• Nem Talált Eredményt

1 4 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "1 4 1"

Copied!
6
0
0

Teljes szövegt

(1)

thncs < /

/ c t á ; / $ $ % » & ^ * 1

?! ^ < t*l < - < p V -y/\L4 * C* y v v ' __ "* y ^ ^ V X o / ( z ^ -

lA /W t 'y t'ié i a / J t-iv r, / t' Vy'\/Ms/& *•

" < 2 , •( - ' <^ > ^ X ?

'V h -iy A ~ y s ~

í*4 / (/^>U -H*>\s^4t *>^*-*1/ ^ 't/ / ~ ' " ' r ^ i r ^ s ű / ^ ^ r ‘ 4 % , ~ . : y f - ~ ^ y O m * í

£ } x J ü T s ^ Á } u / A

- y /? <— y y V / & h * a 4s C « A ^ / '* *

w a / ^ . / ' ál ' t

■ p U L f ^ & js / - Y r h r r ~ ~

^ A , * - / r

^ Í U , - W . , - A - - v -

^ KaK ( /V *

^ T ^ A at/ h^ j y -

* * * / y. ^ / / / i

. / . x *» . ia.*sUsua* **y v^ >>

? ; v " A -

H+t^'

* A

f( H^t'

* / f i * V ^ ’*'

/ 1 0 A - K

4

i l ) O C r ^ J i ^

'T ^ k td n 1 < " '

{ X y ^ y c ^

i i U I l * * v / ^ 'S A /^ ^

y / ű ^ ~/*L j « * m,tsM „ . - - ^ ^ .

í ? HHA'**/

A (t w t ék ^ f t^*r

<s+*iS/& ** y ^ ~

(2)
(3)

u * a .'rim u ^ n < U C & & # - ' ' - ' ^ / ^ / v v ^ ^ £ < 6 y t S Á

- r ^ m ^ u y - ^ A A , w 3 V . ’£ * < * * * < * * • y t r ~

ífc i££ti& ^££: z&W

ya^n^ 2l*m yK7 A / A . / ' V C " > >

* ^ y y / /? / r y

y ^ 7 --- 0 / 4 ^ ' « * ' / ^

/ > C e~^*yi<^ ^ \íe > ''X Ír ^ T . - -

' > n / > / ™ / ? Wt. 'u£_ / > /? ><

í^ / ^ 3 /

^ ' -f 1/»'>TVV I V^-t7 i^V *1^' T r n «

- é * /, w 0

* £ ^ y y i* > * yyt^n^K fJ * * s r

^ H h U X / > 0

< S W '< ~ b n tá C n Z ^ i* s t í f c k s

/ m+&4) év* ^h**)' P l*( 'y$~~~<^l+i / 6~u£ ^+v% >&Z* *vjl sfíttr*><Í4syfósf -w * .

/+ £ y « ^ y » + U /, / +

\£ y /^ tU 'i^ ¥tArjféz&^t+is'*

1*4

^ ^ H+vá?% $)?& *+**1s^

h/ * s/ * ^ /^ l'*/ ^ >c *”* S /*7 y ^ y /f

^ H l r > M V % / x * v iS+t/O &H^k y /* 1****

^ fr / V ^ j k y

• « j/'s * » * * > 1& -»/n, H '?üu/

- - c £ ^ ? J Z L ^ Z ,

/ - - — ■ r * " - - ^ y ”' * * ^ iy * * '& y / \

/p í y / '<'tftj% y -»yy* ~ d *« * ^ y > y C j)

0 á tu rt+ u y **! J -l* 'fa ijr T h ^ p tsi, ^ ^ 2 * í t ^ e * / '

*>hp 4 / Plt-0 J

ifr+t* <x<Lt+i * <y/t i V ? * A c J * /^ y ' i V ^ u .

*t*>>Éx~ tá rtrfb & H é~* ' V » ^ / ^ « V ' / ér**u *£~ , * » * « « <

-Jvv H i^ jC y ^ y -iy ^ U i*! fc d j£ -*^ iy f « < K » 7 t n J l ' '

(4)

■Vt ~U? (Z fá d tt

W / ~ c< /a^ C Á & p y c y á ’& n / / » Q

(5)

f - S j

/J * * * , * A v * • * ^ f * V « U y •''^ ^ ^

v í ^ / % ^ . ^ - p r ^ - 3 7 : / - - % 'r ^ - '^ J/ ^ " 3 / - / :y - -

■ i ' j y f * * - L- '? ■ '“ y - > • < v / • . / . -

yÁ ztf.' */■ */'*< !- 0^ v * « ,/Í ^ m * Q . / j ? / ^:-‘. . < V * ívir’ N t ’* < í *

' • * ~ / A r * • A r - « . . , ■• . . , , / o , f a )

' . ... - - ' y . - - ^

< y r /'U ~ . »ú ^ W - - ~

^ 4 ^ . v 2 p J Z /3 , J *£ s t

/. M ű m . , (uemdjLgo&UtC’ Óó rú sC J ■£'>"%*</-Z*

* £ t ^ - í í / / ^ '

7 * ^ . /z w *« y . f V , . , H . / , £ y . '^ yT '

£ V 14KUAÍ. *<«, ’fy & * £ n y& * .* (<h*<

- I <’ » * * - £ <j • '£ ~ /^ 5 ^ & '

... ... / ' V ~ ^ / 1 ‘ * * - ** - - " - , w w ‘

„ ,* JJ) ***...» . . r * _ , , , / ^ / ^ V - /

y ^ « prvJ&ts, v J / ^ J & 's Z # . / ? , / & /

v ' r & ' ^ ' A ' : " v / " ^ (t ^ . :& /? L'& t>' - c " * ; '

£ f * ^ y . - r ». ^ - . t ' V - V ^ v J . . .- . . „ j^ x M .y . . ’ , , ... _

r ^ > & < 3 £ ’ U '0 - J ^ ~ . / r

u * / ' . / / A 1 y ' ~~ f^J>* f0l*y ^ k

} \ /(? - {£ ? t / / & , / / / , / / ^

3 */* **** j * '?**>+* « ' — / / j y **+y/^ +« ^

~**"sf f ***<*£ / S /3 , U^^UjÍ* /•£ /, ^ Q + x /

■ ^ ^ y á Á (e l^ -m O n lj ?- a* £ ^ hT '/£ * » £ ' ~ K 9 -,t'? ,tf6 ,

# ? , / / ? , /{ J , 'M /'lZ - < < £ ? , / Z j j 2 ^ 4 ,/^ ,

'^ a 's rfa g = < ^ */J -. — /J J " , / t é j s tty ^ / í v « C y ^ »

^ 1'^ v t < ^ y :/*rf2+i '* * *

- J t L itU s f^ i* i r*^*)<x \ & T i / y & U v f H u ^ - *♦*> '^ő~*yH t t >» ^ j r í t t ^ U '

&lt* 'blsQn 9~X.Q * \ j C < v ^ . - f ° < X ix ,^

<s ^ ^ ^

/ ^j£. / / ^ *‘‘ 2 n ^ • / j X / j Z y - /tyQfytf i^ v x< > /jy p f ^ zl^ y ^ ^y ’^*^,>.

/ ) < 0 'C ^ s ó l ,^ 7 1 + f 'th t+ i, í nhté i ^ r ' %.#v^ *-*-u

5

/ ^

+>H4k ^ I+ L V5!4«V ¥ z ^ / y / ^ < 2 f - ' ± $ '& “ • J

( ? /,{ ¥ & , (fS j /jtf-J . r*sUst4sC<?

riá fo tú ,'* '

f~ J e ^ T ^ < /~ t/''* Í6 >

/f / % r

(JiL b > J * / $ 3 ) **4*y^p>+ ^

^ / - 'Y & j > t / / / ? f , /> y , < . >

4^ * Jjr* t é / f / & & ' * ) S V &/ f^ ^ rj f i

- ' / X •.+ ■■> \ ' ' / ' ^ ' / * - , ' / ! > '? + ■ ; ^ /7 4 i/~ ^ » * Á * < /£ J , (£ 6

• ; /■ (% &:*J jr * H *r * * * • ö u ^ á f c

>4

-. / ^ f , ^ ?

^ f t Á ^ . / £ ^ / £ ^ / / / í / Z y ^ £ * y / y ^

U S f t f z t í f ' ■ " 5 ”

(6)

'* * $ A* * Í J ^ £ / £ / ü S ^ .^ iJ T ^ 9 " 'í / ^ l

'7 * ^ + + ' . * & / £ ? , £ / / / J _ / f y ' * * £ & ' £ m / * %m* * á £ ? / ^ ^ ^ /

f f ^ y ^ - 7 ■ * - > Y^ ' é & ' ^ ' ^ ‘$ é tJ

& l* / ^ i w # *y ±Jf'A44 >Ui^~ ^nvh*^7

-T * y T í ^ - i ^ v ^ í f l j * * s . 2 4 3 , &W , £*>", L * ° -? * * '

Z j T , ~ y < ; - r . , Z W ^ t Z J iC , *£ 3 7& £ • *»r

JL$ ?, £.?£/ £-5 j T'

*

$ ty XsJ&tf CaÁ^ÚÓcun

/ * H y C « V ^ -V * ,***< V o £ « ./ » v

i^ u ^ r^ i*6 l^ /^ !'^ ~ -TibHApH* flítM sfo4 / * ^ •-'(, »». i / ^ » V ^ a 4 ^ - t

^ n L fa * * * * * * fn Á M /C rfijf.***, '»W '^ *// “V v s jj^ £ 6^ £ & » /a .

>-~ v /T / t , ^

<7

z ' / z - <? v ^ ' U - r * ^ y ., A j v

J ’V L ./ s * < l í í ^ A , W , L f y é y r - ú f Z y * f U * 0 w

* . . / / , L ^ , Lj£3< / J * ^ ' >V * v ' / * 3 ^ "

^ V t ,

i K « t > - y

/ / /

- * u T J ^ ’ * & . . ' ~ z j l ^ s ? * z r p % - / ‘

~ i ~ * , < « ~ ' £ , " • : — y j T * '

- V Í U

1

^ ^ « * y i s " < » » « y ,

'" * 7

" í : , « r ' . . / ^

* w r ~ % * * - . ¥ ^ ~ a ‘1 z % * £ & £ &

la iZ ~ , ^ > j^ -

/ ^ ^ , 1^, ^ X r Jt+4L* '6 " ^ ^ 4 y/ Á i * t *%*.<?• / ~ f /7 ü P to sS '

z £ íz , 3 2 ^ ^ * *

/u * r c a f - < *& *, & = fö s fX % y ,

& ^ íÁ /íu 4 w C K á ^ f ^ ^ . n ^ y ^

/ v ’^ íA ^ tt* } 9-1* ^ ? < H - ^ u / « # « < ♦ < . <s lA iy é y fi

y / *iz , t

^ ^ 1^7?T *

. ' * \ „

r h f l^ Ü /P — ♦ * '* * *1' ***►

« 4h í* tQ ‘j í á t J * 7 > * * * jr ~ * y f’/ t ^ - 4 fy * V+vj,**

» y /»

3*4

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

illó patkószikra hívó csaba útja fölránt a magasba alattam fénycsoda minden kövét oda öreg isten rakta. arkiđóktap ólli

562 — A Magyar Nemzeti Irodalom Tör ténete a legrégibb időktől a jelen korig, rövid előadásban. írta Toldy Ferenc. Pest, Emich Gr. Pest, 1864... 564 — b) Csokonai

Azon barátai, kik elött Petöfi a verset kézirat- ban elol vasta, ellenezték közrebocsájtását. Maga szerkesztotársa Jókai és evvel együtt lakó kozíjs ba- rátjuk,

Németh Andor s Földnélküly János„ /Karinthy Frigyes és Lengyel Menyhért vígjátéka a Belvárosi

Scoliopteryx LibaX ylina Socia... Tetralunaria —Sa.b.H

Man trachtete zwar, daß dies durch 24 Stunden nur einmal geschehe, aber 31 Stunden sind für das Kindbettfieber eine sehr lange Zeit, und manche, die während der Anwesenheit

J\Iegkiserlettem a C vonalra nezve egy összehasonli- tast tenni Geissler csövel, a mely kiserlethez egy-ogy prismas (Reinfelder es Hertel-töl) spectroscopot

Ruhám elvetted, hogy ne dideregjek S fejem alól párnám, hogy árva fejem Legyen hova hajtsam, biztos térdeden.. Arcom álarcát is letépted