• Nem Talált Eredményt

Hollósi Zsolt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Hollósi Zsolt"

Copied!
1
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

104 tiszatáj

másként látja a dolgokat. A feleségemmel is beszélgetünk szakmai kérdésekről, hiszen jó dolog, hogy neki köszönhetően már itthon komoly megmérettetésen eshetnek át a mun- káim. A kritikát meghallgatom, de ez nem azt jelenti, hogy a szerint dolgoznék, amit ő mond. Az együttműködésünknek gyümölcsöző eredménye van, hiszen a címadásban vagy egy kiállítás tematikájának felépítésében is kaphatok segítséget tőle. Mindig jó, ha egy olyan hozzáértő tud külső szemmel véleményt mondani, aki ismeri az alkotót is.

– Milyen tervei vannak, mire készül?

– Június 3-án Balassagyarmaton, a szerb templomban nyílik tárlatom. Csemiczky Zoltán kért fel, aki tagtársam volt a Fiatal Képzőművészek Stúdiójában. Tervezek egy ki- állítást Dániában is, remélem, sikerül megvalósítani.

– Szeged talán nem a legideálisabb közeg egy kísérletező, invenciózus alkotó szá- mára. Miért érzi jól magát itt mégis?

– Kisteleken születtem, de tizennégy éves korom óta Szegedhez kötődöm. Szeretem a várost, eggyé vált vele az életem. Nagyon fontosak számomra a barátok, akik megtartó erőt jelentenek. Édesapám életét is meghatározták a barátai, nálam is így van ez. Törek- szem rá, hogy nyaranta eljussak a csongrádi Plein Air Nemzetközi Művésztelepre, ahol rengeteg külföldi baráttal is találkozom. Ha nem vagyok ott már a nyitáskor, két nap után addig telefonálnak, amíg ki nem megyek. Jóleső érzés, hogy visszavárják az embert. Sze- geden Darázs Jóska, Popovics Lőrinc, Aranyi Sanyi, Lázár Pali és Nagy Imre a legjobb ba- rátaim. Velük közös családi összejöveteleket is szoktunk tartani. Darázs Jóskával nem- régiben vettek fel bennünket a Szög-Art Művészeti Egyesületbe, aminek azért is örülök, mert eddig is barátaimnak tudtam az alkotócsoport meghatározó tagjait.

Hollósi Zsolt

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Ennek során avval szembesül, hogy ugyan a valós és fiktív elemek keverednek (a La Conque folyóirat adott számaiban nincs ott az említett szo- nett Ménard-tól, Ruy López de

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban

- Látod csak azért mondom el, mert még örülnöm kell, hogy a feleségemmel ilyen dolog nem történt meg, de szólhatnék-e ha ő is ott lett volna, mikor előkelő asszonyok

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

kodás mégse látszik alkalmasnak arra, hogy a latin ének eredetiségét megdöntse. A Salve benigne, mint már volt róla szó, nem számítva szaporázásait és lassításait, minden

kodás mégse látszik alkalmasnak arra, hogy a latin ének eredetiségét megdöntse. A Salve benigne, mint már volt róla szó, nem számítva szaporázásait és lassításait, minden

Lehet látni, hogy az a fajta gondolkodás, ami Pécset jel- lemzi – azon gondolkodnak, hogy a város kulturális súlyát hogyan lehetne növelni –, nálunk gyakorlatilag nincs

kem csak az a dolgom, hogy a lehető legjobban muzsikáljak, nem kívánok a kereskedelmi szempontokra is figyelni, mert ha jól végzem a dolgom, akkor magától is jön a siker.. Nem

Józsue elment a rabbihoz, és panaszko- dott neki: rettenetesen sok megoldhatatlan gondja van az életben.. Kérte a segítségét, mondjon neki valamit, amivel a krízist meg

innét nézve is éppoly közel áll hozzám, mint amikor otthon éltem, és mindig öröm- mel megyek haza, amikor tehetem.. Ez azért is lehetséges, mert a kapcsolat fordítva is

Egyetemista koromban jártam ott először, egyik kedves latintanárom, Berényiné Révész Mária – aki szegedi volt – vitt el bennünket tanszéki kirándulásra, és mutatta meg

1999-ben volt a Nobel-díjas Békésy György születésének századik évfordu- lója, amelynek tiszteletére nemzetközi konferenciát rendeztek Budapesten.. Ribári pro- fesszor

Várkonyi Zoltán hozta létre a kört, komoly emberek, például Leindler László, Bernáth Árpád, Csirik János, Maróti Péter, Bartha Gyula alkották, illetve alkotják a

(Hozzávetésül: Ady vagy Kassák is csak harmincezernyit írt, jól tudom, mert válogatott verseiket is jegyeztem!) A kritikusok a hatezer sort is soknak találták.. Jólesett,

– Szeretném befejezni a nyáron Heinrich Böll-regényeit áttekintő monográfiámat, amely egyben a lehetséges világok poétikájának alkalmazását is bemutatja egy

A Szegedi Kortárs Zenei Na- pokon zongoraestet adok, erre az elmúlt évtizedekben játszott kortárs darabokon kí- vül egy Soproni-bemutatóval is készülök.. Az

Az Új Színház és a Kolibri Színház művészein kívül a cir- kusz világhírű artistái is szerepelnek majd benne.. Azt is mondhatnám, sajátos gesamt- kunstwerkre van kilátás:

Teljesen természe- tesnek tekintik, hogy egy-egy nagyobb vidéki fesztivált kivéve csak a budapesti tárla- tokról szólnak.. Tudomást sem vesznek arról, ha egy jelentősebb

– 1991-ben, amikor ötvenéves lettem, volt egy nagy gyűjteményes kiállításom a bu- dapesti Vigadó Galériában, amit azután a szegedi Horváth Mihály utcai képtár három

A természetvédők part- nereink lennének egy ilyen programban, hiszen az erdősített halmok természetes élő- helyet jelenthetnének sokféle védett madár számára.. október

Egyes szerzőkben olyan kívánság jelentke- zett, hogy ismét visszaforduljanak a hagyomány bizonyos elemeihez.. De nem olcsón, hanem magas

Megkerestük a ti- zenhét szegedi bankot, és tizenhét oltárt készítünk, ahol Mammon és az aranybika előtt áldozhat a

Amellett csekély annak is a valószínűsége - főleg a mai szűk költségvetési keretek mellett - , hogy egy könyvtár valamely drága művet más könyvtárak esetleges