3. ciklus 1912. év.

Teljes szövegt

(1)

1912 október-november.

A

főváros

építkezései.

IX. évfolyam, 10-11. szám.

3. ciklus 1912. év.

r: z N <fl

cl ...J '0 11.

<fl

..: o ..: :?!

f-<

Z

51

cl

--l

'o a...

>- o Z

<fl U

'o ~ z

ct:' .ll..!

:?!

;>

'0 11.

'o Z ct:' ll..!

<fl

....: N ...J

..: co

..: ..:

...J --l

..: o

~ i!l

<

U f-<

::J I

....: N

:r::

<o

>

'0 ...J

(2)

-~ ~

....

~~ .. -=...:\. ...

I I I

....

I I . I

. ...,

I

li

'~ " t I ..

r-: tL.I ...J tL.I

::;;

tL.I

...;

..: ...J

" ' . :':~_ ... ~.;.n

~

l '

j o ::.::

~

.\ ~ :;( u

~1 ....

::>

I

r

t i- ..

Th, ~ 1~

"~"l

,

..

~

-< N

:r:

1

1

'o >

·0 ...J

f.-....~".

-

(3)

MANZARD.

HOMLOKZAT.

Il., LÖVÖHÁZ-UTCAI ISKOLA.

3

BALÁZS ERNŐ rőv. MÉRNÖK.

1*

(4)

4

il

I~

I

I

.;

r:

~ ~ z

~~ N <fl

" a

=-2 -i

'0 IL.

>- Z o

<fl U ..:

-i ..:

(5)

?~ ~ crt?, t. t..tLE:LETI-A~IiJZ

t;~;':1

l:

,.

rll"'r.r;!'_if" ~ U .. !t'!t-" T''''T~.~~~r .1 r,,,.:~~.E."

, .":)~,,~~~.1<i,,1

~1-'--' ,,'~'

J

[. EMELET.

_ .<' Dl. E.MEL'E.Th''\Ll\PReJ'Z. 'f "

rlP< JC2\\"~" IIbM/C,." E. ,_l t i ,\

:~, .

l ~~$Jt~,~~~J~ 2 ~ ~1.~~ ~I··

III. EMELET.

Il., SZEGÉNYHÁZ-UTCAI ISKOLA. BAUMGARTEN SÁNDOR ÉPÍTÉSZ. [,J1

(6)

III

I ill

6

if) N

-LeJ

a:

f-o 'ILl

o a:

cl z -< cn

Z LeJ

~ -<

o ::;;

-< ::J p:)

(7)

7

<fl N

.1 'tU

e:

r-

'tU

-< z ::;;

...J

-< :.:

...J

:r:

, tU s:!

rr ~ ;1 l cr::

" ,!

\ .~

r-:

[ .?~ ' N Z

cn ': cl

~

• •

!'l ...J

.I ~}" 'o I-< <fl

, ..: o

... ~ ..:

~ - ::;;

,

-l

:!

r-:

z N <fl

cl ...J

'o ti.

>- o Z

..(

<fl

U ...J

..: ...J o ..: :.: ~

:;: u

c-~ ,

tU cl ...J tU >

'o Z ..: a.

a.

i

(8)

8

II

--~ ,

....:

N cn '''-I

a:

f-o '''-I

~ z

::;;

~ -I

:<

u f-o

~ I

"-I cl -I ILl >

-o z o..

;::

:>::

-I :r:

u ü:í

~

(9)

. . ,' -»I.!

. 1' -

. . .f, . -. ~

. f"i ,:

: ... i }_\

ci CG ..;

N

Z ..;

::E

:;;:

U fo.

;:J

"-J cl ...J

!LJ >

'O Z o..

a:

(10)

lu

r-: ...:

N ::.:

:3

::;:

O :::::

(11)

II

~. -/.i-t-,

i

-,0",-

-:r-

~..--.-=,

_öt; ---'~--;t-'"I .. ' - - - - - 4 - - -.. ~ - - . - -, _..>r-·==-.IIH

I ,-,

lf-

I , , L , I i i I I I I I I I I i l, 1 I i I I I

-g

I

.-&4- .~

~~._!'tl..l~

. _ - - - - ' ... L -

~ t-·==-? .... r-,...::.~._ -

VIII., DUGONICS-UTCAI ISKOLA. FÖLDSZINT. SZABÓ GYULA FŐV. FŐMÉ~NÖK.

(12)

12

1-

VIII.) DUGONICS-UTCAI ISKOLA.

I. EMELET.

jloI:I:W-t:P:JL~

~

::.

II. EMELET.

;

~---

SZABÓ GYULA fÖV. fŐMÉR.NÖK.

(13)

~

t=========;:;========t==~

;,

-o~"P~ "'''~''~ '''~- sq ~ = ~======t=======:=;;;;::======---=-=--H-,

I I I

l cl .lL J

I I I -I -

I I

L,=~ _'

rt

-i o

:

~

- I---

lll. EMELET.

13

VII 1., DUGONICS-UTCAI ISKOLA. HOMLOKZAT. SZALJÓ GYULA I ÓV. FŐMÉRNÖK.

(14)

14

FÖLDSZINT.

IX., GRÓF HALLER-UTCAI TISZTVISELÖHÁZ. PECZ SAMU MÜEGYETléMI TANÁR, Í:I'ÍTf.s7.

(15)

15

EMELETEK.

IX, GRÓf HALLER-UTCAI TISZTVISELŐHÁZ. PECZ SAMU MŰEGYETEMI TANÁR, ÉP!TÉSZ.

(16)

o:

IX., HALLER-UTCAI TISZTVISnl1HÁZ. SZUTERRÉN. PECZ SAMU MŰEGYETEMI TANÁR, ÉPíTÉSZ.

(17)

l

01 01'~ • • • • U~ . . ,,_.~ • •• • • ~.-''''\o..~ . .,~ .... _ ..... ~ ... '"

'1\

\

• •• • " • • . ~~ .. JI • • rs...~ ••• -" •• JI.JI."' .. ~ ••. ,,'" ... .JI.,. ... .

1 1ClD T •. r r . I' . , ...

HOMLOI(ZAT.

IX., GR.ÓF HALLER.-UTCAI TISZTVISELŐ-HÁZ. PECZ SAMU MŰEGYETEMI TANÁR., ÉPíTÉSZ.

-.J

(18)

18

,~

: ':

J

I I

I I

,

, I

I

I

I .~.---';

.

'

. .

J:'

(19)

19

r-" -,

J , ; ~ . ,

I '

.~.,

(20)

20

II~ B ~ II~

a:

m~ [I~ g~

mTI !ft]

I

r:

..:

N :.:

o ...J

:s o

1:

_iiiF====~-i--1 ~

..:

...J cn ;;:

~...-=4---+--l [::::

-;:J

..: I

-11.1 z

< ~

~~iF==lL---L-...--j :;

(21)

..

UJ

hi UJ

>

c:: UJ i-

<c

-<

i-

o ...J

<c c-o::

-ll.]

"l

:le -ll.]

i-N -<C

:r:

--< O N

(j) c::

O cl -uJ c::

"- ...J

<C

:r:

U

(j)

J ...J UJ

~

21

(22)
(23)

22

WELLISCH ALFRÉD

ORSZÁOHÁZTÉRI BÉRPALOTÁJA.

RELIEF AZ ORSZÁOHÁZ FELŐLI HOMLOKZATRÓL.

TERVEZTE:

WELLISCH ALFRÉD.

(24)

RELIEf A VESTIBULEBÓL.

WELLISCH ALFRÉD ORSZÁOHÁZTÉRI BÉRPALOTÁJA.

TERVEZTE: WELLlSCH ALfRÉD.

~ w

(25)

24

RELIEF AZ ORSZÁOHÁZ FELŐLI HOMLOKZATRÓL.

WELLlSCH ALFRÉD ORSZÁOHÁZ I ÉRI BÉRPALOTÁJA. TERVEZTE: WELLlSCH ALFRÉD.

(26)

25

RELIEf AZ ORSZÁGHÁZ fELÖLl HOMLOKZATRÓL.

WELLlSCH ALfRÉD ORSZÁGHÁZrÉRI BÉRPALOTÁJA. TERVEZTE: WELLlSCH ALFRÉD.

(27)

'26

RELIEf AZ ORSZÁGHÁZTÉRJ HOMLOKZATRÓL.

WELLISCH ALFRÉD ORSZÁGHÁZTÉRI BÉRPALOTÁJA. TERVEZTE: WELLISCH ALfl{ÉD

(28)

27

RELIEF AZ ORSZÁGHÁZ FELŐLl HOMLOKZATRÓL.

WELLlSCH ALFRÉD ORSZÁGHÁZTÉRI BÉRPALOTÁ)A. TERVEZTE: WELLISCH ALFRÉD.

(29)

KAPUBEJÁRAT.

WELLISCH ALfRÉD ORSZÁGHÁZTÉRI BÉRPALOTÁJA. TERVEZTE: WELLlSCH ALfRÉD.

(30)

29

KAPURÉSZLET.

WELLlSCH ALFRÉD ORszAoHÁZTÉRI BÉRPALOTÁJA. TERVEZTE: WELLISCH ALFRÉD.

(31)

30

VESTlBUlE.

WELLlSCH ALfR.ÉD ORSZÁG HÁZTÉRI BÉRPALOT ÁjA. TER.VEZTE: WELLlSCH ALFRÉD.

(32)

31

LÉPCSŐRÁCS.

WELLISCll ALFRÉD OR.SZÁOHÁZTÉRI BÉR.PALOTAJA. TERVEZTE: WELLISCH ALFRÉD.

(33)

32

R.ÉSZLET A VESTIBULEBŐL.

WELLlSCH ALFR.ÉD OR.SZÁOHÁZTÉR.l BÉR.PALOTÁJA. TER.VEZTE: WELLISCH ALFR.ÉD.

(34)

RÉSZLET A VESTIllULEBŐL.

WELLISCH ALfRÉD ORSZÁGHÁZTÉRI BÉRPALQTÁIA. TERVEZTE: WELLISCH ALfRÉD. ~

(35)

RÉSZLET A VESTI BULEBŐL.

\X'ELUSCH ALfRÉD ORSZÁOHÁZTÉRI 13ÉRPALOTÁJA. TERVEZTE: WELLlSCH ALfRÉD.

w ;j>.

(36)

35

-UJ c::

o: u...

...J

-<

:c u

(fl

:J ..J UJ

~ UJ l-N UJ >

CC UJ I-

..:

~

O N

(fl

:c

U (fl

:J ...J UJ

~

(37)

36

KANDALLÓ. TERVEZTE: WELLlSCH ALFRÉD.

(38)

37

:i o

-l « 1;l

(39)

38

KANDALLÓ.

WELLISCH ALFRÉD LAKÁSA. TERVEZTE: WEtLlSCIi ALFR.ÉD

(40)

WELLlSCH ALFRÉD LAKÁSA. ÚRISZOBA. TERVEZTE: IFJ, WELLlSCH ANDOR.

(41)

40

cr: o

cl z

<

:r::

u <fl

:i ...J UJ

~

(42)

WELLISCH ALfRÉD LAKÁSA. LEÁNYSZOBA. TERVEZTE: WELLISCH MARGIT.

:t

(43)

Ilir I!j

I

42

[Lj l-N [Lj

>

[Lj I-

:r: u

<Il

:i ...J tu ~

(44)

Mai számunkban közölt Országház-téri bér- palotának föld-, kőműves- és elhelyezőmunkáját

Black és Holitsc/zer építőmesterek végezték. Ács- munkát Wellisc/z Náthán utóda ácsüzlet. Tetőfedő­

munkát Dobai János cs. kir. udv. tetöfedőmester.

Bádogosmunkát Scklick-gyár r.-t. Kőfaragómunkát

Seenger Béla cs. és kir. udv. kőfaragómesfer és Stem Károly kőfaragómester. Márványmunk:ít Fischer János és fia kőfaragó mesterek. Gránit- burkolatok : Gyulai Bernát kőfaragómester. Műkő­

munka: Me/occo-gyár r.-t. Szobtászmunka: Moiret Ödön szobrászművész és Ney Simon szobrász.

Padlóburkolati munka: Sc/zön Adolf. falburkolati munka: Urbach Miksa. Asztalosmunka: Thék

, Endre gyár r. t. Lakatosmunka: Polgár és Müller

lakatosmesterek, Grünwald Jenő (Nagyvárad) és Virág és Faragó lakatosárúgyár. Mázoló-és szoba- festőmunka: Reitzer ferenc és Fiai. Üvegesmunka : KO/lll Vilmos. faredőnyök: Magazillel' Lajos.

Vasredőnyök: Paschka és társa. Tapétázómunkák Sildfeld Sámuel. Vízvezeték, csatornázás és központ.

melegvízfűté3 berendeLés : Lukács és Huppelf, Villanyberendezés "Unio" magyar villamossági r.-t.

Tűzhelyek: Lakos Lajos cs. és kir. udv. lűzhely­

gyáros. Bronzkapu : jungfer Gyula cs. és kir. udv.

lakatosm. Luxfer felülvilágítók: Haas és Somogyi.

Parketamunka: Egyesült parkettKYárak r.-t. Üveg- mozaik és üvegfestmények Roth Miksa cs. és kir.

udv. üvegfestő. Személy- és teherfelvonót Freisler Antal felvónógyára készítette.

Tervpályázati határidők:

jan. 28. Be3ztercebánya polgármestere : színház- vigadó tervezése. Díjak: 1400, 1000 és 600 K.

o

. 43

jan. 3/. Nyirvízszabályozó lársulat: hivatal- és bérházépület tervei; díjak: 2500, 1500 és 1000 K.

febr. J. Nagyszebeni ág. ev. egyházközség:

gimnázium- és reáliskolaépület tervezése. Díjak:

1500, 1000 és 500 K.

febr. 4. Nagyszombati Gazdasági Bank r.-t.:

emeletes székház tervezése. Díjak: 500, 300 és 200 K.

febr. 10. Késmárk város polgármestere : állami elemi iskola tervezése. Építőköltség 120.000 K;

díjak: 1000,500 és 300 K.

febr. 15. Komáromi munkásbiztosító pénztár:

székház tervei; díjak 1000, 500 és 300 k.

márc. l. Mezőkövesd község elüljárósága: szabá- lyozó és szintező tervek elkészítése.

márc. 4. Magyar Mérnök- és Építész-Egylet:

egyesületi Aranykönyv és állása; díj: Ybl-érem.

márc. 4. Magyar Mérnök- és Építész.Egylet:

a budai szerpentinút falának díszítése; díj: ezüst- érem és 100 K.

márc. /5. Szent-István-Társulat: Jézus Szent Szíve és a Szííz Mária szobra; díj: 500-500 K.

márc. 31. Ausztráliai államszövetség: főváros

tervei; díjak: 34.000, 15.000 és 10.000 K. Nemzet- közi pályázat.)

okt. l. főispán, Nagyvárad: Tisza Kálmán szobra (50.000 K.); díjak: 2000, 1000 és 500 K.

nov. 12. Erzsébet-emlik biwtlsága: az emlék tervei; díjak: 15.000 K, 10.000 és 6000 K.

19/3. ápr. l. Miskolc város: Kossuth-szobor tervei 36.000- 40.000 K).

o

(45)

44

Tervpályázati hirdetmény.

A Kolozsvári Munkáslakásépítő Szövetkezet a Cukorgyári-út és Szamos- falvi-út által határolt területen építendő munkáslakás- telep

elrendezési (szituáció) és házterveinek

beszerzése céljáb61 ezennel nyilvános pályázatot hirdet a következő általános feltételek mellett:

1. A pályázatban részt vehet minden magyarhonosságú építész, vagy mérnök.

2. Pályázni lehet az elrendezés i tervek és háztervek elkészítésére együt- tesen és külön is.

3. A pályázat titkos, vagyis a tervek jeligés levéllel ellátva, lepecsételve nyujtand6k be a Kolozsvári Munkáslakásépítő Szövetkezet igazgat6jához (Deák ferenc-u. 6-8.,

1912. év március hó 7-én déli 12 óráig.

Később érkezett tervek nem vétetnek figyelembe. Postán vagy vasúton érkező

pályaterveknél a feladás ideje mérvadó.

4. Az általános elrendezési tervrajz l : 1000 mértékben az utcai és tér-

kiképzésről szól6 részletrajzok l : 1200 mértékben készítendők.

A háztipusok tervrajzai (homlokzati, alap, metszetrajzok) l : 1200 mér- téküek legyenek.

5. A tervekhez műleírás és hozzávetőleges költségvetés csatolandó.

6. A tervek készítéséhez szükséges adatok (helyszínrajz, építési programm), a nevezett szövetkezet igazgatójánál díjtalanul szerezhetők be.

7. A pályaterveket a Kolozsvári Munkáslakásépítő Szövetkezet igazgató- sága által kiküldendő bírál6-bizottság fogja végérvényesen elbírálni. A bírál6- qizottság tagjai: a Magyar Mérnök és Epítész Egylet kiküldött je, a Magyar

Epítő Művészek Szövetsége kiküldött je, Kolozsvár szab. kir. város kiküldött jei és ezeken kívül a Szövetkezet igazgat6sága által felkért szakértők. A Szövet- kezet fenntartja azt a jogát, hogya kiviteli tervek elkészítése iránt szabadon rendelkezzék, illetőleg díjazott, vagy megvett tervektől esetleg teljesen eItekinthessen.

A díjazott, valamint megvett tervek a Szövetkezet tulajdonát képezik, a nel)1díjazott, illetőleg meg nem vett pályamunkák a benyujtáskor kapott elismervény ellenében a pályáz6knak visszaszolgáltatnak.

8. aj Az elrendezési (szituáci6) tervekre vonatkozó díjak:

I. díj 600 korona II. ,,400 "

Két terv megvételére 150- 150 korona.

bJ

A háztipustervekre szánt díjak:

I. díj 500 korona II. ,, 300 "

III. ,,200 "

Három terv megvételére 100- 100 korona.

Kolozsvár, 1912. január 18.

A Kolozsvári Munkáslakásépítő Szövetkezet

Dr. Jakobi Kálmán s. k. Kun Béla s. k.

elnök. ügyvezető-igazgató.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :