t>1 *\ / r 7 "3*?; * «✓* «#*? «V V v^i^z/V^ . , - . .

Teljes szövegt

(1)

' V>n

n Nfi * í^ é íM /

v *'V^"'M->r r* '■ /

'

. ,

*^r

-

jl

.

v . ^ ~ v v \ v eO.:r

.

*** VAvr i >.i

*

'IxJLo _

■$#&>?'■ A A * * 4 f r l * / » \ » , * * , . .

A - < y ^ ' ^U ^ f/f X jjfy U t e i / i ^ ***4 *4* u j f * * * * * * - v x y ^ X ^ / - C ^ .& 4

n ^ f A S ^ C^iS*«X«4M^ * & 'f iM?*m

sU A /tftX*P<>slctsbT ^

/ á tA/h*yfr* */lHÍ>, <& °^ ^ ^o~t?k

* j £ # \ \ j j * * <*>»t*L't^p& +-

Z y o o S , ^ 1” * ' ^ M A , ^ * ^ , *4

<k '

~fa_ a)rfXt^n t\fyy<KS»7 — , -rr /" .. ><v

l í ) /T» « V V * S ? v^i^z/V^

A/2 X. ÁjtsX*) - vK-. ^ «.^» /I /^>

* í

Vt í>Ct^

(^A/h-^tsé

"3*?

; * «✓* « # * ?

lűcsm

t/hJHLSLt?

ffájH M U K ^ cdí^ * ^7^ / r*‘,t >y*

rXaJty ’iv M trv^ tv P C yyfr tre^ t^ /ÍL ^ ^

/1 h C L ^ <kA A

*\

' 47/

' C*r Aslts Q 'Ct^c <l4C^>

-

<MO

f ' / r

C Íst^T <^st' CC^£ A ^ > ^ \ . ^ c y s f ^ ú

^ 4Ua^ £ 4 ^ %íV t iZ * tU

^Áj.-4'ft t i / ^ . O^tyr^ty t^ X jt^ f i, -^ in rí<^iC f7r4U vy»^ -/$-<rtC*-^‘-t? ’e_^'

% itC & u . é i *i / /<2^<< ^ f i ^ - te^ /A u u -A -<^- a. ^ i e ^ r

t >1

(2)

f t A A, /h ■vt i O j - ' ’ i f t C j **, Í^ la o J SftsiA ^ aJr'lL e #

y tu f ^ y / m ^ ■ Inr-S*- 4 y£ #_ / ^ z^ol /[<,'

/'V ^ C # - í ^ í t V ' OlSK A

l ^ÓW- * C /*» t £ y é . t^Zcca A l&Jj-usto? **$4?

DlÁ it-i/V , ^ t-fi‘^'ur/^'/ Mx#cy^ • t^th^r? t* \4rXytr, A i

fi^ b ^ Z y /M tU ^ tA A . «-/ / t v p ^ ^ y l ^^Y-STtu^

•'A & A -J[ & ^ W í* ^ w - <Í £ fr?7 /nvi & /r^ sa&*~', tZ^fr *? * ^9 •*-

pA aJtoL fa - f e + v af i >

l ^ ^ / f - ly $ 4 & y £ >£JÍ*' S *■'%*- <4 • £ * * /rrJ ? ^ * ^ '*•—

sn^te a ^ c / K p ff -. X / / - e x Aí'n j á C*****

&oW (k£ ' tlsvJ*A-ti <jAf*ú<t*i <*■ ✓ V í x J tfifcyK e* x A A * - & * * & & - /hJUt< ‘< £ 4 * * -, w t e

'&uA m * 4 , ' + ^ ' 'v * ^ * * * * \ h„ U * 2 *

**rc4v$S ' é s f & t y •*£ </' -JU y& t^ ^ StA - / ' * y « ^ f l A C ^ % a V a / í ^ ^<~f// C A /^ Í

oV#-* f C w ty ttf- * . & * 't»,A^<+#b p m * st^u h^ y^cJxs(^

* * * O^t

’~e7x* ^ * *'*' ^ - Q f ^

A M i f l M & * •£ > '/* -. A * -/W » **■ <4 f f , + J "

A vföbi. t /* * * t * * ^ r * ' s / f * X

Cyk. Of /U < K ^C f^ p U * A l* ^ ^ '

/4jK_jf— f í* fíC &-A.-

^ “ 4 * * /* ^ 4 * U f A * * 'x' t' 4 , 1

sAóUl> / { l ^ l t l ^ t, tJ&c i /

< fa lh . ^ p * A * M * <n*% tM * lg* t ** #*?***&

v * U * » £ £ t p j

/n vC + S c< ?, W t / c*<X ^

1 ie # c V « ^ 4 ‘<i<.. t r r * U ^ Jt*-

c ^ 2 *4 4^

a ^ 9 n X A ^ « ^ / Y

n, J /k jh í u /Cíx ^ í^ o - ^ , y ^ A ty fx ^ A fácX re^i-J

^ í A f * + J Á A % d A \ _&,

K/ti^ /iy y i'S Oí lZ. * ^ ' t ^ ' Á y c °

A ■6*^'*-. --- ^A^CiK ^ ‘ itls& L ^

■<h/ i>4* , /»> ts& c^ t ^ f^ c^ < K A L , ^ l u £ a ^ a ^ s C r & ■ 0*sá» .'•

(3)

^ * * M s V ^ ^ V t r , t: c . « í^ c* ^ a s)c, A s ia /t '

( f ? ) *-

/»>v?£-**f W S* </ ^ S

f a '0 * ( < r r h ; J /y ^ ^ tr s ^ / ^ v í ^('O (H /cC C K[*/>' C\ A 'í <V*<* ^ <*-'0-^ ^ 'táLrr p-^, p-y t^, CstA.'C

c ^ í-í ^ ^ a. je 'í<s/tt < 5 ^ ^ ,

J-e € n y y ttf* e jr - V,K'H4- ^ a^ c^Il^í /6 w ^ W í - í ^ ^ « í * í í / ^ f e í

x ( í ^ * ,

'd-Ct-K+n

> v ^ ^ l ^7 a c 1^

<\)i£3p~iU>

o # i^ £fy fa u \" t*4/r*t- ^ A srrv-6.

^ e V ' Á A - A k

-

h a

JÍ') o

* . y ^ a

-viC th (

’t X 7 AjJi- ^ Z v < t ^ X A, > fa^ fajl/*- . faLxslt A.\

/ÖhC-A^Vh OMŐr'4iyr*^-< & '*% *'

■Cxfjt- /nú^y*.o^m 'íkA . fi*-' %/ e f/f l&A+y** < p ú * tw Ayff- ^ ' - '/ftlfriA- a. 'sh) <s#*- 1))Ü {A s*fis '< X vvfyí * £ a~Jc e^Ccf^.

&

_____ *y& v*-t£x) 0iZ+>L~ *7 iW Q /U . y * **> (Jc ? L^jí. SKO^,tr%A^(rtí-a~ ^C< a!/U,-4-t-KJ-*&. a. ~f£+v£rr m tf .

f-4- sy£C c >/Cl<A^^’A^7'. ^ £ 4 \S h -jcú f-

/H űiéit-'fú^ ;7 /*ii tsCtf c^yJLJ- - c ^

L j Á t l r l <t-Q-? c /f t^ '0^*4. < ^ élX C iyJ. / i ti^f-fl{^

£■ 'fith^'yrtbf^/ »/ & X '0 - & f t f / r /h~* a* Á n

y v t^ & V vv í* l^ '< a A # /it4 ?^-/ / C #^í w

fa > ^ * -A j , a^*í <C vh+^*^*> f r r f t .' / * ' .• i :•

^ V i* u x * * a p f& 4 A . ó m - v * ..

^ ^ cf x^/' a^ (*~

^ 'Ü eJtiíA ti r*-^t QJfclW-'tv-é' ' V K / t ^ « W -

(SyXjU-*-*-^ / tA/'*- t á f t * 0 /h^A~A/‘0 - / . ___ ‘fa fa jt (aJl

'Aa j^ O , A * J ft ^ „ e fr , <l^A

C '^ 4’ ^ ^ ■<^C0*£'4_/6(K^-k. Q ^Sj-r-esCt*. tZsr~t<_SS /é^-t A ^ ^ y y W / <A \ SH *■ *+) t* Á M -eX OlU ^í^ / a^X ^ 2 ' ^ ' í z /

V * jf/r* aJ ) eZ .

/ ^ ^>4iSK4^/& ^ls4j% ~6<sr> /^AshJ^líAjrXJ-OLA**. />*>

S lu r tt / - W ^ »V Í^ «^ C . c'&> A

J ^ f ) C ^ ( y c ( JK4Lf ^ fT C ^ / ^ c V ^

0T < ^ clsz ^ c ^ A # —' ( K ^ ^ é t / x* i? ^ ’7 - e

f & \Á. 0u\. a J í^ ^ h u ^ /fau e^ y /j# 9^r%^

+3 Itfyr <*- •M ^ r’, ^ rU ^ erU a lí .v^>,ci a /

(4)

N . t*H- MmashA £ t stéét4s <^ÍMí

A /a /íA ^ A .' >x^t<J4ro^u. \ e* &*- * « X * a 4 )C * f^ L /

' Z c / f r J - é +4-6**- ■Í e ' J lő U e & - .

j t l e T X & V i c í ^ á *fc*i * * 6 * p * & Y

i ^ o ^ . /f/i 'am»*2'i*/%. / 6 aÁ, 0 jj. t / I n a Á J i / f j +ta4f 'lis^. ^É'AíV*.

z ^ A-ya <k£ 6 . $ 4 * e 6 * ( y (r4- *< a %'ti/<!.

.. f r c J t f fh < ;< J)e # y i ^ , , / & h ' A' ^

,* h$ 4i & & * » > « » * ^ * * a a cj z t ^ \ J 1

A ' í ^ ^ c / * f a p * , / f f *

. 5 y W /& < # u , ; r ^ f í & f *

> ^ y £ w - \ ^

x ;,^ * £ A 4 X * + * * $ « i * \ * 0 n ^ ^ 4 r e ^ té $ t í C S t t

; / á Z U t ó < ~ * ^ k A \ ^ v » '%

^ ' * J ÓL* c m * # * - ; ** / ^ * L , * ^ T

* v » # * * ' . *

r ' i & u m ú ' fc fo * ^ * * * ^

j* ► y / . , A ^ M N * V ,.'a ~} > |> l ||S í ^ U l H * ■ * X V \ A > y

^ $ £ & $ & z á s l 5 u

^ vC»>'i * 5M 4 » » ^ < M fv íw i' \ M n M ) ^ * \ j f ó í t J^j W * ( — .N % ' ^ A '» > .

^ »** ^ 9 ^ ^ n0 ^ aX-

’ -v i '■'>- „vvvi&S«i . i * ' v V ^ ^

A r t t Y ^

^ > L * U * X . , , v ^Vv <

, 1^1 'VA * A > f t » / ^ V ^ ' T * ^

V vf y', , ?■ x >V>' . >' * '^v\'^<''' > m 'v Jy^^-^V. ^ 1^-Í.H* \ s s ^ ^ v ^ ” x ^'jJC, . V ^ ^ v ^ '{> Xa.-v/4<a>í, ( a y V j> ',

.> > . ^ v>< '»<Wv . v-4a^$> ^ v ^>-

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :