdltenek be elismert pozi'cidt, vagy vegeznek magas szintd szakmai munkat.

Terme'szetesen itt vannak a lexikonban azok is, akik valamilyen okbdl me'ltdk lettek arra, hogy di'jat kapjanak a varostdl. Vegtil a szerkesztdbizottsag ugy dontott, hogy a lexikon 1. koteteljen van a helye mindazon szeme'lyeknek, akik munkank megkezdese ota haltak meg. Sokan kozuliik meg orommel kiildte'k vissza a ke'rt adatokat, es maig friss emleke van rdluk az itt eldknek.

Aze'rt, hogy a kozulijnk eltavozott polgaraink e'lete't is megdrizhessiik, az elsd kotetijnknek nem a kortars lexikonokban megszokott Ki kicsoda? ci'met adtuk. Az arckepcsamok kifejeze'st archaikusabbnak, egyuttal kifejezdbbnek tartottuk. A masodik kotetben azoknak az e'letrajzat szeretne'nk kozdlni, akik tobb evszazaddal, e'vtizeddel eldbb kotddtek a varosunkhoz, de mar alig van valaki, aki szeme'lyesen emle'kezne rajuk. Neviik ott van ugyan valamely helytorte'neti munkaban, de eletiikrdl idaig jofomian semmit sem tudunk.

Jelenlegi munkank masodik fazisa egy egyseges kerddi'v megszerkeszte'se volt. Tobb eletrajzi lexikon adatait atne'zve allitottuk ossze a ve'leme'nyunk szerint legkorszerubb, legtobb adatot rogzitd I'veket, majd ezeket a Polgarmesteri Hivatal, illetve a Pest Megyei Konyvtar postajaval sze'tkiildtiik a varosban e's szerte Magyarorszagon. Tobb mint 6OO kerddfvet adtunk postara, es vartuk a valaszokat. Am azok a vartnal las- sabban e'rkeztek vissza. Vagy mert a cimzett nem tartotta fontosnak, hogy valaszoljon, vagy nem gondol- ta at, mihez ke'rik az adatait, vagy egyszerden csak feledekeny volt. Ilyen esetben masodszor, hannadszor is elkijldtiik a ke'rddivet. Ha ez sem segitett, akkor szeme'lyesen is osztondztuk a felede'kenyeket.

5

(7)

Nevtarunkba vegtil azon szemelyek eletrajza kerult, akik visszakijldtek a kerdoivet, illetve akiknek az adatai mar megjelentek mas orszagos lexikonokban, gyiijtemenyekben. Elke'pzelhetd, hogy On a ne'vsor- ban ismert, erdekes szemelyek mellett az On szamara esetleg kevesbe jelentoseket is talal. A szerkesztobi- zottsag igyekezett elfogulatlan lenni. Nem egye'ni megiteles szerint allitotta ossze a nevsort. Munkank soran nem e'rte'keltuk a szeme'lyek e'lete't, munkassagat. Szamunkra csak az volt fontos, hogy kotodik-e varosunkhoz.

Aki majd ke'zbe veszi az elso kotetet, elcsodalkozhat, hogy hany e's hany e'rte'kes es e'rdekes munkat vegzo ember el Szentendren. De az is kideriilhet, hogy rohano vilagunkban ismeroseinkrol is milyen keveset tudunk. Remeljiik, szorakoztato es hasznos is lesz ez a kezikonyv. Szorakoztato annak, aki egy- szeruen csak arra ki'vancsi: ki kicsoda? Hasznos lehet annak, aki hasonlo vagy azonos foglalkozasu tar- sat keres. Hasznos lehet a politikusnak, aki a varospolitikai celkitOze'sek megvalositasahoz keresi az eddig esetleg szerenysegiik miatt fel nem fedezett megfelelo, hozzaerto polgarokat. Maguk a szerkesztok azzal a meggyozodessel vegezte'k munkajukat, hogy az e'letrajzi lexikon gazdagitja a varostorte'netet, erosi'ti a lokalpatriotizmust, a kozosseghez tartozas erzeset.

Tudjuk, hogy lexikonunkbol meg sok nev hianyzik, illetve egyes ci'mszavak nem teljesek, esetleg lehet- nek benne teves adatok is. Ha van valaki, akivel szi'vesen talalkozna meg a kdnyv hasabjain, jelezze.

Eszreve'teleit, kiegeszi'te'seit, segi'tse'ge't orommel venne'nk. A munka folytatddik. A szerkesztdbizottsag tovabb dolgozik, adatbazisunkat folyamatosan e'pi'tjijk. Varjuk javaslataikat, pontosi'td e's kiege'szi'td adataikat, hogy mihamarabb kiadhassuk a kiegeszi'td kdtetOnket.

Vegul kdszdnetet mondunk a kotetben szerepldknek, amie'rt megertessel es tiirelemmel viseltek a „zak- latasainkat" es hozzajarultak adataik nyilvanossagra hozatalahoz. Kiilon kdszonet illeti Szentendre Varos Onkormanyzatat, amely partfogolta es anyagilag tamogatta a kiadvanyt.

Jo olvasast, bdngeszest ki'van a szerkesztdbizottsag

6

(8)

A KONYV FELEPITESE

Munkankhoz terjedelmi okok es az adatok egyse'ges szerkesztese miatt a lexikon tdnt a legalkalmasabb formanak. A szocikkek sorrendje't a nevek szoros betijrendje hatarozza meg, benne e'rte'kele's ne'lkul az adatkozld altal megadott informaciokkal. Ha volt ra mod, a hianyzo adatokat mas forrasokbol kiegeszi'tet- tuk. Keriiltiik a toltelekszavakat es az erzelmeket.

Minden szocikk a ne'wel, szuletesi adatokkal es a foglalkozas megnevezesevel kezdddik. Az asszony- nevek mellett megadjuk az adatkozld leanykori nevet is. Ezt kdvetden a csaladi allapot kovetkezik: szuldk, ferj, feleseg, (Sz), gyermek, gyennekek neve, szuletesi e've (Gy). A tanulmanyok (T) eseteben altalaban csak a kdzep- es felsdfokil vegzettseget rdgzi'tettuk. Az eletut (fi) kovetese soran kozoljuk a munkahelyet, helyeket (evszammal), felsoroljuk a tudomanyos fokozatot, tisztseget, tarsadalmi funkcidt, tagsagot. A muve'szek esete'ben itt keriil sor a fontosabb csoportos e's dnalld kiallitasok megnevezese're. Ezt esetleg a kozteren elhelyezett alkotasok, illetve az alkotasoknak otthont add jeles inte'zme'nyek, muzeumok fel- sorolasa koveti. A sportoldknal az ele'rt helyeze'seket tiintetjiik fel. A kdltdk, I'rdk, szakirdk esete'ben a tel- jesse'g igenye ne'lkiil rogzitjiik az dnalld vagy tarsszerzdvel irt munkakat (P), esetleg kiemelve a fd mijveket (F. m.). Az ujsagirdk eseteben megemli'tjuk a cikkeket kdzld lijsagok nevet. A di'jak, kittintetesek (D) megemlite'sekor - ha megkaptuk - az e'vszamot is kdzdljiik. Termeszetesen kiemeljUk a Szentendre'tdl.

kapott di'jakat. A varoshoz vald kdtddes (K) rdgzitese ugyan utolsdnak keriilt sorba, de a^ itt kdzdlt ada- tok, olykor egyeni vallomasok a legfontosabb reszei a kdnyvnek. Ez teszi igazan helytortenetive a kiad- vanyt. A lakci'm (C), esetenkent telefonszam a Szentendre'n lakdk szamara nem annyira fontos. Ez meg- talalhatd a helyi telefonkonyvben is. Am azok ci'me, akik elkerultek a varosbdl, fontos lehet. A cim feltiin- tete'se a Szentendre'n maradtak es az elszarmazottak kozeledese't, kapcsolatat is segitheti. Emellett felte'telezzuk, hogy a kdnyv nemcsak a szentendreiek szamara lesz fontos. Remeljiik, szerte az orszagban sok mas telepule'sre is elkeriil. Az e'rdekldddk szamara egy-egy szeme'ly ci'me pedig segi'tse'g lehet. A szd- cikkben szerepld szemely jobb megismere'se't bdvitheti me'g a rdia szdld irodalomjegyzek (Ir.). Ezt is kiemelten jeleztuk. Az adatok egy resze't a szocikk alanya adta, masik reszet a Pest Megyei Konyvtar helytorte'neti gyujtemenyebdl vettiik. A vege'n jeldltiik azt is, hogyan jutottunk az adatokhoz (F). OriiltiJnk, ha az adatkozld maga adta meg, es kuldn drultijnk annak, ha valaki valamely mas orszagos lexikonban, gyujtemenyben is szerepel.

A jobb taje'kozddas e'rdeke'ben a szocikkek utan a MELL^KLET-ben tobb mutatdt is keszi'tettiink.

Elsdke'nt rogzi'tettiik a varos kozigazgatasaban eddig resztvevd szemelyek nevet. Ugy ereztUk, az I. kotet- ben van a helye a varos „elsd embereinek". Sorra vettiik a varosvezetdk neve't az elsd polgarmestertdl az utolso tanacselndkig. Az akkori kepviseld-testijiet tagjait most nem rogzitjiik. Ok a II. kotetben kapnak helyet. Itt csupan a rendszervaltas utan (1989-) munkaba allt kepviseldk nevet allitottuk ossze. Emellett foglalkozasuk szerint is listaba szedtiik a varos eletehez kdtddd polgarok nevet. Termeszetes, hogy kuldn is szerepeinek azon szeme'lyek, akik a varosunke'rt hosszu e'veken at munkalkodtak, vagy teve'kenyse'gukkel orszagosan is hi'mevet szereztek, ezert kie'rdemeltek, hogy kitiintetest kapjanak a varostdl (PRO URBE SZENTENDRE, SZENTENDRE DISZPOLGARA). Ve'gul keszi'tettunk egy listat a lexikonban szerepld szeme'- lyek szulete'si helye'rdl is. Igen e'rdekes ke'pet kaptunk I'gy a varos es az orszag e'lete'rdl is. Bar Szentendre nagymdltu es igen ismert, kedves varos, elete nem egyedi. Nem elzart telepules. Sok jeles sziildtte van ugyan, am azoknak csak kis resze el meg ma is itt. Sze'tszdrddtak az orszagban es a nagyvilagban.

Helyettuk azonban sze'p szammal jdttek ide ujak mashonnan, igen tavoli helyekrdl is. Van kdzdttiik, aki mar tobb evtizede, van, aki csak nehany eve kotddik a varoshoz. Ok lesznek talan az uj szentendreiek. Az azonban, hogy szuletett Szentendre'n, sajnos tdbbe' nem keriil be egyetlen lexikonba se, 1997-ben becsuk- ta kapuit a helyi szulddtthon.

A kdtet 560 szdcikket 355 fotdt tartalmaz. Az adatgyiijtest 1999. augusztus 20-an zartuk le.

(9)

ABONYI Sdndore

(Szekesfehervar, 1936. marc. 13 - ) postal dolgozo, ig. Sz..: Hoffmann Pe'ter, Okre'sz Margit. Gy.: Zsofia (1969). T.: Kozgazd. Techn., Szekesfehe'rvar (1961). fi.: Alkalmazott kiilonbozo beosztasokban a Magyar Postanal (1953-1983), a Szentendrei Posta vezetdje (I968-I983), gazd. osztv, Postaigazgatosag (1983-1985). A varos 8. sz.

korzete1)en tanacstag (1983-). A HNF Orsz.

Tanacsan gazdasagi terijleten dolgozik (1985- 1990). D.: Az OTP veze'rigazgatoi elismerese (1968). Kivalo Dolgozo (1971, 1977) a Nep- szabadsag kivalo terjesztoje (1974), Kivalo tar- sadalmi munkas (1975), a Ne'pszava kivalo ter- jesztoje (1979), SZOT dij (1983), PRO URBE SZENTENDRE (1984). C.: 2000 Szentendre, Dunakorz6 20/AT: (26) 312-945

P.: sajat kozle's

ACZ^L Gdbor (Bp., 1947. Jan. 9. - ) e'pi'te'sz. T.: BME (1966-71), MKKE, me'mok-kozgazdasz (1973-1974). t:. ter- vezo, VATI (1971-1975), e'p. vez. Alge'riaban e'pi'te'svez. (1975-1977), mUteremvez., VATI (1978-1989), Bp., foe'pi'te'sze (1989-1991), Kor- nyezetvedelmi e's Teruletfejleszte'si Min. Tele- piile'srendeze'si fdoszt. vez. (1991-1992), a SEM-Ix Rt. veze'rig. (1992-), a vilagkialli'tas fdvarosi biz- tosa (I99O-I99I). F. m.: Gydr-Belvaros re'szletes terveze'si terve (1979-83), Bp.-Belvaros D-i re'szenek reszletes rendezesi terve (1986-1988) rendeze'si tervek Gydr, Veszpre'm, Szentendre, Baja, Kalocsa, BalatonfUred, Simontomya terulete, a Kdze'p-Ferencvaros fejleszte'senek iranyi'tasa. D.:

Ybl Miklds-dij (1984).

F.: Magyar e's nemzetkozi ki kicsoda 1996.

(Szentendre, 1953- dec. 5. - ) tanar, ig. Sz.: Smetana Hennina, Kovacs Laszlo. Fe'rjezett: Acs Laszlo. Gy.:

Gabor (1984), Zoltan (1984). T.: Moricz Zsigmond Gimn., Szentendre (1972), KLTE, Debrecen, ma- gyar-nemet szak (1978), KLT, Debrecen kdzoktatasi vezeto (1999)- Tanar, Veres Pe'ter Gimn., Balmazujvaros, (1978-1982), tanar Moricz Zsigmond Gimn., Szentendre (1982-1986) uo.

igazgatdhelyettes (1987-) igazgato (1988-). D:

Miniszteri dicseret (1980), Kivalo Pedagdgus (1988). R: Csaladja anyai reszrdl hosszabb iddota kotddik Szentendre'hez. C: Moricz Zsigmond Gimn.

2000 Szentendre, Kalvariau. I6. T: (26) 310-408.

F.: sajat kdzles

ADAMISAnm

(Bp. 1943. aug. 30. - ) dalszdvegird, kdltd, eldaddmijve'sz. Sz.: dr Adamis Geza orvos, Ondrisek Eliska. T : Moricz Zsigmond Gimn., Szentendre (1961), ELTE JLK (1967). t. Az Egy Szi'npad tagja, prdzai es e'nekes szerepkdrben (I96I-I967).

Szinhazi es filmszi'ne'szi tanulmanyokat folytat.

Kiilkeresk. jogasz palyan dolgozik, majd kizarolag milveszeti teve'kenyse'get ve'gez. Tagja a Szerzdi Jogi Szake'rtdTestuletnek. P.: 1965-tdl publikal. Munkai:

versek, egyedi dalok, zenes szi'npadi muvek ver- seinek dramai egysegei, milveszegye'nise'gekre kom- ponalt koncertlemezek, filmzene'k szdvegmunkai, szimfonikus gyemiekdalciklus, opera alapdrama es libretto. F. m.: Versek es kepek (1979)- Angel's Flight (1982), Innen es tul (1984), 70 lemez es szamos kislemez (tbk. Omega es LGT-lemezsorozat).

Szi'npadi milvek: Ke'pzelt riport egy amerikai popfesztivalrdl (musical, 1973), Harmince'ves vagyok (dramai musical, 1975), karakterlemezek:

Ruttkai (Ruttkai Eva, 1982),. Osszegyurt szavak (Darvas Ivan, 1983). Szerzdi szdldalbuma: Adamis Anna (1987). Tolvajlasaim (Bacs Ferenc, 1992).

9

(10)

Arra sziilettem (Almasi fiva, Balazsovits Lajos, 1995). Opera: Atlanta, Georgia (1994). D.: Word Popular Festival, nagydij (Tokio, 1973) International Festival, nagydij (Split, 1975), KISZ- dij (1977), Az ifj. koreben kifejtett kivalo kult.

Tevekenysegert-dij (1977), American Song Festival Lyric Competition Hollywood-dij (1977), tobb nemzetkozi dalfesztival fodija, LGT eletmiHemez (1992), Omega eletmillemez (1995). K: Csaladja a kitelepitesek idejen a Felvidelcrol kerult Szentendre're. Innen jart az egyetemre, ezutan koltozott be a fovarosba. Unokatestverei, A. Bela es A. Gusztav ma is itt einek.

F.: Uj magyar irodalmi lexikon, Magyar e's nemzetkozi ki kicsoda 1998, Revai uj lexikona, szobeli kozles

(Berettyoujfalu, 1950. szept. 18. - (szabadfoglal- kozasii, Adamis Gusztav ikertestvere, Adamis Anna unokatestvere. Sz.: dn Adamis Geza allatorvos, Bujdoso Eszten Gy.: Eiszter (1984). T : Ferences Gimn., Szentendre (1970). i : Munkatars, Orsz.

Ped. Int., talajmech. feltaro furomester, EROTERV, munkatars, Szabadteri Neprajzi Muzeum, Szentendre. P.: frasai jelentek meg a Szentendrei Polgar c. lapban, tobbszor beszelt a helyi radiok- ban (Regio, Duna, Pilis Radio). Onallo verses- kotete: Korforgds

{1996).

K: 1962 ota e'l Szentendren. Sziileivel koltozott ide, edesapja unokatestverehez, aki itt volt varosi orvos (dn A.

Geza). Fiatalon, akti'van bekapcsolodott a varos autodidakta milveszeti eletebe. A Vajda Lajos Studio programjaiban, munkaiban a kezdetektol reszt vesz (1972). ok tamogattak verseskotete meg- jeleneset is. Versei I'rasakor ihletoje volt a varos hangulata, az itt elo, alkoto milveszek kozossege.

C: 2000 Szentendre, Me'h&z u. 3- T.: (26) 313-757 F.: sajat kozles

10

ADAMIS Gusztav (Berettyoujfalu, 1950. szept. 18. - ) ke'pzo- es ipar- miivesz, Adamis Be'la ikertestve're, Adamis Anna unokatestve're. Sz.: dn Adamis Ge'za allatorvos, Bujdoso Eszten Nos: Matola Magdolna keramikus.

Gy.: Lukacs ( 1 9 7 2 ) . T.: Moricz Zsigmond Gimn., Szentendre ( I 9 6 9 ) . t.: A Magyar Ne'pkozt.

Milveszeti Alapja ( 1 9 8 3 - ) , a Szentendrei Peter Pal Galeria es Milveszeti Egyes. tagja ( 1 9 8 6 - ) , eln.

( 1 9 9 I - I 9 9 4 ) . Muve'szeti szaktanacsado a TO IN TO Gale'riaban, Bees ( 1 9 8 6 - 1 9 8 7 ) . Tagja a Szentendrei Milhely Galeria Egyesuletnek, eln.

( 1 9 9 O - I 9 9 5 ) . Fest, szobrokat e's gobelinterveket keszi't. Felesegevel kozos kiall., Milvesztelepi Gal., Szentendre ( 1 9 9 3 ) - Gobelinjei, festmenyei tobb kozintezmeny (Bp.) tulajdonaban. K: I962 ota Szentendre'n e'l. A varosban lathato munkai:

keramia viragtartd a Fd teren (Matola Magdaval), kd-bronz szdkdkut, Gydgyszertan C: 2 0 0 0 Szentendre, Zri'nyi u. 24. T: (26) 3 1 1 - 9 8 1 . Ir. I. Pest megyei Iparmuveszeti Tdrlat, 1986.

okt.-nov., II. Iparmuveszeti Tdrlat, 1990, Attalai Gdbor: Matola Magda esA. G. kidllitdsa a Peter Pdl Galeridban = Szentendre es Videke,

1991. nov. 1. KT. I.: Nemzetkozi Stddio terve a Szentendrei szigeten = PMH, 1993. /• 27.

F.: sajat kdzles

AGdCS Attila Daniel

(Nagykanizsa, 1 9 4 1 . febn 1 5 . - ) szobrasz, grafikus, autodidakta. Sz.: A. Daniel, Toth Margit.

Nds: Ne'meth Ibolya etnografus. Gy.: Attila ( 1 9 6 5 ) , Emese (I969), Orsolya ( 1 9 8 0 ) . T : ELTE ped. szak.

t.. 1964 ota foglalkozik szobraszattal, a szentend- rei Vajda Lajos Studio alapi'td tagja ( 1 9 7 2 ) . Tiz evig minden VLS kiallitason reszt vett. Kiallitott Budapesten, Szentendren, Gydngydsdn, Koma- romban, Vacott, Visegradon, Meiningenben (NDK,

(11)

1987), az Oj Muveszet c. tarlaton. C: Pilisszanto, SzabadsagutlO.T.: (26) 349-505

Ir. Pest megyei autodidakta kepzomdveszek kiai- litasa. Szentendre, 1987. aug.-nov. Osszeall. Hann Ferenc.

R: katalogus, sajat kozles

AKNAY Janos

(Nyfregyhaza, 1949. febn 28. - ) festomilve'sz. Sz.:

dn A. Janos, Bfro Anna. Nds: Recsey Agnes ne'p- muveld Gy.: Csaba (1976), Sarolta (1978-1986), Zoltan (1979)- T.: Kepzd-e's Iparmuveszeti Gimn., Bp., (1967). t.: Kirakatrendezd Budapesten, e'jjelidr, gepe'sz az Epftdipari Vall.-nal, DMRV-ne'l (1973-1983), muveszeti eldado a Pest Megyei Mijveldde'si Kdzpont es Kdnyvtarban Szentendren (1983-1985). Szellemi szabadfoglalkozasii, a zebegenyi Szdnyi Istvan kepzdmdveszeti szabad- isk. rajz- es festdtanara (1985-1993)- K.: 1971 ota el Szentendren. Aktiv resztvevdje a varos kult. es politikai eletenek. A Vajda Lajos Stiidid alapi'td tagja (1972-). Tagja a kdvetkezd egyesijleteknek:

Fiatai Mdve'szek Studioja (1976-), a Magy Nepkoztars. Mdveszeti Alapja, ma MAOE (1977-), Csongradi Mdvesztelep (1977-), a Szentendrei Grafikai Muhely (1980-), a Magy. Kepzd- es Iparmdve'szek Szdv. (1983-), a szentendrei Arte'ria Gale'ria egyik alapi'tdja (1986-), a Szentendrei Muve'sztelep (1992-), a Patak kepzdmilvesz cso- port egyik alapi'tdja (1994-), a Zella-Mehlis (No) MYTHEN Csop. (1994-), a Magy. Festdk Tarsasaga (I995-) a nagycenki Horvath & Lukacs Gale'ria tagja, a Fdny-Kertalja MiJive'sztelep (1995-). A Kepzomuv Szov Pest m. miive'szeti titk. (1988-).

Rendszeres szerepldje a hazai kollektiv tarlatok- nak. Kulfdlddn kiallitott az NDKban, NSZKban, Jugoszlaviaban, Bulgariaban, Franciaorszagban, Tdrdkorszagban, Gdrdgorszagban, az Egyesiilt

Allamokban, Hollandiaban, Japanban. Onallo kialli'tasai: Szentendre (1972, 1979, 1982, 1987, 1989, 1992, 1993, 1995), Orke'ny (1977), Salgdtarjan (1978), Bp., (1979, 1981, 1994), Nyfregyhaza (1984), Csongrad (1984), Be'ke'scsaba (1987), Be'k^ (1989), Vac (1989), Szolnok (1990), Sze'kesfehe'rvar (199I), Rackeve (1991), Zebege'ny (1992), Nagycenk (1993), Karlsruhe (1994), Salzburg, Kaposfured (1996), Marosvasarhely Bp., (1997), Vigadd Gal., Bp., (1998). Az MDF szentendrei szervezetenek alapi'td- ja (1988. szept. 16.), elndke (1989-1993). D:

Magy. Nemz. Gal. Stud, kiall., a leningradi Kis.

Muz. kollektiv di'ja (1978), Szentendrei Grafikai Milhely az tv grajfikaja (1988), Naufeld Anna-di'j, Vac (1989), Debreceni Nyari Tarlat, szakmai di'j (1993) , Erd, Oszi Tarlat, szakmai di'j (1993), Szi'nes Nyomat Biennale, Szekszard varos di'ja (1994) , Sikldsi feste'szeti-di'j (1996), Debreceni Millecentenariumi di'j (1996), Pest m. Mdveszeti dij (1996), PRO URBE SZENTENDRE (1996), a Szegedi Tablake'pbiennale' di'ja (I998). C: 2000 Szentendre, Almos u. 2. T.: (26) 316-001 Ir.: Hann Ferenc: Angyal suhant at a szoban. A. J.

mtlveszeterdl - Alfold, 1983/3. Novotny Tihame'r:

A konstruktivizmustdl a rovasi'rasig. A. J. = Mdve'- szet, 1987/10., Hann Ferenc: A. J. Besze'lgete's a fes- tdvel. Johan van Dam e's Prakfalvi Endre tanul- manyaval (1989), Wehner Tibor: Metszesben- vibralasban. A. J. miiveszete'rdl (1990, Besze Imre:

A varos es Janos = Szentendre es Vide'ke, 1996. okt.

4., Tarr Erika: Letisztultak bennem a dolgok, Besze'lgete's A. J-sal. = Szentendre es Vide'ke, 1993.

Jul. 15., Markd Be'la: A betdrt ablak = Nepujsag- Muzsa, 1977, Marosvasarhely, B. Kiss Laszlo:

Angyalok Budapesten = ? 1998. Jan. I6., Szabo Lilla: Kapcsolatok. A. J. kepeirdl = Magyar Napld, 1998. maj.

F.: Magyar es nemzetkozi ki kicsoda I996, Re'vai uj lexikona, Magyar nagylexikon, sajat kdzles AKNAYJanosne Recsey Agnes

(Bp., 1953. okt. 10. - ) ne'pmuveld Sz.: dn R. Bela, Simay Ilona. Gy.: Csaba (1976), Sarolta (1978-1986). Zoltan (1979). T.: Tanitokepzo Fdisk., Debrecen (1972-1975), KLTE, Debrecen (1978-1981). t: Ne'pmuveld, Pest Megyei Miiv.

Kozp. es Konyvtar, Szentendre (1975-1992), Dunaparti Mm. Haz, Szentendre (1992-). Fokent a gyermekprogramokkal foglalkozik. D.:

1 1

(12)

Szocialista Kulturaert (1985), Kozmuvelodesi dij (1992), „Eletet az eveknek" (I996), PRO URBE SZENTENDRE, a DMH koUektivajaval egyutt, (1997). C: 2000 Szentendre, Dunakorzo 11/A. T.:

(26) 312-657 P.: sajat kozles

ALACSB. Tamas

(Pe'cs, 1924. nov. 17. - ) lijsagiro. Sz.: vite'z Barnabas Istvan (Zala, majd Pest-Pilis-Solt- Kiskun vm. tanfelijgyeldje). Macs Edit. Gy.: Gabor (1947), Dalma Zsuzsanna (1949), Tamas (1950), drokbefogadott Tamas (1975-t61). T.: Werbdczy Gimn., Bp., (1942), Pazmany R Hid. Egy., (1947), teologia, filozofia, esztetika e's milv tort. szak. fi.:

Kulonbozd tisztse'gek a Kozokt. Miniszteriumban 1957-ig. Munkatars, Pest Megyei Hi'rlap (1957-).

Ir meg mas lapokban is: Esti Hi'rlap, Ne'p- szabadsag, Nepakarat, He'tfdi Hi'rek, Elet e's Irod., Magy. Ifjusag, Orszag-Vilag. Temai: a hite'let, egy- hazak, kiJlpolitika, kulkapcsolatok, sport. A Magy Iroszovetse'g Karinthy E Kore'nek tagja. D: 40 e'ves I'roi munkassaga e'vf. alkalmabol megkapta a Magy froszov Emlekplakettje't (1997). K.: A sziildvarosahoz hasonlo mediterran eghajlatu Szentendre're 1975-ben koltozott, de kotdde'se a varoshoz regebbi keletil. Mar kezdd lijsagi'roke'nt szi'vesen I'rt a varosrol e's az itt elokrdl. Elsd cikke Kovacs Lajos kamagyot es csaladjat mutatta be 1957-ben. Reszt vett „a sajnalatosan rovid ideig eld" helyi IPSZILON c. folydirat munkalataiban.

C: 2000 Szentendre, Szechenyi te'r 15. T: (26) 312- 080.

F.: sajat kdzles

ALFOLDI Laszlo (Bp., 1953- apr 9- - ) fdtanacsos. Sz.: A. Laszld, Tajta Roza. Nds: Kopacz Maria festdmilvesz. T.:

Kdlcsey Gimn., olasz tagozat Bp., (1971), Kiilkeresk. Fdisk. (1978). t.: hz allamigazgatas- 12

ban a nemzetkdzi kapcsolatok kiilonbdzd teriileten dolgozik. A Kulugyminiszte'rium diplo- mataja (1983-). A bukaresti Magyar Nagy- kdvetse'g elsd tanacsosa (1984-1988), a Kiilugymin. fdtanacsosa (1996-). Szakterulete a magyar-roman kapcsolatok, a hataron tiil e'ld magyarsag helyzete. Kolozsvari fdkonzul (1999-)- R: 1995-ben telepszenek le Szentendre'n. C.: 2000 Szentendre, Anna u. 10. sz.

P.: sajat kdzles

ALMASI Gertrud

(Pusztafdldvar, 1951. dec. 25. - ) kdnyvtaros, festd.

Sz.: A. Sandor, Kovalcsik Eszter. Gy.: Lugossy Nina (1993). T.: ELTE (1982) kdnyvtar-tdrte'nelem szak.

t: Skanzen (1975-1984), Pest Megyei Konyvtar (1985-1994), Moricz Zs. Gimn. (1994-). 1974 ota e'l Szentendre'n. A helyi miive'szeti e'let lelkes megfigyeldje, resztvevdje. 1995-tdl kialli'td mdve'sz. Kiall.: Teli Gal., Szentendre; Re't Gal., Bp.,; Bercse'nyi 'Iliddsklub (1996); Home Gal., Bp.,

; Waldorf Iskola, Obuda (1996); Vajda L. Stiidid, Szentendre; Dalmat pince, Szentendre (1997); City Sdrdzd Bp., (1998); Oko Kolle'gium,Bp., (1999)- Uj abban konyvet is illusztral: Monori Margit:

De'mon-aramkdrdk (1997). C: 2000 Szentendre, Kelta kdz 2.

F.: sajat kdzles

ALMASI Kdlmdn (Arad, 1932. marc. 26. - ) sajtdattase', szaktanacs- ado. Sz.: A. Kalman, Medve Rozalia. Nds: Toth Erzsebet, lijsagi'rd. T.: Milszaki egyetem (1951-1956). t. Csop. vez., MOGURT Ge'pjamiu Kiilkeresk. Vail. (1959-1972), oszt. vez., Minisztertanacs Nemzetkdzi Gazd. Kapcsolatok titkarsaga (1972-1978). A magyar-roman, illetve

(13)

a magyar-eszak-koreai gazd. kapcsolatokkal foglalkozik. A bukaresti Magyar Nagykovetse'g gazd. tanacsosa (1978-1983), az Ipari Miniszt.

fdmunk. (1983-1987), a bukaresti Magyar Keres- kedelmi Kirendeltseg vez. (1987-1991), a bukaresti nagykovetseg sajtoattase'ja (1991- 1994). Jelenleg szaktanacsado a roman-magyar ugyekben. K: 1964 ota van nyaraloja a varosban.

1994-161 ideje nagy re'sze't itt is tolti. C: 2000 Szentendre, Oviz u. 12. T: (26) 310-702

R: sajat kozles

ANTAL Jams (Hunyag, 1945. okt. 23. - ) n k. pap. Szentelese:

Balassagyamiat, 197o. marc. 7. Kaplan Bemece- barati (1970-1972), Budaors (1972-1975), Szentendre (1975-1976). Utolso adat: pleljanos, erseki tanacsos, Budapest-Bekasmegyer, Boldog Ozseb pleljania.

R: dr Katona Gyulane Szentendrey Katalin: A szentendrei katolikus egyhaz e's pleljania torte'nete 1002-1992.

ASSZONYI Tamas (Pe'cs, 1942. aug. 30. - ) szobrasz, e'remmOve'sz.

Sz.: dr A. Laszlo, Ve'gh Maria. Nds: Javor Piroska, festomdvesz. Gy.: Zsofia (1972), Fldra (1977). T.:

Kepzd- es Iparmilve'szeti Gimn. (I956-I96O), Magyar Ke'pzdmijv Fdisk., (196O-I965). t: I965- ben kezdett eremmel foglalkozni. Allando re'sztvevdje a hazai es kulfdldi eremkiallitasoknak.

Onallo kiall.: Bp. (1970); Cegle'd, Qavor Piros- kaval, 1971); Rackeve ( 1 9 7 2 ) ; Balassagyarmat (1973); Pe'cs, Oroszlany Zalaegerszeg (1975);

Abony (1977); Bp., Pe'cs, Parad (1978); Miskolc (1979); Taskent, Ozbegisztan (1980); Szekszard, Mohacs (I98I); Veszpre'm, Nyirbator, Debrecen, Dorog, Ozd (1982); Kulturhaus der MTW (Wismar, 1983); Berlin, Szentendre (1983); Ham- burg, Unna, Dunakeszi, Vac (1984); Ajka, Bp., (1985); Dortmund (1987); Cegle'd (I988);

Boglarlelle, Amsterdam (1989); Hotel Waterhaus (Nooixien, 1993)- R m.: Pszkov (I967), Jd sze'l (1968), Egi mezdk (1968), Szinhaz (1969), Dije'rem (1969), Szentendrei hetek (1970), Haboru sorozat (1970), Nosce te ipsum (1970), Pest-Buda (1971), Kdnyvterjesztdk e'mie (1974),

\£\e[ (1976), A gydzeleme'rt (1976), Torzdk I-IV (1976), Ereme'pi'td szekre'ny (1976), Erem- gyujtemeny reszlete (1976), a szentendrei tem-

plomdombi vasar penzei (1977-79), Artisjus ( I 9 8 O ) , Kdrnyezetvedelmi sorozat ( 1 9 8 5 ) , a Fdvarosi Kdzgyule's pecsetje (1990), Pecs varos pecsetje (1990), Pest megye pecsetje es Di'szpolgari kituntete'se (1990), Kdzte'ri munkai fdleg reliefek:

Bp., Pe'cs, Parad, Salgdtarjan, di'szkutak: Szolnok, Szentendre, Sze'kesfehe'rvar, Gdddlld, Tatabanya, Kaposvar 1993 ota a Sze'chenyi Irod. e's Mdv Akademia levelezd tagja. D: Munkacsy-di'j ( 1 9 7 4 ) , III. Indiai Triennale, a zsiiri kuldndi'ja (1978), Erdemes mtjve'sz (1981), Bp., Fdvaros Muve'szeti di'ja ( 1 9 8 5 ) , Kivalo muve'sz (1989), MSZOSZ-di'j (1992), a Magy Mijveszetert Alapitvany di'ja ( 1 9 9 5 ) , biennalek, triennalek di'jai itthon es kulfdlddn. K: I969 ota el Szentendren az Uj Muvesztelepen. A varosban lathato kdzte'ri munka- ja egy kdbdl e's kovacsoltvasbdl keszitett di'szes ivdkut a Piac kdz es Bajcsy-Zsilinszky u. sarkan.

( 1 9 8 0 ) . C.: 2 0 0 0 Szentendre, Kalvaria u. 5. T.: (26) 3 1 1 - 1 5 0

Ir.: Kovacs Gyula: Eremmtlveszetiink ma. Be- sze'lgete's A. T.-sal = Miive'szet 1977/9, Toth Antal:

A. T = 35 e'v 3 5 milve'sz ( 1 9 8 0 ) , Kertesz Pe'ter: Az alkalmazkodas egyaltalan nem meglepd.

Beszelgetes A. T.-sal = Szentendrei Miisor, 1980.

okt., Wessely Anna: A. T ( 1 9 8 2 ) . , M. Cs.:

Fe'mszobrasz es e'remmiive'sz = Szentendre e's Vide'ke, 1990. apn 1.

P.: Magyar es nemzetkdzi ki kicsoda 1996, Re'vai uj lexikona, sajat kdzles

ASZTAI Csaba (Debrecen, 1948. jan. 21. - ) festd grafikus, for- matervezd. Sz.: dr A. Pal, Kovacs Maria. Nds:

Abaffy Katalin. Gy.: Re'ka (1974), Balint (1975).

T.: Nehe'zipari Mdszaki Egy. (1966-1971), Magy.

1 3

(14)

Iparmuv. Foisk. (1971-1975). t: Szabad- foglalkozasu. 1975-t61 rendszeresen vesz reszt a hazai es kulf. kiallitasokon. Onallo kiall: Bp., (1979), Debrecen (1980), Szeged (1981), Pomaz (1985), Vac (1986), Szentendre (1989), Oberhausen-Rhenhausen (1992), Szentendre

(1993), Bergen (Norvegia, 1993, 1994), Szazhalombatta (1995), Varpalota (1997), Szentendre (1998), Kdzte'ri munkai: Bastya u.

dvoda es a szentendrei zeneisk. informacids rend- szere (1978), jatszdte'ri jate'k (Erde'lyi Be'laval, Szdlldsy Enikdvel, Bp., Varosliget), Heim Pal Gyermekkdrhaz gyermekmegdrzdje'nek terve (Bp., 1983). D: SZOT-dij (1978), Interplay Expo-dij (1983), a Szentendrei Grafikai Milhely nivddij (1988). R: A Szentendrei Grafikai Milhely e's az Ar- te'ria Galeria alapitd tagja. 1971 ota Pomazon el es dolgozik. C: 2013 Pomaz, Jdkai Mdr u. 9/B. T.:

(26) 325-150

Ir.: Molnar Zsolt: A. Cs. katalogus (Vac, 1986).

Dam: A. Cs. kialh'tasahoz. = Pest Megyei Muzeumi Hiradd 1990- 1-2., Ndgradi Gabor: Asztai visznai.

= Magyar Hirlap, 1993. maj., Ve'gh Karoly: Asztai (1996). Nemeshazi: A. Cs. ke'pei (1998)

P.: Magyar es nemzetkdzi ki kicsoda 1996, Revai uj lexikona, sajat kozle's

BABIC, Suva (Palics, 1934. Jan. 27. - ) irodalomtdrte'ne'sz, kri- tikus, mdforditd. T.: Bdlcse'szettud. Kar, Belgrad (1957), az Ujvide'ki Tudomanyegyetemen Petdfi Sandor verseinek szerb-horvat fordi'tasaibdl dok- toralt (1982). t: Tanar, szabadkai Tani'toke'pzd Fdisk., lektor, ELTE BTK Szlav Filologiai Tansze'k (I963-I965), fdszerk., a szabadkai Minerva Kiaddvall. (1965-1970), ig., szabadkai Varosi Muzeum (1970-1971). A Vajdasagi Mdvelddesiigyi Kozosseg szakmunkatarsa, az Ujvide'ki Tv szerk.

' (I97I-), az Ujvide'ki Tud. egy.-en afordi'taselmelet es gyakorlat rk. tanara (1982-1987), a belgradi Bdlcse'szettud. Kar Hungaroldgiai Tansze'kenek alapi'tdja, tanszekvezetd egyetemi tanar (1994-).

Esszeket, irodalomkritikakat I'r, a magyar-de'lszlav kapcsolattdrte'nettel foglalkozik. Negyven kdtetnyi fordi'tasa jelent meg magyar szerzdktdl. A Jugoszlav Milfordi'tdk Szdvetse'ge'nek eln.

(1982-1984). K.: Az 1990-es e'vekben megkezdi az egykor Szentendre'n e'ld e's alkoto Hamvas Be'la milveinek fordi'tasat, nepszeriisi'tese't. Munkajardl beszamolt Szentendren is egy eldadas kereteben.

D.: a magyarorszagi PEN Klub e'rdemrendje (1971), Bazsalikom-di'j (1972), Milos N. Djuric- di'j Hamvas Be'la miiveinek fordi'tasae'rt, Vinaver-dij szinten Hamvas Be'la milveinek fordi'tasae'rt.

Jr.: Sava Babic bibliografiaja (Beograd, 1995) P.: Re'vai uj lexikona

BADONYIKinga (Bp., 1970. marc. 2. - ) grafikus. Sz.: B. Ge'za, Papp Ibolya. T.: Kirakatrendezd e's dekoratdrke'pzd isk.

( I 9 9 O - I 9 9 2 ) , Magy. Ipanniiv Egy. csomagolas- grafika szak (1992-1997), Magy. Iparmuv Egy vizualis kommunikacio es kdrnyezetkultura szak (I993-I997). t: 1995-tdl folyamatosan fog- lalkozik reklamgrafikaval, arculattervezessel, grafikai munkaval, 1996-tdl Szentendre'n az AGY (Alkoto Gyermekmdhely) isk. tanara, 1998-1999 az isk. vezetdje. C: 2000 Szentendre, Jdkai u. 3. T.:

(26) 311-387 P.: sajat kdzles

BAKImre

(Bp., 1939- Jul. 5. - ) festdmuve'sz. Sz.: B. Imre, Petri Erzse'bet. Nds: Albert Zsuzsanna (I98O). Gy.:

Tamas (I969). T: Kepzd- e's Iparmuv Gimn.

(1953-1957), Magyar Ke'pzdmiiv Fdisk.

(1958-1963). A Ne'pmuvele'si Int. Ke'pzdmiiv Oszt.-an az iskolan kiviili vizualis neveles mdd- szertani ke'rdeseivel foglalkozik (1971-1979)- A MTA Vizualis Kult. Kut. Munkabiz. tagja (I976-I98O). A Film, Szinhaz, Muzsika tdrdeld- szerk. (1979-1987). Az Iparmuv Fdisk.

Muveldde'selme'letie'sTanarke'pzdInt. ig. (1987-), docens (1987-1990), egy. tanar (1990-), 1966-tdl rendez kialli'tasokat. 35 egye'ni e's 198 csoportos kiallitason vett reszt. F. m.: Ke'k keret (I968), Idezetek (1983),Jde'jszakat! (1985). Nagy magyar

(15)

oazis ( 1 9 8 6 ) . K.: Az 1960-as evek kozepetol kotodik a szentendrei ujkonstruktivistakhoz. D:

Munkacsy-dij (1988).

It.: Banszky Pal: B. I. ( 1 9 8 2 ) . Slezia Imre: Kep eldttem, kep utanam. Maradando interjuk B. I.-vel

= Atrium, 1996/5., A vilag kettossegekbol epiJl fol.

B. I.-vel besze'lget Nagy Zoltan = Magyar epitdmCiveszet 1996/4., Frank Janos: A B. I. galaxis

= Elet es Irodalom, 1996/24. sz.

F.: Magyar e's nemzetkozi ki kicsoda I 9 9 6

BAKOS Zoltan, dr.

(Bp., 1949. dec. 1. - ) ijgyve'd. Sz.: dr B. Zoltan, Praff Georgina. Ndtlen, T,: ELTE JTK ( 1 9 6 8 - 1 9 7 3 ) . t: Ugyve'djelolt, Szentendre (1974.

Jan. 16. - 1976. nov 3 0 . ) , a Szentendrei Ogyvedi Munkakozosse'g tagja (1976. dec. 1. - 1991. dec.

2 0 . ) , ettol kezdve egye'ni praxist folytat. Az 1980-as evektdl specialis jogi teruleteve valasztotta az ege'szsegugyet, majd az AIDS-szel kapcsolatos iigyeket. E te'makdrben publikalt is. D: Freddie Mercury-di'j ( 1 9 9 5 ) . K: 1976 ota el a varosban.

1986-ban megi'rta a Szentendrei Ugyve'di Munkakozosse'g torte'nete't ( 1 9 5 5 - ) . C: 2 0 0 0 Szentendre, Pasztor ut 34. sz.

P.: sajat kozle's

BAKSAIJozsef (Bp., 1957. maj. 7. - ) festdmilve'sz, tanar Gy.: egy fiu. T.: Magy Ke'pzdmuve'szeti Fdisk. ( 1 9 9 0 ) . Tanulmanyutak: Parizs ( 1 9 8 5 ) , Belgium, Luxemburg ( 1 9 9 0 ) , Roma ( 1 9 9 5 ) . t- Az Ars Hungarica Milveszeti Szakkozepisk. szakvezetd tanara. A Magy Alkotdmdv&zek Orxz.'figye- sijlete'nek, a Fiatai Ke'pzdmuveszek Studidjanak, a Magy Grafikusmilveszek Szdv tagja. D.: Glatz Oszkar-di'j ( 1 9 9 0 ) , Muse'e200, Luxemburg ( 1 9 9 0 ) , Derkovits-di'j ( 1 9 9 3 ) , Barcsay-di'j ( 1 9 9 5 ) . C: 2 0 0 0

Szentendre, Kankalin u. I6. T.: (26) 319-742, fax:

4 5 7 - 1 1 9 2

P.: Budapest ke'zikdnyve 1.

BALASSA M. Ivdn (Debrecen, 1943. marc. 28. - ) etnografus. Sz.: B.

Ivan, Marton Eva. Nds: Zentai Tiinde. Gy.: Gergely ( 1 9 6 8 ) , Eszter ( 1 9 7 9 ) . T.: ELTE BTK ( I 9 6 7 ) . t: A Neprajzi Muzeum, majd a Szentendre'n mtlkddd Szabadte'ri Neprajzi Muzeum munkatarsa ( 1 9 6 7 - ) , jelenleg fdtanacsos. A Kult. Kdzveti'tdk Tars, aleln. ( 1 9 9 1 - ) , a Pulszky Tars, valasztmanyi tagja ( 1 9 9 2 - ) . A Magy. Ne'prajz. Tars, valaszt- manyi tagja. A ne'pi epi'teszet e's milemle'kve'delem ke'rde'seivel foglalkozik. A ne'prajztud. kandidatusa ( 1 9 8 2 ) . V.m.:A paraszthdz evszdzadai, A ma- gyar lakohdz kozepkori fejlodesenek vdzlata, (1985), Bdrdnd telepulese es epitkezese (1985), A paraszthdz tortenete a Felfolddn (1994), Magyaro. Muzeumai (Zentai Tiindevel, 1996) C: Szabadteri Ne'prajzi Muzeum, 2 0 0 1 Szentendre, Pf 6 3 . T.: ( 2 6 ) 3 1 2 - 3 o 4

P.: Magyar ne'prajzi lexikon, Magyar e's nem- zetkdzi ki kicsoda 1 9 9 6 , sajat kozle's

BALINT Ildiko (Maramarossziget, 1942. apr 17. - ) festdmdvesz.

Fe'rjezett: Lukoviczky Endre festdmilvesz. T.:

Iparmilve'szeti Fdisk., festd szak (I966). t.: A

15

(16)

Fiatai kepzdmijveszek Studioja tagja ( I 9 6 6 - ) , a Szentendrei Milhely Gale'ria alapi'to tagja.

Szitanyomatok mellett e'Dneldel e's gobelinnel is foglalkozik. Tanulmanyuton jart: Gruzia (1976), Anglia (1979), Olaszo., Sve'do. (1984), USA (1985), Egye'ni kialli'tasai: Bp., (I967), Feszek klub (1971, 1974,1981), Studio Gal, Bp., (1974, 1977), Nagykdros (1975), Tapolca, Szentendre (1981), Berlin (Lukoviczky Endre'vel, 1982), Roma (Lukoviczky Endrevel, 1984), Keszthely, Napoly (Lukoviczky Endre'vel, 1985), Tatabanya (1985), Szentendre (1985, 1986), Bp., Qakovits Jozseffel, 1989), Piran (Szlove'nia, 1990), Miami (USA, 1994), Szentendre (Jakovits Jozseffel, Lukoviczky Endre'vel 1995), Snina, Komarno (Szlovakia, 1997), K.: Fe'rje'vel I969 ota az Uj Milvesztelepen e'l. Az 1970-es evekben tamogatta a HNF kereteben a szentendrei gyerekek olvasdtabori mozgalmat. D.: PRO URBE SZENTENDRE (1979).

C: 2000 Szentendre, Kalvaria u. 5. T.: (26) 311- 370, Banati Sverak u. 2. T.: (26) 316-O67 P.: sajat kozle's

BALOGH Ibolya, dr., (Beke'scsaba, 1936. szept. 8. - ) orvos. Sz.: B.

Mihaly Zsilinszky Ilona. Ferjezett: dn Kiss Ferenc, pszicholdgus, baptista lelkipasztor Gy.: Ferenc (1959), Barnabas (I962), Gydzd ( I 9 6 6 ) . Ti'mea (1969). T.: SOTE (1954-1966), kdzege'szse'gtani jarvanytani szakvizsg. ( I 9 6 6 ) . fi.: Higienikus orvos, Bacs-Kiskun megyei KOJAL, Kecskeme't (196O-I96I), allami kozegeszse'gijgyi jarvanyii- gyi feliigyeld, Kdzege'szse'gu. Jarvanyii. Szolg., Kiskdrds (I962-I968), allami kdzegeszsegii.

jarvanyii. feliigyeld, Kdzegeszsegu. Jarvanyii.

Szolgalat. Szentendre (1969-1990, mellette uzemorvos, Szentendre (1969-1995), PEFEM (I975-I993), higienikus fdorvos, Munka- therapias Int., Pomaz (1996-). D.: Honvedelmi Erdemerem, konn. kit. (1977), TIT. Orsz. eln.

oklevele a tudomanyos ismeretek terjesztese'ert (1983), ua. Megyei elndkse'g (I986), Haza Szolgalatae'rt Erdeme'rem ezust fok., korm. kit.

(1987), Voroskeresztes Munkae'rt arany fok.

(1990), Szentendre varos Kdzege'sz^se'gugyi di'ja (1998). K: 1968-tdI a mai napig a varosban e'l es dolgozik. C: 2000 Szentendre, Kovacs Laszld u. 27.

P.: sajat kdzles

BALOGH Istvdn Vilmos

(Hegyhatszentpe'ter, 1954. szept. 1. - ) fes- tdmilvesz, autodidakta. Sz.: B. Istvan, Frigy Zita.

Nds: Me'szaros Katalin. Gy.: Lily (1992). t.:

Fontosabb csoportos kialli'tasai: Szentendre (1978, 1979), Cleveland, Grafikai Biennale (1979), Szentendre (1980), Ausztria (1981), Bp., (1982), Veszprem (1982), ausztriai vandorkiallitasok (1984), Bp., Kaposvar, Szentendre (1986), szamos kiall. az Egyesult Allamokban 1987-tdl. Egye'ni kiall.: jGyertyai, Bp., (1980), Feszek klub. Bp., (1984), Pe'cs (1985), Szentendre (1985), New York (1988), Caracas (Venezuela, I99O), Kdln (1993), New York (1995), Bp., (1996), New York (1997), K 1972-tdl, alakulasatdl a mai napig tagja a Vajda Lajos Stiididnak. Kdzds kialli'tasaikon szerepelt.

1979-1982 kozott Szentendre'n e'lt. 1986 ota az Egyesiilt Allamokban. Onnan prdbal segiteni a VLS Stiidid e's tagjai kulfdldi elismertete'seben. C:

31-37. 43 RD St. New York, 11103 USA P.: sajat kdzles

BALOGH Laszlo (Szentendre, 1930. jan. 12. - ) festdmuve'sz, grafikus. Barcsay Jend egyik legjobb tani'tvanya.

Sz.: B. Jozsef tanftd, ig., Tompa Marta tani'tdnd.

Nds: Balazs Judit rajztanan Gy.: Anna (1979). T:

Allami Gimn., Szentendre (1949), Magyar Ke'pzdmiive'szeti Fdisk. (1951-1957). t.. Tagja a Szentendrei Re'gi Milve'sztelepnek (1958-), a Miive'szeti Alapnak (1958-), a Magyar Kepzd- e's Ipanndveszek Szdv-nek, alapi'td tagja a Grafikai Mijhelynek. Jelentds hazai csoportos kialli'tasai:

Szentendre (I956), Miicsamok, Bp., (1958), Ernst Muz., Bp., (I958-I965), Hodmezdvasarhely (i960, 1980), Sze'kesfehe'rvar (1964), Debrecen (1969), Magyar Nemzeti Gal., Bp., (1970, I976), Szentendre, (1972), Miskolc, Bp., (1977). Orsz.

(17)

Grafikai Biennale, Miskolc, Szeged ( 1 9 8 3 - 1 9 8 9 ) , Bp, Szombathely ( 1 9 8 5 ) , Bp, Eger ( 1 9 8 7 ) , Bp, (1988), Bp, Szentendre ( 1 9 8 9 ) , Csoportos kiall.

kulfoldon: Parizs ( I 9 6 3 ) , Bukarest ( 1 9 7 2 ) , Berlin ( 1 9 7 8 ) , Potsdam ( 1 9 7 9 ) , Meiningen (1980), Botevgrad (Bulgaria, 1981), Knoxville (USA 1982), Ankara, Athen ( 1 9 8 3 ) , Madrid ( 1 9 8 4 ) , Basel ( 1 9 8 5 ) , Meiningen, Dachau ( 1 9 8 5 ) , Delmenhorst (NSZK, I 9 8 6 ) , Helsinki ( I 9 8 8 ) , Boblingen ( 1 9 9 1 ) , Parizs ( 1 9 9 5 ) , Bruge (Svajc, 1995), Wertheim ( 1 9 9 5 ) . Jelentds egyeni kiall.:

Fiatai Milveszek Klubja, Bp., ( 1 9 6 4 ) , Ferenczy Muz., Szentendre ( I 9 6 7 ) , TV-Gal., Bp., ( 1 9 7 1 ) , Rakosliget ( 1 9 7 2 ) , Esztergom ( 1 9 7 3 ) , Szentendre ( 1 9 7 5 , 1982), Szazhalombatta ( 1 9 8 6 ) , Gyuj- teme'nyes kiall., Szentendre ( 1 9 9 0 ) . Mint grafikus a Pest Megyei LeveTtar e's a Pest Megyei Konyvtar tobb kiadvanyanak gondozdja, tervezdje. Ujabban a megye telepule'seinek „regi, uj" cimerterveit ter- vezi. Mijvei vannak a hazai muzeumokban es gyiijteme'nyekben (Magy Nemzeti Gal, Bp., Esztergom, Gydr, Debrecen, Miskolc, Szolnok, Szombathely Szentendre, Sze'kesfehervar, ill. ma- gyar, amerikai, ne'met, spanyol, osztrak, svajci magangyiljteme'nyekben. Muralis munkai:

Homlokzati emble'ma, Baratsag Milv Kozp., Szazhalombatta ( 1 9 8 5 - 8 6 ) , mozaik. Bp., IJjlaki u.

uszoda, XVII. ker K: Nemcsak eredendden es me'lyen szentendrei, de az „ujabbkori szentendrei festdnemzedek egyik legmarkansabb alakja."

Munkaival az 1960-as e'vektdl maig szamtalan te'ren tamogatta a varos kulturalis e'lete't.

Meghivdkat, plakatokat ke'szitett a Varosi Konyvtar, az induld Teatrum szamara. A Ferences Gimn.

Kozdsse'gi temie'ben lathato a „Golgota" (akril, vaszon kepe, 1980), a Varoshaza homlokzatan a varos „re'gi, uj" cfmere. D.: Dunakanyar Nyari Tarlat-dij ( 1 9 8 0 ) , PRO URBE SZENTENDRE ( 1 9 8 2 ) , Szentendrei Mozaikpalyazat-dij ( 1 9 8 5 ) , Szentendrei Grafikai Milhely nivddij ( 1 9 8 6 ) , az Ev grafikaja ( I 9 8 6 ) , Pest Megyei Tarlat dija (1988), az Ev grafikaja ( 1 9 8 9 ) , a Magyar Kdzt. Arany Erdemkeresztje ( 1 9 9 4 ) , SZENTENDRE DISZ- POLGARA ( 1 9 9 5 ) , Pest Megye Muve'szetee'rt ( 1 9 9 7 ) , Neufeld Anna Alapitvany di'ja ( 1 9 9 8 ) . C:

2000 Szentendre, Bukkds part 81. T.: ( 2 6 ) 316-512 It.: Haulisch Lenke: B. L. = Muve'szet 1972/8., Barcsay Jend: B. L. grafikai = Elet es Irodalom, 1974. 0 6 . 15., Bosnyak Sandor: Az drdke'rve'nyilt kell kimondani. Besze'lgete's B. L. festdmiivesszel =

Szentendrei MiIsor,1978. jiin., Szebere'nyi Lehel:

Szentendre festdje = Uj Tukdr, 1983. 0 8 . 14., Losonci Miklos: Egy festd tisztazott latomasai = PMH, 1986. 8 3 . sz. 5 . p., Hann Ferenc: B. L.

( 1 9 9 0 ) , Frank Janos: Eletmuve tdretlen = Elet e's Irodalom, 1990. 07. 2 0 . , Ihlet bizomanyban = Cash Flow, 1991/8-, 6nody Eva: B. L. monoldgja = PMH, 1 9 9 4 . marc. 3 1 - , Sik Csaba: Vass Gydjteme'ny 1998, Hann Ferenc: A rend csendje: B.

L. helye a szentendrei feste'szetben = Hitel, 1998/5.

P.: Mijveszeti Lexikon, Magyar e's nemzetkdzi ki kicsoda 1998, Pest Megye Kezikdnyve 1., sajat kozle's

BANFALVI Antalne

Bdnyay Katalin (Csepel, 1949. jan. 28. - ) tanar Sz.: B. Istvan, Fenyd Matild. Ferjezett: dr Banfalvi Antal. Gy.:

Koppany ( 1 9 7 3 ) , Zsofia ( 1 9 7 4 ) . T.: Juhasz Gy Tanarke'pzd Fdisk., Szeged ( 1 9 7 3 ) , matematika- mdszaki ismeretek szak. Komyezeti nevele's es tanarke'pzes ( 1 9 9 5 - 1 9 9 6 ) . t.. Tanar, Bajcsy- Zsilinszky uti Alt. Isk., Szentendre ( 1 9 7 3 - 1 9 7 9 ) , Barcsay Jend Alt. Isk., ui. ( 1 9 7 9 - ) - D.: Kivalo Munkae'rt, Vezetd Pedagdgus ( 1 9 8 8 ) . K.:

Csaladjaval 1973 ota a varosban el. Alapi'td tagja a Vasgyiird Diaksport Egyesuletnek ( 1 9 8 7 ) . Az altala vezetett tenne'szetjaro es kosarlabda csoport orsza- gos versenyen elsd helyezest e'rt el (1988).

Varosismereti kialli'tasokat rendez, re'szt vesz faiil- tetesi, madar- es termeszetvedelmi akciokban.

Szentendre es komyeke orom es bdnat terkepe cimmel konyvet szerkesztettek. A Puspokmajor Ltp. Barati Kdre'vel nyaranke'nt programokat szervez hatranyos helyzetil gyerekek reszere. A lakdtelepi polgardrse'g tagja, onkormanyzati kepviseld ( 1 9 9 8 - ) , az Oktatasi e's Kulturalis Bizottsag eln. C.: 2000 Szentendre, Szmolnyica se'tany 18/4. T.: (26) 313-377

P.: sajat kdzles

17

(18)

BANK Zsuzsanna (Bp, 1939- nov. 2. - ) hegedutanar, ny. ig. Gy.: ifj.

Deri Gyorgy gordonkamilvesz T.: Bartok B.

Zenemuv Szakkozepisk. ( 1 9 5 4 - 1 9 5 7 ) , LFZF ( 1 9 5 8 - 1 9 6 3 ) . t: 1962-ben letelepszik Szent- endre'n. Hegediltanar a helyi Vujicsics Tihame'r Zeneiskolan ( I 9 6 3 - ) , ugyanitt ig. h.

( 1 9 7 4 - 1 9 8 4 ) , igazgato ( 1 9 8 4 - 1 9 9 4 ) . Mint akti'v zenesz tobb helyi zenekar tagja. Szentendrei Kamarazenekar (1978-), a Vujicsics Tihame'r Zeneiskola Alapftvanyanak eln. 1992-tol. C: 2000 Szentendre, Hannat u. 7. T.: ( 2 6 ) 313-682.

R: Ki kicsoda a magyar zeneeletben?, sajat kozles

BMAIMdrta Fodrasz, festomilve'sz. T.: Budakalasz, Szentendre, Bp., fi.: A festeszettel autodidaktakent foglalkozik.

Kedvenc sti'lusa az impresszionizmus, a ter- meszetfeste's. Foke'nt olajjal dolgozik. Tagja a Fijggetlen Magyar Szalon Ke'pzomuv. Egye- siiletenek.

F.: katalogus

BARSONY Andrds

(Bp., 1946. Jul. 23. - ) kozgazdasz, nyomdasz. Sz.:

B. Gyula. Nos: dr Koch Maria. Gy.: Julia, szerkesztd, Agnes, Andras. T.: II. Rakoczi E Gimn., Bp., ( 1 9 6 4 ) , nyomdai szakvizsga, MKKE. t:.

Nyomdasz, (Atheneum ny), a Nyomdaipari Dolgozok Szakszerv. eln., az MSZOSZ fope'nz- tamoka ( 1 9 9 0 - 1 9 9 1 ) , az MSZOSZ Ugyvivd Test, tagja ( 1 9 9 2 - ) , az MSZP szi'neiben Bp., 8 . sz.

valasztokorzete'ben orszaggyille'si ke'pviseld ( 1 9 9 4 - 1 9 9 8 , 1 9 9 8 - ) . K: Szentendre'n e'l.

It.: Beszelgetes B. A.-sal, az Europa Parlament alelndkevel - Szentendre Castrum, 1998.

mdjus 25.

F.: Orszaggydle'si valasztasok, 1994 18

BARTFAI Erzsebet

(Budakalasz, I 9 5 I . dec. 20. - ) meteorologus. Sz.:

B. Emo, Petko Anna. Hajadon. T.: Moricz Zs.

Gimn., Szentendre ( 1 9 7 0 ) , ELTE, TTK matemati- ka-fizika-meteorol6gia ( 1 9 7 0 - 1 9 7 5 ) . t:

Munkatars, Orsz. Meteorologiai Szolgalat, Elorejelzo Int. ( 1 9 7 5 - ) . P.: Re'szt vett a Szasz Gabor-Tokei Laszlo altal szerk. Meteorologia c.

tankonyv I'rasaban. D.: Az orvosmeteorologiai csop. vez. 1 0 honapos orvosmeteorologiai osztondij az NSZK-ban ( 1 9 8 1 - ) , Nivodi'j a tankonj'vi'rasert. C: Orsz. Meteorologiai Szolgalat, 1024. Bp., Kitaibel Pal u. 1. T: (1)212-2070 P.: Magyar es nemzetkozi ki kicsoda 1996, sajat kozle's

BARTHA Gdbor

(Vac, 1950. Jan. 1. - ) tanar Sz.: B. Sandor, Zsolnai Ire'n. Nds: Baltringer Erzse'bet. Gy.: Emdke (1987), Gabor ( 1 9 9 2 ) . T.: Moricz Zsigmond Gimn., Szentendre, ELTE 'ITK mat.-fiz. szak ( 1 9 7 4 ) . t:

Tanar, Moricz Zsigmond Gimn., Szentendre ( I 9 7 4 - ) , ui. ig. h. ( I 9 9 8 - ) . Amatematikatanarok versenye'n az 1980-as e'vekben haromszor left elsd, ke'tszer masodik helyezett. A matematikai OKTV biz. tagja, az Arany Daniel mat. tanuldverseny (haladdk), biz. eln. P.: Cikkei jelentek meg a szak- folydiratokban (Matematika Tani'tas), a Kis Vaci FiJzetek c. sorozatban, tobb szakkdnyv lektora (pi.

Osszefoglald feladatgyijjt. matematikabdl - erettsegi pe'ldatar -, Radnaine' Szendrei Julia:

Szakkdzepiskolai versenyek matematikabdl min- denkinek, Ujvari Istvan: Egyediil keszulok a felve'telire). Kdnyvek: Kun Pe'terrel Vdlogatott fejezetek a matematikdbol (1986), Ujvari

Istvannal: Van kirdlyi ut!, ugyancsak tarsszer- zdkkel Matematikai feladatgyujtemeny I.-II.

kdt. (kbzepiskolai peldatdr), Megolddsok, utmutatdsok, Matem. feladatgyujtemeny I.-II.

(19)

kot, Orszagos matematikai versenyek (felada- tok, megolddsok). K.: A helyi gimnaziumban

1974 ota tanit, 1985 ota a varosban is e'l.

R: Petho Ne'meth Erika - G. Sin Edit: frok, koltok Szentendren, sajat kozles

BARTL Jozsef (Soroksar, 1932. szept. 25. - ) festdmuve'sz. Sz.: B.

Jozsef, Redlinger Erzse'bet. Nds: Dudas Iren. Gy:

Dora ( 1 9 7 0 ) . T.: Magyar Ke'pzdmdv Fdisk.

( 1 9 5 2 - 1 9 5 9 ) . Derkovits-dsztdndijas ( I 9 6 4 - I 9 6 7 ) , a Szentendrei Mdvesztelep tagja

(1972-). Kiallitasai: Miicsamok, Vigadd, Nemzeti Gal, Pe'cs, Szolnok, Debrecen, Uj-Delhi, Miinchen, Ziirich, Aachen, Tubingen, Santender, Stuttgart, Szentendre (gyiljteme'nyes?) Muralis munkai:

Gydr egy 14 e's egy I 6 nm gobelin ( 1 9 9 2 ) , gobelin Bp, XX. ker hazassagkdtd terem (1987). Tobb milve hazai e's kulf. muzeumok tulajdonaban van. D.: Az Egri Akvarellbiennale nagydija ( 1 9 6 4 - 1 9 6 6 ) , a Szolnoki Triennale dija ( 1 9 9 5 ) , Munkacsy-di'j ( 1 9 9 5 ) , a Magyar Kdztarsasagi Erdemrend aranykeresztje.

Ir.: Losonci Miklos: A rackevei Duna-ag festdi ( 1 9 7 5 ) , Losonci Miklos: Vizualis kdzmondasok = PMH, 1989. Jan. 1 1 . Hann Ferenc: Festdiseg e's geometria. B. J. ke'peirdl = Heti Magyarorszag, 1 9 9 2 . nov 27, Kiss Joakim Margit: A ne'pi moti'vumtdl a modernig. = PMH, 1992. okt. 8.

F.: Mdveszeti lexikon, Magyar nagylexikon, Magyar e's nemzetkozi ki kicsoda 1998, sajat kozle's

BASKA Jozsef (Dernd, Szlovakia, 1935- Jan. 2. - ) festdmuve'sz.

Sz.: B. Gyorgy Caspar Maria. Nds: Re'nyi Katalin, festdmuve'sz. Gy.: Balazs (1978), Barbara ( 1 9 8 4 ) . T.: Magyar Iparmuv Fdisk. di'szi'tdfestd szak ( i 9 6 0 ) , t.. 1947-ben csaladjaval Magyaro.-ra menekul, az Ipanniiv Fdisk. tanara ( 1 9 6 O - ) , jelenleg a Rajz oszt. vez. Kialli'tasai: Ernst Miiz.,Bp., ( 1 9 7 0 ) , Miicsamok ( 1 9 7 9 ) , Szentendre (1981, 1984), Mucsamok ( 1 9 8 9 ) , Vigadd Gal.

( 1 9 9 2 ) . K: A szentendrei Re'gi Mdve'sztelep tagja ( I 9 8 O - ) . Ke'sdbb tagja lett a Milhely Gale'rianak is.

Barati szalak fUzte'k Barcsay Jendlidz. Elet- mtlve'nek jelentds re'sze a szentendrei iskolahoz kotddik. D.: Magyar Kdztars. Erdemrend

Kiskeresztje. C: Magyar Ipanniiv Fdisk., 1121, Bp., Zugligeti tit 9-25. T.: (1)176-1722, 1054 Bp., Kalman I. U. I 9 . (mtlterem). T.: (1)311-5169.

Ir.: Losonci Miklos: B. J. ( I 9 8 O ) , Fabian Laszld:

Racsvilagok ( 1 9 9 0 ) .

P.: Magyar e's nemzetkdzi ki kicsoda I 9 9 6 , sajat kozle's

BEKEKata

(Bp., 1936. dec. 2 2 . - ) I'rd, lijsagi'rd, politikus. Sz.:

B. Pal, Nagy Maria. T.: Ferences Gimn., Szentendre, ( 1 9 5 5 ) , ELTE BTK, magyar-tdrt. szak ( 1 9 5 7 - 1 9 6 4 ) . t: Postal tisztv ( 1 9 5 5 - 1 9 5 6 ) , e'pi'tdip. kulddnc ( 1 9 5 6 - 1 9 6 2 ) , laborans, MTA KFKI, tanar: Keresked. e's Vende'glatdip. KolL, ( 1 9 7 2 - 1 9 7 9 ) , Kaffka M. Gimn. ( 1 9 8 2 - 1 9 9 0 ) . Az MDF ( I 9 8 8 - I 9 9 I ) , majd a Nemzeti Demokrata Szdv tagja ( 1 9 9 1 - ) , Orszaggyill. ke'pv ( 1 9 9 0 - 1 9 9 4 ) . A Muveldde'si e's Kdzoktatasi Min.

politikai allamtitkara (199O. szepL - I 9 9 1 . Jan.).

P.: Az 1970-es e'vek kdzepe'tdl jelennek meg publi- cisztikai irasai, novellai, essze'i e's tanulmanyai.

F. m.: Istennek furcsa izlese van (1978), Kasszandra (1981), Leszdmoltam Stand nenivel ? (1982), . . . mert az ember ketnemu (1984), Jeletdes a kontraszelekdorol (1988), Jezusmdria, gyoztunk! (1993). K: Szamiazasa miatt nem tanulhatott allami gimnaziumban, I'gy kerult Szentendre're. A varosrol maig sze'p emle'keket driz.

Ir.: Szentendre csak egy van. B. K. vallomasa a varosrol es onmagardl. = Szentendre es Videke,

1992. febr 1 .

P.: Magyar es nemzetkdzi ki kicsoda 1996, Magyar nagylexikon, Uj magyar irodalmi lexikon, Orszaggyille'si almanach ( 1 9 9 0 - 1 9 9 4 )

19

(20)

BMSAndrds

(Debrecen, 1927. marc. 2 3 . - ) rendezo. Sz.: B.

Istvan, Mayer Margit. Nos: Zemple'ni Maria. Gy.:

Andrea. T.: Szinmiiv Foisk. rendezo szak ( 1 9 4 5 - 1 9 4 9 ) - fi-: Szfnhazi rendezo: Nemzeti Szinhaz ( 1 9 5 0 - 1 9 5 1 ) , Kecskemeti Katona J.

Szinhaz ( 1 9 5 1 - 1 9 5 5 ) , Ifjusagi Szinhaz ( 1 9 5 5 - 1 9 5 8 ) , Jozsef A. Szinhaz ( 1 9 5 8 - 1 9 6 0 ) , rendezo, forendezo, Operahaz ( 1 9 6 O - I 9 9 O ) . 1958-t61 a Szinhaz- es Filmmuveszeti Foiskolan 1992-tol a Zenemilve'szeti Foisk.-an tanit. D.: Erkel E-dij ( 1 9 6 3 ) , erdemes milve'sz ( 1 9 7 0 ) , kivalo muve'sz ( 1 9 8 0 ) , Kossuth-di'j ( 1 9 9 5 ) , SZENTEND- RE DISZPOLGARA ( 1 9 9 7 ) . K.: A Szentendrei TEATRUM alapi'to miive'szeti vezetoje, kesobb tobbszor rendezoje. Sajat vallomasa szerint az Operahaz orokos tagsaga mellett a Szentendren kapott kituntete'set tartja a legtobbre.

P.: Magyar nagylexikon, Magyar e's nemzetkozi ki kicsoda 1998, sajat kozles

BENCSIKJanos Zsigmond

(Bp. 1 9 4 5 . Jan. 2. - ) festomilve'sz. Sz.: B.

Zsigmond, Oberth Rozalia. Nos: Banffy Fruzsina.

T.: Milveszeti koze'pisk., grafika, szobraszat, Marosvasarhely ( 1 9 5 9 - 1 9 6 3 ) , grafikai szak Bukarest ( 1 9 6 5 - 1 9 7 1 ) . t\ Roman Kepzomiiv 20

Szov osztondi'jasa ( 1 9 7 4 ) , az olasz Kiilugy- miniszterium osztondi'jasa (1978). A Roman Ke'pzomiiv Szov tagja ( 1 9 7 5 - ) . Szamos romaniai megyei es fdvarosi tarlaton alli'tott ki. Kulfdlddn:

Belgrad ( 1 9 7 4 ) , Manila, Moszkva, Szdfia ( 1 9 7 5 ) , Praga, Miinchen, Berlin (1976), Dortmund, Dusseldorf, Helsinki ( 1 9 7 7 ) , Varsd, Rotterdam, Belgrad, Be'cs (1978), Bp., Augsburg, Besztercebanya ( 1 9 7 9 ) , Miland ( 1 9 8 0 ) , Hofheim ( 1 9 9 0 ) , Szentendre ( 1 9 9 2 ) , Boblingen, Arpajon, Szentendre ( 1 9 9 3 ) , Be'ke'scsaba, Bp., ( 1 9 9 4 ) , Burgwedel, Vigadd Gal, Angol Kdvetseg Bp., (1995, 1 9 9 6 , 1 9 9 7 , 1 9 9 8 ) , Hatvan, Szeged ( 1 9 9 9 ) , Egye'ni kiall: Marosvasarhely ( I 9 6 5 ) , Sepsiszentgydrgy ( 1 9 6 9 ) , Bukarest (1971, 73, 7 5 , 79), Kolozsvar ( 1 9 7 4 ) , Szatmame'meti, Nagybanya (1976), Be'cs, Neubiberg ( 1 9 7 9 ) , Torino ( 1 9 8 1 ) , Constanta ( 1 9 8 4 ) , Kufstein ( 1 9 8 5 ) , Bp., (1989, 1990, 9 0 , Vechta-Olfry, Genf, Centre William Rappard ( 1 9 9 1 ) , Szombathely Sarvar ( 1 9 9 2 ) , Gydr ( 1 9 9 3 ) , Hansbergen ( 1 9 9 4 ) , Cece ( 1 9 9 6 ) , Bp., ( 1 9 9 7 ) , Szombathely ( 1 9 9 8 ) . P.: Eurdpai barangolasok (album) B.J. Zs. rajzaival, (Bukarest, 1 9 8 I ) . K:

1989 dta iddszakosan Szentendren dolgozik. Kepei az itteni gale'riakban lathatok (Milhely Gal, Erde'sz Gal). A Szentendrei Milhely Gal. e's Egy tagja. C : 1084. Bp., Be'rkocsis u. 19. fsz.

(muterem) 1 : 2 1 0 - 3 1 - 3 2 P.: sajat kdzles

BENEDECZKY Istvdn, dr.

(Tolna, 1 9 3 1 . nov 4 . - ) bioldgus. Sz.: B. Jozsef, Kalmar Jiilia. Nds: Pasztor Roza, tanar, Moricz Zs.

Gimn. Szentendre ( 1 9 6 5 - 1 9 7 5 ) . Az dtani'tvanya volt Somogyi Peter, a ke'sdbbi oxfordi professzor Gy.: JdUa ( I 9 5 O ) , Lilla ( I 9 6 8 ) . T.: ELTE TTK bioldgia szak, egyetemi dr ( 1 9 5 9 ) , kandidatus

( 1 9 6 9 ) , akade'miai dr ( 1 9 8 2 ) . t: Gyakomok,

(21)

Lovaszpatona ( 1 9 5 5 - 1 9 5 7 ) , egyetemi tanarsege'd Orvostud. Egy. filettani-Biologiai Int., Pe'cs (1957- 5 9 ) , tudomanyos munkatars uo. ( 1 9 5 9 - 1 9 6 8 ) , SOTE Korbonctani Int. Bp., ( 1 9 6 8 - 1 9 7 5 ) , kozben osztondi'jas az oxfordi Gyogyszertani Int.-ben ( 1 9 7 0 - 1 9 7 1 ) , tud. fdmunkatars az MTA tihanyi Biologiai Kutato Int.-ben ( 1 9 7 5 - 1 9 8 2 ) , tan- sze'kvez. egy. tanar JATE Allattani Tanszek, Szeged ( 1 9 8 2 - 1 9 9 2 ) , Nyugdijaskent az Oxfordi Egyetem vende'gprofesszora, a bp.-i Allatorvostud. Egy tudomanyos tanacsadoja ( 1 9 9 3 - ) - Kutatasi ter:

belsd elvalasztasu mirigyek, gerinces e's gerincte- len allatok idegrendszere, daganatos gyogykezeles.

P: Mintegy 130 tudomanyos kozleme'nye jelent meg, javare'szt nemzetkozi tudomanyos folyoira- tokban. Ide'zettse'ge meghaladja a 300-at. Szerzoje es tarsszerzdje tobb egyetemi jegyzetnek: Orvosi bioldgia {1%S), Altaldnos szdvettan ( 1 9 9 0 ) , .4 ver- es nyirokkeringes szervrendszere ( 1 9 9 2 ) , Apdthy Istvdn, a tudds es hazafi (1995)- A Magyar Biologiai Tars., az Endokrinologiai es Anyagcsere Tars., az Idegtud. Tars, tagja. D.: MTA- di'j ( 1 9 7 5 ) , Be'ke'ssy-di'j ( 1 9 7 6 ) , Pedagogus Szolgalati Emleke'rem ( 1 9 7 5 ) , Magyar Felso- oktatasi Emle'kplakett ( 1 9 9 3 ) . K.: Csaladjaval

1965-tol Szentendre'n e'l. C: 2 0 0 0 Szentendre, Othello koz 7.

P.: Pest megye ke'zikdnyve 1., sajat kozle's

BENKOVITS Gyorgy

(Szentendre 1950. jan. 4. - ) dekoratdr, ke'pviseld.

E lexikon szerkesztdbizottsaganak tagja. Sz.: B.

Gyorgy, Marai Katalin. Nds: Gydmdrei Gydngyi.

Gy.: Balazs ( 1 9 7 5 ) , Balint ( 1 9 7 9 ) . T.: Ferences Gimn., Szentendre ( I 9 6 8 ) , Dekoratdrke'pzd. fi.:

Kirakatrendezd Bp.-en es Szentendren, gepesz a DMRV-ne'l, Szentendre varos KISZ-titkara, a HNF titk. ( I 9 8 I- I 9 8 9 ) , majd maganvallalkozd.

Onkormanyzati ke'pviseld Szentendre'n ( 1 9 9 4 - 1 9 9 8 , 1998-), a Pest Megyei Onkor- manyzatnal. Bp., ( 1 9 9 4 - 1 9 9 8 , 1998-). P.: Az Ulcisia Castra (1992) e's a Szentendre Castrum ( I 9 9 8 - ) , c. lap szerk. biz. tagja, kiaddja. Ezekben e's mas helyi lapokban cikkei jelentek meg. K: A Dalmaciabdl, Benkovacrdl erkezd B. csalad 1703- ban telepedett le a varosban. C: 2000 Szentendre, Ste'gerkdz7. szT.: (26)311-519

Ir.: A nepfronttitkar valaszol = Szentendre e's Videke, 1987. Jul., H. G. A sziirke eminencias = Uj Szentendrei Hi'rlap, 1999- Jan. 6.

P.: sajat kdzles

BERECZKY Lordnd

(Be'ke's, 1940. aug. 12. - ) Sz.: B. Mihaly Ivanyi Ire'n. Nds: Bddi Eva. Gy.: Lorand. ( 1 9 7 9 ) . T: ELTE BTK ( 1 9 6 0 - 1 9 6 5 ) . E.: Munkatars, Kulturalis Kapcsolatok Int., a Milveldde'si Min., az MSZMP KB ( 1 9 6 5 - 1 9 8 2 ) , fdig., Mag}'. Nemzeti Gal. ( 1 9 8 2 - ) , tanar, Iparmdv Fdisk. t ( 1 9 7 4 - ) . D.: Munkacsy-di'j ( 1 9 7 6 ) . K.: Gyakran nyit meg szentendrei kialli'ta- sokat. Publikacidi kdzul fd milvei: Kocsis Imre ( 1 9 7 9 ) , Muralia Hungarica ( 1 9 7 9 ) . C: 1014 Bp., Di'sz te'r 17. T.: ( 1 ) 155-9975

P.: Magyar nagylexikon, Magyar e's nemzetkdzi ki kicsoda 1998

1. • ^ y ^ Jozsef, dr (Ibrany, 1949. febr 20. - ) hatardr ezredes. Nds:

Orddg Ibolya, tanar Gy.: Bemat ( 1 9 7 8 ) , Bertold ( 1 9 7 9 ) . T.: KLKF, Szentendre ( 1 9 6 7 - 1 9 7 1 ) , Zrinyi Miklos Katonai Akad. ( 1 9 7 4 - 1 9 7 7 ) , doktoratus ( 1 9 8 9 ) . i : Tanar, KI.KF, Szentendre ( 1 9 7 7 - ) , ugyanitt hatardr szakcsop. vez. ( 1 9 8 4 - 1 9 8 9 ) , A hatardrse'g elsd kdze'pfoku iskolajanak megindi'td- ja, Kdnnend ( 1 9 9 0 - 1 9 9 2 ) , hatardr tansze'k vez..

(22)

KLKF, Szentendre (1992-1994), Hatardrse'g Orsz.

Parancsnoksaga Kikepze'si Humanszolgalati Kozmuv. Sport fdoszt. vez. (1994-), a Balassi Balint Hatarrendesz Szakkozepisk. ig. (1998-).

1997-ben megkapta a „Hatardrse'g fdtanacsosa"

cimet. Az MTA Elettelen-terme'szettud. Kura- tdriuma (1997-), az Orsz. Akkreditacids Biz.

Fdldrajzi szakbiz., az Orsz. Doktori es Habilitacids Tanacs, a Lipcsei Fdldrajzi Int. Tud. Tanacsa, a Bajor Fdldrajzi Tars, tiszteletbeli tagja. P.:

Hatdror ertelmezesi szotdr (1989), A szocidl- geogrdfia ertelmezese (1997). D: Tiz alkalom- mal reszesult kUldnfe'le kitijntete'sben, melyek kdziil a legmagasabb a Magyar Koztarsasag Tiszti Erdemkeresztje (1996), Ipolyi Arnold-di'j (1997).

&: 1977 dta csaladjaval Szentendre'n e'l. C: 2000 Szentendre, Egres u. 30/B. T.: (26) 316-763.

P.: sajat kdzles

BEREGNYEI jozsefne dr, Orddg Ibolya

(Ibrany 1956. jun. 21. - ) tanar, ig. Sz.: 0. Miklos, Toth Julianna. Gy.: Bernat (1978), Bertold (1979).

T: Bessenyei Gyorgy Tanarke'pzd Fdisk., tanftd szak, Nyfregyhaza (1977), Juhasz Gyula Tanarke'pzd Fdisk. orosz szak, Szeged (1984), KLTE Debrecen (1999). Tanar, Alt. Isk., Vecse's, Pomaz, Szentendre. Alapi'tdja, megalakulasatdl ig.

a szentendrei Templomdombi Iskolanak (1989-)- Az Erdei Iskola Alapitvany Kuratoriumanak eln.

(199O-), az Orszagos Kdzoktatasi Szake'rtdi Ne'vjegyze'k tagja ( 1 9 9 6 - ) . Szakterulete: tanijgy- igazgatas, pedagogiai e'rte'kele's, pedagogiai prog- ram, helyi tantervek, komyezeti neveles. Jelenleg a kistfce'gi (Szentendre, Pilisszentlaszld, Csoban- ka), pedagogiai teve'kenyseg fejleszte'senek, ds^e- hangolasanak koordinatora. K: 1977-tdl csaladja- val Szentendren e'l. C.: 2000 Szentendre, Egres u.

30/BT.: (26) 316-763

P.: sajat kozle's

BERENYI Istvdn dr

0aszladany 1934. aug. 24. - ) geografus. Sz.: B.

Istvan, Kun Roza. Nds: Genahl Julia, tanar a Moricz. Zs. Gimn.-ban. Gy.: Attila ( I 9 6 5 ) , Agnes (1971). T.: KLTE, Debrecen ( 1 9 5 3 - 1 9 5 7 ) . t:

Tanar, Petdfi Gimn. es Kolle'gium, Kiskdrds ( 1 9 5 7 - 1 9 6 8 ) , aspirans ( I 9 6 5 - I 9 6 8 ) , Bonn-Bad Godesbergen Humboldt-dsztdndi'j (1971-1972). A fdldrajztud. kandidatusa (1971), dr (1989), Tud.

munkatars, fdmunkt., tanacsadd, a gazd.- e's tarsd. fdldrajzi oszt. vez., MTA Fdldrajztud. Kut.

Inl ( I 9 6 8 - ) , az Int. ig. (1991-1996), tud. tanacs- add (I997-), a KLTE cimzetes egyet. tanara, tanar (Pazmany Pe'ter Katolikus Egy 1998-). Az MTA Fdldrajzi Hid. Biz. eln., a Fdldrajzi Ertesi'td, az Alfoldi Tanulmanyok, az Erdkunde szer biz. tagja.

A Magy Fdldrajzi Tars, tarseln., az MTA Doktori Tanacs tagja ( 1 9 9 5 - ) . Az MTA Elettelen-ter- me'szettudomany Kuratdrium (1997-), az Orsz.

Akkreditacids Biz. Fdldrajzi szakbiz., az Orsz.

Doktori es Habilitacids Tanacs, a Lipcsei Fdldrajzi Int. Tud. Tanacsa, a Bajor Fdldrajzi Tars, tisztelet- beli tagja. Kut. terulete az agrarfdldrajz, a tema- tikus te'rke'pezes, telepiile'sfdldrajz, szocialgeogra- fia. P. m.: Az elmaradott eletkdrulmenyu teruletek lehatdroldsa es helyzete (tdrsszerzo, 1974), Faluvizsgdlatok Borsod-Abauj-Zemplen megyeben (1976), Tokaj fejlesztesi tervtanul- mdny (szerk. 1978), Tokaj telepulesfej- lesztesenek fdldrajzi alapjai (1980), Bibliogrdfia es utmutato a nemet szocidl- geogrdfia elmeleti es modszertani kerdeseihez

W6a-1984 (1985), A telepulesek fejlodesenek irdffyitdsdt megalapozo kutatdsok az

0KKFT/B4 jelu program. Szintezis I-IL (1985), Az alkalmazott szocidlgeogrdfia elmeleti es

modszertani kerdesei (1989), Magyarorszdg Nemzeti Atlasza (tdrsszerzo), A szocidlgeogrd-

(23)

fia ertelmezese

(1996).

D.: Szechenyi-dij (1988, 1990), a Magyar Kozt. Erdemkeresztje Tiszti Keresztje (I996), Ipolyi Amold-dij (1997). K:

1968 ota csaladjaval a varosban el. C: 2000 Szentendre, Almos u. 10. T.: (26) 316-004

Ir.: „A tanamo ferje" = Oj Szentendrei Hirlap, 1997. szept. 27.

R: Magyar es nemzetkozi ki kicsoda 1996, sajat kdzles

BEREZNAl Peter

(Mezdbereny 1955- febr 7. - ) grafikus, autodi- dakta mdve'sz. Sz.: Nyomdasz sztildk gyeraieke.

Nds: Szenes Beata. Gy.: Tamas (1983), Lilla (1988). T.: Be'ke'scsabai Kepzdmuvesz Kor (I967-I97O), Szdnyi Istvan Szabadiskola, Zebege'ny (1971,1972). i : Nyomdasztanulo, Durer Nyomda, Be'ke'scsaba (1969-1973), Skanzen, Szentendre (1975-1976), alkalmazott grafikai tanar, Szdnyi Istvan Szabadiskola, Zebege'ny (1988-1994). K: Csaladjaval 1975-ben telepszik le Szentendre'n. Tobb miive'szeti tars, tagja: Vajda Lajos Stiidid (1975-), Szentendrei Grafikai Milhely (1980-), Fiatai Ke'pzdmiive'szek Stiididja (198I-I99O), Art'Eria Gale'ria, Szentendre (1986-1998), Magyar Kepzd- e's Iparmiiv Szdv (1986-), MAMU, Szentendre (I992-). Fontosabb csop. kiall.: VLS kdzds kiall.

(I975-), Leninvaros (1977), Bp., (1978), Athen, Ankara, Istanbul (1983), Pe'cs (1984), Madrid (1985), Frankfurt am Main, Ziirich, Hollandia, Zalaegerszeg, (1987), Dombdvar (1988), Berlin (1990), Nagoya Oapan, 1993). Fontosabb dnalld kiall.: VLS Szentendre (I98O, 1987, 1992), Nagymaros (1984), Be'kescsaba (1986, 1988, 1995), Utrecht (Hollandia, I988). Muvei meg- talalhatdk a Ferenczy Miizeumban (Szentendre), Dunaiijvarosban. C: 2000 Szentendre, Sze'chenyi te'r6.T.: (26) 310-871

In Deim Pal: Harom fiatai bekescsabai kepzdmdvesz = Oj Aurora, I988/I., Novotny Tihamer: A balett-tancos e's Szent Sebestyen mosolya. Bereznai Pe'ter mtlve'szeterdl = Miive'szet 1988/3, Novotny Tihame'r: B. R (1995)

F.: sajat kdzles

BERNATH Tibor, dr

(Bp., 1934. jiin. 2 1 . - ) uzemme'mdk. Sz.: B. Antal, Suchy Ire'n. Elvalt: Ke'ner Ildiko. Gy.: Tibor ( 1 9 5 5 ) ,

Csaba (1968-1994), Ildikd ( 1 9 7 0 ) . T.: Autdkdzl.

Muszaki Fdisk. ( I 9 6 8 ) , Marx K. Kozgazd. Egy (1976) , Politikai Fdisk. (I98O), egy doktor

( 1 9 8 4 ) . t.: Autdszereld, milszaki ea.

(I949-I96O), oszt. V, igazgato, EM Betonelem- gyartd ( 1 9 6 0 - 1 9 6 4 ) , oszt. v telepv Szentendrei Betonarugyar ( 1 9 6 4 - 1 9 7 1 ) , ig. szentendrei Ke'ziszerszamgyar (PEFEM, 1 9 7 1 - 1 9 8 0 ) . A Pest Megyei Ipari Szdvetkezetek Szdvetse'ge (Iparszovetseg), Pest Megyei KISZOV eln.

( 1 9 8 0 - 1 9 9 4 ) , ugyv. ig. Beti-Plast Kft. ( 1 9 9 4 - ) ,

Jelenleg a Pest megyei Kereskedelmi e's Iparkamara Etikai Biz. eln. P: Kis es kbzepes vdl- lalatok szerepe Pest megyeben (1980), A kisszovetkezetek alakitdsi lehetosegei (1982), A kis- es mikrovdllalkozdsok a politika kirakatdban, A rendszervdltds es a kisvdl- lalkozdsok elettere (1990), A kisszovetkezetek es a kft-k mukodesenek lehetosegei (1994). D.:

Munka Erdemrend bronz fok. (1969), eziist fok.

( 1 9 7 7 ) , arany fok. ( 1 9 8 5 ) , SZENTENDRE VAROSERT plakett (I976), PRO URBE SZENT- ENDRE ( 1 9 7 9 ) , A varos fejleszte'se'e'rt plakett

( 1 9 8 4 ) . K.: 1 9 6 4 dta e'l Szentendre'n. Re'szt vett a varos tars, munkaiba (jarda-, jatszdte'r, littdrdta- bor stb. e'pi'te'se). Kozremilkdde'se'vel alakultak ki a varosre'szekben a ne'pfrontbizottsagok (Izbeg, Felszab. ltp., Panndnia, Belvaros, Eszaki varos- resz). 1977-ig tars, munkaban a varosi Hazafias Nepfront titkara. I 9 7 6 - I 9 8 6 kozott a Pest Megyei HNF alelndkeke'nt segi'tette a varos kult. es idegen- forgalmi e'lete't. C.: 2 0 0 0 Szentendre, Gdzhajd u. 5.

SZ.T.: (26) 313-644 P.: sajat kdzles

2 3

(24)

BERTAIANEva dr., Heimleme

(Gyula, 1954. marc. 22. - ) orvos. Sz.: dr Bertalan Ferenc jogasz, Dobos Eva. Ferjezett: Heimler Laszlo. Gy.: Laszlo (1978). T.: SOTE, Bp., (1979)- t: Flor E Megyei Korhaz, Kistarcsa (1979-1983), laborvez. fdorvos, Rendeld Inte'zet, Szentendre ( 1 9 8 4 - ) . K: Szuleivel 1967-ben koltozott Szentendrere. 1984-tdl szolgalja a varos lakdit az egeszsegiigy teriilete'n.

F.: sajat kozle's

BERTALAN Ferenc, dr

(Biharugra, I 9 2 9 . febr 17. - ) jogasz, VB-titkar, jegyzd. Sz.: B. Ferenc, Hddos Maria. Nds: Dobos Eva. Gy.: Eva, orvos (1954). T.: Elemi ne'pisk., Biharugra (1935-1941), Nagy Sandor Jozsef Polg.

Isk., magantanuld, Nagyvarad (1941-1944), Rdzsa E Gimn., Be'ke'scsaba (1954-1958), JATE JTK, Szeged (I958-I963). t: Dijnok, frnok, Kdzsegi Eldljardsag, Biharugra (1944-1950), ig.

eldadd, oszt. v, VB-titkar, Jarasi Tanacs, Sarkad (195O-I966), fdea. Pest Megyei Tanacs, Bp., (1966-1967), VB-titkar, Varosi Tanacs Szentendre ( 1 9 6 7 - 1 9 8 9 ) - Kituntete'sekor, nyugalomba vonulasakor munkajat igy ertekeltek: „Iranyitasa es vezetese alatt a Varosi Tanacs apparatusa evtizedeken keresztul Pest megye'ben elismerten a 24

legjobbak kdze' tartozott". P.: 1971-ben egyik szervezoje a varosi tanacsok szerveze'si e's mOkodesi szabalyzatat kidolgozd testuletnek.

Jegyzetiiket az ELTE Jogi karan szdveg- gytljteme'nyke'nt hasznaltak. Eveken at tanftott a Pest Megyei Tanacs peceli okt. kdzpontjaban.

Publikacidi jelentek meg altalanos allamigaz- gatasi targykdrben az Allam e's Igazgatas c. folydi- ratban. Szerzdtarsa volt a 80-as e'vekben megjelent ,Fldzi jogtandcsado" c. fijzeteknek. D.: Munka Erdemrend eziist fok. (1978), Munka Erdemrend arany fok. (1987), PRO URBE SZENTENDRE (1989). K.: 1967 dta csaladjaval a varosban e'l. C:

2000 Szentendre, Berkenye u. 19. T.: (26) 311-945 P.: sajat kdzles

BESZE Imre

(Derekegyhaza, 1945. nov 28. - ) ujsagiro. Sz.: B.

Janos, Moricz Erzse'bet. T.: Ge'pipari Techn., Vac ( 1 9 6 0 - 1 9 6 4 ) , MUOSZ Ujsagiro Isk., ( I 9 6 4 - I 9 7 I ) . t.: Gepesztechn., diszpecser, Ganz.

MAVAG (1971), ujsagiro, Bp-i Kdzlekede'si Hi'rlap ( I 9 7 I - I 9 7 9 ) , terjeszte'si eldadd, Hi'rlapkiadd Vail.

( I 9 7 9 - ) , riporter, Szabad Fold ( 1 9 6 7 - 1 9 8 9 ) . Tobb egyesulet tagja: TIT ( 1 9 8 0 - ) , MUOSZ agrar- pol. szako. ( 1 9 8 0 - ) , Krudy Gy Irod. Kor ( 1 9 8 6 - ) , MUOSZ alkoto muhely ( 1 9 8 7 - ) . P.: Gdtszakadds (riportkotet, 1980), Men kezeben (versek) (1990) , Egyutt (I99O), EUT, Hit es Erkolcs (1991) ,^ isten Orszdga (1991), Magyar Virtus szerk. Ainevei es betiijegye: Imre Andras, M. A.

(Szabad Fdld 1974 - ) , Moricz Andras. D: Munka Erdemrend bronz fok. (1982), m'vddi'j (1988, 1991), TIT dij (1987) K: Az 1990-es e'vek eleje'ig Szentendren elt. (Kalvaria u. 65.). Esetenkent a szentendrei emberekrdl is i'rt. Ritkan a helyi lapok- ban is publikalt.

R: Ki kicsoda a hi'rkdzle'sben?

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :