An ord fr.iend of mine is tu,5alt,fi:, ar theHrl^

Teljes szövegt

(1)

{ ' l = s t ' l e l - l e d i n ^ ' k a m

v \ 4 \ . v !

H a f s t e a o i l s s e x

G e It'' Irt;kaCg

Budapest V. "tsel6-rad Rkp 2 ],rEnrs L J e a r G e o r d l , u k a c s

l',Ty fr ie, nd l,.iart in "Evu has j us t se nt me t he - u n 5 l i s h t r a n s , I a t i o n o l y o u r $ , o r . k o n t h e

! - : t i l t o r i c a l N o v e l . I s h a l l u r y i t e a 5 a i n . , , h e t 1 f h a v e r e a d i t b u t I s h o u l d I 1 l { ; t o s a y a t o n c e t h a t - L r e a d a l a r g e s e c t i o n o f

i t l r n a i n l ; l o n S c o t t ) i n t [ e o l d . r 3 r r ! - e ; 1 3 ? . a ! - i o 4 a l g , e g s t q _ l e i n t h e . r - ! l o ' s , a n d y o u r

r e m a r k s h . a d a f u n d a m e n t e . I e f f e c t o h m y v r h o l e t hinking. about t he novel and olL m J r o v ' n v r o r k i n t h e h i s t o i : i e a l n o v e l . I t h i n k I s e n t

v e r s i o n o f T h e J,'oLr. a v' hil e baok the ue rman Q r e a t 9 j r k ( s e t L 5 4 9 ) , v , h i . c t r i s a . n exanple

- n 6 6 r t u n a t e I y n c v e l s €ire ou t

o f * . , t r l o r e lyrical L a p p r o a c h . a l m o s t a l l r 4 y h i . s t o r l i e i t

o f p r i n t a n d h a r d t o A : e t . f . h a v e j u s t f i n i s h e c t a t r i r n s l a t i o n o f , _ g i @ o d s n 6 B r u n o I s d ih l o i . u e s o i l C a l l s e . r - P r i n c ' i p l e and r-nity - "ittr a f ffifrntro.

a n d a p ^ a r a t u s . . r t i s a s t o n l s h i n g t n a t

l , I a r x l s t s h a v e m l * q s e d o u t this gieat pl:ecur_

s o r o f t r { a : r x i s m . Among. l e c e n t i n o r l c s of mine R e v o l u t i o n ( r r e D e a t h o f i l . e H e r o ) , v , h i c l - 1 t h: nlc 'o'1 rT-T-iiT6"d-"T- t ornd f '

ht ve in

t h e p r e s s ( o p - - t o

1 6 o o ) . n , r c r , t h e

n i o i n e n t , a n d t h e n v , i I I r r y i t " " - l a t l r i c a l

n o v e l o n t h e C o m n o n i f a r ] c e t . S o l , . o u r l l s e e I

move abou t ! MTA FiL. lhiT-

An ord fr.iend of mine is tu,5alt,fi:, ar the

H r l ^

- - ' 3 P €

s t U n i v er s i ty at t he mom€ n t , A l i c l r

(2)

]vt t*cty'

l*d ti^It^1

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :