Lét - gömb - meditáció (OLASZ ATTILA GÖMBJÁTÉK-KÉPE ELŐTT) TALÁN A TÁGULÁS

Teljes szövegt

(1)

Tli®

tiszatáj

SIMÁI MIHÁLY

Lét - gömb - meditáció

( O L A S Z A T T I L A G Ö M B J Á T É K - K É P E ELŐTT)

TALÁN A TÁGULÁS - ahogyan a szülőút

tágul

egy új életnek teret adva

TALÁN A TÁGULÁS

- ahogy léggömb növekszik belélegezve a

teljesedés metamorfózisát

TALÁN A TÁGULÁS

- ahogy egy száradó öregedő test aurája megtelik

időn-túli terek-fölötti Léttel

TALÁN A TÁGULÁS - és mégsem az mert közben befelé

mélyebbre új meg új

gömbhéjakat hasítva át zzzzuhannnn

önnön határtalan Énjét keresve a Tükör-Univerzumot ahol a Belső Magban végtelen a tér

(2)

200Ó. december 63 ^ ^

aztán

aztán

a szétrebbent szőlőszemek vissza-

térnek a téridő csapdáiból a fürtre

az Ember-Föld-karambolban behorpadt anyag-anyatest

visszagömbölyül az elvérző Nap sebei beforrnak rejtélyes

függőkert-dimenziókban fürt-milliárdok érlelik

Isteni Terv szerint a Teljességet gyémántnál gyémántabb tengely körül forog

tovább a LÉT

(3)

Tli®

tiszatáj

albatrosz

albatrosz-tudatom a világ-

tenger fölött végtelen-fesztávú szárnyát napszélbe mártva lebeg

a hihetetlen meghittsége hívja szférák

szeráfok istenek

között

a lét-rettenet és a Lét gyönyör-lüktetése között emlékezeted

és az isteni emlékezet között

a Végső Valóság s a rög-való között elfeketedő ezüstláncon

leng időzített csillagod hová?

miért?

meddig még..?

nem tudod

(4)

2006. december

csak azt hogy

nem szabad feledned a

sziklába-zárt angyalszárny suhogását

Aránypár

a Végtelen néha hazatalál kóborlásából

itt ülünk egymással szemben egy megfejthető s

egy megfejthetetlen

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :