• Nem Talált Eredményt

Ami nincs „

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Ami nincs „"

Copied!
5
0
0

Teljes szövegt

(1)

56 tiszatáj

MARKÓ BÉLA

Ami nincs

El Greco: Feltámadás, 1605‐1610, olaj, vászon, 275×127 cm, Prado, Madrid Mint rossz ruha, mit végre elereszt a lélek az erősödő huzatban,

pokolból mennybe szállhat öntudatlan, és látszólag csak az üres kereszt világít majd a Koponyák hegyén, ám könnyen gyúr másik testet az Isten, hogy újra s újra életre segítsen, mert mégsem változtat ítéletén, ami nem élet, s nem halál, csupán a kettő közti átmenet örökké,

s már nem csaphat be senkit soha többé egy lassan múló nyugodt délután, ha közben minden ajtó nyílni látszik, s végtelenség van, de már nem sokáig.

(2)

2013. május 57

Áram

Csontváry: Hídon átvonuló társaság, 1903‐1904, olaj, vászon,

60×72 cm, magántulajdon Kecskét, juhot, kutyát és gyermeket, átvinni mind, ki magatehetetlen, vagy legalábbis mindig visszaretten a hídtól, mely a semmibe vezet, mert elvágja az élet áramát, akár egy asszony vízre hajló háta, ahogy mosakszik, és közben kitárja ágyékát teljesen, s magára lát, magát kutatja, magát sokszorozza, s ha átjut majd, a szomját abból oltja, mi ideát szennyesen kavarog,

de lábujj s kézhegy közt tulajdonképpen csak arra jó a test, hogy összeérjen a föld az éggel, aztán partra dob.

(3)

58 tiszatáj

Grammatikai változások

Mert egyre több a már, és egyre ritkább a még, s bevallom, hogy nem is zavar, mindent kibont, és mindent visszavarr, s az összefércelt élőlények titkát firtatja még az ember így‐úgy, aztán egyszerre csak másképpen néz körül, s szokás szerint lehet, hogy még örül egy‐egy részletnek is, de már az arcán nincsen hely semmi újnak, a mosoly nyilván ugyanaz, amit valahol s valamikor használt már, ismerősen nevet vagy sír, de ez természetes, azt is mondhatnám, hogy már végleges, vagyis egész, ahogy kell, kimenőben.

(4)

2013. május 59

Nevet

Rembrandt: A nevető Rembrandt, 1665, olaj, vászon, 82×63 cm, Wallraf‐Richartz‐Museum, Köln Csupán maréknyi napsütötte föld

vagy tán egy sárga folt maradt a vállból, a mellkasból, a kézből, s nem magától világít egyik sem, mert összedőlt az élő épület, hogy lemerültek egymás után a széttört darabok, s az éjszakából még visszaragyog a homlok, aztán az is belesüllyed a televénybe, de ahogy nevet, kiégett ágak közül verebek

röppennek föl, és elszáradt füvekre lepkék szállnak, miközben megtelik fénnyel megint az arc, s úgy vetkezik, és úgy haldoklik, mintha most születne.

(5)

60 tiszatáj

Szétszakad

Egymáshoz próbál mindenféle tücsköt, keresztet, Jézust, gyíkot, verebet, s ha sikerülni látszik, felnevet, és nem sajnálja a harminc ezüstöt Júdástól, hogy lelketlen állatot vagy lelkes nőt és férfit egyberakhat, s már új értelmet adhat a szavaknak, míg mondatain mégis átragyog a sok szálkás betű, akár a vér a ritkás gézen, mert egymásba ér néhány puzzle‐rész, és fáradhatatlan illesztgeti, de sohasem marad együtt a testünk, hanem szétszakad, s hever tovább két elrontott darabban.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Ismeretlen költ Manyoshu gyjtemény.. Reggeli ködben, mely

A már jól bevált tematikus rendbe szedett szócikkek a történelmi adalékokon kívül számos praktikus információt tartalmaznak. A vastag betűvel kiemelt kifejezések

A felsőoktatás más célkitűzések mentén szerveződik mint a vállalati képzés, és.. adást említettem, de az e-learning-es anyagok pl. jelenléti képzésbe történő beépíté-

Nem kevesebbről tesznek bizonyságot, mint a pótolhatatlan korszerűségről, amely Franciska Anya nagy művét, az Isteni Szeretet Leányai Társulatát jellemzi. Vagy nem

A fém és az elektrolitoldat közötti kezdeti potenciálkülönbségnek az egyensúlyi elekt- ródpotenciál-értéktől való eltérésének iránya szabja meg, hogy a két ellentétes

Az egyik reggel azonban, amikor épp délutános volt, kivételesen frissen ébredt, és arra szánta el magát, hogy felkeresi azt a kis folyót, amiről Elza áradozott neki..

Sándor Iván arról ír egyik esszéjében, hogy a „huszadik század «kafkai» volt: a «dolgok» la‐.

Utána meg semmi jobb nincs annál, mint hogy fölébred