• Nem Talált Eredményt

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI GYAKORLAT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI GYAKORLAT"

Copied!
11
0
0

Teljes szövegt

(1)

KZ(Z2%8

AZ A LK O TM Á N YB ÍR Ó SÁ GI GYAKORLAT

Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata

1990-2020

E L S Ő KÖTET

S Z E R K E S Z T E T T E G Á R D O S - O R O S Z F R U Z S I N A

Z A K A R I Á S K I N G A

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT HVG-ORAC LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

BUDAPEST, 2021

(2)

SZTE Klebelsberg Könyvtár

Egyetemi Gyűjtemény

2.

© Szerkesztők, 2021 Y B B N

© Szerzők, 2021 O L V A S H A T Ó SZTE Klebelsberg

© Társadalomtudományi Kutatóközpont, 20‘T

I II I ||| |

© HVG-ORAC, 2021

Könyvtár

J001364407

A kötet szakmai lektora:

PACZOLAY PÉTER A kötet nyelői lektora:

FEDINEC CSILLA

. A .31 8 2 89

A kötet megjelenését támogatta:

Társadalomtudományi Kutatóközpont, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Társadalomtudományi

Kutatóközpont C" I I f Li

I

Eötv° s Loránd

ELUXrl I

Kutatási Hálózat

ISBN 978-963-258-542-00 ISBN 978-963-258-543-7 (I. kötet)

Budapest, 2021

A Társadalomtudományi Kutatóközpont és a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó kiadása

Felelős kiadó: Boda Zsolt főigazgató és Frank Ádám ügyvezető A kötetet tervezte: Pintér József

Tördelés: Pala 11.

Készült a Gyomai Kner Nyomda Zrt.-ben,

a nyomda alapításának 139. esztendejében, 2021-ben.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja.

Felelős vezető Csöndes Zoltán vezérigazgató www.gyomaikner.hu

(3)

TARTALOM

E L S Ő K Ö T E T

A kötet szerzői 15

Előszó 23

KLICSU LÁSZLÓ

21/1990. (X. 4.) AB határozat - kárpótlás I. 29

TÓTH J. ZOLTÁN

23/1990. (X. 31.) AB határozat - halálbüntetés 43

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA - SZENTGÁLI-TÓTH BOLDIZSÁR

31/1990. (XII. 18.) AB határozat - absztrakt alkotmányértelmezés 75 ERDŐS CSABA

3/1991. (II. 7.) AB határozat - parlamenti küszöb 89 BALOGH ZSOLT

15/1991. (IV. 13.) AB határozat - személyi szám 105 HALÁSZ IVÁN - SZENTGÁLI-TÓTH BOLDIZSÁR

48/1991. (IX. 26.) AB határozat - Göncz I. 125

ZAKARIÁS KINGA

57/1991. (XI. 8.) AB határozat - Jánosi 147

ZAKARIÁS KINGA

64/1991. (XII. 17.) AB határozat - abortusz I. 165

JAKAB ANDRÁS

11/1992. (III. 5.) AB határozat - Zétényi-Takács-féle elévülési törvény 187

(4)

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA

30/1992. (V. 26.) AB határozat - gyülöletbeszéd 203 SCHWEITZER GÁBOR

4/1993. (II. 12.) AB határozat - egyházi ingatlanok 221 DRINÓCZI TÍMEA

38/1993. (VI. 11.) AB határozat - bírói függetlenség 241 ÁDÁNY TAMÁS - VARGA RÉKA

53/1993. (X. 13.) AB határozat - el nem évülő nemzetközi

bűncselekmények 253

VARGA ÁDÁM

1/1994. (I. 7.) AB határozat - ügyész általános perindítási joga 273 KECSKÉS GÁBOR

28/1994. (V. 20.) AB határozat - védett természeti területek 293 KÖBEL SZILVIA

34/1994. (VI. 24.) AB határozat - az állampárti dokumentumok

kutathatósága 307

HOFFMAN ISTVÁN

37/1994. (VI. 24.) AB határozat - önkormányzati tulajdon 335 KÖNCZÖL MIKLÓS

60/1994. (XII. 24.) AB határozat - átvilágítás 355

KECSŐ GÁBOR

43/1995. (VI. 30.) AB határozat - Bokros-csomag 369 KOVÁCS VIRÁG

21/1996. (V. 17.) AB határozat - Szivárvány-ügy 383 LÁNCOS PETRA LEA

4/1997. (I. 22.) AB határozat - nemzetközi szerződések

alkotmányosságának utólagos vizsgálata 405

SMUK PÉTER

27/1998. (VI. 16.) AB határozat - frakcióalakítás 421

(5)

TÓTH TIHAMÉR

30/1998. (VI. 25.) AB határozat - közösségi versenyjog 435 KOÓSNÉ MOHÁCSI BARBARA

19/1999. (VI. 25.) AB határozat - előzetes letartóztatás kötelező

elrendelése 451

KARDOS GÁBOR

42/2000. (XI. 8.) AB határozat - lakhatáshoz való jog 473 SZENTGÁLI-TÓTH BOLDIZSÁR

31/2001. (VII. 11.) AB határozat - a minősített többséggel

kapcsolatos gyakorlat 487

NÉMETH ÁGNES

58/2001. (XII. 7.) AB határozat - névjog 505

FILÓ MIHÁLY - KISS MÁTÉ JENŐ

22/2003. (IV. 28.) AB határozat - eutanázia I. 523

SZABÓ ZSOLT

50/2003. (XI. 5.) AB határozat - országgyűlési bizottsági vizsgálatok 539 HALLÓK TAMÁS

32/2004. (IX. 14.) AB határozat - külképviseleti szavazás I. 555 SULYOK MÁRTON

55/2004. (XII. 13.) AB határozat - a Kormány hivatali ideje 573 MOLNÁR TAMÁS

7/2005. (III. 31.) AB határozat - nemzetközi szerződések

megkötése és kihirdetése 589

KURUNCZI GÁBOR

22/2005. (VI. 17.) AB határozat - választási földrajz 611 BENCZE MÁTYÁS

42/2005. (XI. 14.) AB határozat - jogegységi határozatok felülvizsgálata 629 PAP ANDRÁS LÁSZLÓ

45/2005. (XII. 14.) AB határozat - nemzeti vagy etnikai

kisebbséghez tartozás 647

(6)

TÉREY VILMOS

32/2006. (VII. 13.) AB határozat - a Kormány üléseinek dokumentálása 669 SZENTGÁLI-TÓTH BOLDIZSÁR

16/2007. (III. 9.) AB határozat - vizitdíj 691

ZELLER JUDIT

39/2007. (VI. 20.) AB határozat - kötelező védőoltás I. 705 SZEIBERT ORSOLYA

154/2008. (XII. 17.) AB határozat - BËK I. 729

G. KARÁCSONY GERGELY

1025/B/2008. AB határozat - nyelvvizsga 747

BÁRÁNY V. FANNY - KOCSIS MIKLÓS

62/2009. (VI. 16.) AB határozat - felsőoktatási autonómia 761 TÓTH JUDIT

121/2009. (XII. 17.) AB határozat - jogalkotás szabályozása 777 BALOGH-BÉKESI NÓRA

143/2010. (VII. 14.) AB határozat - csatlakozási klauzula 797 SOMODY BERNADETTE

37/2011. (V. 10.) AB határozat - különadó II. 815

PÓLYÁK GÁBOR

165/2011. (XII. 20.) AB határozat - a médiarendszer működése 829 TÓTH MIHÁLY

166/2011. (XII. 20.) AB határozat - kiemelt ügyek 849

(7)

M Á S O D I K K Ö T E T

VÁRNAY ERNŐ

22/2012. (V. 11.) AB határozat - európai integrációs nemzetközi szerződés 15 VINCZE ATTILA

32/2012. (VII. 4.) AB határozat - hallgatói szerződések 31 CSINK LÓRÁNT

33/2012. (VII. 17.) AB határozat - bírók nyugdíjazása 45 LÁPOSSY ATTILA - AMBRUS ISTVÁN

38/2012. (XI. 14.) AB határozat - hajléktalanság I. 63 TÓTH JUDIT

41/2012. (XII. 6.) AB határozat - nemzetiségi önkormányzatok

létrehozása 81

TAHYNÉ KOVÁCS ÁGNES

44/2012. (XII. 20.) AB határozat - jogszabályok egyeztetési

kötelezettsége 105

DRINÓCZI TÍMEA

45/2012. (XII. 29.) AB határozat - az Alaptörvény Átmeneti

rendelkezései 121

DELI GERGELY

4/2013. (II. 21.) AB határozat - ötágú vöröscsillag 141 SCHWEITZER GÁBOR

6/2013. (III. 1.) AB határozat - egyházi jogállás 157 KOVÁTS BEÁTA - VILLÁM KRISZTIÁN

7/2013. (III. 1.) AB határozat - indokolási kötelezettség 181

(8)

POZSÁR-SZENTMIKLÓSY ZOLTÁN

13/2013. (VI. 17.) AB határozat - bírósági szervezeti törvény 197 KEREKES ZSUZSA

21/2013. (VII. 19.) AB határozat - a döntés-elökészítő adatok

nyilvánossága 221

ZAKARIÁS KINGA

32/2013. (IX. 22.) AB határozat - titkos információgyűjtés 237 TÓTH MIHÁLY

33/2013. (XI. 22.) AB határozat - a vádemelés alkotmányos kérdései 255 OSZTOVITS ANDRÁS

36/2013. (XII. 5.) AB határozat - bírósági ügyáthelyezés 271 KOMÁROMI LÁSZLÓ

1/2014. (I. 21.) AB határozat - népszavazási aláírásgyűjtés 285 BODA-BALOGH ÉVA

7/2014. (III. 7.) AB határozat - közszereplők bírálatának

magánjogi következményei 303

SZOMORA ZSOLT

13/2014. (IV. 18.) AB határozat - közszereplők büntetőjogi

becsületvédelme 327

HOLLÁN MIKLÓS

16/2014. (V. 22.) AB határozat - a büntetések

végrehajthatóságának elévülése 349

CSEPORÁN ZSOLT

18/2014. (V. 30.) AB határozat - Magyar Művészeti Akadémia 373 KOLTAY ANDRÁS

19/2014. (V. 30.) AB határozat - kommentekért való felelősség 387 MENYHÁRD ATTILA

20/2014. (VII. 3.) AB határozat - a szövetkezeti hitelintézetek

integrációja 405

(9)

AMBRUS ISTVÁN

23/2014. (VII. 15.) AB határozat - halmazati három csapás 421 SZILÁGYI EMESE

26/2014. (VII. 23.) AB határozat - fővárosi közgyűlés választása 435 ZAKARIÁS KINGA

28/2014. (IX. 29.) AB határozat - rendörképmás I. 451 SZABÓ ENDRE GYŐZŐ

29/2014. (IX. 30.) AB határozat - minősített adat 477 VÓKÓ GYÖRGY

32/2014. (XI. 3.) AB határozat - a börtöncella mérete 495 GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA - GÁRDOS PÉTER

34/2014. (XI. 14.) AB határozat - devizahitel 513

VARJÚ MÁRTON

3194/2014. (VII. 15.) AB határozat - trafiktörvény 531 POZSÁR-SZENTMIKLÓSY ZOLTÁN

3/2015. (II. 2.) AB határozat - napi.hu 559

OLAJOS ISTVÁN

17/2015. (VI. 5.) AB határozat - földforgalmi törvény 573 BUBORI NÓRA BEÁTA - FEKETE KRISTÓF BENEDEK

- TILK PÉTER

29/2015. (X. 2.) AB határozat - önkormányzati rendeletalkotás

terjedelme 593

HAJAS BARNABÁS

30/2015. (X. 15.) AB határozat - a devizahitelesek tüntetése 609 BELOVICS ERVIN

21/2016. (XI. 30.) AB határozat - bíró kizárása 627 CHRONOWSKI NÓRA - VINCZE ATTILA

- SZENTGÁLI-TÓTH BOLDIZSÁR

22/2016. (XII. 5.) AB határozat - az uniós közös hatáskörgyakorlás 643

(10)

BODNÁR ESZTER

3086/2016. (IV. 26.) AB határozat - levélben szavazás 671 HORVÁTH E. ÍRISZ

1/2017. (1 .17.) AB határozat - közigazgatási felsőbíróság 685 SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER

5/2017. (II. 10.) AB határozat - szankcióalkalmazás határideje 705 BÁNDIGYULA

28/2017. (X. 25.) AB határozat - Natura 2000 721

HUNGLER SÁRA

29/2017. (X. 31.) AB határozat - kettős juttatás tilalma 741 BERKES LILLA

30/2017. (XI. 14.) AB határozat - közfoglalkoztatás 763 KOLTAY ANDRÁS

34/2017. (XII. 11.) AB határozat - a sajtó objektív felelőssége alóli

mentesülésének lehetősége 781

SZALAY KLÁRA

3001/2018. (1 .10.) AB határozat - történészek közti tudományos vita 801 GOMBOS KATALIN - ORBÁN ENDRE

9/2018. (VII. 9.) AB határozat - Európai Szabadalmi Bíróság 821 HOLLÁN MIKLÓS

10/2018. (VII. 18.) AB határozat - az összbüntetési szabályok

időbeli hatálya 839

POTJE LÁSZLÓ - IFJ. BIHARI MIHÁLY

17/2018. (X. 10.) AB határozat - Hungaroring 863

CHRONOWSKI NÓRA - VINCZE ATTILA

23/2018. (XII. 28.) AB határozat - közhatalmi szerv

alkotmányjogi panasza 881

HUNGLER SÁRA

3024/2019. (II. 4.) AB határozat - megváltozott munkaképességű

személyek 901

(11)

TÖRÖK BERNÂT

1/2019. (II. 13.) AB határozat - szovjet hősi emlékmű 923 BÉKÉS ÁDÁM

3/2019. (III. 7.) AB határozat - jogellenes bevándorlás elősegítése 941 SULYOK KATALIN

4/2019. (III. 7.) AB határozat - zöldhatóságok integrációja 955 LUX ÁGNES

9/2019. (III. 22.) AB határozat - az ún. Taigetosz-törvény 977 BALÁZS ISTVÁN

22/2019. (VII. 5.) AB határozat - közigazgatási bíráskodás 995 AMBRUS ISTVÁN - GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA

15/2020. (VII. 8.) AB határozat - rémhírterjesztés 1013

FÜGGELÉK

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek, ügyforgalmának

és a döntések jogkövetkezményeinek változásai, számokban 1035

Az Alkotmánybíróság jelenlegi és korábbi tagjai 1045

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

[81] Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a jelen ügyben az indítványozók által támadott jogszabályi rendelke- zések a fentebb azonosított történeti

[34] 3.4. 26.) AB végzésében is hangsúlyozta – fontos kiemelni, hogy az alkotmánybírósági gyakorlat következetes abban, hogy az Abtv. §-ában szabá- lyozott

[7] A fenti szabályozás és annak alkalmazása a bíróság véleménye szerint viszont azt eredményezi, hogy az eljárá- sokban annak ellenére nem vehet részt ügyfélként

§ (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság az Ügyrendjében meghatározottak szerinti tanács- ban dönt az alkotmányjogi panasz befogadásáról, az 56.. dönteni

§ (1) bekezdése szerint az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia, az (1b) bekezdés e) pontja alapján pedig a kérelem akkor határozott, ha indokolást tartalmaz

§ (1) és (3) bekezdései alapján a kereskedő állapítja meg az üzlet nyitvatartási idejét, továbbá lehetővé teszi a december 24-i nyitva tartást, továbbá azzal,

§ (4) bekezdés b) pontjának kifogásolt normatartalma (mely szerint mellőzhető az ügyfél értesítése, amennyiben az eljárás.. megindítása után a hatóság nyolc napon

[9] Az indítványozó álláspontja szerint az ügyészség által módosított vád nem tekinthető törvényesnek, mivel a cselekmény elkövetésének az időpontjában (2008-ban)