• Nem Talált Eredményt

Hédervár, Szigetköz, 1992 augusztus

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Hédervár, Szigetköz, 1992 augusztus "

Copied!
2
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

34 tiszatáj

D

OBAI

P

ÉTER

Hédervár, Szigetköz, 1992 augusztus

KÉT LEÁNYZÓ EGYMÁSSAL TÁNCOL

Közel, igen közel a köztemetőhöz, magas mulatság van: két leányzó forog

a táncban, észrevétlen, szorosan vállon egymást fogva:

táncol a két szépséges hajadon!

Font copfjuk hátukról messze röppen, szoknyájuk föl, magasba forog, mellük áttetszik a könnyű réklin, és heves, lendületes táncukat a sűrű cigarettafüstben

– előttük fröccs, sör, rum, ezüstlő vodka – férfiak lesik – – – de ők ketten csak járják, ölelve, delejezve egymást,

a táncot s rejtélyes lépéseik valami lassú, édes tangót

rajzolnak erre a világszegénységre,

hogy föl, föl, csípőig pörög szoknyájuk szegélye, a csipkés, a fodros fehérneműk egyre

kihívóbban látszanak, mintha anyaszült meztelenségre vinné, vezetné a két leányt ez a tánc,

amelynek mintha nem is létezne közönsége,

kemény lépéseiknek, lágy öleléseiknek mintha soha nem jönne vége, mintha az este, az éj,

az éjfél a távol hajnalig

csakis az övék volna, ahogy egymásra borulva járják, ifjú életük, ismeretlen sorsuk csalóka táncát,

mit sem tudva arról, hogy mindkettőjüket

– együtt nehéz verejtékükkel, szakadatlan kacagásukkal – a Sátán halált hozó, hideg harcosai várják ott,

odakint, a dúlt éjszakában, bizony hogy a táncuk végét kivárják

(2)

2005. március 35 s aztán viszik őket

arra a porondra, amely végső és végleges, ó, két leányzó, valami távoli, nagy

erő úgyis mindent befejez helyettetek, mielőtt ti ketten, bármit befejeznétek, bizony hogy véget fog érni a leányi virtus, s én tudom, sejtem, kicsoda húzza hozzá a tust, ó leányzók:

tánc helyett aludni, álmodni illene,

noha tudom, hogy a táncot abbahagyni nem lehet – – –

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Nyomtatva a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (http://belvarbcs.hu/portal)!. Címlap > Nyomtatóbarát PDF >

Csak azért érdekelte, mert érezte, hogy Klárán és Andoron keresztül talán neki is lehet köze hozzá, amikor jó volna róla tudni, hogy kicsoda, amikor jó volna ismerni

Ezt a lehetőséget tulaj- donképpen még az exobolygók felfedezése előtt javasolta Malhotra (1993) a Neptu- nusszal 2:3 arányú rezonanciában keringő plutínók

Móricz Zsigmond: Hét krajcár, elbeszélések, reprint Tamási Lajos: Hazatérés, válogatott versek Benke László: A kihalt játszótér, válogatott versek Varga

Az embernek újból és újból fel kell ismernie saját intézményesülésének hatásait, és amikor rákényszerülne, rákényszerítené magát, hogy azért tegyen meg valamit, hogy

Fessétek a falakra, hogy az aranykor véget ért, vér helyett fekete festéket használjatok, abból a legkitűnőbbet, mert ezek után a falak beszélnek helyettetek,.. és ezt

az Old Bakery streeten sétálva két kopott lakatlan ház között hatalmas piros betűk: 5D élmény történelem a mozgó székekből és még párát is permeteznek rám..

Akitől bármit meg- tudhatott volna újra, mielőtt elko- bozza, bevonja, lefoglalja, megtize- deli, elharácsolja a múltat.. De csak az utólagos tudást

erő úgyis mindent befejez helyettetek, mielőtt ti ketten, bármit befejeznétek, bizony hogy véget fog érni a leányi virtus, s én tudom, sejtem, kicsoda húzza hozzá a tust,

S hogy tekintetünkön át foglyul ejtse, a pillanatban (mert hol másutt?) rejlő örökkévalóval egyesíte.. egész valónkat egy napsütötte fűszál színe és

A francia nyelvű katolikus költészet mindmáig eleven, iskolát teremtő és világrangú al- kotókat kinevelő hagyományához kapcsolódik, merész látásmódja azonban egészen

A másik változat az a modern fogás - nem én találtam ki, sokan csinálják - , hogy ír az ember egy regényt, és egyszerre csak a főhős úgy belelendül az első személybe,

Ujabb merész lépésként jelentek meg a hazai könyvpiacon még nagyobb vállalkozásukkal, az immár 12 000 címszót tartalmazó Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1992, majd a

Nem volt egyéb hátra, mint hogy elrejtőzzek Daday ágya alatt, és várjam családom épelméjű tagjait („Látlak, tátá..." és „Csókolj..." már nem sokat nyomott a

(Vagyis: a posztmodern életérzés, viszonyulási és megfogalmazási mód belülről szervezi az életműveket. Történelem, politikum, nemzet, haza, megmaradás, s tovább a káini

Más volt a helyzet a kultúra alacsonyabb regisztereiben és a népi kultúra esetében, bár a kölcsönhatások mintegy öntudatlanul és tudat alatt működtek.. Vincenz fejtegetéseivel

hogy ketten az egésztől függetlenül nézhették a túlsó partot, nézhettek bármit, miközben középen zajlott valami fő cselekvény, mely mindazonáltal épp a folyóra

mert egyetlen saját-rajzú fűszálnak cédrusterebélynek én-rózsaburoknak se volna szabad szélbe-tépázódnia soha mosolyoghattok Buddhák Istenségek szent-könyves tanítók.

Jelölhet mást is, nekem: perceket, melyek nem vesztek el, és megmaradnak ezután is; hozzájuk nem tapadhat semmiféle csalás.. Egy perc — az máris múlt; hamar elpereg az

Ismétlem, nagyon szeretnék el menni, el is kértem magamat a Ápolónővértől, de ha ijen fájdalmak lesznek, nem fogok merni.. Mindenesetre sürgönyözöm, ha tudok

Három aranyásó mint a hegyek a vízesés felé megkérdezik, hogy kerültetek ti ide, ti hogy kerültetek ide!. Ó,

barátom nagyon véknyán érvelt ohajtásom ellen, s én inkább sejtem, mint tudom, hogy ő mit gondolt.. Véleményem sze- rint ő azt gondolta, hogy nálunk a nevelőnőknek

És már előre szomorú vagyok, mert tudom, hogy milyen gyorsan véget fog érni, és utána megint sokáig csak msn-en vagy skypeon látlak benneteket.. Készülök is rá úgy, mint