• Nem Talált Eredményt

Dr. Kosztopulosz Andreászegyetemi docens Értékpapírpiacok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Dr. Kosztopulosz Andreászegyetemi docens Értékpapírpiacok"

Copied!
9
0
0

Teljes szövegt

(1)

Értékpapírpiacok

Dr. Kosztopulosz Andreász egyetemi docens

SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete

3. fejezet A részvénybefektetések világa és a

CAPM-modell

(2)

A tőkepiaci javak árazási modellje

(CAPM) – hatékony portfóliók

(3)

A CAPM modell alapfeltételezései

Tökéletes verseny a tőkepiacon: a befektetők árelfogadók, nem tesznek stratégiai lépéseket az árfolyamok megváltoztatására

• Az információk költségmentesen és azonnal elérhetők mindenki számára

• Nincsenek adók és tranzakciós költségek

Egyperiódusos modell: az összes befektető a portfólió hozamát és szórását egyetlen periódusra becsüli

• A befektetők kockázatkerülők: a hozam-szórás optimalizálására törekszenek

• A befektetési eszközök köre a pénzügyi eszközökre korlátozódik, melyek korlátlanul oszthatóak

• A kockázatmentes kamatláb minden befektető számára azonos, amely mellett bárki kölcsönt nyújthat és hitelt vehet fel

• A befektetők várakozásai homogének, azonos információs halmazon nyugszanak (azonosan ítélik meg a hozamokat, szórásokat és a

kovarianciákat)

(4)

1. következmény

A hozamok, szórások és kovarianciák tekintetében azonos információkkal rendelkező befektetők számára a kockázatos eszközök optimális kombinációja azonos lesz.

Minden befektető a kockázatos értékpapírok között azonos relatív arányban osztja szét a befektetésre szánt összeget, majd ezt kiegészíti a megfelelő arányú

kockázatmentes befektetéssel, esetleg hitelfelvétellel annak érdekében, hogy a kockázat és hozam személy szerint

preferált együttesét elérje.

A kockázatos pénzügyi eszközök optimális kombinációja meghatározható anélkül, hogy ismernénk a befektetők kockázatra és hozamra vonatkozó egyéni

preferenciáit. Ez az ún. piaci portfólió.

(5)

2. következmény

Amennyiben az értékpapír-piac egyensúlyban van – minden kockázatos

értékpapírnak szerepelnie kell a piaci érintő portfólióban. (Ha egy értékpapír nem szerepelne benne, az azt jelentené, hogy a piac nem támasztana keresletet az adott értékpapír iránt, ekkor viszont a kereslet-kínálat törvénye szerint

esnék az ára. Egy kellően alacsony árfolyamon azonban ismét kívánatossá válna a befektetők számára, így betennék a portfóliójukba.)

Az összes piacon forgó kockázatos pénzügyi eszközt magában foglaló piaci

portfólióban az egyes értékpapírok részaránya megegyezik az adott értékpapír relatív piaci értékével, azaz az adott értékpapír piaci árfolyama és piacon forgó mennyisége szorzataként adódó piaci értéke és az összes piacon forgó értékpapír összesített piaci értéke (ez utóbbit hívjuk piaci kapitalizációnak) hányadosával.

(6)

3. következmény

A piaci portfólió hatékony. A modell világában a hatékony portfóliók a kockázatmentes

hozamtól kiinduló és az M ponton átmenő egyenesen fekszenek. Ezt a hatékony

portfóliókat reprezentáló egyenest tőkepiaci egyenesnek nevezzük (capital market line, CML).

A tőkepiaci egyenes egyenlete:

az idő ára a kockázat piaci ára M

σM

Hozam (r)

Kockázat (σ) σM

rMrf rM

rf

A tőkepiac az a hely, ahol az idővel és a kockázattal lehet kereskedni

CML

(7)

4. következmény

Az egyedi eszközök a tőkepiaci egyenes alatt lesznek, mert egy kockázatos eszköz önmagában sohasem lehet hatékony portfólió.

A befektetőt az érdekli, hogy egy tetszőleges befektetési eszköz milyen mértékben járul hozzá a portfólió kockázatához, nem pedig az, hogy milyen kockázatos általában az adott eszköz, mivel az egyedi kockázat diverzifikációval kiküszöbölhető. A racionális (portfólióban

gondolkodó) befektetőt csak azt foglalkoztatja, hogy mekkora az adott eszköz piaci kockázata, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy milyen érzékenyen reagál a piaci mozgásokra. Ezt az érzékenységet kifejező számot bétának (β) nevezzük.

Egy tetszőleges értékpapírnak a piaci portfólió hozamának szórásához való hozzájárulása (piaci kockázata) a piaci portfólióval való kovarianciája nagyságától függ, és ezt a hozzájárulást a piaci portfólió varianciájának arányában fejezhetjük ki. Azaz:

Egyensúlyi állapotban egy tetszőleges befektetési eszköz várható kockázati prémiuma arányos az adott eszköz bétájának nagyságával, azaz: a befektetési eszköz várható

kockázati díja megegyezik az eszköz bétájának és a piaci hozam kockázatmentes hozamon felüli részének szorzatával.

(8)

Az értékpapír-piaci egyenes

A tőkepiaci eszközök árazási modellje:

A tőkepiaci eszközök árazási modelljében megfogalmazott lineáris kapcsolatot egy grafikonon is ábrázolhatjuk: csak azoknak a befektetési eszközöknek a hozama

arányos a kockázatukkal, amelyek az ún. értékpapír-piaci egyenesen (security market line, SML) fekszenek. Egyensúly esetén egyetlen befektetési eszköz sem lehet az

értékpapír-piaci egyenes alatt vagy felett.

M

Hozam (ri) SML

Piaci kockázat (βi) β=1

rm

rf

„túlértékelt eszközök”

„alulértékelt eszközök”

(9)

A béták becslése

A béta értéke jelzi, hogy egy befektetési eszköz hozama milyen érzékenyen reagál a piaci hozam változására.

A befektetési eszközök múltbeli hozamai alapján becsülhető a béta értéke a regressziószámítás segítségével.

A vizsgált részvény múltbéli hozamai

regressziós egyenes

A múltbéli piaci hozamok

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

- az YTM számítása során azt feltételezzük, hogy a befektetés során keletkező pénzáramokat ugyanazon YTM mellett lehet újrabefektetni, de ha menetközben

SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete.. fejezet A fix kamatozású értékpapírok

ha k = r, akkor: névérték = nettó árfolyam (ekkor k az ún. par kamatláb) ha k < r, akkor: névérték > nettó árfolyam (diszkontkötvény)..

Az árfolyam kamatláb szerinti parciális deriváltja mutatja a kamatláb-kockázat nagyságát.. Elemi kötvény és logaritmikus

Két, csak a névleges kamatlábukban különböző kötvény közül annak nagyobb az átlagideje, amelyiknek kisebb a névleges kamatlába.. Az

SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete.. fejezet A fix kamatozású értékpapírok

Vagyis az átrendezés során 611,11$-ral növelni kell az EK értékét az ÖJK rovására: az ÖJK kötvény esedékes 500$ kamatából EK-t kell venni és még el is kell adni

A befektetőt az érdekli, hogy egy tetszőleges befektetési eszköz milyen mértékben járul hozzá a portfólió kockázatához, nem pedig az, hogy milyen kockázatos általában