• Nem Talált Eredményt

Егоров, А.: О необходимости создания „Удмуртско-венгерско-русского фразеологического словаря”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Егоров, А.: О необходимости создания „Удмуртско-венгерско-русского фразеологического словаря”"

Copied!
7
0
0

Teljes szövegt

(1)

"#

“ - -

5

” 03

, :

6'8 89 =' ,

#8 : 9 6 (

, “ ” – , , ,

# ! %! 9

, . %:6 ! !

–

9 . 6 ' %

– % ' ! , 60- . XX . *6' ! 6 “

” . . . ( ., 1967).

%! ! 5 " 4 4

5 8/8 % ! 8 # !',

,

! 6 ! 9 . ! ! 6,

1851 . ( . .

% %' .= ! : . 9 D

“

,! - …”). < ! ! ! ,

.

! : % %/ ! 9 .6 : )

,

/ 9:!' ! 9 . 6

, ,

! 6 9 9 % !&

. %

. . ,

) 6 , ) )' ! . !( !' 9

–

9 % %! 9 6 % 9 %

, , :

! . !' . % 6 %

! ! 9:! ! !6 9 -

6 . 6 ! . 6

[)': 246].

“ - -

H!' 6 96 % ! ! $!

”,

. 6 !'( 9' %'

! 9 . 6 ! ! ! ! :,

, .

!

( )

.= 1 . 6: != 9 %' % =%,

.

# 9 : : *6' ! . , . , . . .

. 6: : , ? !( < 6 - + 0! ! 6 6

! 6 86 6 # 1 ! % # ,

! % :!# 9 % !6: ! ,

– –

!8 9 6 :

. ,

9' % ! H!' !' 9 6 %% 1

.

% 8 ' % ).= % ! 6 -

.

6: % . % !

(2)

% ’/’:

( ) :

' %& 9 - % ,

[) ': 132] – vkinek az arcára van írva vmi; rá van írva vkinek az arcára vmi [MSz: 16] ’ = %’;

:

9 S, % , [! ) ': 105] – szemtelen pofa [UMSz: 36] ’9’;

’ !'’:

:

6 !' e ( , , S .

% $ $ [ : 145] – testközelben harcol vki ellen [*$,7: 16] ’9' :!' !' !'/ ’;

’' ; ’:

# 9!ӟ : - ӧ a : $ , M ӧ , - M %ӟ ӧ ӧ [) ': 150] – vkinek (még) a kisujjára is kevés vmi [MSz: 440] ’ = ; ’;

’’:

:

9 !! 9 ! 6 V, %ӧ , % % $ –

$ $ [$! !. 2005. 100. . 6] – fejjelY 7 megy a falnak [MSz: 92] ’9' 9 ’;

:

9 ! , , %: “!c … …

!c ” [) ': 90] – forog vkinek a fejében vmi [MSz: 92] ’ ' ’;

:

! (# a * Q$ ӧ ,

ӧ $, a [) ': 106] – fenn hordja a fejét [MSz: 92] ’! ' ’;

:

( O , c

[ : 153] – elveszti a fejét; fejét veszti [MSz: 92] ’ ' ’;

’’:

:

L )% ӟ, -

, [ : 336] – vkinek minden haja szála az égnek áll [mered] (vmit l) [MSz: 123] ’ !9’;

:

!I G , , a

ӟ, $, , : , - , - [ : 221] – vkinek egy haja szála se(m) görbül meg [MSz: 92] ’ %'= %(' ’;

’ ’:

( ):

9 U - % [ :

149] – vkinek a jobb keze [MSz: 178] ’6' % - . ’;

( ):

' ! b % ( P - .

.

$ a - % [ : 290] – puszta kézzel [MSz: 180] ’ 9 ' ( )’;

(3)

"! [) ': 114] – kicsúszik vkinek a kezéb l [a kezei közül] vki v. vmi [MSz: 180]

’ '' / - .’;

:

8 * Q$ a : c

, , [! ) ': 75] – kézre kerül [MSz: 180] ’%%!' 6' - . ’;

:

L e , ,

[$! !. 2005. 110–111. . 13] – kezet emel vkire v. vmire [MSz: 180]Y 7

’%!' - .’;

ӧ ’#’:

ӧ ': b , $: “,

?” ) $, . ӧ

[ : 125] – nem a szíve szerint való vmi [UMSz: 67] ’ / ’;

% !( % !=

ӧ L# : U a ,

, ) .

, f [$! !. 2005. 10. . 3] – fáj a szívemY 7 [UMSz: 205] ’ != !( 9 / / ’;

:

^ L# ' O -$ f

[$! !. 2005. 109. . 6] – kiönti lelkét [OMSz: 280]Y 7

’' !(’;

’’:

:

6! M, $… [) ': 84] – itt még az ördög is kitöri a lábát [OMSz: 1020] ’ 6 / ’;

:

% b - … [) ': 105] – egy vágású (emberek); egy fából vannak faragva [OMSz: 637, 923] ’! % ! !; ;

’;

(

:

% (% O$

[) ': 98] – fél lábbal (már) a sírban [a koporsóban] van [MSz: 201] ’!

’;

' ’’:

:

6 M a , “ a , %”

, $ [ : 169] – elharapja a nyelvét [7*;: 386]

’% ' ’;

: i , “ ”

, O M$ $ , a [) ': 145] – lakatot tesz a szájára [7*;: 385] ’! #' 9 ’;

:

' ! a [? ) ': 140] – leragad vkinek a nyelve [MSz: 252] ’ % '’;

:

%!I' – ! a , – .S

- a [$! !. 2005. 110–111. . 3] – nem tesz féketY 7 a nyelvére [MSzKSz: 532] ’' ’;

(4)

’9’:

( ):

9 !! %' ) , O, c

% [ : 219] – fejjel megy a falnak [MSzKSz:

181] ’9' 9 ’;

( ) [ : 67] – homlokára/arcára van írva (nincs a # ^^ 7+,$;

homlokára írva) [*$,7: 165] ’ 9 = %/ ( ) ’;

’’:

:

96 b f, f,

%$a [$! !. 2005. 100. . 4] – csavarja [facsarja] vkinek azY 7 orrát vmi [MSz: 259] ’/' ’;

:

6 ! !$ $ .

[ : 119] – odadugja [odatolja] az orrát (vkinek) [MSz: 260] ’' ! ( ) - .’;

:

( , a ,

ff [) ': 160] – hosszú [lógó v. megnyúlt] orral (távozik); az orrát lógatja [MSz: 260] ’:!' (' ; ’;

:

6 e * Q$ “$ ,

$ ” [) ': 22] – fenn [magasan] hordja az orrát [MSz:

259] ’! ' ’;

’:’:

:

%' – ,, … b ,.

… ! . V ,

a [ : 132] – saját fülével hall vmit [*$,7: 276] ’ 9 ( ( )

’;

('

:

%' '^ I (f $ " %

.

a e fa %a ӟ$ fa

[$! !. 2005. 100. . 2] – elenged a füle mellett vmit [Y 7 *$,7: 253] ’% %'

’;

(

( ):

%'' % ^ M f: , ,

a [) ': 55] – szájról szájra jár/terjed/száll vmi [MSzKSz: 646] ’% :!' ’;

’’:

:

%! 1980- a %

, a [ $! !. 2005. 110–111. . 11] –Y 7 lábra állít vkit v. vmit [MSz: 202] ’%' - .’;

:

%! * $ [ ) ': 104] – nem teszi be a lábát vhova [MSz: 202] ’ % ’;

:

%! % b ( , .

, , [$! !. 2005. 110–111. . 2] – vminek lába kelY 7 [MSz: 202] ’ % 6 - .’;

(5)

:

!G S , % ӟ , ӟ$- ӟ$ f , , [$! !. 2005. 109. . 8] – a kétY 7 szemével lát [MSz: 319] ’!' ’;

:

6 T a, $ $ , -

% a [ : 89] – szemt l szembe [MSz: 322] ’ ’;

:

' * , - , - a a, -

%ӟ % ӟ % a,

?

a " a [$!

. 2005. 110–111. . 12] – felnyitja vkinek a szemét [MSz: 320] ’ - .

! Y 7 ' 6'

- .’;

6

’ !=’:

:

L%I' 8 a , % $

: – ( -

$ , ,

, a ff [ : 16] – összeszorul a szíve [*$,7: 279] ’ != ’;

:

8 ' O , f …

[) ': 132] – fáj [sajog] vkinek a szíve [MSz: 329] ’ != 9’;

:

8 ' ,, Ӟ ӟ,

f , b M [$! !.

2005. 100. . 7] – vkinek a szívéhez n [MSz: 329] ’Y 7 % != ’;

’ ’:

( ):

G ,$ f ( M.

, ӟ , [ : 40] – hallgat, mint a csuka; néma, mint a sír [OMSz: 793] ’ ! 9 '’;

( ):

' - a , a a

[ : 144] – tátva marad vkinek a szája (a meglepetést l [a csodálkozástól]) [MSz: 310]

’(' ) ’;

:

K - a , M ) .

c [ : 250] – befogja a száját [MSz: 308] ’ ' ! ( ) ’ .

,

< 9 ! 9/ % ! ! #:

“ - - ”,

. $! . 6

. , . .

! % . 6 , ? !( - +

, . .

0! < 6 : ! :

, % # 8 % !' ' :

1) . ' ! : . ;

2) ' 6 : % # ( : )

,

8/: . 96 9 . 6

( , ,

.! 6 ! : % ! . #8 98!');

(6)

3) ' .= 8/ . 6 9 % 6, , : ) , ; ) ,

%% 6 6 9 %! !

; ) - ; )

6 !'' % (8 9 96 '

!' ! 96 6 !' .6 ='; ) ; ) , -

; ) ,

.6 = # = : 8/ (

; ) , ; )

% % :! = % ! ! !

, ; ) , ; ) ; ) ,

% ! 6 % ! !

; ) ; ) ; ) ; )

% ! % 6 ! ! % 6

; ) ,

# ( / # 6 . .;

= !

4) ' 6: . 6: 9 ;

5) ' 6: . 6: 9 .

3

)12345)+,, . ., ) : . . 4 #& ! . & 4 // . .

: . . ., . 100- % = MM 4 4#! 6 . %/

. .: . / . . . . , . . 8 ! #! ! 79 + ! 7 < 5 < "

/ . , 2006. . 244–255.

H= $! "# 7

)*57"230")+,, . .- > : 5 "# $! . : , 1977. 256 . 1<*+,, . .4 : ,# 4 $ $! . : , 1987. 360 . 9

dUSi- – * . 6 ' 7 , " 2 "- - . .: . . , . . . - : , 1985. 371 .

, H' ) $# ! *!' (

-dV – 76 $69 ' ! /: ( ) / . ., . ., . . . ; : ? ' ? , ? ' " ? >= 1 5 ! 4 ?!%( *

; , 1985. 392 .

< '!

-)SUV – 7 ! 9 # ! / 7 ) 0 >8. . . . : , 1996. 144 .

"# $!

MSz – Magyar szólástár: Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmez és fogalomköri szótára / F szerkeszt : Bárdosi Vilmos. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2004. 952 l.

MSzK – O. Nagy G. Magyar szólások es közmondások. 8. kiadas. Talentum, 1999. 864 l.

MSzKSz – Forgács T. Magyar szólások és közmondások szótára: Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2004. 822 l.

OMSz – Gáldi L. Orosz-magyar kéziszótár. 2. kiadas. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975. 1120 l.

UMSz – Kozmács I. Udmurt-magyar szótár = $! 8- . Szombathely: Savaria University Press. 540 l.

(7)

The materials for “Udmurt-Hungarian-Russian Phraseological Dictionary”

Today the Udmurt phraseology requires more detailed study of both its theoretical part – working on the different questions of the Udmurt phraseology in a separate monograph, and practical: so the Udmurt linguistics demands making a bilingual or multilingual phraseological dictionary on the base of the udmurt material. Here the materials for “Udmurt-Hungarian- Russian Phraseological Dictionary” are briefly given as a working model, that henceforward can be used as for the Phraseological Dictionary of the Udmurt Language proper, so for some other works. For classification of phraseological units we resorted to the principle that was assumed as a basis in the works of modern Hungarian linguists.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Objective To investigate the ef fi cacy and safety of etanercept (ETN) in paediatric subjects with extended oligoarticular juvenile idiopathic arthritis (eoJIA), enthesitis-

Keywords: folk music recordings, instrumental folk music, folklore collection, phonograph, Béla Bartók, Zoltán Kodály, László Lajtha, Gyula Ortutay, the Budapest School of

 The complex analysis of the American Asia-Pacific strategy, foreign policy, military concepts and directions from the younger Bush government to the first measures of

In the present paper the general field theoretical examination of the field of transmission lines is presented, in the course of which it will be clarified, in the

But this is the chronology of Oedipus’s life, which has only indirectly to do with the actual way in which the plot unfolds; only the most important events within babyhood will

Major research areas of the Faculty include museums as new places for adult learning, development of the profession of adult educators, second chance schooling, guidance

The decision on which direction to take lies entirely on the researcher, though it may be strongly influenced by the other components of the research project, such as the

In this article, I discuss the need for curriculum changes in Finnish art education and how the new national cur- riculum for visual art education has tried to respond to