• Nem Talált Eredményt

Készítette: Lovász Anna Szakmai felelős: Lovász Anna 2011. június

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Készítette: Lovász Anna Szakmai felelős: Lovász Anna 2011. június"

Copied!
17
0
0

Teljes szövegt

(1)

N EME K ÉS R A S S Z O K K ÖZ Ö T TI GAZ DAS Á GI E GY EN LŐT L EN S É G E K

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet

és a Balassi Kiadó közreműködésével

Készítette: Lovász Anna Szakmai felelős: Lovász Anna

2011. június

(2)

N EME K ÉS R A S S Z O K K ÖZ Ö T TI GAZ DAS Á GI E GY EN LŐT L EN S É G E K

1. hét

Készítette: Lovász Anna Szakmai felelős: Lovász Anna

Diszkrimináció?

• Hallgatói felmérés (név nélkül, kérdőív):

− Mit jelent a munkapiaci diszkrimináció?

− Magyarországon van diszkrimináció?

− Ha igen, mely csoport(ok) ellen?

− Milyen információk és/vagy tapasztalatok alapján gondolod ezt?

→ nem egyértelmű fogalom, a mérése és kezelése még nehezebb, gyakran heves érzelmeket vált ki a téma

• Kézzelfogható, jelentős különbségek vannak egyes csoportok között a munkapiacon

• Munkapiaci különbség ≠ diszkrimináció

• De sejtjük, hogy legalábbis bizonyos csoportokat ér diszkrimináció

• A nem diszkriminációból adódó különbségek is lehetnek károsak

(az egyén és a gazdaság szintjén), segíteni kell a hátrányos helyzetű csoportokat

2

(3)

A kurzus célja

• A diszkrimináció nehezen meghatározható fogalma helyett:

− munkapiacon megfigyelhető csoportok közötti különbségek okainak, gazdasági és szociális hatásainak megértése → hatékony szakpolitikai lépések a hátrányos helyzetű csoportok segítésére

− diszkrimináció gyakorlatban használható fogalma → célzott, hatékony jogi és szakpolitikai lépések a kezelésére

− önálló elemzéshez modellek, eszközök

• Terv:

1. Megfigyelhető statisztikai jelenségek 2. Okok, hatások

3. Szakpolitikai célok

Olvasnivalók

• A jövő hétre:

− Borjas-könyv 10.1–10.5 (diszkriminációs fejezet)

− Lovász & Telegdy, Munkaerőpiaci Tükör 2009, statisztikai diszkriminációs részig (Coospace)

3

(4)

Közvélemény és vita – romák

4

(5)

Összegzés – romák helyzete a közvéleményben

• Hazai és nemzetközi politikai közéletben egyértelmű problémaként elfogadott tény, de a népességben sokan, részben tapasztalataik alapján, előítéletesek a romákkal szemben

• Nemzetközi elvárások ↔ magyar, szegény vidéki falvak valósága

→ A szakpolitikában figyelembe kell venni a regionális különbségeket, és fontos a közvélemény formálása

• A romák elmaradása már a legfiatalabb korban kezdődik

→ már itt kell kezelni a problémát a felzárkóztatás érdekében

• Gazdasági válság idején fokozódik a konfliktus: az emberek kevésbé megértőek más csoportokkal szemben

Közvélemény és vita – n ő k

5

(6)

6

(7)

Összegzés – a n ő k helyzete a közvéleményben

• A nők keresete és foglalkoztatottsága továbbra is elmarad a férfiakétól

• A különbség oka vitatott, és az is, hogy mennyire lehet/kell csökkenteni

• A nők gyakran érzik igazságtalannak a munkapiaci lehetőségeik hiányát

• A biológiai adottságokat (nők szülnek, …), a gyerekek, családok szükségleteit (nevelés, házimunka, …), és a gazdasági érdekeket (családok jövedelem szükséglete, cégek nyereséges működése) még nem sikerült összeegyeztetni

→ szakpolitikai cél: karrierlehetőségek megteremtése, úgy, hogy ne kelljen a gyerekek, családok érdekeit sérteni (gyermekellátás bővítése, házimunka végzésére alternatívák, rugalmas munkaformák), és a cégek érdekében legyen nőket foglalkoztatni (adminisztratív akadályok, költségek csökkentése)

• Női munkaerő: kiaknázatlan erőforrás → hasznos munkaerő

Csoportszint ű különbségek a munkaer ő piacon

• Megfigyelhető statisztikai különbségek egyes csoportok munkapiaci szereplésében:

aktivitás: az aktív munkakeresők aránya egyes csoportokon belül

foglalkoztatás: a foglalkoztatottak aránya egyes csoportokon belül

foglalkozás: a különböző foglalkozásokban, foglalkozási szinteken dolgozók aránya csoportonként

bérek: csoportszintű átlagbér és átlagjövedelem, béreloszlás és jövedelemeloszlás

7

(8)

Munkaer ő piaci különbségek okai

1. Csoportok összetétele megfigyelhető tulajdonságok szerint (képzettség, munkatapasztalat)

− pl. a férfiak több munkatapasztalattal rendelkeznek, mert a nők szüléskor kimaradnak a munkapiacról

− lehet munkapiac előtti hátrányok/diszkrimináció következménye, pl. romák szegényebb régiókban élnek, rosszabb iskolákba járnak

→ csoportszintű átlagstatisztikák különbségeinek jelentős része

→ kiszűrhető ha van adat

2. Nem megfigyelhető termelékenységbeli különbségek

– képesség (ability): pl. egy csoport tagjai kevésbé tudják, hogyan kell jó önéletrajzot írni, kevesebb kapcsolati tőkével rendelkeznek

– erőfeszítés (effort): egy csoport tagjait átlagosan kevésbé motiválja a karrier, pl. a nők a család gondozását fontosabbnak érzik, mint hogy többet

keressenek

3. Preferenciák különbségei:

– a munkakörülmények iránt, pl. a nők a rugalmas munkaidős állásokat preferálják

– kompenzáló bérkülönbségek

– kérdés, hogy a preferenciákat mennyire befolyásolja a munkapiac előtti diszkrimináció, pl. lányok babázzanak, stb.

4. Munkapiaci hatékonytalanság: pl. diszkrimináció

→ 2–4.: magyarázhatják a csoportszintű átlagok különbségeit, és két egyforma megfigyelhető tulajdonságokkal rendelkező munkavállaló munkapiaci

eredményének eltéréseit is

→ nehezen mérhetőek

8

(9)

Munkapiaci diszkrimináció

• A diszkrimináció az, amikor a piac résztvevői figyelembe vesznek olyan tényezőket, mint a nem vagy etnikum a gazdasági interakciók során. (Borjas 2002)

• Ha azonos termelékenységi jellemzőkkel rendelkező dolgozók demográfiai

csoport-hovatartozásuk miatt eltérő bánásmódban részesülnek, az diszkrimináció (Ehrenberg–Smith 2003)

• Érintett csoportok: nem, rassz, fogyatékosság, kor, vallás, politikai nézetek, súly, nemi identitás, külső, hangszín…

→ Bármilyen tulajdonság, ami nem befolyásolja az adott egyén termelékenységét

→ Gyakran nehéz megállapítani, hogy egy adott állásban mi határozza meg a termelékenységet: pl. divatos ruhaboltban fiatal eladótól szívesebben vásárolnak a vevők, mint időstől?

Miért fontos a különbségekkel foglalkozni?

• Negatív gazdasági és szociális hatások:

− Növekvő egyenlőtlenség – társadalmi elégedetlenség

− Hátrányos helyzetű csoportok – igazságosság

− Hosszú távú gazdasági növekedés:

• Termelékenység javítása: a legjobb munkaerő megtartása, pozitív, motiváló munkahelyi légkör teremtése

• Versenyképesség: kiaknázatlan munkaerő hasznosítása, öregedő népesség, tudáshiány problémáinak enyhítése

• Kutatni fontos, hogy a szakpolitika ott és úgy hasson, ahol/ahogy a társadalomnak leginkább érdeke

• Tanulmányozni fontos, mivel sokat számít a közvélemény!

9

(10)

Aktivitás nemenként, Magyarország, OFA

N ő i-férfi foglalkoztatási különbség, 2005

10

(11)

N ő i-férfi foglalkoztatási különbség éves változása

N ő i-férfi foglalkoztatási különbség 1995-ben és éves változás, 1995–2005

11

(12)

N ő i-férfi bérkülönbség, Magyarország

N ő i-férfi foglalkoztatási és bérkülönbségek, OECD

12

(13)

N ő i-férfi kereseti különbség, családi állapot szerint, USA

Statisztikák – romák, OFA

13

(14)

Statisztikák – romák, id ő beli változás

Nemzetközi statisztikák – fehér és nem fehér dolgozók átlagos bérkülönbsége

14

(15)

Nemzetközi statisztikák – dolgozók átlagos bérkülönbsége, USA

Statisztikák – fogyatékosok, OFA

15

(16)

Kor szerinti diszkriminációt jelent ő k százalékos megoszlása, USA

Diszkriminációt jelent ő k csoport szerint, USA

16

(17)

Statisztikák – egyéb csoportok: küls ő

17

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

We next look at the impact of seeing high scores compared to average scores on the number of games played, conditional on the gender composition of the names shown (Table 5 and

The simplest definition of labour market discrimination is the following: mem- bers of a certain group receive unequal treatment – for example, during re- cruitment, wage setting,

A különböző módszereken alapuló eredmények arra utalnak, hogy Ma- gyarországon bizonyos szintű munkapiaci diszkrimináció létezik a nők ellen, azonban az ezáltal

(A magyar alkotmányjogászok megosztottak azt illetően, hogy az alkotmányszövegben szereplő, az új alkotmány bevezetésére vonatkozó négyötödös többséget előíró

Kiválóan példázza a bírálók logikáját az Az antiszociális kártya című publicisztika (január 20.) szerzőinek (Fleck Gábor, Kovács Éva, Szalai Júlia, Szuhay Péter)

alacsonyabb, mint a többségi bér, a nem előítéletes cég addig vesz fel kisebbségi dolgozókat, amíg a kisebbségi dolgozók bére és a határterméke egyenlő Ha a

→ Információhiány: profit maximalizáló munkáltató nem tudja, melyik jelentkezőnek mennyi a termelékenysége, ezért csoportszintű statisztikákat is figyelembe vesz.

– Magyarázó változók: minta jellemzők (magánszféra, foglalkozás, családi állapot, új belépők, stb.), metodológia jellemzői (IV, dekomp. módszer), bér változó

NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK?. Készítette:

• Béregyenlet alapján becsült bérkülönbség ≠ diszkrimináció, mivel vannak nem megfigyelhető csoportszintű különbségek a termelékenységben.. → Ezeket hogyan

– 1974–79 között születettek leggyakoribb nevei rasszok szerint, nemenként – Kismintás teszt: nevek egyértelműen fehérek, feketék, vagy nem egyértelmű – Nevek:

– Jelentős: egyező teljesítményű férfi és női játékosok esetében (3 férfi, 3 nő) annak az esélye, hogy egy nő egy adott férfi ellen szavaz 23,3%, míg annak, hogy

• Kérdés: 2003-ra 50%-os béremelés a közszférában, a közszférában dolgozók helyzetének javítására (jó dolgozók megtartására) → hogyan változott a helyzet..

– Német SOEP adatbázis 2005, egyéni tulajdonságok, munkapiaci adatok – Pszichológiai jellemzők: 3 kérdés alapján átlagolt 7 pontos skála:. • Nyíltság (openness:

– Roma–nem roma foglalkoztatási különbség 1993–2007 között, az eddigi legjobb adatok alapján. – Különbség dekompozíciója: mely részt magyaráznak a megfigyelhető

• Dekompozíció magyarázó változói: egészségi állapot, otthoni nevelési környezet, iskolai fix hatások, szülők iskolázottsága és jövedelmi viszonya. •

• Becker-féle munkáltatói ízlés alapú diszkrimináció: hasznosságukat csökkenti a nem vonzó dolgozók foglalkoztatása. •

Az ilyen tudás és készség megszerzése tényleges kiadásokat jelent, mivel megszerzőjét neveltetése, tanulmányai vagy tanonckodása idején is el kell tartani:

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén.. az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék

C hile Kore a Egye sü lt Japán Egyesült Ausztrá lia Izrael Kanada Oroszors zá g Új-Zéland Olaszország Portugália Mexikó Lengyelorsz á Hollandia Szlovákia Észtország

Társadalmi megtérülés → mennyire jövedelmező a társadalomnak oktatásra költeni (társadalom ≠ költségvetés).. Pénzügyi megtérülés → mennyire jövedelmező

Hogyan változott az iskolázás hozama a rendszerváltozás után Magyarországon.. OLS

növekedési üteme (%) 1960–2000 Magyarázó változók: átlagos befejezett iskolai évek száma 1960, GDP kiindulószintje 1960 és a nemzetközi méréseken elért