• Nem Talált Eredményt

Schubert Ernő

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Schubert Ernő "

Copied!
16
0
0

Teljes szövegt

(1)

Schubert Ernő

festő, textiltervező

(2)

Schubert Ernő festő, textiltervező

Bácsfa, 1903 – Budapest, 1960.

(3)

Schubert Ernő

festő, textiltervező

(Bácsfa, 1903. december 17. – Budapest, 1960. október 15).

T

anulmányait Fényes Adolfnál kezdte. 1924-től tanult a Képzőművészeti Főiskolán, ahol Réti István és Csók István volt a mestere. Az 1920-as évek végén csatlakozott az emigrációból hazatérő Kassák Lajos folyóirata, a Munka köré szerveződő fiatalok csoportjához. Avantgárd művészeti elképzelései miatt többedmagával; Kepes Györggyel, Korniss Dezsővel, Trauner Sándorral együtt kizárták a főiskoláról.

Festészetére elsősorban a francia kubizmus, Picasso, Braque művei hatottak. 1932-ben volt absztrakt művészeti kiállítá- sa a Tamás Galériában. Az 1930-as évek közepétől keveset festett, helyette főként textil- és bútortervezéssel, lakberen- dezéssel foglalkozott. Iparművészeti tevékenységét elsősorban a Bauhaus, valamint a magyar népművészet formavilága inspirálta. A harmincas évek második felétől gyakori látogatója volt a szentendrei művésztelepnek, amelynek 1946-ban rendes tagja lett és nagy szerepet játszott a Régi művésztelep átszervezésében.

1945 után túlnyomórészt szervezői tevékenységet fejtett ki, a Kommunista Párt rendezvényeit szolgáló dekorációs vál- lalatot alapított és vezetett. 1948-1952-ben a Magyar Iparművészeti Főiskola igazgatója, majd haláláig ott tanított.

Emlékkiállítását 1978-ban rendezték meg a Magyar Nemzeti Galériában, majd 1986-ban a Szentendrei művésztelep galériájában.

E könyvben publikált füzet Körner Éva művészettörténész ajánlásával és atesztálásával került a Körmendi-Csák Gyűjte- mény tulajdonába.

Társasági tagság:

– KÚT (képzőművészet);

– Szentendrei művésztelep;

– Európai Iskola.

Díj1956. – Érdemes művész.

Első borító: Cím nélkül – papír, kollázs, 202x162 mm

Hátsó borító: Schubert Ernő vázlatfüzete – papír, kollázs, 162x202 mm

(4)

Cím nélkül – papír, tus, 20,2x16,2 cm

(5)

Cím nélkül – papír, tus, 20,2x16,2 cm

(6)

Cím nélkül – papír, kollázs, 162x202 mm

(7)

Cím nélkül – papír, kollázs, 162x202 mm

(8)

Cím nélkül – papír, tus, 20,2x16,2 cm

(9)

Cím nélkül – papír, tus, 20,2x16,2 cm

(10)

Cím nélkül – papír, kollázs, 162x202 mm

(11)

Cím nélkül – papír, akvarell, 16,2x20,2 cm

(12)

Cím nélkül – papír, akvarell, vegyestechnika, 16,2x20,2 cm

(13)

Cím nélkül – papír, tus, 162x202 mm

(14)

Cím nélkül – papír, kollázs, 162x202 mm

(15)

KÖRMENDI KIADÓ 2019

Ez a könyv a kiadó „Kis példányszámú, print művészkönyv” sorozatának

…………

számú kötete, amely

Schubert Ernő festő, textiltervező

alkotásaiból, 7 példányban készült.

Az 1997-től fennálló Körmendi–Csák Gyűjtemény anyagának válogatása 16 lapból áll, kézzel merített papíron, 12 darab nyomatot tartalmaz,

a szerkesztő, a kiadó, a készítő eredeti aláírásával és a könyv számozásával.

Szerkesztette: Csák Ferenc művészettörténész A kötetet tervezte: Kneisz István

A könyvet készítette: Vinczemill Papírmerítő Műhely

Kiadja: Körmendi Kiadó | Virtual Market Kft.

1055 Budapest, Falk Miksa utca 7.

www.kormendigaleria.hu | info@kormendigaleria.hu

Felelős kiadó: Dr. Körmendi Anna

(16)

KÖRMENDI

Schubert Ernő festő, textiltervező kötete – 2019.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Már az 1990-es évek második felétől jelentőssé, majd az ezredforduló után dominánssá vált a külföldi működő tőke által vezérelt iparfejlődés; közhelynek számít

A harmincas évek statisztikai tudományának másik iránya a népgazdasági számvitel egységes rendszerének kidolgozása volt. Különösen nagy szerepet játszott e kérdések

A bibliográfiai adatbázis az 1960-as évek közepétől működik (MEDLARS), 1971-től indult az online keresés (MEDLINE), az 1990-es évek második felétől érhető el a weben,

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a

(Mégpedig olyan pedagógiai tevékenységekben, amelyek csak a 80-as évek második felétől kezdődően kerülhettek a pedagógusi kompetencia hatáskörébe.) Ezek a

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban