Milton tanulása közben : szerepem margójáról

Teljes szövegt

(1)

E. K O V Á C S G Y U L A

M I L T O N TANULÁSA KÖZBEN

S Z E R E P E M M A R G Ó J Á R Ó L

(2)

ψ

I

(3)

népszabadság evangyélioma — Ekkép nevezted Milton műveit.

S én, drámáidra írnám czíműl ezt;

De legkivált szép Miltonod fölé.

Lángszellemed bármint tündérkedik, Az ősi szittya hév, szín kiragyog Lelkes beszédid mindenik során.

S én, megbocsáss, hévvel kiáltozom, Hiába minden, nem az angol ez, De a mi édes magyar Miltonunk!

Mi halhatatlan, drága Jókaink ! !

* X *

E fenkölt eszmék csillagtábora, E hő érzelmek langyos tengere, E z a végetlent átszágúldozó · Szeplőtlen szárnyú fényes képzelet;

E z a félholtat megnevettető Lelkünk átjáró íz, zamat, kedély;

E z a szemet, szívet kápráztató Színekkel játszás, színben dúskodás, Mind azt kiáltja, fónnen hirdeti:

Hiába minden, nem az angol ez, De a mi édes, magyar Miltonunk, Ez ihlett Szkáld, az égő lelkű bárd — Mi testünk, vérünk, lelkünk — Jókaink 11

(4)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :