• Nem Talált Eredményt

NYELVTÖRTÉNETI SZÓTÁR.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "NYELVTÖRTÉNETI SZÓTÁR."

Copied!
832
0
0

Teljes szövegt

(1)?^^í^:ii3Íi;,^^.-. S^iíí«;|^iSí]MiíVi;;'!Í*>^V^i^.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) U i ). 1. I. MA«iYAR. NYELVTÖRTÉNETI SZÓTÁR..

(8) LEXICON. LÍNGÜAE HUNGARICAE M\] ANTIQUIORIS. AUSPICÍIS ACADEMIAK 8CIENT1ARUM HUNGARICAE KDIDERUNT. GAimiEL SZARVAS ET SIGISM UNDU S SIMONYI.. VOLl MEN. ALTERUM. J-S. lUDAPESTLM SÜMPTIBÜS ET TYPIS VÍCTORIS HORNYÁNSZKY ACADEMIAE MDCCCXCI.. 1.1. BH ARII.

(9) S. MAÍiYAR. NYELVTÖRTÉiNETI SZÖTÁR A LEGRÉGIBB NYELVEMLÉKEKTL A NYELVÚJÍTÁSIG.. A MAGYAE TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL. SZERKESZTETTÉK. SZARVAS GABOK ES SIMONYI ZSIGMOND.. MÁSODIK KÖTET. J—. BUDAPEST KIADJA HORNYÁNSZKY VIKTOR AKADÉMIAI KÖNYVKERESKEDÉSE 1891,.

(10) n.

(11) : :. :. J.. JÁCINT, HIÁCINT, EXÁCUíTUS: IKlbiC.. [der. -ISI.. Mardoclievis. livacintb].. V. liacban iacinctiuos zinScbeu (BécsiC. 67).. kezei völéesek,. Tesek iacintossal f fflei (D6brC. 479). Yaejnktos. Fülbe. C. 301).. két. való,. örög'. Kecsk:Ötv.. (Radv:Csal. n.281.. k. hiacintu-s. 276.. 319).. Jajdul. liyaeintlms. Én a nem. tel-. kewuek (Göm.vagyon. benue. Hiacinlus. (Illy:. JAJ:. [veuator. meg-jajdül. 1) vae,. Jáger-kés (Betbl: Élet. 280).. jiiger]-. ;. bei C. proh dolor. lieu,. «eh, o web PPB. Jay jay: abu, ebeu,. embernec (vae. Oh. yay, ki eer)' azt,. (JordC.. nem. Bethsayda. meg. tantorodtakkal. (vae. tibi). yay. Porozaym,. tene-. mundo) az. (vae. meg nem. A. 48).. HRom.. :. 1. 1. f-vezér. ).. ha a mi unink. azt-i.s,. jajdúlunk (Pázm: Préd.. Jajdulás. Twn esmeg zent Ferencz Pázm: Préd. 554. Ki'.).. ejulatas Kr. (wehrufj.. :. Jajgat. Jay ez meg tantoroytoo vylaghnekwnk igen bodogtalan byuwjay ennekSm (TiliC. 26). Jay myt. MA.. exploro C. deploro. ejulo, plango,. :. weinen, heulen. a) Enekletthwnk tynektek es nem tanczolatok, yaygafank es nem .syratok lamentanmus et non plaiixistis (JordC. 386). Az ördögök az eegben kezdenek iaigatiii (DebrC. 218). Sivalkodnak, jajgatnak (MA: SB. 133. Zrinyi I. PPB.. [Ijeweinen].. :. (409).. uak (ErdyC. 552b). swknek (VirgC. 49).. Jay. O. 124). Jay o nagy viszszafordnitságnac (Helt Jay ha meg chak egyszer láthatnám az szép veres karma^^in saruba koppogo nemes hölgyemet (Helt: Mes. 464). J.iy iay, hona legyec ? (Helt Krón. 821 Jay azoknac, kic sziunyel keresztyenec (Bom: Ének. 81). 3) [clamur plorantisj raiseria, calamita-s Sí. [webgeschrei, jammer, elend]. Nag yaytb. myelz (CornC.. Mes. cv Illetlennek találom. :. kinnyán és halálán. 57).. 47).. wr ysten. tellyeseyty. vylagbnak. ez. (MünchC.. Gyöngy: KJ.'. 19.. nagi ke-serw iaydula.st (VirgC. 34.. valiak (DebrC. 210).. mykoron ezeket be. Yay teneked (387). Yay. 172).. ked. i. miat a gonozbolat. liomini), ki. Jai azoknak, kik eh fele blcesegfit. MA. Jay az. vae vae!. (Gyöngy :MV.. megvert testem, és. is. 487).. PPBl.. 294.. NéttiGl.. fáj. haragjában tépi szakállát és jajdul (Kónyi. isieniinU :. várt szégyenen busúluk,. azon jajdúlok (Gyöngy: Char.. Préd. 157). Biátzint-kS (Gyöngy: Char. 85).. JÁGÉR. plango Sí. [aufschreieu, ein jammergeschrei. ejulo,. :. erheben]. Titkos óhajtással gyakorta jajdúla. fénlikiiala kira)i ni. 76).. OUy. (Kónyi:. keservesen jajgatott, hogy a király. ^^^í.. figyelmezte. 6tet. Szegénység jajgat hajlékában íSzD: MVii-.. 2).. b) Yaygattyak. 379).. plangebaiit et lameu-. as syrattyak vala hwtet:. t. 270).. eum. tabanlur. (JordC. 613). Jaygattiac. gattiac,. midn. belle az igazságot. ackoron, es sirnac. ezt. Úc a. e Babillon vezedelmen (Mel: SzJán. 439).. szent irast. iai-. azonnal elleu-. bizonyettiuc,. :. kezde yay,. :. alevat planctnm. ha ÖVI keel. magimm. (XémGl.. yay (ÉrdyC.. eei-. ohajiasa (XagyszC. 347).. De. az iiás. jajt. Bj-nnec.. 40b).. nek íRMK. n.l95). Ámos próféta pedig. mond és. jajt,. le yl. (Bal:CsIsk. 325).. Az. Préd. 842).. :. De minem. .389).. illetlen. Az. öröm sok. iaya, auag". az fösvények-. gassatok minket (Thaly. Jaj-lamentátiót rólad énekülnek (Thaly:. lenség forralt olyan zúgott (Gyöngy. .. lúgot,. MV.. 1. >.. Hány. NA.. VÉ.. 1.202).. vagyon. millió-lélek. hogy az ártatlanok. elA,. Préd.. (Illy;. végre soknak. melytSl. földnek gyomrában kinban jajban (Fal:. a végre vedd. jai?. II.. MA.. 140).. jajjá ha,sson. A. Az egyenetföle. közli,. nagy. jajra. a. ott-alatt. pálcát. :. (551).. 6Jaj.. Adal.. minket,. Sirassatok. U.44). 1.292).. Ki. kezét,. jaj-. ki lábát,. ki. 124).. :. en hoziam ta.sal. 112). .lan.. bílitben, sirasban, iaigatasban. ohaytia az. my. (DöbrC.. nyanalyassagyiikat es. Lészen isz.szonyu vérontás, jajgatással 150).. F8ehke hoszu. jaigatással. 299).. Jayga-. b\vneynket (VirgC.. (Com:. és bógéssel. chak ohajtya társát. (Zrinyi. ASyT. 232).. nem. könyve. :. Jajgatás : ejulatio, planctiLs, plangor C. ejnlatua Com Jaii, MA. das heuleu, mimas.siges weinen PPB. Fordolatok meg. Jajgatkoz-ik. az égbe (Fal. cseppekkel. fiát. 62.. :. [ejulo. wehklagenj.. ;. Azon. hogy azokból az hezak.sagokbol. bizouyétja,. 215). Sirva fakad, jajjal. jajgatta. siránküz.á.«sal. HRom.. jajt kiált. sok keserues iaioknak kinoziei lészen ez a. (Megy;. Siratják, jajgatják. társát jajgatta (Kónyi;. nagy. fejedre számlál (Kisv: Adag. 520).. jajt. Orvosolhatatlan. A. (Pázm. bfinökért. ee.s. azokra, kik drága ágyakban, gyenge pelhek-között alii.«zékony-. kodnak (Pázm. es mint az bekac a deret, uehezlie (Mon: SzSegits. 281).. várasokat, és tartományokat jajgatta, siratta. Préd. 442).. Ha. 64).. zic,. Gergely,. szent. iaygatkozo. és. si-. ránkozó szavok hallattatot az embereknek (Lép PTük. L27). :. hull (Fal. bajom,. RP.. s. Vers.. :. majd. Szóltam Péter uram nagy nékem a sem mondhatom, mily fájdalmas jajom (Gvad. 880).. ki. :. !. [Jajog]. 27).. Jajgás. Oh. [Szólások).. mynd. sebesythwen. hogy veszik. jay wezyk mely yghen. !. testeetli. mvnd. tbor. leezen. az,. (ÉrsC.. 143).. Jaj. éles. lelkeeth. mire jöttem ez földre ? (Pontian, Jaj hogy ve.szek i. is. :. [ejulatio. ;. wehgeschreij. (CsomaC. 64).. indulna iaygásán (Csákt: AU.. Jajos. :. Még. kszikla. 7).. miser, calamitosus Kr. [jamraervoUj.. és. Jajos. ima-. dalmas állapatunk (MHeg TOszl.^ 1:61). A jó mtmkasoknak örvendetes sententia, a gonoszoknak jajjos sententia mondatik :. (u. o.). [Közmondások]. Hol a fú. BCsák.. el. esik, jaj ott. .M.. a tagoknak (Matkó:. (Szathm Dom. :. 184). Siralmas. esetnek (Szathm: Cent.. 61).. NVKLVTÍÍKT SZÓT.ÍK. II.. 4).. és jajos. gyfimSIcsei. vaimak az. Jajjos pohárt ivott (Czegl: Dág. 1. Elöb.

(12) :. :. .I.UfUOUlr-.IANKKR. .IAKAR-l\Mlif>K. bor italban,. Mert e. csak. a. tarcs. ezentúl (ezentflIJ elfolynak (Tlialy: Adal.. A. l.C3i.. Nehéz iámborúl hamar gazdagnlni. 63).. aut iuiqui haeres. U. extra i>ublicam viam ne deflectas. jajoanak. (67).. iíimbor. dives aut iniquus. :. .szaua. szaua:. isten. Ak;ir kiis iambor addig. (82).. míg aluszik (198). Jámbor fogad fogadá-st. aghebállya meg(91j. Jámbor fogad fogadást s agob a ki meg állya (OsegI BOorg.. 21).. :. kárhozottak-. 81).. rosszul ve.«!teglett órák-. Jámborit probum. kire harajíos szemet. pium reddo MA. liromm und gut. fack),. :. A. Az sok. est,. nyoniorasa(;ok. a. elmi'ilnak,. nak jajos sorsok nem ct'yéb, hanem a nak érdemes hiuitetése (Fal: NA. 139).. azt. Adag.. iiatry. véteknek a. iCzesl: ORonil.. italra. Ixír. csaklianiar. Abban. M).. azt. melyen; lumeni. el. eriV vauy. napok. jajo«. Ne. il.'i:;i. eszed. inikrír. mikor. tiidgyail,. 8 jajon. MM.. lOexl:. Imlláil. |«iia.'iW)kat. .laijiw. 17).. imUiiSKH vatyoii. machen PPB.. mutat, jajos aiuiak sorsa (156). Uttyában minilinütt jajos károkat. HRom.. (Kónyi:. tett. JAKAB. Jacobus MA. Jákob. :. I. l'P.. terxehen,. impono. :. Medinát.. (RMK.. A. 1V.261).. Jákob. névnek mei;. jegyez, mely. ugyan végtére. meg,. némiVnémft. RMK.. Válts. 1.8.Ö5.. (EInC.. lyen yghen fenlt (ÉrdyC. janibor. .. .. meg-jámborodik. Ha. 10).. iámborodni (Decsi. Ez. A. talyxiuila (NagyszC. 248).. nem. (Jurliatli. kezebiM kiuonzyaiuila,. ak:iryauala a miseth addiglan. myiid az keet liadaki^zo iamb<irt gadii, ees. meg. Uernárdnak. eleilie. niégyen,. A. '<£). j:uiilHir:. békát. C. Jámbortalan. cmberoktfil. Lajost. 8incents. :. aufrichtig,. I. ;. tlszt;i,. nemynemew. Com:. jámbor, ép. Vast.. ember (ÉrdyC.. IKJ.. kyuek vala noue Karoly. nem vgy. Í181).. (MouOkui. 11.84).. Mindenkor. V'lll;i3i. tapair/.talliik. iThewr: Nyolvk.. elet& vagy,. liát. .lámlMirnl. iáinbor. 26).. Ha. es. Pajwt. magokat. szolgálaltyát. hiv. 75).. E. ukhIou Há|>olodnak felSIsd. mi HerugAnkbAI. v.ilú. hogy jámbor i.Szal. :. játszani vagy. :. UR.. hogy gono.szra báturodjaiiak Lajottt. TÉ.. valulian. j;imlsjr. jámbortidan két. lia. 487). tJlly. ellened a. jól. ne. (uo.).. Jámbor. a római imporiumbi'il kikergette (Fal. ber iambor. Mimlon ember ember,. (Ilelt: Mi's.. gni;>is iánilxír. aniuik. ;. 2iiö).. Is>uun. (Oáv. életben. Némely. yain ''-^. mint valami aranynJic. két. kipásiival. el. Elób. 63. római imperiumból. a. fia. í^-rk.. :. 1.. .lánibor. kikergette. 675).. (improbitas; gottlosigkeit).. :. Es ha nem. ho^ & baraffn le^n, de matia. felkel. ^ iambortalansagaiert as a^é^ Sneki, valameneje« kclle-. nietosec (MiinchC. 135b). F('>lden el. a bynert; tudnaniint: a. mennSn valami. tiztessegöt. iob, azt. aggn. az zegeíisegfin, a. iani-. a iambortalansjigon (Nai;yszC.. borsfigot. 179.. Mecy:6Jaj. VI.. Jámborul. de nem minden em-. Az kinek iambor az. \Ta,. dux bonuni roddit comilem. probits tio. :. MA fmmm. und rechtschaffen wer-. don PPB.. JANCSÁR fuss. PPB.. Holt. :. tjunicsár Monlrók. 111.54):. V.99). Tnri-icus miles in. Tiircicus satelles; janitscbar, tiirkischer siildat zu. Basli,i,. nagy sok jilve iTui. 37. Jancsárpuska iMonOkm. jaucsár. niartalócz,. Krón. 87. Pethó: Krón. Jant.sjir. 261).. kapcza (VectTrans. futíi, jant.s.ir. p-ityolat (11).. 3).. vagy. Jantsiir. Jancsár kés. i. K.idv. :. selymes C.s:d. II. légy,. ti7.-.i.. |IC<'>zniondások|.. kik,. fel. embert meg-. jámbor, jé. uen>-jók. akarattyat kó-. istennec. probitatis expers Kr. (goftlos).. a^ga óneki felkeluen, azért. végil. csalni (Fal. :. jámbortalan. TÉ.. :. Vigaszt.. jámbor Chimicius Márton,. Nincs k'lnyebb, mint egy. Az. artatlansagos. iamborsjigos,. firas volt,. adta vala az inget, a tridenliunii i'ontiliunua iC/.egl: Japli. 154. 155).. fromm). Bodogh elet nz yamborsa-. ;. bícstelenitettéc volna íPriig. l>editatu l'F. illyen. az em-. él. 46).. vLseljék. tudgyák,. 87).. mert. vagy,. mint egyelww (Horn: Préd. 93b).. i-zelekedcl. jámbort tartsanak iSzékOkl.. Adag.. :. I. 338b).. Te bezzeg iambor. [pius. :. Jámbortalanság. unver-. rcin,. Vala egy id5ben. Byzon jámbor vala atte atyaad (33'Jlii Kyt ez jámbor doetorok es eananokok Im'en nijiid meg tevnek (MargL 123). Zur/e némely jámbor vytezt, j:imbor. iFal. monctae probe;. meg. azt. I. fálwht. ? (Decsi. bwseges az hazívksagh (ÉrsC. 408b). Az arany id5 jambortal:iu. fel r.i-. :. liflszi. bortalan zemelyfk kewzeth ez wylagban ygen kew«ensei;iw. 11).. fromm PPB. Jámborul. gut,. nem. ni.ás. 94).. Mit ház-. KKer. F6>.. A kánya. (381).. auirich-. iamborsagan (VirgC.. atyadfian/ik. Jó a jámborság, de azzal et-nem. minden. kel. uetni. iambor. az egeret]. frOmmigkeit,. laudatur et alget PPBI.. *proliit.'is. :. Jámborságos. az. as. i>ap. jámborok-féle: ^vctoris. régi. iniprobiLs. s. a. meg-. 20).. Egy tsufolkodó, .szent midSn lovon menne a szent jámbor. MA.. prohiLs C. pius. mert. MA.. az etetnek iamborsaga (127). gos elet (ÉrsC. 19. ÉrdyC. 295b).. vigaz-. iambor,. |«ip. ülniond.'mi. (a. z;iggata (Festi: Fab.. (Hall: lllliit. 11.314).. MA. nem. mando. mlso. ha. (Közniondá.sok).. ber. (593).. tanitvaúat. Wrwly meg tewie. nál iámborsiigod,. Monda. (637b).. probitas C. pietas. 521b).. Kerdezte.sek. eel-. iamborokal uriuik feleimebe elft<ogt uez5niiala (TihC. megeorult. A. Kr.).. zen-. nagy zeut jamlvjr. Vala eegy zeizetes yambor. Neniiiieni zent ven iambor az ö. Prág:Serk. 820.. Adag. 256.. :. PPB. Az ygazaknak iamborsagokban varas eppewltetyk. (ÉrdyC.. (sze-. 25). Az jiap iambortol az nii&ilt Esmértem egy ianibort (76). ZSrze-. 84).. :. 708).. biedermann).. e/.. (Bom FWd. 430). nem mint meg. cw Meg-jámboroszik. :. czéluzai)ónak meggazdagodni, bog. jámborodoft király kelé és nagy'darab fSIdet bejárt (Fal:TÉ.. erdelmy myatt agyad lewlnem. 41).. 159).. j. ymbor? DebrC. 509): 1). 7.. elSb akarnak gazda-. (Deusi:Adag.. .lakobi. 65 lamhiir. pap jámbor meg rettene. la,. .. hozatak (VirgC.. :i. niegjámlwritotta. redeo ad frugem, probus. :. fwegény Iwlondok,. Ixissern).. (sicli. K5nnyeb az. neki az pap bmibor (VirgC. zolg.'ilu. bánásmódjával. I. I. vala es jamborviX. doctor GuaryC.. (viri sancti). te yrgalma.ssagodat. tös. Kr.. gOdni, s az ut.án iáuilmrodni. .. 1V.388).. Jákob vagy. a. probiw; braver mann,. vir. qni jastificant impium pro mnne-. illüs,. Szép. II.7).. Jámborság:. Jern.jom6«r Apoll.. 1299).. Bibi.. 35).. ajándékért megjambo-. latrot. Jámborod-ik, jámborosz-ik. 1(12).. seges yambornnk. eleiie. vae. tigkeit. jAMBOR. Egy pap. :. (MA:. Kie az. el-. a honnan vUtték a. (h'imbor ÉrdyC. 205. haiiJior. eele ÉrdyC. 340. e\\hambor. mélynév. .szülattséget. ravaszsagval. szent. bátyját, :. meg-jaka-. kit. mert az els. felele,. is. i.s. Meg-jakab«lni valakit, aziiz nieg-tsalni,. (homo bonus,. azoknac. fio. avagy aliiáskálót. talpfogAt. vvé, megjakablá m&'<ler.'íéKeseíi a magyarok Is a megjakablást (GKat névrfll (Uod:Le.\.. <v. ribus. Jakabnak neve nyomódást. 1',I3.. é« csalókát mutat, uuni köszíiiii azt senki. Eitautól. |hin-. Meg-jakablani, niegtealni, lábvotésvel el-. <v>. :. :. (megengesztelte) (Nyr. X.470),. su|)|>lantare. bolhat. MA.. alieui. Uiu.'íheii).. még-jakabol ejteni:. valakit. [i'gy). meg-jámborit rittyác jay. '. Jakabol. Jaeobolni. Adag.. (Szólások). latrot jámborit (Kisv:. 18).. szol-. (l>ecsi. 3881 Kliz jantsár (Mik. :. TLev.. 288).. Jaucsárság. (Zrinyi 1120).. JAMK-ÜiR,. JANKÓ. :. jauker).. Vásároltatott urunk. b.'irsonyt. (Kadv. :. C^ial.. jaiikol, fekete tafota. (lunica i^. nuuiicata. :. kurzer. rook,. nga egy jankerre való virágos. Ill43i. Aniui azzounak hattani eg fekul>'. (R&INy.. 11.226)..

(13) :. ::. JÁNtlS— JAK. JÁNOS K"ItH. Istv. (/.mx.*. Jantfikn. 97.. Volt. 5). :. jAi{. MündiC. IS. BiidU 1. sat. Jantsi Orczy: uo. Janka Thuraó Lev. 1.75. Janhila :. Joanncs MA.. :. uem. (Pázni: Préd. 334. Kr.). Mint a Jmios. Adap.. János. iizt. Jancsikö úgy ropja. fi'ijja,. iiac fyai (VitkC.. lAViiiklC. Ví:.. stolidu.s ineptiis Kr. |tölpel]. Kzl'a-jaiikó (Tlialy:. C.. ConiC.. 1.. (VirgC.. nak. MA. PP.. bipolo. PHH.. iiicl.tsimt/.. dictiun est. (iár, ambul.nt, olini. diem quibiisdani ejus imperativus fjfre ostendit Otr: Oriílliing. 1). 1.353):. amot. íVirsC.. iar. Romából (DomC. 121. Amaz. S). grinor. ;. ;. nem járnak. ki utáii. ;. snpergradior. :. quadripedo. incedo. anibiilo, gradior.. assecíor. :. úton járok. :. lóval járok. C.. számkivetésben jáiok. exulo C.. :. va-. (EsztT:. ;. utánna. fülötte já-. ;. négy lábon járok. ;. idegen. ;. freqneuto. :. az. gehen] spa-. (iil'ter. incomitahis. :. itineror. :. equito. :. idfigen t?ldre. Meg kiuaiinya magokat meg proballyac. PPB. Valahová gyakran járok. aáeren gebén. járok. budos;i.sra,. L4I. (Ci.s.. tsoraboz iarandoktni, hogy 5 90).. De. 73:.. iámia mindenkoron v.ágyódic IgAuy.. iaruv voi;mue. vala ydwezeytenkuek eloybeii (ÉrdyC.. Mezeytoleii lábakkal jaru;m. 127).. fráter, ki. rok. PPB. Ozclinz. gradior M.\. m'hen. eo,. Eegy jTastudn yar. (HB).. helyen járok Valahol. yarz. pere-. :. (vadis),. mongyad énnekem, ha valamyt lataiidaz (EhrC. 45). Mend az vtat ewrewmuel yara az fráter Bernald (19). Vala holot zent Kerencz yaruala, az keresi elewte megyenuala (92). Mykeppen vakok azokot, kyk vártának byzonsagban, kemenen kewettek (115V Zarraz lábbal a tengérnec fenekét iaru.'ni által ménénec (BécsiC. 18). A léléc, mél zomorosagban vagon a gonossaguac nagsag.in, lehorgadna iar (BécsiC. 100). Kel. tl'el. es yar'. surge. :. et anibula i.IordC. 3781.. Jarya vala Jesus niynd az v.-uosokat:. circuibat civitates (381).. Az poganoknak hw vtokon ne yarya-. tok. in. :. viam geotium ne. yanvau az tengheren. Mykorou Pálnak. hw. e-s. Ywee hozyayok Jesus. abieritis (382).. ad eos ambuláns super mars. venit. :. tarssaynak vtannok. yarna. Yamak. 512).. Yaryatok addeeg mygh vylagtok vagyon (534b). meg. (399j.. wrdwngws ember. iarna koldiiluan, \7tetik vala egi. (KulcsC.. 19).. 294). Elgy. En yaraam. A. tSm-. Gyakort. szoktak. abeczet. kji-e. iárta házát (V^alk:. iar wala,. And.. 12).. pectiistuiim gradieris iHelt: Bibi. LBi.. iSzék:Krón.. iára. 13,i.. Imezec. peilig. Kicziny leiiendékek iárnak lOrvK. nyokn.ac megengedtetett. volt,. (ÉrsC.. wtliat. lopa eczer az. te ha-sadon iary. 67b). .super. :. Esau a mezíre vadaszni. ala. 69).. el. aiiibul.ant. (Pest: Fab.. irny. A. (VirtiC. 72).. impii. mj-ndeu nehes.»egnek. gyermek ky az oskolába. tablayat. társa. circnitu. in. :. ianiac vala. fel. Az. jái'ó. (45).. aszszo-. tisztessége.s. hogy egy utánna. szolgálót. (MA: SB. 221). Azt fogadta-vala pedig, 1^ lé.szen addig ház örzíjök, míg Jerúsálembe járnak (Pázm: Préd. 198). Az t5b planétáknak az te az fid alat janiak (KDebr. 1619. D) Az országot járó játékos (Com Jan. 210). Ritkán járod a templomokat (Fal NA. 1451. 3) [versor, sequor sich beschiiftigen, ách befasisen, nacligehen]. Istemiek tórueúeben nem akartának iarniok (AporC. 34). Egj- ember, kj-nek Symon vala newe, ky annak elette erdeghseghbe yar vala (exercuerat artem magitarthatna. :. ;. ;. cára), -z. sok népeket Samai-iaban kiuáns.igokban iárnak. Sylv: l'jT. II.125i. Sri). .Az. Az. tftstet. :. in. el. hytethwen (JordC.. eupiditate. 733).. pollutionis. Go-. incedunt. Czac az parazti életbe iaroc (Born: Préd.. k5uetuen tiztatalansagba iamae (Mon:Apol.. én rendele-simben iárandotoc (Kár:. az én törvényemben. (MA. :. Bibi.. I.tiS).. Bibi. 1.114).. nem. yar-. bewlczekel. lak-. feelelemnek ellene. zent. fl'ywy. yarnak. Istennek ellene. fenyegeti i.Zvon:Post 11.213). gelieo, sich bestrebon).. Ha. (620).. :. niutat;issal. 5). Azon. az. (Ér.sC. 493).. jai-o. conor;. fnitor,. Mert. 476).. embereket. auf etwa.s. au.s-. hogy rágalmazhass engemet. iarsz,. hogy reszesec leliessünc Christu255). Azon jártok, hogy alá-. Fel. 23). Azonis jarunc,. smiknac erdemeben (Mon: Ápol.. mennyetek Egyptusba. (Illy. Préd.. :. 6). 11.529).. meg. mecura. [agitm-. ;. mynt yarth vona (ÉrdyC. 633b). Vala hovva megy, meg twdod bezeelleny, myiit yartal (674). Igi iarnek, ha engednek (CsomaC. 21). Halgas. mórt gonoszul iár.sz (Kár: Bibi. 1.396). ütnak eredé, es. Nagy. ergelit niir].. chodalattal. bezeellee ewnekyk,. demintjára? (Misk;VKert. 1). Nyeite.sen járni (Ver: Vorb. Kfllmben nem iártmic az emberi nemzetséggel mint. Szót. 31).. régen Moyses az Izrael 549).. Te. [neked. szegh ?. megtapasztaltam (Thaly:Adal.. (Zvon: Post.. pusztában. az. fiaival. .sem jársz kfllómben. Japh. 69) Mint jár a törvény. bajod. is. (129).. I.. (Czegl. lehet]. Rákóczi mint. járt,. [debeor, persolvor; zu-. 7). I.3S).. kommen, ausgezahlt werden]. Az levitáknac az áldozatokból bizonyos részee járt (M.\: Bibi.. 1.126).. Az. e-sztendonként járó. 30 ezer aranynak a fényes portára való beszolgáltatását is belé c.=omózák (Monlrók. VIII31). Járt némelly réformáta ekklésiák .számokra régen a fejedelmektl v.alami kevés. fizetés.. Ezt felkez-. Apor István (Bod Pol. 141). 8) fveneo; verkauft werden]. Az bor megh kblyweljart akor(LevT. I. 266). Zab sincsen immár; negyven [lénzen jái-, s nincs min dette függeszteni a kints tartó. vennem LuthV.. talalhatnaak (ÉrdyC.. lóczSket iaria vala (DebrC. 59). Mikoron az varosba hazanked. Kernwleuk kegetlenek yarnak. egiigsegel. i:irnanak. bogi. vala,. Uuiit. A. (11.33).. :. (Pázm. jár nálunk. sem pénzen. bfin-váltság. 30).. suteecnta. :. (769).. ftvtosnak teetowa, ha hol. 4) (ago, se gement vilagos,sag-. (5).. iaryatoc. wolna eleuvvnk ygi uem yarnal (ÉrsC.. (Tel. idegen-. ho^ az ania-. bewiczeknek hyt wolna, azért eben bolondul yart. ut in Inim; iLsqne. <7.vár,. Az. V.IO).. Szfikség,. romai t5r\ven zerentli iaar v;Ua. Pilátus. Az keresztyéni kegye-sségben kép. JÁR. 3).. Vyzon ellen yanvan, yay myndennek (ÉrdyC. romay tSrweennek ellene yarnanak (547b). Az. (559).. tlial. titivillitium,. Tan.. 101).. Lsteny tyztoletes es jaimarin,sj (Müueli.f. S9>.. JAP-JAP:. 2).. Kiket. 188).. Kyk. 77bt.. Il.l-.TV. JANUÁBIüS (janovarius LevT. 1,39):. :. Vg. benehinen].. sicli. 3).. fa-jankó:. iarioii (Fél. szentegiház méltósága az iras után iarion tudja. rere; handelii, (Ki.sv:. részegségekben (MA:!5ciilt.. Jároc te kedvedben uram (MA: Bibi.. nek beszéde vtan ne. Mit Jaucsi uuin tamilt,. |K()7,iiioiid:isokj,. 936).. kívánságokban,. gonosz. dá.sokban,. Ha. 2).. jái'u:ic. Mikor járnáuc bujalko-. Vmi. [Szólások].. jár.. A beszéd ha. ékesen jár. tisztán és. hogysem bels derék erejére. inkáb' vigyáznak tzifi'rájára,. (Fal:. Az elmúlt napokban, úgy most is derecskék is jára, ím most derit volna járnak (Monlrók. V1I1.24). Sok neki (RákGy Lev. 248). Hol egy s hol más részét kezdte járni UE.. 419).. es. :. a gyenge formába való. a lábomuak. Hogy. XV.311).. fájdalom. (Monlrók.. az zent azzont, by[rl] ollyan nagy. lathatuaa. yo h y r yarna (ÉrdyC. 643). Nem értekezünk arrúi, mi okok viselik, tsab az vagyon elttünk: ugy jái- hire (Fal: BE. 611). A keze a füle s a vak-szeme körül jár manus errat circum :. anras et tempóra PPBl. 01lya.s mester-emberek, kiknek kevés. mnk áj ok. jár:. meüster,. (KirBesz. 24). Sziveként jár. zu arbeiten habén. die nicht viel. a. nyelve. (Fal. :. NE.. Nem. 90).. igen szaporán járt nyelve, de ártalmas ftdiánkja volt beszédének. Egy. (Fal: NA. 125). 75).. iar. (Mel. másban ö. in. ne járjon:. mben. jár. 783).. :. járó dolgot cselekszik (Czegl. est. :. MM.. verrichtung seiner gesehafte sein. Adámi. nem de. :. Spr, 195.. agere annum. esztendbe. iár vala (Helt. jár (Bothl. Élet. 1L9).. :. A. :. decimiim. Krón. leáuy. 95).. járni:. Mykorou. ember zamaba. iartokee es testh zerent vattokee ? (ÉrsC. 222). Tíz járni:. B-. 100).. mea PPBl. Maga dolgában. de *re. thy közöttetek haborkodas leend,. dben. ne sán-. két-felé. Szján. 310).. :. becsületben r. szívünk. Soha eg niomon eg formába s z a u a Vmibc jár. Pohár barom, kik egy járnak, wiak (RMNy. 11.67). Vmtben jár. Mikor :. uem. pénzt. ezevst pénzt, kytezen vala tyzjaro. Két úton tállyunk (Pázm Préd.. (OrnC.. PPBl.. e. s z. Czac. Hány esztends ?. t. e n-. Sttödic. 17-b6n. 15 esztendben jára (Kónji. 1*.

(14) :::. .(ÁR. JÁR Nagyban iar dolgom, f e e m ioüzagom v e x t e b e Préd 410). Az hitfinkbeujár, ho(,7 az isten törvéaz ecolesia mei; nem crótlenítlieti (Pázm LutiiV. 196j.. VM.. 4).. (Bora. :. nyét,. :. jószágban. Az. 7.. i. tangens íVer. jaro pör. Kitsoda olly. Verb. 333). :. cansa, fattum juris. :. atya-li.. kezzpk a vérrl, mikor jószágkin jár a dolog Járuc. 212).. mondám, hogy. keueesben. nem. poniglen. (Thnrzó : Lev.. LntbV.. a. járiii. kik. isten 6ket. által. dolog. járó. nagyra. a tilalmasra. jár (Fal. NA.. :. :. Kai.. :. A. i;ir. tSbb sem. kamaszokkal. nagy. cji.«tra. metor C. (CsoniaC.. a. Nossza. (Kjir:Bibl. 1.118).. (Thaly:Adal. minétekot. holmi. dolgom. ungari.«ch tíinzen. l.is.su. Izmiért Jár.. 779).. en fogszagban esnem. ky en ertem járna, hat a ne jaryon a varas koltszegen. es a. hanem az euyimen (KMNy. suo. ingeuio. :. 11.208).. Jaryon. zereze ky. érette,. jár.. Maga akaratján. nvere PPBI. Zabád. akarattyaii yarhatot. az keth zegen emberth járni. Ha. V. Vmin. (1X1.34).. (ÉrdyC. 640). Akarattyán nem jár: mert az (S akarattya az, a mit te akarsz (P:km Préd. .SÍ). A fazakas ak;iratján kell járni :. a fazéknak (Mik. TOrL.. :. E«zeden járy. 26).. Maga eszén. 16).. Rszedeu. (3'26).. bátya. járj. Hajón. SzE. 526).. (RákGy. Lev.. :. gradieris (Helt. sem. jár,. hámos. k6. super. :. Az uraknak dolgok. tb. z é p. u. tuum. pectiis. s lelki. allapot-. eket, hogy-. kisztú kisértet seregli. vannak (Fal NE.. Az. 69).. :. u kel járnunk, hogy két. 1. szél-. magunkat meg-óltalmazliaissúk Pázm: Kai. jár: summis pedibas iiicedit, saspenso. tévelygéstfll. 1. gradu. PPB. Egy holnapra az. it. r. sal. elérkeznének rr;irtT.XV.197).. Jó. Kinis'i » z o. tauachan (Zvon. :. IU.2).. 1. ÉrdyC.. A magok. Post IL327).. Vhre, vmin jár.. nak b. s. 1. ii. :. e. I. I. Unk. felebarátodnak (Fal. Se. 583).. eztendSre. Im-zonketh. IXilgayban. 72).. eczé. reám járván. n jánii. s é. n(i. HHi.st. :. milasson. meghitt jó-akaróink véres pallosokat. NU.. :. zza. ne. Twdaa hogy. ha. járnac vala:. i|iiaer»lianl. gonoszt. 1. a a I. r. a yanianak e(nn. okos serénységgel emberkedgyél, (Fal:. NA.. járja. Iád,. kondiWi. szi^tt. vizeket. uluiis. iiiost is. hékea<'>get járják;. tizen. három 11.18).. Halálára. járni: :. eunliuia. OrigHung. a. matériákat, válogat. légy,. vei. gondolom, hogy. itt. u. ii-. keneteket,. másiktul. (Tlialy. lóca. eggyiktfil sely-. Végére. (Fal: NA. 143).. békosséget. úti. ked-. Re. 11 325).. auskmidschalleu Adámi:Spr. 195. az. Ha. 1.1).. utób mint jár. :. VÉ. reá ropják. 1. \inil. L27).. Mik. :. katona. A. IXiev.. (Adámi. Toborzót. 36),. ebben. is. zarandocsagot. UE.. iamac,. szonnal. jár ez a dolog. 195).. 1018).. .Scult.. :. :. aiiual. b5itis. Az. Csisk. 357).. békével. és. mutató. vál:isz. ajáidás. Fal. 1. Ha-. jár: *erectus vagaturPPl.. diase sache. :. adelich. iárna(Helt:. keresztyéni. ment az Dunán. vei. fí5. :. Spr.. :. ritk,an zentíil-. (MA. 1V.396). A nem akarómra tsinnyával jár, mint a reá. Felemelt. 402),. kurucz. az emberek (MNjiI. KárCs.. :. ugy maga. szinte. .szép. is. elnec. es sv.arandekot ianiac. Az. Vmivel jár.. 182).. te. La.ssu tánczot járni. artig tauzen. HRom.. lov.ára fordulván, által. (Gér. járt. bringet ebien. nutzen. Adámi Spr. 195. Ez a me«teri fogás nagy haszonnal jár UE. 439). Hitellel jár most-Ls ama k'izmondás Keve:. (Fal. :. :. A. sen vannak fogyatkozás nélkül (376).. akarna. megesik. járni a kisértS,. a kere.sztyén ember melll. zik-el. jár a búlcsií Vittebergában. léssel. járó. heggyel beszéd. és .szégyen-vallással. ott,. (H.ill. (P.ázm. :. nyereséggé. hol. :. 1. ).. Sok p e p e. (Fal. jár. :. UE.. 403).. t. találhattad más embereknek Laktam gombkütönél, de hogy oda estem,. báya az. Vmi. vsz.).. diuLsio. zörgéssel. a melly luvgy. vernem,. kellett. Mest. 43. 44.. állal. Ez az. által jár.. (Helt: Ariim.. iiír. tSnveemiek. yarnimak. ellene. Vmi dini. D4j.. Kyk. (MA:. .ittrahere poterit (Ver: Verb.. kell. ellene járai:. Vmi m'llM. mellette. Az le-. I'mi után jár. KereskiSdeas. 361).. En. Fordításomban. a spimyol authoriiak. találtam járni. in. in caujár.. zent epLstola az ewangelionmial lelky értölem es rent egjinas mellett yanian (ÉrdyC. 68).. yarnak. tann-sag. '. 130).. jár.. roinay. adversus vos. ince<lam. Törvénnyel. Bibi. L115).. ellene. Isfeniiek. (547b).. Ellenetec jároc haragomban:. (Öív-. jár. résznec másodic pro-. Ellene ne yju-you es el ne vezesse (ÉrdyC. 540b).. Isiik. t s-. A keserii beszéd s é r 5 Szerentsével jártál, ha. kílzt tsjik jí>vend51ve-is eliM. sinórt. (620).. Pénzel. I1244X. HHi.«t.. LuthV.. :. távo-. actnosa eomoedia PPBI.. :. s-zándékokat (377).. sam. járj. :. jiirnak. t. járjunk euy. ha tudsz. .Járjál,. (11.395).. !. Krón.. :. (DebrC. 242). Szaráiidokságot jár. SzzK.. :. Eh. Tábort járok 89). A leuitáe az. 1.. hogy emlier napiában egyszer egyék (Bal. iar,. for-. Evang.. KrdyC. 526b).. az luoszonyság az áros boltokat,. jimi vminek: Járják. :. tsak ép elmével. Portára. 225).. azukbul. és. (. meg. hostium fie<|ueutare (Otr. exctur.'fionis. (Tel. iuterticere (Helt:Lrr.. fejedre a tatiim,. szfilt. Egy. 501b).. dedikállya. (Pécsi. furore. fejünkre,. az..klúl, kik. i. Helt. Mely holnapokban az sz&z leanyoc. jár-. 278). Éle-. se IjfltsUletére. életére,. FélUnk. (ÉrdyC.. eszlendre járó gyermeknek. ttistuket,. t. jániak (Fal:.SzE 563). Zent Beniald doctor yaiwan. életiinkri'. iieket. Máty.. kiklwu bizlialunkV (Fal. BE.. :. yar (ÉrdyC. 570).. tetszéseken jártak (Hall. életünkre,. r e,. kOríil,. :. Maga. Ila szives. lére iártál iHelt: Krón. 110).. dire. á b o n járó postakodás-. 1. 582).. .Szüntelen. h2iji.. .Scull.. gatván nyakiuik. vedre. á k. Zarnyon. u á n iárnak vala (Görcs. yaar vala. engemet (MA. }ár.. járó. Lábhegyen. 641).. ma. iary. azokat, kik alabonyabb renden. csudák dolgában,. maga eszén. Lstenfélílk jó e.szeken járnak (Fal:. hasadon. te. Bibi. I.B).. :. jégen. tyok síkos. BCsák.. :. egész Gáváig jiirnak az nagy árvíz miatt. A. 9).. Az. 4.51).. (Matkó. !. 217. 409). Oktalan vétek az akaratos és tsak. fejewég (Fal: UE.. (Pázm: KT.. járni. meg. tebiec. Felyebb. 11.234).. hajdii, firge varjii,. lejtt járni. ;. Zsolt 76). Kik .sok. TÉ.. fiánál. per gyxum t;ibernacnli metabimtur. :. IL95),. Lántzot járt (Kónyi: 195).. (DebrC. 173. 35.. sátor kSnlI Lárianac tábort. ezarant. Reggel font gyapjúbanii, delest selyembenn. egy kedve«. oskolát járja több processiot 56). Mies. KíiItH.. :. prosoncziót. Krón.. :. (Orczy. iariok. Más. die lander sehen,. :. kozSiikbe eg6 zeuendftkót uisselónk (TiliC. 182).. (VirgC. 149). Lata hog az sororok kezzvl némelyek ciliciumba. járnak (Fal. járok:. az. garádicscsal,. napon. táncot. járni. királyn;ik. emberekkel iHalhHHist.. az. már két. hágott íiczkó. jamak (MargL. 2).. Határt. (iObi.. az országok járni kívánkozott, ismeretséget. lévén,. akíu-vj'm vetni. Egy. 195.. Spr.. :. íPázm;. ruhában. Préd. 410). Járnotok nktelen es uyaualyas. Adámi. e-s. igíizság-. iár. nagyban. fSokba es. 1.35).. Krón.. :. Országokat. ASyr. 168).. :. besucheii. iarunk. tisztre-.«zaggatás. léptében. Tapogatva, es csak. 24Hi.. A. 1.1).. iartam. :. elüitöl-. az urakat, hol életekbe, hol lelkekbe. viszi. Calvimis (Lép: Fiuk.. (Born. (Pázm. ki-támadgyiink. mellett. az. milii est. hogy az. jíir,. (Helt. kSzettec. i;u-ni. Farsangot. l>ev. 337).. :. német országi hertzegec frigyet. (Zrínyi. 558).. mint. kfildStte. A. 57).. Préd.. tezeii,. *religioni. :. Nem bírnkben, hanem lelknkben. PPBI.. :. járó dolog. (ÉrdyC.. yar. kfiuetségekben,. Lelkemben. 295).. Nem kicsin ben. i.. KSwethaseegben. 1.228).. p;Í8ztorok a szerént jártak. Hzoktak. da vgian sommat. jar,. kynel tartozunk (lülNy. 11.126. fog\a. (Pázni. ?. kedvedben, uram (MA: Bibi. V.IO^ Lam kimsegben iártok (Lép^lTük. 1.141). Ez. te. Lev.. felet-. ne. ki el. kezdénec. (RákGy. jár. Nád:. 5.. metor.C. Határokat járni: diegranzen besichtigeu Adámi Spr. tatár járja az istrását 195. (DebrC. 507). Három ezer. poRsessionarii. .1. Csatái. 422i.. (VirgC.. nélui. (Fal. :. w1an yaara (ÉrdyC. UE.. 571bl. vtaniiam hazugságnál, es gyolko-ssagnal iartix; (Bora; Préd hog az aniaszentegihaz méltósága az iras vtan. 74). SziUiség. iaríon (Fél. :. Tan.. Az idegennek beszéde vtan ue. 5).. Nagyol kezde tulajdoitani elméjének, é« addig jára. hogy. után,. (SzD: MVir.. 129).. biM. járt. (IMt:Mes.. hakillHl. Firjfi után járni,. kötni. U&ák.. K'vi).. I. og. jfii. XVI.. I. sz.). Adal. 72).. Thwrsathes "ilobi.. Kebecfji általlott tevén. az ura. IsiUtc. (. Pázm Préd ;. EbiM járál. 1. (M:itkií:. hogy g y. látván,. J ó. Aget yaraa.. eebewl. ees. iilni,. 53).. .)ár,. jár. I. a.. vezetéknév. (Nyr, IX.365i. Jól járáuak, a kik meglmláiiak (Tlialy. Mezi. (Alv: Potit. 1.-8U).. ollyau. 399).. l'PBl. I'AoiTyci'i. hala (ÉrsC.. inegli. (3).. kedve. magát valakire: petére concubitus zriiyw. iarion. <>«<ze,. módon. lab. t. fjmek iár,. yart •<. (VirgC.. 50).. Meszit láb jániak. regula viilgarisnac az. az iuuersinn,. mint. az. protu't'ia. reguU. detri. sziuu. pro..

(15) ;. :;. EGGYÜTT-JÁR— EI^JÁR. alá-jAr— egybexjAr báis (Helt. Nyurtesen. Hö).. Aritiii.. :. Verb. Szót.. Valaki a. 31).. V hol. deufitt (Hall:HHi.«t. 11.219).. a. i;ategoria,. UE.. fiérkezni (Fal:. (ÉrdyC.. doklás kSzel jár az sárhoz (MA; Bibi.. jár a. ket s mind a. el.sA fel.sil. fokra. meg-viz-sgálta (Bod; Pol. 132).. KSzelb. III. 175).. az. yitír. megelegithotetleu. l. iár. ne k együ el-jár. (Mon:AiK)l. 418). Az ki. qnam. Az. 308).. Ki bogár. ritka. a kár. A. boros. A. (498).. ;. Fal:UE.. alá-jár. :. emle-. tétetett (Orczy:. gyakran követi. jár,. A. 443).. makk. (Fal. ;. Jegyz.. Ferencz egri p6s-. A. A2b).. indúlly,. hol .sok jár, ott. alá jár. érkezett,. Nimí. 90). Ész'el. :. pénzzel jár (Fal:NU.. UE.. hitván malac. utón jár (SzD: MVir.. Farkast. 211).. iilán. butsu. jó hír szárnyon jár, ide-is. p6k prímásnak 131.. A. líjság gyaiiiival jár (Fal. 918).. nemo quen-. farkast emlegetnek, a kert alatt jár. ;. *lupus in *fabula PPBl. 337).. iár. reitekljeii. botlik;. (Decsi:Adag.. prohibet \na publica. kár (lüsv; Adag.. nem. iár. igaz;iii. getnek, kert niegett jár. hogy. szokasji,. diitsö.ség. okkal. meredek. (SzD: MVir.. járj. 380).. delabor. aimeual. iar,. Az kerec me-. senkenj.. sich. ;. (GuaryC.. iar fel rtol. lelket banatlinak thewre. yaraa (WinklC.. althal. 41).. Veteek ewtet gathnak egy sáros wvzen, hogy. myudenek. atal. yamanak ew. vonata. (ÉrdyC.. rayttii. varasnak. kSritéseit,. iaro vtas. városnac. Atila. 289b).. által iáró vtakat. iKár: Bibi.. (Helt: Krón.. be vágtáé volna El. 1.490).. Az. 16).. tSric,. keresztyéni. :. montium. Vannak a kik. gy6kerét-is által járják, és. hitnec. Az hegyeken. 418).. itinera conclusissent. az hozza tamazkodonac kezet. iaria (Zvon; Osiand. 56). Által iaro. Tört. 401).. az. es neueze ászt Strászburgnac, az, az, által. iami az egasz világot (Mon: Ápol.. által kel. le. gerenda Piidhoz való). által. (Kol.-. még. a sziveknek. mint a szemes rárók. szándékink. szép eszek élével. fenekére látnak (Fal: UE. 377).. általjárhatatlan. MA.. UE.. :. [praotereo]. általjárható. pervius. :. C. permeabilis. A. MA.. háznak. durchgiingig. falai által-járha-. (ÉrdyC. 560b.. twdomanban keresghet. kelé, es. (Fal. 1) intrans,. 465^.. Aman. familiáris,. :. TÉ.. király. 708).. domesticus. el. iarokath. ter vei architriclinns. [wer. freien. (Com: Jau.. tanul, eljár. pervado, perambulo el. yarak. 44).. 2) pervagor,. Cypromot:. Fenicir.t,. ver. perlustro,. volt. 139.. Fi"). Mardochens (Fal: NA.. merarius, janitorum regalium nobiles cubicularii. bejáró:. f. usnu". ti'ansierunt. Mynd. Yarak. L.. Be. iáró. kapu (Helt: Canc.. religionis introitus. NA.. :. el.só. 133).. (DebrC.. fraterfiket. Sok tildéket es orzagokat elyartanak (ÉrdyC. 512). Mynden bwichws helyeket el yarnaa (617). A napnak orftit mind el iaria elméiénél, hol mit chelekedett (TliewrC. 174). Az barom. mynd wyfalwygh el járhatót mykor kazallo retet nem fogtak (RMNy. n.312). Kimenuen Pharaotol el iára egész Egiptusnac fidét: egressus est et circuivit omnes regiones Aegypti (Helt: Bibi.. I.. cum pertransirent Méné az országban mind .széllel iárnia,. Eliáruán azokaért a városokat:. V3,).. UT.. civitates (Helt:. kfdmb kúlmb. 12).. fidet Sámson. iárnia (Kák;Sám.s.. el. gayt hát. el. iarya (Frank. :. HasznK.. nem. el. mind az gyalog úket. :. Ha. lika. volt. ta-. vagyon az sebnek, állathatod. myg. iarya az fene (Frank: Ha.sznK. 34).. Az. vtan. kére. es. inte. fchkenduel erezd. az izeket. 27).. Ha-. a4).. Az méreg. uasel iSIdét el iarnác rablas.sal (Valk: Geii. 37).. bele, ellyeii. es louag. módon meg. .seregeket. ianian,. el. dein singulas turnias et manipulos circumieus nionet atque. obtestatur (Decsi:SallJ. 41). El iárod bátorsággal az te vtadof: fiducialiter in via (Kár: Bibi. 1.603). Jái'd. szágot az ö hos.szára. .szélességére. és. :. perambula. Az. eomm. az fidet: lingva. orin. nyelvec eljárja. Ugyanaz nap. transivit in terra (L513i.. az várost s abban való mindenféle templomokat (TörtT.. jártí'.m el. Pázm:Préd.. Mik: MulN.. 804.. (Bod; Pol.. az. 316|.. Az. magának hatalmat vévén, el-ment a ségeket el-járta. .székely. Ké.szek a szép szó után. 66).. :. ftmgor. Az. fejedelemtl. fiildre. de. eljárni,. verrichten,. és a hely-. nieg-vizsgálta. 301). íl) Eljárok. tisztben való eljárás. ;. taszigálva. benne: exeTisz-. erfiillon).. functio. :. nagy. (az id«). is. orszjigtól és. szorgalmatosan. ekklésiákat. nehezen lépnek elébb (Fal:NU.. komnak. az. el. terram. C.. azért leg" tudoia es benne el iaroia (TihC. 286).. yarny (ÉrdyC.. el. wegezewtb, abban énnekem. el. 77).. kel. A myth. Tit-. Nem. warmegye. az. járnom (RMNy.. el. 11.141). Tisz-. 246).. tfinkhenis el iarhatunc (Born: Préd. 410). Jaryel dolgodba (Tel: Fel. 16). feje. ;. kamarás. uram. aulae magisiir:. archica-. *Fejedelem bejáró, Jent'i. be-. M.. posta mester íMonli-ók. VII1332). Két bejáró és egy inas (RákF:. Lev. n.192). Bejáró inas (Kern; Élet. 59).. :. AmtTypolimoth. el. lara az. el. Phoeniciam. in. mynd Paflbmygh. tartomant. insula P. usque (751).. itinere facto per A. (766).. (kamnierherr,. 140.. magister PPBl.. PP. Székely. jierfluo C.. MA. dnrchwandern, durchgehen PPB. Myiid. (JordC. 747). Elyartak az éghez. twdnak benne. még nem. Eszter királyné szivében. per-. qi>i. :. Az okthalan ebek zokthak halálos foghokal megh zaggathny (ÉrsC. 187bi. A gyermec járni. quor C. [nachgehen, nachkommen,. Kr.. Sokan bejárók a hertzegi személyeknél. mert Amamiál bejaróbb. :. bewlcche-. megjámburodott. 8) cubicularius ^LA:SB. 364. Com;Jaa kammerdiener]. Hop, me,ster avagy bejáróé. járói. vala. vigaztvan. yaro (scorMtor) ne leelettesseek Lsraelnek lean magzaty kó-. temben eljárok :. hat, vertrautj.. UE.. :. eisfl,. A. 8).. nagy darab földet bejárt (Fal. bejáró zngang. CsomaC.. folyó. ^et kente zent. Isten. z5t (JordC. 249).. 1.224.. be-jár: lustro C. perambulo MA. eingehen, durchgehen PPB. [durchwandem]. Kylemh kylemb oizagokat be yarwan, myud deaky, geregh, sydoy. yaro. el. benefaciendo (üöbrtX 317). Seiiky gonoz termeezeth es. transit. hirtelen eljár (Thaly;Adal. 1.73).. .seeg5t. eg". hinwog-. Kr.. freiiuento. Myiit. [abirren, voriibergehen).. longitudine et latitudine iMA:Bibl. Ml).. PPB. (durch was man gehen kann]. tókká lettének (Mad:£vang. 328).. nintse-. li.sztelés. 506).. zola [partján túlcsapó) (ÉrdyC. 171). amhulabis. impermeabiUs MA. [undurchdringlichj.. :. ó b a n (Fal. r. leiekkel as iozaggal, ki eliart iot tevén es. el. jól. 120).. 28).. által-jár : permeo C. pervado, perambulo MA. durehgeheu, dnrchwandern PPB. [durchdringen, hiniihergelien]. K>-t halwau Maria 5 zí^éth által yara keserfisegnek tSre (PeerC. 121). Kj-nek. ew zenthseges. wgy. á. j. 1) ambulo. :. mély. barát.ságos szeretet és -. 1 1. Pl'li.. peragrata. (siibmittor,. neuel eI51 ala. gehen. azoknak méltó pana.szaikat. una vado Kr. [ziisainmengehen].. :. A. (Szi'ilásokj.. egybe-járván mind a vármegyé-. piisiiiik. székoshelyeket,. eggyütt-jár. fal-. vesével ahoz (a célhoz Zvon: Post L175).. [Közmondások] Az larkasnac. A. be.sHchen, bereisen].. foUyeb. Szélben. k. A. .'inb).. bejáró üveg poharak (BethI: Élet. 523). 2) [perambulo, lustro;. min-. Mennél. jár.. 470). Isayas protfeta. zent ewangeliomho/.. triumpiiaie (Ver;. iiyeitftsen jár. annál nehezebb az. valósiig,. 8z.''u'az. janii:. hitet mo<;-tartya,. 10. 3). [introitus; eingaug].. A maga. megalázás primus. Czak én. Vétkeznék, ha az. nem. iarhassak. el. maga. járna (Pázm: Kai. 481).. (Soós:Post.. 21).. ki. az. (Com: Jau.. nere fimgitur. gokban (GKat. Ki. ;. tiztemben. jó akarattyából. Titk. 330).. Vgy. iái-y el. ti.szliben jár. 131^.. (Decsi:Adag.. 179).. választott dologban el. tiztdben, el: quisqne. Gyor.saságo.son. hogy. el-járnak. Vahunit az törvény hoz,. .. .. .. sno mu-. eljárj. dol-. bemie. 74). Az hivatalban kik el nem jártok (Thaly Mentl nagyobb buzgó.sággal az isteni .szolgálatban,. (RíikGy: Lev.. VÉ.. 1.45).. bejáró útja az isteni szolgálatnak (Fal. könyörgések és imádságoknak templomokban tzelebráltatások-. 179).. ban józan és ártatlan. égybe-jár 1) (couvenio; zusammenpassen, passen]. Ketts egybe járó aytó tábla (Kár; Bibi. :. in. einander. IL148). Egy-. (Bod. :. élet mellett. minden rendek eljárjanak. Pol. 64). Járj el bátran dolgodban, tapasztalni fogod,. a félelem. oszlik (Fal. ;. BE.. 597).. hogy.

(16) :. eljárás: I) (Kulcs;. i)oríii,'ralio. Inti'liiénee. tlilluii!.'].. Ev.iiJK.. C.. uaiidenij.. [ilas. az 5 liiuatalokbüii. való. Myiideii. aniaiii. dyezA!iUí;b&«. dioriim. ducit,. Rákot soha nem. 182).. igaz tanítót me(< ismerni,. ntol.'io. járjákclí iSlid: Evang. ivalten l'PB.. iPázm: Kai.. auyác nem. atyác,. '11. dinm;. jártw. jól. Krlstasnal;. 111).. elfittöc. lura, pr.-icce.ssio MA. (vorraiig) venvalturei PPB. unni iit'telkedes kíisztSnc az ell iarasrol es az. az. ver-. gyer-. ti. népek. bneiért. (Pázm: Préd.. elól-járjist. Mikor Fáraót az. »). Jíi?).. elöljáró, -elöttjáró. A mi eidSmnk neköl. uolna. meg. ualo. C.. (vorangeliend,. hogy az. ysniertetyk,. (DebrC.. ualaztas. tartyuk a soltárok éneklé.se elöt. 3).. Mikor az. itílet. (KDebr 1019. (Matkó: BtVák.. 16).. 200).. D7).. Préd.. :. MA.. maga eltt. ö. PPB.. Hogy. Préd.. fogja. Elö. 89X Jndab seregi az táborbim. iiirókat. ver>valler. PPB.. Elöl iaro garian. atyamester. zöl zent. praep<isitiui,. :. »). .. Moryuz vytoz. elöl. ^i<a^^;:. Senki. íiz. az'. vali>sát;. Sok tudatlan. 480).. lenni, törvényt sz2ibni (Fal. Sylv:. UT.. II. kezzeletek,. ty. MA. exerro. an)bulo. e.xorbito, oblique. :. fog. NU.. :. dem. aiis. ;. überschreiteu PPB.. iil)ertreten,. félénjáró : dem wege. gebét,. beiseits. De ennek. Ubertreter].. MA. pnevaricaus l)öbrC. (jy. dci .schreitet PPB. (ül)erschreiter.. exorbitan-s. aus. ez népnek. felenjaro, en. viszszas,. .szive. gedetlen (Sz;ir C'at D). :. föl-jár: (sursum eo;. aiif\varts gelieu,. roc meneuel elöl ala iar,. Mindönöknec ^orttyat niicoron. anneiial. oztaiiak,. iar. (GiiaryC. 2S.. vtol. bo* az oltárhoz ianianac. volna, cak az azzoúi allath. mind feliarlanac. Az ke. hinaufgelienj.. fel. vele,. nem. iára. (NagyszC. 381). Oskoláb.ni feljáró 16 esztend'w magzattyoU-. fel. Józs. Elöb.. 6).. [transcendo,. :. Az en alnoksjigym teneiiis felid. akar. siipero. haben. (Mel. ;. lialot. :. eii. ül>enitoigeii,. iiberlrefienj.. VE.. Is-. 35).. gohen]. aulinedit. (Decsi: Adag.. hét tudományok,. fen járnak (í'al:. feyemeth (CzediC.. SzJán. 239).. ambulo;. lerectns. iái-ó. A. seinj.. felywl yarak iariii. fbnn-jár: I) cadaver; fen. fpraeciir.sor, velesj. fönnjáró. legyenec. :. (H.'lt: Krói,. Judaf. cjustra. MA.. praefee-lns. ugy mint. Vivuiii. 3). (exc«llor; er-. ;irtes. libemles, igen. 107).. 376).. »). C.. subliuils,. |excellBn.s,. :. Fenn. járó. elme. :. fen-járó bölc.se-éggel tellyes .széj). bölc.se.s.ségpd. szerint. altitiido. írások. superbus. iP!Ízm:KT.. nékem (Fal:TÉ. .szerezz. lend érdemes mellettem. vak'it. erhalM-n, hocli-. ;. kot Itátorságos tíikörnek, válaszokat nagy. Ama. PPBI.. aniini. 17i.. kinilyi. 678).. ján'i. véremliez. Magok. feiijáró. iiatiy. Fen. il-. v-Lselése-. észbl. .szár-. I.. vorgesetzter,. (gárgyán): autistas. trabend].. Elöl-. Isten neepc kö-. mozott bizonyos feleleteknek niondhallyuk (í"al:rE 369). Ma-. gának miiulenlien eleirl 42'. yaro teyedolem vala (ÉrdyC. 517b) 4). Eggyef :ikart elöli iáróiáná. tenni,. fenn járó. bolondság. (Fal. :. VE.. II. hátul-jári. Imssitáknak |5. elöljaio n.'vél. 409).. Siska,. ki. a. nem. érdemli. hátuljáró. l.schcknek. elöl járója vala (Uiszny:. haiienilia. Krón. Ixllcs. ziKÜk az 476). (WeszprC. M). Sok zftz.'knek elöltök ynroli aiiniok vala íOebrC. 188) L^nginuK viiez zaz vytezök elöl iaro vr v;ila (217). ><za«. hogy. vala. iSylviUT.. 1.178).. :. lestreinum. agmen. ki lesz eliMján),. l)e kflzüllönk egyet. jánVnk. i. uiött iaro t'eiedeleui. el,. is. ki. A népuuc. aul'siichen|.. Ki. :. Idknek. Hidjíi. hátidjáró. nem. cnntinenter ineedo Kr. (oline. ki meriltene. nem. arriére-garde).. .\kkor iga-. (Moniník.. vág, az mi. XV. liátnl-. levág (Thaly: Adal. 11359).. kiizilllek jól. járton-jár. :. lesz. kardjok le. is. lédzen (Illy; l'ré<l. I.5S). b) A köznép ul.'.tt járók: tribuni C. OKvastalyk ulttök yaro foye<lclenmek lenny ÉrdyC. ,íl7). Kyk lioczattatanak a |>api íViedohnektól es a népnek elölte iaruitiil. ember. érkez. az iitánna. Aipi.. tenni az ö liá/jinnk;iH'il:CsIsk.. azok közölt. hazugs;ig jobbára elól-jár.jlian. .. ») ante-. 86).. boczátimac. zunftmeisler KirBesz. 148.. Egy-házi elö-járök. Zrini. A. (1.126).. magának (FaM'E.. beit. t;ilál. wege gehen,. kuete lenne (Bom. 111.. elöl-jári'.c. járóba. eli'l. a kormányhoz, eljáróban akar. járókat. elöl. jiz. I,ev.. C.. ot. fölül-jár. IMT inrnwtó .suas primi egredientur (MA: Bibi. 1.119). Elöljáró sereg: vortrab ((^m: Ürb 290). El.^járó had (RákF:. 4) praiwid. élt. biztatliassa. is. Petrafot,. mykent zolgalo (JordC.. iaro. követ (Ker: Préd.. 18). El.ll-járii. és. ;. praccursor. es ky elöl yaro,. ;. hadait. hogy Oyulát hadnagya megy vilé-. járóban. .szálná-meg uttyában (Zrínyi L34).. lo. vála'ata (Görcs: Mátv.. bocsátott. el. Külde. I.lS.i).. sz;i-. Hét száz. indiila (75).. hamar. Kinis-i. az elöjjiróbau. [ledig. nak (Tyúk:. (Bethl:Élet. 305).. Ky nagyobb. .János Chri-stusnac elöl. emissarius C. (pliinklerj.. 311).. czehekre. vala.. Elöljáróban. 45).. 1618. esz. tiidosiülsodban. (Com; Jiul. 607.. (vorláufer). legyen mykent kysseb <i07).. (elbbi]. liajtya. JordC. praece.ssor. vorgiinger. elöl jaro. jele .szokott lenni. rudas lovat a nyerges ló mellé. (antec.wsorio.s). sok elíl-jáió jelek ret. Az. 5).. Elöljáró. való antiplionákat,. Egyszer mintegy sziknizni kezde a tenger,. inely szélvésznek olSIjáró. B. iiagot elöl iarólvi. wolth. Is-. EI5 jaro próba (Toln:. CV-r. 43).. el-k;izelget,. tentésivel üdít vontat (Piizin. járó,. derék sereg iitáuna. S6).. ;. 4351.. giildót bocs:ita, az. Mind. jwttek j. 351). io. az az el5l járó verseket (Sam:. e-s-zünk-. einleitiuig). czelekedetek (533). Azokról az elúl iár.l napok (melyek az ntól.só ítéletet megelózik] (Kár Bibi. I.. Meg. a dologban. egy szép had. banitüak három jeles tábora (Tin.. at;ina. már nem. :. az. Elöt. 5) [exor. 15).. elöljárót -csi)iált. vagyon, mindent el-foglal es azért. az wtan való íÉrdyC.. iaro. elfil. ORoml.. bízza. Mindenkor az szent iras volt el5 iaro .szuetneke (Fél Tan. tíX Hog' az Antichristus ez világra boczittatot ennek el5l iaro oka az embereknPK hitetlen.segek (229). Az örök életnek ell. 1U4.. CSIX. 39).. (Tel:. lielyr'il. ki'dómb külfimb eló-. praegrcdiens. Kybfil. tény zerelcf ol5I yaro es a myeenk. ceíis..r. LT'. :. sartzol. e.taclores. könyvre, ell járóban hármat kell. ([.«vT. 1.133). Ott elöljáróba. l)e. félén-jár I). :. vcirherirfihend, oinleitendj.. A. Az népnec et. Nygy zazan az elöljáróba. [Szólások].. immár. 7.ek. (exordiuui;. el. E. 11.15)'. (RákF: Lev.. emberekre. ké|)-mutat(S. akarná trleui (Mad: Evang. 33).. isten. janisokat bocüátut-elfi. lendS. Helt. (Ril:OiIsk. 392).. iiraepo.si-. Nem. t. A. 1.51).. Piaoambulnmot,. eiuleitung).. ben vennönk (DKal: Ker.. i^dók ves-zik, va»;y. 2) praesiun MA. vorstehen,. 26).. és feletti'nik valók. mi elöttönk ia)onk. 67).. Vigaszt.. operum. praefwti. :. i. Aaron pap az ö fiaival egybe elöttóc járó volt az levitáknac (1.120). Ezer emberec eltt járó (ezredes) ÍL150). Az. (Megy: 6Jaj.. elöljárás: I) praegrewio C. voigiuig PPB. a). Ití.i).. az elötlcjáróc. az. 112).. nil .szólt. mag'istratibus. lekenek a kssegnek (MeIrSzJán. igaz-sáBOt. :. iaro iegie. eonvocatis. :. iju^iy. elttíinc iaroc (Mon: Ápol. 260).. Az mi. volna,. iárt. sy.íiksé;;. az. végyfik. ell. IcpI. inukitknec (MA Scult D17). Az anya maga házában elfil járván engedelembe;! tart.'ztassa az 5 ni.igzaüt (Matkó: l!0«ik.. az. eltte. e.s. led járód felöl gonoszul ne .szóly (Czegl:. ol. lii. itéletrevaló eljflvetelit siralmas. PP.. praesaltat. az végre. tjle. ij. Hh'ljár az igaz tjuiitónak i-sniéreti. lállaiii. Ha. lOSi.. lioey. járja a tán-. lílíl. ducit,. alazatossaglinalt. tyztcsseeí;liet. haiii-m czae háltra íHelt: Me«.. Kvang.. egybe hiuán. iároit. Yl). TSköri 48).. eallatorium. yaniy íÉrdyC.. fi. eltte. tatói; és. antívimbulo C.. vorau-ijaziereii I'I'B. fvoranKelieii].. urbeiii. <3!ot:. iarásrn. el. Bibi. 1.53).. MA.. hulo. (fiinetio; er-. 2). liiueii. u).. elöl-jár, elö-jár, elötte-jár: I). az. KELEN JÁR— JARTON-JAR. buárAs-ei^^uArí"!. 11. hosy.szii. niindencwlöl. a (oélió.snu'os fS. járja ókel szemeivel. unterlnsi gebén,. közbe vetések után.. i)irton. iánia. a tengert (Lép: PTiik.. I.:<38i. asszonyok. járton. közül,. a köznép (Fal: NA. 178i. lii>gy.

(17) :. !:. LEJÁRÁS— VISSZÁJÁK. KKKRSZTC'UIAK'-I.K^IAK'. l:l. keresztül-jár. oka. vagyon (Fal. is. <lolj;íib!in. BE.. :. lejárás. V'éghnrkán.ik. tJiiisclion, .wliiof-. ;. (Kai. SzE.. :. Az. 558).. 558).. lee.sése, le-jArá.'üi. *pr()cidentia .sedis. :. PPBl.. néha. szerentsédnek. a keresztül járó. >lleiikez^ dol<;okiiak, és iiAs. ciirleie. soeu^!. |fnistv.'iri.. :. jehenj. Esze ellen, keresztül jár. 14. még-jár. 1) perambulo, lustro. :. peragro,. C.. iiervado, cir-. cumvado MA. pervagi ir allé orte durchwandern, umherwandern PPB. Az féld, kyt niegh yartwnk, mynd el nyely ew ;. az. [Szólások]. Keresztül jár. meg vetnek mindent. zbiil,. ki-jár:. i. liennek.. ítélet. Fal. ;. abambulu,. exito, exanibulo,. fogytak a. ki. reánk. ki-jár. Az must. !jweb5l wer yara ky (ÉrsC. 467). o tSmISket, es la bor ki. »z. jibanal. kannaia,. éyeli. HoKy az. I74V. ki. útból ki ne járj. Lev.. patet alicni aditus. :. útját. liin. und. hogy az 8rd8g. éle.sztend8nél. kSrnyfiljárjon, és keressen. kerekében. való. az ékes Vénus má-s. :. n epícyclo suo. 7). .\. fél. A Mercaliamaréb. koríii-járja. esztendben. quam semianno. citius. cii'cuit. esquianno (Com:Jau.. C. obeo,. PPB. Szent. jelien. lier. 8 benyelhessen (MA: Tan. 157. Káldi: Bibi. 241).. ius ótet az 6 kSraynle. jól. ad causam PPBl.. MA. nmliersehen,. 'éter niegmondcitta, íit. béli. :. :. Mercurins. veuusta Venus. mi szerelmes meg-váltónk környül-. vilagosodyk. iDomC.. majd. ;8rfll-járá.s;it. két. umkrelsj.. [kreislauf,. futtya. e-szteiid5be. íeregdéd circalmozás mell\iiec a kórul. el. jár:i.sa. A Mars. az 8. (Cora: Jan.. avagy. 8).. kerfileti. irnyéknec. kerületnek mondatic: circulus cujus circuitus. sm. mibitns ciroumferentia appellatur (164).. körüljáró. járóc, széllyel. vesz-. bujdosó játékos vándoroc. aeterique eircuitores (Com: Jan. 209). 3) (;imbitus. ;. Mhiden (MA: Bibi.. jái-ja. nem. járt-Ls,. emberekért (CornC.. ung, intercession. PPB.. •.'iánattya igértetik,. 166.. MA.. zwischentretung, vermitte-. (Fél; Tan. 442).. A. pápa.ságbau bimbo-. de pénznek k8zl)en-járása. (Mad: Evang.. által. vala. omnes. gyro. :. mind megjára (Monlrók. nagy átka mint a ható olaj meg-. (Com: Jan.. leírja. (Debr:. járt. maga meg. a tartományokat-is, a mellyeket 6. Házának minden Bé .szokták. 171).. sük között forgolódván, felül tisztiin. .szege-. födni. motsok rea ne ragadgyon minden maradgyon, mint a napnak sugári, niellyek min-. den rutát megjárnak,. s. ;. még-sem. veszítik. féiniyeket (Fal. [persolvitur, dependitur; ausgezahlt vverden].. 2). 524).. :. SzE. Vdvarok-. ban lia.szonfalan szolgákatis tártnak, kik csak számot té.sznek, de azért conventiójok-.szerént-való fizetések szinte ugy nieg-jár mint egyebeknek (Pázm:Kal. 778). Holtig való betsületes tar-. meg. tásokra a vái-os tárházából. is. ni. e gj ár h a. meg. könnyen. s s. rác a frigyet. iá. elméjével meg. a. járt. (FahTÉ.. fizetés. hogy a. öltözik,. a a ritka gyolcsokat (Fal. kSzet (Helt: Krón. 171).. s z e :. 1. 1. 8. NU. 267. Ls,. az váras kSzet, és Máttyás király. Ha már. la.ssu. szem. a. AzonkSzbe. ). megj árt a. látta .szec^mel és. a méltóbb dolgokat, induljon (Fal: NU.. aszszonyim. 671).. elmével, mitsoda bfinre. 330). Járjá-. viv8. alkal-. matos.ságok kerfillietnek elo az napon, és vegyétek okos el-ren-. azokat az :. A. (Fal. :. NA.. eszeddel. Bár magad járd meg. 191),. kiknek. ifjakat,. hányat. Illy:Préd. 1.580).. távúi,. bennek. a. találsz. meg nem. nem. ki. ismeretségében. közei-való. s. a. férges,. kit. nyilazot, és ejtet ? (Fal. szemével. számadó könyveket megjárta. az íves. NU. 264. :. ).. (281).. öszve-jár : [convenio; zusammenpassen, in einander pasNémet módon csinált szép tm'ka oszvojáró virágos kálly-. sen].. hákat. il).. intercassio C.. inhaidat. gyenge patyolattal, hogy a szell meg járha.ssa, és fellSl por vagy más hulladék meg ne eshes,se (Fal: NA. 128). A inotsko-. vagy. nes.seghedneel az dicheseghes zyz Maria (WinklC. 41). Zeplev-. :. a te. Ijukát a fecske megjárja (HalhPaizs. 362).. delé.ssel elejét. közbe-jár : intercedo C. MA. darzwischenkommen PPB. vermittelnj. Kewzbe iaryon myerthewnk, kerewuk, the kegel-. közbejárás. ma mind. meg járnak. Tókat és tengereket meg. V.52).. Még. 159).. Cupido dereka.san. Maria kevzbe jary az egyhazy. oltárokat. tsonlját az 6. III.69).. ?B. 263).. elen zvz. meg. való helyeket. Mynden. :. (MA. gang]. Mykoron az nap meg. 13).. kevzel. greges tuos íHeltrBibl. 1.03). Várat. tok. 1) circuitor [umherstreicher]. Szemféuy. :. a több korul. oc, és. 38).. Megiarom. 304).. [Szólások]. Olly. circuitus. :. Hierusjilcmhez. vala,. jarya vala (CornC.. ára (CsiiziiSip. 119).. körüljárás. yaryak tengernek aswenyt. perambulant semitas maris (KulcsC.. Cliriat.. Határt. 1.392).. körül-jár, kömyül-jar: circumeo, circumanibulo b.'imlnilo. 88).. Az 6. V.494).. (Kár: Bibi.. ci-járok, ki-mérek, határozok: metor; dolgának iijárta. :. 1.52).. Utleir.. meglásd (Coni: Jan.. (térj),. betejj.ségében. fakaszt'a. (SzGsomb. czippelSse. Kijáró bél iRáUF:. [SzíVlások!.. uind ki iára az o. PPBl.. (Sylv:jT.. eSuiiditur. iar:. iáro. meg. bor. (wie-. PPB Az. nostraa turnia.s adeqnit;nit hostes. :. Meg. raytta lakozókat (.lordC. 147).. MA.. omaiio. eftluo,. lerholt ausi;ehenj aiisspaziereii, ausfiies.sei), auslaiifen. jllenség. ;ó. UE. 4781. pénzen csináljanak iTörtT. XVIII. 238).. tíz. széUyel-jár ferre. .se. PPBl.. :. obambnio MA. ambulo Fél: Bibi. 20. circumund her gehen PPB, Az sátán széllyeljárván,. liin. (MA. keres, kit beuyelhes.sen. :. Scult. 30).. utól-jár : [a tergo incedo hínten kommen, nacbfolgenj. Utói jár vagy mást hatul k8vet (GKat: Titk. 415). ;. közbejáró. C. jr<.xenet;i jer.son,. :. interce.'isoi-,. tran^^ctor, internuntias comniKitor,. mediator Sylv: UT. 11.105. Fél:. PPB.. unterhandler. Ci'i'itusnak. )}'Z0Dsaga. eellyen dyeheeretot teeziiek róla !51).. Bil.l. 11.71.. mittels-. k8zbe yaroya,. wrnak. a doctorok (ÉrdyC.. Bátor jarula.sa vagyon embernek istenhez, hol ev érette. ;evzbe jaro az fyv atyának elevtte. ;mberküz5t közbe. (ComC.. 62).. Isten. kzt. es. Közbe aronc szent attya eltt 8 leüzen miiiekfinc (Born: Ének. 5). Ez ingyal a kézbe iaro kenet (MehSzJán. 493). K8zbe iaro es :zoszolo. (Mon: Ápol. iaronak. keluala. lenni. (TihC.. 214).. 254).. közbenjáróskodJk. :. az Metéli US vtol. iai-o. ;. vermitteln]. (Bod. :. Lex.. népe az. [intercessio; vermittlung]. (GKat: Titk.. !17).. :. hostium fugientium caedite (MA:Bibl. huszár. GKat:. iutermediatio Kr. [vermittlung] (Zvon. :. Post.. vvarf.s. :. descendo, delahor Sí. [hinabgleitenj.. [.Szólások].. Tökösség, kinek. bélé lejár:. enterocela PPl.. t. o. 1. á. j. r ó b a. ség. vi'ilna,. 366).. [wiederholt. Sí.. vala. iTiu.. 357).. ha. zurUckgehen,. yaroknak ronttasok !. Beh. ki 8ni;8n. urának. el. el. ygazgattya. pwztoyttya ewket. vissza jár. Melly fonákul fordult. rUck-. sum; verkehrt handeln,. Az ygazaknak eegyeg\'evvseeg8k. evpket es az vyzzaa. (Fal:NU. le-jár. n. gehen]. 3) [perverse ago, stultus. (ÉrdyC. 521). Be rút világ ez. Titk. 20.3).. ott. I.202i.. 98).. töricht sein].. közbenjáróság:. sereget el haladta volna, men-. extremum agmen Metelli prímos suos praefergressum videt iDecsi: .Sall.I. 43). Az ti ellenségteknec az 8 utói járójokat vjigjátoc exü'emos. vlssza-jár: 1) remeo. közbenjáróskodás:. fi. ten ket ezer gyaloggal azt az hegyet el foglala: ubi. [Szólások]. Hatszáz. [intercedo. 125).. :.130.. utóijáró: [extremum agmen; an-iére-garde]. Utoljáró huszá68). Demihelyenaz Jugm-ta lata, hogy. rok megfutamának (Thi.. minden benne. és vis7.sza járó képtelen-. uraságára. .isitozna. (Fal:UE..

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Egy rúdnak különleges feszülése alatt e szerint kilogrammokban kifejezett azon nyújtó vagy torlasztó erőt értjük, mely egy négyzet milliméterre esik; a rugalmassági

Ezt a közönség érdeke épen úgy szüksé­ gessé teszi, mint az erdőgazdaság követelményei, s ez az oka annak, hogy még azt az erdőrészt sem véljük kivonandőnak az

7- §• A fővadak szarvas, dámvad által a vetésekben, ültetvényekben, vagy más gazdálkodási és erdészeti ágak­ ban okozott minden kárért azon birtokos vagy haszon­

Nem vezet pedig eredményre az oly erdőtalajon, a mely rend­ kívüli dús termőereje folytán a tarolás után csakhamar^különféle erdei gyomokkal és cserjékkel nő be, kivált

én kapitihaságomban ha hatíilmas császárunknak igaz híve nem akart volna az én kegyelmes uram lenni, olyan nehéz szolgálatot bizony nem kévánt volna de azolta s 'most is

Ha azonban a regale-tulajdonos igazolja, hogy a regale bérbe volt adva, és a haszonbéri összegen felül az adót a bérl volt köteles fizetni, mely a jövedelemhez számítva nem

és egyenl terheket viseljen; és „nekem is van valláskülönbség nélkül mindenki mondhatná bár vitorlázok, de mely felé kikötm, ez a hazám;" ez az ultima

De hogy Pest város polgárságát mint községi hatóságot megismerhessük, ide iktatjuk a polgárok törzskönyvében megnevezett huszonhét polgár közül még azokat, a kik a