Képzési területNévFoglalkozás/ beosztásMunkahely/IskolaElőadás címe

Download (0)

Full text

(1)

11-kor 12.05- kor

Képzési

terület Név Foglalkozás/ beosztás Munkahely/Iskola Előadás címe

1 11:00 Államtudo-

mány Dr. Krasznay Csaba docens, intézetvezető, kiberbiztonsági szakértő

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézet

A közösségi média csapdájában -- életünk a Facebook- birodalomban

2 11.00 Gazdaság-

tudomány Semsei Rudolf

ügyvezető/tulajdonos, rendezvényszervezés - vendéglátás

Budapest Party Service – Vakvarjú étteremcsalád

Michelin-csillag nélkül is lehet ötcsillagos életünk a rendezvényszervezés és az éttermi vendéglátás világában

3 11.00 Gazdaság-

tudomány Gulyás Zsuzsanna marketingkommuniká- ciós projektmenedzser

Bonafarm Csoport / HR, belső kommunikáció --Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem

A HR és a belső kommunikáció kihívásai a Covid

idején Az előadáson az alábbi kérdésekre kaphatsz választ:

Mit csinál egy HR-es? Mivel foglalkozik a belső kommunikáció? Milyen feladataink voltak a Covid miatt? Mikor fogod szeretni ezeket a területeket?

4 11.00 Informatika

Köllőd Csaba, Bódis Balázs Márk (öregdiákok)

PhD-hallgató és kutató, BSc-hallgató

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar

Hallgatói élet a Pázmány ITK-n Agy-Számítógép Kapcsolatok: Lehet-e gondolattal

irányítani egy számítógépes játékot? (Kutatási terület a PPKE ITK-n)

5 11.00 Jogi

Prof. Dr. Varga Zs.

András és Csákay Z. Domonkos

jogász, egyetemi tanár, egyetemi hallgató

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és

Államtudományi Kar

Jogászi hivatás a XXI. században

6 11.00 Műszaki Krasznói Balázs gépész projektmérnök (megújuló energiák)

GE Hungary Kft. (GE Power üzletág)

Mire jó egy repülőgéphajtómű? -- avagy -- Ha gyorsan kell az áram Mérnöki szemüvegen keresztül betekintést kaphatsz, miért és hogyan tervezünk, illetve építünk olyan gázturbinás erőműveket, amik alkalmasak pl. a németországi villamoshálózat egyensúlyban tartására, vagy akár a világ legszegényebb területein rövid időn belül áramhoz juttatni városokat.

7 11.00 Műszaki Damokos László építész, vezető tervező

Magyar Energia Centrum Kft. / műteremvezető BMGE Budapest, SZIE Ybl-kar Budapest, SZE Győr, PTE Pécs

Ép-Épít-Építész, Ész-Ítész-Építész

(2)

8 11.00 Műszaki Dr. Ábrányi-Balogh Péter (öregdiák)

gyógyszervegyész- mérnök, tudományos munkatárs

Természettudományi Kutatóközpont, Gyógyszerészkémiai Kutatócsoport BME-VBK

Kitárul a világ: kémiával indulni,

természettudományokhoz érkezni. BME

Vegyészmérnök BSc, majd Gyógyszervegyészmérnök MSc képzések után a TTK-n igazi multidiszciplináris gyógyszerkutatást végezhetnek, alkalmazva a kémia, a biológia és az informatika együttes fegyvertárát.

9 11.00

Orvos- és egészség- tudomány

dr. Novák Hunor

csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

Novák Medical

Kft./Semmelweis Egyetem

Orvosi egyetem: mi vár ránk, érdemes-e ezt választani?

10 11.00 Pedagógia Garancsy Jolán óvodapedagógus Szent Gellért Óvoda Márpedig megéri! Óvodapedagógia egy óvónő szemével

11 11.00 Sporttudo-mány Dr. Matlák János

egyetemi adjunktus, sporttudományos részlegvezető

Testnevelési Egyetem

Kineziológia tanszék, Budapest Honvéd – Magyar Futball Akadémia

A Testnevelési Egyetem képzései Sporttudományos munka egy elit labdarúgó akadémián

12 11.00 Tanár-képzés Farkas Johanna egyetemi hallgató ELTE -- tanító

Egy tanító mindennapjai (Előadásom során ki szeretnék térni a tanítók egyetemi életének egyediségére, a szakma iránti motivációs lehetőségekre és a hétköznapokban rejlő folyamatos kihívásokra.

13 11.00

Társada- lomtudo- mány

Kiszelly Zoltán politológus, főiskolai

docens Kodolányi János Egyetem

,,Politika és politikatudomány" Politikus vagy politológus? Mi a különbség a kettő között, és a politológusok tényleg mindehhez (is) értenek? A társadalmi folyamatokat több szempontból lehet tanulmányozni, leírni és értékelni, amit a politológia a társadalmi törésvonalak és az állami főhatalom, közkeletűbb nevén parlamenti többség

megszerzéséért zajló küzdelem felől közelít meg.

14 11.00

Természet-

tudomány Czikkelyné Ágh Nóra (öregdiák)

tudományos

segédmunkatárs -- kutató biológus

Állatorvostudományi Egyetem, MTA-PE Evolúciós Ökológia Kutatócsoport

A lány, akivel madarat lehet fogatni -- szigorúan tudományos célból (A biológus lét különleges és nehéz pillanatai)

(3)

15 12:05 Agrár-képzés Dr. Sárospataki Máté

tájépítész, egyetemi docens, megbízott tanszékvezető; tájépítész hallgató

Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar,

Kertművészeti és Kertépítészeti Intézet (Budai Campus)

Tájépítészet (tájrendező és kertépítő mérnök) Tájépítészet, kreativitás és sokszínűség

16 12:05

Államtudo- mány, közigazga-tás

Kisfaludy László

közigazgatási szakember, köznevelésért felelős helyettes államtitkár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Közösséget szolgálni

17 12:05 Gazdaság-

tudomány Vigh Attila marketing menedzser,

ügyvezető igazgató Montwerk Media Kft. / marketing

Marketing a digitális világban - a bannerektől az instagram storyban hirdetett gumikacsáig A 2020-as év eseményeinek egyik velejárója, hogy még az eddigieknél is több időt töltünk az online térben. Nem csoda, hogy a marketing kommunikációs szakemberek figyelme is tovább tolódott az online eszközök felé. A rádió és tévéreklámok, az újságok hátoldalán, vagy épp óriásplakátokon lévő hirdetések helyett online leírások, képek, videók igyekeznek eladni a terméket/szolgáltatást, vagy épp tájékoztatni a kézmosás fontosságáról. Rövid

előadásomban azt fogom bemutatni, 2021-ben hogyan dolgoznak a marketing és kommunikáció területén azok a szakemberek, akik már elsősorban az online lehetőségeket keresik.

18 12:05 Gazdaság-

tudomány Takács Fruzsina

egyetemi hallgató, gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés osztatlan képzés

Budapesti Corvinus Egyetem A Corvinus Egyetem és a gazdasági elemzés szak bemutatása

19 12:05

Gazdaság- tudomány, társada- lomtudo- mány

Földiák Miklós, Görgényi Tímea

Corvinus hallgatói nagykövet, Hallgatói Toborzás Vezető / Kommunikációs Igazgatóság

Budapesti Corvinus Egyetem

Versenyképes diploma, nemzetközi lehetőségek, megújuló képzések legyünk #együttalegjobbak a Corvinuson

(4)

20 12:05 Jogi Dr. Horog Dóra ügyvéd, kamarai jogtanácsos

Bp. Főváros Önkormányzat kamarai jogtanácsos, Budapesti Ügyvédi Kamara jogtanácsosi tagozat titkára, választott tisztségviselő

A jogászi életpálya egyes területei a gyakorlatban

21 12:05 Műszaki Nerpel Balázs építőmérnök, környezetmérnök

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

A víz kincs! Mérnökök szerepe és helye az élet legfontosabb alkotó elemében.

22 12:05 Műszaki Matolcsy Balázs

okleveles villamosmérnök, doktorandusz

Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem, Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

A sokrétű villamosmérnöki pálya

23 12:05

Művészeti/ké pzőmű- vészet

Schell Réka, Haupt Bernát, Almási Marcell, Porteleki- Helbich Rozina

MKE Grafikusművész és MOME Fotográfia, Médiadesign, Designelmélet

MKE Grafikusművész és MOME és Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Képző vagy MOME? -- Dekor vagy diskurzus? Képző vagy alkalmazott művészet? Elmélet vagy gyakorlat?

Lehetőség és szakmaiság? Európai egyetem? Mi az az EU4Art?

24 12:05

Orvos- és egészség- tudomány

Dr. Alpár Alán

Az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet igazgatója, a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese

Semmelweis Egyetem --

Orvosképzés Iránytű a dzsungelhez -- a segíteni akarás küszöbén

25 12:05

Orvos- és egészség- tudomány

Balogh Zsófia és Áder Anna (öregdiákok)

gyógytornász Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

Mozgás egészségben, betegségben -- Az orvos beszereli, a gyógytornász beüzemeli

26 12:05 Pedagó-gus Bíró Ágoston

(öregdiák) gyógypedagógus Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány

Célok és lehetőségek a gyógypedagógiában, a szakember útja a kezdeti motivációktól a munka világába

27 12:05 Szakkollé- gium

Sólyomvári Katalin, Thuránszky Barnabás

Programtervező informatikus, általános orvos

ELTE IK, Semmelweis Egyetem

Élet a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban -- két jelenlegi szakkollégistának, a gimnázium volt diákjainak beszámolója arról, milyen a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumbban lakni, közösségében élni és szakmai, lelki programjai által fejlődni.

(5)

28 12:05 Tanárkép-zés Bartók Kinga, Ágh Anna

egyetemi hallgatók, ELTE BTK angol-német, TTK biológia-kémia osztatlan tanári szak

ELTE Így tanulnak a tanárok

29 12:05

Társada- lomtudo- mány

Sipka Bence pszichológia, szervezetfejlesztő

ELTE Pszichológia BA, BME Munka-Szervezetpszichológia MA, Munkahelyek: AUDI, Human, Telex Consulting, Ludovica Collegium

Mire jó a pszichológia képzés (és mire nem) Rövid életút beszámoló egy végzett

szervezetpszichológustól, aki minden évben elbizonytalanodott, hogy biztosan jó helyen van-e.

Közben megjárta az El Caminot, szakkollégista volt, multinacionális cégeknek dolgozott különböző szervezetfejlesztési projektekben, jelenleg egy közigazgatási tehetséggondozó program felépítésén dolgozik. Identitását tekintve pszichológus, de talán nem a klasszikus fajta.

Figure

Updating...

References

Related subjects :