MEGHÍVÓ Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MEGHÍVÓ

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

dr. Nagy Klára

Az Európai Unió keretében megvalósuló bűnmegelőzési célú adatkezelések - a rendőrségi együttműködés adatvédelmi összefüggései -

című PhD értekezés-tervezetének munkahelyi vitájára.

Konzulens:

Dr. jur. Dr. med. Kovács Gábor, PhD.

Tanszékvezető egyetemi docens

A munkahelyi vita időpontja:

2013. július 12. (péntek) 14.30 óra Állam-és Jogtudományi Kar, Tanácsterem

(9026 Győr, Áldozat u. 12.)

Felkért előopponensek:

Prof. Dr. Blaskó Béla

Tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzetközi Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék

Dr. Sántha Ferenc

Egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-, és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete

Az értekezéstervet, valamint annak tézisei megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola honlapján (http.//doktiskjog.sze.hu)

Dr. Németh Imre sk.

egyetemi docens

tudományos és nemzetközi dékán-helyettes

Figure

Updating...

References

Related subjects :