• Nem Talált Eredményt

2006. augusztus 27

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "2006. augusztus 27"

Copied!
1
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

2006. augusztus 27 Amikor Erasmus panaszkodott, Asolani azt felelte, hogy számításba kellene ven- nie a déli éghajlatot, mely csökkenti a test ételigényét. Mindehhez Asolani még hozzátett néhány olyan külföldiekről szóló mesét, akik eljöttek Velencébe, és nem tudták megfékezni északi étvágyukat, úgyhogy vagy idő előtt meghaltak, vagy szörnyű betegségekkel tértek haza.

Ez a história egyik oldala, melyet Erasmus komikusan eltúloz. Ellenségei sze- rint viszont saját kárára túlozta el. Julius Caesar Scaliger a reneszánsz pirospozs- gás embereként festette le, aki élősködött Aldus asztalánál, és felfalta az összes rajtalévő ételt, és aki félember munkáját végezte, miközben annyit ivott mint há- rom, magyarázván, hogy ösztönzésre van szüksége. Scaliger azzal is vádolta Eras- must, hogy vigasztalhatatlan volt, mivel a féltékeny velenceiek távol tartották tőle asszonyaikat, úgyhogy ezért is hagyta el a várost, miután kiürítette Aldus élés- kamráját, pincéjét és erszényét. Akárhogy is történt, Velencében érte utol Eras- must első epekőrohama, amelyet valószínűleg az ital okozott. Ő mindenestre Asolani konyháját hibáztatta, és később a Colloquiában állt bosszút zsugori ven- déglátóján. Azt hitte, hogy a bor a legjobb gyógyír betegségére, mivel abban az időben ez volt a legelterjedtebb orvosi vélemény. Mindenesetre úgy látszik, hogy egészsége ismét előtérbe került, és távozott Velencéből.

SZŐCS NOÉMI IMOLA fordítása

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Volt abban valami kísérteties, hogy 1991-ben ugyanolyan módon ugyanoda menekültek az emberek, mint az előző két háború során; azok az ösvények most is ugyanarra kanyarodnak..

A lenyakazott hattyú vérszökőkútként futkos még tovább, szárnyai élve nyúzott hárfák,. sikongnak

Vissza nézz előre mihez régent kegy forr hulltát sose dőlje. Majdan régent egykor — nézz

Nem hiszem azonban, hogy tévedek, ha megkoc- káztatom az állítást, hogy a Vörös Lobogó főmunkatársai (Franyó Zoltánt is ideértve) az első perctől közvetlen kapcsolatban

[r]

hetetlenné teszi a két terület összehangolását, a termelési és fogyasztási célú környezethasználat rendszerének átalakítását. Egyesek mindezek ellenére úgy

Míg a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzet és a kolozsvári Ellenzék között folyt a választási szócsata, addig Mikszáth a Pesti Hírlap hasábjain úgy írta parlamenti

Az elítélés okáról nincs említés téve. ^Miután ez megtörtént, a császár a várost még ugyanaz nap el- hagyta és a közelben táborozó seregéhez csatlakozott. A

Ha ez a novella megjelent volna az „Ember"-ben és az ellenforradal- márok elolvasták volna, mint ahogy bizonyára elolvasták volna, akkor Zalka Máté nem Spanyolországban

Nem lehet véletlen, bár túl nagy jelentőséget sem szabad tulajdonítani annak a teny- nek, hogy a címben is megjelenő róka-motívum végigvonul a regényen, újabb és

/ A kövek, amiket repedező sírkamrákká / Rendezett a homok távozása, széttolódva / Visszaadják millió gyerek szüleit.” (83) Hasonlóan karakteres szöveg a Részlet

Az elemzés oktatásakor általában nem foglalkozunk azzal, jó vagy rossz egy irodalmi mű, egyrészt azért, mert minden szöveget elemezhető, csak a jó mű na- gyobb

A már jól bevált tematikus rendbe szedett szócikkek a történelmi adalékokon kívül számos praktikus információt tartalmaznak. A vastag betűvel kiemelt kifejezések

KELLO-pontokon Iskolai Erzsébet-utalvánnyal, Sodexo Iskolakezdési utalvánnyal, Posta Paletta Iskola utalvánnyal, Edenred Ticket Service beiskolázási utalvánnyal, illetve

A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 8.-os ballagásáról és a tanévzáró ünnepségér?l a beol.hu is beszámolt. A hírportál fotósa által készített képeket az alábbi

- a nemzetközi élsport szintjén, mely professzionális (hivatásszerűen foglalkoztatott) sportolók nemzeti és nemzetközi versenyekre, bajnokságokra történő felkészítését,

Egy másik háromnevû, aki a Bölcsésztudományi Kar dékánja volt, Borzsák István megõrzött dokumentuma szerint 1958 januárjában így szónokolt: „Ha egy marxi felisme-

Tartottak tőle, hogy az earls-courti magánvállalat helye nem alkalmas arra, hogy ott Magyarország a nagy világnemzet előtt bemutatkozzék, rövidnek is tartották a

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]