• Nem Talált Eredményt

A PÉNZÜGYI KULTÚRA AKTUÁLIS KÉRDÉSÉI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A PÉNZÜGYI KULTÚRA AKTUÁLIS KÉRDÉSÉI"

Copied!
6
0
0

Teljes szövegt

(1)

A PÉNZÜGYI KULTÚRA AKTUÁLIS KÉRDÉSÉI

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BANKI SZOLGALTATASOKRA

(2)

A pénzügyi kultúra aktuális kérdései,

különös tekintettel a banki szolgáltatásokra

Miskolc, 2017.

(3)

A pénzügyi kultúra aktuális kérdései, különös tekintettel a banki szolgáltatásokra

Szerkesztette: Pál Zsolt

Lektorálta: Bozsik Sándor és Hegedűs Mihály

A tanulmánykötet megjelenését a GRANIT Bank Zrt. tette lehetővé.

GRÁNIT BANK

A DigitálisBank

Kiadó: A közgazdaságtani-módszertani képzés fejlesztéséért Alapítvány Produkció: Economix Kft.

Borító(elsőfedél): Mátrai Erik - Bankkártya galaxis Miskolc, 2017.

ISBN 978-615-80543-4-8

(4)

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐSZÓ 5

A PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSE, MINT ÖNÉRDEK 7

A BEFEKTETÉSI ÓRA ÉS A MAGYAR LAKOSSÁG MEGTAKARÍTÁSI SZERKEZETÉNEK VÁLTOZÁSA

A VÁLSÁG ELŐTT, ALATT ÉS UTÁN 17

FIATALOK PÉNZÜGYI KULTÚRA

MÉRÉSÉNEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 31

A GAZDÁLKODÁSI - PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS A KÖZGAZDÁSZTANÁR KÉPZÉSBEN

39

FELMÉRÉS A PÉNZÜGYI KULTÚRÁRÓL A MISKOLCI EGYETEMEN 55

PÉNZÜGYI ATTITŰDÖK ÉS PÉNZÜGYI VISELKEDÉS 67

PÉNZÜGYI ISMERETEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ AKTUÁLIS KUTATÁSI EREDMÉNYEK

81

„ANNYIT OSZTUNK BE, AMENNYINK VAN.” A CSALÁDI PÉNZZEL VALÓ GAZDÁLKODÁS GYAKORLATA A KÖZÉPOSZTÁLYBAN

97

FINANCIAL INCLUSION IMPLICATIONS FOR DEPOSIT INSURANCE 107

KÖNYVISMERTETŐ: FINANCIAL LITERACY 117

(5)

4

(6)

ELŐSZÓ

Társadalom, üzleti élet, iskolarendszer - sorolhatnánk hosszasan a mindennapjainkat meghatározó, bennünket körülvevő, jövőnket formáló, sok különböző indíttatásból kiindulva megfogalmazott, különböző szinteket, más-más tartalmakat képviselő elemeket életünkből. Régi igazság, hogy mindegyik területen meghatározó szerepet játszik a pénz, amelynek „ügyei” vannak, de ezeket a pénz­

ügyeket nem feltétlenül megfellelő tudatossággal, hozzáértéssel kezeljük. Úgy is fogalmazhatunk, hogy még nem, vagy nem megfelelő szinten alakult ki - nem csak hazánkban, hanem Európában és a világ más részein is - a pénzügyekhez kötődő kultúra.

Ennek a hiánynak hatásait folyamatosan érezzük, megnyilvánulásának következményeit - gondoljunk az elmúlt évtized globális eseményeire, vagy akár saját életünk kisebb-nagyobb pénzügyi tévedéseire - kényszerűen elszenvedjük.

Ennek a - már nyilvánvaló - ténynek felismerése is indukálta az European Money Week nemzetközi eseménysorozatát, amelyhez Magyarország idén harmadszor csatlakozott, és amelynek keretében rendezik meg évről évre a Pénz7 - a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete programokat szerte Magyarországon.

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Pénzügyi és Számviteli Intézete kulcskérdésnek tekinti a lakosság pénzügyi tudatosságának erősítését - a pénzügyi kultúra ennek megfelelően egy önálló kutatási területként jelenik meg az intézet életében. Ennek egyik kézzelfogható eredménye már a közeljövőben, várhatóan még ebben az évben megjelenik: Magyarországon elsőként a Miskolci Egyetemen kerül bevezetésre a „Pénzügyi kultúra” elnevezésű tantárgy.

A Pénzügyi és Számviteli Intézet 2017. március 8-án kilencedik alkalommal, a Magyar Bankszövetség szakmai közreműködésével rendezte meg Szakmai Napját, melynek témái ezúttal a pénzügyi kultúra köré csoportosultak - kapcsolódva ezzel a Pénz7 pénzügyi kultúra-fejlesztő eseménysorozatához. „A pénzügyi kultúra aktuális kérdései, különös tekintettel a banki szolgáltatásokra” címet viselő tudományos konferencia szakmai kapcsolódást és párbeszédet teremtett meg az egyetemi oktatók, hallgatók és a hitelintézeti szektor szakemberei között.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Kutatásunkban alapvetően a vállalati pénzügyi kultúra egyes elemeinek hatását vizs- gáltuk, fő kutatási kérdésünk az volt, hogy a vállalkozói pénzügyi műveltség, a

A pénzügyi kultúra fogalmát – véleményünk szerint – az alábbi meghatározás tükrözi a legjobban: „A pénzügyi ismeretek és képességek olyan szintje, amelynek

A Magyar Nemzeti Bank felismerve az alacsony szint pénzügyi kultúra stabilitást veszélyez- tet tendenciáit, elindította a Pénzügyi Stabilitás Szakterület

A pénzügy és számvitel alapszak esetében a pénzügyi és számviteli szakmai ismeretek között kiemelkednek még a pénzügyi számvitel, a vezetői számvitel

Kutatásunkban alapvetően a vállalati pénzügyi kultúra egyes elemeinek hatását vizs- gáltuk, fő kutatási kérdésünk az volt, hogy a vállalkozói pénzügyi műveltség, a

Előrelépést jelent továbbá, hogy a képzések átlagos időtartama hosszabb lett, megjelentek a főleg felnőtteknek szóló, többnapos képzé- sek. a tudásátadás fókuszában

A vonatkozó kutatás összegző része jelzi az eredmény (avagy eredménytelenség) vélelmezett okát is: „a pénzügyi gazdasági ismeretek középiskolai oktatása

Annak ellenére, hogy a hazai pénzügyi kultúra vizsgálata a lakosság körében az utóbbi években az érdeklődés homlokterébe került, és örvendetes tényként álla-