• Nem Talált Eredményt

>/^AAAyrtrf <I.<2xWlAvvc ||b»>vi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg ">/^AAAyrtrf <I.<2xWlAvvc ||b»>vi"

Copied!
4
7
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

^ c^ ^ s y rC iX \ 2^ + v \ /A

í/^Íok-s

$>\<dL Q\r^o \y w

^f .t

I /\. Ó ~\v^vi c l A~

<w\^^

O U

rvw

a a J-A- k X^^ sx J x X í ^^ a a )

, eA/tW^ <?<2>UA/tAA^ rt^" -

>/^AAAyrtrf <I.<2xWlAvvc ||b»>vi^^' fu i*Vf

A j +^ a ,

t r v<j

t '

_*/]l^ A

n

a J o A a ^

^/iifer^iű^*!—amaa^

\jUxJU£^J <\\£. kkjul ’ Q /\ z \SLÁ A hj

'hfiA/w/

\A

/V\ajy^rvv^ /k/^ííMA^^A^l^i ^ U^i/j*>l>^ fr^' ,£*-

I a \^W^

VHS9

11 /l(/0«$XinnA/f <2Í>S>4Tí2^C^«^auA^rv^€-f MaVVúlÍ t^V <*>w4'V

\ií^AJLlJL^JLAA^JLA <

{^AaA^aM^ |UVaLO^ Í24MXL _ t^frí? >\vw4av^í<x/ /W\ iU i. 1 0 4

ö <W\Arff 4^ icrv Xk^1vU>^C^

lA u ^ h ^^>My^aÍAVv oa/W\A>, i*U?^

* &(A £ \.y^P \^fjLU Á y/

t oO <V\&xr^{ i , u H v J V \ > « K a Í ^ a A A ? ^f\<yutl't>V\^t. J<J/<LmJ IfLl7' <xíÍA^t\^/ia^A^ <^l

^°\H < ls * w *J

*\£a\a^

iliasrttw^aJ)^

# lU^6©

I^ í J^ am J d sím ^

/Ííí-fp»v«^

(V'tr^'t', i Jb<Lt'i/v\<2*vW*. íCAX^oi^\ ■Xw-il^.a-ljL^JL* ^4 4j&-{\J«-*-;

/ « 'fi f 0 ' • « „_,.0' ,i, ..A. Ili.. .J Pa-., i L . l , C.^u ««u í . f.

luiruív^f ^ W^vvc atÍ^slí-U^ oÜ«lW

Ue+M&t+Jb, Aty^

a<\^ C*V

eHo

|í<&H<rV'

ím J

i/t /VA^<'«>í4-*-^'*A',

-{ j *M - a J)

/|*^cjj-j*-1a-*/T'I

Q

50V c Í*Y'

*jtvu> Jk/ütá&c^ ^ o x í mJúfv^y

\>W, ^ lo$Ui- ^ ^ , W . f ^ , Aa*u> acy.

'VvW ow ^

MiS^

kAK^

wpufe r^ , 4 ^ - 4 ^ k W v^ v; ( 4 fci^ U W

4vi^^

{Ánh*M >

; -

f

Mg iSjCT- A oi£^ w % ) a A ivo^ J 4 ,Jlv .

^ ^^^'vfMírvvv^ ^

(juT*2jyy~cc<*

^o^-«- 4^ - ^

o W íw « i f l w ^T/t

iMrO VUAJ^

jST)í>.^>4í( eVUv^- | i ^ w , e i £ X Í^ + ^(1 ^ (Xt^l^r^t

" AfiAiM *- ^J$[lXdldb w /^ ax J.

lAJű^xt- i*^' ^

aXbJiIflj^^Jl,'

A^trCvt^, L í^ mvUw ^

P^JL

W U iW j*'

bfi+JL?

A^^<^y etu^rvvvdL^L$a^ iVo«^t^ ^/vrvW^-

^ - « v u « — a ^ i ^ t <%v^c.

ti

(2)

ICiííooUíU' ^kíJf- /íüV ^ ^ nv®1

^Vb^vaajlvvaXIV <Vvurí+, i\,<u^ 4v^Mnf

-t&hgeB <w

KAj{^d^{r\

M^^y^AAAAJ^vf- ÍL ft M^ a J M l\A Á.\jXS^t^^

/ l > ^ L t V ^ T / M a ^ - < w * oM l+a aJ a A Í a ^ - a T / U v ^ f ^ ^ L

u ^ ) & r > r l < x ) t*> < ^ , Í u h ^ * J ( a 5/ o ^ y * v v * v ^ .

j^> a>f^ U-4 wV ^ WWM^ /Y^^a^ítv

a^W y\y\ jbü^fbaLikJ* (Lcz^J

4a/yi^iU-uO ^r&^v

{pwAxJtJlí

<w/Xa>-«_.

<lA\k^xaa^

^Ma/v •- *3) 1<*^Aa^u^

a) iJl^f infqLM M s

/V\/aaa4 tfu£<UV'U^«) ^ **JW w V

ej VKjLffjL'

V U > f } ö U l é ^

(yvvvtS^Av^

tÁffl+M s

/t^ZvJ

i^^OAM y (^M ^LM -M a

■V^aaa. c-, í>v^A||l^rirVvM

i-tdpiMiJ Ifi-- <\M A^~\w <CfTy

. fo*Af av ijw Á itrt^ L -'

ll-M^y VtX^aXtA-Ls' \ft\dsO

w ^ a j j u f ^ Aj

j L H ? . 3 ív

XjivuUVeíZS

{^űjXlu-()lJ*vaA~.*r , vtXf"

* > < V vv< x*L‘ X ^ i — - - * ■ * « - v

:eÍM ^ *«- ^ <w v^Ai^ iiu

qcrc ~~ \ üv C

~ /{^)

\]f“f

ix/l\C^

AaxX^-*-^/

J^té^ [ c ^ a ^ viM ^L£~Jh'

^

fUu hdbl^jL:-fi*d<d+v*J,

vu^

U- faAuHtJ huU^f^f

2 W ^ _

d*fyJLM?.tíL.

AA^jA ot^ 1

\\Oj^*s%T y .^f y

(Vaa>v/V~ ^ ^

\)íILnJ/»

« la 1 am J fctyufotMtfi (&*jy)(4$L

#

ít|-^v4^7

(3)
(4)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

&lt;in&gt; 1876 das jüdische Jahrbuch: Zsidó évkönyv Franklin Gesellschaft 1876, und gab in demselben Jahre seine Sammlung unter dem &lt;Ti…&gt; Titel: „Gedichte von Josef

The question still remained that how many syllables a &lt;VqV&gt; or &lt;VkV&gt; sequence to be read, and parallely another question is to be asked: Is the &lt;VqV&gt; and

Statisztikailag bizonyítottam, hogy a takarmánykeverékek és a vágócsirke ára között igen szoros (R&gt;0,96; p&lt;0,05) összefüggés van, ugyanakkor a takarmány

171 Topa Péter appellált a Korpa &lt;…..&gt; tiszteletreméltó korára, Bunkó odavágta neki, hogy &lt;nyolcvan&gt; nyolcvan farkas nem is fér el egy bokor

troubles dans le royaume &lt; fiscalité importance des frontières Nord-Est 1552 &gt; entente &gt; princes allemands Trois Évêchés (Metz, Toul, Verdun) Charles Quint &gt; guerre

ha k = r, akkor: névérték = nettó árfolyam (ekkor k az ún. par kamatláb) ha k &lt; r, akkor: névérték &gt; nettó árfolyam (diszkontkötvény)..

• Assemblée nationale &gt; Versailles &lt;&gt; Paris &gt;

Az elhízott tehenek ellés után is rosszabb termelési mutatókkal rendelkeznek alacsonyabb kondíciópontú társaiknál ugyanis 9B9@GH7?:MK?5G&gt;9;9HK9;,

Az ilyen hat pontpart Hesse mäsoclrenclü imoluti6han :\ll6 hat pontpä.rnak nevezi (az i. mfisodrendii involuti6ban levö hat pontpar feltetelenek felk&lt;:&gt;- re

Itt &lt;...&gt; minden és nem tudják, vagy nem akarják elismerni, hogy van egy Adynk, aki nagyobb mint tiz Petőfi és száz Gyóny s nem tudják, hogy van Pesten egy ember, aki

attribute Set&lt; Struct Cím{ string lakcím, Set&lt;int&gt; telszámok }&gt; lakcím; Struct-on belül nem lehet kollekciótípus illetve két kollekciótípus sem lehet egymásba

HauHOHajibHoro MOHHTCTa BHP no ne- naM M&lt;t&gt;J\ aaeT o63op HCTOPHH OefleparotH H VHacnts BCH-. repCKHx cneitHa-iHCTOB B

O-6 - Live Demonstration: Dynamic Voltage and Frequency Scaling for Neuromorphic Many-Core

a) &lt;S&gt; E vizsgálatoknak két formája terjedt el: Az egyik vizsgálati forma az oxitocinterheléses teszt. &lt;/S&gt; &lt;S&gt; A méhkontrakciók csökkentik az

[r]

a) &lt;S&gt; E vizsgálatoknak két formája terjedt el: Az egyik vizsgálati forma az oxitocinterheléses teszt. &lt;/S&gt; &lt;S&gt; A méhkontrakciók csökkentik az uterus és az

The normality test of residues (Kolmogorov-Smirnoff test, SL&gt;), and the Levine’s test (SL&gt;) showed statistically proven difference (SL&lt;) between the untreated

attribútumra vonatkozó feltétel: &lt;attribútum&gt; &lt;típus&gt; CHECK (&lt;feltétel&gt;) sorra vonatkozó feltétel, relációdefinícióban: CHECK

A kikövetkez- tetett [zw] hangkapcsolatot a hieroglif luviban ugyanis nemcsak a mindezidá- ig kizárólagosan figyelembe vett &lt;zu-wa&gt;, hanem pusztán elméletben a &lt;za- wa&gt;

[r]

(Az alábbi példákban &lt; &gt; jelek között feltüntetem az adott igenevek argumentumait, nagybetűkkel jelölve azt az argumentumot, amely az igenév alanyaként

FINK, Inequalities Involving Functions and their In- tegrals and Derivatives, Mathematics and its Applications, 53. YANG, On a Hilbert’s type inequality and its

INFILTRATION (INF)RETENTION (RET)EVAPORATION (EVA) if k f &gt; 10-6 if pollution sensitivity if &lt; 2,5 m if &gt; 15% if no RDh h if &lt; 37°C VfRiverbeds and river banksSS