• Nem Talált Eredményt

Szösszenet szakmai konferenciákról

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Szösszenet szakmai konferenciákról"

Copied!
2
0
0

Teljes szövegt

(1)

28

Szösszenet szakmai konferenciákról

Korábban informatikus könyvtáros (MA) szakos hallgatóként és jelenleg harmadéves, a neveléstudomány területén kutató, oktató doktorandusz hallgatóként lehetőségem adó- dott több hazai és külföldi szakmai konferencián részt venni. Jelen kutatásom interdisz- ciplináris területen, az információtudomány és a neveléstudomány metszetében helyezke- dik el. Ezért igyekszem mindkét tudományterület konferenciáin részt venni hallgatóként és előadóként is. Kezdetben oktatóim ajánlására, később folyamatos támogatásuk és a szakmabeliek visszajelzései alapján egyre többször jelentkeztem országos és nemzetközi szakmai konferenciákra.

A Pécsi Tudományegyetem könyvtáros oktatói és hallgatói köreiben már-már hagyo- mány a BOBCATSSS1 nemzetközi információ-és könyvtártudományi konferencián való részvétel, amelynek helyi szintű kezdeményezője Tóth Máté, a Könyvtári intézet mun- katársa, aki korábban még ELTE hallgatójaként jutott el a BOBCATSSS-re. 2015 janu- árjában a csehországi Brno-ban rendezett konferencián volt lehetőségem előadni, amely prezentáció már az ötödik alkalom volt a „BOBCATSSS-sorozatban”.

A doktori képzés során elkerülhetetlen, sőt követelmény a szakmai konferenciákon való részvétel. Úgy gondolom, hogy a tudományos szférában való jelenléthez és szakmai továbbfejlődéshez elengedhetetlen a konferenciákon való szereplés. A konferenciák ki- tűnő színterei a tudományos diskurzusoknak, a kutatási eredmények nyilvánosság elé tá- rásának. Egyre több konferencián van lehetőség tudományos műhelyeket, workshopokat, pecha-kucha előadásokat2 tartani a résztvevőknek, amelyek során a fiatal kutatók is fel- tárhatják a kutatásaik közben felmerülő dilemmáikat, problémáikat. Az elmúlt két évből a BOBCATSSS-en kívül még három konferenciát szeretnék kiemelni, amelyeken én is részt vettem és számomra jelentős élményt nyújtott: a londoni és isztambuli ISCHE3 nemzet- közi neveléstörténeti konferencia és a pécsi Horizontok és Dialógusok4 című nemzetközi neveléstudományi konferencia.

Véleményem szerint a könyvtáros kollégák egy része azért nem tud aktívabban részt venni a tudományos konferenciákon, mert az azokon való részvétel magas regisztrációs díjhoz kötött, továbbá utazási és szállásköltséggel is jár, amelyeket a munkáltató nem min-

NAPLÓ

(2)

29 den esetben tud finanszírozni. Doktorandusz hallgatóként én a Campus Hungary sikeres pályázataimnak köszönhetően jutottam el több, külföldi konferenciára. Jelenleg dilemmát okoz számomra és hallgatótársaim számára is, hogy a jövő évben tartandó konferenciákra a jelentkezések már megkezdődtek vagy már le is zárultak, de nincs számunkra megfelelő pályázat, amelynek keretében jövőre részt tudnánk venni akár a BOBCATSSS-en Fran- ciaországban, Lyonban vagy ISCHE-n az USA-ban, Chicagóban.

Ugyanakkor létezik több olyan nívós, globális konferencia, amelyeken ingyen, online formában lehet részt venni előadóként vagy hallgatóként. Ezekre kitűnő példa a Library 2.0 vagy a Learning 2.0 konferencia-sorozatok. Ehhez elegendő egy mikrofonnal, webkamerával és internet csatlakozással ellátott számítógép, mindez megfűszerezve kellő tudományos érdeklődéssel és a szakmai iránt elhivatottsággal.

Ha megnyerném a lottó ötöst, minden bizonnyal nem egy, hanem több hazai és kül- földi konferenciára is elmennék, hiszen széles tárháza várna a könyvtártudománynak, amelynek megismerése javamra válna. Talán egy lottó négyes is elegendő lenne legfőbb vágyam beteljesítésére, eljutni a világ legnagyobb információ- és könyvtártudományi kon- ferenciájára, az IFLA-ra.

JEGYZETEK

1. Csorba-Simon Eszter – Horváth Noémi – Jávorka Brigitta – Margit István – Szalacsi Alexand- ra (2014): BOBCATSSS 2014 - Barcelona, te csodás! = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 23. évf.

1. sz. 43-49. p. ; Fazekas Mária – Ilácsa Szabina – Herkó Zsanett – Kovács Ramóna. – Szalacsi Alexandra (2012) : Mozgásban az információ. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 21. évf. 5.

sz. 32-39. p. URL: http://ki.oszk.hu/3k/2012/09/mozgasban-az-informacio/(2015.10.09.);

Jávorka Brigitta – Kovács Ramóna – Szalacsi Alexandra (2013) : Vissza a jövőbe. Ankarai túra BOBCATSSS módra. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 22. évf. 4. sz. 12-16. p. URL: http://

ki.oszk.hu/3k/2013/05/vissza-a-jovobe-ankarai-tura-bobcatsss-modra/ (2015. 10.09.) 2. „Locsi-fecsi” konferencia – olyan nyílt fórum, amelyen fiatal szakemberek, kutatók, művészek

mutatkozhatnak be egymásnak és a közönségnek. Az ötlet Tokióból indult, és a jó hangulatú, pörgős konferenciákon egy-egy előadó húsz képet vagy diát vetíthet, egyenként húsz másod- perc időtartamban.

3. International Standing Conference for the History of Education. http://conferences.ische.

org/ocs-2.3.6/index.php/ische/2016/index (2015.10.10)

4. http://kompetenspedagogus.hu/hu/konferenciafelhivas (2015.10.10)

Szalacsi Alexandra

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

szakos, német, angol nyelvismerettel könyvtáros munkát keres, telefon: 276-7739- Dienes Ágnes tanító könyvtáros, ELTE Tanárképző könyvtárszakon végzett, angol

kai Tanszéke, a KLTE Egyetemi és Nemzeti Könyvtára és a KLTE informatikus könyvtáros szakos hallgatóinak Kovács Máté Köre Kovács Máté születése 90.. évfordulója

2014–2017: ösztöndíjas doktorandusz, PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola; 2011–2013: esztétika szakos bölcsész (MA), PTE BTK; 2010–2013: magyar nyelv és irodalom

(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Miskolci Egyetem összes oktató, kutató és nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott alkalmazottjára, és a Miskolci

Graduális hallgatóként még nagyon fiatal, doktoranduszként igen fiatal, doktor- jelöltként még eléggé fiatal, a doktori fokozat megszerzése után pedig „csak” fiatal,

Szakmai és emberi minta volt abban, ahogy a fiatal doktorandusz hallgatók, tanársegédek szakmai pályafutását, tudományos előmenetelét folyamatosan figyelemmel kísérte

Az előadáson elhangzottak az oktató szakmai gyakorlatának szintetizált ismeretei, amelyek segítik a megértést és a szakmai tudás elsajátítását.. • az oktató

Fő feladatnak tekintjük a kommunikációs szemlélet kialakítását, a személyiség fejlődésének gazdagítását olyan korszerű kommunikációs szem- lélettel bíró