Harcz Tibor

Letöltés (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teljes szövegt

(1)

Harcz Tibor alezredes (Sopron, 1938− ) A védés időpontja: 1989.

Értekezés címe: Az Akadémián folyó képzés korszerűsítésének lehetőségei a tudományos követelmények figyelembevételével

Hivatalos bírálók:

dr. Szenes Zoltán ezredes, a hadtudomány kandidátusa, dr. Németh Ervin alezredes, a hadtudomány kandidátusa.

Bírálóbizottság:

Elnök: dr. Malomsoki József ezredes, a hadtudomány kandidátusa, Titkár: dr. Sebe László alezredes, egyetemi doktor,

Tagok: dr. Gazda Pál mérnök alezredes, a hadtudomány kandidátusa, dr. Farkas Pál ezredes, a hadtudomány kandidátusa.

Egyetemi doktori értekezés tartalma:

Bevezető

1. A tudományos jelleg értelmezése

2. Az akadémián folyó oktató-nevelő munka korszerűsítésének lehetőségei — tudományos követelmények érvényesülésének tükrében — különös tekintettel a felvételi rendre, az oktatási struktúrára, valamint az oktató és a hallgató tevékenységére.

a) Felvételi rendszer b) Oktatási szervezet

c) A tananyagstruktúra és annak minősége

d) Az oktatók szakmai és módszertani felkészültsége e) A hallgatók és az oktatás viszonya

3. Ajánlások, javaslatok Irodalomjegyzék

Mellékletek

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :