• Nem Talált Eredményt

IKSz az OIK-ban: Önkéntes program az Országos Idegennyelvű Könyvtárban

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "IKSz az OIK-ban: Önkéntes program az Országos Idegennyelvű Könyvtárban"

Copied!
13
0
0

Teljes szövegt

(1)

IKSZ AZ OIK-BAN

ÖNKÉNTESSÉGI PROGRAM AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁRBAN

KISS ATTILA ISTVÁN 2014. 11. 19.

(2)

MAGAMRÓL

● 2003 -

BÉTHEL ALAPÍTVÁNY KAPU PROGRAM (ÖNKÉNTES KÉPZÉS)

● 2008 -

INSTITUTE HARTHEIM, AUSZTRIA (3 HÓNAP A BBRZ SZERVEZÉSÉBEN)

● 2013 -

CIVIL SZERVEZETEK FELKÉSZÍTÉSE ÖNKÉNTESEK FOGADÁSÁRA (ÖNKÉNTES MENEDZSMENT) OKLEVÉL

(3)

ONLINE KÉRDŐÍV

(4)

ALAPDOKUMENTUMOK

(5)

2014-TŐL ÖNKÉNTES VISSZAJELZŐ LAP

(6)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

● VERES PÁLNÉ GIMNÁZIUM

● VERES PÉTER GIMNÁZIUM

● VI. KERÜLETI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM

● JELKY ANDRÁS IPARMŰVÉSZETI ISKOLA

● XANTUS JÁNOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ GIMNÁZIUM

● BUDAPESTI OSZTRÁK ISKOLA

● HUNFALVY JÁNOS FŐVÁROSI SZAKKÖZÉPISKOLA

● XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM

(7)

IKSZ SZÁMOKBAN I.

(8)

EZEKEN A TERÜLETEKEN TEVÉKENYKEDTEK

28

FŐ - FAJSZI GYŰJTEMÉNY (GYŰJTEMÉNYRENDEZÉS)

1

FŐ - GYŰJTEMÉNYI ÉS NEMZETISÉGI FŐOSZTÁLY (ADATBEVITEL EXCEL-TÁBLÁBA)

1

FŐ - ZENEMŰTÁR (CD-K TISZTÍTÁSA)

3

FŐ - SZOLGÁLTATÁSI FŐOSZTÁLY (KÖNYVEK PAKOLÁSA, RAKTÁRI JELZETEK CSERÉJE)

1

FŐ - INFORMATIKA (SZKENNELÉS)

1

FŐ - KULTURÁLIS MENEDZSER SEGÍTÉSE (SZÓRÓANYAGOK SZERKESZTÉSE, TERJESZTÉSE)

(9)

IKSZ SZÁMOKBAN II.

(10)

IKSZ SZÁMOKBAN III.

(11)

JÖVŐTERVEK

(12)

A GYEREKEK MONDTÁK

„VOLT BŐVEN SIKERÉLMÉNYEM. AZ OIK-BAN AZ, HOGY TUDTAM SEGÍTENI, TUDTAM VALAMIT TENNI A KÖNYVTÁR ÉRDEKÉBEN, ÉS MEGISMERTEM A KÖNYVTÁR ÉLETÉT. HOGY MI HOGY MŰKÖDIK, HOGY MENNYI FÉLE FELADAT VAN, MERT MINDEN EMBER AZT LÁTJA, HOGY ÜLNEK A PULT MÖGÖTT, ÉS ADOGATJÁK A KÖNYVEKET, MEG BEVESZIK. ITT NEM ERRŐL VAN SZÓ, HANEM KEMÉNY MUNKÁRÓL.”

(BERTALAN)

„IGAZÁBÓL EGY CSOMÓ HELYEN NEM VESZIK FEL AZ EGYETEM UTÁN A DIÁKOKAT, HOGYHA NINCSEN TAPASZTALATUK, MERT AZT MONDJÁK,HOGY ZÖLDFÜLŰEK. EZÁLTAL MI MÁRAZT IS MEGTAPASZTALTUK, HOGY MILYEN DOLGOZNI, MERTIDŐREKELL MENNI. EZ NAGYON SOKATSZÁMÍTAJÖVŐ MUNKÁINÁL,HOGY OTT TUDSZ LENNI PONTOSAN, ÉS RENDESEN ELTUDOD KEZDENI. VÉGIGCSINÁLOD, ÉS NEM HAGYOD FÉLBE.”(KATA)

(13)

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A helyi emlékezet nagyon fontos, a kutatói közösségnek olyanná kell válnia, hogy segítse a helyi emlékezet integrálódását, hogy az valami- lyen szinten beléphessen

Nepomuki Szent János utca – a népi emlékezet úgy tartja, hogy Szent János szobráig ért az áradás, de tovább nem ment.. Ezért tiszteletből akkor is a szentről emlegették

2. Egy 8 csúcsú egyszerű gráfban nincs izolált pont és minden csúcs foka páros. Mutassuk meg, hogy a gráfhoz hozzávehető egy él úgy, hogy a gráf egyszerű maradjon és

Egyik végponton az Istenről való beszéd („Azt írta a lány, hogy Isten nem a Teremtés. Isten az egyedüli lény, aki megadja az embereknek a meghallgatás illúzióját. Az

Ahogy a fürdőszobaszekrényt kinyitottam most az előbb, láttam, ott a pohár – ilyesképp jöttem rá, hogy álmom, gyötört kis mozzanat, becsapott, a' vagy épp boldogított

Volt abban valami kísérteties, hogy 1991-ben ugyanolyan módon ugyanoda menekültek az emberek, mint az előző két háború során; azok az ösvények most is ugyanarra kanyarodnak..

Nem megyek Önnel tovább Ausztriába!" Németh János erre azt felelte: „Megértelek, de ezért a csopor- tért, családokért én vagyok a felelős, ezért én megyek!" A

De azt tudni kell, hogy a cserkészet úgy épül fel, hogy vannak őrsök, am elyek a legkisebb egységek 5-15 fővel, ezt vezeti egy őrsvezető; akkor vannak a rajok, ahol

Mikhál vitéz azonban szép csendesen összeszoritotta a markát, úgy hogy senki sem vette észre s elfojtotta benne az égő parázst, még csak szisszenését sem

A már jól bevált tematikus rendbe szedett szócikkek a történelmi adalékokon kívül számos praktikus információt tartalmaznak. A vastag betűvel kiemelt kifejezések

Jelen tanulmány Magyarország és a külhoni magyar közösségek társadalmi és gazdasági helyzetére irányuló kutatási program eredményeibe enged betekinteni.. A

Beke Sándor • Ráduly János • Álmodtam, hogy

nál, filmet tehát csak úgy lehet továbbítani, ha a leadó és felvevő készülék alkalmas arra, hogy legalább kétmillió képelemet bontson fel és rakjon

a „M.”, három évvel fiatalabb tőlem, ő ő egy ilyen hát nem tudom pedagógiai szakközépiskolát végzett, ott érettségizett, majd az mellett még egy ilyen OKJ-s

anyagán folytatott elemzések alapján nem jelenthető ki biztosan, hogy az MNSz2 személyes alkorpuszában talált hogy kötőszós függetlenedett mellékmondat- típusok

In 2007, a question of the doctoral dissertation of author was that how the employees with family commitment were judged on the Hungarian labor mar- ket: there were positive

-Bihar County, how the revenue on city level, the CAGR of revenue (between 2012 and 2016) and the distance from highway system, Debrecen and the centre of the district.. Our

Célja nem volt egyéb, mint hogy a rendelkezésre álló, viszonylag csekély mennyiségű levéltári és magántulajdonban lévő forrásra, illetve egyéni emlékeire és

Soha senki nem szidta annyit a tanköm vgyártók »ignorans légióját«, s magát a tankönyvgyártást, mint Heinrich Gusztáv; s bizzék meg a közönség az én

Ma már tudjuk, hogy az író családja — legalábbis apai ágon — görögkeleti vallású volt, s bár adatok vannak rá, hogy Dániel 1874-től már (ám lehet, hogy korábban is),

Az egyenesen róla szóló írásban pedig hallhatunk szelíd házi lázadásairól, „kalucsniforradalmáról", arról, hogy milyen kedves volt számára saját

nek Csokonai dunántúli tájszógyűjtésével foglalkozó könyvét, első látásra (a szerző korábbi munkásságának ismerete nélkül!) valószínűleg arra gondol, hogy ebben a

terek, irodalomtörténészek, szociológusok (Baló György, Bertha Bulcsú, Domokos Mátyás, Földes Anna, Hornyik Miklós, Hu­.. szár Tibor, Kabdebó Lóránt,