• Nem Talált Eredményt

Lineáris regresszió, gyakorló példák (2)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Lineáris regresszió, gyakorló példák (2)"

Copied!
1
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Lineáris regresszió, gyakorló példák (2)

1. példa

Elfogadva, hogy x pontosan beállítható és y normális eloszlású, illesszen egyenest a mérési adatokhoz.

 Adjon 95%-os konfidencia-intervallumot a tengelymetszet valódi értékére!

 Igaz-e az az állítás, hogy 2.05 (0.05 szignifikancia szinten)?

 Egy új mérést fogunk végezni x = 6 helyen. Milyen intervallumban lesz az új mérési eredmény

 

y* 95%-os valószínűséggel?

Megoldás

xx

Yˆ10.972 5 0.972

-95.00% +95.00%

Param. Std.Err t Cnf.Lmt Cnf.Lmt

a’ 0.970000 0.087750 11.0542 0.690741 1.249259

b 2.000000 0.015275 130.9307 1.951387 2.048613

0966 .

0 sr

27 . 0153 3

. 0

05 . 2 0 . 2

0

t t0.052 3 3.182

Predicted 12.97000 -95.0%PL 12.62971 +95.0%PL 13.31029

x y

3 7.00

1 2.95

5 10.90

7 15.10

9 18.90

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A mátrix valamely x, y elemének elérése e pillanattól kezdve egy algoritmuson ke- resztül történik, amely bináris vagy lineáris keresés segítségével „megnézi” a tárolt

Bevallom, a kötet olvasása előtt az volt az egyik legérdekesebb kérdés számomra, hogy a szöveg hogyan képes megalkotni az Y generáció nyelvét irodalmi formában, nem

Más egyenest kapunk-e, ha nem törődünk vele, hogy az egyes x i helyeken nem azonos számú ismétlés van, és az y i értékekre illesztjük az

Továbbá belátható, hogy amennyiben egy ML becslés torzítatlan, akkor hatásos is, azaz a legkisebb varianciájú az összes torzítatlan becslés között.. Ez az

A kétféle mintavétel pontosságának aránya az alapsokaság elemei sorrend—. jének jellegétől függ. Ettől függően a következő eseteket

dellben az az alapfeltevés, hogy a vizsgá- lat tárgyát alkotó függő változó normális eloszlású valószínűségi változó és várható értéke lineáris kapcsolatban van a

dellben az az alapfeltevés, hogy a vizsgá- lat tárgyát alkotó függő változó normális eloszlású valószínűségi változó és várható értéke lineáris kapcsolatban van a

dellben az az alapfeltevés, hogy a vizsgá- lat tárgyát alkotó függő változó normális eloszlású valószínűségi változó és várható értéke lineáris kapcsolatban van a

Kovariancia folytonos esetben, Lineáris regresszió.. Határozzuk meg

Egy normális eloszlású valószínűségi változó 0,2 valószínűséggel vesz fel 10-nél kisebb értéket és 0,3 valószínűséggel 14-nél nagyobb értéket.. Mik az

pedig a központi határeloszlás tétele, amely- nek segítségével igazolható, hogy független valószínűségi változók összege közelítőleg normális eloszlású.. Az áramlat

Kovariancia folytonos esetben, Lineáris regresszió

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti M ˝uszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Katona

Nyilvánvaló, hogy a standard normális N(0,1) eloszlású valószínűségi változó várható értéke 0, szórása

Ez a hipotézis lehet például az, hogy a vizsgált valószínűségi változó normális eloszlású, vagy a valószínűségi változó várható értéke megfelel

Ha standard normális eloszlású független valószínűségi változók, akkor a valószínűségi változó szabadsági fokú khi-négyzet eloszlású.. Így hasonlóan

hét: Többváltozós regresszió: F-próba lineáris korlátozások tesztelésére, korrigált R 2 , stabilitási próbák, alternatív függvényformák, interakciók.. Kétértékű

A tárgyalt többváltozós statisztikai módszerek a következők: lineáris regresszió, általánosított lineáris regresszió, főkomponens-analízis, kanonikus

Állapítsa meg, hogy mely tartományban lineáris a kimenet, majd ezen tartományon belül illesszen egyenest a pontokra.. Az így kapott adatok alapján módosítsa úgy a

Elfogadva, hogy x pontosan beállítható és y normális eloszlású, illesszen egyenest a mérési

A módszer alkalmazásakor kihasználjuk, hogy a normális eloszlású valószínűségi változók összege is normális eloszlást követ, vagy azt, hogy a  2 eloszlású

Határozzuk meg, hogy egy N(µ,σ 2 ) normális eloszlású valószín ő ségi változó értékei milyen szimmetrikus. intervallumban vannak 95

A centrális határeloszlási tétel értelmében a mintaelemek átlaga akkor is (legalább közelít ı leg) normális eloszlású, ha maguk a mintaelemek nem normális