• Nem Talált Eredményt

Közel az olvasóhoz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Közel az olvasóhoz"

Copied!
30
0
0

Teljes szövegt

(1)

Közel az olvasóhoz

Kovács Béla Lóránt

(2)

Hajdú-Bihar Megye földrajza

• A megye területe 6210 km2, lakossága 540 ezer fő.

• Három nagy földrajzi egysége: Debrecen, Hajdúság és Bihar.

• Kilenc kistérségre oszlik, huszonegy városa és hatvanegy községe van.

(3)

Hajdú-Bihar Megye községei

• Két ötezer főnél nagyobb község van a megyében: Egyek és Hosszúpályi.

• Az ötvenkilenc ötezer fő alatti település közül

• 1500-5000 főig 13, 1000-1500 főig 14, 500- 1000 főig terjedő 11, 500 főnél kisebb 5 van.

(4)

Hajdú-Bihar Megye könyvtárai

• A megyében húsz városi könyvtár és tizenhét települési könyvtár található.

• Az önálló városi és községi könyvtárak döntően a Hajdúságban találhatóak.

• Jelenleg negyvenegy ötezer fő alatti

településen működik a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer.

(5)

A KSzR könyvtárai

• A megyében a sajátos

településszerkezet miatt a KSzR könyvtárai döntően Biharban találhatóak – a román határ mentén.

• A bihari térség mellett a Hortobágy és az attól északra elterülő részek veszik igénybe a

szolgáltatást.

(6)

Nehézségek

• Gondot jelentenek az együttműködő partnerek közül az iskolai könyvtárak (Bocskaikert, Mikepércs).

• Hasonló módon problémát jelentenek az uniós pályázatok feltételei (TIOP Mikepércsen).

• A polgármesterek időnként bizalmatlanok a

kormányzati programokkal szemben, nem akarják levetetni intézményüket a nyilvános könyvtárak jegyzékéről (Újszentmargita).

(7)

Tipikus gondok

• Az önkormányzatok gyakran nem képesek biztosítani a szolgáltatás fogadásához

szükséges elemi feltételeket (pl.: fűtés, felújítások).

• Az önkormányzatok sokszor közmunkásokkal oldják meg a feladatokat, de azoknak a

képzése és cserélődése gondokat jelent.

(8)

Sikerek

• Iskolai könyvtárak esetében: jó szakemberek és megfelelő támogatás a polgármesterek részéről (Hajdúbagos, Magyarhomorog)

• IKSZT-k esetében: inspiratív környezet,

együttműködő szakemberek (Fülöp, Biharnagybajom)

• Önálló szolgáltatások esetében: felsőfokú

végzettséggel rendelkező könyvtáros, együttműködés művelődési házzal, stb. (Csökmő, Sárrétudvari).

(9)

Debrecen földrajza

• Debrecen területe 232 km2, lakossága 205 ezer fő, Magyarország második

legnépesebb városa.

• Megyeszékhely és megyei jogú város.

• Belvárosát úgynevezett Kertségek övezik, amelyek a XIX. század végétől

fokozatosan benépesültek.

(10)

Debrecen könyvtárai

• Debrecenben három nagy közkönyvtár található: a Debreceni Egyetem

Egyetemi és Nemzeti

Könyvtára, a Református

Kollégium Nagykönyvtára és a Méliusz Könyvtár.

• A Méliusz központi

könyvtárán kívül tizenkét fiókkönyvtárat üzemeltet.

(11)

Erősségek

• A Belváros könyvtári szempontból kitűnően ellátott.

• Debrecen iskolaváros, a polgárság igényli a közgyűjteményi szolgáltatásokat.

• Könyvtári hagyományai évszázadosak, képzett szakemberek élnek a városban, magas szintű könyvtáros-képzés van az egyetemen.

(12)

Hiányosságok

• A Kertségek könyvtári ellátása a hetvenes évektől kezdődően sok helyen elhalt.

• Szegregált jellegű városrészek alakultak ki, amelyek ellátatlanok.

• Az említett városrészek lakosságának döntő hányada havonta egy alkalommal sem hagyja el szűk értelemben vett lakóhelyét.

(13)

Célok

• Cél Debrecen közkönyvtári ellátásában meglévő aránytalanságok, a szolgáltatás

szempontjából lefedetlen területek könyvtári- információs szolgáltatási rendszerének

költséghatékony kiépítése.

• A polgárok munkaerő-piaci helyzetének javítása, a fogyatékosok és hátrányos

helyzetűek kulturális integrációja.

(14)

Modell

• A modell alapelve az együttműködés.

• A könyvtár együttműködik a szolgáltatások

kialakításában közművelődési, egyházi, szociális és egyéb intézményekkel, civil szevezetekkel.

• A partnerintézmények megállapodást kötnek közművelődési és könyvtári szolgáltatások

nyújtásáról.

(15)

Tervezett szolgáltatások

• dokumentumszolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés

• közhasznú információszolgáltatás, eTanácsadás

• könyvtári rendezvények, programok

• felhasználóképzés

• számítógép- és internethasználat

(16)

Debrecen új szolgáltatási pontjai

• Nagymacs

• Kismacs

• Nagysándor-telep

• Tégláskert

• Pac

(17)

Nagymacs

• Debrecen nyugati részén elterülő település.

• Debrecen központjától 15 kilométerre fekszik.

• Lakóinak száma 1200 fő.

(18)

Nagymacs

• Közreműködő partner: Debreceni Művelődési Központ.

• Lehetőségek: a partnerintézmény úgy alakította ki az épületet, hogy könyvtár fogadására alkalmas legyen; központi elhelyezkedése van.

• Nehézségek: -.

(19)

Kismacs

• Debrecen nyugati részén elterülő településrész.

• A várostáblától öt kilométerre fekszik.

• Lakóinak száma 512 fő.

(20)

Kismacs

• Közreműködő partner: Debreceni Művelődési Központ.

• Lehetőségek: a közművelődési intézmény több évtizedes működése során kitűnő

közösségszervező tevékenységet végzett; a helység alkalmas a szolgáltatások fogadására.

• Nehézségek: -.

(21)

Nagysándor-telep

• Debrecen nyugati

részén fekvő szegregált jellegű városrész.

• Az önkormányzat régi szándéka a területen a közszolgáltatások

fejlesztése.

• Lakóinak száma: 3000 fő.

(22)

Nagysándor-telep

• Közreműködő partner: Héra Családsegítő Egyesület.

• Lehetőségek: az egyesület rendkívül sok

családhoz eljut és már most is vannak könyves szolgáltatásaik.

• Nehézségek: szerződés a partnerrel;

együttműködés a Szociális Osztállyal; a megfelelő hely biztosítása.

(23)

Tégláskert

• Debrecen délnyugati részén elterülő

városrész.

• Tégláskert és Epreskert a repülőtér és a vasút közé eső elszigetelt városrészek, lakóik száma 3-4000 fő.

(24)

Tégláskert

• Közreműködő partner: Tégláskerti Református Missziói Egyházközség.

• Lehetőségek: egy aktív és fejlődő gyülekezet

támogatására számíthatunk; a könyvtárnak már a tervezéskor központi helyet szántak.

• Nehézségek: megközelíthetőség.

(25)

Pac

• Debrecen déli részén elterülő városrész.

• Lakossága 3000 fő.

• Egyes területein szegregáció jelei figyelhetőek meg.

(26)

Pac

• Közreműködő partner: Kerekestelepi Református Egyházközség.

• Lehetőségek: a partner egy új gyülekezetet szervez, amelyben szerepünk lehet; az új

templom kialakításában igényeinket figyelembe veszik.

• Nehézségek: részleges akadálymentesítés.

(27)

Fontosabb határidők

• A szerződések megkötésének határideje:

január 31.

• Adott telepítési helyre történő komplex szolgáltatás-tervezés, nyitvatartási idő

meghatározás: február 20.

• Állomány és arculati elemek telepítése:

március 17.

(28)

A projekt résztvevői

• Könyvtári Intézet: Fehér Miklós (szakmai konzulens),

• Méliusz Könyvtár: Tomasovszki Anita (könyvtáros),

• DMJV Kulturális Osztálya: Dallos-Nagy Gabriella (referens).

• KSzR-felelős: Csobán Róbert (osztályvezető).

(29)

Tervek

• Debrecen könyvtári ellátásához öt-hat további szolgáltató- hely hiányzik az

északi és a keleti területeken.

Különösen fontos lenne két helyen:

• Pallagon és Halápon.

(30)

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

igazgato@meliusz.hu

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A nálunk lévő kütyük segítségével bemérte a rejtett járatot, amit egy vadászeb és egy magánnyomozó korcs kölke sem szagolt volna ki: A liftet hívó gomb ujjlenyomat

Debrecen autóbusszal való elérhetőségi idejének változása Hajdú-Bihar megye 82 települése közül menetrendszerinti autóbusszal mindössze 64 település lakosai

Huszonegy fő 20 kilométeres körzeten belülről érkezett a piacra, húsz termelő 20 és 50 kilométeres körzeten belülről utazott a helyszínre, míg a maradék kilenc termelő

ményezése folytán árvaházat is létesített, hol a 6-—15 éves árvák szülői gondban és ápolásban részesüljenek, kiképeztessenek minden kézi és házi

Ezért ezekben az egyházakban is Krisztus egyháza van jelen és mťködik, jóllehet hiányzik a katolikus egyházzal való teljes közösség, mert nem fogadják el a primátus

A való élet mind a két irányban pompás modelleket kínált a költői képzeletnek, de sehol sem inkább, mint Debrecenben* Jókai komikaí hajlama itt érezte

Mi a probléma ezzel a tézissel, ha Dainton koncepciójának tükrében fogal- mazzuk meg? Adott bizonyos számú tartalom, amelyek önmegvilágítóak. Egy-

mint Hajdú-Bihar megyei szervezete (Debrecen), Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Országos Műszaki Múzeum, Textilipari Műszaki és Tudományos