• Nem Talált Eredményt

Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018."

Copied!
29
0
0

Teljes szövegt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(6) Függelék az „Erdészeti-Lapok“ 1873. évi VI. és VII. Füzetéhez.. MAGY.. ÁLLAMERDŐK. 1. FAÜZLETI ISMERTETÉSE p SSZEALLITVA. XX. XX. X *. A BECSI NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS ALKALMÁBÓL.. KIADJA. A M, KIR. PÉNZÜGYMINISTERIUM.. BUDAPEST. 1873. A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMNYOMDÁBÓL.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(7) ■. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(8) Tájékozásul. Ezen füzet táblázatos kimutatásai a magyar államerdők ismertetésére adatokat tartalmazzák, melyek a m. k. kincstár által folytatott. tűntetik ki, s azon. főleg. üzleti irányban. zésére, melyeket faüzleti szempontból. véve. őstermelés. szükséges számadatokat az e téren működő. szolgáló. statistikai. azon. erdészeti ágának. termő. erejét. szolgáltatják a t. közönség rendelke­. egyéneknek is előleges tájékozásul. tudni. kívánatos.. Az I. tábla. a kincstári. erdők igazgatási és erdőhivatali. vagy kezelési beosztását. mutatja. a. fatermő erdőterülettel s az előforduló egyes fanemek termés-nagyságával. A II. tábla a különböző erdőhivataloknál az egyes fanemekre nézve jelenleg fennálló átlagos faés terményárakat tartalmazza.. A III. tábla az egyes erdőhivatalok kerületében a fatermelésnél s más ezzel kapcsolatos erdészeti munkálatoknál érvényben álló napszám- és alku-munkabéreket tünteti ki.. A IV. tábla erdőhivatalok és fanemek szerinti kimutatását tartalmazza azon fatömegeknek, melyek jelenleg a kincstár részéről egy vagy több év tartamára eladás alá bocsáttatnak, s melyekre nézve a köze­ lebbi helyi tájékozás az illető jószágigazgatóságok és erdőhivataloknál szerezhető meg, mig az. eladási fel­. tételek részletesebb ismertetését a m. kir. pénzügyministerium erdészeti osztálya adja meg.. Budapest, 1873.. 1. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(9) 2. Folyó- és vonatszám. 1. A magyar birodalom államerdőségeinek Az erdöhivatal. Az igazga­ tóság. megnevezése. Zsarnócza. 2. Körmöezbánya. 3. Beszterczebánya. Breznóbánya. Hrádek. Soóvár. Soóvár. Szomolnok 8. Unghvár. és. Évi tartós fatermés az (a hasábfánál egy normál öl. cat. hol­ dakban á 16000'. székhelye. Brod-Geletnek. Jallna. Selmecz-Bakabánya. Voznicz.. Körmöcz. Felső-Turecz. Uj-Stuben. Jegenye Erdei fenyő. szór­ 7 5.968 ványos. 15.958. 9.572. 3.829. 25.190. Vörös. • egyen­ egyen­ ként ként. Óhegy. Mótyova. Lipcs. Szt.-András. Predajna. 77.369 13.738 15.386. Benyus. Polhora. Dobrocs. Krám. Rhónitz. Stjavnicska. 82.325 50.596 23.225. Teplicska. Feketevág. Szvarin. Maluzsina. Vihodna. Lubochna. Likauka. Oszada. Revucza. elegye- elegvesen 92.069 46.723 10.241 sen. Badin.. Kakasfalva.. Szomolnok.. Óviz.. Aranyidka. Parasznya.. Unghvár. Radváncz. T.-Remete. Ó-Kemencze. Berezna. Sztavna. Lyutta. Láposbánya. Nagybánya.. A.-Hámor. Mocsolyás. Ujliuta.. 26.907. J?. •. 14.018. K.-Peklén. Diósgyőr. 4.272 17.090. 570. kis csoport. egyen­ egyen­ ként ként. csopor­ 41.999 tokban. szór­ 157.640 ványos. •. 4.250. •. Nagybánya Firiza.. Nagybánya. Sztrimbuly. 11. 12. Fatermő erdő­ terület. Lúcz. Beszterczebánya. 10. A pagony. Görgény. Kolozsvár. Bogaras. 13. 14. Kolozsvár. 15. Topánfalva. Kapnik.. Mocsár.. Persány.. Reketó.. Felsőbánya. Oláhláposbánya. Iszticsa. Nyárádtő. Marginien. Pócstelke. Tőkés. Laposnva.. 58.703. 167. 51.373. szór­ ványos. • 8.809. •. szór­ 79.565 20.565 ványos. ■. Porumbák.. Hidegszamos. Dobrest. 39.398. Deés.. Valemare. Albák. Szkerisora. Vidra. Abrudfalva. Vulkój. Petrozsány. Krakkó. Offenbánya. Átvitel. 7.049. szór­ ványos 40.358 57.446. •. •. szór­ 117.189 37.690 ványos 997.159 245.730 ! 92.788. 570. •. 1 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(10) 3. területe és évi tartós faterinése. alanti fanemek szerint 100 tömör köblábfát tartalmazó normál ölekben egy 6' széles, 6' magas és 4' mély űr ölnek felel meg). Czirbolya Kocsános és kocsántaf e i y ő lan tölgy. Fekete. 12.538 •. •. ■ •. •. 4.946. •. •. •. z Bükkfa tölgy. szór­ ványos. szór­ ványos. csopor­ tokban és egyenként •. •. 2.101. -. •. 2.279. Gyertyán­ Kőris- és. Cser. szór­ ványos. 28.495. Juharfa. fa. szilfa. szór­ ván) OS. egyen­ ként. Nyár-, Szelíd Török nyir- és mogyo ­ Összesen más alá­ gesztenye rófa rendelt fa. egyen­ ként. szór­ ványos. 77. 77. •. •. 19.145. •. •. 54.951. •. 82.947. 5.744. 77. 20.881. 77. ?7. 77. 77. 9.126. 5?. ». n. 77. 7.040. egyen­ ként. ??. 77. 77. 5.980. szór­ ványos. 77. 7). ». 77. 56.991. *. 4.272. 64.004. •. •. 8.081. •. •. 28.483. •. -. 35.750. 77. •. •. 8.250. szór­ ványos. •. •. 4.250. egyen­ ként. 76.500. •. •. 4.921. •. 31.589. •. •. •. •. 30.185. n. 77. 77. 77. •. •. 32.994. •. •. 2.666. •. 36.000. n. 77. 77. 77. -. •. 69.231. •. 3.251. •. 10.069. n. 77. 77. 77. •. •. 20.369. •. 966. •. 25.261. n. 77. 77. 77. •. •. 66.585. 32.122. 77. 77. 77. 77. •. •. •. •. •. •. 1.594 •. •. 47.762. 350.764. 27.500. 5). 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. •. •. 36.677. •. ■1. 85.000. 71.406 •. •. 732.614. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018. í*.

(11) 4. Az erdő­ hivatal. Az igazga­ tóság. n;. cc. A pagony. o. >. Folyó-. • m e g nevezése. és. Évi tartós fatermés az. Fatermő erdő­ terület. (a hasábfánál egy normál öl Lúcz i Jegenye Erdei } Vörös. cat. hol­ dakban á íeooizr. székhelye. fen y ő. 1 Áthozat 16. Kolozsvár. Szászsebes. 1?. w. Vajdahunyad. 20. 55. Vissó. 21 '. 55. Bustyaliáza. 22. 5). Királymező. 23. Arad. Fájná. Técső.. 55. Pécska. 25. Temesvár. Rékas. 26. 55. Vissó. Visk.. Huszt. Német-Mokra. Brusztura. mező. Dombó. Apátfalva.. Lúgos. Csála. Harkály. 55. 30.200 12.430. 55. •. •. 41.738. •. •. •. 94.863. Monderlak. 14.401. •. Kiszetó. Rékás. Brukenau. Vadász­ erdő. Mosnicsa. Denta. 29.317. •. Bálincz. Leokusest. Lúgos. Szudriás. Turdia. Facset. Padurány. Poverzima. Kossova.. 60.428. Zombor. D oroszló. Bezdán. Apátin. Bogojeva. Palánka.. 44.616. 30. Ó-Buda. Visegrád. Visegrád,. 19.729. 31. Zágrábi országos pénzügyigaz­ gatóság. Fuzine. / i. elegye­ sen. •. 29. 27. 28. Fehértemplom. 1. •. 81.186 54.000. Karánsebes. ... •. 144.800 108.300. wolt m. végvidék. ”. •. 55. Kovil. Pancsova. Deliblat. Kusic.i ^Posezena. Berzánka. Ohaba.í Merül. Ruskberg. Karánsebes./ jziatina. Petnik. Mehádia. Orsóval ' Bozovic. Dalbosetz ’. !(. elegye­ sen. 2.700. 108.695. Király­. Lippa. Szisztarovecz. Dorgos. Valemare. Tóthvárad. Benova. Milova. Kladova.. Lippa. 24. 45.900 10.320. Tiszcsora. Lazescsina. Ralié. Szvidovecz. Luhi. Voucsi. 570. szór­ 91.000 39.000 ványos. Gyalár.. Trebusa. Rónaszék. Bocskó. Kabolapojána. Sziget. Bakó. 51. Sebeshely. Kudsir. Bisztra. Sugág. Déva. Kunk. Petrozsény. Dobra.. Bocskó. 18 Máramaros-Sziget. 19 |. ! Gredistye. Gothul.. 997.159 240.730 92.788. Nagymaros.. Budakesz. 1 Fuzine.. Lökve. Ravnagora. Vinodol. Átvitel. 508.644. 1.700 47.100. • •. szór­ 47.289 ványos. •. •. • •. •. 17.100. 2,359.965 469.180 156.988. 570. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(12) alanti íanemek szerint 100 tömör köbláb fát tartalmazó normál ölekben egy 6' széles, 6' ni agas és 4' mély űr ölnek felel meg) Czirbolya Kocsános és kocsántaf e n y ő lan tölgy. Fekete. Cser. Gyertyán­ Kőris- és. szilfa. fa. 350.764. 47.762. 732.614. •. •. 462. •. 40.160. szór­ ványos. •. •. 4.256. •. 20.781. 55.. 55. •. •. elegyesen. •. 78.100. 55. •. csoport­ ban. •. •. 30.900. •. •. 5.870. •. •. csoport. •. 30.000. •. •. •. •. 19.000. •. •. 14.000. 18.672. 4.930. •. 14.000. •. •. •. csopor­ tosan. •. 10.790. 2.210. 14.538. 8.480. 13.700. szór­ ványos. •. •. 6.900. 2.000. elegyesen 134.010. 3.145 • 248.000. •. •. 79.622. n. 55. •. •. 35.357. 55. 55. 55. •. 80.800. 55. 55. 55. 55. 139.200. 55. n. 55. 55. 18.300. 55. V. 55. 55. 55. n. 55. 55. r. 55. 55. 5.460. n. szór­ ványos. 200. 4.022. szói­ vá ny os. szór­ ványos. 4.600. 17.100 26.690. szór­ ványos. szór­ ványos. 12.000 elegyesen. •. Juharfa. Bükkfa. tölgy. Nyár-. Szelíd Török nyir- és Összesen gesztenye mogyomás alá­ fa róía rendelt fa. 862.420. szór­ ványos. 4.222. egyenként egyenként. r. •. •. 55. szór­ ványos. 55. 55. 55. n. 55. 12.730. n. 55. 8.000. egyenként. 55. egyenként egyenként 5.460. szór­ ványos. •. 73.000. •. 46.672. 11.490. •. •. 13.000. 30.185 •. egyen­ ként. 323.230. 20.000 •. •. szór­ ványos. 21.630. 30.000. e. 900. szór­ ványos. •. 13.500. 34.200 •. •. 1,681.170. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(13) 6. N3 Cß !. Az igaz­ gatóság. Az erdőhivatal. A pagony. Faterniő erdő­ terület. >. Cß 'O 'O1 J-? !. meg nevezése. Zágrábi országos pénzügyigaz­ gatóság. 33 Zágrábi cs. k. hadparaucsnokság. Mint a Horvát34 Szlavon végvidék erdőgazdaságának kezelője. 35. 36. !. J?. Belovár. Gospic. Otocac. Ogulin. Glina. 37. n. Petri nia. 38. n. Ujgradiska. : 39. -a. Vinkovce. ■ 40. (a hasábfánál egy normál öl. Lúcz ,Jegenye Erdei és. cat. hol­ dakban á 160020°. székhelye. Áthozat. 32. Évi tartós fatermés az. 5). Mitrovicz. Garesnic. Grdjevar.. Udbina.. fen y ő. •. 2,359.965 469.180 156.988. 570. Cazme. Szt.-Iván. Belovár. Hlebin. Klostran. 206.234. szór­ csopor­ csopor­ ványos tosan tosan. Szt.-Roch. Bucsane. 139.804. 13.500. f ZS-. Gospié.. Kers. Kozenica. Verhovine. Doljane. Otocac. Krasno. Stinica. 206.843 15.560 48.760. Begovorazdolje. Ogulin. Plaski.. 172.446 14.800 40.600. Krizpolje.. Vörös. •. Prijeka. Károlyváros. Kalje. Slavskopolje. Glina. Klasnié. 91.247. Rujevac.. Jasenovacz. 67.739. •. •. e. Oriovacz. 88.908. •. *. •. Mecenéani.. Novszka.. Okucane.. Topolje. Uj-Mikanovcze. Vinkovcze. Nemce. Vrbanje. 99.832. Morovics. Gerk. kovce. Kupinove. 73.577. Janina.. •. ■. •. •. Hert-. Főösszeg. 3,506.595 499.540 259.848 f. Á. O'. /(/ 1. Q /. 570. 1. !. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(14) z. alanti fanemek szerint 100 tömör köbláb fát tartalmazó normál ölekben egy 6' széles, 6' magas és 4' mély ür ölnek felel meg) Czirbolya Kocsános z es kocsántafenyő lan tölgy. Fekete. Gyertyán - Kőris- és. Cser. Juharfa. Bükkfa fa. tölgy. szilfa. Nyár-, szelíd Török nyir- és gesztenye mogyo ­ Összesen más alá­ ) fa rófa rendelt fa. 1 i 134.010. 20.600. szór­ ványos. •. •. 1.560. szór­ ványos. •. •. 3.100. )). 92.620. szór­ ványos. n. 53.100. •. 17.950. n. 26.000. 34.750. )5. 21.100. 60.000. 357.470. 800. JJ. w. 15.100. 70.400. szór­ ványos. 95.400 f. •. •. 4.222. 79.300 elegyesen. •. -. 117.400. •. •. •. 862.420. 26.690. 3.600. szór­ ványos. 27.490 1,350.940. 5.460. •. egyenként egyenként. 21.630. szórvánvos. •. 1.681.170. szór­ ványos. szór­ ványos. szór­ ványos. 5?. n. 5?. n. ??. •. szór­ ványos. 138.000. 92.800. J?. •. 158.500. •. 153.900. 68.200. n. rí. J?. 3.050. n. 57. n. 10.350. ??. 2.600. 20.200. n. egyenként. 97.600. 5J. szór­ ványos. 73.600. 3.300. 10.300. 10.122. 49.360. 21.630. 4.600. 4.600. •. 51.600. •. 66.200. 2,581.570. r. i! © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(15) 8. II. A magyar birodalom államTűzi hasábfa. tövön. raktár­ raktár­ tövön ban ban. tövön. raktár­ ban. tövön. raktár­ raktár­ tövön ban ban. ny ár-. izfá ök iiioyo róf a. .cáI 'O. 4—. -4—. neve. és székhelye. •S-,. 7Z. n ég erf a. CG £. lágy-lombfa. tk-, gye i-. fenyőfa. őrisf a. cserfa. bükkfa. Az erdőhivatal. Épületi és. tövön az erdőben. három lábas bécsi ölenként, krajczárokban. köblábanként, krajczárokban,. 1. 1 Zsarnócza. 1S4-246. 900. 176-234. 882. 148-196. 832. 135-174. 2 Beszterczebánva. 24S-33O. 780-992*. 236-314. 764-976. 198-264. 790-916. 174-238. ).4-24.9. 9-4-12-5. 248-330. 866). 790. 174-236. >*4-24.9. 9.,-12.-o. •. 16-26. 7-26. 1000. 10-23. 10-23. 20-26. 14-26 20-26. 3 Körmöcz. „. 4 Breznó. „. 5 Hradek .. 6 Sóovár. .. 650 710-12001. .. •. 320-648. 7 Szomolnok. 380-500. 8 Diósgyőr. 560*840. 10001. 198-264. 236-314. •. 1. 630-1100. 380-500. 1000. • 380-500. 9 Unghvár .. 15-30. 650. 10 Nagybánya. 11 Sztrimbuly. •. 153-191.5. 370-390. 600. 210-230. 13 Fogaras .. 150-(öC0). 800. 120-(500). 14 Kolozsvár. 15 Topánfalva 16 Szászsebes. 230. 240-400i. 110 120. 240-400]. 606-950). 10-20). 3-10. 2-4. 6. •. 6. 606-950 200-320. 640-704. 12. 12. 6-12. 4-6. 190-240. 800. 20. 20. 5. 3. ■IS. 14-18. 5-8. 5-7. -18. 14-18. 5-8. 5-7 5-7. 68-140! 68-80. 120-200). 20 Vissó. 5. 12. .. 19 Rahó. 5. 174. 17 Vajdahunyad. 18 Bocskó. 150-300. 119-140. -18. 14-18 14-18. 5-8. 5-7. 5-8. 5-7. 21 Bustyaháza. 200-300]. 119-140. 22 Királymező. 120-200. 68-80. -18. 14-18. 23 Lippa. 200-660. •15. 8-17. 24 Pécska. .. 540-970. 25 Lúgos. 260-570. 26 Rékás. 410-1000. 27 Fehértemplom. 60-500. 28 Karánsebes. 60-120). 29 Poroszló. •. -11S0 1280. 840-1100. 60-120. 916-1185 1110-1400 493-1315. 31. 855-1435 1500-1600 955-1435 1600« 2000. .. 40-260. 33 Belovár .. 80-300. 34 Horvát végvidék. 40-300. 310-950. 80-300. 40-300. 970. 1550. 250 -750 640 950. 800-1100 80-400. 40-90í. 40-90. 30 Gödöllő .. 32 Fuzine. 410 670. 1180. 60-500. 680-960 1105-1470. Visegrád. 440-870. 658-1080. 160-470. 260-570. 840-1100 410-1000. 100-560. 41-90. 930-1290. 340-410. 369-1165. 651-1400. 336-765 600-1000 1035. 755-1435 1400-1600'. 40-260. 28-40. "Öc-200. 30-120. 24-154. 40-120. 5-15, 3-13. ■18. 14-24. 8-10. ■10. 9-13. 6-9. 18. 13-20. ■23. 6-20. 5-12. 46. 9-12. 3-5. 1200. 10. |. 4“ 15 2-4 í. 10. 28. 36. is]. •. 7-25. 13-30. 8-17. 6-10. 6-16. 3-12. 9-27. 7-27. 16-26 11-24. 6-9. 8-14. 21 28). 7-11. 7-12. 13-20. 520-800. 30-200. •. 5-8. ■18. 726-1180 200-660. •. 4.J-5.J 4-l’ái. 12. 230] 600-1400. 600-1400|. 100. 6-8. s. 420-460. 150. 150. •. 8-20 4.,-6.5. .2-io.2. 12 Görgény .. 4. •. 590. •. •. 280-548. ).4-24.9 9-4-12-5. *. 2' -40. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(16) 9. erdőségeiben jelenleg íenálló faárak. Für észáruk. tévőn. raktár­ ban. tövön. a méretek és minőség különfélesége szerint. Faszén vörös f( nyő fa. 9. ny őfa. kőri sfc. vörös fenyőfa. raktár­ ban. raktár­ tövén ban. ju ha r-, sí. erdei fenyőfa. tölgyfa. lúcz- és jege­ nyefenyőfa. er de i fe ­. 9. *. lúcz é s , ge ny ci ny őfa. szerszámfa. kemény. Észrevétel.. 41 raktárakban. az er­ a rak­ az er­ a rak­ dőben tárban dőben tárban. átlagosan köblábanként, krajczárokban (— 1 drb 12' h. 1" v. és 12" sz. deszka átlagáru). 10 köblábnyi mérőnként — krajczár. 8.,-lö.(. 19.2-27.,. 8.t-15.e. 19-2-27-,. 8.,-15.(. 19-2-27-,. 71-7’. 49.5-84. 71-77. 71-77. 89.5-10ő. 8.J-15.,. 19-2-27-,. 8.,-15.(. 19.2-27.,. 8.x -15.. 19-2-27.x. 71. 51. 71. 71. 102-124. 19.2-2<.x. 8.t-l5.tí. •. 19.2-27., . 8.x-15.(. 11-21. I. 13-24.s. •. 19-28 I. 12. 8-20. 22-30. •. •. 8.2-io.2. •. 5-7. i. 10-30. •. •. •. r. .. •. 65. 44-50. 67-76. • 45. 75. 70. 72. 70-100. 70-100. 32-60. •. 42. 8.2-10.2. •. •. 41. 41. •. •. 50. 50. ,. 65». 48-55. •. •. 135-147. 80.5-96. 104-117. A méretek szerinti rész­. 46. 67.5. •. 76-88!. •. •. 6a. •. 1. 7-13!. 19.2-27.,. 14.r25.6. •. _____. 20-26i. •. •. •. 8.,-15.(. lágy. 67-s. 07.5. 102-124. 135. 104. letes árjegyzékek akár az illető erdóhivataloknál vagy. 170. 200-240. 145. 165. 106. 180-196. 67-71. 98-114. 76-84. 88-109. 176. •. 80 5-96. jószágigazgatóságoknál, 130. 150. akár a m. k. pénzügymi-. nisteritim erdészeti osztá­ lyában megtekinthetők.. *. 20-30. 6. -—. ZZ". -. 10 r. •. 7. -. :. 1. .. 10. 20. 10. 2S. •. 9-12. 16-27. •. 9-12. 16-27. •. 9-12. 16-27. •. 9-12. 16-27. •. 9-12. 16-27. •. •. 1. .. •. .. 1. 27-45. .. •. 135-170. 38-40. •. 14-18. 78. 52. 14-18. 78. 52. 14-18. 78. 52. 14-18. 78. 52. 14-18. 78. 52. •. 84. 52-96. 36-56 101. 80-85. 80. •. • • 10-21. 10-21. 7-12. 7-12. •. •. /. •. •. •. 5-27. •. •. 13-20. 16-22. 6-16. 11-24. *. 10-21. 7-12. •. •. •. 9. 16-22. e. !. 1. % 1. 2 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(17) 10. III. A magyar birodalom államerdőségeiben N a p s z á m b é r e k Az erdőhivatalnak 11. C. V. &> C s. □0 c. legény. Cő ti. QJ. o >5 ti. ti. ló. ökör. cő á. c3. bp. fuvar napszám. 1. r. k. -r. "3. 1. í. cő. a. j. c. Zsaruócza ................... 180-200 100-120. 50-80. 30-50. 25-30. 20-25. 90-140. 11-36. o. Beszterczebánya. . .. 180-200 100-120. 50-80. 30-50. 25-30'. 20-25. 76-116. 11-36. 3. Körmöczbánya : . .. 180-200 100-120. 50-80. 30-50. 25-30. 20-25. 76-116. 11-36. 4. Breznóbánya ..... 180-200 100-120. 50-80. 30-50. 25-30. 18-25 280-350. 76-116. 11-42. 5. Hrádek........................ 18(1-200 120-140. 55-90. 30-60. 25-30. 20-25 250-300. 80-120. 11-40 260-390. 25-30 340-406. 100-120. 200-500. 250-306. 85-110. 15-40 150-350. 7-68 360-600. Soóvár. ....... r—. *. Szomolnok. 8. Diósgyőr. ................... 9. Unghvár. .................... ..... .. Nagybánya. 11. Strymbul................... 180. 60-80. 50-60. 30-40. 60-75. 40-60. 30-46. .. 70-100. 50-70. 39 50. 20-30 250-350. 90-130. 80-140. 40-80. 30-40. 20-30 120-400. 80-180 50-120 140-480. .. 50-65. 40-50. 30-40. 25-30. .. 50-65. 40-50. 30-40. 25-30. 200-300 130-200. ..... 10. .. 12. Görgény ........................ 300-350 140-1S0. 70-100. 45-70. 13. Fogaras ........................ 150-200 120-150. 60-100. 40-50. 14. Kolozsvár.................... 15. Topánfalva. ..... 250-350 120-250. 70-100. 40-60. 16. Szász-Sebes. ..... 140-200 100-160. 60-100. 50-70. 17. Vajdabunyad ..... 150-200. 60-80. 40-60. 18 19. Bocskó........................ Vissó............................. 21. Bustyabáza. ..... 22. Királymező. ..... 23 24 25. 150-200 100-150. Lippa ............................. Pécska....................... Lúgos. ........................ . 150-200 100-130. .. . .. .. . .. 200-250 150-180. 26. Békás. ....... .. 27. Fehértemplom . . .. .. 28. Karansebes. 29. 100-125. •. 200-300 200-250. 40. 35. ..... Doroszló................... 130-160. 250-350. . 30-40. 25-35. •. 42. •. •. •. 60. 50. 42. 80. 60. 50 * 40. 35-50. 80. 50. 60. .. 46. 20-30. 25. 22-28. 40-120. 200-300 138-165. •. 200-300. •. 80-100. 96-320. 16-96. 45-90 150-400. 80-150. 150-200. • 60-100. 90-140. 300. 100. 12-20 •. 200-400. '. •. •. •. •. 200-300. •. 200. .. 300 •. •. 100-140. 100-420. •. 80-160. 140-400. •. 100-110. 100-400. 1C0-110. 100-400. •. 400-600. •. .. 200. 80-160. 400. 160. .. 120. 80. 250-350. 120-170. 300-500. •. 320. 80-130. 200-310. •. 120-150. 100-200. •. 130. 80-500. •. 80-120. 54-80. .. .. .. •. 30. Gödöllő........................ 81. Visegrád.................... 32. Fuccine........................ .. .. .. •. 140-150. 33. Belovár........................ .. .. .. 400-600. 170. 34. Horvát végvidék. 66-80. 300-500. . .. 20-30. 140-200 50-120 150-300. •. 50-80. 46. 400. .. 80-100. á. 80-90. 300. -. z. 200-300 100-160 30-120 200-300. 250-400. 20-30. 100. 50-60. •. .. 120-180. .. 35-40. 35. 80-90. 90-110. 140. 50. 60-90. 70-100. Rahó............................. 20. 100-125. .. 250. •. 120. 30. 11 -. *2 c3 — X í 05 2. <3 cő c3 X — i» ’é- tz TE -i 1 = £ J-> 3Z ©X X > *© ? t 'z t -5 ~ 00 Ül ' x _ J 1 N > ’S 1 =3 © «. 1. 6. k. > IC 'X. ’Ct NJ <Z?. kézi napszám bére. 1. Egy 80 köbláb tömörfát tartalmazó bécsi öl tűzifának. Kétfogatu TE. o. és székhelye ,. ti ». Ács vagy kőműves pallér. A. r. .. 80-120. • •. •. i. i. 1. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(18) 11. jelenleg fenálló napszám- és alkubérek. bérek 1 köbláb fenyőszálfának. ~ w £ © fcO bű N rr '© s-H .© a? o. r. o. • e? > Cfl c3 j :2 > QQ <3 _id ■§ >> 5. O CZJ +_> :©. cá k. '©. 1 •o -—) <3 -. > cá —( '«3 ez? i° u© n. tu taj és ti zá sa. ‘ •. b. a. esi. eá. 3. Egy 10 köblábnyi szénnek kész fábóli Egy köbláb fűrész- 1000 darab 18" árunak átlagos hosszú zsindelynek i Ö metszés bére készítési bére ’3 «3 M3 - O > ~ O > N -r+l '*3 ü - '5 O -4~> CS 'QJ -i—. M C3 — "? c§ I fcJO vizi fű­ mű vagy az a rak­ O C/ 3 ±1 > — —1 © «2 részen gőzfűré­ erdőben tárban fcJD^ s © szen. n. 0.4-0.6. 24.6 h. •. 20. -. i 18.35. •. 15-30. 2-2 - ^.5. 20C-3O0. 2-2-5. 200-300. 2-2.5. 200-300. 2-2.. 200-300. •. 220-250. 1-5. 1 8 -2i.. 0.75-l. •. 14-20. 0.4-0.6. •. 14-20. 10-26. •. 15-20. 24-32. 16-20. 30-70. 12-15. 22-37. 2^•5 4-5. 12-25. 12-25. 4-5. 250. 16-20. 10-45. 3-7s. 240-280. o.s. 5-6. Megjegyzés.. 1. 5.5-6. O.8-1.2. 2-4. 4-6. 1. 1-2. 1-5^5. 7-10-5. 0-5-0.75. 1-2. 2-5. 6-8. 1. 1.,3. 5.-<5c v. 17. .. 210-260. 2-3. 280-300. 3-4. 4-5. 220-280. 250. 3-4. 100-220. 14-16. 1A 5. 10 és 11-hez: A kimutatott 200—300 krnyi ölfa fuvarbér a csusztaíási költsé­ get, — a 138—165 krnyi, illetőleg 80— 100 krnyi usztatási bér pedig a vízből való kihúzási és ölberakási költségeket is foglalja magában.. 250-300 'J5. 16-26. 16-hoz : A 6—8 krral kimutatott tutajkötési és tutajozási bérben a fának a vizbol való kihúzási díja is foglaltatik.. •. 190 230. 300. . •. •. 210. 220. 23- bezárólag 31 sz.-lioz: A tűzifa kifuvarozási költségek rovatában kimuta­ tott fuvarbérekben az ölfa csusztatási és közelítési díjjai is foglaltatnak.. •. •. •. 9*. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(19) 12. IV. A magyar birodalom államerdeiben jelenleg a megszabott árak szerint szabad kézből évről évre. illető rakbelveken évenkint a követ-. igazgatóság. Az erdöhivatal. A legközelebbi vasúti A fának távol vidékekre való. Von at szá. A faraktár vagy erdőtest szállítására rendelkezésre álló. v. gőzhajóállomás. közlekedési eszközök. neve. megnevezése. székhelye. neve. > ~ 1. 1. Beszterczebánya. Zsarnócza. Voznicz, Brod, Geletnek, A Garam folyó és a in. kir. északi áll am vaspálya Jallna. Hrádek. 5. Faraktár Hradeken. Jallna. ’<-3. A Vág folyó és a kassa-oder­ bergi vasút. Hrádek. 17. Eperjes. Vs—J. 6. Soóvár. Soóvár. Pagonyok és soóvári fa­ raktár. Kassa-oderbérgi vasút. f—1. 77. Szomolnok. Pagonyok. Kassa-oderbergi vaspálya. 8. 77. Diósgyőr. 9. Unghvár. Unghvár. 10. Nagybánya. Nagybánya. 11. 77. Strimbuly. 12. Kolozsvár. Görgény. 13. 7). Fogaras. 15. 77. Topánfalva. 16. 77. Szászsebes. Yajdahunyad. 17. 77. 18. Temesvár. Fehértemplom. 19. 77. Karánsebes. /8. Igló és Jekelfalva 3—4. Pagonyok és a miskolczi Tiszai vasút és magyar ál­ lam vasút faraktár. Miskolc/. Magyar északkeleti vaspálya. Unghvár. Fehérszék-Bozinta-gyö- A nagybánya-szathmári ál­ keresi erdőnek összes lamid és Szathmártól a ma­ gyar északkeleti vaspálya álló fakészlete. Szathmár. 6. Marosvásárhely. 4. A Brassó-szebeni államid, az Olt vize és a keleti vasút. Hé víz. 6. Ff,raktár Tordán az Ara­ Aranyos vize és Károlyfehérvár-marosvásárhelyi vasút és nyos partján Magyar keleti vasút. Gerend. 1. Unghvári faraktár. FaraktárGörgény-Szent- A Maros vize és az AradImrén a Maros partján Gyulafehérvár - marosvásárhe­ lyi vasút. Pagonyok. Szászvárosi, szászsebesi Maros és sibóti raktárak. Petrozsényi és dévadobrái faraktár. 1. Pagonyok. 1/. 4. Magyar - Lápos. Nagysomkut, Szinyér, váraljai államid, esetleg a Lápos és Szamos vize. Pagonyok. \. U/-3. vize. Első vasút. erdélyi. Első erdélyi vasút. Szászváros. Sibót. i Alvincz '4 Petrozsény. Déva. i. /2. 1/. '4. Duna folyam és a cs. kir. Baziás. Fehértem­ államvaspálya < plom. Versecz. Te­ 1 mesvár. Orsóvá '0-6. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(20) 13. vagy pedig árverés utján több évre, a helyi viszonyok szerint vagy tövön az erdőben, vagy pedig az kező faanyagok eladandók : 1. Bükk, csei- és gyertyán. Tölgy. Tölgy. Lucz- és. Bükk. Szil-, kőris. jegenyefenyű. és gyertyán. és juhar. Lucz- és jegeTölgy dongafa. nyefenyü. deszka épületi. tűz i f a. és. s z e r s z á in fa.. köbláb. 3 lábas bécsi öl. köbláb. 6.000. 12.000. 1.000. (Erdei és vörös fényű. 5.000. I. 500. 3.000 •. •. 45.000. 1,000.000. 300.000. 150.000. 20.000. 100.000. •. 600.000. 700.000. •. •. •. 1.000. •. 100.000. •. 50.000. •. i. 5.000. 1.000. 200.000. •. 60.000. 1.000. 100.000. 1,000.000. 7.000. 70.000. 3,000.000. 8.000. •. •. •. 200.000 •. 200.000. 500 2.000. 1,000.000. •. 300.000. 200.000. 500. •. •. 10.000. 30.000. 2.000. 100.000. 2,000.000. 700.000. 1.000. •. •. 9.000. 2.000. 80.000. 500.000. 100.000. 500. •. •. 50.000. 2,500.000. 600.000. 1.000. •. 2,600.000. 60.000. 1.000. 600.000. 300.000. 500. 1,600.000. 2,000.000. 16.C00. •. 20.000. •. 7.000. •. 100.000. 4.000. •. 200.000. (Törökniogvoró ) 200. •. •. •. •. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(21) 14. t. Az igazgatóság. A legközelebbi vasúti v.. Az erdöhivatal. A fának távol vidékekre való. gözliajóállomás. neve. közlekedési eszközök neve. táv ols ága az erdő től. Vonat szám. A faraktár vagy erdőtest szállítására rendelkezésre álló. Duna folyam és a Nagyváradeszéki vasút. Zombor. Apafin. 74. Károlyváros-fiumei vasút, ad­ riai tenger. Fuzine, Fiume. 7-i. Lepavina, Körös, Gradecz. 1—3. megnevezése. székii e 1 y e. J. 20 22. 23. Zombor. Zágráb. 77. Poroszló. Fuzine. Belovár. Pagonyok. 7?. 77. Zákány-zágrábi vasút. Zágrábi cs. kir. hadparancsnokság. Gospic. 77. Adriai tenger. Carlopago. 1—6. 25. n. Otoéac. 77. 77. Zeng. 1—5. 26. 5?. Ogulin. 77. Adriai tenger és károlyvárosfiumei vaspálya. Zeng, Ogulin. 7a—4. Sziszek. 1—1. 24. 27. 77. Glina. 77. Sziszek-károlyvárosi vasút és a Száva folyó. 2S ;. 77. Petrinia. 7?. Unna- és Száva vize, sziszek- Sziszek, Jaszeno7a -4 vacz károlyvárosi vasút. 29. 77. Ujgradiska. 77. 30. Vinkovcze. 7?. 7?. Zsupanye. 7?. Mitrovicz. 77. 77. Janina. 31. Jaszenovacz, Jablanacz ■ 74-3. Száva folyó. 7a~2. : 1. -•. 1 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(22) 15 '. •. Bükk-, cser­ es gyertyán. Tölgy. Tölgy. Lucz- és. Bükk-. Szil- kőris-. jegenyefenyü. gyertyán. és juhar. !. Lucz- és jege­ Tölgy dongafa. nyefenyü deszka. épületi és. tűz i f a. köbláb. 3 lábas bécsi öl. (Iomblágyía ) 8.000. s z e r s z á m fa. 7.000. 15.000. •. 50.000. 6.000. 30.000. •. köbláb. 400.000. 900.000. •. 300.000. •. 1,000.000. 400.000. 500.000. 800.000. •. • .. 40.000. 400. 20.000. 3,000.000. 600.000. •. 45.000. 700. 70.000. 2,000.000. 900.000. •. 22.000. 5.000. 200.000. 10.000. 5.000. 150.000. 8.000. 8.000. 500.000. •. 1.000. 150.000. 2.000. 500.000. .. •. (. 500.000. .. ( szelíd gesztenye. I. 200.000. •. 200.000. 100.000. 150.000. 200.000. 400.000. 400.000. 50.000. 200.000. 100.000. 400.000. •. •. •. -. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.. 1.

(23) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(24) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(25) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(26) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(27)

(28)

(29)

(30)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az utóbbiak gesztjét ugyanis szintén úgy keli felfognunk, hogy nem egyéb, mint a fatörzs belsejében életműködés nélkül maradó részeknek védöszövetté való

Felhatalmaztatik azonban a földmívelés­ ügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszter hozzájárulásával kivételesen a tőke­ vagyont is igénybe vehesse a következő célokra:

idézett munkája az ily csemeték ültetéséről ezeket mondja: „Az iskolázott csemeték gyökerét a kiszedésnél meg kell metszegetni, mert sok gyökeret megzúz az ásó, s az

véve szemle alá, a magam részéről is csatlakozom Lovassy úrnak kifejezett ama nézeté­ hez, hogy a sokak által használt ö 1y íi d e d s ó l y o m ma­ gyar faji neve e

A sajóládi uradalomhoz tartozó erdőségek kocsányos tölgyből állanak, mely 60 éves fordában nevelve, keresett épületfát és jó tüzelő fát szolgáltat.. A fatermés

Ezután az állomány termőhelyi jóságának és korának megfelelő táb­ lázatban felkeressük a mintatörzs fatömegét abban a függőleges rovatban, amely megfelel a

Meg kell jegyeznünk, —- a mi egyébiránt nagyon természetes — hogy ezek a százalékok korántsem jelzik azt az elegyarányt, a melylyel az egyes fanemek majdan az ismét vágás

Az egyes részletekre nem térhetünk ki, hanem utalnunk kell a közölt táblázatra, amelyikből láthatjuk, hogy a két erdélyi állomás közül a Mezőségben fekvő Szabéd